Mengalih atau menyalin sel dan kandungan sel

Mengalih atau menyalin sel dan kandungan sel

Penting: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Anda boleh menggunakan perintah Potong, Salin dan Tampal dalam Excel untuk mengalih atau menyalin sel atau kandungannya. Anda juga boleh menyalin kandungan atau atribut khusus daripada sel. Contohnya, anda boleh menyalin nilai terhasil sesuatu formula tanpa menyalin formula itu sendiri atau anda boleh menyalin formula itu sahaja.

Apabila anda mengalih atau menyalin sel, Excel mengalih atau menyalin sel, termasuk Formula dan mereka terhasil nilai, format sel dan komen. Beginilah cara:

 1. Pilih sel yang anda ingin alih atau salin.

  Cara memilih sel atau julat

 2. Pada tab Rumah, dalam kumpulan Papan Klip, lakukan salah satu daripada berikut:

  Imej Reben Excel

  • Untuk mengalih sel, klik potong Imej Butang .

   Pintasan papan kekunci    Anda juga boleh menekan Ctrl + X.

  • Untuk menyalin sel, klik Salin Imej Butang .

   Pintasan papan kekunci    Anda juga boleh menekan Ctrl+X.

 3. Pilih sel kiri atas bagi kawasan tampal.

  Petua: Untuk mengalih atau menyalin pemilihan ke lembaran kerja atau buku kerja lain, klik tab lembaran kerja yang lain atau tukar ke buku kerja yang lain, kemudian pilih sel atas kiri bagi kawasan tampal .

 4. Pada tab Rumah, dalam kumpulan Papan Klip, klik Tampal Imej Butang .

  Pintasan papan kekunci    Anda juga boleh menekan Ctrl+P.

Nota: 

 • Excel memaparkan sempadan bergerak ada animasi di sekeliling sel yang dipotong atau disalin. Untuk membatalkan sempadan bergerak, tekan Esc.

 • Excel menggantikan data sedia ada di kawasan tampal apabila anda memotong dan menampal sel untuk mengalihkannya.

 • Untuk memilih opsyen khusus apabila anda menampal sel, anda boleh klik anak panah di bawah tampal Imej Butang , dan kemudian klik Opsyen yang anda inginkan. Contohnya, anda boleh klik Tampal istimewa atau gambar.

 • Secara lalai, Excel memaparkan butang Opsyen Tampal pada lembaran kerja untuk memberi anda opsyen khusus apabila anda menampal sel, seperti Simpan Pemformatan Sumber. Jika anda tidak ingin butang ini dipaparkan setiap kali anda menampal sel, anda boleh matikan opsyen ini. Klik tab Fail kemudian klik Opsyen. Dalam kategori Lanjutan, di bawah Potong, Salin, dan Tampal, kosongkan kotak semak Tunjukkan butang Opsyen Tampal apabila kandungan ditampal.

Mengalih atau menyalin sel dengan tetikus

Secara lalai, pengeditan seret dan lepas dihidupkan supaya anda boleh menggunakan tetikus untuk mengalih dan menyalin sel.

 1. Memilih sel atau julat sel yang anda ingin salin atau alihkan.

  Cara memilih sel atau julat

 2. Lakukan satu daripada perkara berikut:

  • Untuk mengalihkan sel atau julat sel, tuding ke sempadan pilihan. Apabila penuding menjadi penuding alih Penuding Alih Excel , seret sel atau julat sel ke lokasi lain.

  • Untuk menyalin sel atau julat sel, tahan Ctrl sementara anda menuding ke sempadan pilihan. Apabila penuding menjadi penuding Salin Penuding salin , seret sel atau julat sel ke lokasi lain.

Nota: Excel menggantikan data sedia ada dalam kawasan tampal apabila anda mengalihkan sel.

Apabila anda menyalin sel, rujukan sel melaras secara automatik. Tetapi, apabila anda mengalihkan sel, rujukan sel tidak dilaraskan dan kandungan sel tersebut atau sebarang sel yang dituding kepadanya mungkin dipaparkan sebagai ralat rujukan. Dalam kes ini, anda perlu melaraskan rujukan secara manual.

Jika kawasan salin yang dipilih termasuk sel, baris, atau lajur tersembunyi, Excel akan menyalinnya. Anda mungkin perlu memperagakan secara sementara data yang anda tidak ingin masukkan apabila anda menyalin maklumat.

Halaman atas

Menyelitkan sel yang disalin atau dialihkan di antara sel sedia ada

 1. Pilih sel atau julat sel yang mengandungi data yang anda ingin salin atau alihkan.

  Cara memilih sel atau julat

 2. Pada tab Rumah, dalam kumpulan Papan Klip, lakukan salah satu daripada berikut:

  Imej Reben Excel

  • Untuk mengalih pilihan, klik potong Imej Butang .

