Mengalihkan fail SharePoint Server 2013 OneDrive for Business ke Office 365

Penting: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Untuk mengalihkan semua kandungan anda dari SharePoint Server 2013 ke Office 365, tempat yang terbaik untuk memulakan ialah Alat migrasi SharePoint.

Untuk mengalihkan fail secara manual, Teruskan membaca dalam artikel ini. Anda juga boleh mengalihkan fail pustaka laman saya SharePoint Server 2010 ke Office 365.

Pustaka SharePoint 2013 OneDrive for Business

Pustaka Laman Saya SharePoint 2010

SharePoint 2013 OneDrive for Business

Laman Saya SharePoint 2010

Mengapakah saya perlu mengalihkan fail ke OneDrive for Business pada Office 365?

OneDrive for Business pada Office 365 memberikan anda capaian awan ke dokumen kerja anda. Ini bermakna anda boleh mencapai fail anda menggunakan sebarang komputer atau peranti mudah alih yang mempunyai capaian Internet. Selain itu, organisasi anda telah mengubah persediaan anda agar pemilihan OneDrive dalam bar navigasi akan membawa anda ke OneDrive for Business pada Office 365.

Pilih OneDrive pada SharePoint untuk pergi ke OneDrive for Business pada Office 365

Halaman Atas

Dalam artikel ini

Beralih ke OneDrive for Business pada Office 365 melibatkan beberapa tugas satu kali. Beberapa tugas ini bergantung pada fail dan aktiviti anda yang terdapat dalam OneDrive for Business yang asal dalam SharePoint 2013. Jadual di bawah meringkaskan tugas ini dan seksyen di bawah menyediakan butiran.

Tindakan

Perihalan

Ikon Alihkan dokumen

Mengalih fail anda

Pustaka Office 365 OneDrive for Business anda telah disediakan dan sedia untuk digunakan. Tetapi anda mungkin mempunyai fail dalam SharePoint yang anda ingin alihkan ke pustaka Office 365.

Logo OneNote

Mengalih buku nota OneNote

Anda perlu menggunakan langkah yang berbeza untuk mengalihkan buku nota OneNote anda.

Ikon Dokumen kongsi

Berkongsi fail

Anda mungkin telah berkongsi fail dalam pustaka SharePoint OneDrive for Business yang lama menggunakan beberapa cara. Fail yang anda telah alihkan ke pustaka Office 365 baru adalah fail baru. Oleh itu, anda mungkin ingin menyediakan sambungan perkongsian lagi ke sesetengah fail ini.

Mengalihkan fail anda dari SharePoint ke Office 365

Untuk mengalihkan fail anda, lakukan tugas berikut dalam jujukan:

 1. Pergi ke pustaka SharePoint OneDrive for Business anda

 2. Menyegerakkan pustaka SharePoint Server 2013 OneDrive for Business anda ke komputer anda

 3. Mencipta salinan sandaran bagi folder pustaka disegerakkan pada komputer anda

 4. Berhenti menyegerakkan pustaka SharePoint Server 2013 OneDrive for Business anda

 5. Menyegerakkan pustaka Office 365 OneDrive for Business anda ke komputer anda

 6. Memuat naik fail ke pustaka Office 365 OneDrive for Business anda yang disegerakkan

Langkah-langkah untuk mengalihkan fail SharePoint 2013 ke Office 365

Pergi ke pustaka OneDrive for Business anda pada SharePoint Server 2013

Memilih OneDrive dalam bar navigasi dalam SharePoint Server 2013 kini akan membawa anda ke OneDrive for Business pada Office 365. Walau bagaimanapun, untuk mengalihkan fail ke OneDrive for Business pada Office 365, anda perlu pergi ke OneDrive for Business yang asal pada SharePoint 2013.

 1. Daftar masuk ke SharePoint.

 2. Pilih nama anda dalam bar navigasi, dan kemudian pilih tentang saya.
  Pilih halaman Tentang Saya dalam SharePoint

 3. Pilih seting dan kemudian pilih Kandungan laman.
  Pilih Kandungan Laman dari menu Gear pada halaman Tentang Saya

 4. Pada halaman kandungan laman, pilih dokumen.
  Pilih Dokumen pada halaman Kandungan Laman
  Ini membawa anda ke OneDrive for Business pustaka SharePoint Server 2013.

