Mengenai aliran kerja Mengumpul Tandatangan

Mengenai aliran kerja Mengumpul Tandatangan

Penting: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Aliran kerja yang disertakan bersama produk SharePoint ialah ciri yang anda boleh gunakan untuk mengautomatikkan proses perniagaan anda, menjadikannya morereassign kedua-dua lebih cekap dan konsisten. Anda boleh menggunakan aliran kerja SharePoint Mengumpul tandatangan untuk menghalakan dokumen yang dicipta dalam Excel, Wordatau InfoPath untuk satu atau lebih individu untuk tandatangan mereka.

Untuk maklumat lanjut, lihat tentang aliran kerja yang disertakan bersama SharePoint.

Penting: Secara lalai, aliran kerja mengumpul tandatangan tidak diaktifkan dan tidak tersenarai dalam kotak Pilih templat aliran kerja Senarai Borang perkaitan. Untuk menjadikannya tersedia untuk digunakan, pentadbir laman mesti mengaktifkan mereka pada aras koleksi laman. Jika anda mempunyai keizinan tahap koleksi laman, lihat templat aliran kerja SharePoint mendayakan.

Jika anda perlu lakukan adalah menyelesaikan tugas aliran kerja mengumpul tandatangan    Hanya pergi ke segmen selesai dan mengembangkannya. Anda mungkin tidak memerlukan sebarang segmen lain sekarang.

Perbandingan proses manual dengan aliran kerja automatik

Aliran kerja SharePoint adalah:

 • Cekap dan konsisten    Aliran kerja mengumpul tandatangan secara automatik menghalakan dokumen, menguntukkan tugas tandatangan dan menjejak kemajuan mereka. Aktiviti dalam aliran kerja boleh memantau dan dilaraskan dari halaman pusat status, dan sejarah peristiwa dalam jalanan aliran kerja dikekalkan 60 hari selepas penyelesaian.

 • Meringankan beban kerja anda    Aliran kerja Mengumpul Tandatangan menjimatkan masa dan beban kerja anda serta rakan sekerja pada masa yang sama memperkemas dan menjadikan proses tandatangan anda standard.

Berikut ialah gambar rajah aliran kerja Mengumpul Tandatangan untuk versi yang sangat ringkas.

Carta aliran proses aliran kerja

Petua menggunakan artikel ini

Maklumat dalam artikel ini dipersembahkan dalam segmen yang boleh dikembangkan.

Jika anda perlu lakukan adalah menyelesaikan tugas aliran kerja mengumpul tandatangan    Hanya pergi ke segmen selesai dan mengembangkannya. Anda mungkin tidak memerlukan sebarang segmen lain sekarang.

Jika anda ingin menambah, memulakan, memantau dan menyelenggarakan aliran kerja   Jika anda tidak biasa dengan tugas ini, anda akan mendapati artikel ini sangat berguna dengan menelitinya dari satu segmen ke segmen yang lain supaya dapat mereka bentuk dan menambah aliran kerja buat kali pertama. Selepas anda membiasakan diri dengan maklumat dan tataletak artikel, anda boleh terus pergi ke segmen yang anda perlukan pada masa akan datang.

Nota berkenaan grafik    Imej skrin dan gambar rajah berkonsep dalam siri artikel aliran kerja ini berdasarkan pada jenis aliran kerja Kelulusan secara umumnya. Namun apabila perlu untuk kejelasan konseptual atau arahan, imej dan gambar rajah dalam artikel ini telah disesuaikan untuk aliran kerja Mengumpul Tandatangan.

Nasihat tentang pencetakan artikel ini    Artikel ini satu artikel yang panjang. Jika anda ingin mencetak hanya segmen terpilih, pastikan hanya segmen tersebut dikembangkan semasa mencetak. (Begitu juga, jika anda ingin memasukkan grafik lengkap dalam salinan cetakan anda, cetak dalam orientasi landskap dan bukannya potret.)

Nasihat tentang carian    Sebelum anda mencari sebarang teks atau istilah dalam artikel ini, pastikan semua segmen yang anda ingin cari dikembangkan.

Ketahui lanjut tentang aliran kerja Mengumpul Tandatangan

Aliran kerja mengumpul tandatangan adalah ciri produk SharePoint yang menghalakan dokumen atau borang yang dicipta dalam Word, Excelatau InfoPath untuk satu atau lebih individu untuk tandatangan mereka. Aliran kerja secara automatik, memperkemas dan menjadikan keseluruhan proses.

Ilustrasi penghalaan aliran kerja

Aliran kerja Mengumpul Tandatangan asas yang termasuk dengan produk SharePoint berfungsi sebagai templat. Dengan templat ini, anda boleh menambah satu atau lebih aliran kerja Mengumpul Tandatangan pada laman anda. Setiap aliran kerja yang anda tambah ialah aliran kerja Mengumpul Tandatangan versi unik, setiap daripadanya berfungsi secara khas berdasarkan seting yang anda tentukan semasa menambahnya.

 • Semasa anda mula-mula menambah aliran kerja Mengumpul Tandatangan pada senarai, pustaka atau koleksi laman anda, anda boleh menentukan bilangan peserta untuk dimasukkan serta menentukan sama ada tugas mereka diuntukkan satu demi satu (secara bersiri) atau semua sekali gus (secara selari). Malah anda boleh memutuskan sama ada untuk membahagikan tugas peserta kepada dua atau lebih peringkat yang berasingan. Setiap kali anda memulakan aliran kerja secara manual pada satu dokumen, anda boleh mengubah suai mana-mana seting ini.

 • Aliran kerja menguntukkan tugas kepada setiap peserta yang ditentukan. Setiap peserta memilih antara beberapa respons yang berkemungkinan: untuk menandatangani (atau tidak menandatangani) dokumen, untuk menguntukkan semula tugas tandatangan atau untuk memadamkan tugas tersebut.

 • Sementara aliran kerja sedang berjalan, anda boleh memantau kemajuan dan membuat pelarasan (jika perlu) dari satu halaman pusat Status Aliran Kerja.

 • Selama 60 hari selepas aliran kerja selesai, senarai semua peristiwa aliran kerja yang berlaku semasa jalanan aliran kerja ini (atau kejadian) masih tersedia pada halaman Status Aliran Kerja untuk rujukan tidak formal.

Aliran kerja mengumpul tandatangan tidak direka bentuk untuk mengumpul kelulusan dan penolakan untuk dokumen atau untuk mengawal halaman web penerbitan untuk laman web. Jika anda ingin menambah aliran kerja yang peserta meluluskan atau menolak dokumen yang mereka menyemak semula, lihat artikel, semua tentang aliran kerja kelulusan.

Juga, aliran kerja mengumpul tandatangan tidak direka bentuk untuk mengumpul maklum balas. Jika anda ingin menggunakan aliran kerja mengumpul maklum balas tentang dokumen, lihat artikel, semua mengenai aliran kerja mengumpul maklum balas.

Anda boleh juga menggunakan Microsoft SharePoint Designer 2013 untuk menyesuaikan selanjutnya sebarang aliran kerja yang disertakan bersama produk SharePoint.

Untuk menambah aliran kerja    Secara lalai, anda mesti mempunyai keizinan Uruskan Senarai untuk menambah aliran kerja. (Kumpulan Pemilik mempunyai keizinan Uruskan Senarai secara lalai; manakala kumpulan Ahli dan kumpulan Pelawat tidak.)

Untuk memulakan aliran kerja    Secara lalai juga, anda mesti mempunyai keizinan Edit Item untuk memulakan aliran kerja yang telah ditambahkan. (Kedua-dua kumpulan Ahli dan kumpulan Pemilik mempunyai keizinan Edit Item secara lalai; manakala kumpulan Pelawat tidak.)

Secara alternatif, Pemilik boleh memilih untuk mengkonfigurasikan aliran kerja tertentu supaya ia hanya boleh dimulakan oleh ahli kumpulan Pemilik. (Untuk melakukannya, pilih kotak semak Memerlukan Keizinan Uruskan Senarai untuk memulakan aliran kerja ini pada halaman pertama borang perkaitan.)

Semakin banyak urus niaga perniagaan dijalankan secara elektronik. Akibatnya, tandatangan digital semakin digunakan untuk mengikat secara sah urus niaga milik pihak yang bergantung pada tandatangan tersebut. Tandatangan digital digunakan untuk mengesahkan identiti individu yang menandatangani dokumen dan mengesahkan yang kandungan tidak diubah suai selepas tandatangan digital digunakan pada dokumen. Tandatangan digital menyediakan ciri keselamatan berdasarkan teknologi penyulitan dan mengurangkan risiko berkaitan dengan urus niaga perniagaan elektronik. Dengan pembaikan tandatangan digital, Office menyasarkan untuk memenuhi keperluan keselamatan maklumat syarikat dan entiti sektor awam di seluruh dunia.

Untuk mencipta tandatangan digital, anda mesti mempunyai sijil digital yang membuktikan identiti anda pada pihak yang bergantung padanya dan yang mana perlu diperoleh daripada pihak berkuasa pensijilan yang bereputasi (CA). Jika anda tidak mempunyai sijil digital, Microsoft juga mempunyai rakan kongsi yang menyediakan sijil digital serta tandatangan lanjutan yang lain.

Berikut ialah peringkat asas:

 • SEBELUM aliran kerja berjalan (Rancang, tambah, mula)   
  sebelum anda menambah aliran kerja, anda merancang yang anda ingin tambahkan (satu senarai atau pustaka atau seluruh koleksi laman) dan butiran cara ia berfungsi. Selepas anda telah menambah dan mengkonfigurasikan aliran kerja, sesiapa yang mempunyai keizinan yang sesuai boleh memulakan aliran kerja pada dokumen khusus. Aliran kerja boleh juga disediakan untuk berjalan secara automatik. Automatik berjalan boleh diaktifkan berdasarkan pada salah satu atau kedua-dua peristiwa picu: apabila sebarang dokumen ditambahkan ke atau dicipta dalam senarai atau pustaka, atau apabila sebarang dokumen dalam senarai atau pustaka diubah.

 • SEMASA aliran kerja berjalan (selesai, memantau, melaraskan)   
  sementara aliran kerja berjalan, peserta individu melengkapkan tugas mereka yang diperuntukkan. Sementara itu, kemajuan aliran kerja boleh dikawal dari halaman pusat Status aliran kerja untuk kejadian tertentu aliran kerja. Pelarasan aliran kerja semasa ia berjalan boleh dibuat dari halaman yang sama; dan jika perlu, aliran kerja boleh dibatalkan atau ditamatkan dari sana.

 • SELEPAS aliran kerja berjalan (semakan semula, laporan, perubahan)   
  apabila aliran kerja selesai, seluruh sejarah jalankan tersebut (atau kejadian) boleh disemak sehingga 60 hari pada halaman Status aliran kerja. Jika terdapat pernah apa-apa yang anda ingin ubah tentang cara aliran kerja berfungsi, anda boleh membuka dan mengedit borang perkaitan yang anda selesai apabila anda mula-mula menambahkan aliran kerja.

Carta aliran berikut menggambarkan peringkat ini dari sudut pandangan individu yang menambah aliran kerja baru.

Proses Aliran Kerja

Rancang aliran kerja Mengumpul Tandatangan baru

Dalam segmen ini, kami mengenal pasti keputusan yang anda perlu buat dan maklumat yang anda perlu kumpulkan sebelum anda menambah versi aliran kerja Mengumpul Tandatangan.

Jika anda sudah biasa dengan cara untuk menambah jenis aliran kerja ini dan hanya memerlukan peringatan tentang langkah-langkah tertentu, anda boleh pergi terus ke dalam segmen tambah (senarai/pustaka atau koleksi laman) dalam artikel ini.

Aliran kerja yang termasuk dengan produk SharePoint berfungsi sebagai templat induk yang aliran kerja tertentu dan individu yang anda tambahkan pada senarai, pustaka dan laman koleksi anda dijadikan dasar.

Contohnya, setiap kali anda menambah aliran kerja Mengumpul Tandatangan, anda sebenarnya menambah versi templat aliran kerja Mengumpul Tandatangan umum. Anda memberikan nama dan setingnya sendiri kepada setiap versi yang anda tentukan dalam borang perkaitan semasa anda menambah versi tersebut. Dengan cara itu, anda boleh menambah berbilang aliran kerja, setiap versi berdasarkan pada templat induk aliran kerja Mengumpul Tandatangan tetapi setiap versi dinamakan dan disesuaikan mengikut cara tertentu yang akan anda gunakan.

Dalam ilustrasi ini, tiga aliran kerja yang berdasarkan pada templat aliran kerja Kelulusan telah ditambah — satu untuk semua jenis kandungan dalam satu pustaka, satu untuk satu jenis kandungan dalam satu pustaka dan satu lagi untuk satu jenis kandungan dalam seluruh koleksi laman.

Tiga aliran kerja yang berdasarkan pada templat aliran kerja Kelulusan

Apabila anda menambah versi aliran kerja baru berdasarkan pada salah satu templat aliran kerja yang termasuk, anda akan mengisi borang perkaitan untuk menentukan cara yang anda inginkan versi baru anda berfungsi.

Dalam seksyen berikut, anda akan mendapati satu senarai soalan yang akan memberi panduan kepada anda untuk melengkapkan borang perkaitan. Mula-mula, ambil masa seminit dua untuk melihat borang dan medannya.

