Mendayakan kandungan pada laman untuk dicari

Penting: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Apabila pengguna mencari pada laman, hasil boleh datang dari banyak tempat seperti lajur, pustaka dan halaman. Pemilik laman boleh mengubah seting carian untuk memutuskan sama ada atau tidak kandungan yang dibenarkan untuk muncul dalam hasil carian. Keizinan pada kandungan juga mempengaruhi sama ada pengguna yang dibenarkan untuk melihat kandungan dalam hasil carian. Memahami baik tentang cara keizinan dan seting carian berfungsi boleh membantu memastikan bahawa individu boleh lihat kanan dokumen dan laman dalam hasil carian.

Nota: Hasil carian adalah sentiasa Keselamatan memotong, supaya pengguna hanya akan melihat kandungan yang mereka mempunyai keizinan untuk melihat. Seting carian hanya menentukan kandungan yang termasuk dalam Indeks carian.

Apakah yang anda ingin lakukan?

Merancang untuk menjadikan kandungan anda tersedia dalam hasil carian

Memahami seting carian dan keizinan

Tunjukkan kandungan pada laman dalam hasil carian

Tunjukkan kandungan daripada senarai atau pustaka dalam hasil carian

Menunjukkan kandungan ASPX halaman hasil carian

Mengecualikan kandungan dalam lajur daripada hasil carian

Merangkak dan semula Indeks Laman

Merancang untuk menjadikan kandungan anda tersedia dalam hasil carian

Sebagai pemilik laman, anda boleh menggunakan seting untuk mengawal sama ada kandungan muncul dalam hasil carian. Kandungan yang disimpan dalam banyak tempat termasuk laman, senarai, pustaka, bahagian Web dan lajur. Secara lalai, kebanyakan kandungan yang terkandung dalam laman, senarai, pustaka, halaman bahagian Web, atau lajur akan dirangkak dan ditambahkan pada indeks carian. Apakah yang ada dalam Indeks carian yang menentukan kandungan yang boleh muncul dalam hasil carian. Keizinan yang disetkan pada item, senarai, pustaka, laman dan seterusnya, juga mempengaruhi sama ada atau tidak pengguna boleh melihat kandungan dalam hasil carian.

Pemilik laman dan pentadbir koleksi laman boleh memilih sama ada atau tidak kandungan boleh muncul dalam hasil carian. Secara lalai, kandungan laman boleh muncul dalam hasil carian. Jika pemilik laman atau pentadbir koleksi laman menentukan bahawa kandungan dari laman tertentu tidak muncul dalam hasil carian, kemudian Cari lain hasil seting seperti mereka untuk senarai, pustaka, halaman ASPX dan lajur yang disetkan pada laman tersebut tidak akan mempunyai sebarang kesan.

Begitu juga, jika pemilik laman atau pentadbir koleksi laman mengelakkan kandungan senarai atau pustaka muncul dalam hasil carian, kemudian mengecualikan lajur tidak mempunyai sebarang kesan. Ia adalah penting untuk mengetahui apakah seting diwarisi dari aras yang lebih tinggi untuk merancang carian secara berkesan

Halaman Atas

Memahami seting carian dan keizinan

Salah satu tanggungjawab pemilik laman adalah untuk mengawal individu yang mempunyai capaian kepada kandungan. Anda boleh memberikan sesetengah individu keizinan untuk membaca dan mengubah kandungan, membenarkan orang lain untuk membaca kandungan, dan mencegah orang lain melihat kandungan sepenuhnya. Untuk memuatkan kefleksibelan ini, anda menggunakan Kumpulan keizinan yang diperuntukkan aras keizinan yang khusus. Untuk membenarkan pengguna capaian kepada Laman atau kandungan pada laman tersebut, pemilik laman memperuntukkan pengguna kepada satu atau lebih Kumpulan Keselamatan. Menggunakan seting keizinan sempena seting hasil carian, pemilik laman boleh menguruskan sama ada pengguna boleh melihat kandungan dalam hasil carian.

