Mengalihkan Access data ke pangkalan data SQL Server menggunakan Bestari tingkat

Penting: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Mengikut masa, kebanyakan pangkalan data aplikasi berkembang, menjadi lebih kompleks dan perlu menyokong lebih ramai pengguna. Beberapa titik dalam kehidupan anda aplikasi Microsoft Office Access, anda mungkin ingin Pertimbangkan tingkat padanya untuk pangkalan data Microsoft SQL Server untuk mengoptimumkan prestasi, Kebolehskalaan, ketersediaan, Keselamatan, kebolehpercayaan dan kebolehpulihan.

Dalam artikel ini

Tentang tingkat pangkalan data Microsoft Office Access

Menggunakan Bestari tingkat

Bagaimanakah objek pangkalan data mendapatkan upsized

Tentang tingkat pangkalan data Microsoft Office Access

Tingkat ialah proses pemindahan beberapa atau semua objek pangkalan data daripada pangkalan data Access ke pangkalan data SQL Server baru atau sedia ada atau baru projek Access (.adp).

Manfaat tingkat pangkalan data SQL Server

 • Berprestasi tinggi dan boleh skala    Dalam banyak situasi, SQL Server menawarkan prestasi yang lebih baik daripada pangkalan data Access. SQL Server juga menyediakan sokongan untuk sangat besar, bersaiz terabyte pangkalan data, iaitu lebih besar daripada had semasa untuk pangkalan data Access gigabait dua. Akhirnya, SQL Server berfungsi sangat berkesan dengan pemprosesan pertanyaan secara selari (menggunakan berbilang threads asli dalam proses tunggal untuk mengendalikan permintaan pengguna) dan diminimumkan keperluan memori tambahan apabila lebih banyak pengguna yang ditambahkan.

 • Ketersediaan increased    SQL Server membenarkan anda melakukan sandaran dinamik, sama ada peningkatan atau selesai, pangkalan data semasa ia sedang digunakan. Hasilnya, anda tidak perlu memaksa pengguna untuk keluar dari pangkalan data untuk menyandarkan data.

 • Keselamatan improved    Menggunakan sambungan dipercayai, SQL Server boleh menyepadukan dengan keselamatan sistem Windows untuk menyediakan capaian bersepadu tunggal untuk rangkaian dan pangkalan data, mengupah terbaik kedua-dua sistem keselamatan. Ini menjadikan ia lebih mudah untuk mentadbir skema keselamatan kompleks.

 • Kebolehpulihan segera    Dalam kes kegagalan sistem (seperti ranap sistem pengendalian atau pemutusan power), SQL Server mempunyai mekanisme pemulihan automatik yang pulih pangkalan data kepada keadaan terakhir kekonsistenan di melibatkan minit, dengan tiada campur tangan pentadbir pangkalan data.

 • Pemprosesan berdasarkan pelayan    Menggunakan SQL Server dalam konfigurasi klien/pelayan mengurangkan trafik rangkaian dengan pemprosesan pertanyaan pangkalan data pada pelayan sebelum menghantar hasil klien. Menghadapi pelayan lakukan pemprosesan yang biasanya lebih cekap, terutamanya apabila bekerja dengan set data yang besar.

  Aplikasi anda juga boleh menggunakan fungsi takrifan pengguna, prosedur tersimpan dan pemicu untuk mensentralisasi dan berkongsi aplikasi logik, peraturan perniagaan dan dasar, pertanyaan kompleks, pengesahihan data dan kod integriti rujukan pada pelayan dan bukannya pada klien.

Cara untuk tambahkan had

Bestari tingkat mengalihkan objek pangkalan data dan ia mengandungi data dari pangkalan data Access ke pangkalan data SQL Server baru atau sedia ada.

Terdapat tiga cara untuk menggunakan Bestari tingkat:

 • Tambahkan had semua objek pangkalan data dari pangkalan data Access untuk mencapai ada projek supaya anda boleh mencipta aplikasi klien/pelayar. Pendekatan ini memerlukan beberapa perubahan tambahan aplikasi dan pengubahsuaian kod dan pertanyaan kompleks.

