Mendayakan atau menyahdayakan makro dalam fail Office

Penting: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Makro ialah siri perintah yang anda boleh gunakan untuk mengautomatikkan tugas berulang dan boleh dijalankan apabila anda perlu menjalankan tugas. Artikel ini mempunyai maklumat tentang risiko yang terlibat apabila anda bekerja dengan makro dan anda boleh mengetahui cara untuk mendayakan atau menyahdayakan makro dalam Pusat Amanah.

Dalam artikel ini

Mendayakan makro apabila Bar Mesej muncul

Mendayakan makro dalam pandangan Backstage

Mendayakan makro untuk satu kali apabila Amaran Keselamatan muncul

Mengubah seting makro dalam Pusat Amanah

Seting makro dijelaskan

Apa itu makro, siapa yang membuatnya dan apakah risiko keselamatannya?

Mendayakan makro apabila Bar Mesej muncul

Apabila anda membuka fail yang mengandungi makro, bar mesej kuning muncul dengan ikon perisai dan butang Dayakan Kandungan. Jika anda tahu makro itu adalah daripada sumber boleh dipercayai, gunakan arahan berikut:

Imej berikut adalah contoh Bar Mesej apabila makro wujud dalam fail.

Bar Mesej Amaran Keselamatan untuk makro

Halaman Atas

Mendayakan makro dalam pandangan Backstage

Satu lagi kaedah untuk mendayakan makro dalam fail adalah melalui pandangan Backstage Microsoft Office, pandangan yang muncul apabila anda mengklik tab Fail apabila Bar Mesej kuning muncul.

 1. Klik tab Fail.

 2. Dalam kawasan Amaran Keselamatan, klik Dayakan Kandungan.

 3. Di bawah Dayakan Semua Kandungan, klik Sentiasa dayakan kandungan aktif dokumen ini.
  Fail menjadi dokumen yang dipercayai.

Imej berikut adalah contoh bagi opsyen Dayakan Kandungan.

Juntai bawah Amaran Keselamatan

Halaman Atas

Mendayakan makro untuk satu kali apabila Amaran Keselamatan muncul

Gunakan arahan berikut untuk mendayakan makro untuk tempoh masa fail dibuka. Apabila anda menutup fail kemudian membukanya semula, amaran muncul sekali lagi.

 1. Klik tab Fail.

 2. Dalam kawasan Amaran Keselamatan, klik Dayakan Kandungan.

 3. Pilih Opsyen Lanjutan.

 4. Dalam kotak dialog Opsyen Keselamatan Microsoft Office, klik Dayakan kandungan untuk sesi ini untuk setiap makro.

 5. Klik OK.

Halaman Atas

Mengubah seting makro dalam Pusat Amanah

Seting makro terletak dalam Pusat Amanah. Namun, jika anda bekerja dalam sesebuah organisasi, pentadbir sistem mungkin telah mengubah seting lalai untuk mengelakkan seseorang mengubah seting.

Penting: Apabila anda mengubah seting makro dalam Pusat Amanah, ia hanya berubah untuk program Office yang anda sedang gunakan. Seting makro tidak diubah untuk semua program Office anda.

 1. Klik tab Fail.

 2. Klik Opsyen.

 3. Klik Pusat Amanah kemudian klik Seting Pusat Amanah.

 4. Dalam Pusat Amanah, klik Seting Makro.

 5. Buat pilihan yang anda inginkan.

 6. Klik OK.

Imej berikut adalah kawasan Seting Makro Pusat Amanah.

kawasan seting makro di Pusat Amanah

Gunakan maklumat dalam seksyen berikut untuk mengetahui lebih lanjut tentang seting makro.

Halaman Atas

Seting makro dijelaskan

 • Nyahdayakan semua makro tanpa pemberitahuan     Makro dan isyarat keselamatan tentang makro dinyahdayakan.

 • Nyahdayakan semua makro dengan pemberitahuan     Makro sudah dinyahdayakan, tetapi isyarat keselamatan muncul jika makro wujud. Dayakan makro mengikut kesesuaian.

