Mencipta pertanyaan Pilih ringkas

Penting: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Apabila anda ingin memilih data khusus daripada sumber satu atau lebih, anda boleh menggunakan pertanyaan pilih. Pertanyaan Pilih membantu anda mendapatkan hanya data yang anda inginkan, dan juga membantu anda menggabungkan data daripada beberapa sumber data. Anda boleh menggunakan jadual dan pertanyaan Pilih lain sebagai sumber data untuk pertanyaan pilih. Topik ini menyediakan gambaran keseluruhan pertanyaan pilih dan memberikan langkah untuk mencipta pertanyaan pilih, dengan menggunakan Bestari pertanyaan atau dalam Pandangan Reka Bentuk.

Jika anda ingin menggunakan pangkalan data sampel Northwind untuk mengetahui lebih lanjut tentang cara pertanyaan berfungsi, lihat artikel pengenalan kepada pertanyaan.

Dalam artikel ini

Gambaran keseluruhan

Menggunakan Bestari pertanyaan untuk mencipta pertanyaan Pilih

Mencipta pertanyaan dengan bekerja dalam pandangan Reka bentuk

Mencipta pertanyaan Pilih dalam aplikasi web Access

Gambaran keseluruhan

Apabila anda ingin menggunakan data, anda jarang ingin menggunakan semua data dari satu jadual. Contohnya, apabila anda ingin menggunakan data daripada jadual kenalan, anda biasanya ingin melihat satu rekod khusus, atau mungkin hanya nombor telefon. Kadangkala anda ingin menggabungkan data daripada lebih daripada satu jadual, seperti menggabungkan maklumat pelanggan dengan maklumat pesanan. Untuk memilih data yang anda ingin gunakan, anda menggunakan pertanyaan pilih.

Pertanyaan pilih adalah objek pangkalan data yang menunjukkan maklumat dalam Pandangan helaian data. Pertanyaan menyimpan data, ia memaparkan data yang disimpan dalam Jadual. Pertanyaan boleh menunjukkan data dari satu atau lebih Jadual, daripada pertanyaan lain atau dari gabungan dua.

Manfaat menggunakan pertanyaan

Pertanyaan membolehkan anda:

 • Pandangan data sahaja daripada medan yang anda berminat pemaparan. Apabila anda membuka jadual, anda melihat semua medan. Pertanyaan ialah cara yang berguna untuk menyimpan pilihan medan.

  Nota: Pertanyaan hanya titik data, ia tidak menyimpan data. Apabila anda menyimpan pertanyaan, anda tidak akan menyimpan salinan data.

 • Menggabungkan data daripada beberapa sumber data. Jadual biasanya hanya memaparkan data yang disimpan. Pertanyaan membolehkan anda menentukan dan memilih medan daripada pelbagai sumber dan Tentukan cara maklumat boleh digabungkan.

 • Menggunakan ungkapan sebagai medan. Contohnya, anda boleh menggunakan fungsi Date sebagai medan, atau anda boleh menggunakan Format fungsi dengan medan untuk mengawal cara data daripada medan diformatkan dalam hasil pertanyaan.

 • Pandangan rekod yang memenuhi kriteria yang anda tentukan. Apabila anda membuka jadual, anda melihat semua rekod. Pertanyaan ialah cara yang berguna untuk menyimpan pilihan rekod.

Langkah asas untuk mencipta pertanyaan Pilih

Anda boleh mencipta pertanyaan Pilih menggunakan Bestari pertanyaan atau dengan bekerja dalam pandangan Reka bentuk. Beberapa unsur Reka bentuk yang tidak tersedia apabila anda menggunakan Bestari, tetapi anda boleh menambah unsur ini kemudian dengan menggunakan pandangan Reka bentuk. Walaupun kedua-dua kaedah agak saling berlainan, langkah asas adalah asasnya sama:

 1. Pilih jadual atau pertanyaan yang anda ingin gunakan sebagai sumber data.

 2. Tentukan medan yang anda ingin sertakan daripada sumber data.

 3. Secara pilihan, tentukan kriteria untuk mengehadkan rekod yang pertanyaan mengembalikan.

Selepas anda mencipta pertanyaan pilih, anda jalankan untuk melihat hasil. Untuk menjalankan pertanyaan pilih, anda membukanya dalam pandangan helaian data. Jika anda menyimpan pertanyaan, anda boleh menggunakannya semula setiap kali anda perlukan, contohnya, sebagai sumber data untuk borang, laporan atau pertanyaan lain.

