Menentukan dan menyelesaikan masalah menggunakan Penyelesai

Penting: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Penyelesai adalah program tambahan Microsoft Excel yang anda boleh gunakan bagi analisis bagaimana jika. Gunakan Penyelesai untuk mencari nilai (maksimum atau minimum) optimum bagi formula dalam satu sel yang dipanggil sel objektif tertakluk kepada kekangan atau had, pada nilai sel formula lain pada lembaran kerja. Penyelesai mengendalikan sekumpulan sel yang dipanggil pemboleh ubah keputusan atau sel pemboleh ubah ringkas yang digunakan dalam penghitungan formula dalam sel objektif dan sel kekangan. Penyelesai melaraskan nilai dalam pemboleh ubah keputusan untuk memenuhi had pada sel kekangan dan menyediakan hasil yang anda inginkan bagi sel objektif.

Meletakkan hanya, anda boleh menggunakan penyelesai untuk menentukan nilai maksimum atau minimum satu sel dengan mengubah sel lain. Contohnya, anda boleh mengubah jumlah bajet pengiklanan unjuran anda dan melihat kesan pada jumlah unjuran keuntungan anda.

Nota    Versi penyelesai untuk Excel 2007 merujuk kepada sel objektif sebagai "sel sasaran," dan sel pemboleh ubah keputusan sebagai "mengubah sel" atau "sel boleh laras". Banyak pembaikan telah dibuat pada penyelesai untuk Excel 2010, jadi jika anda menggunakan Excel 2007 pengalaman anda akan sedikit berbeza.

Dalam contoh berikut, aras pengiklanan dalam setiap suku tahun mempengaruhi bilangan unit yang dijual, secara tidak langsung menentukan amaun hasil jualan, perbelanjaan yang berkaitan dan keuntungan. Penyelesai boleh mengubah bajet suku tahun untuk pengiklanan (sel pemboleh ubah keputusan B5:C5), sehingga kepada jumlah bajet kekangan sebanyak $20,000 (sel F5), sehingga jumlah keuntungan (sel objektif F7) mencapai jumlah maksimum yang mungkin. Nilai dalam pemboleh ubah sel digunakan untuk mengira keuntungan setiap suku tahun, jadi ia berkaitan dengan formula sel objektif F7, =SUM (Keuntungan Q1:Keuntungan Q2).

Sebelum penilaian Penyelesai

1. Sel pemboleh ubah

2. Sel dikekang

3. Sel objektif

Selepas Penyelesai berjalan, nilai yang baru adalah seperti berikut.

Selepas penilaian Penyelesai

Halaman Atas

 1. Pada tab Data , dalam Kumpulan analisis , klik penyelesai.
  Imej Reben Excel

  Nota: Jika perintah penyelesai atau Kumpulan analisis tidak tersedia, anda perlu mengaktifkan penyelesai tambahan. Sila lihat: Cara untuk mengaktifkan yang penyelesai menambah-masuk.

  Imej dialog Excel 2010 + penyelesai
 2. Dalam kotak Setkan Objektif, masukkan rujukan sel atau nama bagi sel objektif. Sel objektif mesti mengandungi formula.

 3. Lakukan salah satu perkara berikut:

  • Jika anda inginkan nilai sel objektif menjadi sebesar mungkin, klik Maks.

  • Jika anda inginkan nilai sel objektif menjadi sekecil mungkin, klik Min.

  • Jika anda ingin sel objektif menjadi nilai tertentu, klik Nilai bagi kemudian taipkan nilai dalam kotak.

  • Dalam kotak Dengan mengubah pemboleh ubah sel , masukkan nama atau rujukan untuk setiap julat sel pemboleh ubah keputusan. Memisahkan rujukan bukan bersebelahan dengan koma. Sel pemboleh ubah mesti berkaitan secara langsung atau tidak langsung kepada sel objektif. Anda boleh menentukan sehingga 200 sel pemboleh ubah.

 4. Dalam kotak Tertakluk kepada Kekangan, masukkan sebarang kekangan yang anda ingin gunakan dengan melakukan perkara berikut:

  1. Dalam kotak dialog Parameter Penyelesai, klik Tambah.

  2. Dalam kotak Rujukan Sel, masukkan rujukan sel atau nama julat sel bagi sel yang anda ingin mengekang nilainya.

  3. Klik perhubungan (<=, =, >=, int, bin atau dif) yang anda inginkan antara sel yang dirujuk dan kekangannya.Jika anda klik int, integer muncul dalam kotak Kekangan. Jika anda klik bin, binary muncul dalam kotak Kekangan. Jika anda klik dif, alldifferent muncul dalam kotak Kekangan.

  4. Jika anda memilih <=, =, atau >= bagi perhubungan dalam kotak Kekangan, taipkan nombor, rujukan sel atau nama atau formula.

  5. Lakukan salah satu perkara berikut:

   • Untuk menerima kekangan dan menambahkan yang lain, klik Tambah.

   • Untuk menerima kekangan dan kembali ke kotak dialog Parameter Penyelesai, klik OK.
    Nota    Anda boleh menggunakan perhubungan int, bin dan dif hanya dalam kekangan ke atas sel pemboleh ubah keputusan.

