Mencipta senarai pilihan menggunakan kotak senarai atau kotak kombo

Penting: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Apabila memasukkan data pada borang dalam pangkalan data desktop Access, mungkin lebih cepat dan mudah untuk memilih nilai daripada senarai daripada untuk mengingati nilai untuk menaip. Senarai pilihan juga membantu memastikan bahawa nilai yang dimasukkan dalam medan yang sesuai. Kawalan senarai boleh menyambung ke data sedia ada, atau ia boleh memaparkan nilai tetap yang anda masukkan apabila anda mencipta kawalan. Teruskan membaca untuk mengetahui tentang senarai kawalan tersedia untuk borang Access dan cara untuk mencipta dan menyesuaikan mereka.

Nota: Artikel ini tidak digunakan untuk aplikasi web Access.

Apakah yang anda ingin lakukan?

Mengetahui tentang jenis kawalan kotak senarai

Mencipta kotak senarai atau kotak kombo menggunakan Bestari

Mencipta kotak senarai atau kotak kombo dengan menambahkan medan carian pada borang

Mencipta kotak senarai atau kotak kombo tanpa menggunakan Bestari

Mengedit senarai nilai sementara borang dibuka dalam pandangan borang

Menyesuaikan kotak senarai atau kotak kombo

Mengetahui tentang jenis kawalan kotak senarai

Access menyediakan dua kawalan senarai bagi borang — kotak senarai dan kotak kombo.

Kotak senarai    Kawalan kotak senarai memaparkan satu senarai nilai atau pilihan. Kotak senarai mengandungi barisan data dan biasanya dilaraskan saiz agar beberapa baris akan sentiasa kelihatan. Baris boleh mengandungi satu atau lebih banyak lajur yang boleh kelihatan dengan atau tanpa tajuk. Jika senarai mempunyai lebih banyak baris daripada bilangan baris yang boleh dipaparkan dalam kawalan, Access memaparkan bar skrol dalam kawalan. Pengguna terhad kepada pilihan yang diberikan dalam kotak senarai; anda tidak mungkin dapat menaip nilai ke dalam kotak senarai.

Kotak senarai

Kotak kombo    Kawalan kotak kombo menawarkan cara yang lebih padat untuk mempersembahkan senarai pilihan; senarai adalah tersembunyi sehingga anda mengklik anak panah juntai bawah. Kotak kombo turut membolehkan anda memasukkan nilai yang tiada dalam senarai. Dengan cara ini, kawalan kotak kombo menggabungkan ciri kotak teks dan kotak senarai.

Menggunakan kotak kombo (senarai juntai bawah)

1. Klik anak panah untuk memaparkan senarai juntai bawah.

2. Klik opsyen dalam senarai juntai bawah.

Kotak senarai dan kotak kombo boleh terikat atau tidak terikat kawalan. Kawalan ini boleh mencari nilai dalam senarai tetap anda menaip diri anda atau ia boleh mencari nilai dalam Jadual atau pertanyaan. Untuk mencipta kotak senarai terikat atau kotak kombo yang mencari nilai dalam Jadual atau pertanyaan, pastikan borang berdasarkan sumber rekod yang termasuk medan kunci asing atau Medan carian. Ini memungkinkan untuk mencipta perhubungan yang diperlukan untuk pautan data dalam kotak senarai atau kotak kombo data pada borang.

Mencipta kotak senarai atau kotak kombo menggunakan bestari

 1. Klik kanan borang dalam Anak Tetingkap Navigasi kemudian klik Pandangan Reka Bentuk.

  Nota: Prosedur ini menganggap bahawa borang terikat dengan jadual atau pertanyaan. Sesetengah langkah tidak akan diguna pakai jika borang tidak terikat. Untuk menentukan sama ada borang adalah terikat dengan jadual atau pertanyaan, tekan F4 untuk memaparkan helaian sifat. Pada tab Data helaian sifat, kotak sifat Sumber Rekod akan memaparkan jadual atau pertanyaan yang terikat dengan borang.

