Mendapatkan data daripada Analysis Services

Penting: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Analysis Services menyediakan data dimensi yang sesuai untuk penjelajahan data dalam laporan Jadual Pangsi dan Power View. Anda boleh mendapatkan data Analysis Services daripada:

 • Kiub OLAP pada pelayan berbilang dimensi Analysis Services.

 • Model Berjadual pada pelayan berjadual Analysis Services.

 • Excel buku kerja pada SharePoint 2010 atau lebih baru, jika buku kerja mengandungi data model.

Anda boleh menganalisis data daripada sumber data Analysis Services luaran menggunakan sambungan dalam talian. Semasa anda memangsi, menghiris dan menapis laporan, Excel membuat pertanyaan Analysis Services bagi data yang anda minta. Menganalisis data dengan cara ini memerlukan sambungan dalam talian ke sumber data.

Pendekatan lain adalah bekerja di luar talian. Anda boleh bekerja di luar talian dengan mengimport data ke dalam buku kerja anda agar kedua-dua penggambaran data dan laporan lengkap dan mudah alih sepenuhnya dalam fail tunggal. Jika anda mengimport data, anda harus tahu bahawa tindakan demikian akan memperkenalkan keperluan baru, termasuk tambahan Power Pivot, sedikit pengetahuan tentang MDX dan ruang cakera yang mencukupi untuk menyimpan buku kerja yang lebih besar. Artikel ini menerangkan cara mengimport data daripada sumber data Analysis Services yang berbeza.

Buku kerja Excel yang anda simpan ke SharePoint atau Office 365 adalah tertakluk kepada saiz fail maksimum. Menggunakan Bestari Import Jadual dalam Power Pivot tambahan, anda boleh secara pilihan mengimport Jadual, lajur dan baris untuk mengurangkan saiz fail keseluruhan. Jika buku kerja anda adalah terlalu besar untuk melihat dalam Excel Online, anda boleh membukanya dalam Excel sebaliknya.

Office 365 melarang segar semula data daripada sumber data luaran, termasuk penyelesaian Analysis Services yang dijalankan pada pelayan dalam rangkaian. Jika keperluan anda termasuk data boleh segar semula, pilih SharePoint atau gunakan perkongsian fail rangkaian.

Dalam artikel ini

Prasyarat

Menyambung ke kiub, model berjadual atau model data Power Pivot

Mengimport data daripada kiub

Mengimport data daripada model berjadual

Mengimport data daripada model data buku kerja pada SharePoint

Menyegar semula data daripada pangkalan data Analysis Services luaran

Prasyarat

Kiub Perkhidmatan analisis mestilah daripada versi SQL Server 2005 atau lebih baru.

Pangkalan data model berjadual Analysis Services adalah hanya dalam SQL Server 2012 atau lebih baru.

Anda perlu mengetahui cara menyambung ke pangkalan data Analysis Services. Semak dengan pentadbir pangkalan data Analysis Services anda untuk menentukan nama pelayan dan pangkalan data, dan kelayakan yang akan digunakan.

Untuk mengimport data ke dalam model data, anda mesti mempunyai tambahan Power Pivot yang disertakan dengan Office Professional Plus. Anda juga mungkin perlu tahu cara menulis pertanyaan MDX yang akan mengambil data yang anda ingin gunakan. Alternatif untuk menulis pertanyaan MDX termasuk menggunakan pembina pertanyaan untuk memilih ukuran, atribut dimensi dan hierarki yang anda ingin analisis.

Untuk menyambung kepada Jadual Pangsi atau Carta Pangsi secara interaktif melalui Excel, tiada kepakaran MDX diperlukan. Excel disambungkan ke seluruh kiub OLAP atau model berjadual.

Saiz fail akan menjadi lebih besar daripada kebiasaan anda. Secara perbandingan, buku kerja yang menggunakan sambungan data akan berada di bawah 100 kilobait manakala buku kerja yang sama dengan data yang diimport mungkin sepuluh kali ganda saiznya. Jika ruang cakera adalah isu, anda perlu mewujudkan ruang untuk fail yang lebih besar.

buku kerja Power Pivot yang anda gunakan sebagai sumber data yang boleh diterbitkan ke SharePoint 2010 atau lebih baru. Laman SharePoint mesti berjalan pada komputer yang berlainan daripada yang anda gunakan untuk mencipta laporan. Anda mesti mempunyai keizinan pandangan pada tapak SharePoint laporan pada buku kerja pada SharePoint.

