Mengambil dan memformatkan nota

Penting: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Pengambilan nota dalam OneNote adalah semudah menulis dalam buku nota kertas, tetapi dalam OneNote anda boleh mencipta ruang dan menambah halaman dengan mudah apabila anda memerlukannya, mengalihkan dan memformatkan teks ke mana-mana pada halaman, mencari dan mendapatkan maklumat yang anda perlukan dengan segera serta menambahkan tag pada nota penting untuk susulan.

Dalam OneNote, nota anda juga boleh termasuk sebarang gabungan teks ditaip, gambar dan grafik — termasuk sebarang teks dan imej yang anda petik daripada halaman Web dan program lain — dan juga tulisan tangan digital, klip audio dan video serta pautan.
 

Apakah yang anda ingin lakukan?

Menaip atau menulis Nota pada halaman

Mengalihkan teks pada halaman

Menambah ruang pada halaman

Mencipta halaman baru

Mengubah tertib halaman

Menyelitkan masa dan tarikh

Mencipta Senarai Berbulet atau bernombor

Mencipta Senarai Berbulet

Mencipta senarai bernombor

Menambah atau mengedit pautan

Menambah pautan

Mengedit pautan

Mengalih keluar pautan

Menambahkan tag pada Nota penting

Menambahkan tag pada Nota

Mencari tag

Menyimpan Nota

Menaip atau menulis nota pada halaman

Lakukan salah satu daripada berikut:

 • Untuk menaipkan nota, klik mana-mana pada halaman yang anda inginkan nota muncul kemudian taipkan teks anda. Anda boleh terus menaip dalam bekas nota semasa yang muncul di sekeliling teks anda atau klik tempat lain pada halaman untuk mencipta nota baru.

 • Jika anda menggunakan peranti input pen atau anda menggunakan komputer berdaya sentuh, klik atau ketik tab Lukis pada reben kemudian dalam kumpulan Alat, klik atau ketik warna pen untuk menggunakan nota tulisan tangan di mana-mana sahaja pada halaman. Untuk bertukar kembali kepada menaip pada bila-bila masa, klik butang Taip pada tab Lukis pada reben.
   

Halaman atas

Mengalihkan teks pada halaman

Lakukan sebarang daripada berikut:

 • Untuk mengalihkan teks dalam halaman yang sama, alihkan penuding tetikus ke atas teks. Apabila bekas nota muncul, klik pada pinggir atas bekas nota kemudian klik dan seret bekas tersebut ke lokasi baru pada halaman.

 • Untuk menyalin atau mengalihkan teks daripada satu halaman ke halaman lain, klik kanan pinggir atas bekas nota, klik Salin atau Potong pada menu pintas kemudian tampalkan nota pada halaman yang anda inginkan.
   

Halaman atas

Menambahkan ruang pada halaman

Lakukan yang berikut:

 1. Klik tab Selitkan.

 2. Dalam kumpulan Selitkan, klik Selitkan Ruang.

 3. Pada halaman, klik di tempat anda ingin selitkan lebih banyak ruang kemudian seret penuding dalam arah yang ditunjukkan oleh anak panah untuk menyelitkan ruang tulisan tambahan sebagaimana diperlukan.
   

Halaman atas

Mencipta halaman baru

Dalam OneNote, satu halaman boleh diskrol tanpa batasan tetapi anda digalakkan untuk menggunakan halaman dan seksyen secara berkesan untuk membantu anda mengaturkan buku nota anda. Apabila anda ingin menambahkan halaman kosong yang baru, lakukan perkara berikut:

 1. Di bahagian kanan tetingkap program OneNote, klik butang Tambah Halaman di atas lajur tab halaman.

 2. Di bahagian atas halaman baru, taipkan tajuk ke dalam kawasan pengepala. Tajuk halaman yang anda taipkan juga muncul pada label tab halaman bagi halaman baru yang anda cipta.
   

Halaman atas

Mengubah tertib halaman

Lakukan yang berikut:

 • Untuk mengalihkan halaman dalam seksyen buku nota ke atas atau ke bawah dalam senarai tab halaman, klik dan tahan tab halamannya kemudian seret tab ke atas atau ke bawah ke lokasi baru.
   