 2. Pada tab Reka bentuk , dalam Kumpulan kawalan , pastikan Gunakan Bestari kawalan Imej Butang dipilih.

 3. Klik alat Imej Butang Kotak senaraiatau alat Imej butang Kotak kombo.

 4. Pada borang, klik pada tempat yang anda ingin tempatkan kotak senarai atau kotak kombo.

  • Bergantung pada pilihan anda, Bestari Kotak Senarai atau Bestari Kotak Kombo akan bermula.

 5. Apabila bestari menanyakan cara anda ingin mendapatkan nilai kawalan, lakukan salah satu perkara berikut:

  • Jika anda ingin memaparkan data semasa daripada sumber rekod, klik Saya inginkan kotak senarai/kotak kombo mencari nilai dalam jadual atau pertanyaan.

  • Jika anda ingin memaparkan senarai nilai tetap yang jarang berubah, klik Saya akan taipkan nilai yang saya inginkan.

  • Jika anda inginkan kawalan melaksanakan pengendalian carian dan bukannya berfungsi sebagai alat entri data, klik Cari rekod pada borang saya berdasarkan nilai yang saya pilih dalam kotak senarai/kotak kombo saya. Ini akan mencipta kawalan tak terikat dengan makro terbenam yang melaksanakan pengendalian carian berdasarkan nilai yang dimasukkan oleh pengguna.

 6. Ikuti arahan untuk menentukan cara nilai akan muncul.

 7. Jika anda memilih salah satu daripada dua opsyen yang pertama pada halaman pertama bestari, bestari akan menanyakan perkara yang anda ingin Access lakukan apabila anda memilih nilai. Lakukan salah satu perkara berikut:

  • Untuk mencipta kawalan tidak terikat, klik Ingat nilai untuk digunakan kemudian. Ini bermaksud Access akan menggunakan nilai terpilih sehingga pengguna mengubahnya atau menutup borang, tetapi ia tidak akan menulis nilai pada jadual.

  • Untuk mencipta kawalan terikat, klik Simpan nilai tersebut dalam medan ini, kemudian pilih medan yang anda ingin ikat dengan kawalan.

 8. Klik Berikut dan taipkan label kawalan. Label ini akan dipaparkan di sebelah kawalan.

 9. Klik Selesai.

Mencipta kotak senarai atau kotak kombo dengan menambahkan medan Carian pada borang

Anda boleh mencipta kotak senarai atau kotak kombo terikat dengan menambahkan medan Carian pada borang.

 1. Cipta medan Carian dalam jadual. Medan Carian yang anda cipta sama ada boleh mempunyai berbilang nilai atau nilai tunggal sahaja.

  Untuk maklumat lanjut tentang mencipta medan carian, lihat artikel menambah atau mengubah medan carian yang membolehkan anda menyimpan berbilang nilai.

 2. Lakukan satu daripada perkara berikut:

  • Mencipta borang baru yang berdasarkan sumber rekod yang termasuk medan carian. Contohnya, dalam anak tetingkap navigasi, pilih Jadual atau pertanyaan yang mengandungi medan carian, dan kemudian pada tab Cipta , dalam Kumpulan borang , klik borang Imej Butang .

   Access mencipta kotak kombo bagi medan Carian secara automatik.

  • Menambah kotak senarai atau kotak kombo pada borang:

   1. Dalam pandangan Reka Bentuk, buka borang berdasarkan sumber rekod yang termasuk medan Carian.

   2. Jika anak tetingkap Senarai Medan tidak dipaparkan, tekan Alt+F8 untuk memaparkannya.

   3. Dwiklik medan Carian atau seret medan Carian dari anak tetingkap Senarai Medan ke borang. Access secara automatiknya mencipta kotak kombo yang terikat dengan medan.

    Petua: Untuk mengubah kotak kombo kepada kotak senarai (atau sebaliknya), klik kanan kawalan, klik Ubah Kepada pada menu pintas kemudian klik jenis kawalan yang anda inginkan.

