Mengedit atau menerbitkan pangkalan data web pada SharePoint 2010

Important: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Important    Microsoft no longer recommends creating and using Access web apps in SharePoint. As an alternative, consider using Microsoft PowerApps to build no-code business solutions for the web and mobile devices.

Anda boleh menggunakan Access Services - satu komponen Pelayan SharePoint - untuk membina pangkalan data web. Ini membantu anda melakukan yang berikut:

 • Melindungi dan menguruskan capaian ke data anda

 • Berkongsi data dalam organisasi atau melalui Internet

  Note: Artikel ini menerangkan pangkalan data web – jenis pangkalan data yang diperkenalkan dalam Access 2010. Ia tidak menerangkan aplikasi web Access yang menggunakan SQL Server untuk menyimpan data, dan menawarkan banyak peningkatan lain melalui pangkalan data web. Untuk maklumat lanjut, lihat artikel mencipta aplikasi Access.

  Note:  Akaun pengguna diperlukan untuk menggunakan pangkalan data web. Capaian tanpa nama tidak disokong.

 • Mencipta aplikasi pangkalan data yang digunakan tanpa memerlukan Access

Artikel ini menyediakan gambaran keseluruhan Reka bentuk pangkalan data web Access. Untuk pengenalan reka bentuk pangkalan data desktop, lihat artikel mencipta pangkalan data desktop baru dan asas Reka bentuk pangkalan data.

Important:  Walaupun anda boleh membuka pangkalan data web, menerbitkannya, mengeditnya dan menyegerakkan perubahan anda, anda tidak boleh mencipta pangkalan data baru menggunakan versi Access ini.

Dalam artikel ini / Apakah yang ingin anda lakukan? / Saya ingin

Gambaran keseluruhan

Cara ia berfungsi

Borang dan laporan yang dijalankan dalam pelayar

Data disimpan dalam senarai SharePoint

Pertanyaan dan makro data yang berjalan pada pelayan

Intranet atau Internet

Mengedit pangkalan data web

Gambaran keseluruhan

Access Services (satu komponen pilihan SharePoint) menyediakan satu platform bagi anda untuk mencipta pangkalan data yang anda boleh gunakan pada Web. Anda mereka dan menerbitkan pangkalan data web menggunakan Access dan SharePoint, mereka yang mempunyai akaun SharePoint mengguna pangkalan data web dalam pelayar web.

Cara ia berfungsi

Apabila anda menerbitkan pangkalan data web, Access Services mencipta tapak SharePoint yang mengandungi pangkalan data. Semua objek dan data pada pangkalan data dialihkan ke senarai SharePoint dalam tapak itu. Selepas anda menerbit, pelawat SharePoint boleh menggunakan pangkalan data anda, bergantung pada keizinan mereka bagi tapak SharePoint.

 • Kawalan Penuh    Ini membolehkan anda membuat perubahan data dan reka bentuk.

 • Sumbang    Ini membolehkan anda membuat perubahan data, tetapi bukan perubahan reka bentuk.

 • Baca    Ini membolehkan anda membaca data tetapi anda tidak boleh membuat sebarang perubahan.

Anda boleh membuka pangkalan data dalam Access, semak semula reka bentuk kemudian menyegerakkan perubahan anda — secara berkesan, menyimpannya ke tapak SharePoint. Anda juga boleh memindahkan pangkalan data web anda di luar talian, menggunakan versi di luar talian kemudian menyegerakkan perubahan data dan reka bentuk apabila anda kembali ke dalam talian.

Note: Untuk membina pangkalan data web, anda perlu keizinan Kawalan Penuh pada tapak SharePoint yang anda ingin terbitkannya.

Borang dan laporan berjalan dalam pelayar

Borang, laporan dan kebanyakan makro berjalan dalam pelayar. Ini membenarkan Access menyegar semula data pada skrin tanpa perlu membuat asal seluruh halaman.