Menyegerakkan pustaka SharePoint Server 2013 OneDrive for Business ke komputer anda

Aplikasi penyegerakan OneDrive for Business menyediakan cara yang berkesan untuk mengalihkan fail anda kerana ia membenarkan anda menguruskan fail pada komputer setempat anda dan mengelakkan percubaan untuk mengalihkan fail melalui rangkaian. Sila ambil perhatian terhadap butiran penting berikut tentang menggunakan aplikasi penyegerakan untuk tugas ini:

Cuba segerakkan OneDrive for Business ke komputer anda:

 1. Pergi ke OneDrive for Business yang asal anda pada SharePoint Server 2013.

 2. Pilih Segerak di atas halaman.
  Segerakkan OneDrive for Business dalam SharePoint 2013

  Dalam aplikasi OneDrive for Business penyegerakan terbuka.

  Nota: Jika aplikasi itu dinamakan “SkyDrive Pro” dan bukannya OneDrive for Business, ini bermakna anda tidak menggunakan aplikasi segerak versi terkini.

 3. Pilih Segerakkan Sekarang.

  Jika anda memerlukan versi terkini OneDrive for Business, klik Dapatkan pada aplikasi OneDrive for business yang yang sesuai untuk saya dalam kotak dialog penyegerakan.

 4. Pilih Tunjukkan fail saya untuk pergi ke folder pustaka disegerakkan. Folder muncul di bawah kegemaran Windows anda dan dinamakan "OneDrive for Business."
  Folder disegerakkan SharePoint OneDrive for Business

  Jika anda telah menyegerakkan pustaka ini sebelum anda memulakan tugas ini, anda akan pergi ke folder pustaka disegerakkan serta-merta selepas anda memilih Segerakkan Sekarang.

Mencipta salinan sandaran bagi folder pustaka disegerakkan pada komputer anda

Mengapakah anda perlu mencipta salinan folder pustaka disegerakkan? Ia akan menyediakan sandaran untuk pustaka OneDrive for Business anda dan ia akan lebih mudah dicari kemudian dalam Penjelajah Fail.

 1. Mencipta folder baru dalam penjelajah fail untuk menyalin folder pustaka disegerakkan. Contohnya:
  Folder untuk fail pemeringkatan untuk dialihkan ke Office 365

 2. Pilih folder disegerakkan OneDrive for Business dalam Kegemaran anda.

 3. Pilih semua fail dan folder dan tekan Ctrl-C untuk menyalinnya.

 4. Pilih folder baru anda dicipta dan tekan Ctrl-V untuk menampal semua fail dan folder.
  Memandangkan fail dalam folder ini tidak disegerakkan dengan SharePoint, ia akan muncul tanpa sebarang penyegerakan penunjuk ( Ikon fail dengan penunjuk penyegerakan ) pada ikonnya.
  Folder pemeringkatan selepas mengalihkan fail dari folder disegerakkan SharePoint OneDrive for Business

Halaman Atas

Berhenti menyegerakkan pustaka SharePoint OneDrive for Business anda

Kini anda telah mencipta folder sandaran yang mengandungi pustaka anda, anda perlu berhenti menyegerakkan pustaka SharePoint.

 1. Dalam dulang sistem anda, klik kanan OneDrive for Business ikon aplikasi segerak, dan kemudian pilih Hentikan penyegerakan folder …
  Hentikan penyegerakan OneDrive for Business

 2. Pilih OneDrive for Business kemudian pilih Hentikan penyegerakan.

 3. Pilih Ya untuk mengesahkan bahawa anda ingin menghentikan penyegerakan pustaka ini.

Nota: Anda akan mendapat mesej bahawa langkah ini secara kekal berhenti menyegerakkan tetapi anda sentiasa boleh klik penyegerakan dalam OneDrive for Business untuk memulakan penyegerakan sekali lagi kemudian.

