Mengesan ralat dalam Formula

Penting: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Formula kadangkala boleh menghasilkan nilai ralat di samping mengembalikan hasil yang tidak diinginkan. Berikut adalah beberapa alat yang anda boleh gunakan untuk mencari dan menyiasat punca ralat ini dan menentukan penyelesaian.

Nota: Topik ini mengandungi teknik yang boleh membantu anda membaiki ralat formula. Ia bukan senarai menyeluruh kaedah untuk membetulkan ralat formula setiap mungkin. Untuk bantuan mengenai ralat khusus, anda boleh mencari soalan seperti anda dalam Forum komuniti Excel atau menyiarkan salah satu daripada anda sendiri.

Pautan ke Forum komuniti Excel

Ketahui cara untuk memasukkan formula ringkas

Formula adalah persamaan yang melaksanakan pengiraan pada nilai dalam lembaran kerja anda. Formula bermula dengan tanda sama dengan (=). Contohnya, formula berikut menambah 3-1.

=3+1

Formula juga boleh mengandungi sebarang atau semua yang berikut: fungsi, rujukan, operator dan pemalar.

Bahagian formula

Bahagian formula

 1. Fungsi: disertakan dengan Excel, fungsi ialah Formula Kejuruteraan songsang yang menjalankan pengiraan khusus. Contohnya, fungsi sisihan piawai mengembalikan nilai pi: 3.142...

 2. Rujukan: merujuk kepada sel individu atau julat sel. A2 mengembalikan nilai dalam sel A2.

 3. Pemalar: nombor atau nilai teks yang dimasukkan secara terus ke dalam formula, seperti 2.

 4. Operator: Yang ^ operator (karet) menaikkan nombor kepada kuasa dan * (asterisk) operator mendarabkan. Gunakan + – menambah dan menolak nilai, dan / untuk membahagikan.

  Nota: Sesetengah fungsi memerlukan apa dirujuk sebagai argumen. Argumen ialah nilai yang menggunakan fungsi tertentu untuk melaksanakan pengiraan mereka. Apabila diperlukan, argumen ditempatkan antara fungsi yang tanda kurung (). Fungsi PI tidak memerlukan sebarang argumen, iaitu mengapa ia adalah kosong. Sesetengah fungsi memerlukan satu atau lebih argumen dan boleh meninggalkan bilik untuk argumen tambahan. Anda perlu menggunakan koma untuk argumen yang berasingan, atau koma bernoktah (;) bergantung pada seting lokasi anda.

Fungsi SUM contohnya, memerlukan hanya satu argumen, tetapi boleh menampung 255 argumen jumlah.

Fungsi SUM

=Sum(a1:A10) adalah contoh argumen tunggal.

= SUM (A1:A10, C1:C10) adalah contoh argumen berbilang.

Jadual berikut meringkaskan beberapa ralat yang paling biasa yang pengguna boleh membuat apabila memasukkan formula, dan menerangkan cara untuk membetulkan mereka.

Pastikan anda

Maklumat lanjut

Memulakan setiap fungsi dengan tanda sama dengan (=)

Jika anda mengeluarkan tanda sama dengan, apa yang anda taipkan mungkin dipaparkan sebagai teks atau tarikh. Contohnya, jika anda menaip SUM(A1:A10), Excel memaparkan rentetan teks SUM(A1:A10) dan melaksanakan pengiraan. Jika anda menaip 11/2, Excel memaparkan tarikh 2-November (andaikan format sel umum) dan bukannya pembahagian 11 dengan 2.

Memadankan semua terbuka dan tanda kurung penutup

Pastikan bahawa semua kurungan merupakan sebahagian daripada sepasang sepadan (pembuka dan penutup). Apabila anda menggunakan fungsi dalam formula, adalah penting untuk setiap tanda kurung berada dalam kedudukan yang betul untuk fungsi untuk berfungsi dengan betul. For example, formula = IF(B5<0), "Tidak sah", B5 * 1.05) tidak akan berfungsi kerana terdapat dua tanda kurung penutupan dan hanya satu kurung terbuka, apabila perlu hanya terdapat satu. Formula akan kelihatan seperti ini: = IF (B5 < 0, "Tidak sah", B5 * 1.05).