Halaman pertama borang perkaitan

Halaman pertama borang perkaitan

Halaman kedua borang perkaitan

Halaman kedua borang perkaitan

Medan dalam halaman kedua ini juga muncul pada borang permulaan, yang dipersembahkan setiap kali aliran kerja dimulakan secara manual dan boleh diedit pada masa itu untuk satu jalanan tersebut sahaja.

Sembilan soalan untuk dijawab

Sebaik sahaja anda mendapat jawapan bagi semua soalan dalam seksyen ini, anda telah bersedia untuk menambah aliran kerja anda.

Artikel ini kebimbangan templat aliran kerja yang muncul dalam menu sebagai Mengumpul tandatangan – SharePoint 2013 atau Mengumpul tandatangan – SharePoint 2010. Jika anda tidak pasti jenis aliran kerja ini adalah pilihan terbaik untuk anda, rujuk kembali ke segmen Ketahui dalam artikel ini. Untuk maklumat lanjut tentang pada templat aliran kerja lain yang tersedia, lihat artikel, tentang aliran kerja yang disertakan bersama SharePoint.

Adalah penting untuk mengetahui bahawa baris tandatangan jenis yang kita sedang Bincangkan di sini boleh diselitkan hanya dalam dokumen yang dicipta dalam Word, Excelatau InfoPath.

Apakah jenis kandungan?

Setiap dokumen atau item lain yang disimpan dalam senarai atau pustaka SharePoint dipunyai oleh salah satu jenis kandungan. Jenis kandungan boleh terdiri daripada jenis asas dan umum seperti Dokumen atau Hamparan Excel atau jenis khas seperti Kontrak Undang-undang atau Spesifikasi Reka Bentuk Produk. Sesetengah jenis kandungan tersedia dalam produk SharePoint secara lalai tetapi anda boleh menyesuaikan kedua-duanya dan menambah jenis lain yang anda cipta sendiri.

Anda boleh membuat versi baru aliran kerja Mengumpul Tandatangan tersedia dalam satu senarai atau pustaka sahaja atau anda boleh membuatkannya tersedia di seluruh koleksi laman.

 • Jika anda menambah aliran kerja untuk satu senarai atau pustaka, anda boleh menyediakannya untuk dijalankan sama ada pada semua jenis kandungan atau pada satu jenis kandungan sahaja.

 • Jika anda menambah aliran kerja untuk seluruh koleksi laman, anda mesti menyediakannya untuk dijalankan pada satu jenis kandungan laman sahaja.

 • Dalam semua kes, setiap dokumen yang aliran kerja mengumpul tandatangan dijalankan mestilah fail yang dicipta dalam Word, Excelatau InfoPath.

Peta koleksi laman dengan penerangan 3 cara untuk menambahkannya

Berikan versi aliran kerja anda nama yang:

 • Menunjukkan dengan jelas kegunaannya.

 • Membezakannya dengan jelas daripada aliran kerja lain.

Contoh

Bayangkan anda ahli kumpulan editor. Kumpulan anda ingin menggunakan dua aliran kerja Mengumpul Maklum Balas yang berlainan:

 • Anda akan menjalankan aliran kerja pertama pada setiap dokumen yang dihantar oleh ahli kumpulan anda. Aliran kerja mengumpul maklum balas daripada Pengurus kumpulan anda sahaja.

 • Anda akan menjalankan aliran kerja kedua pada setiap dokumen yang diserahkan oleh individu di luar Kumpulan anda. Aliran kerja mengumpul maklum balas daripadasetiap ahli Kumpulan anda.

Anda boleh menamakan aliran kerja pertama Dalam maklum balas serahan dan kedua Maklum balas serahan luar.

Petua: Seperti biasa, anda digalakkan untuk membuat kelaziman penamaan yang konsisten dan memastikan setiap individu yang terlibat dengan aliran kerja anda membiasakan diri dengan kelaziman tersebut.

Anda boleh menggunakan senarai Tugas dan senarai Sejarah lalai bagi aliran kerja anda, menggunakan senarai sedia ada yang lain atau meminta senarai baru hanya untuk aliran kerja ini.

 • Jika laman anda akan mempunyai banyak aliran kerja atau jika sesetengah aliran kerja akan melibatkan banyak tugas, pertimbangkan untuk meminta senarai baru untuk setiap aliran kerja. (Menguruskan senarai panjang adalah salah satu perkara yang boleh melambatkan prestasi. Lebih cepat dan mudah jika sistem dapat menyelenggarakan beberapa senarai yang lebih pendek daripada senarai yang sangat panjang.)

 • Jika tugas dan sejarah aliran kerja ini akan mengandungi sensitif atau sulit data yang anda akan ingin mengekalkan dipisahkan daripada senarai umum, kemudian anda perlu sememangnya menunjukkan bahawa anda inginkan senarai baru, berasingan untuk aliran kerja ini. Selepas anda menambah aliran kerja, pastikan keizinan yang sesuai disetkan untuk senarai baru.

Baris tandatangan boleh diselitkan dalam dokumen pada mana-mana dua masa:

 • Sebelum aliran kerja dimulakan pada dokumen.

 • Selepas aliran kerja dimulakan tetapi sebelum peserta pertama menambah tandatangan mereka pada baris tandatangan.

Menambah tandatangan digital pada dokumen melibatkan proses dua langkah:

 1. Mula-mula, seseorang menyelitkan signature baris dalam isi dokumen.
  Baris tandatangan diselitkan tetapi belum ditandatangani

 2. Kemudian seseorang menambah tandatangan mereka pada baris yang diselitkan.
  Baris tandatangan yang diselitkan lengkap dengan tandatangan

Mengekalkan ini diingati    Daripada momen peserta pertama menambah tandatangan mereka pada dokumen, dokumen dikunci terhadap pengeditan. Any selanjutnya mengubah dokumen selepas titik tersebut — kecuali lain penandatangan menambah tandatangan mereka — invalidates atau memadamkan semua tandatangan yang telah ditambahkan. Dan kerana selitan baris tandatangan dikira sebagai perubahan dalam dokumen, tandatangan semua baris mesti hadir dalam dalam dokumen sebelum peserta pertama menambah Tandatangan mereka sebenar salah satu baris tersebut.

Oleh itu, terdapat tiga cara ringkas untuk menjawab soalan ini:

 • Untuk mana-mana jenis permulaan    Dokumen adalah berdasarkan templat atau borang yang telah mempunyai baris tandatangan agar tiada sesiapa yang boleh menambahkannya untuk setiap jalanan aliran kerja individu.

 • Untuk permulaan manual    Individu yang memulakan aliran kerja akan menyelitkan semua baris tandatangan yang diperlukan sebelum memulakan aliran kerja.

 • Untuk permulaan automatik    Peserta pertama yang membuka dokumen akan menyelitkan semua baris tandatangan yang diperlukan sebelum menambah tandatangan mereka sendiri.

Inilah ringkasan grafik segera bagi isi utama.

Dokumen tanpa tandatangan pertama masih terbuka kepada perubahan

Dokumen dengan tandatangan pertama ditambah akan dikunci daripada perubahan

Aliran kerja boleh disediakan untuk bermula secara manual sahaja, secara automatik sahaja atau salah satu cara tersebut:

 • Apabila anda memulakan aliran kerja Mengumpul Tandatangan secara manual pada dokumen tertentu, satu borang lain iaitu borang permulaan akan dipersembahkan. Borang permulaan mengandungi seting dari halaman kedua borang perkaitan sahaja. Dengan cara tersebut, jika seseorang yang memulakan aliran kerja ingin mengubah mana-mana seting tersebut (untuk kejadian semasa sahaja), mereka boleh melakukannya sebelum mengklik Mula.

 • Dengan permulaan automatik, sudah pasti tiada peluang untuk mempersembahkan borang permulaan, jadi seting lalai yang ditentukan dalam borang perkaitan akan digunakan tanpa sebarang perubahan.

Ilustrasi berikut menunjukkan perbezaan antara permulaan manual dan permulaan automatik.

Perbandingan antara borang permulaan manual dan borang permulaan automatik

Sebarang perubahan yang anda buat dalam borang permulaan adalah digunakan hanya semasa kejadian semasa aliran kerja. Untuk mengubah seting lalaikekal, aliran kerja, anda mengedit borang perkaitan asal, seperti yang dijelaskan dalam segmen ubah dalam artikel ini.

Permulaan manual

Jika anda membenarkan permulaan manual, sesiapa yang mempunyai keizinan yang sesuai boleh memulakan aliran kerja pada sebarang dokumen yang layak pada bila-bila masa.

Permulaan manual memberikan kebaikan kepada anda dan rakan sekerja untuk menjalankan aliran kerja hanya apabila dan jika anda memilih untuk melakukannya dan setiap kali anda menjalankannya anda berpeluang untuk mengubah sesetengah seting menggunakan borang permulaan.

Semestinya, dengan permulaan manual seseorang harus ingat untuk menjalankan aliran kerja apabila sesuai untuk berbuat demikian.

Permulaan automatik

Anda boleh menyediakan aliran kerja untuk bermula secara automatik melalui mana-mana atau setiap peristiwa berikut:

 • Dokumen baru dicipta atau dimuat naik pada senarai atau pustaka.

 • Sebuah dokumen yang telah disimpan dalam senarai atau pustaka diubah.

Kebaikan permulaan automatik adalah tiada sesiapa yang perlu ingat untuk memulakan aliran kerja. Ia dijalankan setiap kali peristiwa picu berlaku.

Pertimbangan khas untuk permulaan automatik dengan aliran kerja Mengumpul Tandatangan

Berbeza dalam sesetengah yang lain termasuk aliran kerja, ia isn't mungkin untuk menambah lebih banyak tugas selepas aliran kerja mengumpul tandatangan bermula. Apabila aliran kerja bermula secara automatik, ia menguntukkan hanya tandatangan tugas tersebut telah ditentukan dalam seting lalai. Setiap tugas tersebut sebenarnya boleh diuntukkan semula semasa aliran kerja yang dijalankan, tetapi tugas tambahan boleh dicipta dan diuntukkan. Dengan kata lain, aliran kerja mengumpul tandatangan patut hanya berjalan secara automatik apabila identiti, atau sekurang-kurangnya nombor, peserta yang dikenali terlebih dahulu.

Perkara yang boleh dilakukan selepas permulaan automatik bermula adalah untuk memadam atau membatalkan tugas yang telah diuntukkan — tetapi ambil perhatian bahawa membatalkan tugas tidak akan mengalih keluar baris tandatangan yang berkaitan dari dokumen.

Berikut ialah tiga senario yang menggunakan permulaan automatik. Perhatikan bahawa dalam setiap senario:

 • Aliran kerja berjalan pada pustaka yang mana individu memuat naik dokumen yang perlu ditandatangani.

 • Set individu yang diuntukkan tugas tandatangan adalah stabil sepanjang masa dan tidak perlu disemak semula atau diedit setiap kali aliran kerja bermula.

Semestinya, dalam setiap senario ini, jika item yang dimuat naik ialah dokumen atau borang yang telah mengandungi baris tandatangan yang bersesuaian, peserta aliran kerja tidak perlu menyelitkan baris tandatangan ketika jalanan aliran kerja.

Senario 1: Satu tugas, seorang penandatangan

Tuntutan belanja yang baru perlu ditandatangani oleh Anna, jadi Anna mencipta pustaka bernama Tuntutan Belanja Baru. Sesiapa dalam organisasi boleh mencipta atau memuat naik tuntutan.

Anna mencipta aliran kerja dan memberikan nama yang sama: Baru perbelanjaan tuntutan. Aliran kerja berjalan secara automatik pada setiap dokumen baru, memperuntukkan hanya satu tugas tandatangan — untuk Anna, kursus.

Carta aliran untuk aliran kerja

Senario 2: Berbilang tugas, berbilang penandatangan

Kali ini, kontrak perlu ditandatangani oleh Anna dan Sean serta Frank — oleh ketiga-tiga mereka.

Sean mencipta pustaka bernama kontrak untuk tandatangan. Dia mencipta aliran kerja mengumpul tandatangan yang bernama Tandatangan (annaANDseanANDfrank). Aliran kerja berjalan secara automatik pada setiap dokumen baru, memperuntukkan satu tugas tandatangan kepada setiap tiga orang.

Penandatangan pertama yang membuka dokumen menyelitkan baris tandatangan untuk ketiga-tiga penandatangan sebelum menambah tandatangan mereka sendiri.

Carta aliran untuk aliran kerja

Senario 3: Berbilang tugas, seorang penandatangan

Dalam versi ini, kontrak perlu ditandatangani oleh Anna atau Sean atau Frank — hanya oleh seorang daripada tiga.

Sean mencipta pustaka bernama kontrak tandatangan dan aliran kerja yang bernama Tandatangan (Annaatauseanataufrank). Dia juga mencipta senarai mel atau kumpulan edaran, juga dinamakan Annaatauseanataufrank, yang termasuk ketiga-tiga mereka.

Sekali lagi aliran kerja berjalan secara automatik pada setiap dokumen yang baru dalam pustaka tetapi kali ini ia menguntukkan hanya satu tugas tandatangan kepada Kumpulan Annaatauseanataufrank .

Jenis tugas ini dipanggil tugas kumpulan dan ia berfungsi seperti ini: Aliran kerja menghantar pemberitahuan tugas e-mel kepada setiap ahli kumpulan tetapi mencipta hanya satu tugas yang sesiapa daripada ahli individu kumpulan boleh menuntut dan menyelesaikan tugas bagi pihak seluruh kumpulan.

