Mengalih atau menyalin item daripada pustaka dokumen SharePoint

Mengalih atau menyalin item daripada pustaka dokumen SharePoint

Penting: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Menyalin

 1. Pilih item yang anda ingin salin, dan kemudian klik Salin ke. Atau, pilih lebih menu lanjutan >Salin ke bagi item tersebut.

  Salin butang pada menu utama

  Nota: Menyalin ke tidak tersedia jika anda menggunakan pengalaman klasik SharePoint Online.

 2. Di bawah Pilih destinasi, pilih lokasi yang anda inginkan salinan fail, folder atau pautan untuk pergi. Jika anda sedang menyalin ke tapak yang berbeza atau subsite dan tidak melihat ia disenaraikan, klik semak lalu Laman untuk melihat senarai laman yang anda boleh menyalin ke yang lengkap.

  Nota: Jika anda tidak melihat laman lain yang disenaraikan apabila anda menyalin item, organisasi anda tidak membenarkan menyalin merentasi laman. Jika anda pentadbir SharePoint atau pentadbir global untuk organisasi anda, lihat membenarkan atau menghalang skrip tersuai untuk mengetahui cara untuk mendayakan silang Laman menyalin dalam Pusat Pentadbiran SharePoint .

  Petikan skrin yang memilih destinasi semasa menyalin fail pada dari OneDrive for Business ke laman SharePoint.

  Untuk mencipta folder baru untuk menyalin fail ke, pilih lokasi dalam hierarki folder dan klik folder baru.

 3. Taipkan nama folder baru dalam kotak teks.

  Petikan skrin memilih lokasi semasa menyalin fail ke SharePoint

 4. Klik tanda semak, dan kemudian klik Salin di sini.

  Salinan baru pustaka dokumen ke Folder

Nota: 

 • Anda boleh menyalin sehingga 500 MB fail dan folder pada satu masa.

 • Apabila anda menggunakan Salin untuk dokumen yang mempunyai sejarah versi, hanya versi terkini disalin. Untuk menyalin versi terdahulu, anda perlu memulihkan dan Salin setiap satu. Untuk maklumat lanjut tentang pemversian, lihat mendayakan dan mengkonfigurasikan pemversian untuk senarai atau pustaka.

Alih

 1. Pilih item yang anda ingin alihkan.

 2. Dalam menu utama di bahagian atas halaman, klik alihkan ke. Jika anda tidak melihat beralih ke, klik elipsis () pada menu utama dan kemudian klik alihkan ke.

  Butang MoveTo pada menu utama

  Nota: Beralih ke tidak tersedia jika anda menggunakan pengalaman klasik SharePoint Online.

 3. Dalam tetingkap Pilih destinasi , pilih lokasi baru dalam pustaka dokumen yang anda ingin fail untuk pergi ke dan klik alih ke sini. Anda boleh menyalin item merentasi Laman, tetapi mengalihkannya dalam laman sahaja.

  Tetingkap destinasi MoveTo

  Dalam tetingkap Pilih destinasi , anda juga boleh klik folder baru untuk menambah folder baru ke pustaka dokumen dan mengalihkan item ke folder baru. Taipkan nama folder baru dalam kotak teks, klik tanda semak, dan kemudian klik alih ke sini.

  Mencipta folder medan dengan kotak semak diserlahkan

Nota: Apabila anda menggunakan beralih, sejarah dokumen disalin ke destinasi yang baru. Untuk maklumat lanjut mengenai pengurusan versi, lihat mendayakan dan mengkonfigurasikan pemversian untuk senarai atau pustaka

Menyalin fail ke pustaka yang berbeza dalam SharePoint Server 2016 atau SharePoint Server 2013

SharePoint Pelayan 2016 dan 2013 menyediakan opsyen Hantar ke untuk menyalin ke pustaka atau lokasi lain. Hantarkan salinan satu fail pada satu masa untuk pustaka lain. Hantarkan tidak memberikan opsyen untuk menyalin folder. Salin destinasi akan mempunyai sambungan ke fail asal.

Nota: Hantarkan salinan versi diterbitkan dokumen. Untuk maklumat lanjut mengenai versi, lihat Bagaimanakah pemversian berfungsi dalam senarai atau pustaka?.

