Mengedit tajuk atau label data dalam Carta

Penting: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Jika Carta anda mengandungi tajuk Carta (ie. nama Carta) atau tajuk paksi (tajuk yang ditunjukkan pada x, y atau z paksi Carta) dan label data (yang memberi butiran pada titik data tertentu pada carta), anda boleh mengedit tajuk dan label tersebut.

Anda juga boleh mengedit tajuk dan label yang berasingan daripada data lembaran kerja anda, lakukan jadi terus pada carta dan menggunakan pemformatan teks beraneka untuk menjadikannya kelihatan lebih baik.

Perhatikan bahawa anda boleh mengedit tajuk dan label data yang dipautkan ke data lembaran kerja dalam sel lembaran kerja yang sepadan. Jika, contohnya, anda mengubah tajuk dalam sel daripada "Tahunan pendapatan" kepada "Hasil tahunan" — perubahan ini secara automatik akan muncul dalam tajuk dan label data pada carta. Anda tidak, Walau bagaimanapun, akan dapat menggunakan pemformatan teks beraneka apabila anda membuat perubahan dari dalam sel.

Apabila anda mengedit yang terpaut tajuk atau label data pada carta (bukannya dalam sel), yang tajuk atau label data tidak lagi dipautkan ke sel lembaran kerja yang sepadan dan perubahan yang anda lakukan tidak dipaparkan dalam lembaran kerja itu sendiri (walaupun anda akan melihatnya pada carta). Walau bagaimanapun, anda boleh memulakan semula pautan antara tajuk atau label data dan sel lembaran kerja.

Selepas anda selesai mengedit teks, anda boleh mengalihkan label data ke posisi yang berlainan seperti yang diperlukan.

Nota: Untuk membuat sebarang perubahan yang diterangkan di bawah, carta mesti telah mempunyai tajuk atau label data. Untuk mengetahui cara menambah mereka, lihat menambah atau mengalih keluar tajuk dalam carta dan label Tambah atau alih keluar data dalam carta.

Apakah yang anda ingin lakukan?

Mengedit kandungan pada tajuk atau label data pada carta

Mengedit kandungan pada tajuk atau label data yang dipautkan ke data pada lembaran kerja

Memulakan semula pautan di antara satu tajuk atau label data dan sel lembaran kerja

Mengubah kedudukan label data

Mengedit kandungan pada tajuk atau label data pada carta

 1. Pada carta, lakukan salah satu perkara berikut:

  • Untuk mengedit kandungan tajuk, klik pada carta atau tajuk paksi yang anda ingin ubah.

  • Untuk mengedit kandungan label data, klik dua kali pada label data yang anda ingin ubah.

   Klik pertama memilih label data untuk siri data seluruh dan klik kedua memilih label data individu.

 2. Klik sekali lagi untuk meletakkan pada tajuk atau label data dalam mod pengeditan, seret untuk memilih teks yang anda ingin ubah, taipkan teks baru atau nilai.

  Untuk menyelitkan pemisah baris, klik untuk menempatkan kursor di tempat anda ingin Pisahkan baris, dan kemudian tekan ENTER.

 3. Apabila anda telah selesai mengedit, klik di luar kotak teks yang anda telah buat perubahan teks anda.

 4. Untuk memformatkan teks dalam kotak label tajuk atau data, lakukan yang berikut:

  1. Klik dalam kotak tajuk, dan kemudian pilih teks yang anda ingin Formatkan.

  2. Klik kanan kotak teks dan kemudian klik Opsyen pemformatan yang anda inginkan.

   Anda juga boleh menggunakan butang pemformatan pada Reben (tab Rumah, kumpulan Fon). Untuk memformatkan seluruh tajuk, anda boleh mengklik kanannya, klik Format Tajuk Carta kemudian pilih opsyen pemformatan yang anda inginkan.

Nota: Saiz kotak label tajuk atau data dilaraskan untuk saiz teks. Anda tidak boleh mensaiz semula kotak label tajuk atau data, dan teks menjadi dipenggal jika ia tidak muat dalam saiz maksimum. Untuk memuatkan lebih banyak teks, anda mungkin ingin menggunakan kotak teks sebaliknya. Untuk maklumat lanjut, lihat menambah kotak teks pada carta.

