Mengeksport data ke fail teks

Mengeksport data ke fail teks

Penting: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Topik ini menerangkan cara untuk mengeksport fail teks dengan menggunakan Bestari eksport dalam Microsoft Access.

Apakah yang anda ingin lakukan?

Memahami pengeksportan fail teks

Mengeksport data ke fail teks

Apa lagi yang perlu saya tahu tentang mengeksport?

Menyelesaikan masalah nilai hilang atau salah dalam fail teks

Memahami pengeksportan fail teks

Anda boleh mengeksport data dari Access dalam pelbagai format, termasuk Excel, Word, dan senarai SharePoint. Walau bagaimanapun, anda mungkin perlu mengeksport data ke program yang menggunakan format fail yang disokong oleh Access. Dalam kes ini, jika program destinasi yang boleh menggunakan fail teks (.txt), anda boleh mengeksport data anda dalam format tersebut dan buka fail yang terhasil dengan program kedua.

Anda boleh mengeksport Jadual, pertanyaan, borang dan laporan sebagai fail teks. Anda juga boleh mengeksport sebahagian dipilih daripada pandangan helaian data. Apabila anda mengeksport jadual dan pertanyaan, anda mempunyai opsyen untuk mengeksport objek seluruh atau data sahaja tanpa sebarang pemformatan tambahan.

Pada hujung operasi, Access mencipta fail teks (*.txt). Jika anda memilih untuk mengabaikan pemformatan, anda mempunyai opsyen untuk mencipta fail teks terbatas atau fail teks lebar tetap. Jika anda memilih untuk mengeksport data diformatkan, Access cuba menganggarkan tataletak objek sumber.

Bestari eksport mencipta jenis fail teks yang berikut:

 • Fail terbatas     Dalam fail terbatas, setiap rekod muncul pada baris sendiri dan medan dipisahkan dengan aksara tunggal yang dipanggil pembatas. Pembatas yang boleh menjadi sebarang aksara yang tidak muncul dalam nilai medan, seperti koma atau koma bernoktah.

  1,Company A,Anna,Bedecs,Owner
  2,Company C,Thomas,Axen,Purchasing Rep
  3,Company D,Christina,Lee,Purchasing Mgr.
  4,Company E,Martin,O’Donnell,Owner
  5,Company F,Francisco,Pérez-Olaeta,Purchasing Mgr.
  6,Company G,Ming-Yang,Xie,Owner
  7,Company H,Elizabeth,Andersen,Purchasing Rep
  8,Company I,Sven,Mortensen,Purchasing Mgr.
  9,Company J,Roland,Wacker,Purchasing Mgr.
  10,Company K,Peter,Krschne,Purchasing Mgr.
  11,Company L,John,Edwards,Purchasing Mgr.
  12,Company M,Andre,Ludo,Purchasing Rep
  13,Company N,Carlos,Grilo,Purchasing Rep

  Anda hanya mempunyai opsyen untuk mencipta fail terbatas apabila anda mengeksport kandungan Jadual atau pertanyaan tanpa pemformatan. Fail terbatas mengandungi semua rekod dan medan dalam objek dasar. Lajur tersembunyi dan baris ditapis dieksport bersama-sama dengan semua data yang lain.

 • Fail lebar tetap     Dalam fail lebar tetap, setiap rekod muncul pada baris berasingan dan lebar setiap medan kekal konsisten merentasi rekod. Dengan kata lain, kepanjangan medan pertama rekod setiap sentiasa mungkin tujuh aksara, kepanjangan medan kedua bagi setiap rekod mungkin sentiasa 12 aksara, dan sebagainya. Jika nilai sebenar medan berbeza daripada rekod ke rekod, nilai yang jatuh kurang lebar diperlukan akan dialas dengan ruang ekoran.