 1. Dalam pustaka dokumen, klik di sebelah kiri nama fail untuk memilih fail.

  Pilih fail dengan mengklik tanda semak di sebelah kiri nama
 2. Dalam reben, klik fail > Hantar ke dalam seksyen salinan . Opsyen yang tersedia apabila satu dan hanya satu, fail dipilih.

 3. Pilih Salin atau lokasi lain.

  Reben dengan hantar Menu dengan salinan yang dipilih
 4. Lakukan satu daripada perkara berikut:

  • Apabila medan destinasi dokumen pustaka atau folder yang muncul, ia harus mempunyai asas URL laman anda. Jika ya, pergi ke hujung ia dan taip nama pustaka yang anda ingin salin fail.

  • Jika pustaka yang anda ingin menghantar fail anda ke dalam bar lancar cepat, klik kanan Nama pustaka, dan pilih Salin pintasan.

   Klik kanan pada pustaka dalam lancar cepat, pilih Salin pintasan

   Tampal URL pustaka destinasi ke medan destinasi pustaka dokumen atau folder dalam kotak dialog Salin .

  • Jika anda tidak mendapat kaedah sebelumnya berfungsi, cuba penyelesaian ini:

   Buka pustaka dokumen yang anda ingin menghantar fail kepada dan salin alamat daripada bar alamat. Anda mungkin perlu mengedit URL untuk mengalih keluar aksara lebihan.

   Tampal URL ke NotePad dan mengalih keluar kandungan selepas Nama pustaka yang anda ingin Salin ke seperti yang ditunjukkan dalam ilustrasi ini.

   Gambar rajah yang perlu mengalih keluar daripada URL untuk digunakan dengan Salin ke

   1. asas URL untuk pustaka.

   2. Nama pustaka, dengan aksara % 20 menggantikan ruang dalam nama.

   3. tambahan kandungan yang tidak diperlukan. Memadam bahagian ini.

   Nota: Sesetengah URL melebihi 255 aksara dan tidak boleh digunakan. Jika boleh, gunakan bar lancar cepat atau menambahkan Nama pustaka URL asas dalam medan destinasi untuk mendapatkan pintasan anda, sebagai alamat bar boleh mengandungi kandungan tambahan.

 5. Semak URL destinasi dengan (klik di sini untuk menguji). Pustaka destinasi akan dibuka dalam tetingkap atau tab lain. Anda boleh biarkan terbuka untuk menyemak salinan kemudian atau menutupnya.

  Kotak dialog Salin dengan URL yang dipilih.
 6. Jika anda ingin Salin ke mempunyai nama fail lain, taipkan ke pilihan medan Nama fail untuk salinan .

 7. Secara pilihan, anda boleh juga memilih untuk meminta pengarang untuk menghantar kemas kini apabila fail dilapor masuk atau menyediakan amaran pada dokumen sumber. Untuk maklumat lanjut tentang isyarat, lihat mencipta isyarat

 8. Klik OK apabila anda selesai. Klik OK pada halaman Salin kemajuan untuk memulakan Salin.

 9. Jika salinan yang telah berjaya, klik selesai. Jika ia gagal, perhatikan ralat dan membetulkan.

  Salin kemajuan dengan selesai diserlahkan
 10. Semak untuk Pastikan fail anda ke destinasi yang baru berjaya disalin. Jika anda ingin padam salinan sumber, anda perlu Nyahpaut salin, kemudian padamkannya.

Kemas kini salinan daripada halaman urus salinan dalam SharePoint Server 2016 atau SharePoint Server 2013

Jika fail telah disalin ke satu atau lebih pustaka berlainan, anda boleh mengemas kini semua salinan berbeza daripada satu lokasi pada halaman Urus salinan , yang boleh dicapai dari mana-mana salinan item.

 1. Jika pustaka yang mengandungi salinan yang anda ingin kemas kini belum dibuka, klik namanya pada lancar cepat.

  Jika nama pustaka anda tidak muncul, klik seting Butang seting 2016 SharePoint pada bar tajuk. , kandungan laman, dan kemudian klik nama pustaka anda.