 • Nyahdayakan semua makro kecuali makro yang ditandatangani secara digital     Makro sudah dinyahdayakan, tetapi isyarat keselamatan muncul jika ada makro yang hadir. Namun, jika makro ditandatangani secara digital oleh penerbit yang dipercayai, makro akan berjalan jika anda telah mempercayai penerbit. Jika anda belum mempercayai penerbit, anda diberitahu untuk mendayakan makro yang telah ditandatangani dan mempercayai penerbit.

 • Dayakan semua makro (tidak disyorkan, kod yang mungkin berbahaya dapat berjalan)     Semua makro berjalan. Seting ini menjadikan komputer anda mudah diserang oleh kod yang mungkin berniat hasad.

 • Percaya capaian kepada model objek projek VBA     Halang atau benarkan capaian program ke objek model Visual Basic for Applications (VBA) dari klien automasi. Opsyen keselamatan ini adalah untuk kod yang ditulis bagi mengautomatikkan program Office dan memanipulasi persekitaran VBA dan model objek. Ia adalah seting untuk per pengguna dan per aplikasi dan menolak capaian secara lalai, menghalang program tidak diizinkan daripada membina kod mereplikakan diri yang memudaratkan. Untuk klien automasi mencapai model objek VBA, pengguna yang menjalankan kod mesti memberi capaian. Untuk menghidupkan capaian, pilih kotak semak.

Nota: Microsoft Publisher dan Microsoft Access tidak mempunyai opsyen Percaya capaian kepada objek model projek VBA.

Halaman Atas

Apa itu makro, siapa yang membuatnya dan apakah risiko keselamatannya?

Makro mengautomatikkan tugas yang sering digunakan untuk menjimatkan masa dalam tindakan ketukan kekunci dan tetikus. Banyak yang dicipta menggunakan Visual Basic for Applications (VBA) dan ditulis oleh pembangun perisian. Namun, sesetengah makro mendatangkan risiko keselamatan yang berpotensi. Seseorang dengan niat hasad, juga dikenali sebagai penggodam, boleh memperkenalkan makro memusnahkan di dalam fail yang boleh menyebarkan virus pada komputer anda atau ke rangkaian organisasi anda.

Dalam artikel ini

Apa itu makro dan Apakah risiko keselamatannya?

Mendayakan atau menyahdayakan makro dengan Pusat Amanah

Program yang anda sedang gunakan?

Cara boleh Pusat Amanah membantu melindungi saya daripada makro yang tidak selamat?

Amaran Keselamatan meminta jika saya ingin mendayakan atau menyahdayakan makro. Apa yang patut saya lakukan?

Apa itu makro dan Apakah risiko keselamatannya?

Makro mengautomatikkan tugas kerap digunakan; banyak dicipta dengan VBA dan ditulis oleh pembangun perisian. Walau bagaimanapun, makro beberapa menimbulkan risiko keselamatan yang berpotensi. Individu dengan niat jahat boleh memperkenalkan makro merosakkan, dalam dokumen atau fail yang boleh menyebarkan virus pada komputer anda.

Halaman atas

Mendayakan atau menyahdayakan makro dengan Pusat Amanah

Seting Keselamatan makro terletak dalam Pusat Amanah. Walau bagaimanapun, jika anda bekerja dalam organisasi, pentadbir sistem anda mungkin telah berubah seting lalai untuk menghalang sesiapa sahaja daripada mengubah sebarang seting.

Nota: Apabila anda mengubah seting makro dalam Pusat Amanah, ia hanya berubah untuk program Office yang anda sedang gunakan. Seting makro tidak diubah untuk semua program Office anda.

Program Sistem Microsoft Office 2007 yang manakah anda sedang gunakan?

Capaian

Access

 1. Klik Butang Microsoft Office Imej butang kemudian klik Opsyen Access.

 2. Klik Pusat Amanah, klik Seting Pusat Amanah, dan kemudian klik Seting makro.

 3. Klik Opsyen yang anda inginkan:

  • Nyahdayakan semua makro tanpa pemberitahuan Klik Opsyen ini jika anda tidak mempercayai makro. Semua makro dalam dokumen dan isyarat Keselamatan tentang makro dinyahdayakan. Jika terdapat dokumen dengan tidak ditandatangani makro yang anda percayai, anda boleh meletakkan dokumen tersebut dalam lokasi yang dipercayai. Dokumen di lokasi yang dipercayai dibenarkan untuk menjalankan tanpa disemak oleh sistem keselamatan pusat Amanah.

