Mengawal format entri data dengan topeng input

Mengawal format entri data dengan topeng input

Penting: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Anda boleh membantu orang yang memasukkan data dengan betul ke dalam pangkalan data desktop Access anda dengan menyediakan topeng input untuk medan yang mengandungi data yang sentiasa diformatkan dengan cara yang tertentu. Contohnya, anda boleh menggunakan topeng input untuk memastikan yang orang masukkan nombor telefon yang diformatkan dengan betul ke dalam medan nombor telefon.

Topeng input hanya mempengaruhi sama ada capaian menerima data-topeng mengubah cara data disimpan, yang dikawal oleh jenis data medan dan sifat lain. Untuk maklumat lanjut tentang cara data disimpan dalam Access, lihat artikel pengenalan kepada jenis data dan sifat medan.

Penting: Artikel ini hanya digunakan pada pangkalan data desktop Access. Aplikasi web Access dan pangkalan data web tidak menyokong topeng input.

Dalam artikel ini

Mengenai topeng input

Aksara yang menentukan topeng input

Masa untuk mengelakkan penggunaan topeng input dalam Access

Menambah topeng input untuk medan jadual menggunakan Bestari topeng Input

Mencipta topeng input tersuai

Contoh topeng input

Menggunakan topeng input untuk alamat e-mel

Mengenai topeng input

Topeng input ialah rentetan aksara yang menunjukkan format nilai input yang sah. Anda boleh menggunakan topeng input dalam medan jadual, medan pertanyaan dan kawalan pada borang dan laporan. Topeng input disimpan sebagai sifat objek.

Anda menggunakan topeng input apabila kekonsistenan format nilai input merupakan perkara yang penting. Contohnya, anda mungkin menggunakan topeng input dengan medan yang menyimpan nombor telefon supaya Access memerlukan input sepuluh digit. Jika seseorang memasukkan nombor telefon tanpa kod kawasan, Access tidak akan menulis data sehingga data kod kawasan ditambah.

Tiga bahagian topeng input

Topeng input terdiri daripada satu bahagian wajib dan dua bahagian pilihan dan setiap bahagian dipisahkan dengan koma bernoktah. Tujuan setiap bahagian adalah seperti berikut:

 • Bahagian pertama adalah wajib. Ia termasuk aksara topeng atau rentetan (siri aksara) bersama-sama dengan ruang letak dan data harfiah seperti kurungan, noktah dan sempang.

 • Bahagian kedua ialah pilihan dan merujuk kepada aksara topeng terbenam dan cara ia disimpan dalam medan. Jika bahagian kedua disetkan kepada 0, aksara disimpan dengan data, dan jika ia disetkan kepada 1, aksara sahaja dipaparkan dan tidak disimpan. Mengesetkan bahagian kedua 1 boleh menyimpan Ruang storan pangkalan data.

 • Bahagian ketiga topeng input juga merupakan pilihan dan menunjukkan aksara atau ruang tunggal yang digunakan sebagai ruang letak. Secara lalai, Access menggunakan garis bawah (_). Jika anda ingin menggunakan aksara lain, masukkannya dalam bahagian ketiga topeng anda.

Contohnya, ini ialah topeng input untuk nombor telefon dalam format AS: 000-000 (999)0;-:

 • Topeng menggunakan dua aksara ruang letak, 9 dan 0. 9 menunjukkan digit pilihan (yang menjadikannya pilihan untuk memasukkan kod kawasan) dan setiap 0 menunjukkan digit wajib.

 • 0 dalam bahagian kedua topeng input menunjukkan bahawa aksara topeng akan disimpan bersama-sama data.

 • Bahagian ketiga topeng input menentukan bahawa sempang (-) bukannya garis bawah (_) akan digunakan sebagai aksara ruang letak.

Aksara yang menentukan topeng input

Jadual berikut menyenaraikan aksara ruang letak dan harfiah untuk topeng input dan menerangkan cara ia mengawal entri data:

Aksara

Penerangan

0

Pengguna mesti memasukkan digit (0 hingga 9).

9

Pengguna boleh memasukkan digit (0 hingga 9).

#

Pengguna boleh memasukkan digit, ruang, tanda campur atau tolak. Jika dilangkau, Access memasukkan ruang kosong.

L

Pengguna mesti memasukkan huruf.

?

Pengguna boleh memasukkan huruf.

Satu

Pengguna mesti memasukkan huruf atau digit.

pada

Pengguna boleh memasukkan huruf atau digit.

&

Pengguna mesti memasukkan sama ada aksara atau ruang.

C

Pengguna boleh memasukkan aksara atau ruang.

. , : ; - /

Ruang letak perpuluhan dan ribuan, pemisah tarikh dan masa. Aksara yang anda pilih bergantung pada seting rantau Microsoft Windows anda.