Anda boleh mencipta borang untuk membantu orang lain menavigasi aplikasi anda. Kawalan baru, iaitu kawalan Navigasi, memudahkan anda menambah butang navigasi gaya Web standard pada satu borang untuk tujuan ini.

Note: Anak Tetingkap Navigasi (ciri yang anda gunakan dalam Access untuk semak lalu objek dalam pangkalan data) tidak tersedia dalam pelayar web.

Data disimpan dalam senarai SharePoint

Semua jadual anda menjadi senarai SharePoint dan rekod menjadi item senarai. Ini membolehkan anda menggunakan keizinan SharePoint untuk mengawal capaian ke pangkalan data web anda dan juga menggunakan kelebihan keupayaan SharePoint yang lain.

Security Note:  Rentetan sambungan untuk jadual terpaut tidak disulitkan, termasuk nama pengguna dan kata laluan jika maklumat telah disimpan (dan sasaran pautan menyokong akaun pengguna). Dalam pangkalan data yang mempunyai pautan ke senarai SharePoint dan pautan termasuk nama pengguna dan kata laluan, pengguna berniat jahat boleh mengubah senarai bagi sasaran pautan menggunakan kelayakan yang disimpan. Walaupun jika kelayakan tidak disimpan dengan rentetan sambungan, pengguna berniat jahat boleh mengubah suai keizinan pada tapak SharePoint dengan bantuan rakan usaha sama yang telah mempunyai keizinan memadai. Amalkan langkah berjaga-jaga apabila anda berkongsi salinan pangkalan data yang mengandungi pautan ke senarai dalam pangkalan data web yang diterbitkan.

Pertanyaan dan makro data yang berjalan pada pelayan

Semua pemprosesan SQL bagi objek web berlaku pada pelayan. Ini membantu memperbaiki prestasi rangkaian dengan mengehadkan laluan ke set hasil.

Note:  Jika pangkalan data web anda mempunyai objek "klien" – pertanyaan, borang, laporan dsb. yang tidak boleh digunakan dalam pelayar – sebarang SQL yang digunakan oleh objek tersebut diproses oleh Access pada desktop anda.

Intranet atau Internet

Anda boleh menerbitkan pada pelayan SharePoint intranet anda sendiri atau pada Internet. Microsoft sedang menawarkan penyelesaian menghadap Internet dan SharePoint dihoskan, dan pihak ketiga juga menawarkan perkhidmatan pengehosan.

Halaman atas

Mengedit pangkalan data web

Seksyen ini menyediakan langkah untuk tugas reka bentuk asas yang anda boleh lakukan dalam pangkalan data web.

Dalam seksyen ini

Sebelum anda bermula

Perbezaan antara desktop dan pangkalan data web reka bentuk

Ciri desktop sahaja dengan tiada rakan sejawat pangkalan data web

Buka pangkalan data web dalam Access

Mencipta jadual web

Menambah medan

Mengubah sifat medan

Menambah medan dikira

Menyediakan peraturan pensahihan data

Menyediakan peraturan pengesahihan medan dan mesej

Menyediakan peraturan pengesahihan rekod dan mesej

Mencipta perhubungan antara dua Jadual web

Mencipta medan carian dalam pandangan helaian data

Mengubah suai medan carian dalam pandangan helaian data

Mengekalkan kewibawaan data menggunakan makro data

Mencipta pertanyaan web

Mencipta borang web

Mencipta laporan web

Mencipta borang navigasi dan Setkan sebagai borang lalai untuk dipaparkan pada mula

Mengesetkan borang navigasi anda sebagai borang paparan web lalai

Menerbitkan pangkalan data web

Menyegerakkan pangkalan data web

Sebelum anda bermula

Terdapat beberapa tugas yang anda harus lakukan sebelum anda mula mereka bentuk pangkalan web anda. Tambahan pula, terdapat perbezaan reka bentuk di antara pangkalan data web dan pangkalan data desktop yang anda harus ketahui, terutamanya jika anda adalah pembangun Access yang berpengalaman.

