Mengehadkan data input menggunakan peraturan pengesahihan

Mengehadkan data input menggunakan peraturan pengesahihan

Penting: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Anda boleh doktor haiwan atau mengesahkan data dalam pangkalan data desktop Access seperti yang anda masukkan menggunakan peraturan pengesahihan. Terdapat tiga jenis peraturan pengesahihan dalam Access:

 • Peraturan Pengesahihan medan    Anda boleh menggunakan peraturan pengesahihan untuk menentukan kriteria yang mesti dipenuhi oleh semua nilai medan yang sah. Contohnya, medan tarikh mungkin mempunyai peraturan pengesahihan yang disallows nilai pada masa lalu.

 • Peraturan Pengesahihan rekod    Anda boleh menggunakan peraturan pengesahihan untuk menentukan syarat yang mesti memenuhi semua rekod yang sah. Contohnya, rekod dengan dua medan tarikh mungkin memerlukan nilai satu medan sentiasa mendahului nilai medan lain (cth., StartDate ialah sebelum EndDate).

 • Pengesahihan pada borang    Anda boleh menggunakan sifat Peraturan Pengesahihan pada kawalan pada borang untuk menentukan kriteria yang mesti dipenuhi oleh semua nilai input untuk kawalan tersebut. Peraturan Pengesahihan kawalan sifat berfungsi seperti peraturan Pengesahihan medan.

  Nota: Artikel ini tidak digunakan untuk aplikasi web Access – jenis pangkalan data anda mereka bentuk dengan capaian dan Terbitkan dalam talian.

Dalam artikel ini

Gambaran keseluruhan

Jenis peraturan pengesahihan

Di mana anda boleh menggunakan peraturan pengesahihan

Apa yang anda boleh letakkan dalam peraturan pengesahihan

Menambah peraturan pengesahihan pada jadual

Mencipta peraturan pengesahihan medan

Mencipta mesej untuk memaparkan input medan yang tidak sah

Mencipta peraturan pengesahihan rekod

Mencipta mesej untuk memaparkan input rekod yang tidak sah

Menguji data sedia ada dengan peraturan pengesahihan baru

Menambah peraturan pengesahihan untuk kawalan pada borang

Mencipta peraturan pengesahihan untuk kawalan

Rujukan peraturan pengesahihan

Peraturan pengesahihan dan contoh teks pengesahihan

Contoh sintaks untuk operator peraturan pengesahihan yang biasa

Menggunakan aksara Kad bebas dalam peraturan pengesahihan

Gambaran keseluruhan

Artikel ini menerangkan cara untuk menggunakan peraturan pengesahihan dan teks pengesahihan dalam medan jadual dan kawalan borang. Peraturan pengesahihan adalah satu cara untuk mengehadkan input dalam medan jadual atau kawalan (seperti kotak teks) pada borang. Teks pengesahihan membenarkan anda membekalkan mesej untuk membantu pengguna yang memasukkan data yang tak sah.

Apabila data dimasukkan, Access menyemak sama ada input melanggar peraturan pengesahihan – jika ya, input tidak diterima dan Access memaparkan mesej.

Access membekalkan beberapa cara untuk mengehadkan input:

 • Jenis data    Setiap medan jadual mempunyai jenis data yang menyekat pengguna boleh masukkan. Contohnya, medan tarikh/masa menerima hanya tarikh dan masa, Mata Wang medan menerima data hanya kewangan dan sebagainya.

 • Sifat medan    Beberapa sifat medan mengehadkan data input. Contohnya, sifat Saiz medan bagi medan mengehadkan input dengan mengehadkan jumlah data.

  Anda juga boleh menggunakan sifat Peraturan Pengesahihan untuk memerlukan nilai khusus dan sifat Teks Pengesahihan untuk memberitahu pengguna anda untuk sebarang kesilapan. Contohnya, memasukkan peraturan seperti > 100 dan < 1000 dalam Peraturan Pengesahihan sifat memaksa pengguna untuk memasukkan nilai antara 100 dan 1,000. Peraturan seperti [EndDate] > = [StartDate] memaksa pengguna untuk memasukkan tarikh tamat yang berlaku pada atau selepas tarikh mula. Memasukkan teks seperti "Masukkan nilai antara 100 dan 1,000" atau "masukkan tarikh tamat pada atau selepas tarikh mula" dalam sifat Teks Pengesahihan memberitahu pengguna apabila mereka membuat kesilapan dan cara untuk membaiki ralat itu.