Halaman atas

Menyelitkan masa dan tarikh

Apabila anda mencipta halaman baru dalam OneNote, ia secara automatiknya dicap dengan tarikh dan masa semasa untuk menunjukkan masa halaman tersebut dicipta. Bergantung pada cara anda menggunakan OneNote, anda juga boleh menggunakan tarikh dan masa semasa komputer anda dalam nota anda apabila anda ingin menanda atau menjejak peristiwa kronologi. Contohnya, anda boleh menyimpan log panggilan telefon yang disimpan pada masa tertentu semasa waktu siang dengan mendahulukan butiran panggilan dengan tarikh dan masa panggilan.

Lakukan yang berikut:

 1. Tempatkan kursor pada tempat anda ingin tambahkan cap tarikh dan masa dalam nota anda.

 2. Lakukan salah satu perkara berikut.

  • Pada tab Selitkan, dalam kumpulan Cap Masa, sama ada klik butang Tarikh, Masa atau Tarikh dan Masa.

  • Untuk menyelitkan tarikh semasa dengan segera, tekan ALT+SHIFT+D pada papan kekunci anda.

  • Untuk menyelitkan masa semasa dengan segera, tekan ALT+SHIFT+T pada papan kekunci anda.

  • Untuk menyelitkan tarikh dan masa semasa dengan segera, tekan ALT+SHIFT+F pada papan kekunci anda.
    

OneNote menggunakan format tarikh dan masa yang ditentukan dalam Panel Kawalan Windows. Jika anda ingin mengubah penampilan tarikh dan masa dalam OneNote, ikuti langkah-langkah di bawah untuk versi Windows.

 • Windows 10
  OneNote tutup dan buka Panel Kawalan dalam Windows 10 (bar dari carian di penjuru bawah kiri skrin, taipkan panel kawalan). Klik jam, Bahasa dan rantau, dan kemudian klik rantau. Dalam kotak dialog rantau , pada tab format , pilih format tarikh dan masa anda inginkan, dan kemudian klik OK. Sebarang perubahan yang anda telah buat akan digunakan pada tarikh akan datang dan Cap masa yang anda selitkan; Nota yang sedia ada tidak diformatkan secara automatik semula dengan seting baru.

 • Windows 8
  OneNote tutup dan buka Panel Kawalan dalam Windows 8 (leret dari sebelah kanan — jika anda menggunakan tetikus, tuding ke penjuru atas kanan, pilih ikon carian. Taipkan panel kawalan). Klik jam, Bahasa dan rantau, dan kemudian klik rantau. Dalam kotak dialog rantau , pada tab format , pilih format tarikh dan masa anda inginkan, dan kemudian klik OK. Sebarang perubahan yang anda telah buat akan digunakan pada tarikh akan datang dan Cap masa yang anda selitkan; Nota yang sedia ada tidak diformatkan secara automatik semula dengan seting baru.

 • Windows 7
  OneNote tutup dan buka Panel Kawalan dalam Windows 7. Klik jam, Bahasa dan rantau, dan kemudian klik rantau dan Bahasa. Dalam rantau dan Bahasa kotak dialog, pada tab format , pilih format tarikh dan masa anda inginkan, dan kemudian klik OK. Sebarang perubahan yang anda telah buat akan digunakan pada tarikh akan datang dan Cap masa yang anda selitkan; Nota yang sedia ada tidak diformatkan secara automatik semula dengan seting baru.

Halaman atas

Mencipta senarai berbulet atau bernombor

Mencipta senarai berbulet

Senarai berbulet merupakan cara yang terbaik untuk menyenaraikan item dalam tertib rawak, seperti senarai membeli-belah.

Lakukan yang berikut:

 1. Dalam nota anda, tempatkan kursor di tempat anda ingin mulakan senarai berbulet.

 2. Pada tab Rumah, dalam kumpulan Teks Asas, klik Bulet.

 3. Taipkan teks bagi bulet pertama kemudian tekan ENTER untuk mencipta bulet berikut.

 4. Tekan ENTER dua kali dalam satu baris untuk menamatkan senarai berbulet.
   

Petua: Untuk bermula secara automatik kepada Senarai Berbulet, taipkan * (asterisk) di permulaan baris teks yang baru dan kemudian tekan Spacebar.