    Anda boleh mengubah atau memadamkan kekangan sedia ada dengan melakukan perkara berikut:

  6. Dalam kotak dialog Parameter Penyelesai, klik kekangan yang anda ingin ubah atau padam.

  7. Klik Ubah kemudian buat perubahan anda atau klik Padam.

 5. Klik Selesai dan lakukan salah satu perkara berikut:

  • Untuk menyimpan nilai penyelesaian pada lembaran kerja dalam kotak dialog Keputusan Penyelesai, klik Simpan Penyelesaian Penyelesai.

  • Untuk memulihkan nilai asal sebelum anda mengklik Selesai, klik Pulihkan Nilai Asal.

  • Anda boleh menyampuk proses penyelesaian dengan menekan Esc. Excel mengira semula lembaran kerja dengan nilai terakhir yang didapati bagi sel pemboleh ubah keputusan.

  • Untuk mencipta laporan berdasarkan penyelesaian anda selepas Penyelesai mendapati penyelesaian, anda boleh mengklik jenis laporan dalam kotak Laporan kemudian klik OK. Laporan tersebut diciptakan pada lembaran kerja yang baru dalam buku kerja anda. Jika Penyelesai tidak mendapati penyelesaian, hanya beberapa laporan atau tiada laporan tersedia.

  • Untuk menyimpan nilai sel pemboleh ubah keputusan anda seperti senario yang anda boleh paparkan kemudian, klik Simpan Senario dalam kotak dialog Keputusan Penyelesai kemudian taipkan nama untuk senario dalam kotak Nama Senario.

Halaman Atas

 1. Selepas anda menentukan masalah, klik Opsyen dalam kotak dialog Parameter Penyelesai.

 2. Dalam kotak dialog Opsyen, tandakan kotak semak Tunjukkan Keputusan Lelaran untuk melihat nilai setiap penyelesaian percubaan kemudian klik OK.

 3. Dalam kotak dialog Parameter Penyelesai, klik Selesai.

 4. Dalam kotak dialog Tunjukkan Penyelesaian Percubaan, lakukan salah satu perkara berikut:

  • Untuk menghentikan proses penyelesaian dan memaparkan kotak dialog Keputusan Penyelesai, klik Berhenti.

  • Untuk meneruskan proses penyelesaian dan memaparkan penyelesaian percubaan berikut, klik Teruskan.

 1. Dalam kotak dialog Parameter Penyelesai, klik Opsyen.

 2. Pilih atau masukkan nilai untuk sebarang opsyen pada tab Semua Kaedah, GRG Tak Linear dan Berevolusi dalam kotak dialog.

 1. Dalam kotak dialog Parameter Penyelesai, klik Muat/Simpan.

 2. Masukkan julat sel untuk kawasan model dan klik sama ada Simpan atau Muat.

  Apabila anda menyimpan model, masukkan rujukan untuk sel pertama julat menegak bagi sel kosong yang anda ingin letakkan model bermasalah. Apabila anda memuatkan model, masukkan rujukan untuk seluruh julat sel yang mengandungi model bermasalah.

  Petua    Anda boleh menyimpan pemilihan terakhir dalam kotak dialog Parameter Penyelesai dengan lembaran kerja dengan menyimpan buku kerja. Setiap lembaran kerja dalam buku kerja mungkin mempunyai pemilihan Penyelesai sendiri dan semuanya disimpan. Anda juga boleh menentukan lebih daripada satu masalah bagi lembaran kerja dengan mengklik Muat/Simpan untuk menyimpan masalah secara individu.

Anda boleh memilih salah satu daripada tiga algoritma berikut atau kaedah penyelesaian dalam kotak dialog Parameter Penyelesai:

 • Gradien Berkurangan Umum (GRG) Tak Linear    Digunakan bagi masalah yang tak linear lancar.

 • Simpleks LP    Digunakan untuk masalah yang linear.

 • Berevolusi    Digunakan untuk masalah yang tak lancar.

Untuk bantuan lanjut mengenai penyelesai kenalan:

Lender sistem, Inc.
4288 kotak Surat
Desa Incline, NV 89450-4288
(775) 831-0300
Laman Web: http://www.solver.com
e-mel: info@solver.com
Bantuan penyelesai di www.solver.com.

Sebahagian kod program Penyelesai adalah hak cipta 1990-2009 oleh Frontline Systems, Inc. Sebahagian adalah hak cipta 1989 oleh Optimal Methods, Inc.

Halaman Atas

Perlukan bantuan lanjut?

Anda sentiasa boleh tanya pakar dalam Komuniti teknikal Excel, dapatkan sokongan dalam komuniti jawapanatau cadangkan ciri baru atau peningkatan pada Excel pengguna suara.

Nota: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Lihat Juga

Menggunakan penyelesai modal belanjawan

Menggunakan penyelesai untuk perancangan kewangan

Menggunakan penyelesai untuk menentukan campuran produk optimum

Melaksanakan analisis Bagaimana jika dengan alat penyelesai

Pengenalan kepada analisis Bagaimana jika

Gambaran keseluruhan Formula dalam Excel

Cara untuk mengelakkan formula yang rosak

Menggunakan penyemakan ralat untuk mengesan ralat dalam Formula

Pintasan papan kekunci dalam Excel 2016 for Windows

Pintasan papan kekunci dalam Excel 2016 for Mac

Fungsi Excel (berabjad)

Fungsi Excel (mengikut kategori)

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×