 • Tambahkan had hanya data atau takrifan data dari pangkalan data Access ke pangkalan data SQL Server.

 • Mencipta pangkalan data Access bahagian depan yang SQL Server pangkalan data bahagian belakang supaya anda boleh mencipta aplikasi bahagian depan/bahagian belakang. Pendekatan ini memerlukan sedikit aplikasi pengubahsuaian sejak kod masih menggunakan enjin pangkalan data Access (ACE).

Sebelum anda tambahkan had pangkalan data Access

Sebelum tambahkan had anda pangkalan data Access ke pangkalan data SQL Server atau projek Access, pertimbangkan untuk melakukan yang berikut:

 • Menyandarkan pangkalan data anda     Walaupun Bestari tingkat tidak mengalih keluar sebarang data atau objek pangkalan data dari pangkalan data Access anda, ia merupakan idea yang baik untuk mencipta sandaran menyalinnya pangkalan data Access anda sebelum tambahkan had anda.

 • Pastikan anda mempunyai ruang cakera yang mencukupi     Anda mesti mempunyai ruang cakera yang mencukupi pada peranti yang akan mengandungi pangkalan data upsized. Bestari tingkat paling apabila terdapat banyak ruang cakera yang tersedia.

 • Mencipta Indeks unik     Jadual terpaut mesti mempunyai Indeks unik untuk dapat dikemas kini dalam Access. Bestari tingkat boleh tambahkan had Indeks unik sedia ada, tetapi tidak boleh menciptanya mana tiada wujud. Jika anda ingin dapat mengemas kini jadual anda, pastikan anda menambah Indeks unik untuk setiap Jadual Access sebelum tingkat.

 • Memperuntukkan sendiri keizinan yang sesuai pada pangkalan data SQL Server

  • Untuk tambahkan had untuk pangkalan data sedia ada, anda memerlukan keizinan mencipta lalai dan cipta Jadual.

  • Untuk membina pangkalan data baru, anda memerlukan keizinan mencipta pangkalan data, dan pilih keizinan pada jadual sistem dalam induk pangkalan data.

Bestari peningkatan Pensaizan Access 2007 dioptimumkan untuk berfungsi dengan Microsoft SQL Server 2000 dan SQL Server 2005.

Halaman Atas

Menggunakan Bestari tingkat

 • Pada tab Alat pangkalan data , dalam Kumpulan Alihkan Data , klik SQL Server.

  Memulakan Bestari tingkat.

Langkah 1: Pilih untuk tambahkan had untuk pangkalan data sedia ada atau pangkalan data baru

Langkah 2: Pilih yang jadual untuk tambahkan had

Langkah 3: Menentukan atribut dan opsyen untuk upsized

Langkah 4: Pilih cara untuk tambahkan had aplikasi anda

Laporan Bestari tingkat

Langkah 1: Pilih untuk tambahkan had untuk pangkalan data sedia ada atau pangkalan data baru

Pada halaman pertama Bestari, anda menentukan sama ada anda ingin tambahkan had pangkalan data Access ke pangkalan data SQL Server sedia ada atau mencipta pangkalan data SQL Server yang baru.

 • Pangkalan data sedia ada menggunakan    Jika anda memilih opsyen ini dan kemudian klik berikut, Access memaparkan kotak dialog Pilih sumber Data agar anda boleh mencipta sambungan ODBC kepada pangkalan data SQL Server yang sedia ada.

  Tentang sumber data ODBC

  Sumber data ialah sumber data yang digabungkan dengan maklumat sambungan yang diperlukan untuk mencapai data tersebut. Contoh sumber data adalah Access, SQL Server, Oracle RDBMS, hamparan dan fail teks. Contoh maklumat sambungan termasuk lokasi pelayan, nama pangkalan data, ID log masuk, kata laluan dan pelbagai opsyen pemacu ODBC yang menerangkan cara untuk menyambung ke sumber data.