Contohnya, katakan Joe berfungsi pada permintaan untuk cadangan (RFP) dalam Microsoft Office Word dan bekerjasama dengan pasukan 10 individu. Laman pasukan beliau mempunyai 50 pengguna, Semua individu yang merupakan ahli laman. Joe tidak bersedia untuk seluruh pasukan untuk melihat RFP. Oleh itu, apabila dia memuat naik ia untuk laman pasukan, dia Mengeset keizinan supaya hanya pasukan 10 boleh melihat dan mengeditnya. Sehingga dia memberikan keizinan Baca semua orang 50, hanya 10 individu yang mempunyai keizinan untuk melihat dokumen akan melihat ia disenaraikan dalam hasil carian.

Keizinan boleh digunakan untuk senarai, laman, pandangan dan bahagian Web. Juga, keizinan boleh bergantung pada keizinan lain. Semua ini boleh menjejaskan apa yang pengguna dilihat dalam hasil carian. Oleh itu, sebelum menambah sebarang kandungan pada laman anda, anda mungkin ingin membiasakan diri anda dengan model keizinan SharePoint, model keizinan Laman atau organisasi anda, atau untuk merancang Apakah model keizinan akan untuk laman anda.

Lihat juga: Kumpulan SharePoint lalai dalam SharePoint Online

Halaman Atas

Tunjukkan kandungan pada laman dalam hasil carian

Sebagai pemilik laman, anda boleh memilih sama ada atau tidak kandungan pada laman anda boleh muncul dalam hasil carian. Secara lalai, semua kandungan laman boleh muncul dalam hasil carian. Individu yang melihat hasil carian mesti mempunyai keizinan untuk melihat kandungan. Jika anda menghalang kandungan laman daripada muncul dalam hasil carian, kandungan semua sublaman juga disekat daripada muncul dalam hasil carian.

Nota: Untuk mengubah seting ini, anda mesti mempunyai tahap keizinan Uruskan keizinan. Tahap keizinan ini akan disertakan dalam Kumpulan pemilik "Nama Laman".

 1. Pada laman, klik Seting > Seting Laman.

 2. Di bawah carian, klik Cari ketersediaan dan luar talian.

 3. Dalam Kandungan laman pengindeksanSeksyen, di bawah Benarkan Laman ini muncul dalam hasil carian, pilih Ya untuk membenarkan kandungan laman muncul dalam hasil carian.

Untuk mengelakkan kandungan muncul dalam hasil carian, pilih tiada.

Halaman Atas

Tunjukkan kandungan daripada senarai atau pustaka dalam hasil carian

Sebagai pemilik laman, anda boleh memutuskan sama ada item dalam senarai dan pustaka pada laman anda termasuk dalam hasil carian. Secara lalai setiap senarai dan pustaka disetkan untuk memasukkan semua item dalam hasil carian.

Nota: Untuk mengubah seting ini, anda mesti mempunyai aras keizinan Uruskan senarai. Kumpulan pereka bentuk dan pemilik "Nama Laman" mengandungi tahap keizinan ini. Apabila anda tidak mempunyai keizinan Uruskan senarai, Menu yang diterangkan dalam prosedur ini tidak tersedia.

 1. Pada laman, Cari dan klik senarai atau pustaka yang anda ingin sesuaikan.

 2. Klik seting >seting Laman.

 3. Di bawah Pentadbiran Laman, klik senarai dan pustaka Laman.

 4. Klik item daripada senarai, contohnya, sesuaikan "Dokumen kongsi."

 5. Pada halaman seting senarai, di bawah Seting am, klik seting lanjutan.

 6. Dalam seksyen carian , di bawah Benarkan item daripada pustaka dokumen ini muncul dalam hasil carian, pilih Ya untuk memasukkan semua item dalam senarai atau pustaka dalam hasil carian.

Untuk menghalang item daripada senarai atau pustaka untuk muncul dalam hasil carian, pilih tiada.

Halaman Atas

Menunjukkan kandungan ASPX halaman hasil carian

Anda boleh mengawal sama ada kandungan halaman ASPX termasuk dalam hasil carian. Apabila anda mencipta Laman, halaman kandungan yang banyak dicipta secara automatik. Contohnya, default.aspx, allitems.aspx untuk Galeri bahagian Web anda dan beberapa orang lain secara automatik dicipta halaman. Anda juga boleh mencipta halaman ASPX tersuai.