Menyegerakkan pustaka Office 365 OneDrive for Business anda ke komputer anda

 1. Pilih OneDrive dalam bar navigasi.
  Pautan OneDrive menavigasi ke Office 365 OneDrive for Business
  Ini membuka tetingkap pelayar baru dengan Office 365 pustaka OneDrive for Business.
  Pustaka OneDrive For Business dalam Office 365

 2. Pilih penyegerakan.
  OneDrive for Business Bestari aplikasi penyegerakan terbuka.

  Nota: Jika aplikasi itu dinamakan “SkyDrive Pro” dan bukannya OneDrive for Business, ini bermakna anda tidak menggunakan versi aplikasi penyegerakan yang terkini. Untuk maklumat mengenai aktiviti mengemas kini aplikasi, lihat Mengemas kini aplikasi penyegerakan OneDrive for Business dalam artikel ini kemudian.

 3. Pilih Segerakkan Sekarang.

 4. Pilih Tunjukkan fail saya untuk pergi ke folder pustaka disegerakkan. Folder muncul di bawah kegemaran Windows anda dan dinamakan "OneDrive @OrganizationName," contohnya:
  Pustaka disegerakkan OneDrive for Business di bawah Kegemaran Windows
  Anda tidak akan melihat sebarang fail dalam folder pustaka disegerakkan. Setakat anda telah hanya menyediakan sambungan penyegerakan antara folder dengan pustaka Office 365.

Halaman Atas

Memuat naik fail ke folder pustaka Office 365 anda yang disegerakkan

 1. Dalam Penjelajah Fail, buka folder di tempat anda salinkan fail yang dimuat turun dari pustaka SharePoint.

 2. Alihkan semua fail dalam folder ini ke folder pustaka disegerakkan Office 365.

  Petua: Jika anda mahu, anda boleh menyeret fail ke folder pustaka disegerakkan Office 365 dalam Kegemaran anda.

Penting: Jika anda mengalihkan bilangan fail yang besar, untuk hasil terbaik, kami amat mengesyorkan anda mengalihkan fail dalam kelompok yang setiap satunya tidak melebihi 100 fail.

Sebaik sahaja anda mengalihkan fail ke folder pustaka disegerakkan, ia dimuat naik secara automatik ke Office 365. Semasa muat naik fail, anda boleh melihat ikon failnya berubah seperti yang ditunjukkan di bawah.

Ikon fail berubah semasa ia dimuat naik dan disegerakkan ke OneDrive for Business pada Office 365

Anda kini akan melihatnya apabila anda melawat OneDrive for Business pada Office 365 dalam pelayar web.

Petua: Anda boleh dengan segera menavigasi pustaka dalam pelayar web. Dalam folder pustaka tersegerak, klik kanan mana-mana fail, pilih OneDrive for Businessdan kemudian pilih pergi ke pelayar.

Melihat fail dalam folder disegerakkan dalam pelayar web

Halaman Atas

Pustaka OneDrive for Business saya mempunyai lebih daripada 20,000 item

Jika pustaka OneDrive for Business anda mempunyai lebih daripada 20,000 item, anda tidak dapat menggunakan aplikasi penyegerakan seperti yang diterangkan dalam artikel ini untuk mengalihkan fail anda ke Office 365.

Kiraan item dalam OneDrive for Business terdiri daripada fail dan folder dalam pustaka, serta sebarang fail dalam tong kitar semula SharePoint anda.

Berapa banyak item yang terdapat dalam OneDrive for Business saya?

Untuk melihat bilangan item dalam OneDrive for Business, anda boleh mencipta pandangan yang mengira item. Anda juga boleh mengira fail dan folder dalam OneDrive for Business menggunakan opsyen Buka dengan Penjelajah:

 1. Tuju ke pustaka OneDrive for Business anda dalam SharePoint Server 2013.

 2. Pada tab Pustaka, pilih Buka dengan Penjelajah.

 3. Dalam penjelajah fail, klik kanan dalam senarai fail dan pilih sifat.
  Pada tab umum dalam kotak dialog sifat menyenaraikan bilangan fail dan folder.