  Dalam seni bina ODBC, aplikasi (seperti Access atau program Microsoft Visual Basic) disambungkan ke yang pengurus pemacu ODBC, yang seterusnya menggunakan pemacu ODBC tertentu (contohnya, pemacu Microsoft SQL ODBC) untuk menyambung ke sumber data (dalam kes ini, pangkalan data SQL Server). Dalam Access, anda menggunakan sumber data ODBC untuk menyambung ke sumber data luaran untuk capaian yang tidak mempunyai pemacu terbina dalam.

  Untuk menyambung ke sumber data ini, anda mesti melakukan perkara berikut:

  • Memasang pemacu ODBC sesuai pada komputer yang mengandungi sumber data.

  • Mentakrifkan nama sumber data (DSN) menggunakan sama ada Pentadbir sumber Data ODBC untuk menyimpan maklumat sambungan dalam daftaran Microsoft Windows atau fail DSN atau menyambung rentetan dalam Kod Visual Basic untuk menghantar maklumat sambungan terus ke pengurus pemacu ODBC.

   Sumber data Mesin

   Sumber data Mesin menyimpan maklumat sambungan dalam daftaran Windows pada komputer tertentu dengan nama takrifan pengguna. Anda boleh menggunakan Mesin sumber data pada komputer yang ditakrifkan pada sahaja. Terdapat dua jenis sumber data Mesin — sistem dan pengguna. Sumber data pengguna boleh digunakan oleh pengguna semasa sahaja dan kelihatan hanya kepada pengguna tersebut. Sumber data Sistem boleh digunakan oleh semua pengguna pada komputer dan kelihatan untuk semua pengguna pada komputer dan seluruh sistem perkhidmatan. Sumber data Mesin adalah sangat berguna apabila anda ingin menyediakan keselamatan yang ditambah, kerana hanya pengguna yang telah mengelog boleh melihat sumber data mesin dan ia tidak boleh disalin oleh pengguna jauh ke komputer lain.

   Fail sumber data

   Fail sumber data (juga dipanggil fail DSN) Menyimpan maklumat sambungan dalam fail teks tidak daftaran Windows, dan secara umumnya lebih fleksibel menggunakan daripada sumber data Mesin. Contohnya anda boleh menyalin fail sumber data untuk mana-mana komputer dengan pemacu ODBC betul agar aplikasi anda boleh bergantung pada maklumat sambungan yang konsisten dan tepat pada semua komputer ia menggunakan. Atau anda boleh meletakkan fail sumber data pada pelayan tunggal, berkongsi antara komputer yang banyak pada rangkaian dan mudah mengekalkan maklumat sambungan dalam satu lokasi.

   Sumber data fail juga boleh unshareable. Sumber data unshareable fail berada pada komputer tunggal dan tuding ke sumber data Mesin. Anda boleh menggunakan sumber data unshareable fail untuk mencapai sumber data Mesin sedia ada daripada fail sumber data.

   Menyambung rentetan

   Dalam modul, anda boleh mentakrifkan rentetan sambung diformatkan yang menentukan maklumat sambungan. Rentetan sambung menghantar maklumat sambungan terus ke pengurus pemacu ODBC, dan ia membantu memudahkan aplikasi anda dengan mengalih keluar keperluan pentadbir sistem atau pengguna mula-mula mencipta DSN yang sebelum menggunakan pangkalan data.

 • Mencipta pangkalan data    Jika anda memilih opsyen ini dan kemudian klik berikut, Access memaparkan halaman yang anda masukkan maklumat tentang pangkalan data SQL Server yang baru.

  • Apakah SQL Server yang anda ingin gunakan untuk pangkalan data ini?     Taipkan nama pelayan yang anda ingin gunakan.

  • Gunakan dipercayai sambungan     Anda boleh menggunakan sambungan dipercayai, iaitu, SQL Server boleh bersepadu dengan keselamatan sistem pengendalian Windows untuk menyediakan log tunggal ke rangkaian dan pangkalan data.