  • Nyahdayakan semua makro dengan pemberitahuan Ini ialah seting lalai. Klik opsyen ini jika anda inginkan makro dinyahdayakan tetapi anda ingin menerima isyarat keselamatan jika terdapat makro. Dengan cara ini, anda boleh menentukan masa untuk mendayakan makro tersebut berdasarkan kes demi kes.

  • Nyahdayakan semua makro kecuali makro yang ditandatangani secara digital Seting ini adalah sama seperti opsyen Nyahdayakan semua makro dengan pemberitahuan kecuali jika makro telah ditandatangani secara digital oleh penerbit yang dipercayai, makro boleh berjalan jika anda telah mempercayai penerbit tersebut. Jika anda tidak mempercayai penerbit tersebut, anda akan dimaklumkan. Dengan cara itu, anda boleh memilih untuk mendayakan makro yang ditandatangani atau mempercayai penerbit tersebut. Semua makro yang tidak ditandatangani dinyahdayakan tanpa pemberitahuan.

  • Dayakan semua makro (tidak disyorkan, kod mungkin berbahaya dapat berjalan) Klik Opsyen ini untuk membenarkan semua makro untuk dijalankan. Seting ini menjadikan komputer anda terdedah kepada Kod mungkin berniat jahat dan tidak disyorkan.

Halaman atas

Excel

 1. Klik Butang Microsoft Office Imej butang , dan kemudian klik Opsyen Excel.

 2. Klik Pusat Amanah, klik Seting Pusat Amanah, dan kemudian klik Seting makro.

 3. Klik Opsyen yang anda inginkan:

  • Nyahdayakan semua makro tanpa pemberitahuan Klik Opsyen ini jika anda tidak mempercayai makro. Semua makro dalam dokumen dan isyarat Keselamatan tentang makro dinyahdayakan. Jika terdapat dokumen dengan tidak ditandatangani makro yang anda percayai, anda boleh meletakkan dokumen tersebut dalam lokasi yang dipercayai. Dokumen di lokasi yang dipercayai dibenarkan untuk menjalankan tanpa disemak oleh sistem keselamatan pusat Amanah.

  • Nyahdayakan semua makro dengan pemberitahuan Ini ialah seting lalai. Klik opsyen ini jika anda inginkan makro dinyahdayakan tetapi anda ingin menerima isyarat keselamatan jika terdapat makro. Dengan cara ini, anda boleh menentukan masa untuk mendayakan makro tersebut berdasarkan kes demi kes.

  • Nyahdayakan semua makro kecuali makro yang ditandatangani secara digital Seting ini adalah sama seperti opsyen Nyahdayakan semua makro dengan pemberitahuan kecuali jika makro telah ditandatangani secara digital oleh penerbit yang dipercayai, makro boleh berjalan jika anda telah mempercayai penerbit tersebut. Jika anda tidak mempercayai penerbit tersebut, anda akan dimaklumkan. Dengan cara itu, anda boleh memilih untuk mendayakan makro yang ditandatangani atau mempercayai penerbit tersebut. Semua makro yang tidak ditandatangani dinyahdayakan tanpa pemberitahuan.

  • Dayakan semua makro (tidak disyorkan, kod mungkin berbahaya dapat berjalan) Klik Opsyen ini untuk membenarkan semua makro untuk dijalankan. Seting ini menjadikan komputer anda terdedah kepada Kod mungkin berniat jahat dan tidak disyorkan.