Menggunakan Bestari pertanyaan untuk mencipta pertanyaan Pilih

Anda boleh menggunakan Bestari pertanyaan untuk mencipta pertanyaan Pilih secara automatik. Apabila anda menggunakan Bestari, anda mempunyai kurang kawalan butiran reka bentuk pertanyaan, tetapi pertanyaan biasanya dicipta lebih pantas daripada jika anda tidak menggunakan Bestari. Malahan, Bestari boleh menangkap beberapa kesilapan Reka bentuk ringkas dan menggesa anda untuk melaksanakan tindakan yang berbeza.

Sebelum anda bermula

Jika anda menggunakan medan daripada sumber data yang tidak berkaitan dengan satu sama lain, Bestari pertanyaan meminta anda jika anda ingin mencipta perhubungan. Bestari membuka tetingkap perhubungan untuk anda, tetapi anda mesti mulakan semula Bestari jika anda mengedit sebarang perhubungan. Oleh itu, sebelum anda menjalankan Bestari, pertimbangkan untuk mencipta sebarang perhubungan yang diperlukan oleh pertanyaan anda.

Untuk maklumat lanjut tentang mencipta perhubungan Jadual, lihat artikel panduan perhubungan Jadual.

Menggunakan Bestari pertanyaan

 1. Pada tab Cipta , dalam Kumpulan pertanyaan , klik Bestari pertanyaan. Nota Jika anda menggunakan Access 2007, klik Cipta > lain > Bestari pertanyaan.

  Kumpulan pertanyaan dalam reben Access memaparkan dua pilihan: Bestari pertanyaan dan reka bentuk pertanyaan
 2. Dalam kotak dialog Pertanyaan baru , klik Bestari pertanyaan ringkasdan kemudian klik OK.

 3. Seterusnya, anda menambah medan. Anda boleh menambah medan sehingga 255 daripada sebanyak 32 Jadual atau pertanyaan.

  Untuk setiap medan, melaksanakan dua langkah ini:

  1. Di bawah Jadual/pertanyaan, klik Jadual atau pertanyaan yang mengandungi medan.

  2. Di bawah Medan yang tersedia, dwiklik medan untuk menambahkannya pada senarai Medan terpilih . Jika anda ingin menambah semua medan pertanyaan anda, klik butang dengan anak panah Kembar Kanan (>>).

  3. Apabila anda telah menambah semua medan yang anda inginkan, klik berikut.

   Dalam kotak dialog Bestari pertanyaan ringkas, pilih medan yang anda ingin gunakan.
 4. Jika anda tidak menambah sebarang medan nombor (medan yang mengandungi data angka), langkau terus ke langkah 9. Jika anda menambah sebarang medan nombor, Bestari menanyakan sama ada anda ingin kembali butiran atau data ringkasan.

  Lakukan satu daripada perkara berikut:

  1. Jika anda ingin melihat rekod individu, klik butiran, dan kemudian klik berikut. Melangkau terus ke langkah 9.

  2. Jika anda ingin melihat data berangka yang diringkaskan, seperti purata, klik ringkasan, dan kemudian klik Opsyen ringkasan.

   Pilih butiran atau ringkasan pada dialog Bestari pertanyaan ringkas
 5. Dalam kotak dialog Opsyen ringkasan , Tentukan medan yang anda ingin Ringkaskan dan cara anda ingin Ringkaskan data. Hanya medan nombor disenaraikan.