  1  Company A  Anna    Bedecs     Owner      
  2 Company C Thomas Axen Purchasing Rep
  3 Company D Christina Lee Purchasing Mgr.
  4 Company E Martin O’Donnell Owner
  5 Company F Francisco Pérez-Olaeta Purchasing Mgr.
  6 Company G Ming-Yang Xie Owner
  7 Company H Elizabeth Andersen Purchasing Rep
  8 Company I Sven Mortensen Purchasing Mgr.
  9 Company J Roland Wacker Purchasing Mgr.
  10 Company K Peter Krschne Purchasing Mgr.
  11 Company L John Edwards Purchasing Mgr.
  12 Company M Andre Ludo Purchasing Rep
  13 Company N Carlos Grilo Purchasing Rep

  Anda hanya mempunyai opsyen untuk mencipta fail lebar tetap apabila anda mengeksport kandungan Jadual atau pertanyaan tanpa pemformatan. Fail lebar tetap mengandungi semua rekod dan medan dalam objek dasar. Lajur tersembunyi dan baris ditapis dieksport bersama-sama dengan semua data yang lain.

 • Fail Formatted     Dalam fail diformatkan sempang (--) dan aksara paip (|) digunakan untuk mengatur kandungan dalam grid. Rekod muncul sebagai baris dan medan muncul sebagai lajur. Nama medan muncul dalam baris pertama.

  --------------------------------------------
  | ID | E-mail Address |
  --------------------------------------------
  | 1 | nancy@northwindtraders.com |
  --------------------------------------------
  | 2 | andrew@northwindtraders.com |
  --------------------------------------------
  | 3 | jan@northwindtraders.com |
  --------------------------------------------
  | 4 | mariya@northwindtraders.com |
  --------------------------------------------
  | 5 | steven@northwindtraders.com |
  --------------------------------------------
  | 6 | michael@northwindtraders.com |
  --------------------------------------------
  | 7 | robert@northwindtraders.com |
  --------------------------------------------
  | 8 | laura@northwindtraders.com |
  --------------------------------------------
  | 9 | anne@northwindtraders.com |
  --------------------------------------------

  Anda hanya mempunyai opsyen untuk mencipta fail berformat apabila anda memilih untuk mengeksport data dalam Jadual, pertanyaan, borang atau laporan bersama-sama dengan pemformatan. Fail diformatkan termasuk hanya rekod dan medan yang disertakan dalam objek sumber atau dipaparkan dalam pandangan semasa tersebut. Lajur tersembunyi dan baris ditapis tidak dieksport.

Halaman atas

Mengeksport data ke fail teks

Proses mengeksport data sebagai fail teks mengikuti langkah yang umum ini:

 • Buka dan semak semula pangkalan data sumber

 • Jalankan Bestari eksport

 • Menyimpan seting eksport anda dan menyemak semula fail teks

Set langkah berikut menerangkan cara untuk melaksanakan setiap tugas.

Buka dan semak semula pangkalan data sumber

 1. Buka pangkalan data sumber dalam Access.

 2. Dalam anak tetingkap navigasi, pilih objek yang mengandungi data yang anda ingin eksport. Anda boleh mengeksport Jadual, pertanyaan, borang atau laporan.

  Nota: Anda boleh mengeksport hanya satu objek pangkalan data dalam operasi eksport tunggal. Apabila anda mengeksport borang atau helaian data yang mengandungi subborang atau subhelaian data, hanya borang utama atau helaian data dieksport. Anda mesti mengulangi operasi eksport untuk setiap subborang dan subhelaian data yang anda ingin lihat dalam fail teks. Sebaliknya, apabila anda yang anda mengeksport laporan, subborang dan sublaporan yang termasuk dalam laporan dieksport bersama-sama dengan laporan utama.

 3. Semak semula sumber data untuk memastikan ia tidak mengandungi penunjuk ralat atau nilai.

  Jika data yang mengandungi ralat, pastikan anda menyelesaikannya sebelum anda mengeksport data. Jika tidak, nilai nol akan muncul dalam fail teks.

 4. Jika objek sumbernya ialah Jadual atau pertanyaan, putuskan sama ada anda ingin mengeksport data dengan atau tanpa pemformatan objek.

  Keputusan ini mempengaruhi tiga aspek fail terhasil — jenis fail teks yang proses mencipta, jumlah data yang dieksport dan format paparan data. Jadual berikut menerangkan hasil mengeksport diformatkan dan data tidak berformat.

  Eksport yang diformatkan

  Objek sumber

  Jenis fail yang terhasil

  Medan dan rekod

  Pemformatan

  Tidak

  Mesti sama ada Jadual atau pertanyaan.