Carta aliran untuk aliran kerja

Untuk arahan tentang menuntut dan menyelesaikan tugas Kumpulan, lihat segmen selesai dalam artikel ini.

Apabila anda menambah aliran kerja pada jenis kandungan untuk seluruh koleksi laman, anda juga akan diberikan opsyen untuk menambah aliran kerja pada semua jenis kandungan lain dalam koleksi laman yang diwarisi daripada jenis kandungan yang anda sedang tambahkan aliran kerja kepadanya. (Ambil perhatian bahawa jika anda sedang menambah aliran kerja untuk hanya satu senarai atau pustaka, opsyen ini tidak akan muncul.)

Nota: 

 • Pengendalian yang mencapai semua penambahan tambahan boleh memakan masa yang panjang untuk selesai.

 • Jika warisan telah dilanggar untuk mana-mana laman atau sublaman yang anda inginkan aliran kerja ini ditambahkan pada jenis kandungan yang diwarisi, pastikan yang anda ialah seorang ahli kumpulan Pemilik dalam setiap laman atau sublaman tersebut sebelum anda menjalankan pengendalian ini.

Anda perlu memberikan nama atau alamat e-mel untuk setiap individu yang akan diuntukkan tugas tandatangan.

Tugas Kumpulan atau individu?    Jika anda menguntukkan tugas kepada Senarai Kumpulan atau edaran, Kumpulan tugas akan diuntukkan: setiap ahli Kumpulan akan menerima pemberitahuan tugas, tetapi hanya satu ahli perlu menuntut dan menyelesaikan tugas. Untuk arahan tentang menuntut dan menyelesaikan tugas Kumpulan, lihat segmen selesai dalam artikel ini.

Satu peringkat atau berbilang peringkat?    Anda boleh memilih untuk mempunyai hanya satu peringkat tugas tandatangan atau mempunyai berbilang peringkat. Jika anda mempunyai lebih daripada satu peringkat, peringkat yang akan dilaksanakan satu selepas lain.

Selari semula atau semakan semula bersiri?    Untuk peserta dalam mana-mana satu peringkat, anda boleh memilih sama ada mereka tugas tandatangan yang diuntukkan semuanya sekaligus (secara selari) atau mereka tugas yang diuntukkan satu demi satu (secara bersiri) dalam tertib yang anda menunjukkan. Opsyen bersiri mungkin berguna jika, contohnya, salah satu penandatangan yang berasal sebenar yang berkenaan dokumen dan ia tidak munasabah untuk mana-mana penandatangan lain untuk melengkapkan tugas tandatangan mereka jika sebagainya yang memutuskan untuk tidak mendaftar.

Contoh

Senario ringkas ini menggambarkan beberapa kebaikan untuk kedua-dua penguntukan tugas berbilang peringkat dan penguntukan tugas bersiri:

Bayangkan Frank menambah aliran kerja Mengumpul Tandatangan baru untuk pustaka kontrak. Oleh sebab Frank seorang pembuat keputusan yang sebenar, beliau ingin menjadi individu pertama yang menandatangani setiap kontrak. Jika beliau memutuskan untuk tidak menandatangani, baik Anna mahupun Sean tidak akan diuntukkan tugas tandatangan. Frank boleh menyediakan ini dengan salah satu daripada dua cara:

 • Dengan semakan semula bersiri    Frank menyediakan peringkat bersiri tunggal yang dia peserta pertama dan Anna dan Sean ialah kedua dan ketiga.
  Beginilah cara mengeset Frank menyediakan semakan semula bersiri satu peringkat.
  Entri ditunjukkan dalam borang

 • Dengan dua peringkat    Jika Frank inginkan Anna dan Sean diuntukkan tugas mereka pada masa yang sama, supaya Sean tidak perlu menunggu Anna untuk menambah tandatangan mereka sebelum mereka boleh menambah dia sendiri, boleh menyediakan dua peringkat dalam aliran kerja. Peringkat pertama termasuk hanya tugas tandatangan sendiri dan yang kedua ialah peringkat selari yang mengandungi Anna dan Sean tugas. Jika peringkat pertama tidak selesai, ia tidak bermula dengan peringkat kedua.
  Beginilah cara mengeset Frank menyediakan semakan semula selari dua peringkat.
  Seting ditunjukkan dalam borang

Di sini terdapat gambar rajah kedua-dua penyelesaian. Dalam kedua-dua versi, jika Frank tidak menyelesaikan tugas tandatangannya, tugas tersebut tidak akan diuntukkan kepada Anna atau Sean.

Carta aliran kedua-dua versi

Dalam medan SK, pada halaman kedua borang perkaitan, anda boleh memasukkan nama atau alamat sesiapa yang perlu diberitahu setiap kali aliran kerja ini bermula atau berakhir.

 • Memasukkan nama di sini tidak menguntukkan tugas aliran kerja ini kepada individu tersebut.

 • Apabila aliran kerja dimulakan secara manual, individu yang memulakannya akan menerima pemberitahuan mula dan henti tanpa perlu ditentukan dalam medan ini.

 • Apabila aliran kerja dimulakan secara automatik, individu yang mula-mula menambahkannya akan menerima pemberitahuan mula dan henti tanpa perlu ditentukan dalam medan ini.

Menambah aliran kerja mengumpul tandatangan (hanya untuk satu senarai atau pustaka)

Jika anda tidak lagi membiasakan diri dengan menambah aliran kerja, anda mungkin mendapati ia berguna untuk meninjau segmen Ketahui dan rancangan yang sebelumnya dalam artikel ini sebelum anda meneruskan dengan langkah-langkah dalam segmen ini.

Dua perkara perlu teratur sebelum anda menambah aliran kerja:

E-mel    E-mel mesti didayakan untuk laman SharePoint anda supaya aliran kerja dapat menghantar pemberitahuan e-mel. Jika anda tidak pasti bahawa ia telah dilakukan, semak dengan pentadbir SharePoint anda.

Keizinan    Seting lalai produk SharePoint memerlukan anda mempunyai keizinan Uruskan senarai untuk menambah aliran kerja bagi senarai, pustaka atau koleksi laman. (Kumpulan pemilik mempunyai keizinan Uruskan senarai secara lalai; Kumpulan ahli dan Kumpulan pelawat Jangan. Untuk maklumat lanjut tentang keizinan, lihat segmen Ketahui artikel ini.)

Ikuti langkah-langkah ini:

 1. Buka senarai atau pustaka yang anda ingin tambahkan aliran kerja.

 2. Pada reben, klik tab Senarai atau Pustaka.

  Nama tab boleh berbeza dengan jenis senarai atau pustaka. Contohnya, dalam senarai kalendar tab ini dinamakan Kalendar.

 3. Dalam kumpulan Seting, klik Seting Aliran Kerja.

 4. Pada halaman seting aliran kerja, tentukan sama ada satu jenis kandungan untuk dijalankan pada aliran atau Semua (untuk semua jenis kandungan), dan kemudian klik Tambah aliran kerja.

  Nota: Mengumpul tandatangan yang aliran kerja boleh berjalan hanya pada dokumen yang dicipta dalam dicipta dalam Word, Excelatau InfoPath.

  Tambah perintah aliran kerja dengan jenis kandungan Dokumen dipilih

  1. Lengkapkan halaman pertama borang perkaitan.
   (Arahan selepas ilustrasi.)

Halaman pertama borang perkaitan untuk satu senarai atau pustaka

Petak bual nombor satu

Jenis kandungan

Memastikan pemilihan lalai sebagai Semua atau pilih jenis kandungan tertentu.

Petak bual nombor dua

Aliran Kerja

Pilih templat Mengumpul tandatangan – SharePoint 2013 atau Mengumpul tandatangan – SharePoint 2010 .

Nota: Jika templat Mengumpul tandatangan – SharePoint 2013 atau Mengumpul tandatangan – SharePoint 2010 tidak muncul dalam senarai, hubungi pentadbir SharePoint anda untuk mengetahui cara mengaktifkannya untuk koleksi laman atau ruang kerja anda. Jika anda mempunyai keizinan koleksi laman, lihat templat aliran kerja SharePoint mendayakan.

Petak bual nombor tiga

Nama

Menaipkan nama untuk aliran kerja ini. Nama akan mengenal pasti aliran kerja ini kepada pengguna senarai atau pustaka ini.

Untuk cadangan menamakan aliran kerja anda, lihat segmen RANCANG dalam artikel ini.

Petak bual nombor empat

Senarai tugas

Memilih senarai tugas untuk digunakan dengan aliran kerja ini. Anda boleh memilih senarai tugas sedia ada atau klik Tugas (baru) untuk mencipta senarai baru.

Untuk maklumat tentang sebab mencipta senarai tugas baru (bukannya memilih yang sedia ada), lihat segmen RANCANG dalam artikel ini.

Petak bual nombor 5

Senarai Sejarah

Memilih senarai sejarah untuk digunakan dengan aliran kerja ini. Anda boleh memilih senarai sejarah sedia ada atau klik Senarai sejarah baru untuk mencipta senarai baru.

Untuk maklumat tentang sebab mencipta senarai sejarah baru (bukannya memilih yang sedia ada), lihat segmen RANCANG dalam artikel ini.

Petak bual nombor enam

Opsyen mula

Menentukan cara yang aliran kerja ini boleh dimulakan.

Untuk maklumat tentang pelbagai opsyen, lihat segmen RANCANG dalam artikel ini.

 1. Apabila semua seting dalam borang ini adalah sesuatu yang anda inginkan, klik Berikut.

 2. Lengkapkan halaman kedua borang perkaitan.
  (Arahan selepas ilustrasi.)

  Produk SharePoint mempersembahkan anda semua opsyen dalam halaman kedua borang perkaitan setiap kali anda memulakan aliran kerja secara manual supaya anda boleh membuat perubahan pada opsyen itu hanya untuk satu kejadian tersebut.

Halaman kedua borang perkaitan dengan opsyen ditonjolkan

Petak bual nombor satu

Memperuntukkan

Masukkan nama atau alamat untuk individu yang anda inginkan aliran kerja menguntukkan tugas kepadanya.

 • Jika tugas akan diuntukkan satu demi satu (secara bersiri)
     Masukkan nama atau alamat dalam tertib yang anda inginkan tugas diuntukkan.

 • Jika semua tugas akan diuntukkan sekaligus (secara selari)   
  Tertib nama atau alamat tidak penting.

 • Jika anda menyertakan Senarai Kumpulan atau edaran   
  akan diuntukkan tugas Kumpulan: setiap ahli Kumpulan akan menerima pemberitahuan tugas, tetapi hanya satu ahli perlu menuntut dan menyelesaikan tugas. Untuk arahan tentang menuntut dan menyelesaikan tugas Kumpulan, lihat segmen selesai dalam artikel ini.

Petak bual nombor dua

Order

Menentukan sama ada tugas patut diuntukkan satu demi satu (secara bersiri) atau semua sekaligus (secara selari).

Untuk maklumat lanjut tentang menggunakan peringkat bersiri dan selari, lihat segmen RANCANG dalam artikel ini.

Petak bual nombor tiga

Tambah peringkat baru

Menambah sebarang peringkat yang anda inginkan melangkaui peringkat pertama yang baru anda konfigurasikan.

 • Untuk memadamkan seluruh peringkat, klik dalam medan Untukkan Kepada untuk peringkat tersebut, kemudian tekan CTRL+DELETE.

Untuk maklumat lanjut tentang menggunakan berbilang peringkat, lihat segmen RANCANG dalam artikel ini.

Petak bual nombor empat

SK

Masukkan nama atau alamat e-mel sesiapa yang patut diberitahu setiap kali aliran kerja bermula atau tamat.

 • Memasukkan nama di sini doesn't hasil dalam tugas aliran kerja.

 • Apabila aliran kerja dimulakan secara manual, individu yang memulakannya akan menerima pemberitahuan mula dan henti tanpa perlu ditentukan dalam medan ini.

 • Apabila aliran kerja dimulakan secara automatik, individu yang mula-mula menambahkannya akan menerima pemberitahuan mula dan henti tanpa perlu ditentukan dalam medan ini.

 1. Apabila anda mempunyai semua seting dengan cara yang anda inginkan di halaman ini, klik Simpan untuk mencipta aliran kerja.

Produk SharePoint mencipta versi aliran kerja baru anda.

Apakah seterusnya?

Jika anda bersedia untuk memulakan dan menguji aliran kerja anda, pergi ke segmen mula dalam artikel ini.

Anda akan mendapati arahan untuk menyelitkan baris tandatangan ke dalam dokumen dalam segmen SELIT dalam artikel ini.

Menambah aliran kerja mengumpul tandatangan (untuk seluruh koleksi laman)

Jika anda tidak lagi membiasakan diri dengan menambah aliran kerja, anda mungkin mendapati ia berguna untuk meninjau segmen Ketahui dan rancangan dalam artikel ini sebelum anda meneruskan dengan langkah-langkah dalam segmen ini.

Dua perkara perlu teratur sebelum anda menambah aliran kerja:

E-mel    Perintah untuk aliran kerja untuk menghantar pemberitahuan e-mel, e-mel mesti didayakan untuk laman anda. Jika anda tidak pasti bahawa ini telah dilakukan, semak dengan pentadbir SharePoint anda.

