Mencipta projek Access

Penting: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Projek Access ialah fail Access (.adp) yang menyediakan sambungan langsung, cekap pangkalan data Microsoft SQL Server melalui seni bina komponen OLE DB . Microsoft Access 2010 membolehkan anda mencipta fail projek (.adp) capaian baru dan mengendalikan projek Access yang sedia ada yang anda cipta dalam versi Access terdahulu. Artikel ini menyediakan penerangan ringkas bagi projek Access, memberitahu anda cara projek Access berfungsi dalam Access 2010. Ia juga merangkumi cara untuk mencipta projek Access baru dalam Access 2010 dan cara untuk menyambung projek Access ke pangkalan data SQL Server sedia ada.

Dalam artikel ini

Gambaran keseluruhan projek Access

Keserasian antara versi Access dan SQL Server

Ciri yang tidak disokong

Cadangan untuk projek Access dalam Access 2010

Mencipta projek Access

Menyambung projek Access sedia ada kepada pangkalan data SQL Server yang berbeza

Gambaran keseluruhan projek Access

Mencipta projek Access menyediakan beberapa kelebihan menghubungkan jadual SQL Server atau pandangan. Contohnya, dalam projek Access, anda boleh membuat perubahan Reka bentuk objek SQL Server, seperti jadual dan pandangan, dan anda boleh mencipta, mengedit dan menggunakan ciri SQL Server lain, seperti gambar rajah pangkalan data, prosedur tersimpan dan fungsi takrifan pengguna. Sebaliknya, apabila anda memautkan ke pangkalan data SQL Server, anda tidak boleh membuat perubahan Reka bentuk sebarang objek SQL Server dan anda hanya boleh memaut ke jadual SQL Server dan pandangan. Walau bagaimanapun, memaut membenarkan anda menyambung ke pangkalan data SQL Server berbilang, manakala projek Access (* .adp) fail hanya boleh menyambung ke pangkalan data SQL Server tunggal.

Untuk maklumat lanjut tentang pautan ke pangkalan data SQL Server, klik artikel Import atau pautan capaian kepada data SQL Server.

Projek Access tidak mengandungi sebarang data atau data takrifan berasaskan objek. Sebaliknya, objek ini disimpan dalam pangkalan data SQL Server. Walau bagaimanapun, bekerja dengan capaian yang projek masih ialah serupa dengan bekerja dengan pangkalan data Access. Proses penciptaan borang, laporan, makro dan modul adalah hampir sama yang digunakan untuk mencipta pangkalan data Access.

Dalam Access 2010, anda boleh mencipta projek baru Access dan gunakan projek yang dicipta dalam versi Access terdahulu. Selain itu, anda boleh memanfaatkan banyak ciri baru Access 2010, seperti borang dipertingkatkan dan alat Reka bentuk laporan, Reka bentuk makro baru, alat pemformatan bersyarat yang dipertingkatkan dan penyesuaian reben. Walau bagaimanapun, sesetengah ciri capaian yang lebih baru yang tidak tersedia dalam projek Access, seperti lampiran, medan berbilang nilai, kawalan navigasi atau kawalan pelayar Web. Selain itu, pandangan tataletak adalah tidak tersedia untuk mereka bentuk borang dan laporan.

Bahagian atas dokumen

Keserasian antara versi Access dan SQL Server

Fail .adp Access 2010 adalah serasi dengan SQL Server 2008 dan terdahulu. Versi SQL Server juga mungkin serasi dengan Access 2010 .adp fail, tetapi sebagai satu umum peraturan cantum, jika anda ingin ubah suai objek SQL dari dalam fail .adp Access, Access versi mesti lebih tinggi daripada versi SQL Server. Contohnya, anda tidak boleh mengubah suai objek dalam pangkalan data SQL Server 2008 dengan menggunakan Access 2007. Begitu juga, anda tidak boleh mengubah suai objek dalam pangkalan data SQL Server 2005 menggunakan Access 2003.

Penting: Sebelum menaik taraf kepada versi baru Access atau SQL Server, sentiasa menguji projek Access anda dengan version(s) baru untuk memastikan semua ciri kerja dengan betul.