Menggunakan titik bertindih untuk menandakan julat

Apabila anda merujuk kepada julat sel, menggunakan titik bertindih (:) untuk memisahkan rujukan kepada sel pertama dalam julat dan rujukan akhir sel dalam julat. Untuk contoh, =SUM(A1:A5), tidak = SUM (A1 A5), yang akan mengembalikan #NULL! Ralat.

Memasukkan semua argumen diperlukan

Sesetengah fungsi mempunyai argumen yang diperlukan. Pastikan juga anda tidak memasukkan terlalu banyak argumen.

Memasukkan jenis argumen yang betul

Sesetengah fungsi, seperti SUM, memerlukan argumen berangka. Fungsi lain, seperti menggantikan, memerlukan nilai teks untuk sekurang-kurangnya satu argumen mereka. Jika anda menggunakan jenis data yang salah sebagai argumen, Excel mungkin mengembalikan hasil luar jangkaan atau memaparkan ralat.

Menyarang tidak lebih daripada 64 fungsi

Anda boleh memasukkan atau menyarangkan, tidak lebih daripada 64 aras fungsi dalam fungsi.

Mengurungkan nama helaian lain dalam tanda petikan tunggal

Jika formula yang merujuk kepada nilai atau sel pada lembaran kerja atau buku kerja, lain dan nama buku kerja atau lembaran kerja lain mengandungi ruang atau aksara bukan abjad, anda mesti kurungkan namanya dengan tanda petikan tunggal ('), seperti = 'Quarterly Data'! D3, atau = '123'! A1.

Meletakkan tanda seru (!) selepas nama lembaran kerja apabila anda merujuknya dalam formula

Contohnya, untuk mengembalikan nilai daripada sel D3 dalam lembaran kerja bernama Data Suku Tahunan dalam buku kerja yang sama, gunakan formula ini: ='Quarterly Data'!D3.

Memasukkan laluan ke buku kerja Luaran

Pastikan bahawa setiap rujukan luaran mengandungi nama buku kerja dan laluan ke buku kerja.

Rujukan kepada buku kerja termasuk nama buku kerja dan mesti dikurung dalam tanda kurung ([Workbookname.xlsx]). Rujukan juga mesti mengandungi nama lembaran kerja dalam buku kerja.

Jika buku kerja yang anda ingin merujuk kepada tidak terbuka dalam Excel, anda masih boleh memasukkan rujukan kepadanya dalam formula. Anda menyediakan laluan penuh ke fail, seperti dalam contoh berikut: = ROWS (' c: \My documents\ [Q2 Operations.xlsx]Sales'! A1:A8). Formula ini mengembalikan bilangan baris dalam julat yang termasuk sel A1 hingga A8 dalam buku kerja lain (8).

Nota: Jika laluan penuh mengandungi aksara ruang, seperti dilihat dalam contoh sebelumnya, anda mesti kurungkan laluan dalam tanda petikan tunggal (pada permulaan laluan dan selepas nama lembaran kerja, sebelum tanda seru).

Memasukkan Formula tanpa pemformatan

Formatkan nombor apabila anda memasukkannya dalam Formula. Contohnya, jika nilai yang anda ingin masukkan ialah $1,000, masukkan 1000 dalam formula. Jika anda memasukkan koma sebagai sebahagian daripada nombor, Excel menganggapnya sebagai aksara pemisah. Jika anda inginkan nombor yang dipaparkan supaya ia menunjukkan pemisah ribuan atau jutaan atau simbol Mata Wang, format sel selepas anda memasukkan nombor.

Contohnya, jika anda ingin menambahkan 3100 nilai dalam sel A3, dan anda memasukkan formula =SUM(3,100,A3), Excel menambah nombor 3 dan 100 dan kemudian menambahkan jumlah tersebut kepada nilai daripada A3, dan bukannya menambah 3100 A3 yang akan = SUM (3100 A3). Atau, jika anda memasukkan formula = ABS(-2,134), memaparkan Excel dan ralat kerana fungsi ABS menerima hanya satu argumen: =ABS(-2134).