Keizinan    Seting lalai produk SharePoint memerlukan anda mempunyai keizinan Uruskan senarai untuk menambah aliran kerja bagi senarai, pustaka atau koleksi laman. (Kumpulan pemilik mempunyai keizinan Uruskan senarai secara lalai; Kumpulan ahli dan Kumpulan pelawat Jangan. Untuk maklumat lanjut tentang keizinan, lihat segmen Ketahui artikel ini.)

Ikuti langkah-langkah ini:

 1. Pergi ke halaman utama untuk koleksi laman (bukan halaman utama untuk laman atau sublaman dalam koleksi).

 2. Klik seting Seting ikon dan kemudian klik Seting Laman.

  Dalam SharePoint Online, klik seting Butang seting 2016 SharePoint pada bar tajuk. , kemudian klik kandungan laman. Daripada kandungan laman, klik seting Laman.

 3. Pada halaman seting Laman, di bawah Galeri reka bentuk Web, klik Jenis kandungan laman.
  Pautan jenis kandungan Laman di bawah Galeri

 4. Pada halaman Jenis Kandungan Laman, klik nama jenis kandungan laman yang anda ingin tambahkan aliran kerja.

  Nota: Mengumpul tandatangan yang aliran kerja boleh berjalan hanya pada dokumen yang dicipta dalam dicipta dalam Word, Excelatau InfoPath.

  Jenis Kandungan Dokumen dengan jenis diserlahkan

  1. Pada halaman untuk jenis kandungan dipilih, di bawah seting, klik Seting aliran kerja.
   Pautan seting aliran kerja dalam seksyen Seting

  2. Pada halaman seting aliran kerja, klik pautan Tambah aliran kerja .
   Menambahkan pautan aliran kerja

  3. Lengkapkan halaman pertama borang perkaitan.
   (Arahan selepas ilustrasi.)

Halaman pertama borang perkaitan dengan opsyen ditonjolkan

Petak bual nombor satu

Aliran Kerja

Pilih templat Mengumpul tandatangan – SharePoint 2013 atau Mengumpul tandatangan – SharePoint 2010 .

Nota: Jika templat Mengumpul tandatangan – SharePoint 2013 atau Mengumpul tandatangan – SharePoint 2010 tidak muncul dalam senarai, hubungi pentadbir SharePoint anda untuk mengetahui cara mengaktifkannya untuk koleksi laman atau ruang kerja anda. Jika anda mempunyai keizinan koleksi laman, lihat templat aliran kerja SharePoint mendayakan.

Petak bual nombor dua

Nama

Menaipkan nama untuk aliran kerja ini. Nama akan mengenal pasti aliran kerja ini kepada pengguna koleksi laman ini.

Untuk cadangan menamakan aliran kerja anda, lihat segmen RANCANG dalam artikel ini.

Petak bual nombor tiga

Senarai tugas

Memilih senarai tugas untuk digunakan dengan aliran kerja ini. Anda boleh memilih senarai tugas sedia ada atau klik Tugas (baru) untuk mencipta senarai baru.

Untuk maklumat tentang sebab mencipta senarai tugas baru (bukannya memilih yang sedia ada), lihat segmen RANCANG dalam artikel ini.

Petak bual nombor empat

Senarai Sejarah

Memilih senarai sejarah untuk digunakan dengan aliran kerja ini. Anda boleh memilih senarai sejarah sedia ada atau klik Senarai sejarah baru untuk mencipta senarai baru.

Untuk maklumat tentang sebab mencipta senarai sejarah baru (bukannya memilih yang sedia ada), lihat segmen RANCANG dalam artikel ini.

Petak bual nombor 5

Opsyen mula

Menentukan cara yang aliran kerja ini boleh dimulakan.

Untuk maklumat tentang pelbagai opsyen, lihat segmen RANCANG dalam artikel ini.

Petak bual nombor enam

Mengemas kini senarai dan lokasi jenis kandungan?

Menentukan sama ada aliran kerja ini patut ditambahkan pada (berkaitan dengan) semua laman lain dan jenis kandungan senarai yang diwarisi daripada jenis kandungan ini.

 • Pengendalian yang mencapai semua penambahan tambahan boleh memakan masa yang panjang untuk selesai.

 • Jika warisan telah terputus untuk sebarang laman atau sublaman yang anda inginkan aliran kerja ini ditambahkan pada jenis kandungan yang mewarisi, pastikan anda ahli kumpulan Pemilik dalam setiap laman atau sublaman tersebut sebelum anda menjalankan pengendalian ini.

 1. Apabila semua seting dalam halaman ini adalah sesuatu yang anda inginkan, klik Berikut.

 2. Lengkapkan halaman kedua borang perkaitan.
  (Arahan selepas ilustrasi.)

  Produk SharePoint mempersembahkan anda semua opsyen dalam halaman kedua borang perkaitan ini setiap kali anda memulakan aliran kerja secara manual,jadi anda boleh membuat perubahan pada opsyen ini hanya untuk satu kejadian tersebut.

Halaman kedua borang perkaitan dengan opsyen ditonjolkan

Petak bual nombor satu

Memperuntukkan

Masukkan nama atau alamat untuk individu yang anda inginkan aliran kerja menguntukkan tugas kepadanya.

 • Jika tugas akan diuntukkan satu demi satu (secara bersiri)
     Masukkan nama atau alamat dalam tertib yang anda inginkan tugas diuntukkan.

 • Jika semua tugas akan diuntukkan sekaligus (secara selari)   
  Tertib nama atau alamat tidak penting.

 • Jika anda menyertakan Senarai Kumpulan atau edaran   
  akan diuntukkan tugas Kumpulan: setiap ahli Kumpulan akan menerima pemberitahuan tugas, tetapi hanya satu ahli perlu menuntut dan menyelesaikan tugas. Untuk arahan tentang menuntut dan menyelesaikan tugas Kumpulan, lihat segmen selesai dalam artikel ini.

Petak bual nombor dua

Order

Menentukan sama ada tugas dalam peringkat ini patut diuntukkan satu demi satu (secara bersiri) atau semua sekali gus (secara selari).

Untuk maklumat lanjut tentang menggunakan peringkat bersiri dan selari, lihat segmen RANCANG dalam artikel ini.

Petak bual nombor tiga

Tambah peringkat baru

Menambah sebarang peringkat yang anda inginkan melangkaui peringkat pertama yang baru anda konfigurasikan.

 • Untuk memadamkan seluruh peringkat, klik dalam medan Untukkan Kepada untuk peringkat tersebut, kemudian tekan CTRL+DELETE.

Untuk maklumat lanjut tentang menggunakan berbilang peringkat, lihat segmen RANCANG dalam artikel ini.

Petak bual nombor empat

SK

Masukkan nama atau alamat e-mel sesiapa yang patut diberitahu setiap kali aliran kerja bermula atau tamat.

 • Memasukkan nama di sini doesn't hasil dalam tugas aliran kerja.

 • Apabila aliran kerja dimulakan secara manual, individu yang memulakannya akan menerima pemberitahuan mula dan henti tanpa perlu ditentukan dalam medan ini.

 • Apabila aliran kerja dimulakan secara automatik, individu yang mula-mula menambahkannya akan menerima pemberitahuan mula dan henti tanpa perlu ditentukan dalam medan ini.

 1. Apabila anda mempunyai semua seting dengan cara yang anda inginkan di halaman ini, klik Simpan untuk mencipta aliran kerja.

Produk SharePoint mencipta versi aliran kerja baru anda.

Apakah seterusnya?

Jika anda bersedia untuk memulakan dan menguji aliran kerja anda, pergi ke segmen mula dalam artikel ini.

Anda akan mendapati arahan untuk menyelitkan baris tandatangan ke dalam dokumen dalam segmen SELIT dalam artikel ini.

Selitkan baris tandatangan

Sebelum peserta aliran kerja boleh menambah tandatangan mereka, baris tandatangan mesti diselitkan dalam dokumen. Menyelitkan baris dan yang menambah tandatangan itu sendiri ialah tindakan yang berasingan.

Penting untuk mengingati bahawa:

 • Sebaik sahaja tandatangan ditambahkan pada sebarang baris tandatangan, dokumen dikunci daripada sebarang perubahan selanjutnya kecuali untuk penambahan tandatangan selanjutnya pada baris tandatangan yang telah sedia ada.

 • Jika sebarang perubahan dibuat selepas tandatangan pertama ditambahkan, semua tandatangan yang ditambah dibatalkan kesahan atau dialih keluar daripada dokumen.

 • Penyelitan dan pemadaman baris tandatangan dianggap sebagai perubahan dalam dokumen.

 • Oleh itu, sebelum peserta pertama menambah tandatangan mereka, semua penambahan dan pemadaman baris tandatangan mesti selesai.

Inilah ringkasan grafik segera bagi semua perkara tersebut.

Dokumen tanpa tandatangan pertama masih terbuka kepada perubahan

Dokumen dengan tandatangan pertama ditambah akan dikunci daripada perubahan

Untuk menyelitkan barisan tandatangan dalam Word atau Excel:

 1. Dalam dokumen atau lembaran kerja, klik untuk mencari kursor yang anda ingin menyelitkan baris tandatangan.

 2. Pada yang menyelitkan tab, di dalam Kumpulan teks , klik Baris tandatangan.

 3. Dalam anak dialog Persediaan tandatangan kotak, selesaikan mana-mana, Semua atau tiada daripada empat medan ini:

  • Penandatangan yang dicadangkan   
   nama penuh penandatangan.
   (Dipaparkan dalam tandatangan yang selesai.)

  • Jawatan penandatangan yang dicadangkan   
   (dipaparkan dalam tandatangan yang selesai.)

  • Alamat e-mel penandatangan yang dicadangkan   
   (tidak dipaparkan dalam tandatangan yang selesai.)

  • Arahan kepada penandatangan   
   sebarang maklumat berguna atau perlu untuk penandatangan.
   (Tidak dipaparkan dalam tandatangan yang selesai.)
   Kotak dialog Persediaan Tandatangan

 4. Masih dalam kotak dialog yang sama, pilih atau kosongkan kotak semak berikut:

  • Benarkan penandatangan menambah komen dalam kotak dialog tandatangani   
   membenarkan penandatangan menaip tujuan mereka menandatangan.
   (Jenis penandatangan akan tidak dipaparkan dalam tandatangan yang selesai.)

  • Tunjukkan tarikh menandatangan dalam baris tandatangan   
   tarikh yang ditambahkan.
   (Dipaparkan dalam tandatangan yang selesai.)

 5. Klik OK.

Ulangi prosedur yang sama untuk menambah lebih banyak baris tandatangan.

Untuk memadamkan barisan tandatangan dalam Word atau Excel:

 1. Klik barisan tandatangan untuk memilihnya.

 2. Tekan padam.

Penting: Baris tandatangan boleh diselitkan hanya dalam borang InfoPath Filler.

Untuk menyelitkan barisan tandatangan dalam InfoPath:

 1. Dalam borang, klik untuk mencari kursor di tempat anda ingin selitkan baris tandatangan.

 2. Pada tab Rumah reben, dalam kumpulan Kawalan, klik Baris Tandatangan.

 3. Klik baris tandatangan untuk memilihnya, kemudian klik kanannya dan pada menu pintas, klik Sifat Baris Tandatangan.

 4. Dalam kotak dialog Sifat Baris Tandatangan, pada tab Umum, selesaikan mana-mana, semua atau tiada daripada empat medan ini:

  • Mesej yang akan dilihat penandatangan sebelum menandatangan   
   sebarang maklumat berguna atau perlu untuk penandatangan.
   (Tidak dipaparkan dalam tandatangan yang selesai.)

  • Nama penandatangan   
   (dipaparkan dalam tandatangan yang selesai.)

  • Gelaran penandatangan   
   (dipaparkan dalam tandatangan yang selesai.)

  • Alamat e-mel penandatangan   
   (tidak dipaparkan dalam tandatangan yang selesai.)
   Kotak dialog Sifat Tandatangan

 5. Lakukan sebarang pelarasan yang anda inginkan pada tab Saiz dan tab Lanjutan.

 6. Klik OK.

Untuk memadamkan barisan tandatangan dalam InfoPath:

 • Klik kawalan untuk memilihnya, kemudian tekan DELETE.

Apakah seterusnya?

Jika anda bersedia untuk menguji aliran kerja anda, pergi ke segmen mula dalam artikel ini.

Jika anda sedang menyelesaikan tugas aliran kerja, pergi (atau kembali) ke segmen selesai dalam artikel ini.

Mulakan aliran kerja Mengumpul Tandatangan

Peringatan tentang proses Tandatangan: Semua perubahan yang perlu dibuat pada dokumen — termasuk semua selitan dan pemadaman baris tandatangan — sebelum peserta pertama menambah Tandatangan mereka pada baris tandatangan. (Untuk butiran lanjut, lihat segmen RANCANG dalam artikel ini.)

Juga, pastikan bahawa individu yang aliran kerja akan boleh menguntukkan tugas memahami cara untuk menambah tandatangan mereka dan melengkapkan borang tugas mereka. Mereka mungkin mendapati segmen selesai dalam artikel ini berguna.

Dua cara untuk memulakan aliran kerja    Aliran kerja boleh disediakan untuk bermula secara manual sahaja, secara automatik sahaja atau mana-mana satu cara:

 • Secara manual pada bila-bila masa, oleh sesiapa yang mempunyai keizinan yang diperlukan.

