Mencipta rujukan kepada julat sel yang sama pada lembaran kerja berbilang

Penting: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Rujukan yang merujuk kepada sel atau julat yang sama pada helaian berbilang dipanggil rujukan 3 D. Rujukan 3 D adalah satu cara berguna dan mudah untuk merujuk beberapa lembaran kerja dengan corak yang sama dan mengandungi jenis data yang sama seperti apabila anda menggabungkan data bajet daripada jabatan berlainan dalam organisasi anda.

Apakah yang anda ingin lakukan?

Mengetahui tentang rujukan 3 D

Mengetahui cara rujukan 3 D berubah apabila anda mengalih, menyalin, menyelit atau memadam lembaran kerja

Mencipta rujukan 3 D

Mencipta nama untuk rujukan 3 D

Apakah seterusnya?

Mengetahui tentang rujukan 3 D

Anda boleh menggunakan rujukan 3 D untuk menjumlahkan peruntukan bajet antara tiga jabatan, Jualan, Sumber Manusia dan Pemasaran, setiap satu pada lembaran kerja berlainan dengan menggunakan rujukan 3 D berikut:

=SUM(Sales:Marketing!B3)

Malah anda boleh menambah lembaran kerja lain, kemudian mengalihnya ke dalam julat yang dirujuk oleh formula anda. Contohnya, untuk menambah rujukan kepada sel B3 dalam lembaran kerja Kemudahan, alih lembaran kerja Kemudahan di antara lembaran kerja Jualan dan Sumber Manusia dengan menyeret tabnya seperti yang ditunjukkan dalam contoh berikut.

Menyelitkan lembaran lain dalam penggabungan

Oleh sebab formula anda mengandungi rujukan 3 D kepada julat nama lembaran kerja Jualan:Pemasaran!B3, semua lembaran kerja dalam julat dimasukkan dalam pengiraan baru.

Halaman Atas

Mengetahui cara rujukan 3 D berubah apabila anda mengalih, menyalin, menyelit atau memadam lembaran kerja

Contoh berikut menerangkan perkara yang berlaku apabila anda menyelitkan, menyalin, memadam atau mengalih lembaran kerja yang termasuk dalam rujukan 3 D. Contoh-contoh ini menggunakan formula =SUM(Helaian2:Helaian6!A2:A5) untuk menambah sel A2 hingga A5 pada lembaran kerja 2 hingga 6.

Menyelitkan atau Menyalin     Jika anda menyelitkan atau menyalin lembaran kerja di antara Helaian2 dan Helaian6 (titik tamat dalam contoh ini), Excel memasukkan semua nilai dalam sel A2 hingga A5 daripada lembaran kerja ditambah dalam pengiraan.

Memadam     Jika anda memadam lembaran kerja di antara Helaian2 dan Helaian6, Excel mengalih keluar nilai-nilainya daripada pengiraan.

Mengalih     Jika anda mengalih lembaran kerja di antara Helaian2 dan Helaian6 ke lokasi di luar julat lembaran kerja dirujuk, Excel mengalih keluar nilai-nilainya daripada pengiraan.

Mengalih titik tamat     Jika anda mengalih Helaian2 dan Helaian6 ke lokasi lain dalam buku kerja yang sama, Excel melaraskan pengiraan untuk memasukkan lembaran kerja baru di antaranya melainkan anda menyongsangkan tertib titik tamat dalam buku kerja. Jika anda menyongsangkan titik tamat, rujukan 3 D mengubah titik tamat lembaran kerja. Contohnya, katakan anda mempunyai rujukan kepada Helaian2:Helaian6: Jika anda mengalih Helaian2 supaya ia berada selepas Helaian6 dalam buku kerja, formula akan melaras untuk menuding ke Helaian3:Helaian6. Jika anda mengalih Helaian6 di hadapan Helaian2, formula akan melaras untuk menuding ke Helaian2:Helaian5.

Memadamkan titik tamat     Jika anda memadam Helaian2 dan Helaian6, Excel mengalih keluar nilai-nilai pada lembaran kerja tersebut daripada pengiraan.

Halaman Atas

Mencipta rujukan 3 D

 1. Klik pada sel yang anda ingin masukkan fungsi.

 2. Taip = (tanda sama dengan), masukkan nama fungsi, kemudian taip tanda kurung terbuka.

  Anda boleh menggunakan fungsi berikut dalam rujukan 3 D:

Fungsi

Perihalan

Fungsi AVERAGE

Mengira purata (min aritmetik) nombor.

Fungsi AVERAGEA

Mengira purata (min aritmetik) nombor; termasuk teks dan logik.

Fungsi COUNT

Mengira sel yang mengandungi nombor.

Fungsi COUNTA

Mengira sel yang tidak kosong.

Fungsi HARMEAN

Mengembalikan min harmoni set data nombor positif; salingan min aritmetik bagi salingan.

Fungsi KURT

Mengembalikan kurtosis set data.