 • Topeng input    Anda boleh menggunakan topeng input untuk mengesahkan data dengan memaksa pengguna untuk memasukkan nilai dalam cara yang tertentu. Contohnya, topeng input boleh memaksa pengguna untuk memasukkan tarikh dalam format Eropah, seperti 2007.04.14.

Anda boleh menggunakan kaedah ini untuk mengesahkan data sahaja atau bergabung dengan satu sama lain. Jenis data bukan opsyenal dan membekalkan jenis yang paling asas bagi pengesahihan data.

Untuk maklumat lanjut tentang jenis data, saiz medan dan topeng input, lihat artikel pengenalan kepada jenis data dan sifat medan.

Jenis peraturan pengesahihan

Anda boleh mencipta dua jenis peraturan pengesahihan yang asas:

 • Peraturan pengesahihan medan    Menggunakan peraturan pengesahihan medan untuk menyemak nilai yang anda masukkan dalam medan apabila anda meninggalkan medan. Contohnya, katakan anda mempunyai medan tarikh dan anda memasukkan > = #01/01/2010 # dalam sifat Peraturan Pengesahihanmedan tersebut. Peraturan anda sekarang memerlukan pengguna untuk memasukkan tarikh pada atau selepas 1 Januari 2010. Jika anda memasukkan tarikh terdahulu daripada 2010 dan kemudian cuba untuk meletakkan fokus pada medan lain, Access menghalang anda meninggalkan medan semasa sehingga anda membaiki masalah.

 • Peraturan pengesahihan rekod    Menggunakan peraturan pengesahihan rekod untuk mengawal apabila anda boleh menyimpan rekod (baris dalam Jadual). Berbeza dengan peraturan pengesahihan medan, peraturan pengesahihan rekod merujuk kepada medan lain dalam Jadual yang sama. Anda mencipta peraturan pengesahihan rekod apabila anda perlu menyemak nilai dalam satu medan terhadap nilai dalam lain. Contohnya, katakan perniagaan anda memerlukan anda kapal produk dalam 30 hari dan, jika anda tidak kapal dalam masa itu, anda mesti mengembalikan sebahagian daripada harga belian kepada pelanggan anda. Anda boleh mentakrifkan peraturan pengesahihan rekod seperti [RequiredDate] < = [OrderDate] 30 untuk memastikan bahawa seseorang tidak masukkan kapal tarikh (nilai dalam medan RequiredDate) terlalu jauh ke masa depan.

Jika sintaks untuk peraturan pengesahihan kelihatan rahsia, lihat seksyen apa yang anda boleh letakkan dalam peraturan pengesahihan untuk penerangan sintaks dan beberapa contoh peraturan pengesahihan.

Di manakah anda boleh menggunakan peraturan pengesahihan

Anda boleh mentakrifkan peraturan pengesahihan untuk medan jadual dan untuk kawalan pada borang. Apabila anda mentakrifkan peraturan untuk jadual, peraturan tersebut digunakan apabila anda mengimport data. Untuk menambah peraturan pengesahihan pada jadual, anda membuka jadual dan menggunakan perintah pada tab Medan reben tersebut. Untuk menambah peraturan pengesahihan pada borang, anda buka borang dalam pandangan Tataletak dan tambah peraturan pada sifat untuk kawalan individu.

Langkah dalam seksyen Tambah peraturan pengesahihan pada jadual ini menerangkan cara untuk menambah peraturan pengesahihan untuk medan jadual. Langkah dalam seksyen Tambah peraturan pengesahihan untuk kawalan pada borang, dalam artikel ini menerangkan cara untuk menambah peraturan untuk sifat kawalan individu.