 • Secara automatik setiap kali peristiwa picu ditentukan berlaku — iaitu, apabila dokumen ditambahkan pada senarai atau pustaka dan/atau apabila dokumen telah berada dalam senarai diubah dengan cara.
  (Peristiwa atau peristiwa picu ditentukan dalam halaman pertama borang perkaitan semasa asal menambah dan mengkonfigurasikan aliran kerja. Untuk maklumat lanjut, lihat segmen RANCANG dalam artikel ini.)

Aliran kerja boleh 't mula pada sebarang dokumen yang sedang dilapor keluar. (Dokumen boleh dilapor keluar selepas aliran kerja bermula pada; tetapi selepas ia dilapor keluar, aliran kerja tidak lagi boleh bermula pada dokumen tersebut sehingga ia dilapor masuk kembali sekali lagi.)

Jika aliran kerja dikonfigurasikan untuk bermula secara automatik, setiap kali peristiwa picu berlaku, aliran kerja dijalankan pada dokumen yang memicunya.

Apabila ia bermula, aliran kerja menguntukkan tugas pertama atau tugas-tugas dan menghantar pemberitahuan tugas kepada setiap penerima tugas. Sementara itu, ia juga menghantar pemberitahuan mula (berbeza dengan pemberitahuan tugas) kepada individu yang mula-mula menambahkan aliran kerja dan kepada sesiapa yang tersenarai dalam medan SK bagi halaman kedua borang perkaitan.

Jika baris tandatangan yang perlu belum lagi ada dalam dokumen sebelum tindakan picu memulakan aliran kerja, maka ia mesti diselitkan sebelum tandatangan pertama ditambahkan pada dokumen.

Nota mengenai keizinan    Lazimnya, anda mesti mempunyai keizinan Edit item untuk memulakan aliran kerja. (Dengan lalai, Kumpulan ahli kumpulan pemilik kedua-duanya mempunyai keizinan ini, tetapi Kumpulan pelawat tidak. Walau bagaimanapun, pemilik juga boleh memilih, secara aliran kerja dengan aliran kerja, untuk memerlukan keizinan Uruskan senarai untuk individu yang memulakan aliran kerja. Dengan memilih opsyen ini, pemilik dasarnya boleh menentukan bahawa hanya mereka dan pemilik lain boleh memulakan aliran kerja tertentu. Untuk butiran lanjut, lihat segmen Ketahui artikel ini.)

Dua tempat untuk bermula

Anda boleh memulakan aliran kerja secara manual dari mana-mana dua tempat ini:

 • Daripada senarai atau pustaka yang dokumen disimpan.

 • Dari dalam dokumen itu sendiri, dibuka dalam program Microsoft Office yang ia dicipta. (Ambil perhatian bahawa ini mesti program penuh, dipasang dan tidak versi aplikasi web.)

Dua seksyen selebihnya dalam segmen ini menyediakan arahan untuk kedua-dua kaedah.

 1. Sama ada tambah semua baris tandatangan yang perlu pada dokumen atau aturkan dengan peserta aliran kerja bagi memastikan semua baris tandatangan ada dalam dokumen sebelum mana-mana peserta menambah tandatangan mereka pada salah satu baris.

 2. Pergi ke senarai atau pustaka yang tersimpan padanya dokumen yang anda ingin jalankan aliran kerja.

 3. Klik ikon di depan nama item untuk memilih item dan kemudian, pada yang tab fail reben, dalam yang Kumpulan aliran kerja , klik aliran kerja.

 4. Pada aliran kerja: halaman Namadokumen , di bawah mulakan aliran kerja baru, klik aliran kerja yang anda ingin jalankan.
  Pautan untuk memulakan aliran kerja

 5. Dalam borang permulaan, lakukan sebarang perubahan yang anda ingin gunakan pada kejadian khusus aliran kerja ini.

  Nota: Perubahan yang dibuat di sini, dalam borang permulaan, adalah digunakan hanya semasa kejadian semasa aliran kerja. Jika anda ingin membuat sebarang perubahan yang akan digunakan setiap kali aliran kerja berjalan, atau jika anda ingin mengubah seting aliran kerja yang tidak muncul dalam borang ini, lihat segmen ubah dalam artikel ini.

Halaman kedua borang perkaitan dengan opsyen ditonjolkan

Petak bual nombor satu

Memperuntukkan

Membuat sebarang perubahan pada senarai individu yang anda inginkan aliran kerja menguntukkan tugas kepadanya.

 • Jika tugas akan diuntukkan satu demi satu
     Masukkan nama atau alamat dalam tertib yang tugas sepatut diuntukkan.

 • Jika semua tugas akan diuntukkan sekaligus   
  Tertib nama atau alamat tidak penting.

 • Jika anda menyertakan Senarai Kumpulan atau edaran   
  akan diuntukkan tugas Kumpulan: setiap ahli Kumpulan akan menerima pemberitahuan tugas, tetapi hanya satu ahli perlu menuntut dan menyelesaikan tugas. Untuk arahan tentang menuntut dan menyelesaikan tugas Kumpulan, lihat segmen selesai dalam artikel ini.

Petak bual nombor dua

Order

Pastikan bahawa spesifikasi adalah seperti yang anda inginkan berkenaan menguntukkan tugas dalam setiap segmen satu demi satu (secara bersiri) atau sekali gus (secara selari).

Untuk maklumat lanjut tentang menggunakan peringkat bersiri dan selari, lihat segmen RANCANG dalam artikel ini.

Petak bual nombor tiga

Tambah peringkat baru

Tambah sebarang peringkat yang anda inginkan melebihi peringkat yang sedang dikonfigurasikan.

 • Untuk memadamkan seluruh peringkat, klik dalam medan Untukkan Kepada untuk peringkat tersebut, kemudian tekan CTRL+DELETE.

Untuk maklumat lanjut tentang menggunakan berbilang peringkat, lihat segmen RANCANG dalam artikel ini.

Petak bual nombor empat

SK

Membuat sebarang penambahan atau pengalihan keluar yang anda inginkan. Ingat bahawa:

 • Memasukkan nama di sini doesn't hasil dalam tugas aliran kerja.

 • Apabila aliran kerja dimulakan secara manual, individu yang memulakannya akan menerima pemberitahuan mula dan henti tanpa perlu ditentukan dalam medan ini.

 • Apabila aliran kerja dimulakan secara automatik, individu yang mula-mula menambahkannya akan menerima pemberitahuan mula dan henti tanpa perlu ditentukan dalam medan ini.

 1. Apabila anda mempunyai semua seting dalam borang permulaan dengan cara yang anda inginkan, klik Mula untuk memulakan aliran kerja.

Aliran kerja menguntukkan tugas atau tugas-tugas pertama di samping menghantar pemberitahuan mula kepada anda dan sesiapa yang tersenarai dalam medan SK bagi borang permulaan.

 1. Sama ada tambah semua baris tandatangan yang perlu pada dokumen atau aturkan dengan peserta aliran kerja bagi memastikan semua baris tandatangan ada dalam dokumen sebelum mana-mana peserta menambah tandatangan mereka pada salah satu baris.

 2. Buka dokumen dalam program Office yang dipasang pada komputer anda.

  Nota: Kaedah ini tidak boleh digunakan apabila dokumen dibuka dalam aplikasi web versi program Microsoft Office. Ia mesti dibuka dalam penuh, memasang versi program pada komputer anda.

 3. Dalam dokumen yang terbuka, klik tab Fail, klik Simpan & Hantar, kemudian klik aliran kerja yang anda ingin jalankan pada dokumen.

 4. Jika anda melihat mesej berikut, memberitahu anda yang aliran kerja memerlukan fail untuk dilapor masuk, klik butang Lapor Masuk.
  (Jika anda tidak melihat mesej ini, pergi ke langkah 5.)

 5. Klik butang besar Mulakan Aliran Kerja.

 6. Pada halaman Ubah Aliran Kerja, dalam borang permulaan, buatkan sebarang perubahan yang anda ingin gunakan pada kejadian tertentu aliran kerja ini.

  Nota: Perubahan yang dibuat di sini, dalam borang permulaan, adalah digunakan hanya semasa kejadian semasa aliran kerja. Jika anda ingin membuat sebarang perubahan yang akan digunakan setiap kali aliran kerja berjalan, atau jika anda ingin mengubah seting aliran kerja yang tidak muncul dalam borang ini, lihat segmen ubah dalam artikel ini.

Halaman kedua borang perkaitan dengan opsyen ditonjolkan

Petak bual nombor satu

Memperuntukkan

Membuat sebarang perubahan pada senarai individu yang anda inginkan aliran kerja menguntukkan tugas kepadanya.

 • Jika tugas akan diuntukkan satu demi satu
     Masukkan nama atau alamat dalam tertib yang tugas sepatut diuntukkan.

 • Jika semua tugas akan diuntukkan sekaligus   
  Tertib nama atau alamat tidak penting.

 • Jika anda menyertakan Senarai Kumpulan atau edaran   
  akan diuntukkan tugas Kumpulan: setiap ahli Kumpulan akan menerima pemberitahuan tugas, tetapi hanya satu ahli perlu menuntut dan menyelesaikan tugas. Untuk arahan tentang menuntut dan menyelesaikan tugas Kumpulan, lihat segmen selesai dalam artikel ini.

Petak bual nombor dua

Order

Pastikan bahawa spesifikasi adalah seperti yang anda inginkan berkenaan menguntukkan tugas dalam setiap segmen satu demi satu (secara bersiri) atau sekali gus (secara selari).

Untuk maklumat lanjut tentang menggunakan peringkat bersiri dan selari, lihat segmen RANCANG dalam artikel ini.

Petak bual nombor tiga

Tambah peringkat baru

Tambah sebarang peringkat yang anda inginkan melebihi peringkat yang sedang dikonfigurasikan.

 • Untuk memadamkan seluruh peringkat, klik dalam medan Untukkan Kepada untuk peringkat tersebut, kemudian tekan CTRL+DELETE.

Untuk maklumat lanjut tentang menggunakan berbilang peringkat, lihat segmen RANCANG dalam artikel ini.

Petak bual nombor empat

SK

Membuat sebarang penambahan atau pengalihan keluar yang anda inginkan. Ingat bahawa:

 • Memasukkan nama di sini doesn't hasil dalam tugas aliran kerja.

 • Apabila aliran kerja dimulakan secara manual, individu yang memulakannya akan menerima pemberitahuan mula dan henti tanpa perlu ditentukan dalam medan ini.

 • Apabila aliran kerja dimulakan secara automatik, individu yang mula-mula menambahkannya akan menerima pemberitahuan mula dan henti tanpa perlu ditentukan dalam medan ini.

 1. Apabila anda mempunyai seting dalam borang permulaan dengan cara yang anda inginkan, klik Mula untuk memulakan aliran kerja.

Aliran kerja menguntukkan tugas atau tugas-tugas pertama di samping menghantar pemberitahuan mula kepada anda dan sesiapa yang tersenarai dalam medan SK bagi borang permulaan.

Apakah seterusnya?

 • Jika ini kali pertama aliran kerja ini dijalankan, Adakah peserta lain memerlukan maklumat dan bantuan supaya dapat menyelesaikan tugas mereka yang diperuntukkan? (Mereka mungkin mendapati segmen selesai dalam artikel ini berguna.)

 • Begitu juga, anda digalakkan untuk menyemak sama ada peserta ada menerima pemberitahuan e-mel dan pemberitahuan tidak tersalah kendali oleh penapis e-mel remeh mereka.

 • Dan kursus, anda mungkin mempunyai satu atau lebih tugas aliran kerja untuk melengkapkan diri anda. Pergi ke segmen selesai dalam artikel ini untuk butiran.

 • Sementara itu, untuk mengetahui cara anda boleh sentiasa menjejaki janji kemajuan kejadian semasa aliran kerja, yang pergi ke segmen PANTAU dalam artikel ini.

Selesaikan tugas aliran kerja Mengumpul Tandatangan

Jika ini kali pertama anda telah diuntukkan tugas dalam aliran kerja Mengumpul Tandatangan, anda mungkin mendapati ia berguna untuk meninjau sepenuhnya segmen ini dalam artikel sebelum anda menyelesaikan tugas anda. Dengan cara tersebut, anda akan sedia maklum dengan semua opsyen yang mungkin dibuka untuk anda.

Nota: Jika anda tahu yang tugas aliran kerja telah diuntukkan kepada anda tetapi mesej pemberitahuan tidak muncul dalam peti masuk e-mel anda, pastikan pemberitahuan tidak tersalah hala oleh penapis e-mel remeh. Jika ia telah tersalah hala, laraskan seting penapis anda sewajarnya.

Mula-mula, pastikan anda mempunyai artikel yang betul

Jenis aliran kerja yang berlainan memerlukan tindakan tugas yang berlainan.

Jadi sebelum anda bermula, pastikan tugas yang telah diuntukkan sebenarnya ialah tugas aliran kerja Mengumpul Tandatangan dan bukan tugas untuk jenis aliran kerja yang lain.

Cari teks dokumen ini memerlukan tandatangan anda dalam mana-mana lokasi berikut:

 • Dalam baris subjek pemberitahuan tugas
  Mengecam teks dalam pemberitahuan tugas

 • Pada bar mesej dalam dokumen untuk disemak semula
  Mengecam teks dalam item untuk disemak semula

 • Dalam tajuk tugas pada halaman Status aliran kerja
  Mengecam teks dalam tajuk tugas pada halaman Status Aliran Kerja

Jika anda tidak melihat teks dokumen ini memerlukan tandatangan anda dalam lokasi ini, semak dengan individu yang bermula atau mula-mula menambahkan aliran kerja untuk mencari templat aliran kerja yang berdasarkan pada — atau sama ada ia adalah aliran kerja tersuai.

