Mengendalikan tugas dalam dilakukan dengan pembaca skrin

Penting: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Pusat kebolehcapaian Office > kebolehcapaian menyokong dalam tugasan

Anda boleh menggunakan pembaca skrin apabila anda menggunakan To-Do untuk iOS untuk mengatur hari anda. Menambah tugas, memberikannya tarikh siap dan mengesetkan peringatan dan menjadikannya berulang jika ia adalah sesuatu yang anda perlu Ingati kerap.

Nota: 

 • Topik ini menganggap anda menggunakan pembaca skrin terbina dalam iOS, VoiceOver. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang menggunakan VoiceOver, rujuk kepada VoiceOver panduan bermula.

 • Topik ini menganggap bahawa anda menggunakan iPhone. Sesetengah navigasi dan gerak isyarat mungkin berbeza untuk iPad.

Dalam topik ini

Mencipta tugas

Mencipta item baru untuk dilakukan dalam salah satu senarai anda.

 1. Dalam To-Do, untuk pergi ke pandangan Bar sisi , leret kiri sehingga anda mendengar: "Butang Bar sisi." Dwiketik skrin untuk memilih.

 2. Untuk pergi ke senarai, leret ke kanan sehingga anda mendengar senarai yang anda inginkan. Apabila anda mengalihkan, VoiceOver mengumumkan nama senarai, diikuti dengan nombor tugas dalam senarai. Untuk memilih senarai, dwiketik skrin. Pandangan Senarai tugas terbuka.

 3. Untuk mencipta tugas, dalam Senarai tugas, leret ke kanan sehingga anda mendengar: "Tambah butang item untuk dilakukan." Kemudian dwiketik skrin untuk memilih. Fokus beralih ke medan nama tugas.

 4. Jenis baru tugas nama menggunakan pada papan kekunci pada skrin. Untuk pergi ke papan kekunci, leret ke kanan sehingga anda mendengar: "Q."

  Petua: Anda juga boleh menemui papan kekunci dengan menjelajah item pada skrin. Untuk menerokai, Letakkan jari pada skrin dan seret di sekeliling. VoiceOver mengumumkan item seperti yang anda tanah padanya. Untuk memilih item, angkat jari anda dan dwiketik skrin.

 5. Selepas menaip nama tugas, leret kiri sehingga anda mendengar: "Tambah butang item untuk dilakukan." Dwiketik skrin untuk memilih. Tugas ditambahkan pada senarai anda.

Menyelesaikan tugas

Apabila anda selesai dengan tugas, tandakan dilakukan dalam item senarai anda sebagai selesai.

 1. Dalam Bar sisi pandangan, leret ke kanan atau kiri sehingga anda mendengar senarai yang mengandungi tugas anda telah selesai. Dwiketik skrin untuk membuka pandangan Senarai tugas .

 2. Dalam pandangan Senarai tugas untuk menavigasi tugas, leret ke kanan atau kiri sehingga anda mendengar nama tugas. VoiceOver mengumumkan nama tugas dan status (selesai atau tidak dilengkapkan) seperti yang anda alihkan.

 3. Apabila tugas yang anda ingin Tandakan sebagai selesai, leret ke kanan. Anda mendengar: "Tidak diselesaikan item untuk dilakukan." Dwiketik skrin untuk menyelesaikan tugas.

Petua: 

 • Untuk menandakan tugas selesai sebagai tidak lengkap, ulangi langkah di atas sehingga anda mendengar "terpilih selesai item untuk dilakukan", dan kemudian dwiketik skrin.

 • Pastikan tugas tidak lengkap dipaparkan dalam senarai. Untuk mengetahui cara untuk menunjukkan atau menyembunyikan tugas yang selesai dalam senarai, rujuk kepada Tunjukkan/Sembunyikan tugas diselesaikan.

Membuka pandangan butiran

Butiran melihat membolehkan anda mengedit tugas, tambahkan peringatan padanya, dan sebagainya.

 1. Dalam pandangan Senarai tugas , leret ke kanan sehingga anda mendengar tugas butiran yang anda ingin capai. VoiceOver mengumumkan nama tugas dan status (selesai atau tidak dilengkapkan) seperti yang anda alihkan.

 2. Apabila dalam tugas yang anda inginkan, dwiketik skrin. Pandangan butiran tugas terbuka dan anda boleh mengedit tugas atau memadamkannya. Anda mendengar: "butiran tolak butang pandangan."

 3. Untuk menutup pandangan butiran, leret kiri sehingga anda mendengar: "butiran tolak butang pandangan." Kemudian dwiketik skrin untuk memilih.

