Menentukan cara memaparkan data menggunakan pemformatan tersuai

Penting: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Anda mempunyai data dalam medan muncul dalam format khusus menggunakan format tersuai. Tersuai pemformatan hanya mengubah cara data dipaparkan dan tidak mempengaruhi cara data disimpan dalam pangkalan data Microsoft Access, atau cara pengguna boleh memasukkan atau mengedit data.

Menggunakan format tersuai ialah opsyen apabila anda bekerja dengan jenis data yang sama ada tidak mempunyai capaian dipratentukan yang opsyen pemformatan atau jika format yang dipratentukan tidak memenuhi keperluan anda. Anda boleh menggunakan format tersuai dengan memasukkan set harafiah aksara dan aksara Ruang letak untuk medan. Apabila anda menggunakan format untuk medan jadual, format yang sama secara automatik digunakan pada mana-mana kawalan borang atau laporan anda mengikat (pautan) untuk medan jadual tersebut.

Artikel ini menerangkan jenis aksara harfiah dan ruang letak yang anda boleh gunakan dengan jenis data tertentu dan menunjukkan cara untuk menggunakan pemformatan.

Apakah yang anda ingin lakukan?

Ketahui lebih lanjut tentang format tersuai

Menentukan format untuk jenis data nombor dan Mata Wang

Menentukan format untuk jenis data teks dan Memo

Menentukan format untuk data tarikh/masa jenis

Ketahui lebih lanjut tentang opsyen pemformatan

Ketahui lebih lanjut tentang format tersuai

Apabila anda mencipta format tersuai, anda masukkan pelbagai aksara dalam sifat Format medan jadual. Aksara terdiri daripada Ruang letak (seperti 0 dan #), pemisah (seperti tempoh dan koma), aksara harafiah dan warna.

Selain itu, anda boleh menentukan format untuk empat jenis nilai berangka — positif, negatif, sifar (0) dan nol (tidak ditentukan). Jika anda memilih untuk mencipta format bagi setiap jenis nilai, anda mesti meletakkan format untuk nilai positif terlebih dahulu, format untuk nilai negatif kedua, format untuk sifar nilai ketiga dan format untuk nol nilai terakhir. Juga, anda mesti berasingan format setiap dengan koma bernoktah.

Contoh format tersuai   

#, ###. ##;(#,###.##) [Merah]; 0,000.00; " Tidak ditentukan"

Rentetan ini mempunyai empat format tersuai dan memaparkan yang berikut:

 • Nilai positif dengan dua tempat perpuluhan.

 • Nilai negatif dengan dua tempat perpuluhan, dalam kurungan dan berwarna merah.

 • Nilai sifar sebagai nombor 0, sentiasa dengan dua tempat perpuluhan.

 • Nilai nol sebagai perkataan "Tidak ditentukan."

Setiap empat seksyen dalam rentetan dipisahkan dengan koma bernoktah (;).

Yang berikut memerihalkan setiap seksyen:

 • Tanda nombor (#) ialah ruang letak untuk digit. Jika format menghadapi tiada nilai, Access memaparkan ruang kosong. Jika anda ingin paparkan sifar dan bukannya ruang kosong (contohnya, untuk memaparkan 1234 sebagai 1234.00), anda menggunakan nombor 0 sebagai ruang letak.

 • Secara lalai, bahagian pertama memaparkan nilai positif. Jika anda ingin menggunakan format dengan nilai yang lebih besar atau lebih tempat perpuluhan, anda boleh menambah lebih banyak ruang letak untuk nilai perpuluhan, seperti #, ###. ###. Sebagai contoh, 1234.5678 dipaparkan sebagai 1,234.568. Notis format ini menggunakan koma sebagai ribu pemisah dan tempoh sebagai pemisah perpuluhan.

  Jika nilai perpuluhan dalam rekod yang melebihi bilangan aksara Ruang letak dalam format tersuai, Access membundarkan nilai dan memaparkan hanya bilangan nilai yang ditentukan oleh format. Contohnya, jika medan anda mengandungi 3,456.789, tetapi format yang menentukan dua tempat perpuluhan, Access membundarkan nilai perpuluhan untuk.79.