Anda boleh melaksanakan peraturan tertentu untuk menyemak ralat dalam Formula. Peraturan ini tidak menjamin bahawa lembaran kerja anda adalah bebas ralat, tetapi ia boleh pergi ke cara lama ke arah menemui kesilapan biasa. Anda boleh menghidupkan mana-mana peraturan ini atau mematikan secara individu.

Ralat boleh ditandakan dan dibaiki dengan dua cara: ralat satu demi satu (seperti penyemak ejaan), atau dengan segera apabila ia berlaku pada lembaran kerja seperti yang anda masukkan data.

Anda boleh menyelesaikan ralat dengan menggunakan opsyen yang dipaparkan Excel, atau anda boleh mengabaikan ralat dengan mengklik Abaikan Ralat. Jika anda mengabaikan ralat dalam sel tertentu, ralat dalam sel tersebut tidak akan muncul semasa semakan ralat selanjutnya. Walau bagaimanapun, anda boleh mengeset semula semua ralat yang diabaikan sebelum ini supaya ia muncul sekali lagi.

 1. Klik fail > opsyen > Formula.

  Dalam Excel 2007, klik butang Microsoft Office Imej butang > Opsyen Excel > Formula.

 2. Di bawah Penyemakan ralat, semak dayakan penyemakan ralat latar. Sebarang ralat yang ditemui, akan ditandakan dengan segi tiga di penjuru atas kiri sel.

  Sel dengan masalah formula
 3. Untuk mengubah warna segi tiga yang menandakan yang ralat berlaku, ralat Indicate menggunakan kotak warna ini, pilih warna yang anda inginkan.

 4. Di bawah peraturan penyemakan Excel, pilih atau kosongkan kotak semak bagi mana-mana peraturan berikut:

  • Sel yang mengandungi formula yang menyebabkan ralat: formula menggunakan jenis sintaks, argumen atau data yang dijangka. Nilai ralat termasuk #DIV/0!, #N/A, #NAME?, #NULL!, #NUM!, #REF!, dan #VALUE!. Setiap nilai ralat ini mempunyai sebab yang berbeza dan diselesaikan dengan cara yang berbeza.

   Nota: Jika anda memasukkan nilai ralat terus ke dalam sel, ia disimpan sebagai nilai ralat tersebut tetapi tidak ditandakan sebagai ralat. Walau bagaimanapun, jika formula dalam sel lain merujuk kepada sel tersebut, formula akan mengembalikan nilai ralat dari sel tersebut.

  • Formula lajur terhitung yang tidak konsisten dalam Jadual: lajur terhitung boleh memasukkan Formula individu yang berlainan daripada formula lajur induk yang mencipta pengecualian. Pengecualian lajur terhitung dicipta apabila anda melakukan sebarang perkara berikut:

   • Menaip data selain daripada formula dalam sel lajur terhitung.

   • Menaip formula dalam sel lajur terhitung, kemudian gunakan Ctrl + Z atau klik buat asal Imej butang pada Bar alat capaian segera.

   • Menaip formula baru dalam lajur terhitung yang telah mengandungi satu pengecualian atau lebih.

   • Salin data ke dalam lajur terhitung yang tidak sepadan dengan formula lajur terhitung. Jika data yang disalin mengandungi formula, formula ini menulis ganti data dalam lajur terhitung.

   • Alih atau padam sel pada kawasan lembaran kerja lain yang dirujuk oleh salah satu baris dalam lajur terhitung.

  • Sel mengandungi tahun yang diwakili sebagai 2 digit: sel yang mengandungi tarikh teks yang boleh makna sebagai century berlaku apabila ia digunakan dalam Formula. Contohnya, tarikh dalam formula =YEAR("1/1/31") mungkin 1931 atau 2031. Menggunakan peraturan ini untuk menyemak tarikh taksa teks.

  • Nombor yang diformatkan sebagai teks atau didahului dengan koma atas: sel yang mengandungi nombor yang disimpan sebagai teks. Ini biasanya berlaku apabila data diimport dari sumber lain. Nombor yang disimpan sebagai teks boleh menyebabkan hasil luar jangkaan pengisihan, jadi anda digalakkan untuk menukarnya kepada nombor. ' =SUM(A1:A10) dilihat sebagai teks.