  Untuk setiap medan nombor, pilih salah satu fungsi berikut:

  1. Jumlah    Pertanyaan mengembalikan jumlah semua nilai medan.

  2. AVG    Pertanyaan mengembalikan purata nilai medan.

  3. Min    Pertanyaan mengembalikan nilai terkecil medan.

  4. Max    Pertanyaan mengembalikan nilai terbesar medan.

  Pilih cara anda inginkan nilai ringkasan yang dikira pada dialog Opsyen ringkasan
 6. Jika anda inginkan hasil pertanyaan untuk memasukkan bilangan rekod dalam sumber data, pilih betul mengira rekod dalam data sumber nama kotak semak.

 7. Klik OK untuk menutup kotak dialog Opsyen ringkasan .

 8. Jika anda tidak menambah medan tarikh/masa pada pertanyaan, langkau terus ke langkah 9. Jika anda menambah medan tarikh-masa pertanyaan, Bestari pertanyaan meminta anda cara anda ingin untuk mengumpulkan nilai tarikh. Contohnya, katakan anda menambahkan medan nombor ("harga") dan medan tarikh/masa ("Transaction_Time") untuk pertanyaan anda, dan kemudian tentukan dalam kotak dialog Opsyen ringkasan yang anda ingin melihat nilai purata bagi medan nombor "Harga". Kerana anda termasuk medan tarikh/masa, anda boleh mengira nilai ringkasan bagi setiap nilai tarikh/masa unik, untuk setiap hari, untuk setiap bulan, suku setiap, atau setiap tahun.

  Pilih cara anda ingin Kumpulan tarikh dalam pertanyaan anda pada dialog Bestari pertanyaan ringkas

  Pilih tempoh masa yang anda ingin gunakan untuk mengumpulkan nilai tarikh/masa, dan kemudian klik berikut.

  Nota: Dalam pandangan Reka bentuk, anda boleh menggunakan ungkapan untuk Kumpulan dengan sebarang tempoh masa yang anda inginkan, tetapi Bestari hanya menawarkan pilihan ini.

 9. Pada halaman terakhir Bestari, berikan pertanyaan tajuk, tentukan sama ada anda ingin membuka atau mengubah suai pertanyaan, dan kemudian klik selesai.

  Jika anda memilih untuk membuka pertanyaan, pertanyaan memaparkan data yang dipilih dalam pandangan helaian data. Jika anda memilih untuk mengubah suai pertanyaan, pertanyaan terbuka dalam pandangan Reka bentuk.

Halaman atas

Mencipta pertanyaan dengan bekerja dalam pandangan Reka bentuk

Anda boleh menggunakan pandangan Reka bentuk untuk mencipta pertanyaan Pilih secara manual. Apabila anda menggunakan pandangan Reka bentuk, anda mempunyai lebih banyak kawalan pada butiran reka bentuk pertanyaan, tetapi ia lebih mudah untuk membuat kesilapan Reka bentuk, dan ia boleh mengambil masa lebih lama daripada menggunakan Bestari.

Mencipta pertanyaan

Langkah 1: Menambah sumber data

Langkah 2: Sertai berkaitan sumber data

Langkah 3: Tambah output medan

Langkah 4: Menentukan kriteria

Langkah 5: Meringkaskan data

Langkah 6: Melihat hasil

Langkah 1: Menambah sumber data

Apabila anda menggunakan pandangan Reka bentuk, kerana anda menggunakan kotak dialog Tunjukkan Jadual untuk menambah sumber data, anda menambah sumber data dan medan dalam langkah berasingan. Walau bagaimanapun, anda boleh sentiasa menambah lebih banyak sumber data kemudian jika anda inginkan.

 1. Pada tab Cipta , dalam Kumpulan lain , klik Reka bentuk pertanyaan. Nota Jika anda menggunakan Access 2007, klik Cipta > lain > Reka bentuk pertanyaan.