 • Secara lalai, Seksyen kedua memaparkan nilai negatif sahaja. Jika data anda mengandungi nilai negatif, Access membiarkan medan kosong. Contoh format sebelumnya mengelilingi sebarang nilai negatif dengan aksara harafiah — pembuka dan penutup tanda kurung. Ia juga menggunakan pengisytiharan warna [merah] untuk memaparkan sebarang nilai negatif dalam berwarna merah.

 • Secara lalai, Seksyen ketiga mentakrifkan format untuk semua nilai sifar (0). Dalam kes ini, apabila medan yang mengandungi nilai sifar, 0,000.00 dipaparkan. Untuk memaparkan teks dan bukannya nombor, anda boleh menggunakan "Sifar" (dikelilingi oleh tanda petikan berganda) sebaliknya.

 • Secara lalai, Seksyen keempat mentakrifkan apa yang pengguna melihat apabila rekod yang mengandungi nilai nol. Dalam kes ini, pengguna melihat perkataan "Tidak ditentukan." Anda juga boleh menggunakan teks lain, seperti "Nol" atau "***". Sentiasa ingat bahawa sekeliling aksara dengan tanda petikan berganda menyebabkan format untuk anggap aksara tersebut sebagai harafiah dan memaparkannya seperti yang anda masukkan mereka.

Nota: Ingat bahawa anda tidak perlu menggunakan semua empat Seksyen. Contohnya, jika medan jadual anda menerima nilai nol, anda boleh tinggalkan bahagian keempat.

Halaman Atas

Menentukan format untuk jenis data nombor dan Mata Wang

Jika anda tidak menentukan format tersuai untuk nilai berangka dan Mata Wang, Access memaparkan nombor dalam format nombor umum dan mata wang dalam format Mata Wang.

Untuk mencipta format tersuai, gunakan pemformatan aksara yang ditunjukkan dalam Jadual berikut. Anda juga boleh menentukan warna yang anda inginkan nombor atau Mata Wang.

Aksara

Perihalan

#

Digunakan untuk memaparkan digit. Setiap contoh aksara mewakili kedudukan bagi satu nombor. Jika tiada nilai wujud dalam kedudukan, Access memaparkan ruang kosong. Juga, boleh digunakan sebagai ruang letak.

Contohnya, jika anda menggunakan butang format ### dan masukkan nilai 45 dalam medan, 45 dipaparkan. Jika anda memasukkan 12,145 dalam medan, Access memaparkan 12,145 — walaupun anda takrifkan hanya satu Ruang letak ke kiri ribu pemisah.

0

Digunakan untuk memaparkan digit. Setiap contoh aksara mewakili kedudukan bagi satu nombor. Jika tiada nilai wujud dalam kedudukan, Access memaparkan sifar (0).

Pemisah ribuan dan perpuluhan

Digunakan untuk menunjukkan tempat yang anda inginkan capaian untuk meletakkan ribu dan pemisah perpuluhan. Access menggunakan pemisah yang ditakrifkan untuk seting rantau Windows anda. Untuk maklumat tentang seting tersebut, lihat mengubah seting rantau Windows untuk mengubah suai penampilan sesetengah jenis data.

ruang kosong, + - $ ()

Digunakan untuk menyelitkan ruang kosong, aksara matematik (+ -) dan simbol kewangan (¥ £ $) yang diperlukan di mana jua dalam rentetan format anda. Jika anda ingin menggunakan simbol matematik biasa yang lain, seperti garis miring (\ atau /) dan asterisk (*), kelilingkannya dengan tanda petikan berganda. Perhatikan bahawa anda boleh meletakkannya di mana jua.

\

Digunakan untuk memaksa Access memaparkan aksara sejurus selepasnya. Ini adalah sama seperti mengelilingi aksara dengan tanda petikan berganda.