 2. Klik di sebelah kiri nama fail yang anda ingin kemas kini untuk memilihnya, dan kemudian klik tab fail .

  Tab fail pada reben
 3. Dalam reben, klik Urus salinan.

  Urus salinan pada reben sumber
 4. Untuk mengemas kini semua salinan yang telah Prom untuk kemas kini, klik Kemas kini salinan.

  Mengemas kini semua salinan fail
 5. Dalam seksyen destinasi , di bawah salinan, pilih salinan yang anda ingin kemas kini, dan kemudian klik OK.

  Pilih salinan destinasi untuk mengemas kini

  Nota: Jika anda ingin kemas kini salinan yang disenaraikan pada halaman Urus salinan di bawah salinan yang Prom untuk kemas kini, mula-mula, anda mesti mengubah seting kemas kini untuk salinan ini. Untuk maklumat lanjut tentang cara untuk melakukan ini, lihat mengubah seting untuk salinan untuk menjadikannya Prom untuk kemas kini.

Halaman atas

Mengubah seting untuk salinan untuk menjadikannya Prom untuk kemas kini dalam SharePoint Server 2016 atau SharePoint Server 2013

Jika anda mencipta salinan fail menggunakan perintah Hantar ke dan anda tidak memilih untuk digesa untuk kemas kini, salin ini tidak boleh menerima kemas kini daripada fail sumber. Anda boleh mengubah seting ini dan membuat salinan yang tersedia untuk kemas kini.

 1. Jika pustaka yang mengandungi salinan yang anda ingin kemas kini belum dibuka, klik namanya pada lancar cepat.

  Jika nama pustaka anda tidak muncul, klik seting Butang seting 2016 SharePoint pada bar tajuk. , klik kandungan laman, dan kemudian klik nama pustaka anda.

 2. Klik di sebelah kiri nama fail yang anda ingin kemas kini untuk memilihnya, dan kemudian klik tab fail .

  Tab fail pada reben
 3. Dalam seksyen salinan reben, klik Pergi ke sumber.

  Pergi ke sumber daripada tab fail dalam reben
 4. Dalam reben, klik Urus salinan.

  Urus salinan pada reben sumber
 5. Klik Edit di sebelah item.

  Klik Edit dalam tetingkap fail urus
 6. Klik Ya di bawah prom pengarang untuk menghantar kemas kini apabila dokumen dilapor masuk? dalam seksyen kemas kini .

  Klik Ya dalam prom pengarang untuk menghantar kemas kini apabila dokumen dilapor Seksyen
 7. Klik OK.

Halaman atas

Buang pautan salinan dari sumbernya dan padamkannya dalam SharePoint Server 2016 atau SharePoint Server 2013

Jika anda ingin memadam sepenuhnya item yang merupakan salinan bagi item lain, mula-mula anda mesti pastikan item ini akan dialih keluar dari senarai item untuk mengemas kini fail sumber. Jika tidak, item dicipta semula apabila seseorang memilih untuk mengemas kini sebarang salinan fail sumber yang sedia ada. Anda juga disyorkan anda Nyahpaut salinan dari fail sumber. Selepas anda sepenuhnya unlinked fail sumber dan salinan, anda boleh memadamkan salinan.

 1. Jika pustaka yang mengandungi salinan yang anda ingin kemas kini belum dibuka, klik namanya pada lancar cepat.

  Jika nama pustaka anda tidak muncul, klik seting Butang seting 2016 SharePoint pada bar tajuk. , klik kandungan laman, dan kemudian klik nama pustaka anda.

 2. Klik di sebelah kiri nama fail yang anda ingin kemas kini untuk memilihnya, dan kemudian klik tab fail .

  Tab fail pada reben
 3. Dalam seksyen salinan reben, klik Pergi ke sumber.

  Pergi ke sumber daripada tab fail dalam reben
 4. Dalam reben, klik Urus salinan.

  Urus salinan pada reben sumber
 5. Klik Edit di sebelah item.

  Klik Edit dalam tetingkap fail urus
 6. Klik alih keluar pautan.

  Klik Alih Keluar pautan
 7. Dalam dialog pengesahan, klik OK.

