Menganimasikan teks atau objek

Penting: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Anda boleh menganimasikan teks, gambar, bentuk, jadual, Grafik SmartArt, dan objek lain dalam persembahan PowerPoint anda memberikan kesan visual, termasuk pintu masuk, keluar dari, perubahan saiz atau warna dan pergerakan genap. Membina persembahan slaid yang dianimasikan titik bulet atau walaupun pengeluaran kredit.

Animasi adalah cara yang hebat untuk menekankan perkara penting, mengawal aliran maklumat dan meningkatkan pemapar faedah. Anda boleh menggunakan kesan animasi pada slaid individu, induk slaidatau tataletak slaid tersuai.

PowerPoint 2013
4:05

Untuk maklumat yang berkaitan, lihat menjadikan kata muncul satu baris pada satu masa.

(Dalam PowerPoint, animasi adalah tidak sama seperti peralihan. Peralihan dianimasikan cara satu slaid perubahan berikutnya. Untuk menambah peralihan, lihat menambah, mengubah, atau mengalih keluar transisi antara slaid.)

Menggunakan animasi

 1. Pilih objek atau teks pada slaid yang anda ingin animasikan.

  "Objek" dalam konteks ini ialah sebarang perkara pada slaid, seperti gambar, carta atau kotak teks. Pemegang Pensaizan muncul di sekeliling objek apabila anda memilih pada slaid. (Untuk tujuan animasi, perenggan dalam kotak teks adalah objek, tetapi ia tidak akan mempunyai pemegang Pensaizan apabila anda memilih; sebaliknya kotak teks seluruh mempunyai pemegang Pensaizan.)

 2. Pada tab animasi reben, klik Tambah animasidan pilih kesan animasi.

  Tambah kesan animasi dalam PowerPoint

  Untuk memastikan bahawa animasi dimainkan apabila anda mempersembahkan tayangan slaid anda, pastikan bahawa apabila anda pergi ke tayangan slaid > sediakan tayangan slaid dalam kotak Tunjukkan tanpa animasi dikosongkan. Jika kotak ini ditandakan, animasi akan muncul apabila anda pratonton tayangan slaid anda, tetapi tidak apabila anda mempersembahkan.

Untuk menggunakan kesan animasi tambahan pada objek yang sama, lihat Menggunakan berbilang kesan animasi pada satu objek, atau untuk menambah laluan pergerakan, lihat Menambah kesan animasi laluan pergerakan.

Sesetengah kesan masuk dan keluar (seperti Balikkan, juntai dan rotan) dan beberapa kesan penekanan (seperti berus warna dan gelombang) adalah hanya tersedia untuk objek yang mengandungi teks. Jika anda ingin menggunakan kesan animasi yang tidak tersedia untuk sebab ini, cuba menambah aksara ruang dalam objek anda.

Mengubah kelajuan kesan animasi

Kelajuan kesan ditentukan oleh seting tempoh .

 1. Pada slaid, pilih kesan animasi yang anda ingin ubah.

 2. Pada tab animasi , di bawah opsyen pemasaan , dalam kotak tempoh , masukkan nombor saat yang anda inginkan kesan animasi untuk terakhir.

  Opsyen pemasaan animasi dalam PowerPoint

  (Maksimum: 59 saat. Minimum:.01 saat. Anda boleh menaip tempoh atau gunakan atas atau anak panah untuk memilih nilai peningkatan standard bawah.)

Mengubah cara memulakan kesan animasi

 1. Pada slaid, pilih kesan animasi yang anda ingin ubah.

 2. Pada tab animasi , di bawah opsyen pemasaan , buka senarai mula dan pilih salah satu daripada tiga opsyen yang diterangkan di bawah:

  Untuk memulakan kesan animasi

  Pilih

  Apabila anda klik slaid

  Apabila diklik

  Pada masa yang sama seperti kesan animasi sebelumnya dalam senarai. (Satu klik memulakan dua atau lebih kesan animasi pada masa yang sama.)