Halaman atas

Mengedit kandungan pada tajuk atau label data yang dipautkan ke data pada lembaran kerja

 1. Dalam lembaran kerja, klik sel yang mengandungi teks label tajuk atau data yang anda ingin ubah.

 2. Mengedit kandungan sedia ada, atau taipkan teks baru atau nilai, dan kemudian tekan ENTER.

  Perubahan yang anda buat secara automatik muncul pada carta.

Halaman atas

Memulakan semula pautan di antara satu tajuk atau label data dan sel lembaran kerja

Pautan antara tajuk atau label data dan sepadan sel lembaran kerja berada terputus apabila anda mengedit kandungannya dalam carta. Untuk mengemas kini secara automatik tajuk atau label data dengan perubahan yang anda lakukan pada lembaran kerja, anda mesti memulakan semula pautan di antara tajuk atau label data dan sel lembaran kerja yang sepadan. Untuk label data, anda boleh memulakan semula siri data pautan satu demi satu atau semua siri data pada masa yang sama.

Dalam laporan Carta pangsi, prosedur berikut memulakan semula pautan antara label data dan sumber data (tidak sel lembaran kerja).

Memulakan semula pautan pada carta atau tajuk paksi

 1. Pada carta, klik pada carta atau tajuk paksi yang anda ingin pautkan ke sel lembaran kerja yang sepadan.

 2. Pada lembaran kerja, klik dalam bar formula kemudian taipkan tanda sama dengan (=).

 3. Pilih sel lembaran kerja yang mengandungi data atau teks yang anda ingin paparkan dalam carta anda.

  Anda juga boleh menaipkan rujukan pada sel lembaran kerja dalam bar formula. Termasuk tanda sama dengan, nama helaian, diikuti oleh tanda seru; contohnya, =Sheet1!F2

 4. Tekan ENTER.

Halaman atas

Memulakan semula pautan data label

Apabila anda menyesuaikan kandungan label data pada carta, ia tidak lagi dipautkan ke data lembaran kerja. Memulakan semula pautan dengan mengeset semula teks label untuk semua label dalam siri data, atau anda boleh menaipkan rujukan kepada sel yang mengandungi data yang anda ingin pautkan untuk setiap titik data pada satu masa.

Halaman atas

Mengeset semula teks label

 1. Pada carta, klik masa satu atau dua kali pada label data yang anda ingin pautkan ke sel lembaran kerja yang sepadan.

  Klik pertama memilih label data untuk siri data seluruh dan klik kedua memilih label data individu.

 2. Klik kanan data label, dan kemudian klik Format Data Label atau Format label Data.

 3. Klik Opsyen Label jika ia tidak dipilih, dan kemudian pilih kotak semak Setkan semula teks Label .

Halaman atas

Memulakan semula pautan ke data lembaran kerja

 1. Pada carta, klik label yang anda ingin pautkan ke sel lembaran kerja yang sepadan.

 2. Pada lembaran kerja, klik dalam bar formula kemudian taipkan tanda sama dengan (=).

 3. Pilih sel lembaran kerja yang mengandungi data atau teks yang anda ingin paparkan dalam carta anda.

  Anda juga boleh menaipkan rujukan pada sel lembaran kerja dalam bar formula. Termasuk tanda sama dengan, nama helaian, diikuti oleh tanda seru; contohnya, =Sheet1!F2

 4. Tekan ENTER.

Halaman atas

Mengubah kedudukan label data

Anda boleh mengubah kedudukan label data tunggal dengan menyeretnya. Anda juga boleh meletakkan label data dalam posisi standard berbanding dengan penanda data mereka. Bergantung pada jenis carta, anda boleh memilih daripada pelbagai posisi opsyen.

 1. Pada carta, lakukan salah satu perkara berikut:

  • Untuk menempatkan semula label data semua untuk satu siri data seluruh, klik label data sekali untuk memilih siri data.

  • Untuk menempatkan semula label data khusus, klik label data tersebut dua kali untuk memilihnya.

   Ini memaparkan Alat Carta, menambahkan tab Reka Bentuk, Tataletak dan Format.

 2. Pada tab tataletak , dalam Kumpulan label , klik Label Data, dan kemudian klik Opsyen yang anda inginkan.

  Imej Reben Excel

  Untuk opsyen label data tambahan, klik Opsyen Label Data lain, klik Opsyen Label jika ia tidak dipilih dan kemudian pilih opsyen yang anda inginkan.

Halaman atas

Nota: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×