Menambah tugas pada hari saya

Anda boleh mengalihkan tugas daripada senarai lain untuk Hari saya, iaitu senarai lalai yang telah disediakan apabila anda mula bekerja dengan To-Do.

 • Dalam pandangan butiran tugas, leret ke kanan sehingga anda mendengar "Tambah item untuk dilakukan kepada hari saya", dan kemudian dwiketik skrin.

 • Untuk mengalih keluar tugas dari Hari saya, dalam pandangan butiran tugas, leret ke kanan sehingga anda mendengar "Mengalih keluar item untuk dilakukan daripada hari saya", dan kemudian dwiketik skrin.

Menamakan semula tugas

Gunakan pandangan butiran untuk menamakan semula tugas dengan cepat.

 1. Dalam pandangan butiran tugas, leret ke kanan sehingga anda mendengar nama tugas, dan kemudian dwiketik skrin.

 2. Dalam medan nama tugas, padamkan nama tugas sebelumnya dan taipkan satu baru menggunakan pada papan kekunci pada skrin. Untuk pergi ke papan kekunci, leret ke kanan sehingga anda mendengar: "Q."

 3. Selepas menaip nama tugas, untuk menyimpan dan menutup papan kekunci, leret ke kanan sehingga anda mendengar: "Selesai." Dwiketik skrin untuk memilih. Tugas yang dinamakan semula.

Tambah Peringatan

Gunakan peringatan untuk memastikan bahawa anda Jangan lupa untuk melengkapkan tugas anda yang paling penting.

 1. Dalam pandangan butiran tugas, leret ke kanan sehingga anda mendengar: "Butang peringatan." Kemudian dwiketik skrin. Membuka menu peringatan .

 2. Leret ke kanan dan kiri untuk menyemak lalu opsyen peringatan. Opsyen lalai adalah kemudian hari ini, esokdan minggu depan, tetapi anda juga boleh memilih pilih tarikh & masa. Apabila opsyen yang anda inginkan, dwiketik skrin untuk memilih.

 3. Selepas memilih opsyen peringatan untuk mengesetkan peringatan dan menutup menu peringatan , leret kiri sehingga anda mendengar: "butang." Kemudian dwiketik skrin untuk memilih.

 4. Untuk mengalih keluar peringatan, dalam menu peringatan , leret kiri sehingga anda mendengar: "Butang alih keluar." Kemudian dwiketik skrin. Peringatan dialih keluar dan menu ditutup.

Menambah tarikh siap

Menambah tarikh siap untuk membantu anda memenuhi tarikh akhir dalam tugas anda yang paling penting.

 1. Dalam pandangan butiran tugas, leret ke kanan sehingga anda mendengar: "siap tarikh butang." Kemudian dwiketik skrin. Membuka menu tarikh siap .

 2. Leret kanan dan kiri untuk menyemak lalu tarikh siap opsyen. Opsyen lalai ialah hari ini, esokdan minggu depan, tetapi anda juga boleh memilih pilih tarikh & masa. Apabila pada opsyen yang anda inginkan, dwiketik skrin untuk memilih.

 3. Selepas memilih siap tarikh opsyen, setkan tarikh dan menutup menu tarikh siap , leret ke kiri sehingga anda mendengar: "butang." Kemudian dwiketik skrin untuk memilih.

 4. Untuk mengalih keluar tarikh siap, dalam menu tarikh siap , leret kiri sehingga anda mendengar: "Butang alih keluar." Kemudian dwiketik skrin. Tarikh siap dialih keluar dan menu ditutup.

Menambah siap berulang tarikh

Jika anda mempunyai tugas yang perlu dilakukan secara tetap, anda boleh mengesetkan berulang pada tarikh siap untuk mereka.

Nota: Anda mesti menambah tarikh siap sebelum anda boleh menyediakannya untuk mengulangi.

 1. Dalam pandangan butiran tugas, leret ke kanan sehingga anda mendengar: "Butang Ulang." Kemudian dwiketik skrin. Menu ulangi terbuka.

 2. Leret kanan dan kiri untuk menyemak lalu tarikh siap opsyen. Opsyen lalai adalah harian, hari Isnin hingga Jumaat, mingguan, bulanandan Tahunan, tetapi anda juga boleh memilih tersuai. Apabila pada opsyen yang anda inginkan, dwiketik skrin untuk memilih.

 3. Untuk mengalih keluar tarikh siap yang berulang tarikh, pada menu ulangi , leret ke kiri sehingga anda mendengar: "Butang alih keluar." Kemudian dwiketik skrin. Siap berulang tarikh akan dialih keluar dan menu ditutup.