  Mengalih keluar kotak dialog pengesahan pautan

  Tindakan ini mengalih keluar salinan dari senarai salinan yang boleh dikemas kini daripada fail sumber.

 8. Kembali ke pustaka yang mengandungi salinan yang anda ingin Buang pautan antara fail sumber.

 9. Klik kanan nama salinan yang anda ingin Buang pautan, dan kemudian klik sifat.

 10. Di bahagian atas halaman, klik Nyahpautdan kemudian klik OK.

  Buang pautan daripada sifat

  Tindakan ini akan mengalih keluar yang Salin pautan ke fail sumber induk kerjanya.

 11. Untuk memadam, klik kanan nama salin, klik padamdan kemudian klik OK.

Halaman atas

Gunakan perintah hantar ke dalam SharePoint Server 2010 atau SharePoint Server 2007

Apabila fail disalin menggunakan Hantar ke, salin mengekalkan perhubungan dengan fail sumber dan anda boleh memilih untuk kemas kini salinan ini dengan sebarang perubahan yang dibuat kepada fail sumber. Selain itu, jika fail sumber dan Salin berkongsi biasa lajur atau medan, lajur atau medan ini juga dikemas kini apabila salinan yang dikemas kini.

Perintah Hantar untuk menjadikannya lebih mudah untuk mengekalkan fail merentasi pustaka dan laman dalam organisasi kerana apabila fail disalin menggunakan perintah Hantar ke , pelayan menjejak perhubungan antara fail sumber dan semua salinan bahagian. Pengguna boleh melihat dan menguruskan semua salinan item secara berpusat dari halaman urus salinan, di mana mereka boleh melihat salinan yang Prom untuk kemas kini, mengubah seting kemas kini untuk salinan, kemas kini salinan atau mencipta salinan baru.

Nota: 

 • Secara lalai, anda boleh menggunakan perintah Hantar ke untuk menyalin fail ke pustaka dalam koleksi laman. Jika anda menyalin fail dari komputer klien yang mempunyai program yang serasi dengan SharePoint, seperti Word dan pelayar yang menyokong kawalan ActiveX Microsoft, seperti Internet Explorer, anda boleh menggunakan perintah Hantar ke untuk menyalin fail tidak hanya antara Pustaka dalam koleksi laman, tetapi juga antara Aplikasi Web yang berbeza. Jika anda menyalin fail dari pelayar komputer klien yang tidak menyokong kawalan ActiveX, anda boleh menyalin fail hanya kepada pustaka dalam koleksi laman yang berkongsi nama domain yang sama seperti pustaka sumber. Microsoft Edge, Mozilla FireFox dan Google Chrome tidak menyokong kawalan ActiveX.

 • Jika anda perlu menyalin fail ke Laman yang mempunyai pengesahan borang yang didayakan atau Laman selamat (contohnya, laman dengan URL yang bermula dengan https://), anda mesti menambah destinasi Salin ke senarai laman dipercayai dalam pelayar anda.

Halaman atas

Menyalin fail ke destinasi yang dipratentukan dalam SharePoint Server 2010 atau SharePoint Server 2007

Jika hantar ke destinasi telah ditentukan untuk pustaka anda, anda boleh menyalin fail daripada pustaka ini ke pustaka lain menggunakan perintah Hantar ke .

 1. Jika pustaka yang mengandungi fail yang anda ingin Salin ke destinasi yang lain belum dibuka, klik namanya pada lancar cepat.

  Jika nama pustaka anda tidak muncul, klik Tindakan Laman Imej butang , klik Lihat semua kandungan laman, dan kemudian klik nama pustaka anda.

 2. Tuding ke nama fail yang anda ingin salin, klik anak panah yang muncul, tuding ke Hantar ke, dan kemudian klik nama destinasi yang anda ingin menyalin dokumen atau item.

  Nota: Jika anda tidak melihat nama hantar ke destinasi, mungkin maksud yang hantar ke destinasi tidak ditentukan untuk pustaka ini atau yang anda tidak mempunyai tahap keizinan sumbang untuk pustaka destinasi.