 • Menentukan tujuan pangkalan data anda    Buat rancangan yang jelas supaya anda boleh membuat putusan yang baik apabila bekerja dengan butiran reka bentuk.

 • Mencari dan mengatur maklumat yang diperlukan    Anda tidak boleh menggunakan jadual terpaut dalam pangkalan data web. Sebarang data yang anda ingin gunakan yang bukan berasal dari pangkalan data perlu diimport sebelum anda terbit. Jika anda membariskan data anda sebelum anda mula mereka bentuk, anda boleh mengelakkan berlakunya memuat semula reka bentuk anda untuk mengatasi cabaran data luar jangkaan.

 • Mengenal pasti tapak SharePoint anda akan gunakan untuk terbit    Anda langsung tidak dapat menerbit tanpa SharePoint. Jika anda ingin menguji reka bentuk anda dalam pelayar sementara anda mereka bentuknya (satu idea yang baik), anda perlu menerbitkannya dahulu.

 • Merancang keselamatan anda    Anda boleh menggunakan kelebihan keselamatan SharePoint untuk mengawal capaian ke pangkalan web anda. Rancang keselamatan awal supaya anda boleh membinanya ke dalam reka bentuk anda.

Perbezaan reka bentuk di antara desktop dan pangkalan data web

Beberapa ciri pangkalan data yang anda boleh gunakan dalam pangkalan data desktop tidak tersedia dalam pangkalan data web. Walau bagaimanapun, terdapat ciri baru yang menyokong banyak senario yang sama seperti ciri desktop ini.

Jadual berikut menyenaraikan ciri desktop sahaja dan ciri baru yang membantu menyokong senario yang sama.

Senario

Ciri desktop sahaja

Pangkalan data web ciri

Mereka bentuk objek pangkalan data

Pandangan Reka Bentuk

Pandangan Helaian Data Dipertingkat, pandangan Tataletak

Menyemak semula data yang diringkaskan, seperti jumlah, purata dan kumpulan

Fungsi kumpulan

Makro data, fungsi kumpulan dalam laporan

Acara pemprograman

VBA

Makro dan makro data, pengalaman reka bentuk makro baru dengan IntelliSense

Menavigasi ke objek pangkalan data

Anak Tetingkap Navigasi, papan suis

Kawalan Navigasi atau unsur borang lain

Note: Anda boleh mencipta objek klien dalam pangkalan data tetapi anda tidak boleh menggunakannya dalam pelayar. Walau bagaimanapun, ianya adalah sebahagian daripada pangkalan data web dan boleh digunakan dalam Access pada desktop. Orang lain boleh membuka pangkalan data web dalam Access kemudian menggunakan objek klien. Ini adalah cara berkesan untuk berkongsi pangkalan data dan juga membuka peluang baru untuk bekerja bersama menerusi web. SharePoint mengendalikan sebarang isu serempak.

Ciri desktop sahaja dengan tiada rakan sejawat pangkalan data web

Senarai berikut tidak eksklusif.

 • Pertanyaan kesatuan

 • Pertanyaan tab silang

 • Kawalan bertindih pada borang

 • Perhubungan jadual

 • Pemformatan bersyarat

 • Pelbagai tindakan makro dan ungkapan

Membuka pangkalan data web dalam Access

Terdapat dua cara anda boleh membuka pangkalan data web: daripada pelayar atau daripada Access.

Untuk membuka daripada pelayar    Semak lalu ke Laman pangkalan data web, dan di penjuru kiri bahagian atas borang (di bawah kawasan bar alat pelayar) navigasi utama, klik opsyen, dan kemudian klik Buka dalam Access.
Menu opsyen di tapak pangkalan data web pada SharePoint

Untuk membuka daripada Access    Membuka fail seperti anda akan membuka sebarang fail pangkalan data-tekan Ctrl + O dan gunakan kotak dialog Buka .