Menambah Nota

Nota adalah berguna jika anda perlu menambah lebih banyak maklumat tentang tugas dan mengekalkan nama tugas itu sendiri pendek. Contohnya, jika tugas anda membeli runcit, anda boleh meletakkan senarai membeli-belah dalam Nota.

 1. Dalam pandangan butiran tugas, leret ke kanan sehingga anda mendengar: "Nota lampiran. Menambah Nota." Kemudian dwiketik skrin.

 2. Taipkan Nota anda menggunakan pada papan kekunci pada skrin. Untuk pergi ke papan kekunci, leret ke kanan sehingga anda mendengar: "Q."

 3. Untuk menyimpan nota, leret kiri sehingga anda mendengar: "butang Simpan." Kemudian dwiketik skrin untuk memilih. Nota yang disimpan.

Memadamkan tugas

Anda boleh memadamkan tugas, apabila anda, contohnya, tidak lagi memerlukan untuk menjejak ia.

 1. Dalam pandangan butiran tugas, leret ke kanan sehingga anda mendengar: "Butang tugas padam." Kemudian dwiketik skrin.

 2. Membuka tetingkap pengesahan, dan anda mendengar: "Adakah anda pasti anda ingin padamkan dilakukan ini selama-lamanya?" Untuk mengesahkan, leret ke kanan. Anda mendengar: "Butang Padam." Dwiketik skrin untuk memilih.

  Nota: Jika anda ingin Batalkan pemadaman, dalam tetingkap pengesahan, leret ke kanan sehingga anda mendengar: "Butang Batal." Dwiketik skrin untuk memilih.

 3. Tugas yang dipadamkan dan fokus beralih ke pandangan Senarai tugas .

Lihat juga

Anda boleh menggunakan pembaca skrin apabila anda menggunakan To-Do untuk Android untuk mengatur hari anda. Menambah tugas, memberikannya tarikh siap dan mengesetkan peringatan dan menjadikannya berulang jika ia adalah sesuatu yang anda perlu Ingati kerap.

Nota: 

 • Jika anda masih belum mempunyai ia, muat turun dan memasang aplikasi To-Do dari Google Play.

 • Topik ini menganggap anda menggunakan pembaca skrin Android terbina dalam, TalkBack. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang menggunakan TalkBack, lihat Mari bermula pada Android dengan TalkBack.

 • Untuk maklumat lanjut mengenai gerak isyarat TalkBack, rujuk kepada TalkBack menggunakan gerak isyarat.

Dalam topik ini

Mencipta tugas

 1. Leret ke kanan sekali. Anda mendengar: "Butang Bar sisi, dwiketik untuk mengaktifkan." Dwiketik skrin.

 2. Leret ke kanan sehingga anda sampai tugasan anda menyenaraikan. Anda mendengar nama senarai, diikuti dengan nombor tugas dalam senarai. Jika senarai pertama adalah bukan sesuatu yang anda mendapatkan, mengekalkan meleret kanan sehingga anda mencarinya, atau mencapai dilakukan, yang merupakan senarai yang mengandungi semua tugas.

  Dwiketik skrin untuk membuka senarai yang kini dipilih.

 3. Leret ke kanan sehingga anda mendengar "Tambah butang dilakukan" dan kemudian dwiketik skrin.

 4. Taipkan teks tugas anda, contohnya, "Membeli runcit."

 5. Seret jari anda di sekeliling penjuru bawah kanan skrin sehingga anda mendengar: "Selesai." Angkat jari anda untuk selesai mencipta tugas.

 6. Leret ke bawah kemudian kiri untuk menutup papan kekunci.

Menyelesaikan tugas

 1. Leret ke kanan sekali. Anda mendengar: "Butang Bar sisi, dwiketik untuk mengaktifkan." Dwiketik skrin.

 2. Leret ke kanan sehingga anda sampai tugasan anda menyenaraikan. Anda mendengar nama senarai, diikuti dengan nombor tugas dalamnya. Jika senarai pertama bukan sesuatu yang anda mendapatkan, mengekalkan meleret kanan sehingga anda mencarinya, atau mencapai dilakukan, yang merupakan senarai yang mengandungi semua tugas.

  Dwiketik skrin untuk membuka senarai yang kini dipilih.

 3. Leret ke kanan sehingga anda mendengar tugas yang anda ingin Tandakan sebagai selesai.

 4. Leret ke kanan sekali. Anda mendengar: "Tidak lengkap dilakukan." Dwiketik skrin untuk menyelesaikan tugas.

Petua: Untuk menandakan tugas selesai sebagai tidak lengkap, ulangi langkah di atas sehingga anda mendengar "Selesai dilakukan", dan kemudian dwiketik skrin.