  Lokasi pratakrif Hantar Ke pada menu pintas

 3. Jika anda ingin Namakan semula salinan fail, dalam seksyen destinasi , di bawah Nama fail untuk salinan, taipkan nama baru.

  1. Dalam seksyen kemas kini , lakukan salah satu yang berikut:

   • Jika anda ingin diminta untuk mengemas kini salinan sebarang apabila versi baru fail sumber didaftar masuk dari pelayar, klik Ya.

    Jika anda memilih opsyen ini, salinan yang anda cipta akan ditandakan sebagai salinan yang menggesa kemas kini dan ia akan dikemas kini apabila anda memilih untuk mengemas kini salinan fail sumber yang sedia ada.

    Nota: Jika anda melapor masuk fail dari program yang serasi dengan Windows SharePoint Services 3.0, seperti Microsoft Office Word 2007, anda akan tidak digesa untuk mengemas kini salinan dalam program klien.

   • Jika anda ingin diberitahu apabila fail sumber dikemas kini, pilih kotak semak Cipta isyarat untuk saya pada dokumen sumber .

    Nota: Anda tidak akan menerima isyarat e-mel apabila fail sumber dikemas kini kecuali e-mel didayakan pada pelayan. Jika anda tidak pasti sama ada e-mel didayakan pada pelayan, hubungi pentadbir pelayan anda.

 4. Klik OK.

Halaman atas

Menyalin fail ke destinasi yang anda tentukan dalam SharePoint Server 2010 atau SharePoint Server 2007

Anda boleh menggunakan perintah Hantar ke untuk menyalin fail ke pustaka yang anda tentukan. Anda mesti mempunyai tahap keizinan sumbang untuk pustaka yang anda ingin menyalin dokumen.

 1. Membuat nota URL bagi pustaka SharePoint yang anda ingin salin fail.

 2. Jika pustaka yang mengandungi fail yang anda ingin Salin ke lokasi lain belum lagi terbuka, klik namanya pada lancar cepat.

  Jika nama pustaka anda tidak muncul, klik Tindakan Laman Imej butang , klik Lihat semua kandungan laman, dan kemudian klik nama pustaka anda.

 3. Tuding ke nama fail yang anda ingin salin, klik anak panah yang muncul, tuding ke Hantar ke, dan kemudian klik Lokasi lain.

  Menghantar ke lokasi yang anda tentukan

 4. Lakukan satu daripada perkara berikut:

  • Apabila medan destinasi dokumen pustaka atau folder yang muncul, ia harus mempunyai asas URL laman anda. Jika ya, pergi ke hujung ia dan taip nama pustaka yang anda ingin salin fail. Contohnya, untuk menyalin ke pustaka dokumen khusus atau ke folder dalam jenis pustaka dokumen sama ada: http://servername/sitename/libraryname atau http://servername/sitename/libraryname/foldername.

  • Jika pustaka yang anda ingin menghantar fail anda ke dalam bar lancar cepat, klik kanan Nama pustaka, dan pilih Salin pintasan.

   Klik kanan pada pustaka dalam lancar cepat, pilih Salin pintasan

   Tampal URL pustaka destinasi ke medan destinasi pustaka dokumen atau folder dalam kotak dialog Salin .

  • Jika anda tidak mendapat kaedah sebelumnya berfungsi, cuba ini.

   Buka pustaka dokumen yang anda ingin menghantar fail kepada dan salin alamat daripada bar alamat. Anda mungkin perlu mengedit URL untuk mengalih keluar aksara lebihan. Untuk melakukan ini, cuba penyelesaian ini:

   Penting: Menyalin dan menampal URL bagi pustaka SharePoint destinasi terus dari pelayar ke dalam kotak teks ini kerana versi ini URL akan mengandungi aksara tambahan yang akan menghalang anda daripada menyalin fail yang berjaya ke destinasi Pustaka.

   Tampal URL ke NotePad dan mengalih keluar kandungan selepas Nama pustaka yang anda ingin Salin ke seperti yang ditunjukkan dalam ilustrasi ini.

   Gambar rajah yang perlu mengalih keluar daripada URL untuk digunakan dengan Salin ke

   1. asas URL untuk pustaka.