Mencipta jadual web

Dengan pangkalan data web anda dibuka dalam Access, pada reben, klik Cipta, kemudian dalam kumpulan Jadual, klik Jadual.

Apabila anda mula-mula mencipta jadual, ia mempunyai satu medan: medan Autonombor ID. Anda boleh menambah medan baru untuk menyimpan item maklumat yang diperlukan oleh Jadual subjek. Contohnya, anda mungkin ingin menambah medan yang menyimpan tarikh yang anda mula Penjejakan sesuatu.

Menambah medan

Anda boleh memilih daripada pelbagai medan siap sedia untuk tambah pada jadual anda. Terdapat dua cara mudah yang sama:

 • Pada reben, klik Medan, kemudian dalam kumpulan Tambah & Padam, klik jenis medan yang anda inginkan;

 • Atau, pada jadual helaian data, klik Klik untuk Tambah, kemudian pilih jenis medan.

Mengubah sifat medan

Pemformatan dan sifat menentukan kelakuan medan, seperti jenis data yang boleh disimpan olehnya. Anda boleh mengubah seting ini supaya medan berkelakuan dengan cara yang anda inginkan.

 1. Pilih medan yang mempunyai pemformatan dan sifat yang anda ingin ubah.

 2. Pada reben, klik tab Medan.

 3. Gunakan perintah dalam kumpulan Pemformatan dan Sifat untuk mengubah seting.

Menambah medan dikira

Anda boleh menambahkan medan yang memaparkan nilai yang dikira daripada data lain dalam jadual yang sama. Data daripada jadual lain tidak boleh digunakan sebagai sumber untuk data dikira. Beberapa ungkapan tidak disokong oleh medan dikira.

 1. Dengan jadual terbuka, klik Klik untuk Tambah.

 2. Tuding ke Medan Terhitung, kemudian klik jenis data yang anda inginkan bagi medan.

  Pembina Ungkapan terbuka.

 3. Menggunakan pembina ungkapan untuk mencipta pengiraan untuk medan. Ingat bahawa anda hanya boleh menggunakan medan lain daripada jadual yang sama sebagai sumber data untuk pengiraan. Untuk bantuan menggunakan pembina ungkapan, lihat artikel membina ungkapan.

Menyediakan peraturan pensahihan data

Anda boleh menggunakan ungkapan untuk mengesahkan input untuk medan kebanyakan. Anda juga boleh menggunakan ungkapan untuk mengesahkan input untuk jadual yang mungkin berguna jika anda ingin sahkan input untuk medan yang tidak menyokong pengesahan, atau jika anda ingin sahkan input medan yang berdasarkan nilai medan lain dalam Jadual. Untuk penerangan lebih menyeluruh pengesahihan, lihat artikel mengehadkan input data menggunakan peraturan pengesahihan.

Anda juga boleh menentukan mesej yang dipaparkan apabila peraturan pensahihan menghalang input, yang dikenali sebagai mesej pensahihan.

Menyediakan peraturan dan mesej pensahihan medan

 1. Pilih medan yang anda ingin tambahkan peraturan pensahihan.

 2. Pada reben, klik tab Medan.

 3. Dalam kumpulan Pensahihan Medan, klik Pensahihan, kemudian klik Peraturan Pensahihan Medan.

  Pembina Ungkapan terbuka.

 4. Menggunakan pembina ungkapan untuk mencipta peraturan pengesahihan anda. Untuk bantuan menggunakan pembina ungkapan, lihat artikel membina ungkapan.