Sokongan gambar rajah dan jenis data

Jenis data tarikh/masa

Access 2010 menyediakan sokongan yang terhad untuk empat jenis data tarikh/masa baru yang telah ditambah dalam SQL Server 2008:

 • TIME

 • DATE

 • DATETIME2

 • DATETIMEOFFSET

Dalam projek Access, anda boleh mencipta dan reka bentuk jadual dan pandangan yang menggunakan jenis data baru ini. Walau bagaimanapun, pada borang dan laporan, medan jenis data ini berkelakuan seperti jika ia medan teks. Hasilnya, anda tidak boleh menggunakan format tarikh atau PEMILIH tarikh dengan jenis data ini.

Jenis data panjang pemboleh ubah

Jenis data panjang pemboleh ubah berikut boleh digunakan dalam Access 2010 projek:

 • VARBIN(MAX)

 • VARCHAR(MAX)

 • NVARCHAR(MAX)

Walau bagaimanapun, anda tidak boleh menambah atau mengubah suai medan yang menggunakan MAX penentu dari dalam projek Access.

Jenis data BIGINT

Access 2010 menyokong jenis data SQL Server BIGINT. Walau bagaimanapun, antara muka pengguna capaian menguatkuasakan had bawah-999999999999999999 (kira-kira -2 ^ 60) bukannya had bawah sebenar-2 ^ 63. Had atas dalam antara muka pengguna capaian ialah 2 ^ 63-1, sama seperti SQL Server.

Ciri yang tidak disokong

Jenis data

Jenis data SQL Server 2008 baru berikut tidak disokong dalam projek Access:

 • GEOGRAFI

 • GEOMETRI

 • HIERARCHYID

Menyekat capaian Reka bentuk mod untuk jadual atau pandangan yang menggunakan jenis ini.

Gambar rajah pangkalan data (perhubungan pandangan)

Sebagai hasil tiga tidak disokong jenis data yang disenaraikan dalam seksyen sebelumnya, anda tidak boleh membuka gambar rajah pangkalan data SQL Server 2008 dalam projek Access.

Bahagian atas dokumen

Cadangan untuk projek Access dalam Access 2010

Kami terus menyokong mencipta dan mengendalikan fail .adp dalam Access 2010. Walau bagaimanapun, kami mengesyorkan bahawa pembangun menggunakan alat Reka bentuk SQL Server yang disediakan dalam SQL Server Management Studio untuk mereka bentuk objek pangkalan data seperti jadual, pandangan dan prosedur tersimpan, dan kemudian menggunakan antara muka capaian untuk mereka bentuk borang, laporan, makro dan modul yang bersambung ke objek tersebut. Alat yang disediakan oleh SQL Server menyediakan antara muka yang paling berkesan untuk mencipta objek SQL Server.

Mencipta projek Access

Gunakan prosedur ini untuk mencipta fail projek (.adp) capaian baru dalam Access 2010.

 1. Pada tab Fail, klik Baru.

 2. Lakukan salah satu perkara berikut:

  Cipta projek Access di lokasi fail lalai   

  • Di bawah Pangkalan data kosong, taipkan nama untuk projek dalam kotak Nama fail yang menggunakan sambungan nama fail .adp.

   -atau-

   Mencipta projek Access di lokasi fail yang berbeza   

   1. Di bawah Pangkalan data kosong, klik semak lalu untuk lokasi untuk menyimpan pangkalan data anda.

   2. Dalam kotak dialog Pangkalan data baru fail , semak lalu ke lokasi yang anda ingin simpan projek, atau menerima lokasi lalai.

   3. Taipkan nama fail untuk projek dalam kotak Nama fail .

   4. Dalam senarai Simpan sebagai jenis , pilih projek Microsoft Office Access (* .adp), kemudian klik OK.

 3. Di bawah Projek baru, klik Cipta.

  Access menggesa anda dengan mesej berikut:

  Adakah anda ingin menyambung ke pangkalan data SQL Server sedia ada?

  Jika anda ingin menyambung ke pangkalan data SQL Server sedia ada, klik Ya dan teruskan dengan langkah 4; Jika tidak, klik tidak dan Langkau ke langkah 5 untuk mencipta pangkalan data SQL Server yang baru.

 4. Menyambung ke pangkalan data SQL Server sedia ada   

  1. Dalam kotak dialog Sifat pautan Data , masukkan maklumat yang diperlukan untuk perkara berikut:

   • Nama pelayan

   • Maklumat yang diperlukan untuk log masuk ke pelayan

   • Nama pangkalan data

    Kotak dialog Sifat Pautan Data

  2. Klik Sambungan ujian untuk mengesahkan bahawa seting adalah betul dan sambungan berjaya.

   Jika sambungan berjaya, kotak dialog Microsoft Data pautan ralat memaparkan mesej yang menerangkan masalah. Klik OK untuk menutup mesej, semak seting anda dalam kotak dialog Sifat pautan Data dan kemudian klik Uji sambungan sekali lagi. Juga, anda mungkin perlu semak dengan pentadbir pangkalan data SQL Server untuk pangkalan data yang anda menyambung ke, untuk memastikan seting anda adalah betul atau komputer adalah tersedia.