  Dengan sebelumnya

  Sejurus selepas kesan animasi sebelumnya dalam senarai kemasan yang dimainkan. (Klik tambahan diperlukan untuk menjadikan ini kesan animasi yang memulakan.)

  Selepas sebelumnya

  Opsyen mula untuk animasi dalam PowerPoint

Setkan masa antara kesan animasi

Opsyen kelewatan menentukan masa elapses sebelum memulakan kesan animasi khusus — sama ada selepas anda mengklik atau selepas menyimpulkan kesan animasi sebelumnya.

Mengubah tertib kesan animasi pada slaid

Untuk menyusun semula set animasi pada slaid:

 1. Buka anak tetingkap animasi: pada tab animasi , dalam Kumpulan Animasi lanjutan , pilih Anak tetingkap animasi.

 2. Dalam anak tetingkap animasi, pilih kesan animasi yang anda ingin atur semula.

 3. Pada tab animasi reben, dalam Kumpulan pemasaan , di bawah Susun semula animasi pilih salah satu opsyen berikut:

  Opsyen pemasaan animasi dalam PowerPoint
  • Pilih Alih ke lebih awal untuk mengalihkan kesan ke atas satu tempat dalam tertib animasi.

  • Pilih Alihkan kemudian untuk mengalihkan kesan ke bawah satu tempat dalam tertib animasi.

  Anda boleh memilih opsyen berbilang kali, jika perlu, untuk mengalihkan kesan terpilih anda ke tempat yang sesuai dalam tertib animasi.

Mengalih keluar kesan animasi

Apabila anda menganimasikan objek (seperti satu titik bulet atau gambar), angka kecil yang muncul betul-betul di sebelah kiri objek tersebut. Angka ini menunjukkan kehadiran kesan animasi dan tempatnya dalam jujukan animasi pada slaid semasa.

Untuk mengalih keluar animasi
 1. Pilih angka animasi yang anda ingin alih keluar.

 2. Tekan kekunci Delete pada papan kekunci anda.

Demonstrasi animasi

Untuk video lima minit yang menunjukkan banyak ciri animasi, lihat latihan: menambah animasi pada slaid.

Menambah animasi pada objek

 1. Pilih objek yang anda ingin animasikan.

  "Objek" dalam konteks ini ialah sebarang perkara pada slaid, seperti gambar, carta atau kotak teks. Pemegang Pensaizan muncul di sekeliling objek apabila anda memilih pada slaid. (Untuk tujuan animasi, perenggan dalam kotak teks adalah objek, tetapi ia tidak akan mempunyai pemegang Pensaizan apabila anda memilih; sebaliknya kotak teks seluruh mempunyai pemegang Pensaizan.)

 2. Pada tab animasi reben, dalam Kumpulan animasi , klik butang Imej butang lain, dan kemudian pilih kesan animasi yang anda inginkan.

  Kumpulan Animasi pada tab Animasi.
  • Jika anda tidak melihat masuk, keluar, penekanan atau animasi laluan pergerakan yang mempengaruhi yang anda inginkan, klik Kesan masuk lain, Lebih kesan penekanan, Lebih keluar kesanatau Laluan pergerakan lain.

  • Sesetengah kesan masuk dan keluar (seperti Balikkan, juntai dan rotan) dan beberapa kesan penekanan (seperti berus warna dan gelombang) adalah hanya tersedia untuk objek yang mengandungi teks. Jika anda ingin menggunakan kesan animasi yang tidak tersedia untuk sebab ini, cuba menambah ruang dalam objek anda.

  • Selepas anda telah gunakan animasi objek atau teks, item beranimasi berlabel pada slaid dengan tag bernombor yang bukan dicetak, dipaparkan berdekatan teks atau objek. Tag muncul hanya dalam pandangan Normal apabila tab animasi dipilih atau anak tetingkap tugas animasi yang kelihatan.

Mengubah kelajuan kesan animasi

Kelajuan kesan ditentukan oleh seting tempoh .