Mencipta kotak senarai atau kotak kombo tanpa menggunakan bestari

Apabila anda mencipta kotak senarai atau kotak kombo tanpa menggunakan bestari, anda akan mengesetkan kebanyakan sifat kawalan tersebut. Jika anda ingin mendapatkan maklumat lanjut tentang sifat tertentu, klik kotak sifat yang berkenaan dan tekan F1.

 1. Buka borang dalam pandangan Reka Bentuk.

 2. Pada tab Reka bentuk , dalam Kumpulan kawalan , pastikan Gunakan Bestari kawalan tidak dipilih.

  Imej Butang

 3. Klik alat Imej Butang Kotak senaraiatau alat Imej butang Kotak kombo.

 4. Klik sekali pada borang untuk mencipta kawalan bersaiz lalai atau klik dan seret sehingga kawalan mempunyai saiz yang anda inginkan.

 5. Sementara kawalan masih terpilih, tekan F4 untuk membuka helaian sifatnya.

 6. Setkan sifat Jenis Sumber Baris dan Sumber Baris, dengan panduan daripada jadual berikut.

Untuk melakukan ini...

setkan sifat Jenis Sumber Baris kepada...

dan setkan sifat Sumber Baris sebagai berikut:

Tunjukkan nilai daripada jadual atau pertanyaan, atau hasil penyata SQL

Jadual/Pertanyaan

Dalam senarai juntai bawah, pilih jadual atau pertanyaan yang mengandungi nilai yang ingin kelihatan dalam kotak senarai atau kotak kombo.

–atau–

Taipkan penyata SQL.

–atau–

Pada tab Data helaian sifat, klik Butang Pembina untuk membuka pembina pertanyaan. Untuk maklumat lanjut tentang membina pertanyaan, lihat artikel mencipta pertanyaan Pilih.

Tunjukkan senarai nilai yang tetap

Senarai Nilai

Taipkan senarai nilai tetap yang dipisahkan dengan koma bertitik (;). Contohnya, North;South;East;West

–atau–

Pada tab Data helaian sifat, klik Butang Pembina untuk membuka kotak dialog Edit item senarai , dan kemudian taipkan item pada baris berasingan.

Tunjukkan senarai medan daripada jadual atau pertanyaan

Senarai Medan

Dalam senarai juntai bawah, pilih jadual atau pertanyaan yang mengandungi nama medan yang ingin kelihatan dalam kotak senarai atau kotak kombo.

 1. Jika anda inginkan lebih daripada satu lajur muncul dalam kawalan, klik kotak sifat Kiraan Lajur dan taipkan bilangan lajur yang anda inginkan. Setkan sifat Lebar Lajur untuk melaraskan lebar lajur. Untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang setiap sifat, letakkan kursor pada kotak sifat kemudian tekan F1.

 2. Jika anda inginkan Access menyimpan nilai yang anda pilih, klik kotak sifat Sumber Kawalan dan pilih medan yang anda ingin ikat dengan kotak senarai atau kotak kombo.

Mengedit senarai nilai sementara borang dibuka dalam pandangan Borang

Jika sifat Jenis Sumber Baris kotak senarai atau kotak kombo anda disetkan kepada Senarai Nilai, anda boleh mengedit senarai nilai apabila borang dibuka dalam pandangan Borang — mengelakkan keperluan untuk bertukar kepada pandangan Reka Bentuk atau pandangan Tataletak, membuka helaian sifat dan mengedit sifat Sumber Baris kawalan pada setiap kali anda perlu membuat perubahan pada senarai.

Nota: Untuk mengedit senarai nilai, sifat Benarkan Pengeditan Senarai Nilai bagi kotak senarai atau kotak kombo mesti disetkan kepada Ya.

Mengedit senarai nilai dalam pandangan Borang

Apabila kursor anda memasuki kotak senarai atau kotak kombo (dengan mengklik atau menekan tab ke kotak), satu butang akan muncul di bawah senarai.