Menyambung ke kiub, model berjadual atau model data Power Pivot

Cara paling mudah untuk menganalisis data dalam kiub atau model Analysis Services adalah menyediakan sambungan ke pangkalan data luaran. Jadual Pangsi atau laporan akan mempunyai sambungan langsung ke sumber data. Setiap kali anda menyeret medan ke kawasan Nilai, Baris, Lajur atau Penapis bagi Senarai Medan, Excel membina pertanyaan dan menghantarnya kepada Analysis Services.

Dengan adanya sambungan langsung ke data yang sedang dianalisis akan memberikan anda kelebihan. Anda boleh melakukan analisis bentuk bebas. Tambahkan mana-mana medan pada Jadual Pangsi atau laporan, dan Analysis Services akan mengembalikan data yang anda minta. Senarai Medan yang menyambung ke Analysis Services termasuk semua objek dalam kiub atau model, jadi anda tidak perlu menulis MDX untuk mendapatkan data yang anda inginkan.

Kelemahannya termasuk kebergantungan pada sambungan pelayan. Jika pelayan rosak atau anda ingin bekerja di luar talian, interaksi data akan berhenti sepenuhnya.

Halaman Atas

Mengimport data daripada kiub

Sebarang data yang terkandung dalam pangkalan data SQL Server Analysis Services boleh disalin ke dalam model data dalam Excel. Anda boleh menyarikan kesemua atau sebahagian daripada dimensi, atau mendapatkan hirisan dan agregat daripada kiub, seperti jumlah jualan, bulan demi bulan untuk tahun semasa.

Prosedur berikut menunjukkan cara menggunakan tambahan dan MDX untuk mendapatkan subset data daripada kiub tradisional pada tika Analysis Services. MDX sentiasa digunakan apabila membina pertanyaan menggunakan tambahan Power Pivot.

Prosedur ini menggunakan pangkalan data sampel Adventure Works DW Multidimensional 2012 untuk menjelaskan cara mengimport subset kiub. Jika anda dapat mencapai Analysis Services yang mempunyai pangkalan data sampel Adventure Works DW Multidimensional 2012, anda boleh mengikuti langkah ini untuk mengetahui cara mengimport data daripada Analysis Services.

 1. Dalam tetingkap Power Pivot, klik Dapatkan Data Luaran > Daripada Pangkalan Data > Daripada Analysis Services atau Power Pivot.

 2. Dalam Sambung ke Microsoft SQL Server Analysis Services, pada Nama Pelayan atau Fail, taipkan nama komputer yang menjalankan Analysis Services.

 3. Klik anak panah bawah di sebelah kanan senarai Nama pangkalan data dan pilih pangkalan data Perkhidmatan Analisis daripada senarai. Contohnya, jika anda mempunyai capaian ke pangkalan data sampel Adventure Works DW Multidimensional 2012, anda boleh memilih Adventure Works DW Multidimensional 2012.

 4. Klik Sambungan Ujian untuk mengesahkan sama ada pelayan Perkhidmatan Analisis tersedia.

 5. Klik Seterusnya.

 6. Dalam halaman Tentukan Pertanyaan MDX, klik Reka Bentuk untuk membuka pembina pertanyaan MDX.

  Dalam langkah ini, anda menyeret ke dalam kawasan reka bentuk pertanyaan besar semua ukuran, atribut dimensi, hierarki dan ahli terhitung yang anda ingin import.

  Pilih sekurang-kurangnya satu ukuran dan satu atau lebih dimensi.

  Jika anda mempunyai penyata MDX sedia ada yang anda ingin gunakan, tampalkan penyata dalam kotak teks dan klik Sahkan untuk memastikan bahawa penyata akan berfungsi. Untuk maklumat lanjut mengenai cara menggunakan pereka bentuk, lihat Pereka Bentuk Pertanyaan MDX Analysis Services (Power Pivot).

