Mencipta rangka untuk menstrukturkan nota

Penting: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Ciri rangka dalam OneNote menjadikan kerja cepat mengatur dokumen panjang atau kompleks, pelan dan persembahan. Ia boleh mengatur sehingga kepada lima peringkat maklumat, dan ia bermula untuk memperuntukkan struktur hierarki pada Nota anda sebaik sahaja anda mengengsot perenggan satu di bawah lain.

Teks yang dirangka dalam bekas nota OneNote

Anda boleh menaikkan atau menurunkan aras item dalam hierarki rangka dengan mengubah pengengsotan mereka. Anda juga boleh mengatur maklumat ke dalam tajuk dan subtajuk, gunakan Senarai Berbulet dan bernombor dan mengawal tahap maklumat yang dipaparkan.

Rangka ialah cara terbaik untuk mengatur maklumat dan mencipta struktur hierarki pada nota anda. Anda boleh meruntuhkan dan mengembangkan sehingga lima aras kandungan dalam rangka agar anda boleh melihat gambaran keseluruhan secara sekilas pandang.

Petikan skrin halaman dalam OneNote 2016 dengan struktur berhierarki.

Mencipta rangka

 1. Taipkan baris atau perenggan teks kemudian tekan Enter.

  Perenggan pertama yang anda taip akan diformatkan sebagai Aras 1 rangka.

 2. Untuk menjadikan perenggan kedua subperenggan (Aras 2) daripada yang pertama, klik Tambah Posisi Inden.

  Petikan skrin butang Tambah Inden dalam OneNote 2016.

 3. Pada baris yang diengsot, taipkan perenggan kedua kemudian tekan Enter.

Semasa anda taip setiap perenggan tambahan di bawah yang berikutnya, tambahkan atau kurangkan posisi pengengsotan untuk sama ada menaikkan atau mengurangkan hierarki perenggan tertentu.

Nota: Setiap perenggan baru yang anda cipta diteruskan secara automatik pada aras yang sama seperti perenggan terdahulu melainkan anda menambah atau mengurangkan pengengsotannya.

Dalam rangka yang besar, tindakan menambahkan bulet dan penomboran akan memberikan anda struktur yang lebih terperinci.

Meruntuhkan rangka

Salah satu manfaat menstrukturkan nota dalam format rangka adalah anda boleh menyembunyikan subaras.

 1. Alihkan penuding tetikus ke perenggan Aras 1 kemudian dwiklik ikon pencengkam yang kecil.

  (Jika anda menggunakan OneNote 2010, ikon pencengkam anda akan kelihatan seperti kepada anak panah berkepala empat dalam kotak.)

  Petikan skrin cara untuk meruntuhkan rangka dalam OneNote 2016.

Anda boleh mengembangkan rangka dengan cara yang sama. Dwiklik ikon pencengkam kecil sekali lagi.

Nota: 

 • Bagi sebarang perenggan dengan subtajuk, anda boleh memilih bilangan aras yang anda ingin paparkan.Hanya klik kanan ikon pencengkam, klik Pilih dan pilih aras.

 • Jika anda biasa menempatkan jenis maklumat yang sama pada aras yang sama dalam nota rangka anda, anda boleh memilih semua teks pada aras tersebut. Klik kanan ikon pencengkam, klik Pilih kemudian klik Pilih Semua pada Aras 1, Pilih Semua pada Aras 2 atau apa-apa aras yang anda inginkan.

Apakah yang anda ingin lakukan?

Mencipta rangka

Memformatkan perenggan rangka dengan bulet dan penomboran

Mengembangkan atau meruntuhkan rangka

Menunjukkan teks berdasarkan hierarki rangka

Memilih semua teks pada aras yang sama hierarki rangka

Mencipta rangka

 1. Taipkan perenggan teks, dan kemudian tekan ENTER.

  Perenggan pertama yang anda taipkan secara automatik diformatkan sebagai Aras 1 rangka.