!

Digunakan untuk memaksa penjajaran kiri semua nilai. Apabila anda memaksa penjajaran kiri, anda tidak boleh menggunakan # yang dan ruang letak digit 0, tetapi anda boleh menggunakan Ruang letak untuk aksara teks. Untuk maklumat lanjut tentang Ruang letak tersebut, lihat format tersuai untuk teks dan Memo jenis data.

*

Digunakan untuk memaksa aksara sejurus selepas asterisk menjadi aksara isian — aksara yang digunakan untuk mengisi ruang kosong. Access biasanya memaparkan data berangka sebagai dijajarkan ke kanan, dan ia mengisi sebarang kawasan ke kiri nilai dengan ruang kosong. Anda boleh menambah aksara isian di mana jua dalam rentetan format, dan apabila anda berbuat demikian, Access mengisi sebarang ruang kosong dengan aksara yang ditentukan.

Contohnya, format £##*~.00 memaparkan amaun mata wang sebagai £45~~~~~.15. Bilangan aksara tilde (~) yang dipaparkan dalam medan bergantung pada bilangan ruang kosong dalam medan jadual.

%

Digunakan sebagai aksara terakhir dalam rentetan format. Mendarabkan nilai dengan 100 dan memaparkan hasil dengan diikuti simbol peratus.

E+, E-

–atau–

e+, e-

Digunakan untuk memaparkan nilai dalam tatatanda saintifik (eksponen).

Menggunakan opsyen ini apabila format saintifik dipratentukan tidak menyediakan ruang yang mencukupi untuk nilai anda. Gunakan E+ atau e+ untuk memaparkan nilai sebagai eksponen positif, dan E- atau e- untuk memaparkan eksponen negatif. Anda mesti menggunakan ruang letak ini dengan aksara lain.

Contohnya, katakan anda menggunakan format 0.000E+00 untuk medan bernombor, kemudian memasukkan 612345. Access memaparkan 6.123E+05. Access terlebih dahulu membundarkan ke bawah bilangan tempat perpuluhan kepada tiga (bilangan sifar ke kanan atau ke kiri pemisah perpuluhan). Berikutnya, Access mengira nilai eksponen daripada bilangan digit yang berada ke kanan (atau ke kiri, bergantung pada seting bahasa anda) bagi pemisah perpuluhan dalam nilai asal. Dalam kes ini, nilai asal telah meletakkan "612345" (lima digit) ke kanan titik perpuluhan. Atas sebab tersebut, Access memaparkan 6.123E+05, dan nilai yang terhasil adalah bersamaan dengan 6.123 x 105.

"Literal text"

Menggunakan tanda petikan berganda untuk mengelilingi sebarang teks yang anda ingin pengguna melihatnya.

[warna]

Digunakan untuk mewarnakan semua nilai dalam seksyen format anda. Anda mesti kurungkan nama warna dalam tanda kurung dan menggunakan salah satu daripada nama ini: hitam, biru, sian, hijau, ungu, merah, kuning atau putih.

Untuk menggunakan format tersuai untuk jenis data nombor atau Mata Wang, lakukan yang berikut:

 1. Dalam anak tetingkap navigasi, klik kanan jadual yang anda ingin ubah, dan kemudian klik Pandangan Reka bentuk pada menu pintas.

 2. Pilih medan yang anda ingin format, dan pada tab Umum, klik sel di sebelah kotak Format.

 3. Masukkan aksara khusus yang berdasarkan keperluan anda pemformatan.

 4. Tekan CTRL+S untuk menyimpan kerja anda.

Selepas anda menggunakan format tersuai untuk medan, anda boleh menguji format dengan melakukan mana-mana atau semua yang berikut:

 • Masukkan nilai tanpa ribuan pemisah atau pemisah perpuluhan, dan lihat cara format menganggap data. Adakah format meletakkan pemisah yang di tempat yang betul?