Jika tugas anda ialah tugas Mengumpul Tandatangan, teruskan membaca!

Apabila anda diuntukkan tugas dalam aliran kerja, anda biasanya mendapat tahu tentang tugas melalui satu daripada tiga cara:

 • Anda menerima pemberitahuan tugas melalui e-mel.

 • Anda membuka dokumen Microsoft Office dan melihat bar mesej yang memaklumkan anda telah diuntukkan tugas berkaitan.

 • Anda menyemak laman SharePoint dan mendapati satu atau lebih tugas sedang diperuntukkan kepada anda.

Apabila anda mendapati bahawa anda telah diuntukkan tugas aliran kerja Mengumpul Tandatangan, anda biasanya akan melakukan dua perkara:

 • Menyemak semula dokumen    Anda membuka dan menyemak semula dokumen dan menandatanganinya (atau tidak).

 • Menyelesaikan tugas    Anda menyelesaikan dan menyerahkan borang tugas.

Biasanya, tiga item berikut akan terlibat dalam penyelesaian tugas anda:

 • Mesej pemberitahuan (yang anda terima sebagai e-mel)

 • Dokumen diserahkan untuk tandatangan anda (yang anda buka dan kemudian menandatangani atau tidak)

 • Borang tugas (yang anda buka, selesai dan serahkan)

Inilah rupa tiga item tersebut.

Nota:  Butang Buka Tugas Ini pada reben dalam mesej pemberitahuan tugas muncul hanya apabila mesej dibuka dalam versi Outlook yang dipasang sepenuhnya dan bukan apabila ia dibuka dalam aplikasi web Outlook Web Access.

Mesej pemberitahuan tugas, item untuk semakan semula dan borang tugas

Nota: Butang Buka Tugas ini pada Reben dalam mesej pemberitahuan tugas muncul hanya apabila mesej dibuka dengan versi Outlook yang dipasang sepenuhnya dan bukan apabila ia dibuka dalam aplikasi web Outlook Web Access.

(Sila ambil perhatian jika tugas tidak ditugaskan kepada anda sendiri, tetapi untuk seluruh Kumpulan atau edaran senarai yang anda sertai, kemudian anda perlu menuntut tugas sebelum ia melengkapkan. Untuk maklumat lanjut, lihat seksyen tuntut tugas Kumpulan sebelum anda menyelesaikannya dalam segmen ini.)

Ikuti langkah-langkah ini:

 1. Dalam mesej pemberitahuan tugas, dalam arahan Untuk menyiapkan tugas ini, klik pautan pada dokumen.

 2. Dalam dokumen terbuka, klik butang Buka tugas ini pada bar mesej.

Mencapai item dan borang tugas daripada mesej pemberitahuan e-mel

Nota: Butang Buka Tugas ini pada reben dalam mesej pemberitahuan tugas muncul (ditunjukkan dalam ilustrasi di atas anak panah hitam) hanya muncul apabila mesej dibuka dalam versi Outlook yang dipasang sepenuhnya dan bukan apabila ia dibuka dalam aplikasi web Outlook Web Access.

(Sila ambil perhatian jika tugas tidak ditugaskan kepada anda sendiri, tetapi untuk seluruh Kumpulan atau edaran senarai yang anda sertai, kemudian anda perlu menuntut tugas sebelum ia melengkapkan. Untuk maklumat lanjut, lihat seksyen tuntut tugas Kumpulan sebelum anda menyelesaikannya dalam segmen ini.)

Ikuti langkah-langkah ini:

 1. Dalam senarai atau pustaka yang dokumen untuk disemak semula disimpan, klik pautan Sedang Berjalan yang berkaitan dengan dokumen dan aliran kerja.

 2. Pada halaman Status Aliran Kerja, klik tajuk tugas anda.

 3. Dalam borang tugas, dalam bar mesej Tugas aliran kerja ini digunakan pada, klik pautan ke dokumen.

Mencapai item dan borang tugas daripada senarai atau pustaka

Sila ambil perhatian, jika tidak diuntukkan tugas kepada anda sendiri, tetapi untuk seluruh Kumpulan atau edaran senarai yang anda sertai, kemudian anda perlu menuntut tugas sebelum ia melengkapkan. Untuk maklumat lanjut, lihat seksyen tuntut tugas Kumpulan sebelum anda menyelesaikannya dalam segmen ini.

Ambil perhatian juga jika baris tandatangan disediakan untuk pengguna tertentu dan anda menandatanganinya semasa dilog masuk sebagai pengguna lain, percanggahan boleh kelihatan dalam baris tandatangan. Dalam contoh ini, baris tandatangan telah disediakan untuk Frank Martinez tetapi tandatangan telah ditambah oleh seseorang yang melog masuk sebagai Anna Lidman.

Baris tandatangan menunjukkan penandatangan yang lain

Dalam contoh berikut, dokumen telah dicipta dalam Word.

Item untuk disemak semula dengan tiga bar mesej

Lihat tiga bar mesej berwarna kuning di bahagian atas dokumen:

Ditandakan sebagai muktamad    Bar mesej ini memberitahu anda yang sekurang-kurangnya seorang individu telah menambahkan tandatangan mereka pada baris tandatangan.

Penting:  Mulai saat itu, sebarang perubahan dalam dokumen selain penambahan tandatangan kepada baris tandatangan yang telah ada akan menyebabkan pengalihan keluar atau ketaksahan semua tandatangan yang telah ditambahkan. (Iaitu, penyelitan atau pemadaman baris tandatangan adalah tidak dibenarkan pada ketika ini, hanya penambahan tandatangan itu sendiri.)

Tandatangan    Anda boleh mengklik butang Lihat Tandatangan untuk membuka anak tetingkap Tandatangan. Di bawah Tandatangan Diminta, klik anak panah di sebelah nama anda, kemudian pada menu juntai bawah, klik Tandatangani.

Nota: 

 • Jika nama anda muncul lebih daripada sekali dalam senarai Tandatangan Diminta, maka terdapat lebih daripada satu baris tandatangan untuk anda menambah tandatangan anda. Gunakan prosedur yang sama ini untuk menambah setiap tandatangan.

 • Jika anda tidak melihat nama anda dalam senarai Tandatangan Diminta, semak dengan individu yang memulakan aliran kerja — atau jika ia dimulakan secara automatik, semak dengan individu yang mula-mula menambahkannya.

 • Borang InfoPath tidak mempunyai anak tetingkap Tandatangan atau senarai Tandatangan Diminta. Pastikan yang anda telah menandatangani semua baris tandatangan sebelum anda menyimpan dokumen dan menyelesaikan tugas anda.

Item dengan anak tetingkap Tandatangan terbuka

Jika anda melihat mesej tentang pembekal perkhidmatan tandatangan digital pihak ketiga klik OK untuk meneruskan. (Untuk mengelak daripada melihat mesej ini pada masa akan datang, pilih kotak semak ini.)

Kotak dialog Tandatangani terbuka.

Kotak dialog Tandatangani

Untuk menandatangani dokumen, hanya taipkan nama anda dalam kotak di sebelah X yang besar, klik Tandatangani, kemudian klik OK dalam kotak dialog Pengesahan Tandatangan.

Ingat: Jika nama anda muncul lebih daripada sekali dalam senarai Tandatangan Diminta, maka terdapat lebih daripada satu baris tandatangan untuk menambah tandatangan anda. Gunakan prosedur yang sama ini untuk menambah setiap tandatangan.

Tugas aliran kerja    Apabila anda bersedia untuk menyelesaikan dan menyerahkan borang tugas, klik butang Buka tugas ini dalam bar mesej Tugas aliran kerja .

Borang tugas untuk tugas aliran kerja Mengumpul Tandatangan berupa seperti ini.

Borang tugas dengan opsyen ditonjolkan

Nota yang mengawal dua yang pertama (Padam Item dan tugas aliran kerja ini digunakan pada tajuk dokumen) tidak muncul dalam borang tugas apabila ia dibuka dari dalam dokumen untuk ditandatangani. Ia hanya muncul apabila borang tugas dibuka terus daripada mesej pemberitahuan tugas atau senarai tugas pada halaman Status aliran kerja.

Petak bual nombor satu

Memadamkan Item

Untuk memadam tugas ini daripada kejadian semasa aliran kerja, klik pautan di sini.

 • Memadamkan tugas tidak akan memadamkan dokumen untuk ditandatangani.

 • Tugas yang telah dipadamkan tidak akan muncul lagi dalam kawasan Tugas di halaman Status Aliran Kerja. (Namun, pemadaman masih direkodkan dalam kawasan Sejarah halaman.)

Nota:  Jika anda tidak memulakan kejadian aliran kerja, anda mungkin ingin menyemak dengan individu yang memulakannya — atau jika ia dimulakan secara automatik, dengan individu yang mula-mula menambahkannya. — sebelum anda memadamkan tugas.

Petak bual nombor dua

Tugas aliran kerja ini digunakan pada tajuk dokumen

Untuk membuka dokumen untuk ditandatangani, klik pautan di sini.

Petak bual nombor tiga

Status, diminta oleh, komen disatukan, siap tarikh

Anda tidak boleh mengedit atau mengubah entri dalam empat medan ini tetapi anda mungkin mendapati maklumat dalamnya berguna.

Perhatikan bahawa kotak Komen Disatukan mengandungi semua komen yang diserahkan dalam borang oleh peserta yang telah menyelesaikan tugas mereka dalam kejadian yang sama aliran kerja ini.

Dengan cara yang sama, selepas anda menyerahkan borang anda sendiri, sebarang teks yang anda masukkan dalam kotak Komen (4) juga akan muncul dalam kotak Komen Disatukan untuk peserta berikutnya.

Petak bual nombor empat

Komen

Sebarang teks yang anda masukkan di sini akan direkodkan dalam Sejarah Aliran Kerja dan akan muncul juga dalam medan Komen Disatukan (3) untuk peserta berikutnya.

Petak bual nombor 5

Daftar

Apabila anda telah menandatangani dokumen dan menaipkan apa-apa maklum balas yang anda ingin sumbangkan dalam medan Komen, klik butang ini untuk menyerahkan borang dan menyelesaikan tugas anda.

Petak bual nombor enam

Batal

Untuk menutup borang tugas tanpa menyimpan sebarang perubahan atau respons, klik butang ini. Tugas akan kekal menjadi tidak selesai dan diuntukkan kepada anda.

Petak bual nombor tujuh

Menguntukkan semula tugas

Untuk menguntukkan semula tugas ini kepada individu lain, klik butang ini.

Untuk ilustrasi halaman yang anda akan memasukkan butiran Penguntukan semula dan untuk arahan lanjut, pergi ke seksyen 7 dalam segmen ini, menguntukkan semula tugas anda kepada orang lain.

Nota: Opsyen ini mungkin dimatikan untuk sesetengah tugas aliran kerja.

Jika hanya satu tugas diuntukkan kepada seluruh kumpulan yang anda tergolong dalamnya, maka mana-mana ahli kumpulan boleh menuntut dan menyelesaikan satu tugas tersebut bagi pihak seluruh kumpulan.

Tuntut tugas sebelum anda membuka dan menandatangani dokumen. Sebaik sahaja anda menuntut tugas, ia akan diuntukkan kepada anda dan tiada ahli lain dalam kumpulan dapat menyelesaikannya. (Dengan cara ini, hanya seorang individu melakukan kerja yang perlu.)

 1. Pada halaman Status Aliran Kerja, tuding ke nama tugas yang diuntukkan kepada kumpulan anda sehingga anak panah muncul.

 2. Klik anak panah, klik Edit Item kemudian dalam borang tugas, klik butang Tuntut Tugas.
  Cara untuk menuntut tugas kumpulan

Apabila halaman Status Aliran Kerja disegar semula, anda boleh melihat yang tugas tidak lagi diuntukkan kepada kumpulan tetapi kini kepada anda khususnya.

Kemudian, jika anda ingin melepaskan tugas kepada kumpulan semula tanpa menyelesaikannya, gunakan langkah yang sama untuk mengembalikan borang tugas tetapi klik butang Lepas Tugas sekarang.

Butang Lepas Tugas pada borang tugas

Jika anda inginkan individu lain menyelesaikan tugas aliran kerja yang telah diuntukkan kepada anda, klik butang Untukkan Semula Tugas dalam borang tugas aliran kerja.

Borang ini dipaparkan.

Borang penguntukan semula tugas

Petak bual nombor satu

Menguntukkan tugas kepada

Masukkan nama atau alamat individu yang anda ingin untukkan tugas ini.

Untuk menguntukkan tugas ini kepada individu yang memulakan aliran kerja  — atau jika aliran kerja bermula secara automatik, kepada individu yang mula-mula menambahkan aliran kerja ini — kosongkan medan ini.

Petak bual nombor dua

Permintaan baru

Sediakan sebarang maklumat bahawa individu yang anda untukkan tugas perlu menyelesaikan tugas. (Sebarang teks yang anda masukkan di sini akan ditambahkan dalam kawasan Komen Disatukan.)

Petak bual nombor tiga

Tempoh baru

Lakukan salah satu daripada tiga perkara ini:

 • Untuk memastikan sedia ada tarikh siap    Biarkan medan ini kosong.