  • ID log masuk dan kata laluan     Jika anda tidak menggunakan sambungan dipercayai, taipkan ID log masuk dan kata laluan akaun dengan keistimewaan mencipta pangkalan data pada pelayan.

  • Apakah yang anda ingin untuk nama pangkalan data SQL Server baru anda?     Taipkan nama pangkalan data SQL Server yang baru. Access menyemak semula nama jika ia bertindan dengan nama pangkalan data sedia ada dan menambahkan akhiran bernombor (mydatabase 1, contohnya).

Atas seksyen

Langkah 2: Pilih yang jadual untuk tambahkan had

Dalam langkah ini, anda memilih jadual Access yang anda ingin tambahkan had untuk pangkalan data SQL Server. Pilih jadual yang anda ingin tambahkan had, dan kemudian gunakan butang anak panah untuk mengalihkannya ke senarai eksport untuk SQL Server . Secara alternatif, anda boleh dwiklik jadual untuk beralih dari satu senarai ke yang lain.

Senarai Jadual tersedia termasuk semua jadual terpaut kecuali untuk jadual SQL Server telah dalam pangkalan data SQL Server. Jadual terpaut yang menghala ke pangkalan data SQL Server yang telah dipilih untuk tingkat secara automatik muncul dalam kotak senarai eksport untuk SQL Server dan tidak dapat dialih keluar. Jadual yang tidak kelihatan buat masa ini dalam Anak Tetingkap Navigasi juga dikecualikan, termasuk Jadual tersembunyi dan sistem Jadual.

Petua: Sebarang jadual yang mempunyai nama yang berakhir dengan "_local" dikecualikan daripada senarai jadual yang tersedia untuk mengelakkan Jadual tingkat yang telah upsized. Jika anda ingin tambahkan had Jadual ini sekali lagi, namakannya semula sebelum anda menjalankan Bestari tingkat dengan mengalih keluar akhiran "_local".

Atas seksyen

Langkah 3: Menentukan atribut dan opsyen untuk upsized

Dalam langkah ini, anda memilih jadual mana menyifatkan untuk tambahkan had ke pangkalan data SQL Server anda. Secara lalai, Semua atribut dipilih untuk tingkat secara lalai.

Nota: Secara lalai, Bestari tingkat menukar nama medan capaian kepada nama medan SQL Server undang-undang, dan menukar jenis data capaian kepada jenis data SQL Server yang sama.

Apakah Jadual atribut yang anda ingin tambahkan had?

Jadual berikut menyenaraikan atribut yang anda boleh tambahkan had dan menerangkan cara Bestari tingkat mengendalikan setiap satu:

Atribut

Tindakan jika dipilih

Indeks

Upsizes Bestari tingkat semua indeks.

Bestari tingkat menukar capaian kunci primer untuk Indeks SQL Server dan menandakan mereka sebagai kunci primer SQL Server. Jika anda memilih untuk memautkan jadual SQL Server upsized pangkalan data Access anda, Bestari tingkat juga menambah awalan "aaaaa" nama indeks. Ini adalah kerana Access memilih indeks yang pertama mengikut abjad dalam senarai Indeks tersedia sebagai kunci primer dan awalan "aaaaa" memastikan Indeks kanan dipilih.

Semua Indeks mengekalkan nama mereka, kecuali mana aksara tidak sah digantikan dengan aksara "_". Indeks capaian unik dan bukan unik menjadi Indeks SQL Server yang unik dan bukan unik.

Jadual terpaut mesti mempunyai Indeks unik untuk dapat dikemas kini dalam Access. Bestari tingkat boleh tambahkan had Indeks unik sedia ada, tetapi tidak boleh menciptanya mana tiada wujud. Jika anda ingin dapat mengemas kini data dalam jadual anda selepas tingkat, pastikan anda menambah Indeks unik untuk setiap Jadual Access sebelum tingkat.