Fungsi LARGE

Mengembalikan nilai terbesar ke-k dalam set data. Contohnya, nombor kelima terbesar.

Fungsi MAX

Mencari nilai terbesar dalam set nilai.

Fungsi MAXA

Mencari nilai terbesar dalam set nilai; termasuk teks dan logik.

Fungsi MEDIAN

Mengembalikan median atau nombor di tengah set nombor yang diberi.

Fungsi MIN

Mencari nilai terkecil dalam set nilai.

Fungsi MINA

Mencari nilai terkecil dalam set nilai; termasuk teks dan logik.

PERSENTIL

Mengembalikan persentil ke-k bagi nilai dalam julat, yang mana k berada dalam julat 0..1. Memberikan keserasian dengan versi Excel yang terdahulu.

Fungsi PERCENTILE.EXC

Mengembalikan persentil nilai ke-k dalam julat yang k adalah dalam julat 0..1, eksklusif.

Fungsi PERCENTILE.INC

Mengembalikan persentil nilai ke-k dalam julat, yang k adalah dalam julat 0..1, terangkum.

PERCENTRANK

Mengembalikan kedudukan nilai dalam set data sebagai peratusan (0..1) bagi set data. Memberikan keserasian dengan versi Excel yang terdahulu.

Fungsi PERCENTRANK.EXC

Mengembalikan kedudukan nilai dalam set data sebagai peratusan (0..1, eksklusif) set data.

Fungsi PERCENTRANK.INC

Mengembalikan kedudukan nilai dalam set data sebagai peratusan (0..1, terangkum) bagi set data.

QUARTILE

Mengembalikan sukuan set data, berdasarkan nilai persentil dari 0..1. Memberikan keserasian dengan versi Excel yang terdahulu.

Fungsi QUARTILE.EXC

Mengembalikan sukuan set data, berdasarkan nilai persentil dari 0..1, eksklusif.

Fungsi QUARTILE.INC

Mengembalikan sukuan set data, berdasarkan nilai persentil dari 0..1, terangkum.

Fungsi PRODUCT

Menggandakan nombor.

RANK

Mengembalikan kedudukan nombor dalam senarai nombor: saiznya berkaitan dengan nilai lain dalam senarai. Memberikan keserasian dengan versi Excel yang terdahulu.

Fungsi RANK.EQ

Mengembalikan kedudukan nombor dalam senarai nombor: saiznya berkaitan dengan nilai lain dalam senarai.

Fungsi RANK.AVG

Mengembalikan kedudukan nombor dalam senarai nombor: saiznya berkaitan dengan nilai lain dalam senarai.

Fungsi SKEW

Mengembalikan kepencongan taburan.

Fungsi SMALL

Mengembalikan nilai terkecil ke-k dalam set data.

Fungsi STDEV.S

Mengira sisihan piawai berdasarkan sampel.

Fungsi STDEV.P

Mengira sisihan piawai seluruh populasi.

Fungsi STDEVA

Mengira sisihan piawai berdasarkan sampel; termasuk teks dan logik.

Fungsi STDEVPA

Mengira sisihan piawai seluruh populasi; termasuk teks dan logik.

Fungsi TRIMMEAN

Mengembalikan min bahagian dalam set data.

Fungsi SUM

Menambah nombor.

Fungsi VAR.S

Menganggarkan varians berdasarkan sampel.

Fungsi VAR.P

Mengira varians untuk seluruh populasi.

Fungsi VARA

Menganggarkan varians berdasarkan sampel; termasuk teks dan logik.

Fungsi VARPA

Mengira varians untuk seluruh populasi; termasuk teks dan logik.

 1. Klik tab untuk lembaran kerja pertama yang anda ingin rujuk.

 2. Tekan dan tahan Shift dan klik tab untuk lembaran kerja terakhir yang anda ingin rujuk.

 3. Pilih sel atau julat sel yang anda ingin rujuk.

 4. Lengkapkan formula, kemudian tekan Enter.

Halaman Atas

Mencipta nama untuk rujukan 3 D

 1. Pada tab Formula, dalam kumpulan Nama Tertakrif , klik Takrifkan Nama.

 2. Dalam kotak dialog Nama Baru, dalam kotak Nama, taip nama yang anda ingin gunakan untuk rujukan anda. Panjang nama boleh sehingga 255 aksara.

 3. Dalam kotak Rujuk kepada, pilih tanda sama dengan (=) dan rujukan, kemudian tekan Backspace.

 4. Klik tab lembaran kerja pertama untuk dirujuk.

 5. Tekan dan tahan Shift dan klik tab untuk lembaran kerja terakhir untuk dirujuk.

 6. Pilih sel atau julat sel untuk dirujuk.

Halaman Atas

Apakah seterusnya?

Untuk mengetahui lebih lanjut tentang mengalih lembaran kerja dalam buku kerja, lihat Mengalih atau menyalin lembaran kerja. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang mencipta dan menggunakan nama tertakrif, lihat Menentukan dan menggunakan nama dalam formula.

Nota: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×