Membuka pandangan butiran

Butiran melihat membolehkan anda mengedit tugas, tambahkan peringatan padanya, dan sebagainya.

 1. Leret ke kanan sekali. Anda mendengar: "Butang Bar sisi, dwiketik untuk mengaktifkan." Dwiketik skrin.

 2. Leret ke kanan sehingga anda sampai tugasan anda menyenaraikan. Anda mendengar nama senarai, diikuti dengan nombor tugas dalamnya. Jika senarai pertama bukan sesuatu yang anda mendapatkan, mengekalkan meleret kanan sehingga anda mencarinya, atau mencapai dilakukan, yang merupakan senarai yang mengandungi semua tugas.

  Dwiketik skrin untuk membuka senarai yang kini dipilih.

 3. Leret ke kanan sehingga anda mendengar tugas butiran yang anda ingin capai, kemudian dwiketik skrin. Anda mendengar: "Butiran untuk dilakukan" diikuti dengan nama tugas.

Petua: Untuk menutup pandangan butiran, leret kiri bawah kemudian.

Menambah tugas pada hari saya

Anda boleh mengalihkan tugas daripada senarai lain untuk Hari saya, iaitu senarai lalai yang telah disediakan apabila anda mula bekerja dengan To-Do.

 1. Dalam pandangan butiran tugas, leret ke kanan sehingga anda mendengar "Tambah untuk hari saya" dan kemudian dwiketik skrin.

Petua: Untuk mengalih keluar tugas dari Hari saya, dalam pandangan butiran tugas, leret ke kanan sehingga anda mendengar "Ditambah kepada hari saya", kemudian dwiketik skrin.

Menamakan semula tugas

 1. Dalam pandangan butiran tugas, leret ke kanan sehingga anda mendengar nama tugas, dan kemudian dwiketik skrin.

 2. Memadamkan nama sebelumnya yang menggunakan papan kekunci, dan kemudian taipkan nama baru.

 3. Seret jari anda di sekeliling penjuru bawah kanan skrin sehingga anda mendengar: "Selesai." Angkat jari anda untuk melengkapkan menamakan semula tugas.

Tambah Peringatan

 1. Dalam pandangan butiran tugas, leret ke kanan sehingga anda mendengar "Ingatkan saya", dan kemudian dwiketik skrin.

 2. Leret ke kanan dan kiri untuk menyemak lalu opsyen peringatan. Opsyen lalai adalah kemudian hari ini, esokdan minggu depan, tetapi anda juga boleh memilih pilih tarikh & masa.

 3. Dwiketik skrin untuk mengaktifkan opsyen yang dipilih.

Petua: Untuk mengalih keluar peringatan, dalam pandangan butiran tugas, leret ke kanan sehingga anda mendengar "Mengalih keluar peringatan butang", dan kemudian dwiketik skrin.

Menambah tarikh siap

 1. Dalam pandangan butiran tugas, leret ke kanan sehingga anda mendengar "Tambah tarikh siap," dan kemudian dwiketik skrin.

 2. Leret kanan dan kiri untuk menyemak lalu tarikh siap opsyen. Opsyen lalai ialah hari ini, esokdan minggu depan, tetapi anda juga boleh memilih pilih tarikh.

 3. Dwiketik skrin untuk mengaktifkan opsyen yang dipilih.

Petua: Untuk mengalih keluar tarikh siap, dalam pandangan butiran tugas, leret ke kanan sehingga anda mendengar "Mengalih keluar tarikh siap butang tarikh", dan kemudian dwiketik skrin.

Menambah siap berulang tarikh

Jika anda mempunyai tugas yang perlu dilakukan secara tetap, anda boleh mengesetkan berulang pada tarikh siap untuk mereka.

Nota: Anda mesti menambah tarikh siap sebelum anda boleh menyediakannya untuk mengulangi.

 1. Dalam pandangan butiran tugas, leret ke kanan sehingga anda mendengar "Ulangi", dan kemudian dwiketik skrin.

 2. Leret kanan dan kiri untuk menyemak lalu tarikh siap opsyen. Opsyen lalai adalah harian, hari Isnin hingga Jumaat, mingguan, bulanandan Tahunan, tetapi anda juga boleh memilih tersuai.

 3. Dwiketik skrin untuk mengaktifkan opsyen yang dipilih.

Petua: Untuk mengalih keluar tarikh siap yang berulang tarikh, dalam pandangan butiran tugas, leret ke kanan sehingga anda mendengar "perulangan Kosongkan butang", kemudian dwiketik skrin.