   2. Nama pustaka, dengan aksara % 20 menggantikan ruang dalam nama.

   3. tambahan kandungan yang tidak diperlukan. Memadam bahagian ini.

   Nota: Sesetengah URL melebihi 255 aksara dan tidak boleh digunakan. Jika boleh, gunakan bar lancar cepat atau menambahkan Nama pustaka URL asas dalam medan destinasi untuk mendapatkan pintasan anda, sebagai alamat bar boleh mengandungi kandungan tambahan.

 5. Jika anda ingin Namakan semula salinan dokumen, di bawah Nama fail untuk salinan, taipkan nama baru.

  1. Dalam seksyen kemas kini , lakukan salah satu yang berikut:

   • Jika anda ingin diminta untuk mengemas kini salinan sebarang apabila versi baru fail sumber didaftar masuk dari pelayar, klik Ya.

    Jika anda memilih opsyen ini, salinan yang anda cipta akan ditandakan sebagai salinan yang menggesa kemas kini dan ia akan dikemas kini apabila anda memilih untuk mengemas kini salinan fail sumber yang sedia ada.

    Nota: Jika anda melapor masuk fail dari program yang serasi dengan Windows SharePoint Services 3.0, seperti Microsoft Office Word 2007, anda akan tidak digesa untuk mengemas kini salinan dalam program klien.

   • Jika anda ingin diberitahu apabila fail sumber dikemas kini, pilih kotak semak Cipta isyarat untuk saya pada dokumen sumber .

    Nota: Anda tidak akan menerima isyarat e-mel apabila fail sumber dikemas kini kecuali e-mel didayakan pada pelayan. Jika anda tidak pasti sama ada e-mel didayakan pada pelayan, hubungi pentadbir pelayan anda.

 6. Klik OK.

Halaman atas

Mengemas kini salinan fail dalam SharePoint Server 2010 atau SharePoint Server 2007

Terdapat dua cara yang anda boleh mengemas kini salinan item:

 • Dari fail sumber, anda boleh menggunakan perintah Hantar ke untuk mengemas kini salinan item yang sedia ada.

 • Dari mana-mana salinan item, anda boleh pergi ke halaman Urus salinan dan melihat semua salinan yang sedia ada dan kemudian pilih yang manakah yang anda ingin kemas kini.

Kemas kini salinan daripada fail sumber

 1. Jika pustaka yang mengandungi fail yang anda ingin kemas kini salinan belum terbuka, klik namanya pada lancar cepat.

  Jika nama pustaka anda tidak muncul, klik Tindakan Laman Imej butang , klik Lihat semua kandungan laman, dan kemudian klik nama pustaka anda.

 2. Tuding ke nama fail, klik anak panah yang muncul, tuding ke Hantar ke, dan kemudian klik Salinan sedia ada.

  Nota: Perintah Sedia ada salinan muncul hanya jika anda memilih untuk digesa untuk kemas kini apabila anda mula menggunakan perintah Hantar ke untuk menyalin fail sumber ini ke lokasi lain.

 3. Dalam seksyen destinasi , di bawah salinan, pilih kotak semak untuk salinan yang anda ingin kemas kini, dan kemudian klik OK.

Jika fail telah disalin ke satu atau lebih pustaka berlainan, anda boleh mengemas kini semua salinan berbeza daripada satu lokasi pada halaman Urus salinan , yang boleh dicapai dari mana-mana salinan item.

 1. Jika pustaka yang mengandungi salinan yang anda ingin kemas kini belum dibuka, klik namanya pada lancar cepat.

  Jika nama pustaka anda tidak muncul, klik Tindakan Laman Imej butang , klik Lihat semua kandungan laman, dan kemudian klik nama pustaka anda.

 2. Tuding ke nama salinan yang anda ingin kemas kini, klik anak panah yang muncul, dan kemudian klik pergi ke Item sumber.

