Mengalih keluar data dan maklumat peribadi tersembunyi dengan memeriksa buku kerja

Penting: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Jika anda merancang untuk berkongsi salinan elektronik buku kerja Microsoft Excel, anda digalakkan untuk menyemak semula buku kerja untuk data atau maklumat peribadi tersembunyi yang mungkin disimpan dalam buku kerja itu sendiri atau dalam sifat dokumennya (metadata). Oleh sebab maklumat tersembunyi ini boleh mendedahkan butiran mengenai organisasi anda atau mengenai buku kerja itu sendiri yang tidak ingin dikongsikan secara umum, anda boleh mengalih keluar maklumat tersembunyi ini sebelum anda berkongsi buku kerja dengan individu lain.

Pemeriksa Dokumen dalam Excel boleh membantu anda mencari dan mengalih keluar data dan maklumat peribadi tersembunyi dalam buku kerja anda.

Nota: Anda boleh mengalih keluar data dan maklumat peribadi tersembunyi daripada buku kerja yang telah dihantar kepada orang lain. Walau bagaimanapun, jika buku kerja disimpan sebagai Buku kerja dikongsi, anda tidak boleh mengalih keluar komen, catatan, sifat dokumen dan maklumat peribadi. Untuk mengalih keluar maklumat ini daripada buku kerja dikongsi, salin pertama dan mematikan ciri buku kerja dikongsi.

Dalam artikel ini

Mencari dan mengalih keluar data dan maklumat peribadi tersembunyi

Jenis data dan maklumat peribadi tersembunyi

Maklumat yang dicari dan dialih keluar oleh Pemeriksa Dokumen

Maklumat yang dicari oleh Pemeriksa Dokumen tetapi tidak boleh dialih keluar

Mencari dan mengalih keluar data dan maklumat peribadi tersembunyi

Anda boleh menggunakan Pemeriksa Dokumen untuk mencari dan mengalih keluar data dan maklumat peribadi tersembunyi dalam buku kerja. Anda digalakkan untuk menggunakan Pemeriksa Dokumen sebelum anda berkongsi salinan elektronik buku kerja anda seperti dalam lampiran e-mel.

 1. Buka buku kerja yang anda ingin periksa untuk data dan maklumat peribadi tersembunyi.

 2. Klik Fail > Simpan Sebagai dan taipkan nama yang berbeza dalam kotak Nama fail untuk menyimpan satu salinan buku kerja asal anda.

  Penting: Anda digalakkan untuk menggunakan Pemeriksa Dokumen pada salinan asal buku kerja anda kerana ia sukar untuk memulihkan data yang dialih keluar oleh Pemeriksa Dokumen.

 3. Dalam salinan asal buku kerja anda, klik Fail > Maklumat.

 4. Klik semak untuk mencari isu, dan kemudian klik Periksa dokumen.

 5. Dalam kotak Pemeriksa dokumen , tandakan kotak jenis kandungan tersembunyi yang anda ingin periksa. Untuk maklumat lanjut tentang pemeriksa individu, lihat maklumat pemeriksa dokumen dicari dan dialih keluar

 6. Klik Periksa.

 7. Semak semula hasil pemeriksaan dalam kotak Pemeriksa dokumen .

 8. Klik Alih Keluar Semua di sebelah hasil pemeriksaan bagi jenis kandungan tersembunyi yang anda ingin alih keluar daripada dokumen anda.

  Penting: 

  • Jika anda mengalih keluar kandungan tersembunyi daripada buku kerja anda, anda mungkin tidak dapat memulihkannya dengan mengklik Buat Asal.

  • Jika anda mengalih keluar baris, lajur atau lembaran kerja tersembunyi yang mengandungi data, anda boleh mengubah hasil pengiraan atau formula dalam buku kerja anda. Jika anda tidak pasti maklumat yang terkandung dalam baris, lajur atau lembaran kerja tersembunyi, tutup Pemeriksa Dokumen, peragakan baris, lajur atau lembaran kerja yang tersembunyi kemudian semak semula kandungannya.

  • Pemeriksa untuk Komen dan Catatan, Sifat Dokumen dan Maklumat Peribadi dan Pengepala dan Pengaki tidak boleh digunakan dalam buku kerja yang telah disimpan sebagai buku kerja kongsi (Semak Semula > Kongsi Buku Kerja). Hal ini disebabkan buku kerja kongsi menggunakan maklumat peribadi untuk membolehkan individu berlainan bekerjasama ke atas buku kerja yang sama. Untuk mengalih keluar maklumat ini daripada buku kerja kongsi, anda boleh menyalin buku kerja kemudian tidak berkongsikannya. Untuk tidak berkongsi buku kerja, klik Semak Semula > Kongsi Buku Kerja dan kosongkan kotak semak Benarkan perubahan dibuat oleh lebih daripada seorang pengguna pada masa yang sama.