Menambah Nota

Nota adalah berguna jika anda perlu menambah lebih banyak maklumat mengenai tugas dan mengekalkan nama tugas itu sendiri pendek. Contohnya, jika tugas anda membeli runcit, anda boleh meletakkan senarai membeli-belah dalam Nota.

 1. Dalam pandangan butiran tugas, leret ke kanan sehingga anda mendengar "Tambah Nota", dan kemudian dwiketik skrin.

 2. Taipkan teks Nota anda.

 3. Leret ke kiri sehingga anda mendengar "Simpan", kemudian dwiketik skrin.

Memadamkan tugas

 1. Dalam pandangan butiran tugas, leret ke kanan sehingga anda mendengar "Dilakukan butang Padam", dan kemudian dwiketik skrin.

 2. Untuk mengesahkan pemadaman, leret ke kanan sehingga anda mendengar "Ya butang" dan kemudian dwiketik skrin.

Lihat juga

Anda boleh menggunakan pembaca skrin apabila anda menggunakan To-Do untuk mengatur hari anda. Menambah tugas, memberikannya tarikh siap dan mengesetkan peringatan dan menjadikannya berulang jika ia adalah sesuatu yang anda perlu Ingati kerap.

Nota: 

 • Jika anda masih belum mempunyai ia, muat turun dan memasang aplikasi To-Do dari gedung.

 • Topik ini menganggap anda menggunakan terbina dalam Windows pembaca skrin, penyampai.

 • Untuk mengetahui cara untuk bekerja dengan Penyampai, lihat Mari bermula dengan Penyampai.

Dalam topik ini

Mencipta tugas

 1. Leret ke kanan atau kiri sehingga anda mendengar: "Butang navigasi, dwiketik untuk mengaktifkan." Dwiketik skrin.

 2. Anda mendengar nama senarai dipilih. Leret ke kanan atau kiri sehingga anda mendengar nama senarai yang anda mencari, diikuti dengan nombor tugas pada senarai, atau sehingga anda sampai dilakukan, yang merupakan senarai yang mengandungi semua tugas.

  Dwiketik skrin untuk membuka senarai yang kini dipilih.

 3. Leret ke kanan atau kiri sehingga anda mendengar "Untuk dilakukan, tambah" diikuti oleh nama senarai. Dwiketik skrin.

 4. Taipkan teks tugas anda, contohnya, "Membeli runcit."

 5. Seret jari anda di sekeliling penjuru bawah kanan skrin sehingga anda mendengar: "Enter." Dwiketik skrin untuk selesai mencipta tugas.

Menyelesaikan tugas

 1. Leret ke kanan atau kiri sehingga anda mendengar: "Butang navigasi, dwiketik untuk mengaktifkan." Dwiketik skrin.

 2. Anda mendengar nama senarai dipilih. Leret ke kanan atau kiri sehingga anda mendengar nama senarai yang anda mencari, diikuti dengan nombor tugas pada senarai, atau sehingga anda sampai dilakukan, yang merupakan senarai yang mengandungi semua tugas.

  Dwiketik skrin untuk membuka senarai yang kini dipilih.

 3. Leret ke kanan sehingga anda mendengar tugas yang anda ingin Tandakan sebagai selesai.

 4. Leret ke kanan sekali. Anda mendengar: "Dikosongkan tanda lengkap semak, dwiketik untuk Togol pada." Dwiketik skrin untuk menyelesaikan tugas.

Isyarat bunyi mengesahkan bahawa anda melengkapkan tugas.

Petua: Untuk menandakan tugas selesai sebagai tidak lengkap, ulangi langkah di atas sehingga anda mendengar "dilapor masuk dikosongkan tanda semak, dwiketik untuk Togol," dan kemudian dwiketik skrin.

Membuka pandangan butiran

Butiran melihat membolehkan anda mengedit tugas, tambahkan peringatan padanya, dan sebagainya.

 1. Leret ke kanan atau kiri sehingga anda mendengar: "Butang navigasi, dwiketik untuk mengaktifkan." Dwiketik skrin.

 2. Anda mendengar nama senarai dipilih. Leret ke kanan atau kiri sehingga anda mendengar nama senarai yang anda mencari, diikuti dengan nombor tugas pada senarai, atau sehingga anda sampai dilakukan, yang merupakan senarai yang mengandungi semua tugas.

  Dwiketik skrin untuk membuka senarai yang kini dipilih.

 3. Leret ke kanan sehingga anda mendengar tugas butiran yang anda ingin capai, kemudian dwiketik skrin. Anda mendengar: "Dilakukan" diikuti dengan nama tugas.