  • Percayakan capaian kepada model objek projek VBA    Seting ini adalah untuk pembangun dan digunakan untuk mengunci dengan sengaja atau membenarkan capaian programatik kepada model objek VBA dari sebarang klien Automasi. Dengan kata lain, ia menyediakan opsyen keselamatan untuk kod yang ditulis untuk mengautomatikkan program Office dan memanipulasi secara programatik persekitaran Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) dan model objek. Ini adalah seting untuk setiap pengguna dan setiap aplikasi dan menafikan capaian secara lalai. Opsyen keselamatan ini menjadikannya lebih sukar untuk program tidak sah untuk membina kod "bereplikasi sendiri" yang boleh membahayakan sistem pengguna akhir. Untuk sebarang klien Automasi dapat mencapai model objek VBA secara programatik, pengguna yang menjalankan kod mesti memberikan capaian secara nyata. Untuk menghidupkan capaian, tandakan kotak semak.

Petua: Anda boleh membuka kotak dialog seting keselamatan makro dari tab pembangun dalam reben, yang merupakan sebahagian daripada Antara muka pengguna Microsoft Office Fluent. Jika tab pembangun tidak tersedia, klik Butang Microsoft Office Imej butang , dan kemudian klik Opsyen Excel. Klik Popular, dan kemudian pilih kotak semak Tunjukkan tab pembangun dalam reben .

Halaman atas

Outlook

 1. Pada menu alat , klik Pusat Amanah.

 2. Klik seting makro.

 3. Klik Opsyen yang anda inginkan:

  • Amaran tiada dan Nyahdayakan semua makro Klik Opsyen ini jika anda tidak mempercayai makro. Semua makro dan isyarat Keselamatan tentang makro dinyahdayakan.

  • Amaran untuk menandatangani makro; semua makro tidak ditandatangani dinyahdayakan Ini adalah seting lalai dan adalah sama dengan opsyen yang menyahdayakan semua makro dengan pemberitahuan , kecuali jika makro ditandatangani oleh penerbit dipercayai, makro boleh dijalankan jika anda mempunyai dipercayai penerbit. Jika anda tidak mempunyai dipercayai penerbit, anda akan diberitahu. Dengan cara ini, anda boleh memilih untuk mendayakan makro yang ditandatangani tersebut atau mempercayai penerbit. Semua makro tidak ditandatangani dinyahdayakan tanpa pemberitahuan.

  • Amaran untuk semua makro Klik Opsyen ini jika anda inginkan makro ke dinyahdayakan, tetapi anda ingin menerima amaran keselamatan jika terdapat makro persembahkan. Cara ini, anda boleh memilih masa untuk mendayakan makro tersebut pada mengikut kes.

  • Tiada semak Keselamatan untuk makro (tidak disyorkan) Klik Opsyen ini untuk membenarkan semua makro untuk dijalankan. Seting ini menjadikan komputer anda terdedah kepada Kod mungkin berniat jahat dan tidak disyorkan.

Halaman atas

PowerPoint

 1. Klik Butang Microsoft Office Imej butang , kemudian klik Opsyen PowerPoint.

 2. Klik Pusat Amanah, klik Seting Pusat Amanah, dan kemudian klik Seting makro.

 3. Klik Opsyen yang anda inginkan:

  • Nyahdayakan semua makro tanpa pemberitahuan Klik Opsyen ini jika anda tidak mempercayai makro. Semua makro dalam dokumen dan isyarat Keselamatan tentang makro dinyahdayakan. Jika terdapat dokumen dengan tidak ditandatangani makro yang anda percayai, anda boleh meletakkan dokumen tersebut dalam lokasi yang dipercayai. Dokumen di lokasi yang dipercayai dibenarkan untuk menjalankan tanpa disemak oleh sistem keselamatan pusat Amanah.

  • Nyahdayakan semua makro dengan pemberitahuan Ini ialah seting lalai. Klik opsyen ini jika anda inginkan makro dinyahdayakan tetapi anda ingin menerima isyarat keselamatan jika terdapat makro. Dengan cara ini, anda boleh menentukan masa untuk mendayakan makro tersebut berdasarkan kes demi kes.