   Nota: Pembatalan perkongsian tidak tersedia dalam Microsoft Excel Starter 2010. Untuk tidak berkongsi, anda mesti menggunakan versi Excel yang lengkap.

  • Jika anda ingin mengalih keluar data dan maklumat peribadi tersembunyi daripada hamparan yang anda simpan dalam format OpenDocument Spreadsheet (.ods), anda mesti menjalankan Pemeriksa Dokumen setiap kali anda menyimpan hamparan dalam format ini.

Halaman Atas

Jenis data dan maklumat peribadi tersembunyi

Beberapa jenis data dan maklumat peribadi tersembunyi boleh disimpan dalam buku kerja Excel. Maklumat ini mungkin tidak kelihatan serta-merta apabila anda melihat buku kerja dalam Excel tetapi individu lain mungkin boleh melihat atau mendapatkan semula maklumat ini.

Maklumat tersembunyi boleh merangkumi data yang ditambahkan oleh Excel pada buku kerja untuk membolehkan anda bekerjasama ke atasnya dengan individu lain. Ia boleh juga merangkumi maklumat yang anda sengaja tentukan sebagai tersembunyi.

Sebagai contoh, berikut adalah beberapa item yang boleh menjadi sumber data dan maklumat peribadi tersembunyi dalam buku kerja anda:

 • Komen dan catatan dakwat     Jika anda bekerjasama dengan individu lain untuk mencipta buku kerja anda, buku kerja anda mungkin mengandungi item seperti komen atau catatan dakwat. Maklumat ini membolehkan individu lain melihat nama individu yang bekerja dengan buku kerja anda, komen daripada pengulas dan perubahan yang dibuat pada buku kerja anda.

 • Sifat dokumen dan maklumat peribadi     Sifat dokumen, juga dikenali sebagai metadata, termasuk butiran tentang buku kerja anda seperti pengarang, subjek dan tajuk. Sifat dokumen juga termasuk maklumat yang dikekalkan secara automatik dengan program Office, seperti nama individu yang baru-baru ini disimpan buku kerja, tarikh apabila dokumen telah dicipta, dan dokumen lokasi (Excel 2013 atau lebih baru). Jika anda menggunakan ciri khusus, dokumen anda juga mungkin mengandungi jenis tambahan maklumat kenal pasti secara peribadi (PII), seperti pengepala e-mel, maklumat hantar untuk semakan, slip penghalaan, sifat pencetak (contohnya, laluan pencetak dan selamat kod laluan cetak) dan maklumat laluan fail untuk menerbitkan halaman Web.

 • Pengepala dan pengaki     Buku kerja boleh mengandungi maklumat dalam pengepala dan pengaki.

 • Baris, lajur dan lembaran kerja tersembunyi     Dalam buku kerja, baris, lajur dan seluruh lembaran kerja boleh disembunyikan. Jika anda mengagihkan salinan buku kerja yang mengandungi baris, lajur atau lembaran kerja tersembunyi, individu lain boleh memperagakannya untuk melihat data yang terkandung di dalamnya.

 • Sifat pelayan dokumen     Buku kerja yang disimpan di lokasi pada pelayan pengurusan dokumen seperti laman Ruang Kerja Dokumen atau pustaka berdasarkan Microsoft Windows SharePoint Services, mungkin mengandungi sifat atau maklumat dokumen tambahan yang berkaitan dengan lokasi pelayan ini.

 • Data XML tersuai     Buku kerja boleh mengandungi data XML tersuai yang tidak kelihatan dalam dokumen itu sendiri. Pemeriksa Dokumen boleh mencari dan mengalih keluar data XML ini.

 • Kandungan Tidak Kelihatan    Buku Kerja boleh mempunyai objek yang tidak kelihatan kerana ia diformatkan sebagai tidak kelihatan.

 • Pautan luaran    Buku Kerja boleh mempunyai pautan ke data dalam buku kerja lain (pautan luaran). Nama lembaran kerja yang mengandungi data tersebut akan disimpan kemudiannya dengan buku kerja tetapi mungkin tidak kelihatan.

 • Fail atau objek terbenam    Buku Kerja boleh mempunyai fail terbenam (seperti dokumen Office atau Text) atau objek terbenam (seperti carta atau persamaan) yang mungkin mempunyai data yang tidak kelihatan.