Petua: Untuk menutup pandangan butiran, leret ke kanan atau kiri sehingga anda mendengar "Butang pandangan butiran tolak", kemudian dwiketik skrin.

Menambah tugas pada hari saya

Anda boleh mengalihkan tugas daripada senarai lain untuk Hari saya, iaitu senarai lalai yang telah disediakan apabila anda mula bekerja dengan To-Do.

 1. Dalam pandangan butiran tugas, leret ke kanan atau kiri sehingga anda mendengar "dilakukan butang hari saya, dwiketik untuk mengaktifkan, Tambah" dan kemudian dwiketik skrin.

Petua: Untuk mengalih keluar tugas dari Hari saya, dalam pandangan butiran tugas, leret ke kanan atau kiri sehingga anda mendengar "Mengalih keluar tugasan daripada butang hari saya", dan kemudian dwiketik skrin.

Menamakan semula tugas

 1. Dalam pandangan butiran tugas, leret ke kanan atau kiri sehingga anda mendengar "Boleh Edit teks," diikuti dengan nama tugas. Dwiketik skrin.

 2. Memadamkan nama sebelumnya yang menggunakan papan kekunci, dan kemudian taipkan nama baru.

 3. Seret jari anda di sekeliling pinggir bawah skrin sehingga anda mendengar: "tersuai, butang kembali, diruntuhkan." Dwiketik skrin untuk melengkapkan menamakan semula tugas.

Tambah Peringatan

 1. Dalam pandangan butiran tugas, leret ke kanan atau kiri sehingga anda mendengar "Tambah butang peringatan, dwiketik untuk mengaktifkan," dan kemudian dwiketik skrin.

 2. Leret ke kanan dan kiri untuk menyemak lalu opsyen peringatan. Opsyen lalai adalah kemudian hari ini, esokdan minggu depan, tetapi anda juga boleh memilih pilih tarikh & masa.

 3. Dwiketik skrin untuk mengaktifkan opsyen yang dipilih.

Petua: Untuk mengalih keluar peringatan, dalam pandangan butiran tugas, leret ke kanan sehingga anda mendengar "Mengalih keluar peringatan butang", dan kemudian dwiketik skrin.

Menambah tarikh siap

 1. Dalam pandangan butiran tugas, leret ke kanan atau kiri sehingga anda mendengar "Tambah siap butang tarikh, dwiketik untuk mengaktifkan," dan kemudian dwiketik skrin.

 2. Leret kanan dan kiri untuk menyemak lalu tarikh siap opsyen. Opsyen lalai ialah hari ini, esokdan minggu depan, tetapi anda juga boleh memilih pilih tarikh.

 3. Dwiketik skrin untuk mengaktifkan opsyen yang dipilih.

Petua: Untuk mengalih keluar tarikh siap, dalam pandangan butiran tugas, leret ke kanan sehingga anda mendengar "Mengalih keluar tarikh siap butang tarikh", dan kemudian dwiketik skrin.

Menambah siap berulang tarikh

Jika anda mempunyai tugas yang perlu dilakukan secara tetap, anda boleh mengesetkan berulang pada tarikh siap untuk mereka.

Nota: Anda mesti menambah tarikh siap sebelum anda boleh menyediakannya untuk mengulangi.

 1. Dalam pandangan butiran tugas, leret ke kanan atau kiri sehingga anda mendengar "Ulangi butang, dwiketik untuk mengaktifkan," dan kemudian dwiketik skrin.

 2. Leret kanan dan kiri untuk menyemak lalu tarikh siap opsyen. Opsyen lalai adalah harian, hari Isnin hingga Jumaat, mingguan, bulanandan Tahunan, tetapi anda juga boleh memilih tersuai.

 3. Dwiketik skrin untuk mengaktifkan opsyen yang dipilih.

Petua: Untuk mengalih keluar tarikh siap yang berulang tarikh, dalam pandangan butiran tugas, leret ke kanan sehingga anda mendengar "Butang Ulang tidak pernah", dan kemudian dwiketik skrin.

Menambah Nota

Nota adalah berguna jika anda perlu menambah lebih banyak maklumat mengenai tugas dan mengekalkan nama tugas itu sendiri pendek. Contohnya, jika tugas anda membeli runcit, anda boleh meletakkan senarai membeli-belah dalam Nota.

 1. Dalam pandangan butiran tugas, leret ke kanan atau kiri sehingga anda mendengar "Tambah Nota, teks boleh Edit, dwiketik untuk mengaktifkan," dan kemudian dwiketik skrin.