  • Nyahdayakan semua makro kecuali makro yang ditandatangani secara digital Seting ini adalah sama seperti opsyen Nyahdayakan semua makro dengan pemberitahuan kecuali jika makro telah ditandatangani secara digital oleh penerbit yang dipercayai, makro boleh berjalan jika anda telah mempercayai penerbit tersebut. Jika anda tidak mempercayai penerbit tersebut, anda akan dimaklumkan. Dengan cara itu, anda boleh memilih untuk mendayakan makro yang ditandatangani atau mempercayai penerbit tersebut. Semua makro yang tidak ditandatangani dinyahdayakan tanpa pemberitahuan.

  • Dayakan semua makro (tidak disyorkan, kod mungkin berbahaya dapat berjalan) Klik Opsyen ini untuk membenarkan semua makro untuk dijalankan. Seting ini menjadikan komputer anda terdedah kepada Kod mungkin berniat jahat dan tidak disyorkan.

  • Percayakan capaian kepada model objek projek VBA    Seting ini adalah untuk pembangun dan digunakan untuk mengunci dengan sengaja atau membenarkan capaian programatik kepada model objek VBA dari sebarang klien Automasi. Dengan kata lain, ia menyediakan opsyen keselamatan untuk kod yang ditulis untuk mengautomatikkan program Office dan memanipulasi secara programatik persekitaran Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) dan model objek. Ini adalah seting untuk setiap pengguna dan setiap aplikasi dan menafikan capaian secara lalai. Opsyen keselamatan ini menjadikannya lebih sukar untuk program tidak sah untuk membina kod "bereplikasi sendiri" yang boleh membahayakan sistem pengguna akhir. Untuk sebarang klien Automasi dapat mencapai model objek VBA secara programatik, pengguna yang menjalankan kod mesti memberikan capaian secara nyata. Untuk menghidupkan capaian, tandakan kotak semak.

Petua: Anda boleh membuka kotak dialog seting keselamatan makro dari tab pembangun dalam reben, yang merupakan sebahagian daripada Antara muka pengguna Microsoft Office Fluent. Jika tab pembangun tidak tersedia, klik Butang Microsoft Office Imej butang , dan kemudian klik Opsyen PowerPoint. Klik Popular, dan kemudian pilih kotak semak Tunjukkan tab pembangun dalam reben .

Halaman atas

Publisher

 1. Pada menu alat , klik Pusat Amanah.

 2. Klik seting makro.

 3. Klik Opsyen yang anda inginkan:

  • Nyahdayakan semua makro tanpa pemberitahuan Klik Opsyen ini jika anda tidak mempercayai makro. Semua makro dalam dokumen dan isyarat Keselamatan tentang makro dinyahdayakan. Jika terdapat dokumen dengan tidak ditandatangani makro yang anda percayai, anda boleh meletakkan dokumen tersebut dalam lokasi yang dipercayai. Dokumen di lokasi yang dipercayai dibenarkan untuk menjalankan tanpa disemak oleh sistem keselamatan pusat Amanah.

  • Nyahdayakan semua makro dengan pemberitahuan Ini ialah seting lalai. Klik opsyen ini jika anda inginkan makro dinyahdayakan tetapi anda ingin menerima isyarat keselamatan jika terdapat makro. Dengan cara ini, anda boleh menentukan masa untuk mendayakan makro tersebut berdasarkan kes demi kes.

  • Nyahdayakan semua makro kecuali makro yang ditandatangani secara digital Seting ini adalah sama seperti opsyen Nyahdayakan semua makro dengan pemberitahuan kecuali jika makro telah ditandatangani secara digital oleh penerbit yang dipercayai, makro boleh berjalan jika anda telah mempercayai penerbit tersebut. Jika anda tidak mempercayai penerbit tersebut, anda akan dimaklumkan. Dengan cara itu, anda boleh memilih untuk mendayakan makro yang ditandatangani atau mempercayai penerbit tersebut. Semua makro yang tidak ditandatangani dinyahdayakan tanpa pemberitahuan.

  • Dayakan semua makro (tidak disyorkan, kod mungkin berbahaya dapat berjalan) Klik Opsyen ini untuk membenarkan semua makro untuk dijalankan. Seting ini menjadikan komputer anda terdedah kepada Kod mungkin berniat jahat dan tidak disyorkan.