 1. Pada slaid, pilih kesan animasi yang anda ingin ubah.

 2. Pada tab animasi , di bawah opsyen pemasaan , dalam kotak tempoh , masukkan nombor saat yang anda inginkan kesan animasi untuk terakhir.

  Opsyen pemasaan animasi dalam PowerPoint

  (Maksimum: 59 saat. Minimum:.01 saat. Anda boleh menaip tempoh atau gunakan atas atau anak panah untuk memilih nilai peningkatan standard bawah.)

Mengubah cara kesan animasi bermula

 1. Pada slaid, pilih kesan animasi yang anda ingin ubah.

 2. Pada tab animasi , di bawah opsyen pemasaan , buka senarai mula dan pilih salah satu daripada tiga opsyen yang diterangkan di bawah:

  Untuk memulakan kesan animasi

  Pilih

  Apabila anda klik slaid

  Apabila diklik

  Pada masa yang sama seperti kesan animasi sebelumnya dalam senarai. (Satu klik memulakan dua atau lebih kesan animasi pada masa yang sama.)

  Dengan sebelumnya

  Sejurus selepas kesan animasi sebelumnya dalam senarai kemasan yang dimainkan. (Klik tambahan diperlukan untuk menjadikan ini kesan animasi yang memulakan.)

  Selepas sebelumnya

  Opsyen mula untuk animasi dalam PowerPoint

Setkan masa antara kesan animasi

Opsyen kelewatan menentukan masa elapses sebelum memulakan kesan animasi khusus — sama ada selepas anda mengklik atau selepas kesan animasi sebelumnya diakhiri.

Mengubah tertib kesan animasi pada slaid

Untuk menyusun semula set animasi pada slaid:

 1. Buka anak tetingkap animasi: pada tab animasi , dalam Kumpulan Animasi lanjutan , pilih Anak tetingkap animasi.

 2. Dalam anak tetingkap animasi, pilih kesan animasi yang anda ingin atur semula.

 3. Pada tab animasi reben, dalam Kumpulan pemasaan , di bawah Susun semula animasi pilih salah satu opsyen berikut:

  Opsyen pemasaan animasi dalam PowerPoint
  • Pilih Alih ke lebih awal untuk mengalihkan kesan ke atas satu tempat dalam tertib animasi.

  • Pilih Alihkan kemudian untuk mengalihkan kesan ke bawah satu tempat dalam tertib animasi.

  Anda boleh memilih opsyen berbilang kali, jika perlu, untuk mengalihkan kesan terpilih anda ke tempat yang sesuai dalam tertib animasi.

Mengalih keluar kesan animasi

Apabila anda menganimasikan objek (seperti satu titik bulet atau gambar), angka kecil yang muncul betul-betul di sebelah kiri objek tersebut. Angka ini menunjukkan kehadiran kesan animasi dan tempatnya dalam jujukan animasi pada slaid semasa.

Untuk mengalih keluar animasi
 1. Pilih angka animasi yang anda ingin alih keluar.

 2. Tekan kekunci Delete pada papan kekunci anda.

Menggunakan berbilang kesan animasi pada objek tunggal

 1. Pilih teks atau objek yang anda ingin menambah berbilang animasi.

 2. Pada tab Animasi, dalam kumpulan Animasi Lanjutan, klik Tambah Animasi.

  Kumpulan Animasi Lanjutan pada tab Animasi.

Melihat senarai animasi kini pada slaid

Anda boleh melihat senarai semua animasi pada slaid dalam anak Tetingkap animasi. Anak Tetingkap animasi menunjukkan maklumat penting tentang kesan animasi, seperti jenis kesan, tertib berbilang kesan berkaitan dengan satu sama lain, nama objek yang terjejas dan tempoh kesan.

Untuk membuka anak tetingkap tugas animasi, pada tab animasi , dalam Kumpulan Animasi lanjutan , klik Anak tetingkap animasi.