 2. Jika alat merangka tidak menunjukkan sudah, tuding ke bar alat pada menu pandangan , dan kemudian klik merangka.

 3. Untuk menjadikan perenggan kedua subperenggan (Aras 2) bagi yang pertama, tekan TAB atau klik Tambah Inden Imej Butang pada bar alat merangka .

 4. Taipkan perenggan kedua, dan kemudian tekan ENTER.

 5. Sambil anda menaip setiap perenggan tambahan, meningkatkan atau mengurangkan Inden untuk menaikkan atau mengurangkan hierarki perenggan. Untuk mengurangkan pengengsotan, tekan BACKSPACE (atau SHIFT + TAB jika rangka anda juga ialah senarai bernombor atau Berbulet).

  Nota: Setiap perenggan baru diteruskan pada aras yang sama seperti perenggan terdahulu melainkan anda mengubah pengengsotannya.

Halaman atas

Memformatkan perenggan rangka dengan bulet dan penomboran

Dalam rangka yang besar, pengengsotan semata-mata mungkin tidak secukupnya menunjukkan perhubungan antara pelbagai tahap dalam hierarki rangka. Bulet dan penomboran boleh membantu untuk membezakannya.

Untuk menggunakan bulet dan penomboran pada perenggan dalam rangka, lakukan perkara berikut:

 1. Letakkan kursor pada baris teks yang anda ingin gunakan bulet atau penomboran pemformatan.

 2. Pada bar alat pemformatan , lakukan salah satu yang berikut:

  • Untuk menggunakan gaya bulet, klik anak panah di sebelah bulet Imej Butang , dan kemudian klik gaya yang anda inginkan.

  • Untuk menggunakan gaya penomboran, klik anak panah di sebelah penomboran Imej Butang , dan kemudian klik gaya yang anda inginkan.

 3. Perenggan berikut akan terus bulet atau penomboran format melainkan anda membatalkan. Untuk membatalkan pemformatan perenggan baru bulet atau penomboran, klik bulet atau penomboran pada bar alat pemformatan .

Halaman atas

Mengembangkan atau meruntuhkan rangka

Anda boleh menggunakan Kembangkan dan Runtuhkan perintah pada bar alat merangka untuk melihat tahap tertentu rangka.

 1. Klik pemegang perenggan Imej Butang di sebelah sebarang teks pada aras yang anda ingin mengembangkan atau meruntuhkan.

 2. Jika alat merangka tidak menunjukkan sudah, tuding ke bar alat pada menu pandangan , dan kemudian klik merangka.

 3. Pada bar alat merangka , lakukan salah satu perkara berikut:

  • Untuk mengembangkan unsur rangka, klik Kembangkan, dan kemudian klik pada aras untuk menunjukkan semua perenggan yang berada pada aras itu.

  • Untuk meruntuhkan unsur, klik Runtuhkandan kemudian klik pada aras untuk menyembunyikan semua perenggan yang berada pada aras itu.

   Nota: Apabila anda meruntuhkan perenggan rangka dengan mengklik pemegang kerjanya, pastikan anda menggunakan alat Imej Butang taipkan teks atau pilih objekdan bukannya alat Imej Butang Pen.

Halaman atas

Menunjukkan teks berdasarkan hierarki rangka

Bagi sebarang perenggan dengan subtajuk, anda boleh memilih bilangan peringkat hierarki yang anda ingin paparkan, sehingga kepada lima peringkat.

 1. Klik kanan pemegang tajuk diruntuhkan.

 2. Pada menu pintas, tuding ke Sembunyi aras di bawahdan kemudian klik aras yang anda inginkan.

Halaman atas

Memilih semua teks pada aras yang sama hierarki rangka

Jika anda secara konsisten meletakkan jenis maklumat yang sama pada aras yang sama dalam Nota anda dirangka — contohnya, jika anda senarai projek sebagai Aras 1 tajuk dan tugas seperti aras tajuk 2 — memilih semua nota pada aras tertentu boleh membantu anda bekerja dengan lebih cepat.

 1. Klik kanan pemegang baris teks pada aras yang anda ingin paparkan.

 2. Pada menu pintas, klik Pilih semua pada aras yang sama.

Halaman atas

Nota: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×