Mencipta senarai bernombor

Senarai bernombor merupakan cara terbaik untuk menyenaraikan item dalam tertib kronologi, seperti arahan langkah demi langkah.

Lakukan yang berikut:

 • Dalam nota anda, tempatkan kursor di tempat anda ingin mulakan senarai berbulet.

 • Pada tab Rumah, dalam kumpulan Teks Asas, klik Penomboran.

 • Taipkan teks bagi item pertama kemudian tekan ENTER untuk mencipta item berikut.

 • Tekan ENTER dua kali dalam satu baris untuk menamatkan senarai bernombor.
   

Petua: Untuk bermula secara automatik Senarai bernombor, taipkan 1. pada permulaan baris baru teks, dan kemudian tekan Spacebar.

Halaman atas

Menambah atau mengedit pautan

OneNote mencipta pautan secara automatik (dahulunya digelar hiperpautan) apabila anda menaipkan atau menampal alamat Internet atau URL World Wide Web ke dalam nota anda. Secara alternatif, anda juga boleh menggunakan perintah Selitkan > Pautan untuk mencipta pautan daripada teks dalam nota anda.
 

Menambahkan pautan

Lakukan salah satu perkara berikut:

 • Dalam Nota anda, taipkan atau tampal alamat Internet yang pautan harus menuding kepada. Contohnya, untuk menambah pautan ke Laman Web Microsoft, menaip http://www.microsoft.com (atau hanya www.microsoft.com) dan OneNote akan secara automatik membuat pautan boleh diklik.

 • Pada reben, klik Selitkan > Pautan. Dalam kotak Alamat, taipkan alamat Internet yang sepatutnya ditujukan oleh pautan tersebut kemudian tekan OK.
   

Nota: Untuk mencipta pautan ke halaman lain dalam buku nota anda, klik seksyen buku nota yang mengandungi halaman yang anda ingin pautkan padanya, klik kanan tab halamannya, klik Salin Pautan ke Halaman, kemudian tampal pautan di tempat yang anda inginkannya muncul dalam nota anda.
 

Mengedit pautan

Untuk mengubah alamat Internet pautan sedia ada dalam nota anda yang ditujukan, lakukan perkara berikut

 1. Klik kanan pautan yang anda ingin mengubah alamatnya kemudian klik Edit Pautan.

 2. Dalam kotak dialog Pautan yang terbuka, gantikan URL dalam kotak Alamat dengan alamat baru yang anda inginkan. Jika perlu, ubah juga teks perihalan yang muncul dalam kotak Teks untuk dipaparkan untuk memadankan destinasi pautan baru.

 3. Klik OK.
   

Mengalih keluar pautan

Untuk memadamkan pautan tanpa memadamkan teks yang daripadanya ia dicipta, lakukan perkara berikut:

 • Klik kanan pautan yang anda ingin padamkan kemudian klik Alih Keluar Pautan pada menu pintas.
   

Halaman atas

Menambahkan tag pada nota penting

OneNote menyediakan beberapa tag, seperti Penting dan Untuk Dilakukan yang anda boleh gunakan pada nota. Tag membenarkan anda mengutamakan atau mengkategorikan nota secara nyata dan ia boleh digunakan untuk mengumpulkan nota mengikut pengelasan atau kepentingan apabila mencari buku nota anda.
 

Menambahkan tag pada nota

Lakukan yang berikut:

 1. Dalam nota anda, klik pada teks yang anda ingin tambahkan tag.

 2. Pada tab Rumah, dalam kumpulan Tag, klik ikon tag yang anda ingin gunakan. Gunakan anak panah untuk skrol merentasi senarai atau klik anak panah Lain dalam sudut bawah kanan senarai untuk menunjukkan semua tag yang tersedia.
   

Mencari tag

Untuk menemui semua nota anda yang bertag dengan segera (contohnya, untuk melihat semua item yang anda tandakan dengan tag Penting), lakukan perkara berikut:

 • Klik Rumah > Cari Tag. Dalam anak tetingkap tugas Ringkasan Tag yang terbuka, klik sebarang tag dalam senarai untuk mencari dan membuka halaman yang mengandungi notanya yang berkaitan.
   