Anak tetingkap Animasi.

1. dalam anak tetingkap tugas, nombor menunjukkan tertib kesan animasi dimainkan. Nombor dalam anak tetingkap tugas sepadan dengan yang bukan dicetak bernombor tag yang dipaparkan pada slaid.

2. garis masa mewakili tempoh kesan.

3. ikon mewakili jenis kesan animasi. Dalam contoh ini, ia adalah kesan keluar .

4. memilih item dalam senarai untuk melihat ikon menu (anak panah ke bawah), dan kemudian klik ikon untuk mendedahkan menu.

Nota: 

 • Kesan muncul dalam anak tetingkap tugas animasi dalam tertib yang anda menambah mereka.

 • Anda juga boleh melihat ikon yang menunjukkan pemasaan kesan animasi berkaitan dengan peristiwa lain pada slaid. Untuk melihat ikon pemasaan mula untuk semua animasi, klik ikon menu di sebelah kesan animasi dan pilih Sembunyikan lanjutan garis masa.

 • Terdapat beberapa jenis ikon yang menunjukkan pemasaan kesan animasi. Pilihan termasuk yang berikut:

  • Mula pada klik (ikon tetikus, ditunjukkan di sini): animasi bermula apabila anda klik tetikus.

  • Mula dengan sebelumnya (tiada ikon): kesan animasi bermula dimainkan pada masa yang sama seperti kesan sebelumnya dalam senarai. Seting ini menggabungkan berbilang kesan pada masa yang sama.

  • Bermula selepas sebelumnya (ikon jam): kesan animasi bermula serta-merta selepas kesan sebelumnya dalam senarai tamat dimainkan.

Mengesetkan opsyen kesan, pemasaan atau tertib animasi

 • Untuk mengeset opsyen kesan untuk animasi, pada tab animasi , dalam Kumpulan animasi , klik anak panah di sebelah kanan Opsyen kesan dan klik Opsyen yang anda inginkan.

 • Anda boleh menentukan mula, tempoh atau kelewatan pemasaan animasi pada tab animasi .

  • Untuk mengesetkan yang memulakan pemasaan untuk animasi, dalam Kumpulan pemasaan , klik anak panah di sebelah kanan pada menu mula dan pilih pemasaan yang anda inginkan.

  • Untuk mengeset tempoh tempoh animasi akan dijalankan, dalam Kumpulan pemasaan , masukkan bilangan saat yang anda inginkan dalam kotak tempoh .

  • Untuk Setkan kelewatan sebelum animasi bermula, dalam Kumpulan pemasaan , masukkan bilangan saat yang anda inginkan dalam kotak tunda .

 • Untuk menyusun semula animasi dalam senarai, dalam anak tetingkap tugasanimasi , pilih animasi yang anda ingin atur semula, dan pada tab animasi , dalam Kumpulan pemasaan , di bawah Susun semula animasi, sama ada pilih Alih ke lebih awal untuk membuat animasi berlaku sebelum animasi yang lain dalam senarai atau pilih Alihkan kemudian untuk membuat animasi yang berlaku selepas animasi yang lain dalam senarai.

Menguji kesan animasi anda

Selepas anda menambah satu atau lebih kesan animasi, untuk mengesahkan bahawa ia berfungsi, lakukan yang berikut:

 • Pada tab animasi , dalam Kumpulan pratonton , klik pratonton.

  kumpulan pratonton pada tab animasi.

Gambaran keseluruhan animasi

Anda boleh menggunakan kesan animasi terbina dalam Microsoft Office PowerPoint 2007, atau anda boleh mencipta kesan tersuai anda sendiri. Anda boleh menggunakan kesan animasi pada slaid individu kepada induk slaid, atau tataletak slaid tersuai. Untuk maklumat lanjut tentang induk slaid dan tataletak tersuai, lihat mencipta dan menyesuaikan induk slaid dan Apakah tataletak slaid?