 • Untuk mengalih keluar tarikh siap sepenuhnya    Taipkan nombor 0.

 • Untuk menentukan tarikh siap yang baru tarikh    Taipkan nombor berikut dan kemudian Tentukan unit tempoh dalam medan berikut. Dibawa bersama-sama, dua entri mengenal pasti tempoh sebelum tugas perubahan.

Ambil perhatian bahawa secara lalai, tugas Mengumpul Tandatangan tidak diuntukkan tarikh siap atau tempoh tugas.

Petak bual nombor empat

Unit tempoh baru

Jika anda menentukan tempoh tugas baru, gunakan medan ini bersama medan Tempoh Baru untuk mengenal pasti tempoh sebelum tugas perlu disiapkan. (Contohnya: 3 Hari atau 1 Bulan atau 2 minggu.)

Apabila borang selesai, klik Hantar. Tugas anda ditandakan Telah Selesai, tugas baru diuntukkan kepada individu yang kini bertanggungjawab terhadap tugas tersebut dan pemberitahuan tugas dihantar.

Sebarang maklumat baru yang anda sediakan termasuk dalam teks Diwakilkan oleh dalam pemberitahuan tugas baru (nombor 1 dalam ilustrasi berikut).

Pemberitahuan tugas untuk tugas diuntukkan semula

Sementara itu, semua perubahan ini dijejaki dan boleh dilihat dalam seksyen Tugas dan Sejarah bagi halaman Status Aliran Kerja seperti yang ditunjukkan di sini.

Kawasan Tugas dan Sejarah pada halaman Status Aliran Kerja untuk tugas yang diuntukkan semula

Pantau, laras atau hentikan aliran kerja Mengumpul Tandatangan yang sedang berjalan

Lokasi pusat yang anda boleh memantau, melaraskan atau menghentikan aliran kerja yang sedang berjalan ialah halaman Status Aliran Kerja untuk kejadian aliran kerja tersebut.

Mula-mula kami akan tunjukkan anda cara untuk pergi ke halaman tersebut, kemudian kami akan tunjukkan cara menggunakan opsyen dan maklumat yang anda dapati di sana. Akhirnya, kami akan tunjukkan anda dua halaman lain yang anda boleh memperoleh maklumat pemantauan tambahan.

Dalam senarai atau pustaka yang item berada, klik pautan Sedang Berjalan untuk item dan aliran kerja yang anda inginkan.

Dalam contoh ini, item ialah dokumen bernama Draf Nota Penting dan aliran kerja ialah Kelulusan 3.

Mengklik pautan status aliran kerja

Halaman Status Aliran Kerja membuka.

 • Jika senarai atau pustaka anda mengandungi sejumlah besar item, anda boleh menggunakan pengisihan dan/atau penapisan untuk mencari item dengan lebih cepat. Jika anda mendapati anda mengisih dan/atau menapis berulang kali dengan cara yang sama, mungkin berguna jika anda mencipta pandangan tersuai yang mengautomatikkan susunan tersebut.

 • Untuk pergi ke halaman Status Aliran Kerja, anda boleh juga mengklik mana-mana pautan Lihat status aliran kerja ini dalam pemberitahuan e-mel “telah bermula” atau pautan Lihat sejarah aliran kerja dalam pemberitahuan e-mel “telah selesai” untuk kejadian khas yang anda minati.

Di sini, di bawah ilustrasi setiap seksyen halaman Status Aliran Kerja, anda akan mendapati soalan pemantauan yang dijawab seksyen.

Seksyen Maklumat Aliran Kerja

Seksyen Maklumat Aliran Kerja bagi halaman Status Aliran Kerja

Soalan dijawab:

 • Siapakah yang memulakan kejadian aliran kerja ini?

 • Bilakah kejadian ini bermula?

 • Bilakah tindakan akhir dalam kejadian ini berlaku?

 • Item yang mana dijalankan oleh kejadian ini?

 • Apakah status semasa kejadian ini?

Seksyen tugas

Kawasan tugas bagi halaman Status Aliran Kerja

Soalan dijawab:

 • Tugas mana yang telah dicipta dan diuntukkan dan apakah status semasanya?

 • Tugas mana yang telah diselesaikan dan apakah hasil bagi setiap tugas tersebut?

 • Apakah tarikh siap bagi setiap tugas yang telah dicipta dan diuntukkan? (Ambil perhatian bahawa secara lalai, tugas Mengumpul Tandatangan tidak diuntukkan tarikh siap atau tempoh tugas.)

Tugas yang telah dipadam dan tugas yang belum lagi diuntukkan tidak muncul dalam seksyen ini.

Seksyen Sejarah Aliran Kerja

Seksyen Sejarah Aliran Kerja bagi halaman Status Aliran Kerja

Soalan dijawab:

 • Apakah peristiwa yang telah berlaku dalam kejadian aliran kerja ini?

 • Ambil perhatian bahawa tugas lampau tempoh dan pemberitahuan tugas lampau tempoh tidak muncul dalam kawasan ini.

Terdapat dua cara anda boleh menghentikan kejadian aliran kerja yang sedang berjalan sebelum penyelesaian biasanya:

 • Batalkan aliran kerja    Semua tugas dibatalkan tetapi dikekalkan dalam kawasan Tugas bagi halaman Status Aliran Kerja.

 • Tamatkan aliran kerja    Semua tugas dibatalkan dan dipadamkan dari kawasan Tugas di halaman Status Aliran Kerja. (Namun, ia masih ditunjukkan dalam kawasan Sejarah Aliran Kerja.)

Arahan untuk kedua-dua kaedah seperti berikut.

Batal (semua tugas dibatalkan tetapi dikekalkan dalam kedua-dua senarai Tugas dan Sejarah)

Jika kejadian semasa aliran kerja tidak lagi diperlukan, ia boleh dibatalkan.

Secara lalai, prosedur ini boleh dilaksanakan oleh individu yang memulakan kejadian aliran kerja ini atau oleh sesiapa yang mempunyai keizinan Uruskan Senarai. (Sekali lagi, kumpulan Pemilik mempunyai keizinan Uruskan Senarai secara lalai; manakala kumpulan Ahli dan kumpulan Pelawat tidak.)

 • Pada halaman Status Aliran Kerja, dalam kawasan betul-betul di bawah Penggambaran Aliran Kerja, klik pautan Batalkan semua tugas Mengumpul Tandatangan.

Semua tugas semasa dibatalkan dan aliran kerja tamat dengan status Dibatalkan. Tugas yang dibatalkan masih tersenarai dalam kawasan Tugas dan kawasan Sejarah Aliran Kerja.

Tamatkan (semua tugas yang dipadamkan daripada senarai Tugas tetapi dikekalkan dalam Sejarah)

Jika ralat berlaku atau jika aliran kerja terhenti dan gagal memberi respons, ia boleh ditamatkan.

Secara lalai, prosedur ini hanya boleh dilaksanakan oleh seseorang yang mempunyai keizinan Uruskan Senarai. (Sekali lagi, kumpulan Pemilik mempunyai keizinan Uruskan Senarai secara lalai; manakala kumpulan Ahli dan kumpulan Pelawat tidak.)

 • Pada halaman Status Aliran Kerja dalam kawasan betul-betul di bawah Penggambaran Aliran Kerja, klik pautan Tamatkan aliran kerja ini.

Semua tugas yang dicipta oleh aliran kerja dibatalkan dan dipadamkan daripada kawasan Tugas pada halaman Status Aliran Kerja, walaupun ia masih ditunjukkan dalam kawasan Sejarah Aliran Kerja. Aliran kerja tamat dengan status Dibatalkan.

Pada halaman Aliran Kerja untuk sebarang item, anda akan mendapati senarai aliran kerja yang sedang berjalan pada item tersebut.

 1. Pergi ke senarai atau pustaka yang item disimpan.

 2. Tuding pada nama item, klik anak panah yang muncul, kemudian klik Aliran Kerja dalam menu juntai bawah.

 3. Pada Aliran Kerja: halaman Nama Item, di bawah Aliran Kerja Sedang Berjalan, anda akan mendapati senarai kejadian aliran kerja yang sedang berjalan pada item.

Nota:  Ambil perhatian bahawa berbilang kejadian versi satu aliran kerja tidak boleh berjalan pada item yang sama pada masa yang sama. Contohnya: Dua aliran kerja, kedua-duanya berdasarkan pada templat Mengumpul Tandatangan telah ditambahkan. Satu dinamakan Maklum Balas Rancangan dan yang satu lagi dinamakan Maklum Balas Bajet. Pada sebarang item pada bila-bila masa, satu kejadian bagi setiap Maklum Balas Rancangan dan Maklum Balas Bajet boleh dijalankan tetapi bukan dua kejadian bagi mana-mana aliran kerja.

Pentadbir koleksi laman boleh melihat sekilas pandang:

 • Bilangan aliran kerja berdasarkan pada setiap templat aliran kerja yang sedia ada dalam koleksi laman.

 • Sama ada setiap templat aliran kerja itu sendiri sedang aktif dalam koleksi laman atau tidak.

 • Bilangan kejadian versi aliran kerja berdasarkan pada templat aliran kerja yang sedang berjalan dalam koleksi laman.

Beginilah caranya:

 1. Buka halaman utama untuk koleksi laman (bukan halaman utama untuk laman atau sublaman dalam koleksi).

 2. Klik ikon seting Butang seting Laman web awam dalam talian SharePoint dan kemudian klik Seting Laman.
  Pada halaman seting Laman, di bawah Pentadbiran Laman, klik aliran kerja.
  Pautan aliran kerja di bawah tajuk Pentadbiran Laman

Halaman Aliran Kerja membuka, memaparkan maklumat.

Apakah seterusnya?

Jika ini kali pertama versi aliran kerja ini dijalankan, anda mungkin ingin menggunakan arahan dalam segmen semak semula dalam artikel ini untuk melihat peristiwa dalam kejadian dan melihat sama ada aliran kerja berfungsi seperti yang anda inginkan.

Menyemak semula hasil aliran kerja Mengumpul Tandatangan dan mencipta laporan

Selepas kejadian aliran kerja telah diselesaikan, anda boleh menyemak semula peristiwa yang direkodkan dalam sejarahnya. (Anda boleh mencapai rekod untuk sebarang kejadian selama 60 hari selepas kejadian selesai.)

Penting:  Ambil perhatian bahawa sejarah aliran kerja disediakan untuk rujukan tidak formal sahaja. Ia tidak boleh digunakan untuk pengauditan rasmi atau untuk sebarang tujuan perundangan dan keterangan yang lain.

Anda boleh juga menjalankan laporan mengenai prestasi keseluruhan aliran merentasi kejadian.

Selagi item kekal dalam senarai atau pustaka yang sama dan sehingga aliran kerja yang sama dijalankan sekali lagi pada item yang sama, sejarah kejadian terkini boleh dicapai dari senarai atau pustaka.

Untuk melihat halaman Status Aliran Kerja untuk kejadian terkini bagi aliran kerja yang dijalankan pada sebarang item:

 • Dalam senarai atau pustaka yang item berada, klik pautan status item dan aliran kerja yang anda inginkan.

Dalam contoh ini, item ialah dokumen bertajuk Draf Nota penting dan aliran kerja ialah Kelulusan dokumen baru.

Klik pautan status aliran kerja

Pada halaman Status Aliran Kerja, seksyen Sejarah Aliran Kerja berada berdekatan bahagian bawah.

Seksyen Sejarah Aliran Kerja bagi halaman Status Aliran Kerja

Bagaimana jika anda ingin menyemak semula sejarah kejadian selepas anda telah menjalankan aliran kerja yang sama sekali lagi pada item yang sama?

Hakikatnya, anda boleh berbuat demikian sehingga kepada 60 hari dari mana-mana dua titik permulaan: senarai atau pustaka, atau pemberitahuan penyelesaian aliran kerja. (Produk SharePoint mengekalkan sejarah tugas untuk aliran kerja selama enam puluh hari.)

Dari senarai atau pustaka

 1. Pergi ke senarai atau pustaka yang item disimpan.

 2. Klik ikon di depan nama item untuk memilih item, kemudian pada tab Fail reben dalam kumpulan Aliran Kerja, klik Aliran Kerja.

 3. Pada Aliran Kerja: halaman Nama Item, di bawah Aliran Kerja Diselesaikan, klik nama atau status kejadian aliran kerja yang anda ingin semak semula.
  Senarai Aliran Kerja Diselesaikan pada halaman Aliran Kerja untuk item
  Halaman Status Aliran Kerja untuk kejadian tersebut terbuka.

Dari pemberitahuan penyelesaian aliran kerja

 • Buka pemberitahuan penyelesaian aliran kerja untuk kejadian yang anda ingin semak semula, kemudian klik pautan Lihat sejarah aliran kerja.

Pemberitahuan penyelesaian aliran kerja dengan pautan sejarah diserlahkan
halaman dalam Status aliran kerja untuk kejadian tersebut terbuka.

Untuk mengekalkan semua pemberitahuan penyelesaian anda, anda mungkin ingin mencipta peraturan Outlook. Menyediakan peraturan untuk Salin semua mesej masuk yang mempunyai teks yang telah selesai pada dalam baris subjek ke mereka sendiri, folder yang berasingan. (Pastikan bahawa anda Outlook peraturan salinan masuk mesej dan tidak hanya mengalih mereka, atau mereka tidak akan muncul juga dalam Peti Masuk anda.)