  • Percayakan capaian kepada model objek projek VBA    Seting ini adalah untuk pembangun dan digunakan untuk mengunci dengan sengaja atau membenarkan capaian programatik kepada model objek VBA dari sebarang klien Automasi. Dengan kata lain, ia menyediakan opsyen keselamatan untuk kod yang ditulis untuk mengautomatikkan program Office dan memanipulasi secara programatik persekitaran Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) dan model objek. Ini adalah seting untuk setiap pengguna dan setiap aplikasi dan menafikan capaian secara lalai. Opsyen keselamatan ini menjadikannya lebih sukar untuk program tidak sah untuk membina kod "bereplikasi sendiri" yang boleh membahayakan sistem pengguna akhir. Untuk sebarang klien Automasi dapat mencapai model objek VBA secara programatik, pengguna yang menjalankan kod mesti memberikan capaian secara nyata. Untuk menghidupkan capaian, tandakan kotak semak.

Halaman atas

Visio

 1. Pada menu alat , klik Pusat Amanah.

 2. Klik seting makro.

 3. Klik Opsyen yang anda inginkan:

  • Nyahdayakan semua makro tanpa pemberitahuan Klik Opsyen ini jika anda tidak mempercayai makro. Semua makro dalam dokumen dan isyarat Keselamatan tentang makro dinyahdayakan. Jika terdapat dokumen dengan tidak ditandatangani makro yang anda percayai, anda boleh meletakkan dokumen tersebut dalam lokasi yang dipercayai. Dokumen di lokasi yang dipercayai dibenarkan untuk menjalankan tanpa disemak oleh sistem keselamatan pusat Amanah.

  • Nyahdayakan semua makro dengan pemberitahuan Ini ialah seting lalai. Klik opsyen ini jika anda inginkan makro dinyahdayakan tetapi anda ingin menerima isyarat keselamatan jika terdapat makro. Dengan cara ini, anda boleh menentukan masa untuk mendayakan makro tersebut berdasarkan kes demi kes.

  • Nyahdayakan semua makro kecuali makro yang ditandatangani secara digital Seting ini adalah sama seperti opsyen Nyahdayakan semua makro dengan pemberitahuan kecuali jika makro telah ditandatangani secara digital oleh penerbit yang dipercayai, makro boleh berjalan jika anda telah mempercayai penerbit tersebut. Jika anda tidak mempercayai penerbit tersebut, anda akan dimaklumkan. Dengan cara itu, anda boleh memilih untuk mendayakan makro yang ditandatangani atau mempercayai penerbit tersebut. Semua makro yang tidak ditandatangani dinyahdayakan tanpa pemberitahuan.

  • Dayakan semua makro (tidak disyorkan, kod mungkin berbahaya dapat berjalan) Klik Opsyen ini untuk membenarkan semua makro untuk dijalankan. Seting ini menjadikan komputer anda terdedah kepada Kod mungkin berniat jahat dan tidak disyorkan.

  • Percayakan capaian kepada model objek projek VBA    Seting ini adalah untuk pembangun dan digunakan untuk mengunci dengan sengaja atau membenarkan capaian programatik kepada model objek VBA dari sebarang klien Automasi. Dengan kata lain, ia menyediakan opsyen keselamatan untuk kod yang ditulis untuk mengautomatikkan program Office dan memanipulasi secara programatik persekitaran Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) dan model objek. Ini adalah seting untuk setiap pengguna dan setiap aplikasi dan menafikan capaian secara lalai. Opsyen keselamatan ini menjadikannya lebih sukar untuk program tidak sah untuk membina kod "bereplikasi sendiri" yang boleh membahayakan sistem pengguna akhir. Untuk sebarang klien Automasi dapat mencapai model objek VBA secara programatik, pengguna yang menjalankan kod mesti memberikan capaian secara nyata. Untuk menghidupkan capaian, tandakan kotak semak.