Apa yang anda boleh letakkan dalam peraturan pengesahihan

Peraturan pengesahihan anda boleh mengandungi ungkapan — fungsi yang mengembalikan nilai tunggal. Anda boleh menggunakan ungkapan untuk melaksanakan pengiraan, memanipulasikan aksara, atau ujian data. Ungkapan peraturan pengesahihan ujian data. Contohnya, ungkapan boleh menyemak salah satu siri nilai, seperti "Tokyo" atau "Moscow" atau "Paris" atau "Helsinki". Ungkapan juga boleh melakukan operasi matematik. Contohnya, ungkapan < 100 memaksa pengguna untuk memasukkan nilai yang kurang daripada 100. Ungkapan ([OrderDate] - [ShipDate]) mengira bilangan hari yang telah berlalu antara masa yang tertib diletakkan dan masa ia dihantar.

Untuk maklumat lanjut mengenai ungkapan, lihat artikel membina ungkapan.

Halaman atas

Menambah peraturan pengesahihan pada jadual

Anda boleh menambah peraturan pengesahihan medan dan/atau peraturan pengesahihan rekod. Peraturan pengesahihan medan menyemak input pada medan dan digunakan apabila fokus meninggalkan medan. Peraturan pengesahihan rekod menyemak input untuk satu atau lebih medan digunakan apabila fokus meninggalkan rekod. Biasanya, peraturan pengesahihan rekod membandingkan nilai bagi dua atau lebih medan.

Nota: Jenis medan berikut tidak menyokong peraturan pengesahihan:

 • AutoNombor

 • Objek OLE

 • Lampiran

 • IDReplikasi

Mencipta peraturan pengesahihan medan

 1. Pilih medan yang anda ingin sahkan.

 2. Pada tab Medan, dalam kumpulan Pengesahihan Medan, klik Pengesahihan, kemudian klik Peraturan Pengesahihan Medan.

 3. Menggunakan pembina ungkapan untuk mencipta peraturan. Untuk maklumat lanjut tentang menggunakan pembina ungkapan, lihat artikel menggunakan pembina ungkapan.

Mencipta mesej untuk memaparkan input medan yang tidak sah

 1. Pilih medan yang memerlukan mesej untuk input yang tidak sah. Medan telah mempunyai peraturan pengesahihan.

 2. Pada tab Medan, dalam kumpulan Pengesahihan Medan, klik Pengesahihan, kemudian klik Mesej Pengesahihan Medan.

 3. Masukkan mesej yang sesuai. Contohnya, jika peraturan pengesahihan > 10,mesej mungkin "Masukkan nilai yang adalah kurang daripada 10."

Untuk beberapa contoh peraturan pengesahihan medan dan mesej, lihat seksyen rujukan peraturan Pengesahihan.

Mencipta peraturan pengesahihan rekod

 1. Buka jadual yang anda ingin sahkan rekod.

 2. Pada tab Medan, dalam kumpulan Pengesahihan Medan, klik Pengesahihan, kemudian klik Peraturan Pengesahihan Rekod.

 3. Menggunakan pembina ungkapan untuk mencipta peraturan. Untuk maklumat lanjut tentang menggunakan pembina ungkapan, lihat artikel menggunakan pembina ungkapan.

Mencipta mesej untuk memaparkan input rekod yang tidak sah

 1. Buka jadual yang memerlukan mesej untuk input yang tidak sah. Jadual telah mempunyai peraturan pengesahihan rekod.

 2. Pada tab Medan, dalam kumpulan Pengesahihan Medan, klik Pengesahihan, kemudian klik Mesej Pengesahihan Rekod.

 3. Masukkan mesej yang sesuai. Contohnya, jika peraturan pengesahihan [StartDate] < [EndDate],mesej mungkin "StartDate mesti mendahului EndDate."

Halaman atas

Menguji data sedia ada dengan peraturan pengesahihan baru

Jika anda menambah peraturan pengesahihan pada jadual yang sedia ada, anda mungkin ingin menguji peraturan untuk melihat sama ada sebarang data yang sedia ada adalah tidak sah.

Nota: Prosedur berikut berfungsi hanya dengan jadual pangkalan data desktop.