 2. Taipkan teks Nota anda.

 3. Seret jari anda di sekeliling pinggir bawah skrin sehingga anda mendengar: "tersuai, butang kembali, diruntuhkan." Dwiketik skrin untuk menutup papan kekunci.

 4. Leret ke kiri sehingga anda mendengar "Simpan butang, dwiketik untuk mengaktifkan", kemudian dwiketik skrin.

Memadamkan tugas

 1. Dalam pandangan butiran tugas, leret ke kanan atau kiri sehingga anda mendengar "Dilakukan butang Padam, dwiketik untuk mengaktifkan," dan kemudian dwiketik skrin.

 2. Untuk mengesahkan pemadaman, leret ke kanan sehingga anda mendengar "Butang Padam, dwiketik untuk mengaktifkan," dan kemudian dwiketik skrin.

Lihat juga

Anda boleh menggunakan papan kekunci dan skrin pembaca apabila anda menggunakan To-Do untuk Web untuk mengatur hari anda. Menambah tugas, memberikannya tarikh siap dan mengesetkan peringatan dan menjadikannya berulang jika ia adalah sesuatu yang anda perlu Ingati kerap.

Nota: 

 • Topik ini menganggap anda menggunakan terbina dalam Windows pembaca skrin, penyampai.

 • Untuk mengetahui cara untuk bekerja dengan Penyampai, lihat Mari bermula dengan Penyampai.

Dalam topik ini

Mencipta tugas

 1. Tekan Tab sehingga anda mendengar "Hari saya," diikuti dengan posisinya antara senarai anda, contohnya, "1 4." Jika anda sedang mencari senarai lain, tekan Tab sehingga anda mendengar nama senarai yang anda mendapatkan.

 2. Tekan Enter untuk membuka senarai yang kini dipilih.

 3. Tekan Tab sehingga anda mendengar "Untuk dilakukan menambah, mengedit."

 4. Taipkan teks tugas anda, contohnya, "Membeli runcit" dan tekan Enter apabila anda selesai.

Menyelesaikan tugas

 1. Tekan Tab sehingga anda mendengar "Hari saya," diikuti dengan posisinya antara senarai anda, contohnya, "1 4." Jika anda sedang mencari senarai lain, tekan Tab sehingga anda mendengar nama senarai yang anda mendapatkan.

 2. Tekan Enter untuk membuka senarai yang kini dipilih.

 3. Tekan Tab sehingga anda mendengar tugas yang anda ingin Tandakan sebagai selesai. Tugas diumumkan sebagai "Dilakukan" diikuti dengan nama mereka dan posisi dalam senarai, contohnya, "1 daripada 3."

 4. Tekan Tab sekali. Anda mendengar: "Unchecked, tandakan sebagai selesai, kotak semak." Tekan Enter untuk melengkapkan tugas.

Petua: Untuk menandakan tugas selesai sebagai tidak lengkap, ulangi langkah di atas sehingga anda mendengar "Berdaftar, tandakan sebagai tidak lengkap, semak" dan kemudian tekan Enter.

Membuka pandangan butiran

Dalam pandangan butiran yang anda boleh mengedit tugas, tambahkan peringatan padanya, dan sebagainya.

 1. Tekan Tab sehingga anda mendengar "Hari saya," diikuti dengan posisinya antara senarai anda, contohnya, "1 4." Jika anda sedang mencari senarai lain, tekan Tab sehingga anda mendengar nama senarai yang anda mendapatkan.

 2. Tekan Enter untuk membuka senarai yang kini dipilih.

 3. Tekan Tab sehingga anda mendengar tugas butiran yang anda ingin capai, kemudian tekan Enter. Pandangan butiran yang kini terbuka di sebelah senarai.

Petua: Untuk menutup pandangan butiran, tekan Shift + Tab sehingga anda mendengar "Menyembunyikan butang pandangan butiran", dan kemudian tekan Enter.

Menambah tugas pada hari saya

Anda boleh mengalihkan tugas daripada senarai lain untuk Hari saya, iaitu senarai lalai yang telah disediakan apabila anda mula bekerja dengan To-Do.

 1. Selepas membuka pandangan butiran tugas, tekan Shift + Tab sehingga anda mendengar "butang hari saya Tambah", kemudian tekan Enter.

Petua: Untuk mengalih keluar tugas dari Hari saya, selepas membuka pandangan butiran tugas, tekan Shift + Tab sehingga anda mendengar "Alih keluar daripada butang hari saya", dan kemudian tekan Enter.