  Fail terbatas atau lebar tetap fail

  Semua medan dan rekod dalam objek dasar dieksport.

  Seting sifat format diabaikan semasa operasi eksport.

  Untuk medan carian, hanya nilai ID carian dieksport.

  Ya

  Boleh Jadual, pertanyaan, borang atau laporan.

  Fail yang diformatkan

  Hanya medan dan rekod yang dipaparkan dalam pandangan atau sumber semasa objek dieksport.

  Bestari mengutamakan seting sifat Format bagi setiap lajur.

  Pemformatan teks beraneka diabaikan.

  Untuk medan carian, nilai carian dieksport.

  Hiperpautan mungkin dipenggal dalam fail teks.

 5. Untuk mengeksport hanya sebahagian daripada jadual, pertanyaan atau borang, buka objek dalam pandangan helaian data, dan kemudian pilih rekod yang anda inginkan.

Halaman atas

Jalankan Bestari eksport

 1. Dalam anak tetingkap navigasi Access, klik kanan objek sumber, tuding ke eksportdan kemudian klik Fail teks. Anda boleh juga Lancarkan Bestari eksport - fail teks dengan menyerlahkan objek sumber dalam anak tetingkap navigasi dan kemudian pada tab Data luaran , dalam Kumpulan eksport , klik Fail teks.

  Access membuka kotak dialog eksport - fail teks .

  Pilih opsyen eksport anda pada eksport - kotak dialog fail teks.

 2. Dalam kotak dialog eksport - fail teks , terima atau mengubah nama yang Access mencadangkan untuk fail teks.

 3. Jika anda mengeksport Jadual atau pertanyaan, dan anda ingin eksport data dengan pemformatan dan tataletak, pilih kotak semak eksport data dengan pemformatan dan tataletak . Jika anda mengeksport borang atau laporan, opsyen sentiasa dipilih tetapi kelihatan malap.

  Nota: Jika anda tidak memilih kotak semak pertama, anda tidak boleh memilih kotak semak kedua atau ketiga.

 4. Untuk melihat fail teks destinasi selepas operasi eksport selesai, pilih kotak semak Buka fail destinasi selepas operasi eksport selesai .

 5. Jika sumber adalah helaian data, dan anda memilih beberapa rekod dalam helaian data terbuka sebelum memulakan operasi eksport, anda boleh memilih kotak semak eksport hanya rekod yang dipilih . Walau bagaimanapun, jika anda ingin eksport semua rekod yang berada dalam pandangan helaian data, biarkan kotak semak yang tidak dipilih.

  Nota: Kotak semak ini tidak tersedia (kelihatan malap) jika tiada rekod dalam helaian data sumber dipilih, atau jika sumber bukan helaian data.

 6. Klik OK.

 7. Jika fail teks yang anda tentukan dalam langkah 2 sudah wujud, Access menggesa anda untuk menulis ganti fail. Klik Ya untuk menulis ganti, atau klik tiada untuk kembali ke kotak dialog eksport - fail teks untuk menentukan nama yang berbeza.

  Penting: Anda tidak boleh menambah data ke fail teks sedia ada.

 8. Jika anda mengeksport data dengan pemformatan dan tataletak, anda akan diminta untuk memilih pengekodan digunakan untuk menyimpan fail. Sama ada terima lalai, atau Pilih opsyen yang anda inginkan, dan kemudian klik OK.

  Capaian eksport data dan memaparkan status pada halaman terakhir Bestari.

 9. Jika anda memilih untuk mengeksport data tanpa sebarang pemformatan atau tataletak, mengeksport Bestari bermula dan menggesa anda untuk memilih jenis fail teks yang anda ingin cipta. Klik terbatas atau Lebar tetap, dan kemudian klik berikut.

  Pilihan yang anda buat biasanya bergantung pada sistem yang berfungsi dengan fail yang dieksport. Sesetengah program bekerja dengan fail terbatas, dan beberapa akan berfungsi dengan sama ada terbatas atau lebar tetap. Jika pengguna perlu melihat data, fail lebar tetap boleh menjadi lebih mudah untuk membaca daripada fail terbatas.