  • Formula yang tidak konsisten dengan Formula lain dalam rantau: formula tidak sepadan dengan corak Formula lain berhampiran. Dalam kebanyakan kes, formula yang bersebelahan Formula lain berbeza hanya dalam rujukan yang digunakan. Dalam contoh berikut empat Formula bersebelahan, Excel memaparkan ralat di sebelah =SUM(A10:C10) formula dalam sel D4 kerana Formula bersebelahan kenaikan dengan satu baris, dan yang satu menambahkan baris 8 — Excel menjangka formula = SUM(A4:C4).

   Excel memaparkan Ralat apabila formula tidak sepadan dengan corak Formula bersebelahan

   Jika rujukan yang digunakan dalam formula tidak konsisten dengan rujukan yang digunakan dalam formula bersebelahan, Excel memaparkan ralat.

  • Formula yang mengabaikan sel dalam rantau: formula mungkin tidak secara automatik memasukkan rujukan kepada data yang anda masukkan antara julat data asal dan sel yang mengandungi formula. Peraturan ini membandingkan rujukan dalam formula terhadap sebenar julat sel yang bersebelahan sel yang mengandungi formula. Jika sel bersebelahan yang mengandungi nilai tambahan dan bukan kosong, Excel memaparkan ralat bersebelahan formula.

   Contohnya, Excel menyelitkan ralat bersebelahan formula =SUM(D2:D4) apabila peraturan ini digunakan kerana sel D5, D6 dan D7 adalah bersebelahan dengan sel yang dirujuk dalam formula dan sel yang mengandungi formula (D8), dan sel tersebut mengandungi data yang sepatutnya dirujuk dalam formula.

   Excel memaparkan Ralat apabila formula melangkau sel dalam julat
  • Sel tak berkunci yang mengandungi formula: formula tidak dikunci perlindungan. Secara lalai, Semua sel pada lembaran kerja dikunci agar ia tidak boleh diubah apabila lembaran kerja dilindungi. Ini boleh membantu mengelakkan kesilapan yang tidak disengajakan seperti secara tidak sengaja memadam atau mengubah Formula. Ralat ini menunjukkan bahawa sel telah disetkan menjadi tidak dikunci, tetapi helaian tidak dilindungi. Semak untuk memastikan bahawa anda tidak ingin sel yang dikunci atau tidak.

  • Formula merujuk kepada sel kosong: formula mengandungi rujukan kepada sel kosong. Ini boleh menyebabkan hasil tidak yang diingini, seperti yang ditunjukkan dalam contoh berikut.

   Katakan anda ingin menghitung purata nombor dalam lajur sel berikut. Jika sel ketiga adalah kosong, ia tidak dimasukkan dalam pengiraan, oleh itu hasilnya ialah 22.75. Jika sel ketiga mengandungi 0, hasilnya ialah 18.2.

   Excel memaparkan Ralat apabila formula yang merujuk kepada sel kosong
  • Data yang dimasukkan dalam Jadual tidak sah: Terdapat ralat pengesahan dalam Jadual. Semak seting pengesahihan untuk sel dengan pergi ke tab Data > Kumpulan Alat Data > Pengesahihan Data.

 1. Pilih lembaran kerja yang anda ingin semak ralatnya.

 2. Jika lembaran kerja dikira secara manual, tekan F9 untuk mengira semula.

  Jika dialog Penyemakan ralat tidak dipaparkan, kemudian klik pada tab Formula > Pengauditan Formula > butang Penyemakan ralat .

 3. Jika anda telah mengabaikan sebarang ralat sebelum ini, anda boleh menyemak ralat tersebut semula dengan melakukan yang berikut: klik fail > opsyen > Formula.

  Dalam seksyen Penyemakan ralat , klik Set semula ralat yang diabaikan > OK.

  Penyemakan ralat

  Nota: Mengeset semula ralat yang diabaikan akan mengeset semula semua ralat dalam semua lembaran kerja pada buku kerja aktif.

  Petua: Ia mungkin membantu jika anda mengalihkan kotak dialog Penyemakan ralat betul-betul di bawah formula bar.