Untuk mengetahui bagaimana salah satu versi aliran kerja anda menunjukkan prestasi secara umum — melawan masa dan melawan berbilang kejadian — anda boleh mencipta mana-mana atau kedua-dua laporan pratakrif itu:

 • Laporan Tempoh Aktiviti    Gunakan laporan ini untuk melihat purata tempoh masa yang diambil bagi setiap aktiviti dalam aliran kerja dapat diselesaikan serta tempoh masa yang diambil bagi setiap jalanan atau kejadian aliran kerja tersebut yang lengkap dapat diselesaikan.

 • Laporan Pembatalan dan Ralat    Gunakan laporan ini untuk melihat sama ada aliran kerja kerap dibatalkan atau mendapat ralat sebelum dapat diselesaikan.

Mencipta laporan tersedia untuk aliran kerja

 1. Dalam senarai atau pustaka, dalam lajur Status untuk aliran kerja tersebut, klik sebarang pautan maklumat status.
  Mengklik status aliran kerja

 2. Pada halaman Status Aliran Kerja, di bawah Sejarah Aliran Kerja, klik Lihat laporan aliran kerja.
  Mengklik pautan Lihat laporan aliran kerja dalam seksyen Sejarah Aliran Kerja

 3. Mencari aliran kerja untuk laporan yang anda ingin lihat, kemudian klik nama laporan yang anda ingin lihat.
  Mengklik pautan untuk Laporan Tempoh Aktiviti

 4. Pada halaman Sesuaikan, simpan atau ubah lokasi yang fail laporan akan dicipta, kemudian klik OK.
  Mengklik OK pada lokasi simpan fail
  Laporan dicipta dan disimpan pada lokasi tertentu.

 5. Apabila laporan selesai, anda boleh mengklik pautan yang ditunjukkan dalam ilustrasi berikut untuk melihatnya. Atau klik OK untuk selesai dan tutup kotak dialog. (Kemudian, apabila anda bersedia untuk melihat laporan, anda akan mendapatinya di lokasi yang anda tentukan dalam langkah sebelumnya.)
  Mengklik pautan untuk melihat laporan

Apakah seterusnya?

Jika aliran kerja berfungsi seperti yang anda inginkan, maka anda sudah bersedia untuk mula menggunakannya.

Jika terdapat apa-apa yang anda ingin ubah tentang cara ia berfungsi, lihat segmen ubah dalam artikel ini.

Mencipta Laporan prestasi aliran kerja

Untuk mengetahui bagaimana salah satu versi aliran kerja anda menunjukkan prestasi secara umum — melawan masa dan melawan berbilang kejadian — anda boleh mencipta mana-mana atau kedua-dua laporan pratakrif itu:

 • Laporan Tempoh Aktiviti    Gunakan laporan ini untuk melihat purata tempoh masa yang diambil bagi setiap aktiviti dalam aliran kerja dapat diselesaikan serta tempoh masa yang diambil bagi setiap jalanan atau kejadian aliran kerja tersebut yang lengkap dapat diselesaikan.

 • Laporan Pembatalan dan Ralat    Gunakan laporan ini untuk melihat sama ada aliran kerja kerap dibatalkan atau mendapat ralat sebelum dapat diselesaikan.

Mencipta laporan tersedia untuk aliran kerja

 1. Dalam senarai atau pustaka, dalam lajur Status untuk aliran kerja tersebut, klik sebarang pautan maklumat status.
  Mengklik status aliran kerja

 2. Pada halaman Status Aliran Kerja, di bawah Sejarah Aliran Kerja, klik Lihat laporan aliran kerja.
  Mengklik pautan Lihat laporan aliran kerja dalam seksyen Sejarah Aliran Kerja

 3. Mencari aliran kerja untuk laporan yang anda ingin lihat, kemudian klik nama laporan yang anda ingin lihat.
  Mengklik pautan untuk Laporan Tempoh Aktiviti

 4. Pada halaman Sesuaikan, simpan atau ubah lokasi yang fail laporan akan dicipta, kemudian klik OK.
  Mengklik OK pada lokasi simpan fail
  Laporan dicipta dan disimpan pada lokasi tertentu.

 5. Apabila laporan selesai, anda boleh mengklik pautan yang ditunjukkan dalam ilustrasi berikut untuk melihatnya. Atau klik OK untuk selesai dan tutup kotak dialog. (Kemudian, apabila anda bersedia untuk melihat laporan, anda akan mendapatinya di lokasi yang anda tentukan dalam langkah sebelumnya.)
  Mengklik pautan untuk melihat laporan

Apakah seterusnya?

Jika aliran kerja berfungsi seperti yang anda inginkan, maka anda sudah bersedia untuk mula menggunakannya.

Jika terdapat apa-apa yang anda ingin ubah tentang cara ia berfungsi, lihat segmen ubah dalam artikel ini.

Mengubah, menyahdaya atau mengalih keluar aliran kerja Mengumpul Tandatangan

Selepas anda menjalankan kejadian pertama aliran kerja Mengumpul Tandatangan baru anda dan menyemak semula hasilnya, anda mungkin ingin membuat satu atau lebih perubahan kepada cara aliran kerja dikonfigurasikan.

Begitu juga, anda mungkin ingin membuat perubahan selanjutnya kepada konfigurasi pada masa akan datang.

Akhirnya, anda mungkin ingin menyahdayakan aliran kerja untuk tempoh yang lebih singkat atau lebih panjang tetapi bukan mengalihnya keluar — atau anda mungkin sebenarnya ingin mengalihnya keluar sepenuhnya.

Untuk membuat perubahan kekal pada seting untuk aliran kerja sedia ada, anda akan membuka dan mengedit borang perkaitan yang pada asalnya digunakan untuk menambahkannya.

Jika aliran kerja berjalan hanya pada satu senarai atau pustaka

 1. Buka senarai atau pustaka yang aliran kerja dijalankan.

 2. Pada Reben, klik tab Senarai atau Pustaka.

  Nota: Nama tab boleh berbeza dengan jenis senarai atau pustaka. Contohnya, dalam senarai kalendar tab ini dinamakan Kalendar.

 3. Dalam kumpulan Seting, klik Seting Aliran Kerja.

 4. Pada halaman Seting Aliran Kerja, di bawah Nama Aliran Kerja (klik untuk mengubah seting), klik nama aliran kerja yang anda ingin ubah setingnya.

  Nota:  Jika aliran kerja Mengumpul Tandatangan yang anda inginkan tidak muncul dalam senarai, ia mungkin dikaitkan dengan hanya satu jenis kandungan. Aliran kerja yang muncul dalam senarai ini dikawal oleh kawalan Tunjukkan perkaitan aliran kerja jenis ini, yang terletak di atas senarai. (Lihat ilustrasi.) Klik melalui opsyen jenis kandungan dalam menu juntai bawah untuk mencari sesuatu yang akan memaparkan aliran kerja yang anda inginkan. Apabila aliran kerja yang anda inginkan muncul dalam senarai, klik nama aliran kerja.

 5. Dalam borang perkaitan dua halaman yang sama yang pada asalnya digunakan untuk menambah aliran kerja, buat dan simpan perubahan yang anda inginkan.

  Untuk maklumat lanjut tentang medan dan kawalan dalam borang perkaitan, lihat segmen RANCANG dan dalam segmen tambah (senarai/pustaka atau koleksi laman) dalam artikel ini.

Jika aliran kerja berjalan dalam semua senarai dan pustaka dalam koleksi laman

 1. Buka halaman utama untuk koleksi laman (bukan halaman utama untuk laman atau sublaman dalam koleksi).

 2. Klik ikon seting Butang seting Laman web awam dalam talian SharePoint dan kemudian klik Seting Laman.

Pada halaman seting Laman, di bawah Galeri, klik Jenis kandungan laman.
Pautan jenis kandungan Laman di bawah Galeri

 1. Pada halaman Jenis Kandungan Laman, klik nama jenis kandungan laman yang aliran kerja berjalan.
  Jenis Kandungan Dokumen dengan jenis diserlahkan

 2. Pada halaman untuk jenis kandungan dipilih, di bawahklikseting, Seting aliran kerja.
  Pautan seting aliran kerja dalam seksyen Seting

 3. Pada halaman Seting Aliran Kerja, di bawah Nama Aliran Kerja (klik untuk mengubah seting), klik nama aliran kerja yang anda ingin ubah setingnya.

 4. Dalam borang perkaitan dua halaman yang sama yang pada asalnya digunakan untuk menambah aliran kerja, buat dan simpan perubahan yang anda inginkan.

  Untuk maklumat lanjut tentang medan dan kawalan dalam borang perkaitan, lihat segmen RANCANG dan dalam segmen tambah (senarai/pustaka atau koleksi laman) dalam artikel ini.

Jika aliran kerja berjalan hanya pada satu senarai atau pustaka

 1. Buka senarai atau pustaka yang aliran kerja dijalankan.

 2. Pada Reben, klik tab Senarai atau Pustaka.

  Nama tab boleh berbeza dengan jenis senarai atau pustaka. Contohnya, dalam senarai kalendar tab ini dinamakan Kalendar.

 3. Dalam kumpulan Seting, klik Seting Aliran Kerja.

 4. Pada halaman Seting Aliran Kerja, klik pautan Alih keluar aliran kerja.

 5. Gunakan borang pada halaman alih keluar aliran kerja untuk menyahdayakan, mendayakan semula atau mengalih keluar aliran kerja.
  Borang pada halaman Alih Keluar Aliran Kerja

Terdapat lima lajur dalam borang:

 • Aliran Kerja    Nama aliran kerja.

 • Kejadian    Bilangan kejadian aliran kerja yang sedang berjalan pada item.

 • Benarkan    Opsyen yang membolehkan aliran kerja meneruskan pengendalian seperti biasa.

 • Tiada Kejadian Baru    Opsyen yang membenarkan apa-apa kejadian yang sedang berjalan untuk diselesaikan tetapi menyahdayakan aliran kerja dengan membuatkannya tidak tersedia untuk menjalankan apa-apa kejadian baru. (Tindakan iniboleh berbalik. Untuk mendayakan semula aliran kerja kemudian, kembali ke halaman ini dan pilih Benarkan.)

 • Alih Keluar    Opsyen yang mengalih keluar aliran kerja daripada senarai atau pustaka sepenuhnya. Semua kejadian yang berjalan ditamatkan serta-merta dan lajur untuk aliran kerja tersebut tidak lagi muncul pada halaman untuk senarai atau pustaka. (Tindakan ini tidak boleh berbalik.)

 1. Buka halaman utama untuk koleksi laman (bukan halaman utama untuk laman atau sublaman dalam koleksi).

 2. Klik Seting Butang seting Laman web awam dalam talian SharePoint kemudian klik Seting Laman.

  Dalam SharePoint Online, klik seting Butang seting Laman web awam dalam talian SharePoint , klik kandungan laman, dan kemudian klik seting Laman.

 3. Pada halaman seting Laman, di bawah Galeri pereka Web, klik Jenis kandungan laman.
  Pautan jenis kandungan Laman di bawah Galeri

 4. Pada halaman jenis kandungan laman, klik nama jenis kandungan laman yang aliran kerja berjalan.
  Jenis Kandungan Dokumen dengan jenis diserlahkan

 5. Pada halaman untuk jenis kandungan dipilih, di bawahseting, klik Seting aliran kerja.

 6. Pada halaman Seting Aliran Kerja, klik pautan Alih keluar aliran kerja.

 7. Gunakan borang pada halaman alih keluar aliran kerja untuk menyahdayakan, mendayakan semula atau mengalih keluar aliran kerja.
  Borang pada halaman Alih Keluar Aliran Kerja

Apakah seterusnya?

Jika anda telah membuat sebarang perubahan, jalankan ujian kejadian aliran kerja untuk menyemak sekali lagi kesan perubahan.

 • Aliran Kerja    Nama aliran kerja.

 • Kejadian    Bilangan kejadian aliran kerja yang sedang berjalan pada item.

 • Benarkan    Opsyen yang membolehkan aliran kerja meneruskan pengendalian seperti biasa.

 • Tiada Kejadian Baru    Opsyen yang membenarkan apa-apa kejadian yang sedang berjalan untuk diselesaikan tetapi menyahdayakan aliran kerja dengan membuatkannya tidak tersedia untuk menjalankan apa-apa kejadian baru. (Tindakan iniboleh berbalik. Untuk mendayakan semula aliran kerja kemudian, kembali ke halaman ini dan pilih Benarkan.)

 • Alih Keluar    Opsyen yang mengalih keluar aliran kerja daripada koleksi laman sepenuhnya. Semua kejadian yang berjalan ditamatkan serta-merta dan lajur untuk aliran kerja tersebut tidak lagi muncul pada halaman untuk senarai atau pustaka. (Tindakan ini tidak boleh berbalik.)

Terdapat pelbagai cara untuk menyesuaikan selanjutnya aliran kerja yang termasuk dengan produk SharePoint.

Anda juga boleh mencipta aliran kerja tersuai dari awal.

Anda boleh menggunakan mana-mana atau semua program berikut:

 • SharePoint Designer 2013    Menyesuaikan borang, tindakan dan kelakuan aliran kerja.

 • Microsoft Visual Studio    Membina tindakan aliran kerja tersuai anda sendiri.

Untuk maklumat lanjut, sila lihat sistem Bantuan Microsoft Software Developer Network (MSDN).

Nota: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×