Halaman atas

Word

 1. Klik Butang Microsoft Office Imej butang kemudian klik Opsyen Word.

 2. Klik Pusat Amanah, klik Seting Pusat Amanah, dan kemudian klik Seting makro.

 3. Klik Opsyen yang anda inginkan:

  • Nyahdayakan semua makro tanpa pemberitahuan Klik Opsyen ini jika anda tidak mempercayai makro. Semua makro dalam dokumen dan isyarat Keselamatan tentang makro dinyahdayakan. Jika terdapat dokumen dengan tidak ditandatangani makro yang anda percayai, anda boleh meletakkan dokumen tersebut dalam lokasi yang dipercayai. Dokumen di lokasi yang dipercayai dibenarkan untuk menjalankan tanpa disemak oleh sistem keselamatan pusat Amanah.

  • Nyahdayakan semua makro dengan pemberitahuan Ini ialah seting lalai. Klik opsyen ini jika anda inginkan makro dinyahdayakan tetapi anda ingin menerima isyarat keselamatan jika terdapat makro. Dengan cara ini, anda boleh menentukan masa untuk mendayakan makro tersebut berdasarkan kes demi kes.

  • Nyahdayakan semua makro kecuali makro yang ditandatangani secara digital Seting ini adalah sama seperti opsyen Nyahdayakan semua makro dengan pemberitahuan kecuali jika makro telah ditandatangani secara digital oleh penerbit yang dipercayai, makro boleh berjalan jika anda telah mempercayai penerbit tersebut. Jika anda tidak mempercayai penerbit tersebut, anda akan dimaklumkan. Dengan cara itu, anda boleh memilih untuk mendayakan makro yang ditandatangani atau mempercayai penerbit tersebut. Semua makro yang tidak ditandatangani dinyahdayakan tanpa pemberitahuan.

  • Dayakan semua makro (tidak disyorkan, kod mungkin berbahaya dapat berjalan) Klik Opsyen ini untuk membenarkan semua makro untuk dijalankan. Seting ini menjadikan komputer anda terdedah kepada Kod mungkin berniat jahat dan tidak disyorkan.

  • Percayakan capaian kepada model objek projek VBA    Seting ini adalah untuk pembangun dan digunakan untuk mengunci dengan sengaja atau membenarkan capaian programatik kepada model objek VBA dari sebarang klien Automasi. Dengan kata lain, ia menyediakan opsyen keselamatan untuk kod yang ditulis untuk mengautomatikkan program Office dan memanipulasi secara programatik persekitaran Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) dan model objek. Ini adalah seting untuk setiap pengguna dan setiap aplikasi dan menafikan capaian secara lalai. Opsyen keselamatan ini menjadikannya lebih sukar untuk program tidak sah untuk membina kod "bereplikasi sendiri" yang boleh membahayakan sistem pengguna akhir. Untuk sebarang klien Automasi dapat mencapai model objek VBA secara programatik, pengguna yang menjalankan kod mesti memberikan capaian secara nyata. Untuk menghidupkan capaian, tandakan kotak semak.

Petua: Anda boleh membuka kotak dialog seting keselamatan makro dari tab pembangun dalam reben, yang merupakan sebahagian daripada Antara muka pengguna Microsoft Office Fluent. Jika tab pembangun tidak tersedia, klik Butang Microsoft Office Imej butang , dan kemudian klik Opsyen Word. Klik Popular, dan kemudian pilih kotak semak Tunjukkan tab pembangun dalam reben .

Halaman atas

Cara boleh Pusat Amanah membantu melindungi saya daripada makro yang tidak selamat?

Sebelum mendayakan makro dalam dokumen, Pusat Amanah menyemak maklumat berikut:

 • Makro ditandatangani oleh pembangun dengan tandatangan digital.

 • Tandatangan digital itu adalah sah.

 • Tandatangan digital adalah terkini (tidak tamat tempoh).

 • Sijil yang dikaitkan dengan tandatangan digital dikeluarkan oleh autoriti sijil bereputasi baik (CA).

 • Pembangun yang menandatangani makro ialah penerbit dipercayai.

Jika Pusat Amanah mengesan masalah dengan mana-mana daripada ini, makro dinyahdayakan secara lalai, dan Bar mesej muncul untuk memberitahu anda tentang makro mungkin tidak selamat.