  Mengalihkan kotak penyemakan ralat di bawah Formula Bar
 4. Klik salah satu daripada butang tindakan di bahagian kanan kotak dialog. Tindakan yang tersedia berbeza untuk setiap jenis ralat.

 5. Klik Seterusnya.

Nota: Jika anda klik Abaikan Ralat, ralat ditandakan sebagai diabaikan untuk setiap semakan berterusan.

 1. Di sebelah sel, klik pada Penyemakan ralat butang Ikon penyemakan ralat yang muncul, dan kemudian klik Opsyen yang anda inginkan. Perintah yang tersedia berbeza bagi setiap jenis ralat dan entri pertama menerangkan ralat.

  Jika anda klik Abaikan ralat, ralat ditandakan sebagai diabaikan untuk setiap semakan berterusan.

  Mengalihkan kotak penyemakan ralat di bawah Formula Bar

Jika formula tidak dapat menilai hasil dengan betul, Excel memaparkan nilai ralat, seperti #####, #DIV/0!, #N/A, #NAME?, #NULL!, #NUM!, #REF!, dan #VALUE!. Setiap jenis ralat mempunyai punca yang berbeza serta penyelesaian yang berbeza.

Jadual berikut mengandungi pautan ke artikel yang menerangkan ralat ini secara terperinci dan perihalan ringkas untuk membantu anda bermula.

Topik

Perihalan

Membetulkan yang ### ralat

Excel memaparkan ralat ini apabila lajur tidak cukup lebar untuk memaparkan semua aksara dalam sel atau sel yang mengandungi nilai tarikh atau masa yang negatif.

Contohnya, formula yang menolak tarikh pada masa hadapan dari tarikh pada masa lalu, seperti = 06/15/2008-07/01/2008, menghasilkan nilai tarikh negatif.

Petua: Cuba auto-muat sel dengan mendwiklik antara pengepala lajur. Jika ### dipaparkan kerana Excel tidak dapat memaparkan semua aksara ini akan membetulkan.

Ralat #

Membetulkan #DIV/0! Ralat

Excel memaparkan ralat ini apabila nombor dibahagikan sama ada dengan sifar (0) atau dengan sel yang tidak mengandungi nilai.

Petua: Menambah pengendali ralat seperti dalam contoh berikut, iaitu =IF(C2,B2/C2,0)

Pengendalian fungsi seperti jika ralat boleh digunakan untuk meliputi ralat

Membetulkan ralat #N/A

Excel memaparkan ralat ini apabila nilai tidak tersedia untuk fungsi atau formula.

Jika anda menggunakan fungsi seperti VLOOKUP, Adakah apa yang anda sedang cuba pencarian mempunyai padanan dalam julat carian? Paling kerap ia tidak.

Cuba gunakan IFERROR untuk menyekat #N/A. Dalam kes ini anda boleh menggunakan:

=IFERROR(VLOOKUP(D2,$D$6:$E$8,2,TRUE),0)

Ralat #N/A

Membetulkan #NAME? Ralat

Ralat ini dipaparkan apabila Excel tidak mengenali teks dalam formula. Contohnya, nama julat atau nama fungsi mungkin tidak dieja dengan betul.

Nota: Jika anda menggunakan fungsi, Pastikan nama fungsi dieja dengan betul. Dalam kes ini jumlah dieja dengan betul. Alih Keluar "e" dan Excel akan membetulkan.

Excel memaparkan #NAME? Ralat apabila nama fungsi mempunyai kesilapan ejaan

Membetulkan ralat #NULL!

Excel memaparkan ralat ini apabila anda menentukan persilangan dua kawasan yang tidak bersilang (silang). Operator persilangan adalah aksara ruang yang memisahkan rujukan dalam formula.

Nota: Pastikan julat anda dengan betul dipisahkan - kawasan C2: C3 dan E4:E6 tidak bersilang, jadi memasukkan formula = SUM (C2: C3 E4:E6) mengembalikan #NULL! Ralat. Menggunakan koma di antara julat C dan E akan membetulkan =SUM(C2:C3,E4:E6)

#NULL! Ralat

Membetulkan #NUM! Ralat

Excel menunjukkan ralat ini apabila formula atau fungsi mengandungi nilai berangka yang tidak sah.