>

Menukarkan semua aksara yang berikut kepada huruf besar.

<

Menukarkan semua aksara yang berikut kepada huruf kecil.

!

Menyebabkan topeng input mengisi dari kiri ke kanan dan bukannya dari kanan ke kiri.

\

Aksara sejurus selepasnya akan dipaparkan secara harfiah.

""

Aksara yang dikurung dalam tanda petikan berganda akan dipaparkan secara harfiah.

Masa untuk mengelakkan penggunaan topeng input dalam Access

Sungguhpun ia berguna, topeng input tidak semestinya sesuai dalam setiap keadaan. Jangan gunakan topeng input jika anda berada dalam keadaan berikut:

 • Kadangkala kita perlu memasukkan data yang tidak sepadan dengan topeng. Topeng input tidak membenarkan pengecualian.

 • Anda merancang untuk menggunakan kawalan Pemilih Tarikh dengan medan Tarikh/Masa. Topeng input tidak serasi dengan kawalan Pemilih Tarikh.

Menambah topeng input untuk medan jadual menggunakan Bestari topeng Input

Anda boleh menggunakan topeng input dengan medan yang disetkan untuk jenis data Teks, Nombor (kecuali IDReplikasi), Mata Wang dan Tarikh/Masa.

Nota: Jika anda menggunakan topeng input untuk medan Tarikh/Masa, kawalan Pemilih Tarikh menjadi tidak tersedia untuk medan tersebut.

 1. Dalam Anak Tetingkap Navigasi, klik kanan jadual dan klik Pandangan Reka Bentuk pada menu pintas.

 2. Klik medan yang anda ingin tambahkan topeng input.

 3. Di bawah Sifat Medan, pada tab Umum, klik kotak sifat Topeng Input.

 4. Klik yang membina butang Butang Pembina untuk memulakan Bestari topeng Input.

 5. Dalam senarai Topeng Input, pilih jenis topeng yang anda ingin tambah.

  Bestari Topeng Input dalam pangkalan data desktop Access

 6. Klik Cubalah dan masukkan data untuk menguji cara topeng dipaparkan.

 7. Untuk menyimpan topeng input tanpa sebarang perubahan, klik Berikut.

 8. Pilih opsyen untuk cara yang anda inginkan data disimpan.

 9. Klik Selesai dan simpan perubahan anda.

Menambah topeng input untuk pertanyaan

 1. Dalam Anak Tetingkap Navigasi, klik kanan pertanyaan yang anda ingin ubah dan klik Pandangan Reka Bentuk pada menu pintas.

 2. Dalam grid reka bentuk pertanyaan, letakkan penuding dalam lajur medan yang anda ingin ubah.

  Anda boleh meletakkan kursor pada sebarang baris bagi medan tersebut.

 3. Tekan F4 untuk membuka helaian sifat bagi medan.

 4. Di bawah Sifat Medan, pada tab Umum, klik kotak sifat Topeng Input.

 5. Klik yang membina butang Butang Pembina untuk memulakan Bestari topeng Input, dan kemudian ikuti arahan dalam Bestari.

Menambah topeng input untuk kawalan borang atau laporan

 1. Dalam Anak Tetingkap Navigasi, klik kanan borang atau laporan yang anda ingin ubah dan klik Pandangan Reka Bentuk pada menu pintas.

 2. Klik kanan kawalan yang anda ingin ubah kemudian klik Sifat pada menu pintasan.

 3. Pada tab Semua, klik kotak sifat Topeng Input.

 4. Klik yang membina butang Butang Pembina untuk memulakan Bestari topeng Input, dan kemudian ikuti arahan dalam Bestari.

Mencipta topeng input tersuai

Semasa Bestari topeng Input menyediakan topeng input untuk keperluan pemformatan yang paling biasa, mungkin kadangkala anda ingin menyesuaikan topeng input lebih baik mengikut keperluan anda. Topeng input boleh disesuaikan dengan sama ada mengubah topeng dipratentukan daripada Bestari topeng Input atau dengan mengubah sifat topeng Input untuk medan yang anda ingin topeng yang digunakan secara manual.

Menyesuaikan topeng input daripada Bestari Topeng Input

 1. Buka objek dalam pandangan Reka bentuk dan klik medan yang anda ingin tambahkan topeng input tersuai.

 2. Klik membina Butang Pembina untuk memulakan Bestari topeng Input.

 3. Klik Edit Senarai.

  Kotak dialog Sesuaikan Bestari Topeng Input muncul.

 4. Beralih ke rekod yang baru dalam dialog dan masukkan Perihalan baru dalam kotak teks Perihalan .

 5. Dalam kotak teks Topeng Input Masukkan aksara dan ruang letak yang menggunakan aksara yang dibenarkan dari senarai Jadual .