 • Makro kod VBA    Buku Kerja boleh mempunyai makro, modul VBA, COM atau kawalan ActiveX, Borang Pengguna atau Fungsi Takrifan Pengguna (UDFs) yang mungkin mengandungi data tersembunyi.

 • Item yang mungkin mempunyai data dicache    Buku Kerja boleh mempunyai data dicache untuk Jadual Pangsi, Carta Pangsi, penghiris, garis masa dan formula Cube yang mungkin tidak kelihatan.

 • Tinjauan Excel    Buku Kerja boleh mempunyai soalan Tinjauan Excel tersembunyi yang telah dimasukkan dalam Excel Online dan disimpan dengan buku kerja, tetapi tidak kelihatan di sana.

 • Senario Pengurus Senario    Buku Kerja boleh mempunyai senario yang telah ditakrifkan menggunakan Pengurus Senario. Senario ini mungkin mengandungi data dicache atau tersembunyi.

 • Penapis    Buku Kerja boleh mempunyai AutoTuras aktif atau penapis jadual yang mungkin menyebabkan data dicache atau data tersembunyi disimpan dengan buku kerja.

 • Nama tersembunyi    Buku Kerja boleh mempunyai nama tersembunyi yang mungkin sumber bagi data tersembunyi.

Maklumat yang dicari dan dialih keluar oleh Pemeriksa Dokumen

Dalam Excel, Pemeriksa Dokumen memaparkan item yang dikesan olehnya untuk membantu anda mencari dan mengalih keluar data dan maklumat peribadi tersembunyi yang khusus kepada buku kerja Excel. Jadual berikut menyenaraikan jenis data dan maklumat peribadi tersembunyi yang boleh dicari dan dialih keluar oleh Pemeriksa Dokumen daripada buku kerja anda.

Nota: 

 • Bukan semua ciri Excel yang disenaraikan dalam jadual disokong dalam Microsoft Excel Starter 2010. Untuk maklumat lanjut tentang ciri yang tersedia dalam Excel Starter, lihat sokongan ciri Excel Starter.

 • Jika organisasi anda telah menambah modul pemeriksa tersuai pada Pemeriksa Dokumen, anda mungkin melihat jenis maklumat tambahan.

Untuk item ini:

Pemeriksa Dokumen mencari dan mengalih keluar:

Komen dan Catatan

 • Komen

 • Catatan dakwat

Nota: Dalam Excel Starter 2010, Pemeriksa Dokumen hanya mengalih keluar catatan.

Sifat Dokumen dan Maklumat Peribadi

 • Sifat dokumen, termasuk maklumat dari tab Ringkasan, Statistik dan Tersuai bagi kotak dialog Sifat Dokumen

 • (Excel 2013 atau lebih baru) Lokasi dokumen, apabila mengklik Alih keluar semua, lokasi dokumen sedia ada akan dikemaskan daripada fail. Lokasi dokumen tidak boleh ditambah semula ke fail semasa menyimpan sehingga anda menutup Excel 2013 atau lebih baru dan membuka semula fail sekali lagi.

 • Pengepala e-mel

 • Slip penghalaan

 • Maklumat Hantar untuk semakan

 • Sifat pelayan dokumen

 • Maklumat Dasar Pengurusan Dokumen

 • Maklumat jenis kandungan

 • Nama pengguna

 • Maklumat laluan pencetak

 • Komen senario

 • Laluan fail untuk menerbitkan halaman Web

 • Komen untuk nama tertakrif dan nama jadual

 • Sambungan data luaran tidak aktif

Pengepala dan Pengaki

 • Maklumat dalam pengepala buku kerja

 • Maklumat dalam pengaki buku kerja

Baris dan Lajur Tersembunyi

 • Baris Tersembunyi

 • Lajur tersembunyi yang mengandungi data

  Nota: 

  • Jika terdapat lajur tersembunyi dalam buku kerja anda yang tidak mengandungi data dan yang terletak di antara lajur yang mengandungi data, lajur tersembunyi yang kosong ini akan dikesan dan dialih keluar juga.

  • Jika baris atau lajur tersembunyi dalam buku kerja anda mengandungi data, anda boleh mengubah hasil pengiraan atau formula dalam buku kerja dengan mengalihkannya keluar. Jika anda tidak pasti maklumat yang terkandung dalam baris atau lajur tersembunyi, tutup Pemeriksa Dokumen, peragakan baris atau lajur tersembunyi kemudian semak semula kandungannya.