 5. Dalam kumpulan Pensahihan Medan, klik Pensahihan, kemudian klik Mesej Pensahihan Medan.

 6. Taipkan mesej yang anda ingin paparkan apabila data input tidak sah kemudian klik OK.

Menyediakan peraturan dan mesej pensahihan rekod

Anda boleh gunakan rekod peraturan pensahihan untuk mengelakkan rekod pendua atau untuk meminta gabungan fakta tertentu mengenai rekod yang adalah benar, seperti [Tarikh Mula] adalah lebih besar daripada 1 Januari, 2013 dan kecil daripada [Tarikh Tamat]

 1. Buka jadual yang anda ingin tambahkan peraturan pensahihan.

 2. Pada reben, klik tab Medan.

 3. Dalam kumpulan Pensahihan Medan, klik Pensahihan, kemudian klik Peraturan Pensahihan Rekod.

  Pembina Ungkapan terbuka.

 4. Menggunakan pembina ungkapan untuk mencipta peraturan pengesahihan anda. Untuk bantuan menggunakan pembina ungkapan, lihat artikel membina ungkapan.

 5. Dalam kumpulan Pensahihan Medan, klik Pensahihan, kemudian klik Mesej Pensahihan Rekod.

 6. Taipkan mesej yang anda ingin paparkan apabila data input tidak sah kemudian klik OK.

Mencipta perhubungan antara dua jadual web

Perhubungan jadual adalah cara anda menentukan bahawa dua jadual mempunyai data yang sama - yang satu daripadanya menggunakan data daripada yang lain, atau sebaliknya. Contohnya, setiap Tugas mempunyai Pekerja yang bertanggungjawab dan fakta ini diwakili dalam jadual Tugas oleh medan ID Pekerja - kunci primer bagi jadual Pekerja. Apabila anda melihat data mengenai tugas, anda boleh masukkan data mengenai pekerja yang bertanggungjawab dengan mencarinya dalam jadual Pekerja menggunakan ID Pekerja – atau, Access lakukannya untuk anda.

Untuk mencipta perhubungan dalam pangkalan data web, anda gunakan Bestari Carian untuk mencipta medan carian. Medan carian memasuki jadual yang berada pada bahagian banyak bagi perhubungan dan tuding ke jadual yang berada pada bahagian satu bagi hubungan.

Mencipta medan carian dalam pandangan Helaian Data

 1. Buka jadual yang sepatutnya berada pada bahagian banyak bagi perhubungan - yang mana dengan berbilang rekod per nilai kunci.

 2. Klik anak panah sebelah Klik untuk Tambah, kemudian klik Carian & Perhubungan.

 3. Ikuti langkah Bestari Carian untuk mencipta medan carian.

Mengubah suai medan carian dalam pandangan Helaian Data

 1. Buka jadual yang mempunyai medan carian yang anda ingin ubah suai.

 2. Lakukan salah satu perkara berikut:

  • Pada tab Medan, dalam kumpulan Sifat, klik Ubah Suai Carian.

  • Klik kanan medan carian, kemudian klik Ubah Suai Carian.

 3. Ikuti langkah Bestari Carian.

Mengekalkan kewibawaan data menggunakan makro data

Anda boleh melaksanakan kemas kinian dan pemadaman lata menggunakan makro data. Anda boleh menggunakan perintah pada tab Jadual untuk mencipta makro terbenam yang mengubah suai data.

Mencipta pertanyaan web

Anda boleh menggunakan pertanyaan sebagai sumber data untuk borang dan laporan. Pertanyaan berjalan pada pelayan, membantu meminimumkan trafik rangkaian.

Contohnya, anda menggunakan pangkalan data web untuk menjejaki sumbangan amal. Anda ingin melihat orang yang menderma wang semasa acara sedang berlaku. Anda boleh menggunakan pertanyaan untuk memilih data dan menyediakannya untuk digunakan dalam borang dan laporan.

Prosedur ini menggunakan templat sumbangan amal sebagai contoh. Anda boleh ikutinya jika anda mencipta pangkalan data baru dengan templat pangkalan data sumbangan amal.

 1. Pada tab Cipta dalam kumpulan Pertanyaan, klik Pertanyaan.

 2. Dalam kotak dialog Tunjukkan Jadual , dwiklik setiap jadual yang anda ingin masukkan kemudian klik Tutup.

  Dalam contoh ini, dwi klik Pengundi, Sumbangan, Acara dan Peserta Acara.