Kotak kombo dengan butang Edit Item Senarai

 1. Klik butang untuk membuka kotak dialog Edit Item Senarai.

 2. Edit item senarai, pastikan setiap item berada pada baris berasingan.

 3. Untuk memilih nilai lalai bagi rekod baru, klik anak panah juntai bawah dalam kotak Nilai Lalai kemudian klik nilai yang anda inginkan.

 4. Klik OK.

Mengelakkan pengeditan senarai nilai dalam pandangan Borang

 1. Klik kanan borang dalam Anak Tetingkap Navigasi kemudian klik pandangan Reka Bentuk atau pandangan Tataletak.

 2. Klik pada kawalan untuk memilihnya kemudian tekan F4 untuk memaparkan helaian sifat.

 3. Pada tab Data helaian sifat, setkan sifat Benarkan Pengeditan Senarai Nilai kepada Tidak.

 4. Klik fail kemudian klik Simpan, atau tekan Ctrl + S Imej butang .

Menentukan borang yang berlainan untuk mengedit senarai nilai

Secara lalai, Access menyediakan borang terbina dalam atas tujuan mengedit senarai nilai. Jika anda ada borang berlainan yang anda ingin gunakan untuk tujuan ini, anda boleh masukkan nama borang dalam sifat Borang Edit Item Senarai, seperti berikut:

 1. Klik kanan pada borang dalam Anak Tetingkap Navigasi kemudian klik pandangan Reka Bentuk atau pandangan Tataletak pada menu pintas.

 2. Klik pada kawalan untuk memilihnya kemudian tekan F4 untuk memaparkan helaian sifat.

 3. Pada tab Data helaian sifat, klik anak panah juntai bawah dalam kotak sifat Borang Edit Item Senarai.

 4. Klik borang yang ingin digunakan untuk mengedit senarai nilai.

 5. Klik fail kemudian klik Simpan, atau tekan Ctrl + S Imej butang .

Menyesuaikan kotak senarai atau kotak kombo

Apabila borang terbuka dalam pandangan Reka Bentuk, pastikan kotak senarai atau kotak kombo dipilih, kemudian tekan F4 untuk membuka helaian sifat untuk kawalan. Kemudian, lakukan salah satu perkara berikut:

 • Mengubah tertib isih dalam kotak senarai atau kotak kombo    Jika anda menggunakan bestari untuk mencipta kotak senarai atau kotak kombo, Access mengisih secara automatik baris yang membentuk senarai mengikut lajur kelihatan yang pertama. Jika anda ingin menentukan tertib isih yang berlainan atau anda telah mengesetkan sifat Sumber Baris kawalan kepada pertanyaan yang telah disimpan, gunakan prosedur berikut:

  • Klik tab Data kemudian klik kotak sifat Sumber Baris.

  • Pada tab Data helaian sifat, klik Butang Pembina untuk membuka pembina pertanyaan.

  • Dalam baris Isih bagi lajur yang anda ingin isih, tentukan tertib isih yang diingini.

 • Mengikat lajur daripada kotak senarai atau kotak kombo   

  Dalam kotak sifat Lajur terikat kotak senarai atau kotak kombo, tentukan nombor yang sepadan dengan peletakan lajur dalam kotak senarai atau kotak kombo. Contohnya, taipkan 1 untuk mengikat Lajur pertama dalam kotak senarai atau kotak kombo pada medan dasar yang ditentukan dalam sifat Sumber kawalan . Memasukkan lajur tersembunyi apabila anda mengira lajur.

  Jika anda mengesetkan sifat Lajur Terikat kepada 0, Access akan menyimpan indeks senarai dan bukannya nilai daripada salah satu lajur. Perkara ini adalah berguna jika anda ingin menyimpan jujukan nombor dan bukannya nilai senarai.

 • Menyembunyikan lajur dalam kotak senarai atau kotak kombo pada borang   

  • Dalam kotak sifat Lebar lajur , taipkan 0 bagi lajur yang anda ingin sembunyikan.