Bar Mesej

Untuk mendayakan makro klik opsyen pada Bar mesej, kotak dialog Keselamatan terbuka. Lihat seksyen berikut untuk maklumat tentang membuat keputusan tentang makro dan Keselamatan.

Nota: Dalam Microsoft Office Outlook 2007 dan Microsoft Office Publisher 2007, Amaran Keselamatan muncul dalam kotak dialog, bukan dalam Bar mesej.

Halaman atas

Amaran Keselamatan meminta jika saya ingin mendayakan atau menyahdayakan makro. Apa yang patut saya lakukan?

Apabila dialog Opsyen Securty muncul, anda boleh mendayakan makro atau biarkannya dinyahdayakan. Anda perlu mendayakan makro jika anda pasti ia adalah daripada sumber yang dipercayai.

Opsyen Keselamatan Microsoft Office

Penting: Jika anda pasti dokumen dan makro dari sumber yang dipercayai dan mempunyai tandatangan sah, dan anda tidak ingin untuk diberitahu tentang mereka sekali lagi, dan bukannya mengubah seting Pusat Amanah lalai kepada seting keselamatan makro yang kurang selamat, anda boleh klik Amanah semua dokumen uments daripada penerbit ini dalam kotak dialog Keselamatan. Ini menambah penerbit anda senarai penerbit dipercayai dalam Pusat Amanah. Semua perisian daripada penerbit tersebut adalah dipercayai. Dalam kes yang makro tidak mempunyai tandatangan sah, tetapi anda percayanya dan tidak ingin untuk diberitahu sekali lagi, dan bukannya mengubah seting Pusat Amanah lalai kepada seting keselamatan makro yang kurang selamat, adalah lebih baik untuk mengalihkan dokumen ke lokasi yang dipercayai. Dokumen di lokasi yang dipercayai dibenarkan untuk menjalankan tanpa disemak oleh sistem keselamatan pusat Amanah.

Bergantung pada keadaan, kotak dialog Keselamatan menerangkan masalah tertentu. Jadual berikut menyenaraikan kemungkinan masalah dan menawarkan nasihat tentang perkara yang anda harus atau perlu lakukan dalam setiap kes.

Masalah

Nasihat

Makro tidak ditandatangani     Kerana makro tidak ditandatangani secara digital, identiti publisher makro tidak dapat disahkan. Oleh itu, kini tidak boleh menentukan sama ada makro adalah selamat atau tidak.

Sebelum anda mendayakan makro tidak ditandatangani, pastikan makro daripada sumber yang dipercayai. Anda masih boleh bekerja dalam dokumen anda walaupun anda tidak mendayakan makro.

Tandatangan makro adalah tidak dipercayai     Makro ialah mungkin tidak selamat, kerana makro yang telah ditandatangani secara digital, tandatangan adalah sah dan anda tidak memilih untuk mempercayai penerbit yang menandatangani makro.

Anda boleh secara eksplisit kepercayaan publisher makro dengan mengklik percaya semua dokumen daripada penerbit ini dalam kotak dialog Keselamatan. Opsyen ini hanya kelihatan jika tandatangan sah. Mengklik Opsyen ini menambah penerbit pada senarai penerbit dipercayai dalam Pusat Amanah.

Tandatangan makro adalah tidak sah     Makro ialah mungkin tidak selamat, kerana makro yang telah ditandatangani secara digital dan tandatangan yang tidak sah.

Kami mengesyorkan bahawa anda tidak mendayakan makro dengan tandatangan yang tidak sah. Satu sebab yang mungkin tandatangan tidak sah adalah bahawa ia telah diusik. Untuk maklumat lanjut, lihat cara memberitahu jika tandatangan digital adalah dipercayai.

Tandatangan makro telah tamat tempoh     Makro ialah mungkin tidak selamat, kerana makro yang telah ditandatangani secara digital dan tandatangan yang telah tamat tempoh.

Sebelum mendayakan makro dengan tandatangan yang telah tamat tempoh, pastikan makro daripada sumber yang dipercayai. Jika anda telah gunakan dokumen ini pada masa lalu tanpa sebarang isu Keselamatan, terdapat risiko mungkin kurang untuk mendayakan makro.

Nota: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×