 • Masukkan nilai yang lebih panjang atau lebih pendek daripada yang anda jangkakan (dengan dan tanpa pemisah), dan melihat cara format berkelakuan. Adakah format menambahkan sama ada ruang kosong yang tidak diingini atau awalan atau pendahulu sifar?

 • Masukkan sifar atau nilai nol dalam format yang dikhususkan untuk nilai positif atau negatif, dan lihat sama ada anda mahu hasil.

Halaman Atas

Menentukan format untuk jenis data teks dan Memo

Jenis data teks dan Memo terima format yang dipratentukan. Jenis data teks menerima format hanya tersuai, jenis data Memo menerima tersuai dan pemformatan teks beraneka.

Lazimnya, anda menggunakan format tersuai untuk jenis data teks dan Memo untuk menjadikan data jadual yang lebih mudah dibaca. Contohnya, jika anda menggunakan borang Web untuk mengumpul nombor kad kredit, dan anda menyimpan nombor tersebut tanpa ruang, anda boleh menggunakan format tersuai untuk menambah ruang yang sesuai untuk menjadikan nombor kad kredit yang lebih mudah dibaca.

Format tersuai untuk jenis data teks dan Memo membenarkan hanya dua Seksyen format dalam rentetan. Bahagian pertama rentetan format mengawal penampilan teks, dan Seksyen kedua memaparkan nilai kosong atau rentetan panjang sifar. Jika anda tidak menentukan format, Access kiri menjajarkan semua teks dalam helaian data.

Jadual berikut menyenaraikan dan menerangkan format tersuai yang anda boleh gunakan untuk medan yang mempunyai jenis data teks atau Memo.

Aksara

Perihalan

@

Digunakan untuk memaparkan sebarang aksara yang tersedia untuk kedudukannya dalam rentetan format. Jika Access meletakkan semua aksara dalam data dasar, ruang letak selebihnya muncul sebagai ruang kosong.

Contohnya, jika rentetan format adalah @@@@@ dan teks dasar adalah ABC, teks dijajarkan ke kiri dengan permulaan dua ruang kosong.

&

Digunakan untuk memaparkan sebarang aksara yang tersedia untuk kedudukannya dalam rentetan format. Jika Access meletakkan semua aksara dalam data dasar, ruang letak selebihnya tidak memaparkan apa-apa.

Contohnya, jika rentetan format adalah &&&&& dan teks adalah ABC, teks yang dijajarkan ke kiri sahaja dipaparkan.

!

Digunakan untuk memaksa aksara ruang letak untuk diisikan dari kiri ke kanan bukannya kanan ke kiri. Anda mesti menggunakan aksara ini pada permulaan sebarang rentetan format.

<

Digunakan untuk memaksa semua teks menjadi huruf kecil. Anda mesti menggunakan aksara ini pada permulaan rentetan format, tetapi anda boleh memulakannya dengan tanda seru (!).

>

Digunakan untuk memaksa semua teks menjadi huruf besar. Anda mesti menggunakan aksara ini pada permulaan rentetan format, tetapi anda boleh memulakannya dengan tanda seru (!).

*

Apabila digunakan, aksara sejurus selepas asterisk (*) menjadi aksara isian — aksara yang digunakan untuk mengisi ruang kosong. Access biasanya memaparkan teks sebagai dijajarkan ke kiri dan mengisi sebarang kawasan di sebelah kanan nilai dengan ruang kosong. Anda boleh menambah aksara isian di mana jua dalam rentetan format. Apabila anda berbuat demikian, Access mengisi ruang kosong dengan aksara yang ditentukan.

Ruang kosong, + - $ ()

Digunakan untuk menyelitkan ruang kosong, aksara matematik (+ -), simbol kewangan ($ ¥ £) dan tanda kurungan yang diperlukan di mana jua dalam rentetan format anda. Jika anda ingin menggunakan simbol matematik biasa yang lain, seperti garis miring (\ atau /) dan asterisk (*), kelilingkannya dengan tanda petikan berganda — perhatikan bahawa anda boleh meletakkan aksara ini di mana jua dalam rentetan format.