  • Pemeriksa Dokumen tidak mengesan bentuk, carta, kawalan, objek dan kawalan Microsoft ActiveX, gambar atau grafik SmartArt yang mungkin terletak dalam lajur tersembunyi.

  • Baris atau lajur tersembunyi tersembunyi tidak dialih keluar jika ia merupakan sebahagian daripada pengepala Jadual, senarai pengepala atau jadual pangsi. Baris dan lajur ini ialah diperagakan.

Lembaran Kerja Tersembunyi

 • Lembaran kerja tersembunyi

  Nota: Jika lembaran kerja tersembunyi dalam buku kerja anda mengandungi data, anda boleh mengubah hasil pengiraan atau formula dalam buku kerja dengan mengalihkannya keluar. Jika anda tidak pasti maklumat yang terkandung dalam lembaran kerja tersembunyi, tutup Pemeriksa Dokumen, peragakan lembaran kerja tersembunyi kemudian semak semula kandungannya.

Data XML Tersuai

 • Data XML Tersuai yang mungkin disimpan dalam buku kerja

Kandungan Tidak Kelihatan

 • Objek yang tidak kelihatan kerana ia telah diformatkan sebagai tidak kelihatan

  Nota: Pemeriksa Dokumen tidak dapat mengesan objek yang dilindungi oleh objek lain.

Maklumat yang dicari oleh Pemeriksa Dokumen tetapi tidak boleh dialih keluar

Pemeriksa Dokumen dapat mengesan item berikut yang mungkin mempunyai data yang tidak boleh dilihat dalam buku kerja anda. Ia tidak dapat mengalih keluar item ini untuk anda kerana ia mungkin menyebabkan buku kerja tidak berfungsi dengan betul. Anda boleh memeriksa setiap item yang ditemui dan menentukan sama ada anda ingin mengalihkannya keluar secara manual atau menggantikannya dengan item yang tidak mempunyai data tersembunyi, seperti gambar statik.

Untuk item ini:

Pemeriksa Dokumen dapat mencari:

Pautan luaran

Pautan ke data dalam buku kerja lain. Nama lembaran kerja yang mengandungi data disimpan dengan buku kerja anda tetapi ia tidak kelihatan di sana. Pautan luaran termasuk rujukan luaran yang digunakan dalam:

 • Sel lembaran kerja

 • Nama

 • Objek, seperti kotak teks atau bentuk

 • Tajuk Carta

 • Siri data carta

Fail atau objek terbenam

Fail terbenam (seperti dokumen Office atau Text) atau objek terbenam (seperti carta atau persamaan) yang mungkin mempunyai data yang tidak kelihatan dalam buku kerja anda. Berikut adalah contoh beberapa jenis objek:

 • Objek imej Bitmap

 • Objek Microsoft Equation 3.0

 • Objek Carta Microsoft Graph

 • Objek Persembahan Microsoft PowerPoint

 • Objek Lukisan Microsoft Visio

 • Objek Dokumen Microsoft Word

 • Objek OpenDocument Text

Makro kod VBA

Item makro atau VBA yang mungkin mempunyai data tersembunyi dalam buku kerja anda. Ini termasuk:

 • Makro, termasuk helaian Makro Excel 4.0 (XLM)

 • Modul VBA

 • COM atau kawalan ActiveX

 • Borang Pengguna, termasuk Borang Excel 5.0

 • Fungsi Takrifan Pengguna (UDFs)

Ciri BI dengan data dicache

Ciri BI yang mungkin mempunyai data dicache yang disimpan dengan buku kerja, mungkin mengandungi data yang tidak boleh dilihat. Pemeriksa Dokumen menyemak item berikut yang mungkin mempunyai PivotCache, SlicerCache atau cache formula Cube :

 • Jadual Pangsi dan Carta Pangsi

 • Penghiris dan garis masa

 • Formula Cube

Tinjauan Excel

Soalan Tinjauan Excel yang telah dicipta dalam Excel Online dan disimpan dengan buku kerja tanpa dapat dilihat di sana.

Senario Pengurus Senario

Senario yang ditakrifkan dengan Pengurus Senario dan mungkin menyebabkan data dicache atau data tersembunyi disimpan dengan buku kerja.

Penapis

Penapis yang boleh menjadi punca data dicache atau data tersembunyi dalam buku kerja anda. Pemeriksa Dokumen menyemak AutoTuras dan penapis jadual yang digunakan pada data anda.

Nama tersembunyi

Nama tersembunyi yang mungkin menyimpan data tersembunyi dalam buku kerja.

Nota: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×