  3. Selepas Pautan Data Microsoft kotak dialog memaparkan mesej uji sambungan berjaya, klik OK untuk menutup kotak dialog, kemudian klik OK untuk menutup kotak dialog Sifat pautan Data .

   Capaian bersambung projek ke pangkalan data SQL Server.

 5. Mencipta pangkalan data SQL Server baru   

  1. Pada halaman pertama Bestari pangkalan data Microsoft SQL Server, masukkan maklumat berikut:

   • Komputer SQL Server yang anda ingin gunakan untuk pangkalan data ini

   • Maklumat log masuk anda

   • Nama untuk pangkalan data SQL Server

    Nota: Untuk melangkau proses sambungan pada masa ini, klik Batal. Access mencipta projek, tetapi ia tidak bersambung ke pangkalan data SQL Server. Sebelum anda boleh melakukan apa-apa dengan projek, anda perlu menyambung ke pangkalan data SQL Server, yang anda boleh lakukan dengan menggunakan langkah-langkah dalam seksyen berikut.

  2. Klik berikut untuk meneruskan.

   Capaian cuba menyambung ke pelayan SQL komputer yang anda tentukan. Jika Access tidak dapat menyambung ke pelayan SQL komputer, ia memaparkan mesej ralat yang menerangkan masalah. SQL server komputer nama atau log masuk maklumat tersebut mungkin tidak betul, atau anda mungkin tidak mempunyai keizinan yang diperlukan untuk mencipta pangkalan data pada komputer SQL Server yang anda tentukan. Anda mungkin perlu semak dengan pentadbir pangkalan data SQL Server untuk pangkalan data yang anda mencipta, untuk memastikan seting anda adalah betul atau komputer adalah tersedia.

  3. Selepas capaian berjaya disambung ke komputer SQL Server, Bestari memaparkan mesej: Bestari anda mempunyai semua maklumat yang ia perlu mencipta pangkalan data SQL Server anda. Klik selesai untuk teruskan.

   Access mencipta pangkalan data SQL Server dan bersambung ke projek.

Bahagian atas dokumen

Menyambung projek Access sedia ada kepada pangkalan data SQL Server yang berbeza

Gunakan prosedur berikut jika anda mempunyai projek Access sedia ada yang tidak disambungkan ke pangkalan data SQL Server, atau jika anda ingin ubah komputer SQL Server atau pangkalan data yang projek anda disambungkan.

 1. Pada tab Fail, klik Buka.

 2. Dalam kotak dialog Buka , pilih dan buka projek Access.

  Kotak dialog Notis Keselamatan Microsoft Office Access mungkin muncul. Jika anda mempercayai sumber pangkalan data, klik Buka untuk teruskan.

 3. Pada tab fail , klik pelayandan kemudian klik sambungan.

  Kotak dialog Sifat pautan Data muncul.

 4. Dalam kotak dialog, masukkan maklumat yang diperlukan untuk perkara berikut:

  • Nama pelayan

  • Maklumat yang diperlukan untuk log masuk ke pelayan

  • Nama pangkalan data

 5. Klik Sambungan ujian untuk mengesahkan bahawa seting adalah betul dan sambungan berjaya. Jika sambungan berjaya, Access memaparkan mesej ralat yang menerangkan masalah. Klik OK untuk menutup mesej, semak seting anda dalam kotak dialog Sifat pautan Data dan kemudian klik Uji sambungan sekali lagi. Juga, anda mungkin perlu semak dengan pentadbir pangkalan data SQL Server untuk pangkalan data yang anda menyambung ke, untuk memastikan seting anda adalah betul atau komputer adalah tersedia.

 6. Selepas Microsoft Data pautan kotak dialog memaparkan mesej uji sambungan berjaya, klik OK untuk menutup kotak dialog, kemudian klik OK untuk menutup kotak dialog Sifat pautan Data .

Capaian menyambungkan projek ke pangkalan data SQL Server yang anda tentukan.

Bahagian atas dokumen

Nota: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×