   Pintasan papan kekunci    Anda juga boleh menekan Ctrl+X.

  • Untuk menyalin pemilihan, klik Salin Imej Butang .

   Pintasan papan kekunci    Anda juga boleh menekan Ctrl+X.

 3. Klik kanan sel kiri atas kawasan tampal, dan klik Selitkan Sel yang Dipotong atau Selitkan Sel yang Disalin.

  Petua     Untuk mengalih atau menyalin pemilihan ke lembaran kerja atau buku kerja lain, klik tab lembaran kerja yang lain atau tukar kepada buku kerja lain, kemudian pilih sel atas kiri kawasan tampal.

 4. Dalam kotak dialog Selitkan Tampalan, klik arah ke mana anda ingin menganjak sel sekeliling.

Nota    Jika anda ingin menyelitkan seluruh baris atau lajur, baris dan lajur sekeliling dianjakkan ke bawah dan ke kiri.

Halaman atas

Menyalin sel yang kelihatan sahaja

Jika sesetengah sel, baris atau lajur pada lembaran kerja tidak dipaparkan, anda mempunyai opsyen untuk menyalin semua sel atau sel yang kelihatan sahaja. Contohnya, anda boleh memilih untuk menyalin sahaja dipaparkan ringkasan data pada lembaran kerja yang dirangka.

 1. Pilih sel yang anda ingin salin.

  Cara memilih sel atau julat

 2. Pada tab Rumah, dalam kumpulan Pengeditan, klik Cari & Pilih, kemudian klik Pergi Ke Istimewa.

  Imej Reben Excel

 3. Di bawah Pilih, klik Sel boleh dilihat sahaja kemudian klik OK.

 4. Pada tab Rumah, dalam kumpulan Papan Klip, klik Salin Imej Butang .

  Imej Reben Excel

  Pintasan papan kekunci    Anda juga boleh menekan Ctrl+X.

 5. Pilih sel kiri atas bagi kawasan tampal.

  Petua: Untuk mengalih atau menyalin pemilihan ke lembaran kerja atau buku kerja lain, klik tab lembaran kerja yang lain atau tukar ke buku kerja yang lain, kemudian pilih sel atas kiri bagi kawasan tampal .

 6. Pada tab Rumah, dalam kumpulan Papan Klip, klik Tampal Imej Butang .

  Pintasan papan kekunci    Anda juga boleh menekan Ctrl+P.

 • Jika anda klik anak panah di bawah tampal Imej Butang , anda boleh memilih daripada beberapa opsyen tampal untuk digunakan pada pilihan anda.

Excel menampal data yang disalin dalam baris atau lajur yang berturutan. Jika kawasan tampal mengandungi baris atau lajur tersembunyi, anda mungkin perlu memperagakan kawasan tampal tersebut untuk melihat semua sel yang disalin.

Apabila anda menyalin atau menampal data tersembunyi atau ditapis ke aplikasi atau Tika lain Excel, hanya sel yang kelihatan disalin.

Halaman atas

Mengelakkan sel kosong yang disalin daripada menggantikan data

 1. Memilih julat sel yang mengandungi sel kosong.

  Cara memilih sel atau julat

 2. Pada tab Rumah, dalam kumpulan Papan Klip, klik Salin Imej Butang .

  Imej Reben Excel

  Pintasan papan kekunci    Anda juga boleh menekan Ctrl+X.

 3. Pilih sel kiri atas bagi kawasan tampal.

 4. Pada rumah tab, dalam Kumpulan papan klip , klik anak panah di bawah tampal Imej Butang , dan kemudian klik Tampal istimewa.

 5. Pilih kotak semak Langkau kosong.

Halaman atas

Mengalih atau menyalin kandungan sel sahaja

 1. Dwiklik sel yang mengandungi data yang anda ingin salin atau alihkan.

  Nota    Secara lalai, anda boleh mengedit dan memilih data dalam sel secara terus dengan dwikliknya padanya, tetapi anda juga boleh mengedit dan memilih data sel dalam bar formula.

 2. Dalam sel, pilih aksara yang anda ingin salin atau alihkan.

  Cara memilih aksara dalam sel

  Untuk memilih kandungan sel

  Lakukan ini

  Dalam sel

  Dwiklik sel, kemudian seret merentasi kandungan sel yang anda ingin pilih.

  Dalam bar formula

  Imej Butang

  Klik sel, kemudian seret merentasi kandungan sel yang anda ingin pilih dalam bar formula.