Secara lalai, apabila bahagian Web yang dipaparkan pada halaman ASPX menggunakan maklumat daripada senarai atau pustaka yang mengandungi keizinan terhad, juga dikenali sebagai keizinan yang terperinci, tiada kandungan dalam mana-mana halaman ASPX pada laman yang dimasukkan dalam hasil carian. Ini menghalang-dibenarkan pengguna melihat kandungan.

Contohnya, katakan lima dokumen dipaparkan dalam bahagian dokumen kongsi Web pada laman pasukan dengan 50 ahli. Salah satu dokumen yang mempunyai dihadkan keizinan; hanya beberapa orang dibenarkan untuk melihatnya. Kandungan secara automatik tersembunyi daripada laman tersebut dalam hasil carian supaya kandungan daripada dokumen tersebut tidak akan muncul apabila pengguna mencari. Ini menghalang kandungan halaman ASPX secara tidak sengaja terdedah kepada individu yang tidak sepatutnya untuk melihatnya.

Anda mempunyai opsyen untuk mengabaikan seting ini untuk memaparkan semua kandungan dalam hasil carian tanpa mengira keizinan. Dalam kes ini, semua kandungan boleh muncul dalam hasil carian, tetapi tidak diizinkan pengguna tidak akan dapat mencapai dokumen yang sebenar. Opsyen lain adalah dengan tidak untuk memasukkan sebarang kandungan ASPX dalam hasil carian, tanpa mengira keizinan.

Nota: Untuk mengubah seting ini, anda mesti mempunyai tahap keizinan Uruskan keizinan. Tahap keizinan ini akan disertakan dalam Kumpulan pemilik "Nama Laman".

 1. Pada laman, klik Seting > Seting Laman.

 2. Di bawah carian, klik Cari ketersediaan dan luar talian.

 3. Dalam anak Pengindeksan ASPX kandungan halamanSeksyen, pilih salah satu opsyen berikut:

Opsyen

Perihalan

Indeks bahagian Web jika Laman ini mengandungi keizinan yang terperinci

Apabila keizinan halaman ASPX berbeza daripada laman induk, tiada kandungan pada laman muncul dalam hasil carian.

Sentiasa Indeks semua bahagian Web pada Laman ini

Menunjukkan kandungan daripada semua halaman ASPX pada laman dalam hasil carian tanpa mengira keizinan.

Tidak pernah Indeks sebarang bahagian Web pada Laman ini

Menyembunyikan kandungan semua ASPX halaman pada laman daripada hasil carian tanpa mengira keizinan.

Halaman Atas

Mengecualikan kandungan dalam lajur daripada hasil carian

Sebagai pemilik laman, anda boleh mengawal sama ada kandungan dalam lajur khusus dalam senarai atau pustaka muncul dalam hasil carian. Secara lalai, semua kandungan yang termasuk dalam hasil carian. Seting ini adalah berguna apabila anda ingin menghalang data sensitif daripada muncul dalam hasil carian.

Nota: Untuk mengubah seting ini, anda mesti mempunyai tahap keizinan Uruskan keizinan. Tahap keizinan ini akan disertakan dalam Kumpulan pemilik "nama laman" .

 1. Pada laman yang mengandungi senarai atau pustaka, klik seting >Seting Laman.

 2. Di bawah carian, klik lajur yang boleh dicari.

 3. Dalam seksyen Lajur dikecualikan daripada pengindeksan carian , di bawah tidak termasuk, tandakan kotak di sebelah nama lajur untuk lajur yang anda ingin kecualikan dalam hasil carian.

Nota: Lajur yang muncul ialah individu yang dimiliki oleh laman semasa.

Halaman Atas

Merangkak dan semula Indeks Laman

Apabila individu mencari kandungan pada laman SharePoint anda, apakah yang ada dalam Indeks carian anda memutuskan apa yang mereka akan menemui. Indeks carian mengandungi maklumat daripada semua dokumen dan halaman pada laman anda dalam SharePoint Online, kandungan adalah secara automatik rangkak berdasarkan pada jadual rangkak yang ditentukan. Perangkak yang mengambil kandungan yang telah berubah sejak rangkak Terakhir dan mengemas kini indeks.

Dalam sesetengah kes, anda mungkin ingin khusus meminta yang penuh pengindeksan semula laman. Lihat secara manual meminta perangkakan dan pengindeksan semula laman untuk maklumat lanjut.

Halaman Atas

Nota: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×