Menggunakan kesan animasi terbina dalam teks atau objek

 1. Pilih teks atau objek yang anda ingin Animasikan.

  "Objek" dalam konteks ini ialah sebarang perkara pada slaid, seperti gambar, carta atau kotak teks. Pemegang Pensaizan muncul di sekeliling objek apabila anda memilih pada slaid.

 2. Pada tab animasi reben, dalam Kumpulan animasi , pilih kesan animasi yang anda inginkan dari senarai animasi .

  Animasi terbina dalam

  Jika anda objek dipilih adalah kotak teks, anda akan mempunyai dua opsyen untuk setiap jenis animasi dalam senarai animasi :

  • Sekali gus: animasi berlaku untuk semua teks pada masa yang sama.

  • Mengikut perenggan Aras 1: animasi berlaku secara individu seterusnya untuk setiap perenggan kotak teks.

Mengalih keluar kesan animasi

 • Pilih teks atau objek yang anda ingin alih keluar animasi dari.

 • Pada tab animasi , dalam Kumpulan animasi , pilih Tiada animasi dari senarai animasi .

Mencipta dan menggunakan kesan animasi tersuai pada teks atau objek

Untuk mendapatkan lebih banyak kawalan pada cara dan apabila kesan digunakan, anda boleh mencipta dan menggunakan animasi tersuai. Contohnya, anda boleh menjadikan teks berkembang atau kecilkan, spin atau shimmer, dan anda boleh Setkan animasi agar anda mendengar bunyi tepukan apabila gambar diturunkan. Anda boleh menggunakan lebih daripada satu animasi, supaya anda boleh membuat garis layang teks dalam dengan atau tanpa Bunyi, dan kemudian jadikan saiz teks melayang keluar. Anda boleh menggunakan penekanan, masukan, atau keluar dari opsyen selain laluan pergerakan Praset atau tersuai.

Anda mencipta animasi tersuai dalam Animasi tersuai anak tetingkap tugas. Anak tetingkap tugas Animasi tersuai menunjukkan maklumat penting tentang kesan animasi, termasuk jenis kesan, tertib berbilang kesan berkaitan dengan satu sama lain, dan sebahagian daripada teks kesan.

anak tetingkap tugas animasi tersuai

1. ikon menunjukkan pemasaan bagi kesan animasi berkaitan dengan peristiwa lain pada slaid. Pilihan termasuk yang berikut:

 • Mula pada klik (ikon tetikus, ditunjukkan di sini): kesan animasi bermula apabila anda mengklik slaid.

 • Mula dengan sebelumnya (tiada ikon): kesan animasi bermula pada masa yang sama seperti kesan sebelumnya dalam senarai mula memainkan (iaitu, satu klik melaksanakan dua atau lebih kesan animasi).

 • Bermula selepas sebelumnya (ikon jam): kesan animasi bermula serta-merta selepas kesan sebelumnya dalam senarai tamat bermain (iaitu, klik tambahan diperlukan untuk memulakan kesan animasi berikutnya).

2. memilih item dalam senarai untuk melihat ikon menu (anak panah ke bawah), dan kemudian klik ikon untuk mendedahkan menu.

3. nombor menunjukkan tertib kesan animasi dimainkan. Nombor juga sepadan dengan label yang berkaitan dengan item animasi dalam Normal pandangan dengan anak tetingkap tugas Animasi tersuai yang dipaparkan.

4. ikon mewakili jenis kesan animasi. Dalam contoh ini, ia adalah kesan penekanan .

Item beranimasi yang dinyatakan pada slaid dengan tag bernombor bukan dicetak. Tag ini sepadan dengan kesan dalam senarai Animasi tersuai dan tag dipaparkan sisi teks atau objek. Tag muncul hanya dalam Normal pandangan dengan anak tetingkap tugas Animasi tersuai yang dipaparkan.

Petua: Untuk contoh kesan animasi yang paling popular untuk teks atau objek yang langkah demi langkah, lihat menggunakan kesan animasi sampel dalam persembahan anda.