Halaman atas

Menyimpan nota

Berbeza dengan program komputer lain, Microsoft OneNote menyimpan kerja anda sementara anda bekerja secara automatik dan berterusan, ini bermaksud anda tidak perlu menyimpan nota anda secara manual.

Anda boleh menutup OneNote dengan bebasnya pada bila-bila masa sebaik sahaja anda selesai mengambil nota. Apabila anda memulakan OneNote pada kali berikut, ia akan secara automatiknya membuka halaman terakhir yang anda bekerja padanya dan perubahan anda yang terkini akan diambil semula.
 

Halaman atas

Apakah yang anda ingin lakukan?

Menaip atau menulis Nota pada halaman

Mengalihkan teks pada halaman

Menambah ruang pada halaman

Mencipta halaman baru

Mengubah tertib halaman

Menyimpan Nota

Menyelitkan masa dan tarikh

Mencipta Senarai Berbulet atau bernombor

Menambah atau mengedit Hiperpautan

Mencipta jadual

Menyelitkan gambar

Menyelitkan Pangkasan skrin

Menambah tag Nota pada Nota penting

Menaip atau menulis nota pada halaman

 • Untuk membuat nota yang ditaip, klik di mana-mana pada halaman yang anda inginkan Nota muncul, dan kemudian taipkan. OneNote mencipta bekas Nota bagi setiap blok teks yang anda menaip atau menulis.

 • Jika anda menggunakan peranti pen input, klik Pen Imej Butang pada bar alat Alat menulis , dan kemudian menulis Nota anda di mana-mana pada halaman. Untuk bertukar kembali kepada menaip pada bila-bila masa, pada bar alat Menulis alat , klik Alat pemilihan jenis. Imej Butang .

Halaman atas

Mengalihkan teks pada halaman

Lakukan sebarang daripada berikut:

 • Untuk mengalihkan teks dalam halaman yang sama, gerakkan penuding ke atas teks. Apabila bekas nota yang muncul, klik tepi atas bekas Nota dan kemudian seret bekas ke lokasi baru pada halaman.

 • Untuk menyalin atau mengalihkan teks daripada satu halaman ke halaman lain, klik kanan tepi atas bekas Nota, klik Salin atau potong pada menu pintas, dan kemudian tampal Nota ke halaman yang anda inginkan.

Halaman atas

Menambahkan ruang pada halaman

 1. Klik Selitkan Ruang tulisan tambahan Imej Butang pada bar alat Alat menulis .

 2. Pada halaman, klik di tempat anda ingin selitkan lebih ruang dan kemudian seret penuding arah yang ditunjukkan oleh anak panah untuk menambah sebanyak mungkin ruang yang anda inginkan.

  Klik dan seret untuk memberikan ruang yang lebih banyak pada halaman.

  Imej Butang Seret untuk menambah ruang di tepi halaman atau antara baris teks.

Untuk menambah lebih ruang dengan cepat ke bahagian bawah halaman, klik Skrol ke bawah mengikut halaman separuh Imej Butang pada bar skrol menegak.

Halaman atas

Mencipta halaman baru

 1. Klik butang Halaman baru di atas tab halaman untuk mencipta halaman baru dengan segera. (Klik anak panah di sebelah butang Halaman baru untuk memilih halaman kosong, untuk mencipta subhalaman dalam Kumpulan halaman atau untuk mencipta halaman daripada templat.)

 2. Dalam kotak tajuk di bahagian atas halaman, taipkan tajuk untuk halaman. Tajuk yang anda taipkan muncul dalam tab halaman di sebelah tetingkap OneNote.

Halaman atas

Mengubah tertib halaman

 • Untuk mengalihkan halaman dalam seksyen, klik dan seret tab halaman sedikit ke kanan sehingga anak panah kecil yang muncul dan kemudian seret tab halaman ke atas atau ke bawah ke lokasi baru dalam seksyen semasa.

Halaman atas

Menyimpan nota

OneNote secara automatik dan berterusan Menyimpan kerja anda apabila anda mengambil Nota, apabila anda bertukar kepada halaman atau Seksyen yang lain, dan apabila anda menutup Seksyen dan buku nota. Terdapat tidak perlu menyimpan nota anda secara manual, walaupun apabila anda selesai mereka.