Peraturan pengesahihan

Bestari tingkat upsizes berikut sebagai kemas kini dan selitkan pemicu:

 • Semua sifat diperlukan medan

 • Peraturan pengesahihan Jadual

 • Peraturan pengesahihan rekod

 • Peraturan pengesahihan medan

Pencetus adalah siri penyata Transact-SQL yang berkaitan dengan jadual SQL Server. Jadual boleh mempunyai tiga pemicu, satu untuk setiap perintah yang boleh mengubah suai data dalam Jadual: perintah kemas kini, SELITKAN dan padam. Mencetuskan secara automatik dilaksanakan apabila perintah dilaksanakan. Bestari tingkat menggunakan pemicu daripada SQL Server peraturan untuk menguatkuasakan pensahihan aras medan kerana peraturan SQL Server membenarkan anda untuk memaparkan mesej ralat tersuai.

Setiap peraturan pengesahihan tidak semestinya mempunyai surat-menyurat pada satu ke satu dengan pencetus. Setiap peraturan pengesahihan mungkin menjadi sebahagian daripada beberapa pemicu dan picu setiap mungkin mengandungi kod untuk mengikut kefungsian beberapa peraturan pengesahihan.

Apabila anda mengesetkan sifat diperlukan medan capaian kepada benar, pengguna tidak dapat menyelitkan rekod dan biarkan medan diperlukan nol (jika terdapat tiada lalai yang terbatas kepada medan) atau menjadikan medan nol apabila mengemas kini rekod. Medan yang diperlukan adalah upsized pada medan yang tidak membenarkan nilai nol pada SQL Server.

Teks pengesahihan

Pangkalan data Access sifat Teks Pengesahihan ditukar kepada projek Access sifat Teks Pengesahihan . Ini mendayakan mesej ralat mesra Access untuk dipaparkan sekiranya berlaku perlanggaran kekangan demi jalankan.

Lalai

Upsizes Bestari tingkat semua sifat Nilai lalai untuk Amerika Kebangsaan Standard Institut (ANSI) lalai objek.

Perhubungan Jadual

Upsizes Bestari tingkat semua jadual perhubungan.

Anda boleh memutuskan cara untuk perhubungan Jadual tambahkan had dan integriti rujukan menggunakan Kemas kini, selitkan atau padam pemicu, atau menggunakan integriti rujukan diisytiharkan (PEMACU). PEMACU berfungsi dengan cara yang sama sebagai integriti rujukan Access dengan mentakrifkan kekangan kunci primer untuk jadual asas (bahagian "satu" perhubungan satu ke banyak) dan asing kekangan kunci asing Jadual (biasanya bahagian "banyak" perhubungan satu ke banyak).

 • Gunakan PEMACU     Pilih perhubungan Jadual dan Gunakan PEMACU untuk menggunakan PEMACU untuk menguatkuasakan integriti rujukan. Capaian pangkalan data lajur pengesahihan ditukar kepada kekangan semak PEMACU SQL Server dengan mesej pengesahihan seperti yang ditunjukkan dalam Jadual berikut.

Perhubungan pangkalan data Access

Kunci asing SQL Server

Validatio n teks

Kemas kini Lata

PADA PADAMKAN TIADA TINDAKAN PADA KEMAS KINI LATA

"Rekod tidak boleh dipadamkan kerana Jadual < foreigntable > termasuk rekod berkaitan."

Pemadaman Lata

PADA PADAM LATA PADA KEMAS KINI TIADA TINDAKAN

"Anda tidak boleh menambah atau mengubah rekod kerana rekod berkaitan diperlukan dalam Jadual < primarytable >."

Kemas kini Lata
dan pemadaman Lata

PADA PADAM LATA PADA KEMAS KINI LATA

Nilai tidak disetkan.

PEMACU tiada

PADAM TIADA TINDAKAN PADA KEMAS KINI TIADA TINDAKAN

Anda tidak boleh menambah, mengubah atau memadamkan rekod ini kerana pengehadan perhubungan antara Jadual < primarytable > < foreigntable >.