Untuk menggunakan kesan animasi tersuai dalam Office PowerPoint 2007, lakukan yang berikut:

 1. Pilih teks atau objek yang anda ingin Animasikan.

 2. Pada tab animasi , dalam Kumpulan animasi , klik Animasi tersuai.

 3. Dalam anak tetingkap tugas Animasi tersuai , klik Kesan Tambahdan kemudian lakukan satu atau lebih daripada yang berikut:

  • Untuk menjadikan teks atau objek yang masukkan dengan kesan, tuding ke masukan, dan kemudian klik kesan.

  • Untuk menambah kesan, seperti kesan spin, teks atau objek yang telah kelihatan pada slaid, tuding ke penegasandan kemudian klik kesan.

  • Untuk menambah kesan yang menjadikan teks atau objek meninggalkan slaid titik beberapa, tuding ke keluar, dan kemudian klik kesan.

  • Untuk menambah kesan yang menjadikan teks atau alihkan objek dalam corak yang ditentukan, tuding ke Laluan pergerakan, dan kemudian klik laluan.

 4. Untuk menentukan cara kesan yang digunakan pada teks atau objek, klik kanan kesan animasi tersuai dalam senarai Animasi tersuai dan kemudian klik Opsyen kesan pada menu pintas.

 5. Lakukan satu daripada perkara berikut:

  • Untuk menentukan seting untuk teks, kesan, pemasaandan tab Animasi teks , klik Opsyen yang anda ingin gunakan untuk menganimasikan teks.

  • Untuk menentukan seting untuk objek, pada tab kesan dan pemasaan , klik Opsyen yang anda ingin gunakan untuk menganimasikan objek.

Kesan muncul dalam senarai Animasi tersuai dalam tertib yang anda menambah mereka.

Menguji kesan animasi anda

Selepas anda menambah satu atau lebih kesan animasi, untuk mengesahkan bahawa ia berfungsi, lakukan yang berikut:

 • Di bahagian bawah anak tetingkap tugas Animasi tersuai , klik Main.

Tekan 'Main' untuk menguji kesan animasi anda

Lebih lanjut tentang menganimasikan teks dan objek

Terdapat empat jenis kesan animasi yang berlainan:

 • Kesan Masuk boleh menjadikan objek pudar secara beransur-ansur ke dalam fokus, melayang ke slaid daripada pinggir atau meloncat ke dalam pandangan.

 • Kesan Keluar termasuk menjadikan objek melayang ke luar slaid, hilang dari pandangan atau berpilin keluar slaid.

 • Kesan Penekanan termasuk menjadikan saiz objek mengecil atau membesar, mengubah warna atau berputar pada pusatnya.

 • Anda boleh menggunakan Laluan Pergerakan untuk menjadikan objek bergerak ke atas atau bawah, kiri atau kanan, atau dalam corak bintang atau bulatan (antara kesan-kesan lain). Anda juga boleh melukis laluan pergerakan anda sendiri.

Anda boleh menggunakan sebarang animasi dengan sendiri, atau menggabungkan berbilang kesan. Contohnya, untuk menjadikan baris teks melayang masuk semasa ia berkembang, menggunakan Melayang masuk masuk kesan yang dan kesan penekanan Besarkan/mengecil padanya. Klik Tambah animasi untuk menambah kesan dan gunakan anak tetingkap animasi untuk mengesetkan kesan penekanan berlaku Dengan sebelumnya.

Galeri kesan animasi pada tab Animasi hanya menunjukkan kesan yang paling popular. Dapatkan kemungkinan lain dengan mengklik Tambah Animasi, skrol ke bawah dan mengklik Kesan Masuk Lain, Kesan Penekanan Lain, Kesan Keluar Lain, atau Laluan Pergerakan Lain.

Lebih banyak kesan animasi dalam PowerPoint

Nota: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Lihat Juga

Menjadikan kata muncul satu baris pada satu masa dalam PowerPoint

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×