Anda menggunakan fungsi yang melelar seperti IRR atau RATE? Jika ya, #NUM! Ralat ini mungkin kerana fungsi tidak dapat mencari hasil. Rujuk kepada topik Bantuan untuk langkah penyelesaian.

Membetulkan #REF! Ralat

Excel memaparkan ralat ini apabila rujukan sel tak sah. Contohnya, anda mungkin telah memadamkan sel yang dirujuk oleh formula lain, atau anda mungkin telah menampal sel yang anda alihkan di atas sel yang dirujuk oleh formula lain.

Adakah anda secara tidak sengaja memadamkan baris atau lajur? Kami dipadamkan lajur B dalam formula ini, = SUM(A2,B2,C2) dan lihat apa yang berlaku.

Sama ada gunakan buat asal (Ctrl + Z) untuk membuat asal pemadaman, membina formula, atau gunakan rujukan julat berterusan seperti ini: = SUM(A2:C2), yang akan mempunyai dikemas kini secara automatik apabila lajur B dipadamkan.

Excel memaparkan #REF! Ralat apabila rujukan sel tidak sah

Membetulkan ralat #VALUE!

Excel boleh memaparkan ralat ini jika formula anda termasuk sel yang mengandungi jenis data yang berbeza.

Adakah anda menggunakan operator Matematik (+, -, *, /, ^) dengan jenis data yang berbeza? Jika ya, cuba gunakan fungsi sebaliknya. Dalam kes ini =SUM(F2:F5) membetulkan masalah.

#VALUE! Ralat

Apabila sel tidak kelihatan pada lembaran kerja, anda boleh menonton sel tersebut dan Formula dalam bar alat tetingkap alat pengawas. Tetingkap pengawas menjadikannya mudah untuk memeriksa, mengaudit atau mengesahkan pengiraan formula dan hasil dalam lembaran kerja yang besar. Dengan menggunakan tetingkap pengawas, anda tidak perlu berulang kali skrol atau pergi ke bahagian lain lembaran kerja anda.

Tetingkap pengawas membolehkan untuk memantau formula yang digunakan dalam lembaran kerja dengan mudah

Bar alat ini boleh dialihkan atau didok seperti bar alat lain. Contohnya, anda boleh dok pada bahagian bawah tetingkap. Bar alat mengekalkan menjejak janji sifat sel berikut: 1) buku kerja, 2) helaian, 3) nama (jika sel mempunyai julat bernama sepadan), 4) sel alamat 5) nilai dan 6) Formula.

Nota: Anda hanya boleh mempunyai satu alat pengawas untuk setiap sel.

Menambah sel kepada tetingkap alat pengawas

 1. Pilih sel dengan formula yang anda ingin awasi.

  Untuk memilih semua sel pada lembaran kerja dengan Formula, pada rumah tab, dalam Kumpulan pengeditan , klik Cari & Pilih (atau anda boleh menggunakan Ctrl + G, atau Kawalan + G pada Mac) > pergi ke istimewa > Formula.

  Kotak dialog pergi ke istimewa
 2. Pada tab Formula, dalam kumpulan Pengauditan Formula, klik Tetingkap Alat Pengawas.

 3. Klik Tambah alat pengawas.

  Klik Tambah pengawas untuk menambah pengawas yang dalam hamparan anda
 4. Sahkan bahawa anda telah memilih semua sel yang anda ingin menonton dan klik Tambah.

  Dalam Tambah pengawas, masukkan julat sel untuk menonton
 5. Untuk mengubah lebar lajur tetingkap pengawas, seret sempadan di sebelah kanan tajuk lajur.

 6. Untuk memaparkan sel yang merujuk entri dalam bar alat tetingkap alat pengawas, dwiklik entri itu.

  Nota: Sel yang mempunyai rujukan luaran kepada buku kerja lain dipaparkan dalam bar alat tetingkap pengawas hanya apabila buku kerja lain terbuka.

Mengalih keluar sel daripada tetingkap alat pengawas

 1. Jika bar alat tetingkap alat pengawas tidak dipaparkan, pada tab Formula , dalam Kumpulan Pengauditan Formula , klik Tetingkap alat pengawas.