 10. Lakukan salah satu seksyen berikut, berdasarkan pilihan yang anda buat dalam langkah sebelumnya:

  • Terbatas   

   • Di bawah Pilih pembatas yang memisahkan medan anda, pilih atau Tentukan aksara yang delimits medan - Tab, koma bernoktah, koma, Ruang atau lain-lain.

   • Untuk memasukkan nama medan dalam fail teks, pilih kotak semak Termasuk medan nama pada baris pertama .

   • Dalam senarai Penerang teks , pilih Penerang teks (aksara yang digunakan untuk kurung nilai teks). Jika anda sumber data termasuk medan berbilang nilai, dan jika anda memilih koma bernoktah sebagai aksara delimiting, memilih Penerang teks adalah penting, kerana disertakan senarai nilai dalam sepasang tanda petikan tunggal atau berganda membantu untuk memastikan nilai yang Senarai nilai bersama-sama.

  • Lebar tetap   

   • Semak semula dan kedudukan garis menegak yang memisahkan medan. Jika perlu, skrol ke kanan untuk melihat semua medan.

 11. Pada halaman terakhir Bestari, anda boleh mengedit nama fail dan laluan untuk fail teks, atau hanya biarkan seperti asal dan klik berikut.

 12. Klik selesai. Capaian eksport data dan memaparkan status operasi eksport pada halaman terakhir Bestari.

Halaman atas

Apa lagi yang perlu saya tahu tentang mengeksport?

Halaman atas

Menyelesaikan masalah nilai hilang atau salah dalam fail teks

Jadual berikut memerihalkan pelbagai cara menyelesaikan masalah ralat biasa.

Petua: Jika anda mencari hanya beberapa nilai yang hilang, membaikinya dalam fail Excel. Jika tidak, membaiki objek sumber dalam pangkalan data Access, dan kemudian ulangi operasi eksport.

Isu

Perihalan

Nama medan yang hilang

Dalam fail lebar tetap, nama medan akan hilang. Secara manual menambahkannya ke fail teks. Dalam fail terbatas, nama medan yang disertakan jika anda memilih kotak semak Termasuk medan nama pada baris pertama dalam Bestari.

Paparan medan berbilang nilai

Secara lalai, medan yang menyokong berbilang nilai akan dieksport sebagai senarai nilai yang dipisahkan dengan koma bernoktah (;) dan dikurung dalam tanda petikan Kembar (""). Jika anda mengesetkan pembatas medan menjadi koma bernoktah, dan jika anda mengubah Penerang teks tiada, setiap nilai dalam senarai berbilang nilai mungkin muncul padanya medan individu. Mengubah seting pembatas dan menjalankan operasi eksport sekali lagi, atau secara manual kurungkan nilai medan berbilang nilai dalam fail teks dalam tanda petikan Tindan.

Hilang gambar, objek dan lampiran

Unsur grafik (seperti logo, kandungan medan objek OLE dan lampiran yang merupakan sebahagian daripada sumber data) tidak dieksport.

Graf yang hilang

Apabila anda mengeksport borang atau laporan yang mengandungi objek Microsoft Graph, objek graf tersebut tidak mendapatkan dieksport.

Ungkapan yang hilang

Ungkapan yang digunakan untuk mengira nilai tidak akan dieksport ke fail teks. Hanya hasil ungkapan yang dieksport. Menambah secara manual formula ke fail teks selepas melengkapkan operasi eksport.

Subborang hilang dan subhelaian data

Apabila anda mengeksport borang atau helaian data, hanya borang utama atau helaian data dieksport. Ulangi operasi eksport untuk setiap subborang dan subhelaian data yang anda inginkan.

nilai 1 dan 0 muncul dalam ya/tidak medan

Apabila anda mengeksport data ke fail terbatas atau lebar tetap, nilai dalam ya/tidak medan muncul sebagai 1 (benar atau Ya) dan 0 (palsu atau tiada). Dalam fail teks, melaksanakan operasi Cari dan ganti untuk membetulkan nilai.

Nilai Nol

Semak fail sumber untuk melihat sama ada nilai sepadan muncul dengan betul dalam medan sumber. Jika anda melihat nilai ralat atau nilai yang tidak disokong, membetulkan sumber, dan kemudian cuba mengeksport sekali lagi.

Halaman atas

Nota: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×