 3. Cipta sebarang penyertaan yang diperlukan dengan menyeret medan dari satu objek ke objek lain dalam tetingkap reka bentuk pertanyaan.

  Dalam contoh ini, seret medan ID dari Pengundi ke medan ID Pengundi Penderma dalam Sumbangan kemudian seret medan ID Pengundi Penderma dari Sumbangan ke medan ID Pengundi dalam Peserta Acara.

 4. Tambah medan yang anda ingin gunakan. Anda boleh seret medan ke grid atau anda boleh dwiklik medan untuk menambahkannya.

  Dalam contoh ini, tambah Acara daripada jadual Acara, Tarikh Sumbangan daripada jadual Sumbangan dan Sapaan, Nama Pertama dan Nama Terakhir daripada jadual Pengundi.

 5. Tambah sebarang kriteria yang anda ingin gunakan.

  Dalam contoh ini, anda ingin mengehadkan tarikh sumbangan agar ia jatuh antara StartDate dan EndDate peristiwa. Dalam grid Reka bentuk pertanyaan, dalam baris kriteria di bawah tarikh sumbangan, taipkan > = [StartDate] dan < = [EndDate].

Mencipta borang web

Borang adalah cara utama untuk memasukkan dan mengedit data dalam pangkalan data web anda dan juga berguna untuk menyemak semula data. Borang berjalan dalam pelayar, membantu mengoptimumkan prestasi. Apabila anda membuka borang, pelayar anda mengembalikan data yang diperlukan daripada pelayan SharePoint. Anda boleh tapis dan isih data dalam borang tanpa perlu mengembalikan data daripada pelayan lagi.

Tip: Untuk prestasi terbaik, hadkan rekod yang dikembalikan oleh borang dan laporan utama anda.

 1. Pilih satu jadual atau pertanyaan untuk digunakan sebagai sumber data.

  Note: Jika anda ingin mencipta borang tidak terikat, langkau langkah ini.

 2. Pada tab Cipta, dalam kumpulan Borang, klik salah satu butang berikut:

  • Borang    Mencipta borang ringkas yang menunjukkan satu rekod pada satu masa, menggunakan objek yang anda pilih sebagai sumber data.

   Note: Jika anda mencipta borang tidak terikat, butang ini tidak tersedia.

  • Berbilang item    Mencipta borang yang menunjukkan rekod berbilang pada satu masa, menggunakan objek yang anda pilih sebagai sumber data.

   Note: Jika anda mencipta borang tidak terikat, butang ini tidak tersedia.

  • Borang kosong    Mencipta borang yang kosong.

  • Helaian data    Mencipta borang yang kelihatan dan berkelakuan seperti helaian data, menggunakan objek anda telah pilih sebagai sumber data.

   Note: Jika anda mencipta borang tidak terikat, butang ini tidak tersedia.

Mencipta laporan web

Laporan adalah cara utama untuk menyemak semula atau mencetak data daripada pangkalan data web anda. Laporan berjalan dalam pelayar, membantu mengoptimumkan prestasi. Apabila anda membuka laporan, pelayar anda mengembalikan data yang diperlukan daripada pelayan SharePoint. Anda boleh tapis dan isih data dalam laporan tanpa perlu mengembalikan data daripada pelayan lagi.

Tip: Untuk prestasi terbaik, hadkan rekod yang dikembalikan oleh borang dan laporan utama anda.

 1. Pilih satu jadual atau pertanyaan untuk digunakan sebagai sumber data.

 2. Pada tab Cipta, dalam kumpulan Laporan, klik salah satu butang berikut:

  • Laporan    Mencipta laporan asas menggunakan objek yang anda pilih sebagai sumber data.

  • Laporan kosong    Mencipta laporan yang kosong.