 2. Pilih sel yang anda ingin alih keluar.

  Untuk memilih berbilang sel, tekan CTRL kemudian klik sel.

 3. Klik padamkan alat pengawas.

  Padamkan alat pengawas

Kadangkala, memahami cara formula tersarang mengira hasil akhir adalah sukar kerana terdapat beberapa pengiraan perantaraan dan ujian logik. Walau bagaimanapun, dengan kotak dialog Nilaikan Formula , anda boleh melihat bahagian yang berlainan formula tersarang dinilai dalam tertib yang formula dikira. For example, =IF(AVERAGE(D2:D5) formula > 50, SUM (E2:E5), 0) lebih mudah difahami apabila anda boleh melihat hasil perantaraan yang berikut:

Menilai Formula membantu anda untuk melihat cara berlainan bahagian formula tersarang dinilai

Dalam kotak dialog Nilaikan Formula

Perihalan

=If(AVERAGE(D2:D5) > 50,SUM(E2:E5),0)

Formula tersarang mulanya dipaparkan. Fungsi AVERAGE dan fungsi SUM disarangkan dalam fungsi IF.

Julat sel D2:D5 mengandungi nilai 55, 35, 45 dan 25, dan jadi hasil fungsi AVERAGE(D2:D5) ialah 40.

= IF(40>50,SUM(E2:E5),0)

Julat sel D2:D5 mengandungi nilai 55, 35, 45 dan 25, dan jadi hasil fungsi AVERAGE(D2:D5) ialah 40.

=If(false,Sum(E2:E5),0)

Kerana 40 kurang besar daripada 50, ungkapan dalam argumen pertama fungsi IF (argumen logical_test) adalah False.

Fungsi IF mengembalikan nilai argumen ketiga (argumen value_if_false). Fungsi SUM tidak dinilai kerana ia argumen kedua bagi fungsi IF (argumen value_if_true), dan ia dikembalikan hanya apabila ungkapan adalah True.

 1. Pilih sel yang anda ingin nilaikan. Hanya satu sel boleh dinilai pada satu masa.

 2. Pilih tab Formula > Pengauditan Formula > Nilaikan Formula.

 3. Klik Nilai untuk memeriksa nilai rujukan yang bergaris bawah. Hasil penilaian ditunjukkan dalam italik.

  Jika bahagian yang bergaris bawah Formula adalah rujukan Formula lain, klik langkah untuk memaparkan formula lain dalam kotak penilaian . Klik Langkah keluar untuk kembali ke sel sebelumnya dan formula.

  Butang Langkah Masuk tidak tersedia untuk rujukan semasa kali kedua rujukan muncul dalam formula atau jika formula merujuk kepada sel dalam buku kerja lain.

 4. Terus mengklik menilai sehingga setiap bahagian Formula telah dinilai.

 5. Untuk melihat penilaian sekali lagi, klik Mula Semula.

 6. Untuk menamatkan penilaian, klik Tutup.

Nota: 

 • Beberapa bahagian formula yang menggunakan fungsi IF dan CHOOSE tidak dinilai-dalam kes ini, #N/A dipaparkan dalam kotak penilaian.

 • Jika rujukan adalah kosong, nilai sifar (0) dipaparkan dalam kotak penilaian .

 • Fungsi berikut dihitung semula setiap kali lembaran kerja berubah dan boleh menyebabkan kotak dialog Nilaikan Formula untuk memberikan hasil yang berbeza daripada apa yang muncul dalam sel: RAND, AREAS, INDEKS, OFFSET, CELL, INDIRECT, ROWS, COLUMNS, NOW, TODAY, RANDBETWEEN.

Adakah anda mempunyai soalan tertentu?

Siarkan soalan dalam forum komuniti Excel

Bantu kami menambah baik Excel

Adakah anda mempunyai cadangan tentang cara kami boleh meningkatkan versi Excel yang seterusnya? Jika begitu, sila lihat topik di Excel User Voice.

Nota: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Lihat Juga

Memaparkan perhubungan antara Formula dan sel

Video: membaiki formula yang rosak (Excel 2010)

Cara untuk mengelakkan formula yang rosak

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×