"Literal text"

Menggunakan tanda petikan berganda untuk mengelilingi sebarang teks yang anda ingin dipaparkan kepada pengguna.

\

Digunakan untuk memaksa Access memaparkan aksara sejurus selepasnya. Ini adalah sama seperti mengelilingi aksara dengan tanda petikan berganda.

[warna]

Digunakan untuk mewarnakan semua nilai dalam seksyen format anda. Anda mesti kurungkan nama dalam tanda kurung dan menggunakan salah satu daripada nama ini: hitam, biru, sian, hijau, ungu, merah, kuning atau putih.

Nota: Apabila anda menentukan format, Access mengisi aksara ruang letak dengan data daripada medan dasar.

Untuk menggunakan format tersuai, lakukan yang berikut:

 1. Dalam anak tetingkap navigasi, klik kanan jadual yang anda ingin ubah, dan kemudian klik Pandangan Reka bentuk pada menu pintas.

 2. Pilih medan yang anda ingin format, dan pada tab Umum, klik sel di sebelah kotak Format.

 3. Masukkan format.

  Jenis format tersuai yang anda boleh tentukan bergantung pada jenis data yang anda pilih untuk medan.

 4. Tekan CTRL+S untuk menyimpan kerja anda.

Anda boleh menguji anda pemformatan tersuai dalam mana-mana cara berikut:

 • Masukkan nilai huruf kecil atau huruf besar dan lihat cara format menganggap data. Lakukan hasil munasabah?

 • Masukkan nilai yang lebih panjang atau lebih pendek daripada yang anda jangkakan (dengan dan tanpa pemisah), dan melihat cara format berkelakuan. Adakah format menambahkan sama ada ruang kosong yang tidak diingini atau awalan atau pendahulu ruang atau aksara yang tidak dijangka?

 • Masukkan rentetan panjang sifar atau nilai nol dan lihat sama ada anda mahu hasil.

Halaman Atas

Menentukan format untuk data tarikh/masa jenis

Jika anda tidak menentukan format yang dipratentukan atau tersuai, Access menggunakan format tarikh umum — h:nn m/dd/yyyy: ss AM/PM.

Format tersuai untuk medan tarikh/masa boleh mengandungi dua Seksyen — satu untuk tarikh dan yang satu lagi untuk masa — dan anda Pisahkan Seksyen dengan koma bernoktah. Contohnya, anda boleh mencipta semula format tarikh umum seperti berikut: m/dd/yyyy; h:nn:ss.

Aksara

Perihalan

Pemisah Tarikh

Digunakan untuk mengawal tempat untuk Access meletakkan pemisah bagi hari, bulan dan tahun. Access menggunakan pemisah yang ditentukan dalam seting rantau Windows anda. Untuk maklumat tentang seting tersebut, lihat mengubah seting rantau Windows untuk mengubah suai penampilan sesetengah jenis data.

c

Digunakan untuk memaparkan format tarikh umum.

d atau dd

Digunakan untuk memaparkan hari bulan sebagai satu atau dua digit. Untuk satu digit, gunakan ruang letak tunggal. Untuk dua digit, gunakan dua ruang letak.

ddd

Digunakan untuk menyingkatkan hari dalam seminggu kepada tiga huruf.

Contohnya, Isnin muncul sebagai Isn.

dddd

Digunakan untuk menyatakan kesemua hari dalam seminggu.

ddddd

Digunakan untuk memaparkan format Tarikh Pendek.

dddddd

Digunakan untuk memaparkan format Tarikh Panjang.

w

Digunakan untuk memaparkan bilangan hari dalam seminggu.

Contohnya, Isnin muncul sebagai 2.

m atau mm

Digunakan untuk memaparkan bulan sama ada sebagai nombor satu digit atau dua digit.

mmm

Digunakan untuk menyingkatkan nama bulan kepada tiga huruf.