   Contohnya, katakan anda mempunyai kotak kombo dua lajur terikat yang mempunyai lajur SupplierID dengan lebar 0.5" dan lajur SupplierName dengan lebar 2". Lajur SupplierID ialah lajur pertama dalam senarai, jadi sifat Lebar Lajur disetkan kepada 0.5";2". Untuk menyembunyikan lajur SupplierID, setkan sifat Lebar Lajur kepada 0";2". Lajur SupplierID masih boleh merupakan lajur terikat walaupun tersembunyi.

 • Nota: Dalam kotak kombo, lajur kelihatan yang pertama dipaparkan pada bahagian kotak teks kotak kombo apabila senarai tidak dipaparkan. Contohnya, lajur SupplierName dalam contoh terdahulu akan dipaparkan kerana lajur SupplierID tersembunyi. Jika lajur SupplierID tidak tersembunyi, maka lajur tersebut akan dipaparkan dan bukannya lajur SupplierName.

 • Menambah tajuk lajur kepada kotak kombo pada borang   

  • Dalam kotak sifat Kepala Lajur, klik Ya untuk memaparkan tajuk lajur. Tajuk dalam kotak kombo hanya muncul apabila senarai terbuka.

   Jika kotak kombo atau kotak senarai berdasarkan sumber rekod, Access menggunakan nama medan dari sumber rekod sebagai tajuk lajur. Jika kotak kombo atau kotak senarai berdasarkan senarai nilai tetap, Access menggunakan item n pertama data daripada senarai nilai (sifatSumber baris ) sebagai tajuk lajur, iaitu n = set nombor dalam sifat Kiraan lajur .

 • Mematikan ciri fill-dalam sebagai-anda-jenis untuk kotak kombo pada borang   

  • Dalam kotak sifat Auto Kembang, klik Tidak.

   Apabila sifat Auto Kembang disetkan kepada Tidak, anda mesti pilih nilai daripada senarai atau taipkan seluruh nilai.

 • Mengesetkan lebar bahagian kotak senarai kotak kombo pada borang   

  • Dalam kotak sifat Lebar senarai , masukkan lebar yang anda inginkan, menggunakan semasa unit ukuran (disetkan dalam Panel Kawalan Windows). Untuk menggunakan unit ukuran selain daripada lalai, termasuk penunjuk ukuran. Contohnya, masukkan 2 cm. Pastikan untuk meninggalkan ruang yang cukup untuk bar skrol.

   Bahagian kotak senarai bagi kotak kombo boleh bersaiz lebih lebar daripada bahagian kotak teks tetapi tidak boleh bersaiz lebih sempit daripadanya. Seting lalai (Auto) membuatkan kotak senarai mempunyai lebar yang sama dengan bahagian kotak teks kotak kombo.

 • Mengesetkan bilangan maksimum baris untuk dipaparkan dalam kotak kombo pada borang   

  • Dalam kotak sifat Baris Senarai, masukkan nombor.

   Jika bilangan baris yang sebenar melebihi bilangan yang dinyatakan dala, sifat Baris Senarai, bar skrol menegak dipaparkan dalam kotak kombo.

 • Mengehadkan entri kotak kombo pada item di bahagian senarai kotak kombo pada borang   

  • Dalam kotak sifat Hadkan Kepada Senarai, klik Ya.

   Nota: 

  • Jika lajur pertama yang dipaparkan dalam kotak kombo bukan lajur terikat, Access akan mengehadkan entri kepada senarai walaupun sifat Hadkan Kepada Senarai disetkan kepada Tidak.

  • Jika sifat Hadkan Kepada Senarai disetkan kepada Tidak, apabila anda memasukkan entri yang tiada pada senarai, entri akan disimpan dalam medan dasar dan tidak akan ditambahkan pada senarai. Untuk menambahkan entri baru pada senarai, gunakan sifat Semasa Tiada Dalam Senarai dan peristiwa Tiada Dalam Senarai.

Halaman atas

Nota: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×