 1. Buka jadual yang anda ingin uji dalam Pandangan Reka Bentuk.

  Pada tab Reka Bentuk, dalam kumpulan Alat, klik Uji Peraturan Pengesahihan.

 2. Klik Ya untuk menutup mesej amaran dan memulakan ujian.

 3. Jika digesa untuk menyimpan jadual anda, Klik Ya.

 4. Anda mungkin melihat pelbagai mesej amaran yang lain apabila anda meneruskan. Baca arahan dalam setiap mesej, kemudian klik Ya atau Tidak, mengikut kesesuaian, untuk melengkapkan atau menghentikan ujian.

Halaman atas

Menambah peraturan pengesahihan kepada kawalan pada borang

Anda boleh menggunakan sifat Peraturan Pengesahihan dan sifat Teks Pengesahihan untuk kawalan borang untuk mengesahkan data yang input untuk kawalan tersebut dan untuk membantu pengguna yang input data yang tidak sah.

Petua:  Jika anda mencipta borang secara automatik daripada jadual menggunakan salah satu perintah Borang pada reben, sebarang pengesahihan untuk medan dalam jadual pendasarnya adalah diwarisi oleh kawalan yang sepadan pada borang.

Kawalan boleh mempunyai peraturan pengesahihan yang berbeza daripada medan jadual yang padanya kawalan terbatas. Ini adalah berguna jika anda ingin borang tersebut lebih terbatas daripada jadual. Peraturan borang digunakan, kemudian peraturan jadual digunakan. Jika jadual adalah lebih terbatas daripada borang, peraturan ditakrifkan untuk medan jadual akan diutamakan. Jika peraturan berbeza sama sekali, ini akan menghalang anda memasuki sebarang data.

Contohnya, katakan anda menggunakan peraturan berikut pada medan tarikh dalam jadual:

< #01/01/2010 #

Tetapi anda kemudian menggunakan peraturan ini pada kawalan borang yang terbatas kepada medan tarikh:

> = #01/01/2010 #

Medan tarikh kini memerlukan nilai terdahulu daripada tahun 2010 tetapi kawalan borang memerlukan tarikh yang mempunyai tahun tersebut atau kemudiannya, maka menghalang anda memasukkan sebarang data sama sekali.

Mencipta peraturan pengesahihan untuk kawalan

 1. Klik kanan borang yang anda ingin ubah kemudian klik Pandangan Tataletak.

 2. Klik kanan kawalan yang anda ingin ubah kemudian klik Sifat untuk membuka helaian sifat kawalan.

 3. Klik tab Semua kemudian masukkan peraturan pengesahihan anda dalam kotak sifat Peraturan Pengesahihan.

  Petua:  Klik butang Bina untuk memulakan Pembina Ungkapan.

  Untuk maklumat lanjut tentang menggunakan pembina ungkapan, lihat artikel menggunakan pembina ungkapan.

 4. Masukkan mesej dalam kotak sifat Teks Pengesahihan.

Halaman atas

Rujukan peraturan pengesahihan

Peraturan pengesahihan menggunakan sintaks ungkapan Access. Untuk maklumat lanjut mengenai ungkapan, lihat artikel pengenalan kepada ungkapan.

Peraturan pengesahihan dan contoh teks pengesahihan

Peraturan pengesahihan

Teks pengesahihan

<>0

Masukkan nilai bukan sifar.

>=0

Nilai mesti sifar atau lebih besar.

-atau-

Anda mesti memasukkan nombor positif.

0 atau >100

Nilai mesti 0 atau lebih daripada 100.

ANTARA 0 DAN 1

Masukkan nilai dengan simbol peratus. (Untuk digunakan dengan medan yang menyimpan nilai nombor sebagai peratus).

<#01/01/2007#

Masukkan tarikh sebelum 2007.

>=#01/01/2007# DAN <#01/01/2008#

Tarikh mesti berlaku dalam 2007.

<Tarikh()

Tarikh lahir tidak boleh dalam masa depan.