 • Gunakan pemicu     Jika anda mempunyai ditakrifkan kemas kini Lata atau memadamkan dalam perhubungan Jadual Access anda, dan anda ingin mengekalkan kelakuan ini dalam Jadual upsized, pilih perhubungan Jadual dan gunakan pemicu. Melata upsizes mengemas kini atau memadamkan sebagai pemicu untuk menguatkuasakan integriti rujukan.

  Perhubungan Jadual tidak semestinya mempunyai surat-menyurat pada satu ke satu dengan pencetus. Setiap perhubungan mungkin menjadi sebahagian daripada beberapa pemicu atau pemicu setiap mungkin mengandungi kod untuk mengikut kefungsian beberapa peraturan integriti rujukan. Selitkan pemicu digunakan pada jadual anak dan memadamkan pemicu digunakan pada jadual induk.

  Nota: Capaian memerlukan PEMACU untuk membaca gambar rajah pangkalan data pangkalan data SQL Server. Untuk membenarkan capaian Baca gambar rajah pangkalan data semasa menguatkuasakan integriti rujukan melalui pemicu, Bestari tingkat meletakkan PEMACU pada perhubungan tetapi mematikan penyemakan kekangan kunci asing.

Apakah opsyen data yang anda inginkan untuk memasukkan?

 • Menambah medan Cap masa pada jadual    SQL Server menggunakan medan Cap masa untuk menunjukkan rekod diubah (tetapi tidak apabila ia telah diubah) dengan mencipta medan nilai unik dan kemudian mengemas kini medan ini apabila rekod dikemas kini. Untuk jadual terpaut, Access menggunakan nilai dalam medan Cap masa untuk menentukan sama ada rekod yang telah diubah sebelum mengemas kini ia. Secara umum, medan Cap masa menyediakan prestasi terbaik dan kebolehpercayaan. Tanpa medan Cap masa, SQL Server mesti semak semua medan dalam rekod untuk menentukan jika rekod yang telah berubah, yang melambatkan prestasi.

  Jadual berikut menerangkan seting yang tersedia dalam senarai ini:

Seting

Perihalan

Ya, membolehkan Bestari memutuskan

Jika Jadual Access asal mengandungi titik terapung (tunggal atau berganda), Memo, atau medan Objek OLE , Bestari tingkat mencipta baru medan Cap masa dalam jadual SQL Server yang terhasil untuk medan tersebut.

Ya, sentiasa

Bestari tingkat mencipta medan Cap masa untuk semua jadual upsized tanpa mengira jenis medan yang ia mengandungi. Ini meningkatkan prestasi upsized Jadual Access yang mungkin mengandungi Memo, objek OLE atau medan titik terapung, tetapi yang mempunyai medan jenis lain.

Tidak, tiada

Bestari tingkat menambah medan Cap masa pada jadual.

Penting: Dalam jadual SQL Server terpaut, Access tidak menyemak untuk menentukan jika objek Memo atau OLE medan telah berubah kerana medan ini mungkin banyak megabait dalam saiz dan perbandingan mungkin terlalu intensif rangkaian dan memakan masa. Oleh itu, jika hanya medan teks atau imej telah berubah dan terdapat tiada medan Cap masa, Access menulis ganti perubahan. Juga, nilai medan titik terapung mungkin kelihatan kepada berubah apabila ia tidak, jadi dalam ketidakhadiran medan Cap masa, Access mungkin menentukan bahawa dalam rekod yang telah diubah apabila ia mempunyai tidak.

 • Hanya mencipta struktur Jadual, jangan tambahkan had sebarang data    Upsizes Bestari tingkat semua data SQL Server secara lalai. Jika anda memilih kotak semak sahaja mencipta struktur Jadual, jangan tambahkan had sebarang data , hanya struktur data ialah upsized.