  Untuk prosedur ini, menggunakan kiub sampel Adventure Works sebagai contoh, lakukan yang berikut:

  1. Dalam anak tetingkap Metadata, kembangkan Ukuran dan kemudian tambah Rumusan Jualan.

  2. Seret Jumlah Jualan Purata ke dalam anak tetingkap reka bentuk besar.

  3. Dalam anak tetingkap Metadata, kembangkan dimensi Produk.

  4. Seret Kategori produk di sebelah kiri Jumlah jualan purata dalam kawasan Reka bentuk besar.

  5. Dalam anak tetingkap Metadata , kembangkan dimensi tarikh dan kemudian Kembangkan kalendar.

  6. Seret Tahun Date.Calendar di sebelah kiri kategori dalam kawasan Reka bentuk besar.

  7. Secara pilihan, Tambah Penapis untuk mengimport subset data. Dalam anak tetingkap di bahagian atas kanan pereka bentuk untuk dimensi, seret tarikh ke medan dimensi. Dalam hierarki, pilih Tahun Date.Calendar; untuk Operator, pilih Tidak sama dengan; untuk Ungkapan penapis, klik anak panah ke bawah dan pilih CY 2009 dan CY 2010.

   Ini mencipta penapis pada kiub agar anda boleh kecualikan nilai untuk 2009.

 7. Klik OK dan semak semula pertanyaan MDX yang telah direka bentuk oleh pereka bentuk pertanyaan.

 8. Taipkan nama mesra untuk set data. Nama ini akan digunakan sebagai nama jadual dalam model data. Jika anda tidak memberi nama baru, secara lalai hasil pertanyaan akan disimpan dalam jadual baru yang dipanggil Pertanyaan.

 9. Klik Selesai.

 10. Apabila data selesai dimuatkan, klik Tutup.

Semua data yang anda import dari pangkalan data kiub akan diratakan. Dalam model anda, data ditunjukkan sebagai jadual tunggal yang mengandungi semua lajur yang ditentukan dalam pertanyaan anda. Jika anda mentakrifkan pertanyaan yang mendapatkan ukuran bersama-sama berbilang dimensi, data akan diimport dengan setiap dimensi dalam lajur berasingan.

Selepas anda mengimport data ke dalam model data anda boleh menyemak jenis data lajur yang mengandungi data berangka atau kewangan. Jika Power Pivot mendapati nilai kosong dalam lajur, jenis data akan diubah kepada Teks. Anda boleh mengesahkan dan mengubah jenis data dengan memilih setiap lajur dan melihat Jenis Data dalam kumpulan Pemformatan pada reben. Anda boleh menggunakan opsyen Jenis Data untuk membetulkan jenis data jika data berangka atau kewangan anda diuntukkan kepada jenis yang salah.

Untuk menggunakan data dalam Jadual Pangsi, tukar semula kepada Excel:

 1. Klik Selitkan > Jadual > Jadual Pangsi.

 2. Klik Gunakan sumber data luaran dan klik Pilih Sambungan.

 3. Klik Jadual.

 4. Dalam Model Data Buku Kerja Ini, pilih jadual yang baru anda import.

Halaman Atas

Mengimport data daripada model berjadual

Prosedur berikut memerihalkan kerja mengimport data menggunakan pangkalan data sampel berjadual sebagai contoh. Anda boleh menggunakan sampel, Adventure Works Tabular Model SQL 2012, yang berjalan pada pelayan berjadual Analysis Services untuk mengikutinya.

 1. Pastikan pangkalan data berjadual mengandungi sekurang-kurangnya satu ukuran. Import akan gagal jika pangkalan data kehilangan ukuran. Jika anda menggunakan penyelesaian sampel, ukuran akan disertakan.

 2. Dalam tetingkap Power Pivot, klik Dapatkan Data Luaran > Daripada Pangkalan Data > Daripada Analysis Services atau Power Pivot.

 3. Dalam Sambung ke Microsoft SQL Server Analysis Services, pada Nama Pelayan atau Fail, taipkan nama komputer yang menjalankan Analysis Services.