Menamakan semula tugas

 1. Dalam pandangan butiran tugas, tekan Shift + Tab sehingga anda mendengar "Edit < nama tugas yang > butang", dan kemudian tekan Enter.

 2. Memadamkan nama sebelumnya yang menggunakan papan kekunci, dan kemudian taipkan nama baru.

 3. Tekan Enter untuk melengkapkan menamakan semula tugas.

Tambah Peringatan

 1. Dalam pandangan butiran tugas, tekan Shift + Tab sehingga anda mendengar "Ingatkan saya butang", dan kemudian tekan Enter.

 2. Tekan Tab untuk menyemak lalu opsyen peringatan. Opsyen lalai adalah kemudian hari ini, esokdan minggu depan, tetapi anda juga boleh memilih pilih tarikh & masa.

 3. Tekan Enter untuk mengaktifkan opsyen yang dipilih.

Petua: Untuk mengalih keluar peringatan, buka pandangan butiran tugas, tekan Shift + Tab sehingga anda mendengar "Butang", kemudian tekan Enter.

Menambah tarikh siap

 1. Dalam pandangan butiran tugas, tekan Shift + Tab sehingga anda mendengar "Tambah siap butang tarikh", kemudian tekan Enter.

 2. Tekan Tab untuk menyemak lalu siap opsyen tarikh. Opsyen lalai ialah hari ini, esokdan minggu depan, tetapi anda juga boleh memilih pilih tarikh.

 3. Tekan Enter untuk mengaktifkan opsyen yang dipilih.

Petua: Untuk mengalih keluar tarikh siap, buka pandangan butiran tugas, tekan Shift + Tab sehingga anda mendengar "Mengalih keluar tarikh siap butang tarikh", dan kemudian tekan Enter.

Menambah siap berulang tarikh

Jika anda mempunyai tugas yang perlu dilakukan secara tetap, anda boleh mengesetkan berulang pada tarikh siap untuk mereka.

Nota: Anda mesti menambah tarikh siap sebelum anda boleh menyediakannya untuk mengulangi.

 1. Dalam pandangan butiran tugas, tekan Shift + Tab sehingga anda mendengar "Butang Ulang", dan kemudian tekan Enter.

 2. Tekan Tab untuk menyemak lalu siap opsyen tarikh. Opsyen lalai adalah harian, hari Isnin hingga Jumaat, mingguan, bulanandan Tahunan, tetapi anda juga boleh memilih tersuai.

 3. Tekan Enter untuk mengaktifkan opsyen yang dipilih.

Petua: Untuk mengalih keluar tarikh siap yang berulang tarikh, membuka pandangan butiran tugas, tekan Shift + Tab sehingga anda mendengar "Perulangan butang Padam", dan kemudian tekan Enter.

Menambah Nota

Nota adalah berguna jika anda perlu menambah lebih banyak maklumat mengenai tugas dan mengekalkan nama tugas itu sendiri pendek. Contohnya, jika tugas anda ialah membeli runcit, anda boleh letakkan senarai membeli-belah dalam Nota.

 1. Dalam pandangan butiran tugas, tekan Shift + Tab sehingga anda mendengar "Edit butang Nota", dan kemudian tekan Enter.

 2. Taipkan teks Nota anda.

 3. Tekan Tab sehingga anda mendengar "Butang Simpan", dan kemudian tekan Enter.

Memadamkan tugas

 1. Dalam pandangan butiran tugas, tekan Shift + Tab sehingga anda mendengar "Dilakukan butang Padam", dan kemudian tekan Enter.

 2. Untuk mengesahkan pemadaman, tekan Tab sehingga anda mendengar "Dilakukan butang Padam", dan kemudian tekan Enter.

Lihat juga

Sokongan teknikal untuk pelanggan kurang upaya

Microsoft ingin memberikan pengalaman yang paling memuaskan untuk semua pelanggan kami. Sekiranya anda mempunyai ketidakupayaan atau ingin mengajukan soalan berkaitan kebolehcapaian, sila hubungi Answer Desk Ketakupayaan Microsoft untuk mendapatkan bantuan teknikal. Pasukan sokongan Answer Desk Ketakupayaan terlatih dalam penggunaan banyak teknologi bantuan yang popular dan boleh menawarkan bantuan dalam bahasa Inggeris, Sepanyol, Perancis dan Bahasa Isyarat Amerika. Sila ke laman Answer Desk Ketakupayaan Microsoft untuk mendapatkan butiran hubungan untuk rantau anda.

Jika anda merupakan pengguna kerajaan, komersial atau syarikat, sila hubungi Answer Desk Ketakupayaan perusahaan.

Nota: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×