Atas seksyen

Langkah 4: Pilih cara untuk tambahkan had aplikasi anda

Pada halaman berikut Bestari, anda boleh memilih salah satu daripada tiga cara yang berbeza untuk tambahkan had aplikasi pangkalan data Access anda. Di bawah perubahan aplikasi apa yang anda inginkan untuk membuat?, pilih salah satu opsyen berikut:

 • Mencipta aplikasi klien/pelayar capaian baru    Jika anda memilih opsyen ini, Bestari tingkat mencipta projek Access baru. Bestari tingkat menggesa anda untuk nama yang lalai kepada nama pangkalan data Access semasa, menambahkan akhiran "CS", dan kemudian Menyimpan projek dalam lokasi yang sama seperti pangkalan data Access sedia ada.

  Bestari tingkat mencipta fail projek Access dan kemudian upsizes semua objek pangkalan data daripada pangkalan data Access untuk projek Access. Jika anda tidak menyimpan ID pengguna dan kata laluan, kemudian pada kali pertama anda membuka projek Access, Access memaparkan kotak dialog Sifat pautan Data agar anda boleh menyambung ke pangkalan data SQL Server.

 • Jadual pautan SQL Server untuk aplikasi yang sedia ada    Jika anda memilih opsyen ini, Bestari tingkat mengubah suai pangkalan data Access anda agar halaman capaian pertanyaan, borang, laporan dan data anda menggunakan data dalam pangkalan data SQL Server yang baru dan bukannya data dalam pangkalan data Access anda. Dalam Bestari tingkat menamakan semula capaian jadual anda tambahkan-had dengan akhiran "_local." Contohnya, jika anda tambahkan had Jadual bernama pekerja, jadual yang merupakan dinamakan semula Employees_local dalam pangkalan data Access anda. Kemudian, Bestari tingkat mencipta jadual terpaut SQL Server yang bernama pekerja.

  Nota: Selepas operasi tingkat selesai, jadual yang telah dinamakan semula dengan akhiran "_local" tidak lagi boleh digunakan. Walau bagaimanapun, ia adalah idea yang baik untuk mengekalkan Jadual setempat sehingga anda mengesahkan bahawa tingkat yang telah berjaya. Kemudian, anda boleh memadamkan setempat jadual untuk mengurangkan saiz pangkalan data Access anda. Pastikan anda menyandarkan pangkalan data anda sebelum memadamkan sebarang Jadual.

  Pertanyaan, borang, laporan dan data halaman capaian yang berdasarkan Jadual pekerja asal sekarang akan menggunakan jadual SQL Server pekerja terpaut. Banyak sifat medan dalam jadual asal setempat diwarisi dengan jadual setempat baru yang termasuk, Perihalan, kapsyen, Format, InputMaskdan DecimalPlaces.

 • Tiada perubahan aplikasi    Pilih opsyen ini jika anda hanya ingin menyalin data anda ke pangkalan data SQL Server dan tidak membuat sebarang perubahan kepada aplikasi pangkalan data Access anda sedia ada.

Menyimpan ID pengguna dan kata laluan    Secara lalai, Bestari tingkat mencipta jadual terpaut dalam aplikasi sedia ada atau mencipta projek Access tanpa menyimpan pengguna dan kata laluan. Ini bermakna pengguna akan digesa untuk nama pengguna dan kata laluan setiap kali ia log masuk ke pangkalan data SQL Server.

Jika anda memilih Simpan ID pengguna dan kata laluan, pengguna boleh menyambung ke pangkalan data SQL Server tanpa pengelogan dalam. Jika anda memilih aplikasi klien/pelayar capaian baru cipta, projek Access menyimpan kata laluan pengguna dalam rentetan sambungan OLE DB.

Nota: Opsyen ini dinyahdayakan untuk opsyen tiada perubahan aplikasi jika jadual SQL Server terpaut dikonfigurasikan dengan jadual MSysConf untuk menolak menyimpan kata laluan.

Laporan Bestari tingkat

Apabila anda klik selesai, Bestari tingkat mencipta laporan yang menyediakan Perihalan terperinci bagi semua objek yang dicipta dan laporan sebarang ralat yang dihadapi semasa proses. Bestari tingkat memaparkan laporan dalam pratonton cetak dan anda kemudian boleh mencetak atau menyimpan laporan, contohnya, sebagai fail XPS atau PDF. Laporan tidak disimpan sebagai objek Access apabila anda menutup tetingkap pratonton cetak.