Mencipta borang Navigasi dan mengesetkannya sebagai borang lalai untuk dipaparkan pada mula

Orang lain memerlukan cara untuk menavigasi aplikasi anda. Ingat — Anak Tetingkap Navigasi tidak tersedia dalam pelayar web. Untuk membolehkan orang lain menggunakan objek pangkalan data anda, anda menyediakan kepada mereka. Anda boleh mencipta borang Navigasi dan menentukan bahawa ia akan dipaparkan apabila seseorang membuka aplikasi anda dalam pelayar web. Tambahan pula, jika anda tidak menentukan borang untuk dipaparkan apabila aplikasi bermula, tiada borang akan dibuka, ini menyukarkan orang lain menggunakan aplikasi ini.

Anda mungkin ingin menunggu sehingga saat terakhir untuk mencipta borang Navigasi anda supaya anda boleh menambah semua objek anda pada borang apabila anda menciptanya.

 1. Pada reben, klik tab Cipta.

 2. Dalam kumpulan Borang, klik Navigasi kemudian pilih tataletak navigasi daripada senarai.

 3. Untuk menambah item, seretnya dari Anak Tetingkap Navigasi ke kawalan Navigasi.

  Note: Anda hanya boleh menambah borang dan laporan pada kawalan Navigasi.

 4. Tambah sebarang kawalan lain yang anda inginkan pada isi borang Navigasi. Sebagai contoh, anda mungkin ingin menyediakan kefungsian carian merentasi semua borang dengan menambahkan kawalan yang sama pada borang Navigasi anda.

Mengesetkan borang navigasi anda sebagai borang paparan web lalai

 1. Pada tab Fail, di bawah Bantuan, klik Opsyen.

 2. Dalam kotak dialog Opsyen Access, klik Pangkalan Data Semasa.

 3. Di bawah Opsyen Aplikasi, klik Borang Paparan Web, kemudian pilih borang yang anda inginkan daripada senarai.

  Anda tidak perlu memilih borang navigasi anda sebagai borang paparan web. Anda boleh tentukan sebarang borang web.

Halaman atas

Menerbit dan menyegerakkan perubahan kepada aplikasi anda.

Menerbitkan pangkalan data web

 1. Pada tab Fail, klik Simpan & Terbit kemudian klik Terbit ke Access Services.

 2. Klik menjalankan penyemak keserasian.
  Jalankan butang Penyemak Keserasian dalam pandangan Backstage Access
  penyemak keserasian membantu anda Pastikan pangkalan data anda akan menerbitkan dengan betul. Jika ia menemui sebarang isu, anda harus tanganinya sebelum anda menerbitkan.

  Jika sebarang isu ditemui, Access menyimpannya dalam jadual yang dipanggil Isu Keserasian Web. Setiap baris dalam jadual mengandungi pautan ke maklumat penyelesaian masalah.

 3. Di bawah Terbit ke Access Services, isikan yang berikut:

  • Dalam kotak Pelayan URL , taipkan alamat web SharePoint Server yang anda ingin menerbitkan pangkalan data. Contohnya, http://Contoso/.

  • Dalam kotak Nama , taipkan nama untuk pangkalan data web anda. Nama ini akan ditambah kepada pelayan URL untuk menghasilkan URL untuk aplikasi anda. Contohnya, jika pelayan URL ialah http://Contoso/ dan nama Laman ialah CustomerService, URL ialah http://contoso/customerservice.

 4. Klik Terbit ke Access Services.

Menyegerakkan pangkalan data web

Selepas anda membuat perubahan reka bentuk atau memindahkan pangkalan data ke luar talian, anda mungkin perlu menyegerak. Menyegerakkan menyelesaikan perbezaan di antara fail pangkalan data pada komputer anda dan tapak SharePoint.

 1. Buka pangkalan data web dalam Access dan buatkan perubahan reka bentuk anda.

 2. Apabila anda selesai, klik tab fail , dan kemudian klik Segerak Semua.
  Butang Segerakkan Semua dalam pandangan Backstage Access

Halaman atas

Note: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×