 6. Klik anak panah bawah Jenis Topeng dan pilih jenis topeng yang sesuai.

 7. Klik Tutup. Topeng input baru dipaparkan dalam senarai.

Menyesuaikan topeng input daripada seting sifat medan

 1. Dalam Anak Tetingkap Navigasi, klik kanan objek dan klik Pandangan Reka Bentuk pada menu pintas.

 2. Klik medan yang anda ingin cipta topeng input tersuai.

 3. Di kawasan Sifat Medan, klik kotak teks Topeng Input kemudian taipkan topeng tersuai anda.

 4. Tekan CTRL+S untuk menyimpan perubahan anda.

Anda mesti secara manual menaip takrifan topeng input untuk medan nombor dan Mata Wang.

Contoh topeng input

Contoh dalam jadual berikut menunjukkan beberapa cara yang anda boleh menggunakan topeng input.

Topeng input ini

Menyediakan nilai jenis ini

Nota

(000) 000-0000

(206) 555-0199

Dalam kes ini, anda perlu memasukkan kod kawasan kerana seksyen topeng (000, yang dikurung dalam tanda kurungan) tersebut menggunakan ruang letak 0.

(999) 000-0000!

(206) 555-0199
( ) 555-0199

Dalam kes ini, seksyen kod kawasan menggunakan ruang letak 9, oleh itu kod kawasan adalah pilihan. Juga, tanda seru (!) menyebabkan topeng mengisi dari kiri ke kanan.

(000) AAA-AAAA

(206) 555-TELE

Membolehkan anda menggantikan empat digit terakhir bagi nombor telefon gaya A.S. dengan huruf. Perhatikan penggunaan ruang letak 0 dalam seksyen kod kawasan yang menjadikan kod kawasan tersebut wajib.

#999

-20
2000

Sebarang nombor positif atau negatif, tidak melebihi empat aksara dan tiada pemisah ribuan atau tempat perpuluhan.

>L????L?000L0

GREENGR339M3
MAY R 452B7

Gabungan huruf wajib (L) dan pilihan (?) serta nombor wajib (0). Tanda lebih besar daripada memaksa pengguna memasukkan semua huruf dalam huruf besar. Untuk menggunakan topeng input jenis ini, anda mesti mengesetkan jenis data medan jadual kepada Teks atau Memo.

00000-9999

98115-
98115-3007

Poskod wajib dan seksyen tambah empat pilihan.

>L<??????????????

Maria
Pierre

Nama pertama atau nama keluarga dengan huruf pertama adalah huruf besar secara automatik.

ISBN 0-&&&&&&&&&-0

ISBN 1-55615-507-7

Nombor buku dengan teks harfiah, digit pertama dan terakhir yang wajib serta sebarang gabungan huruf dan aksara antara digit tersebut.

>LL00000-0000

DB51392-0493

Gabungan huruf dan aksara wajib, semuanya dalam huruf besar. Gunakan jenis topeng input ini, contohnya, untuk membantu pengguna memasukkan nombor bahagian atau bentuk inventori yang lain dengan betul.

Menggunakan topeng input untuk alamat e-mel

Oleh sebab alamat e-mel berbeza secara meluas dari segi kandungan bilangan aksara, topeng input bukanlah alat yang baik bagi memastikan alamat e-mel dimasukkan dengan betul. Sebaliknya, kami mengesyorkan anda menggunakan sifat Peraturan Pengesahihan dan Teks Pengesahihan.

Peraturan pengesahihan yang ditunjukkan dalam Jadual berikut memastikan bahawa alamat e-mel dimasukkan dengan satu atau lebih aksara, kemudian ada "@" Daftar, kemudian satu atau lebih aksara, kemudian tempoh, dan kemudian satu atau lebih aksara. Contohnya, tom@example.com tidak dibenarkan, tetapi tidak akan tom@example,com atau tom@example . Jika anda memasukkan alamat e-mel yang tidak sepadan dengan peraturan pengesahihan, Access tidak menerima input dan memaparkan mesej dalam sifat Teks Pengesahihan . Jika tiada teks dimasukkan dalam kotak sifat Teks Pengesahihan , Access memaparkan mesej umum.

Sifat

Seting

Peraturan Pengesahihan

Is Null Or ((Like "*?@?*.?*") And (Not Like "*[ ,;]*"))

Teks Pengesahihan (pilihan)

Sila masukkan alamat e-mel dengan tanda '@' dan nama domain penuh (contohnya, 'frank@contoso.com').

Untuk maklumat lanjut tentang menggunakan peraturan pengesahihan serta prosedur langkah demi langkah, lihat artikel mengehadkan input data menggunakan peraturan pengesahihan.

Halaman atas

Nota: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×