Contohnya, Oktober muncul sebagai Okt.

mmmm

Digunakan untuk menyatakan kesemua nama bulan.

q

Digunakan untuk memaparkan nombor sukuan tahun kalendar semasa (1-4).

Contohnya, untuk tarikh pada bulan Mei, Access memaparkan 2 sebagai nilai sukuan.

y

Digunakan untuk memaparkan hari bagi tahun (1-366).

yy

Digunakan untuk memaparkan dua digit terakhir bagi tahun.

Nota: Kami mengesyorkan anda memasukkan dan memaparkan semua empat digit tahun yang diberikan.

yyyy

Digunakan untuk memaparkan kesemua digit tahun dalam julat 0100-9999.

Pemisah masa

Digunakan untuk mengawal tempat untuk Access meletakkan pemisah bagi jam, minit dan saat. Access menggunakan pemisah yang ditentukan dalam seting rantau Windows anda. .

h atau hh

Digunakan untuk memaparkan jam sebagai satu atau dua digit.

n atau nn

Digunakan untuk memaparkan minit sebagai satu atau dua digit.

s atau ss

Digunakan untuk memaparkan saat sebagai satu atau dua digit.

ttttt

Digunakan untuk memaparkan format Masa Panjang.

AM/PM

Digunakan untuk memaparkan nilai waktu 12-jam dengan diikuti oleh AM atau PM. Access bergantung pada jam sistem dalam komputer anda untuk mengesetkan nilai.

A/P atau a/p

Digunakan untuk memaparkan nilai waktu 12-jam dengan diikuti oleh A, P, a atau p. Access bergantung pada jam sistem dalam komputer anda untuk mengesetkan nilai.

AMPM

Digunakan untuk memaparkan nilai waktu 12-jam. Access menggunakan penunjuk waktu pagi dan petang yang ditentukan dalam seting rantau Windows anda.

Ruang kosong, + - $ ()

Digunakan untuk menyelitkan ruang kosong, aksara matematik (+ -), simbol kewangan ($ ¥ £) dan tanda kurungan yang diperlukan di mana jua dalam rentetan format anda. Jika anda ingin menggunakan simbol matematik biasa yang lain, seperti garis miring (\ atau /) dan asterisk (*), kelilingkannya dengan tanda petikan berganda. Perhatikan bahawa anda boleh meletakkannya di mana jua.

\

Digunakan untuk memaksa Access memaparkan aksara sejurus selepasnya. Ini adalah sama seperti mengelilingi aksara dengan tanda petikan berganda.

*

Digunakan untuk memaksa aksara sejurus selepas asterisk menjadi aksara isian — aksara yang digunakan untuk mengisi ruang kosong. Access biasanya memaparkan teks sebagai dijajarkan ke kiri dan mengisi sebarang kawasan di sebelah kanan nilai dengan ruang kosong. Anda boleh menambah aksara isian di mana jua dalam rentetan format. Apabila anda berbuat demikian, Access mengisi ruang kosong dengan aksara yang ditentukan.

"Literal text"

Menggunakan tanda petikan berganda untuk mengelilingi sebarang teks yang anda ingin pengguna melihatnya.

[warna]

Digunakan untuk mewarnakan semua nilai dalam seksyen format anda. Anda mesti kurungkan nama dalam tanda kurung dan menggunakan salah satu daripada nama ini: hitam, biru, sian, hijau, ungu, merah, kuning atau putih.

Halaman Atas

Ketahui lebih lanjut tentang opsyen pemformatan

Jika anda inginkan medan dalam helaian data, borang atau laporan untuk memaparkan nilai tertentu semasa medan Menyimpan nilai yang berbeza, mencipta medan carian. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang medan carian, Baca sesuaikan cara data dipaparkan dengan mencipta medan carian. Untuk mengawal format data dimasukkan, sila baca mencipta topeng input untuk memasuki medan atau mengawal nilai tertentu. Untuk mengetahui cara menambah pemformatan untuk medan teks beraneka, Baca menyelitkan atau menambah medan teks beraneka.

Halaman Atas

Nota: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×