Laporan Bestari tingkat mengandungi maklumat tentang perkara berikut:

 • Parameter tingkat, termasuk Jadual Apakah menyifatkan anda memilih untuk tambahkan had dan cara anda upsized.

 • Maklumat Jadual, termasuk perbandingan nilai Access dan SQL Server untuk nama, jenis data, indeks, peraturan pengesahihan, lalai, mencetuskan, dan sama ada Cap masa ditambah.

 • Sebarang ralat yang dihadapi, seperti pangkalan data atau urus niaga penuh, mencukupi keizinan log, peranti atau pangkalan data tidak dicipta, jadual, lalai, atau peraturan pengesahihan dilangkau, perhubungan tidak dikuatkuasakan, pertanyaan dilangkau (kerana ia tidak boleh diterjemahkan kepada sintaks SQL Server), dan ralat penukaran kawalan dan sumber rekod dalam borang dan laporan.

Atas seksyen

Halaman Atas

Bagaimanakah objek pangkalan data mendapatkan upsized

Data berikut dan objek pangkalan data mendapatkan upsized:

 • Data dan jenis data    Semua jenis data pangkalan data Access ditukar kepada mereka nilai yang setara dalam SQL Server. Bestari menukar teks pangkalan data Access untuk Unikod dengan menambah pengecam rentetan Unikod semua nilai rentetan dan dengan menambah awalan n Unikod semua jenis data.

 • Pertanyaan   

  • Pertanyaan Pilih yang tidak mempunyai Klausa mengikut atau parameter ditukar kepada pandangan.

  • Pertanyaan tindakan ditukar kepada pertanyaan tindakan prosedur tersimpan. Access menambah NOCOUNT SETKAN pada selepas kod pengisytiharan parameter untuk memastikan prosedur tersimpan berjalan.

  • Pilih pertanyaan hanya rujukan Jadual (juga dipanggil pertanyaan asas) yang menggunakan parameter atau Klausa mengikut ditukar kepada fungsi takrifan pengguna. Jika perlu, Klausa 100 peratus atas ditambahkan pada pertanyaan yang mengandungi Klausa mengikut.

  • Pertanyaan parameter yang menggunakan parameter bernama mengekalkan nama teks asal yang digunakan dalam pangkalan data Access dan ditukar kepada prosedur tersimpan atau fungsi takrifan pengguna dalam baris.

   Nota: Anda mungkin perlu menukar pertanyaan yang Adakah tidak tambahkan had, seperti pertanyaan serah semula SQL, pertanyaan takrifan data dan pertanyaan tab silang secara manual. Anda juga mungkin perlu secara manual pertanyaan tambahkan had yang telah bersarang terlalu mendalam.

 • Borang, laporan, dan kawalan    Penyata SQL dalam sifat RecordSource, ControlsSource dan RowSource untuk borang, laporan atau kawalan disimpan di tempat dan tidak ditukar kepada prosedur tersimpan atau fungsi takrifan pengguna.

 • Sifat permulaan    Bestari tingkat upsizes sifat permulaan yang berikut:

  StartUpShowDBWindow
  StartUpShowStatusBar
  AllowShortcutMenus
  AllowFullMenus
  AllowBuiltInToolbars
  AllowToolbarChanges
  AllowSpecialKeys
  UseAppIconForFrmRpt
  AppIcon
  AppTitle
  StartUpForm
  StartUpMenuBar
  StartupShortcutMenuBar

 • Modul dan makro    Bestari tingkat tidak membuat sebarang perubahan kepada makro atau modul. Anda mungkin perlu mengubah suai aplikasi anda untuk memanfaatkan sepenuhnya ciri SQL Server. Untuk maklumat lanjut, lihat artikel MSDN Mengoptimumkan Microsoft Office Access aplikasi terpaut untuk SQL Server.

Halaman Atas

Nota: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×