 4. Klik anak panah bawah di sebelah kanan senarai nama Pangkalan Data dan pilih pangkalan data Analysis Services daripada senarai. Contohnya, jika anda dapat mencapai pangkalan data sampel Model Berjadual Jualan Internet AW, anda akan memilih Adventure Works Tabular Model SQL 2012

 5. Klik Sambungan Ujian untuk mengesahkan sama ada pelayan Perkhidmatan Analisis tersedia.

 6. Klik Seterusnya.

 7. Dalam halaman Tentukan Pertanyaan MDX, klik Reka Bentuk untuk membuka pembina pertanyaan MDX.

  Dalam langkah ini, anda menyeret ke dalam kawasan reka bentuk pertanyaan besar bagi semua ukuran, lajur dan hierarki yang anda ingin import.

  Jika anda mempunyai penyata MDX sedia ada yang anda ingin gunakan, tampalkan penyata dalam kotak teks dan klik Sahkan untuk memastikan bahawa penyata akan berfungsi. Untuk maklumat lanjut tentang pereka bentuk, lihat Pereka Bentuk Pertanyaan MDX Analysis Services (Power Pivot).

  Bagi prosedur ini, menggunakan model sampel sebagai contoh, lakukan yang berikut:

  1. Dalam anak tetingkap Metadata, kembangkan Ukuran, kemudian kembangkan Jualan Internet.

  2. Seret Jumlah Jualan Internet ke dalam anak tetingkap reka bentuk yang besar.

  3. Kembangkan jadual Produk.

  4. Skrol ke bawah senarai dan seret kategori di sebelah kiri Jumlah jualan Internet dalam kawasan Reka bentuk besar. Ini adalah hierarki, jadi ia akan mengembalikan semua medan dalam hierarki.

  5. Kembangkan jadual Tarikh.

  6. Seret tahun kalendar ke sebelah kiri kategori dalam kawasan Reka bentuk besar.

  7. Kembangkan Wilayah Jualan.

  8. Seret Rantau Wilayah Jualan ke kawasan Penapis di bahagian atas pereka bentuk. Dalam ungkapan Penapis, pilih Australia.

   Pertanyaan MDX pada pangkalan data berjadual sampel

 8. Klik OK dan semak semula pertanyaan MDX yang telah direka bentuk oleh pereka bentuk pertanyaan.

 9. Taipkan nama mesra untuk set data. Nama ini akan digunakan sebagai nama jadual dalam model data. Jika anda tidak memberi nama baru, secara lalai hasil pertanyaan akan disimpan dalam jadual baru yang dipanggil Pertanyaan.

 10. Klik Selesai.

 11. Apabila data selesai dimuatkan, klik Tutup.

Selepas anda mengimport data ke dalam model data anda boleh menyemak jenis data lajur yang mengandungi data berangka atau kewangan. Jika Power Pivot mendapati nilai kosong dalam lajur, jenis data akan diubah kepada Teks. Anda boleh mengesahkan dan mengubah jenis data dengan memilih setiap lajur dan melihat Jenis Data dalam kumpulan Pemformatan pada reben. Anda boleh menggunakan opsyen Jenis Data untuk membetulkan jenis data jika data berangka atau kewangan anda diuntukkan kepada jenis yang salah.

Untuk menggunakan data dalam Jadual Pangsi, tukar semula kepada Excel:

 1. Klik Selitkan > Jadual > Jadual Pangsi.

 2. Klik Gunakan sumber data luaran dan klik Pilih Sambungan.

 3. Klik Jadual.

 4. Dalam Model Data Buku Kerja Ini, pilih jadual yang baru anda import.

Halaman Atas

Mengimport data daripada model data buku kerja pada SharePoint

SharePoint mungkin memerlukan perisian tambahan untuk memuatkan data. Jika anda menggunakan SharePoint 2010, anda mesti mempunyai Power Pivot untuk SharePoint 2010. Sebaliknya, SharePoint 2013 atau lebih baru termasuk keupayaan terbina dalam untuk memuatkan dan bertanya data model. Jika anda menggunakan SharePoint, minta pentadbir SharePoint anda sama ada Excel Services didayakan dan dikonfigurasikan untuk beban kerja BI.