Untuk menyimpan salinan Seksyen Nota anda ke lokasi lain, gunakan perintah Simpan sebagai pada menu fail . OneNote akan menyimpan sebarang perubahan tambahan secara automatik ke seksyen Nota ke lokasi baru tersebut.

Halaman atas

Menyelitkan masa dan tarikh

Bergantung pada cara anda menggunakan OneNote, anda boleh menggunakan komputer anda tarikh dan masa semasa dalam Nota anda untuk menandakan atau menjejaki peristiwa kronologi. Contohnya, anda boleh menyimpan log panggilan telefon yang diterima pada masa yang khusus semasa hari atau menandakan entri dalam blog OneNote atau diari dengan tarikh semasa.

 1. Letakkan penuding yang anda ingin tambahkan Cap tarikh dan masa.

 2. Lakukan satu daripada perkara berikut:

  • Pada menu selitkan , klik tarikh dan masa.

  • Untuk menyelitkan tarikh semasa dan masa, tekan ALT + SHIFT + F.

  • Untuk hanya menyelitkan tarikh, tekan ALT + SHIFT + D.

  • Untuk hanya menyelitkan masa, tekan ALT + SHIFT + T.

Petua: OneNote secara automatik menambah Cap tarikh dan masa di bawah tajuk halaman apabila halaman baru dicipta. Untuk mengubah Cap tarikh atau masa halaman, klik tarikh atau masa, dan kemudian klik ikon kalendar atau jam yang muncul. OneNote akan menggunakan cap tarikh dan masa baru apabila mencari halaman untuk Nota.

OneNote menggunakan format tarikh dan masa yang ditentukan dalam Panel Kawalan Windows. Jika anda ingin mengubah penampilan tarikh dan masa dalam OneNote, ikuti langkah-langkah di bawah untuk versi Windows.

 • Windows 10
  OneNote tutup dan buka Panel Kawalan dalam Windows 10 (bar dari carian di penjuru bawah kiri skrin, taipkan panel kawalan). Klik jam, Bahasa dan rantau, dan kemudian klik rantau. Dalam kotak dialog rantau , pada tab format , pilih format tarikh dan masa anda inginkan, dan kemudian klik OK. Sebarang perubahan yang anda telah buat akan digunakan pada tarikh akan datang dan Cap masa yang anda selitkan; Nota yang sedia ada tidak diformatkan secara automatik semula dengan seting baru.

 • Windows 8
  OneNote tutup dan buka Panel Kawalan dalam Windows 8 (leret dari sebelah kanan — jika anda menggunakan tetikus, tuding ke penjuru atas kanan, pilih ikon carian. Taipkan panel kawalan). Klik jam, Bahasa dan rantau, dan kemudian klik rantau. Dalam kotak dialog rantau , pada tab format , pilih format tarikh dan masa anda inginkan, dan kemudian klik OK. Sebarang perubahan yang anda telah buat akan digunakan pada tarikh akan datang dan Cap masa yang anda selitkan; Nota yang sedia ada tidak diformatkan secara automatik semula dengan seting baru.

 • Windows 7
  OneNote tutup dan buka Panel Kawalan dalam Windows 7. Klik jam, Bahasa dan rantau, dan kemudian klik rantau dan Bahasa. Dalam rantau dan Bahasa kotak dialog, pada tab format , pilih format tarikh dan masa anda inginkan, dan kemudian klik OK. Sebarang perubahan yang anda telah buat akan digunakan pada tarikh akan datang dan Cap masa yang anda selitkan; Nota yang sedia ada tidak diformatkan secara automatik semula dengan seting baru.

Halaman atas

Mencipta senarai berbulet atau bernombor

Mencipta senarai berbulet

 1. Pada bar alat pemformatan , klik bulet Imej Butang .

 2. Taipkan teks yang anda inginkan bagi item pertama dalam senarai, dan kemudian tekan ENTER.

  Bulet baru untuk item senarai yang seterusnya dicipta secara automatik.

 3. Untuk menamatkan Senarai Berbulet dan terus menaip perenggan biasa, tekan ENTER dua kali atau tekan BACKSPACE untuk memadam bulet terakhir dalam senarai.