StrComp(UCase([NamaKeluarga]),
[NamaKeluarga],0) = 0

Data dalam medan yang dinamakan NamaKeluarga mesti dalam huruf besar.

>=Int(Now())

Masukkan tarikh hari ini.

L Atau P

Masukkan L untuk lelaki atau P untuk perempuan.

SEPERTI "[A-Z]*@[A-Z].com" ATAU "[A-Z]*@[A-Z].net" ATAU "[A-Z]*@[A-Z].org"

Masukkan alamat e-mel .com, .net, atau .org yang sah.

[TarikhDiperlukan]<=[TarikhPesanan]+30

Masukkan tarikh diperlukan yang berlaku tidak lama daripada 30 hari selepas tarikh pesanan.

[TarikhTamat]>=[TarikhMula]

Masukkan tarikh tamat pada atau selepas tarikh mula.

Contoh sintaks untuk operator peraturan pengesahihan yang biasa

Operator

Fungsi

Contoh

BUKAN

Ujian untuk nilai kebalikan. Gunakan sebelum sebarang operator perbandingan kecuali BUKAN NOL.

BUKAN > 10 (sama seperti <=10).

DALAM

Uji nilai yang sama untuk ahli sedia ada dalam senarai. Nilai perbandingan mesti dalam senarai yang dipisahkan koma yang dikurung dalam tanda kurung.

DALAM ("Tokyo","Paris","Moscow")

ANTARA

Uji pelbagai nilai. Anda mesti menggunakan dua nilai perbandingan — rendah dan tinggi — dan anda mesti memisahkan nilai tersebut dengan pemisah DAN.

ANTARA 100 DAN 1000 (sama seperti >=100 DAN <=1000)

SEPERTI

Sepadan dengan rentetan corak dalam medan Teks dan Memo.

SEPERTI "Geo*"

BUKAN NOL

Memaksa pengguna memasukkan nilai dalam medan. Ini adalah sama seperti mengesetkan sifat medan Diperlukan kepada Ya. Walau bagaimanapun, apabila anda mendayakan sifat Diperlukan dan pengguna gagal untuk memasukkan nilai, Access memaparkan mesej ralat yang agak tidak mesra. Biasanya, pangkalan data anda adalah mudah untuk digunakan jika anda menggunakan BUKAN NOL dan memasukkan mesej mesra dalam sifat Teks Pengesahihan.

BUKAN NOL

DAN

Tentukan bahawa semua bahagian peraturan pengesahihan mestilah benar.

>= #01/01/2007# DAN <=#03/06/2008#

Nota: Anda juga boleh menggunakan DAN untuk menggabungkan peraturan pengesahihan. Contohnya: BUKAN "UK" DAN SEPERTI "U*".

ATAU

Tentukan bahawa beberapa tetapi bukan semua bahagian peraturan pengesahihan mestilah betul.

Januari ATAU Februari

<

Kurang daripada.

<=

Kurang daripada atau sama dengan.

>

Lebih besar daripada.

>=

Lebih besar daripada atau sama dengan.

=

Sama dengan.

<>

Tidak sama dengan.

Menggunakan aksara kad bebas dalam peraturan pengesahihan

Anda boleh menggunakan aksara kad bebas dalam peraturan pengesahihan. Ingat bahawa Access menyokong dua set aksara kad bebas: ANSI-89 dan ANSI-92. Setiap standard tersebut menggunakan set berbeza bagi aksara kad bebas.

Secara lalai, Semua fail .accdb dan .mdb menggunakan standard ANSI-89.

Anda boleh mengubah standard ANSI bagi pangkalan data untuk ANSI-92 menggunakan prosedur berikut:

 1. Pada tab Fail, klik Opsyen.

 2. Dalam kotak dialog Opsyen Access, klik Pereka Objek.

 3. Dalam seksyen Reka bentuk pertanyaan, di bawah Sintaks Serasi SQL Server (ANSI-92), pilih Pangkalan data ini.

Untuk maklumat lanjut mengenai menggunakan aksara Kad bebas dan standard ANSI untuk SQL, lihat artikel rujukan aksara Kad bebas Access.

Halaman atas

Nota: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×