 1. Dalam tetingkap Power Pivot, klik Dapatkan Data Luaran > Daripada Pangkalan Data > Daripada Analysis Services atau Power Pivot.

 2. Dalam , Sambung ke Perkhidmatan Analisis atau Microsoft SQL Server, untuk Nama sambungan mesra, taipkan nama perihalan untuk sambungan data. Menggunakan nama perihalan untuk sambungan boleh membantu anda mengingati cara sambungan digunakan.

 3. Dalam Nama Pelayan atau Fail, taipkan alamat URL bagi fail .xlsx yang diterbitkan. Contohnya, http://Contoso-srv/Shared Documents/ContosoSales.xlsx.

  Nota: Anda tidak boleh menggunakan buku kerja Excel tempatan sebagai sumber data; buku kerja mesti diterbitkan ke tapak SharePoint.

 4. Klik Sambungan Ujian untuk mengesahkan sama ada buku kerja tersedia pada SharePoint.

 5. Klik Seterusnya.

 6. Klik Reka Bentuk.

 7. Bina pertanyaan dengan menyeret ukuran, atribut dimensi atau hierarki ke kawasan reka bentuk besar. Secara pilihan, gunakan anak tetingkap penapis di penjuru kanan atas untuk memilih subset data untuk diimport.

 8. Klik OK.

 9. Klik Sahkan.

 10. Klik Selesai.

Power Pivot data disalin ke model data dan disimpan dalam format yang dimampatkan. Selepas data diimport, sambungan ke buku kerja ditutup. Untuk bertanya semula data asal, anda boleh menyegarkan semula buku kerja dalam Excel.

Halaman Atas

Menyegar semula data daripada pangkalan data Analysis Services luaran

Dalam Excel, klik Data > Sambungan > Segar Semula Semua untuk menyambung semula ke pangkalan data Analysis Services dan menyegar semula data dalam buku kerja anda.

Menyegar semula akan mengemas kini sel individu dan menambah baris yang diperkenalkan ke dalam pangkalan data luaran sejak import yang terakhir. Hanya baris dan lajur sedia ada disegar semula, jika anda ingin menambah lajur baru pada model, anda perlu mengimportnya menggunakan langkah yang disediakan sebelum ini dalam artikel ini.

Segar semula akan menjalankan semula pertanyaan yang digunakan untuk mengimport data. Jika sumber data tidak lagi berada di lokasi yang sama atau jika jadual atau lajur dialih keluar atau dinamakan semula, tindakan segar semula akan gagal, tetapi anda masih mempunyai data yang diimport sebelum ini. Untuk melihat pertanyaan yang digunakan semasa segar semula data, klik Power Pivot > Urus untuk membuka tetingkap Power Pivot. Klik Reka Bentuk > Sifat Jadual untuk melihat pertanyaan.

Analysis Services menggunakan akaun pengguna Windows anda untuk membaca data daripada pangkalan datanya. Sebelum anda boleh mengimport data, pentadbir pangkalan data perlu memberikan akaun pengguna Windows anda keizinan membaca pada pangkalan data. Keizinan yang sama seperti ini juga digunakan untuk menyegar semula data. Jika individu lain ingin menyegar semula data, mereka juga memerlukan keizinan membaca pada pangkalan data.

Ingat bahawa cara anda berkongsi buku kerja anda akan menentukan sama ada segar semula data boleh berlaku. Pada Office 365, anda tidak dapat menyegar semula data dalam buku kerja yang disimpan pada Office 365. Pada SharePoint Server 2013 atau lebih baru, anda boleh menjadualkan segar semula data tanpa dijaga pada pelayan, tetapi melakukannya memerlukan tersebut Power Pivot untuk SharePoint dipasang dan dikonfigurasikan dalam persekitaran SharePoint anda. Semak dengan pentadbir SharePoint anda untuk mengetahui jika segar semula data berjadual adalah tersedia.

Halaman Atas

Nota: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×