Untuk bermula secara automatik kepada Senarai Berbulet, taipkan * (asterisk), kemudian Tekan SPACEBAR atau TAB.

Mencipta senarai bernombor

 1. Pada bar alat pemformatan , klik penomboran Imej Butang .

 2. Taipkan teks yang anda inginkan bagi item pertama dalam senarai, dan kemudian tekan ENTER.

  Nombor baru untuk item senarai yang seterusnya dicipta secara automatik.

 3. Untuk menamatkan Senarai bernombor dan terus menaip perenggan biasa, tekan ENTER dua kali atau tekan BACKSPACE untuk memadam nombor terakhir dalam senarai.

Untuk bermula secara automatik Senarai bernombor, taipkan 1. kemudian Tekan SPACEBAR atau TAB.

Halaman atas

Menambah atau mengedit hiperpautan

OneNote secara automatik mencipta Hiperpautan apabila anda menaip atau menampal Internet atau World Wide Web URL ke dalam Nota anda.

Menambah hiperpautan

Lakukan satu daripada perkara berikut:

 • Dalam Nota anda, taipkan atau tampal alamat Internet yang Hiperpautan harus menuding kepada. Contohnya, untuk menambah Hiperpautan ke Laman Web Microsoft, taipkan http://www.microsoft.com.

 • Pada menu selitkan , klik Hiperpautan, dan dalam kotak dialog Selitkan Hiperpautan , tentukan alamat Internet yang Hiperpautan harus menuding kepada, dan kemudian nyatakan jenis teks memaparkan tempat Hiperpautan muncul dalam Nota anda.

Mencipta Hiperpautan ke lokasi lain dalam buku nota anda agar anda boleh menavigasi dengan lebih cepat, klik Seksyen buku nota yang mengandungi halaman yang anda ingin pautkan, klik kanan tab halaman dalam Jidar, klik Salin Hiperpautan ke halaman ini, dan kemudian tampal Hiperpautan tempat yang anda ingin ia muncul.

Mengedit Hiperpautan

 • Klik kanan Hiperpautan, dan kemudian klik Edit Hiperpautan pada menu pintas.

Halaman atas

Mencipta jadual

 1. Klik lokasi yang anda ingin selitkan Jadual.

 2. Pada menu Jadual , klik Selitkan Jadual.

 3. Dalam kotak dialog selitkan Jadual, masukkan bilangan lajur dan baris yang anda inginkan.

Anda boleh mencipta jadual dengan lebih cepat dengan lukisan padanya. Pada bar alat Standard , klik butang Selitkan Jadual , dan kemudian seret penuding ke bawah dan ke kanan untuk menentukan bilangan baris dan lajur yang anda inginkan. Anda juga boleh menggunakan kekunci TAB untuk mencipta jadual dan menambah lajur baru pada jadual, dan anda boleh menggunakan kekunci ENTER untuk menambah baris baru pada jadual.

Halaman atas

Menyelitkan gambar

Anda boleh menyelitkan gambar, grafik dan lukisan klip ke dalam Nota anda.

Untuk menyelitkan gambar dari fail pada komputer anda, lakukan yang berikut:

 1. Pada menu selitkan , tuding ke gambardan kemudian klik Dari fail

 2. Dalam kotak dialog Selitkan gambar , Navigasi ke lokasi yang fail berada, klik untuk memilih fail, dan kemudian klik selitkan.

Untuk menyelitkan gambar daripada World Wide Web, lakukan yang berikut:

 1. Pada menu selitkan , tuding ke gambardan kemudian klik Dari fail

 2. Dalam kotak dialog Selitkan gambar , dalam kotak Nama fail , taipkan atau tampal URL fail imej yang lengkap, dan kemudian klik selitkan.

Anda boleh mencatat gambar yang anda telah diselitkan ke dalam Nota anda dengan menaip teks penuding padanya. Oleh itu, berbeza dengan program Microsoft Office lain, klik gambar yang diselitkan dalam OneNote tidak Pilih gambar. Sebaliknya, menempatkan titik selitan untuk menaip teks. Jika anda ingin pilih gambar yang anda telah selitkan, alihkan penuding di atasnya. Sempadan biru bersempang muncul di sekeliling gambar dan pemegang rambut silang Biru muncul di sebelah gambar. Klik sempadan atau pemegang untuk memilih gambar. Apabila gambar dipilih, klik dan seret ke lokasi baru pada halaman.