Cadangan

Jika boleh, kurangkan bilangan item yang anda sedang simpan dalam OneDrive for Business agar anda boleh menggunakan aplikasi penyegerakan untuk mengalihkan fail anda seperti yang diterangkan dalam artikel ini.

Jika anda benar-benar perlu mengalihkan lebih daripada 20,000 item, anda boleh menggunakan buka dengan Explorer opsyen, walaupun ia mungkin mengambil masa yang lama untuk melakukan ini. Untuk butiran, lihat memuat naik fail ke pustaka. Secara alternatif, pengatur cara yang mungkin dapat mencipta skrip untuk mengalihkan fail anda dengan lebih cepat.

Nota tentang mengalihkan fail ke Office 365

Perhatikan ciri berikut tentang mengalihkan fail dari SharePoint Server 2013 ke Office 365:

 • Fail tidak mengekalkan metadata asal mereka.

  Fail yang anda beralih dari SharePoint Server 2013 ke Office 365 dasarnya dikenali sebagai fail baru. Hasilnya, fail ini tidak mengekalkan metadata butiran seperti diubah suai dan diubah suai oleh.

 • OneDrive for Business pada Office 365 mempunyai had storan 1 TB.

 • OneDrive for Business pada Office 365 mengehadkan jenis fail berikut: ASHX, ASMX, JSON, SOAP, SVC, XAMLX.

Halaman Atas

Mengalih buku nota OneNote ke Office 365

Aplikasi segerak OneDrive for Business tidak menyokong buku nota OneNote. Untuk mengalihkan buku nota dari SharePoint ke Office 365, kami mengesyorkan anda mencipta buku nota baru dalam Office 365 dan kemudian menyalin seksyen dari buku nota asal kepada buku nota baru.

 1. Dalam OneDrive for Business dalam Office 365, cipta buku nota baru.

  Penting: Namakan buku nota menggunakan nama yang sama seperti buku nota asal dalam SharePoint.

 2. Dalam SharePoint, segerakkan buku nota yang anda ingin alihkan kemudian salin semua seksyen.

 3. Dalam OneDrive for Business dalam Office 365, buka buku nota baru dan tampal seksyen dari buku kerja asal.

 4. Padamkan buku nota asal dari pustaka SharePoint.

Berkongsi fail dalam pustaka Office 365

Anda mungkin telah berkongsi fail dalam pustaka SharePoint OneDrive for Business yang lama menggunakan beberapa cara. Contohnya, anda mungkin mempunyai:

Fail yang anda telah alihkan ke pustaka Office 365 baru adalah fail baru. Oleh itu, anda mungkin ingin menyediakan sambungan ke fail yang dipilih dengan berkongsinya.

Selain itu, sebaik sahaja anda mengesahkan bahawa anda telah berjaya mengalihkan fail ke Office 365, kami mengesyorkan anda memadamkannya daripada pustaka lama anda dalam SharePoint Server 2013. Dengan cara ini seseorang individu tidak akan dapat merujuk kepada salinan dokumen yang telah lapuk yang dikongsi dengan mereka terdahulu.

Halaman Atas

Mengemas kini aplikasi penyegerakan OneDrive for Business

Jika anda mempunyai pemasangan Click-to-Run bagi aplikasi penyegerakan OneDrive for Business (paling biasa), anda mungkin menerima kemas kini secara automatik. Untuk menyemak kemas kini, pilih Fail ->Akaun Office dari sebarang program Office seperti Word atau Excel. Jika anda tidak menjalankan Microsoft Office, anda akan menerima semua kemas kini pada aplikasi penyegerakan secara automatik.

Jika anda tidak melihat maklumat tentang kemas kini Office pada halaman akaun program Office, ini bermakna anda mempunyai pemasangan msi pada aplikasi OneDrive for Business. Dalam kes ini, semak kemas kini yang menggunakan Windows Update.


Halaman Atas

Nota: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×