  Dengan papan kekunci

  Tekan F2 untuk mengedit sel, gunakan kekunci anak panah untuk menempatkan kursor, kemudian tekan kekunci Shift+Anak panah untuk memilih kandungan.

 3. Pada tab Rumah, dalam kumpulan Papan Klip, lakukan salah satu daripada berikut:

  Imej Reben Excel

  • Untuk mengalih pilihan, klik potong Imej Butang .

   Pintasan papan kekunci    Anda juga boleh menekan Ctrl+X.

  • Untuk menyalin pemilihan, klik Salin Imej Butang .

   Pintasan papan kekunci    Anda juga boleh menekan Ctrl+X.

 4. Dalam sel, klik di mana anda ingin menampal aksara atau dwiklik sel lain untuk menyalin atau mengalihkan data.

 5. Pada tab Rumah, dalam kumpulan Papan Klip, klik Tampal Imej Butang .

  Pintasan papan kekunci    Anda juga boleh menekan Ctrl+P.

 6. Tekan ENTER.

  Nota: Apabila anda dwiklik sel atau menekan F2 untuk mengedit sel aktif, kekunci anak panah hanya berfungsi dalam sel tersebut. Untuk menggunakan kekunci anak panah untuk beralih ke sel lain, mula-mula tekan Enter untuk melengkapkan perubahan yang diedit pada sel aktif.

Halaman atas

Menyalin nilai sel, format sel atau formula sahaja

Apabila anda menampal data yang disalin, anda boleh melakukan sebarang perkara berikut:

 • Menampal pemformatan sel sahaja, seperti warna fon atau warna isian (dan bukannya kandungan sel).

 • Menukar sebarang formula dalam sel kepada nilai terhitung tanpa menulis ganti pemformatan sedia ada.

 • Menampal formula sahaja (dan bukan nilai yang dikira).

 • Memilih sel atau julat sel yang mengandungi nilai, format sel atau formula yang anda ingin salin.

  Cara memilih sel atau julat

 • Pada tab Rumah, dalam kumpulan Papan Klip, klik Salin Imej Butang .

  Imej Reben Excel

  Pintasan papan kekunci    Anda juga boleh menekan Ctrl+C.

 • Pilih sel kiri bahagian atas kawasan tampal atau sel di mana anda ingin menampal nilai, format sel atau formula.

 • Pada rumah tab, dalam Kumpulan papan klip , klik anak panah di bawah tampal Imej Butang dan kemudian lakukan salah satu perkara berikut:

  • Untuk menampal nilai sahaja, klik Nilai.

  • Untuk menampal format sel sahaja, klik Pemformatan.

  • Untuk menampal formula sahaja, klik Formula.

   Nota: Jika formula yang disalin mengandungi rujukan sel relatif, Excel melaraskan rujukan (dan bahagian relatif rujukan sel bercampur) dalam Formula pendua. Contohnya, katakan sel tersebut B8 mengandungi formula = SUM(B1:B7). Jika anda menyalin formula kepada sel C8, formula pendua merujuk sel-sel yang sepadan dalam lajur tersebut: = SUM(C1:C7). Jika formula yang disalin mengandungi rujukan sel mutlak, rujukan dalam Formula pendua tidak diubah. Jika anda tidak mendapat hasil yang anda inginkan, anda boleh juga mengubah rujukan dalam Formula asal kepada salah satu rujukan sel mutlak atau relatif dan kemudian Salin semula sel.

Halaman atas

Menyalin seting kelebaran sel

Apabila anda menampal data yang disalin, data yang ditampal menggunakan seting lebar lajur sel sasaran. Untuk membetulkan lebar lajur supaya ia padan dengan sel sumber, ikut langkah berikut.

 1. Pilih sel yang anda ingin alih atau salin.

  Cara memilih sel atau julat

 2. Pada tab Rumah, dalam kumpulan Papan Klip, lakukan salah satu daripada berikut:

  Imej Reben Excel

  • Untuk mengalih sel, klik potong Imej Butang .

   Pintasan papan kekunci    Anda juga boleh menekan Ctrl+X.

  • Untuk menyalin sel, klik Salin Imej Butang .

   Pintasan papan kekunci    Anda juga boleh menekan Ctrl+X.

 3. Pilih sel kiri atas bagi kawasan tampal.

  Petua: Untuk mengalih atau menyalin pemilihan ke lembaran kerja atau buku kerja lain, klik tab lembaran kerja yang lain atau tukar ke buku kerja yang lain, kemudian pilih sel atas kiri bagi kawasan tampal .

 4. Pada rumah tab, dalam Kumpulan papan klip , klik anak panah di bawah tampal Imej Butang , dan kemudian klik Simpan lebar lajur sumber.