Halaman atas

Selitkan pangkasan skrin

Anda boleh gunakan OneNote untuk mengambil gambar semua atau sebahagian daripada skrin komputer anda, dan kemudian selitkannya ke dalam Nota anda. Gambar ini, yang dipanggil Pangkasan skrin, membolehkan anda dengan cepat petikan maklumat yang anda tidak perlu mengedit. Contohnya, anda mungkin mengambil gambar jadual perjalanan perniagaan anda pada Laman Web agensi perjalanan anda, dan kemudian tampalkannya ke dalam Nota anda supaya anda boleh melihat apabila anda tidak mempunyai capaian ke Web.

Anda mencipta Pangkasan skrin dengan menyeret penuding untuk memilih kawasan segi empat, yang boleh julat dari segi empat sama 25-piksel kepada seluruh ketinggian dan lebar skrin anda. Apa-apa dalam kawasan segi empat tepat yang disertakan dalam imej dan ditambahkan secara automatik pada Nota anda dan pada papan klip. Anda dengan mudah boleh menampal tambahan salinan imej pada halaman lain dalam buku nota OneNote anda atau dalam program lain.

 1. Dalam OneNote, pada menu selitkan , klik Pangkasan skrin.

  OneNote diminimumkan dan tetingkap aktif terakhir menjadi kelihatan.

 2. Jika perlu, menukar kepada program yang memaparkan maklumat yang anda ingin Tangkap sebagai gambar (contohnya, halaman Web dalam Internet Explorer).

 3. Klik dan tahan butang tetikus, dan kemudian seret penuding arah sebarang untuk membuat pilihan. Contohnya, anda boleh bermula dari penjuru kiri bahagian atas kawasan yang anda ingin petik dan kemudian seret penuding ke bawah kanan.

 4. Lepaskan butang tetikus untuk mencipta Pangkasan skrin dan menyelitkannya ke dalam Nota anda.

  Petua: Apabila anda mencipta Pangkasan skrin, ia secara automatik disalin ke papan klip. Untuk menyelitkan gambar ke sebarang program lain, klik tampal atau tekan CTRL + V di tempat yang anda ingin selitkan gambar.

Nota: Pangkasan skrin ialah imej statik. Apabila anda mengambil Pangkasan skrin bagi sesuatu (contohnya, halaman Web), dan maklumat perubahan pada sumber, Pangkasan skrin tidak dikemas kini.

Halaman atas

Menambah tag Nota pada Nota penting

OneNote menyediakan beberapa tag nota yang dipratentukan, seperti penting dan untuk melakukannya, anda boleh mengaitkan dengan Nota anda. Anda juga boleh mencipta tag Nota tersuai anda sendiri dan Cari item yang ditag.

Menambah tag Nota

 1. Letakkan penuding dalam perenggan yang anda ingin tag.

 2. Pada bar alat Standard , klik anak panah di sebelah butang tag , dan kemudian klik tag nota yang anda inginkan. Contohnya, untuk melampirkan kotak semak sesuatu yang anda ingin susulan pada, klik Untuk lakukan Imej Butang .

Selepas anda menambahkan tag pada Nota anda, anda boleh mencari Nota anda untuk item yang ditag dan anda boleh mengumpulkan item yang ditag bersama-sama mengikut nama tag.

Mencari nota yang ditag

 1. Pada bar alat Standard , klik anak panah di sebelah butang tag , dan kemudian klik Tunjukkan semua Nota ditag.

 2. Dalam anak tetingkap Ringkasan tag Nota , memperincikan skop carian jika perlu, dan kemudian klik Segarkan semula hasil.

Anda boleh menggunakan tag Nota untuk dilakukan sebagai kotak semak untuk menunjukkan sama ada anda mengikuti ke atas pada item tindakan. Pilih atau kosongkan kotak dalam anak tetingkap Ringkasan tag Nota atau pada halaman yang mengandungi tag Nota.

Halaman atas

Nota: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×