 3. Klik urus salinan.

 4. Untuk mengemas kini semua salinan yang telah Prom untuk kemas kini, klik Kemas kini salinan.

 5. Dalam seksyen destinasi , di bawah salinan, pilih salinan yang anda ingin kemas kini, dan kemudian klik OK.

  Nota: Jika anda ingin kemas kini salinan yang disenaraikan pada halaman Urus salinan di bawah salinan yang Prom untuk kemas kini, mula-mula, anda mesti mengubah seting kemas kini untuk salinan ini. Untuk maklumat lanjut tentang cara untuk melakukan ini, lihat mengubah seting untuk salinan untuk menjadikannya Prom untuk kemas kini.

Halaman atas

Mengubah seting untuk salinan untuk menjadikannya Prom untuk kemas kini dalam SharePoint Server 2010 atau SharePoint Server 2007

Jika anda mencipta salinan fail menggunakan perintah Hantar ke dan anda tidak memilih untuk digesa untuk kemas kini, salin ini tidak boleh menerima kemas kini daripada fail sumber. Anda boleh mengubah seting ini dan membuat salinan yang tersedia untuk kemas kini.

 1. Jika pustaka yang mengandungi salinan yang anda ingin kemas kini belum dibuka, klik namanya pada lancar cepat.

  Jika nama pustaka anda tidak muncul, klik Tindakan Laman Imej butang , klik Lihat semua kandungan laman, dan kemudian klik nama pustaka anda.

 2. Tuding ke nama salinan yang anda ingin kemas kini, klik anak panah yang muncul, dan kemudian klik pergi ke Item sumber.

 3. Klik urus salinan.

 4. Klik Edit di sebelah item dan kemudian klik Ya di bawah prom pengarang untuk menghantar kemas kini apabila dokumen dilapor masuk? dalam seksyen kemas kini .

 5. Klik OK.

Halaman atas

Buang pautan dan memadamkan salinan dalam SharePoint Server 2010 atau SharePoint Server 2007

Jika anda ingin memadam sepenuhnya item yang merupakan salinan bagi item lain, mula-mula anda mesti pastikan item ini akan dialih keluar dari senarai item untuk mengemas kini fail sumber. Jika tidak, item dicipta semula apabila seseorang memilih untuk mengemas kini sebarang salinan fail sumber yang sedia ada. Anda juga disyorkan anda Nyahpaut salinan dari fail sumber. Selepas anda sepenuhnya unlinked fail sumber dan salinan, anda boleh memadamkan salinan.

 1. Untuk mengalih keluar sepenuhnya sebarang pautan antara fail sumber dan salinan, Nyahpaut fail sumber dan salinan dalam kedua-dua cara berikut:

  • Buang pautan salinan dari sumbernya agar Salin tidak mengekalkan sambungan fail sumber. Jika anda berbuat demikian, fail sumber mengekalkan sambungan ke Salin dan Salin boleh masih dikemas kini jika seseorang memilih untuk mengemas kini salinan fail sumber yang sedia ada.

  • Alih Keluar pautan salinan daripada fail sumber agar fail sumber tidak lagi mengemas kini Salin.

  1. Dalam pustaka yang mengandungi salinan yang anda ingin Buang pautan antara fail sumber, tuding ke nama salin, klik anak panah yang muncul dan kemudian klik pergi ke Item sumber.

  2. Klik urus salinan.

  3. Klik Edit di sebelah salinan yang anda ingin Buang pautan antara fail sumber.

  4. Klik Alih keluar pautan, dan kemudian klik OK.

   Tindakan ini mengalih keluar salinan dari senarai salinan yang boleh dikemas kini daripada fail sumber.

  5. Kembali ke pustaka yang mengandungi salinan yang anda ingin Buang pautan antara fail sumber.

  6. Tuding ke nama salinan yang anda ingin Buang pautan, klik anak panah yang muncul, dan kemudian klik Lihat sifat.

  7. Di bahagian atas halaman, klik Nyahpautdan kemudian klik OK.

   Tindakan ini akan mengalih keluar yang Salin pautan ke fail sumber induk kerjanya.

 2. Untuk memadam fail dalam pustaka yang mengandungi salinan yang anda ingin padam, tuding ke nama salin, klik anak panah yang muncul, klik padamdan kemudian klik OK.

Halaman atas

Jika anda tidak pasti versi SharePoint anda menggunakan, lihat versi SharePoint yang sedang saya gunakan?.

Nota: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×