Halaman atas

Cara memilih sel atau julat

Untuk memilih

Lakukan ini

Sel tunggal

Klik sel atau tekan kekunci anak panah untuk bergerak ke sel.

Sejulat sel

Klik pada sel pertama dalam julat kemudian seret ke sel terakhir atau tekan dan tahan Shift sambil anda menekan kekunci anak panah untuk mengembangkan pemilihan.

Anda juga boleh memilih sel pertama dalam julat kemudian tekan F8 untuk mengembangkan pemilihan menggunakan kekunci anak panah. Untuk henti mengembangkan pemilihan, tekan F8 sekali lagi.

Sejulat besar sel

Klik pada sel pertama dalam julat kemudian tekan dan tahan Shift sementara anda klik sel terakhir dalam julat. Anda boleh skrol untuk menjadikan sel terakhir kelihatan.

Semua sel pada lembaran kerja

Klik butang Pilih Semua.

Butang Pilih Semua

Untuk memilih keseluruhan lembaran kerja, anda juga boleh menekan Ctrl+A.

Nota: Jika lembaran kerja mengandungi data, Ctrl+A memilih rantau semasa. Menekan Ctrl+A sekali lagi memilih seluruh lembaran kerja.

Sel atau julat sel bukan bersebelahan

Pilih sel atau julat sel pertama kemudian tekan dan tahan Ctrl sambil anda memilih sel atau julat lain.

Anda juga boleh memilih sel atau julat sel pertama, kemudian tekan Shift+F8 untuk menambah sel atau julat bukan bersebelahan yang lain kepada pemilihan. Untuk berhenti menambah sel atau julat kepada pemilihan, tekan SHIFT+F8 sekali lagi.

Nota: Anda tidak boleh membatalkan pemilihan sel atau julat sel dalam pemilihan bukan bersebelahan tanpa membatalkan pemilihan.

Keseluruhan baris atau lajur

Klik tajuk baris atau lajur.

Lembaran kerja menunjukkan tajuk baris dan tajuk lajur

1. Tajuk baris

2. Tajuk lajur

Anda juga boleh pilih sel dalam baris atau lajur dengan memilih sel pertama kemudian tekan kekunci Ctrl+Shift+Anak Panah (Anak Panah Kanan atau Anak Panah Kiri bagi baris, Anak Panah Atas atau Anak Panah Bawah bagi lajur).

Nota: Jika baris atau lajur mengandungi data, kekunci Ctrl+Shift+Anak Panah memilih baris atau lajur ke sel yang diguna terakhir. Menekan kekunci Ctrl+Shift+Anak Panah sekali lagi memilih keseluruhan baris atau lajur.

Baris atau lajur bersebelahan

Seret merentasi tajuk baris atau lajur. Atau pilih baris atau lajur pertama; kemudian tekan dan tahan Shift semasa anda memilih baris atau lajur terakhir.

Baris atau lajur bukan bersebelahan

Klik tajuk lajur atau baris bagi baris atau lajur pertama dalam pemilihan anda. Kemudian tekan dan tahan Ctrl sementara anda mengklik tajuk lajur atau baris bagi baris atau lajur lain yang anda ingin tambahkan pada pemilihan.

Sel pertama atau terakhir dalam baris atau lajur

Pilih sel dalam baris atau lajur kemudian tekan kekunci Ctrl+Anak Panah (Anak Panah Kanan atau Anak Panah Kiri bagi baris, Anak Panah Atas atau Anak Panah Bawah bagi lajur).

Sel pertama atau terakhir pada lembaran kerja atau dalam jadual Microsoft Office Excel

Tekan Ctrl+Home untuk memilih sel pertama pada lembaran kerja atau dalam jadual Excel.

Tekan Ctrl+End untuk memilih sel terakhir pada lembaran kerja atau dalam jadual Excel yang mengandungi data atau pemformatan.

Sel kepada sel yang terakhir digunakan pada lembaran kerja (penjuru bawah kanan)

Pilih sel pertama kemudian tekan Ctrl+Shift+End untuk mengembangkan pemilihan sel ke sel yang terakhir digunakan pada lembaran kerja (penjuru bawah kanan).

Sel kepada permulaan lembaran kerja

Pilih sel pertama kemudian tekan Ctrl+Shift+Home untuk mengembangkan pemilihan sel ke permulaan lembaran kerja.

Lebih atau kurang sel daripada pemilihan aktif

Tekan dan tahan Shift sementara anda klik sel terakhir yang anda ingin masukkan dalam pemilihan baru. Julat segi empat tepat antara sel aktif dengan sel yang anda klik menjadi pemilihan baru.

Petua: Untuk membatalkan pemilihan sel, klik sebarang sel pada lembaran kerja.

Halaman atas

Nota: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×