  Kumpulan pertanyaan dalam reben Access memaparkan dua pilihan: Bestari pertanyaan dan reka bentuk pertanyaan
 2. Dalam kotak dialog Tunjukkan Jadual , pada Jadual, pertanyaanatau kedua-dua tab, dwiklik setiap sumber data yang anda ingin gunakan atau pilih setiap sumber data dan kemudian klik Tambah.

  Dialog Tunjukkan Jadual dalam Access memaparkan nama jadual
 3. Tutup kotak dialog Tunjukkan Jadual.

Cantum automatik

Apabila anda menambah sumber data, jika sumber yang sudah mempunyai perhubungan yang ditakrifkan antaranya, perhubungan tersebut ditambahkan secara automatik pertanyaan sebagai cantum. Cantum menentukan cara data daripada sumber berkaitan boleh digabungkan. Access juga secara automatik mencipta cantuman antara dua Jadual jika mereka mempunyai medan yang mempunyai jenis data serasi dan satu medan kunci primer.

Anda mungkin ingin melaraskan cantum yang Access mencipta. Capaian menentukan jenis cantuman untuk mencipta berdasarkan perhubungan yang mewakili cantuman. Jika Access mencipta cantuman tetapi terdapat tiada perhubungan yang ditakrifkan, Access mencipta satu cantuman dalaman.

Jika Access secara automatik mencipta cantuman yang betul apabila anda menambah sumber data, anda boleh melangkau terus ke langkah 3: menambah output medan.

Menggunakan sumber data yang sama beberapa kali

Dalam sesetengah kes, anda ingin menyertai dua salinan Jadual atau pertanyaan, dipanggil yang cantuman sendiri, yang menggabungkan rekod daripada jadual yang sama apabila terdapat adalah sepadan dengan nilai dalam medan dicantumkan yang sama. Contohnya, katakan anda mempunyai jadual pekerja yang medan ReportsTo untuk setiap pekerja rekod memaparkan ID Pengurus beliau dan bukannya nama. Anda boleh menggunakan cantuman sendiri untuk memaparkan nama Pengurus dalam rekod pekerja setiap sebaliknya.

Apabila anda menambah sumber data kali kedua, Access menambah _1 nama Tika kedua. Contohnya, jika anda menambah jadual pekerja dua kali, kejadian kedua yang dinamakan Employees_1.

Langkah 2: Sertai berkaitan sumber data

Jika sumber data yang anda tambah pertanyaan yang sudah mempunyai perhubungan, Access secara automatik mencipta cantum dalaman untuk setiap perhubungan. Jika rujukan integriti dikuatkuasakan, Access juga memaparkan "1" di atas garis cantuman untuk menunjukkan jadual yang berada pada bahagian "satu" hubungan satu ke banyak dan simbol infiniti () untuk menunjukkan jadual yang berada pada bahagian "banyak".

Jika anda menambah pertanyaan pada pertanyaan anda dan telah mencipta perhubungan antara pertanyaan tersebut, Access tidak secara automatik mencipta cantum antara pertanyaan tersebut atau antara pertanyaan dan jadual yang tidak berkaitan. Jika Access mencipta cantum apabila anda menambah sumber data, anda harus biasanya menambah mereka sendiri. Sumber data yang tidak digabungkan ke sumber data lain boleh menyebabkan masalah dengan hasil pertanyaan.

Anda juga mungkin ingin mengubah jenis cantuman daripada cantuman dalaman kepada ada cantuman luaran, agar pertanyaan anda termasuk lebih banyak rekod.

Menambah cantuman

 • Untuk menambah cantuman, seret medan dari satu sumber data untuk medan yang sepadan pada sumber data lain.

  Access memaparkan garis antara dua medan untuk menunjukkan cantuman telah dicipta.

  Garis gabungan dalam pandangan Reka Bentuk pertanyaan
  Garis gabungan (circled dalam warna merah).

Mengubah cantuman

 1. Dwiklik cantum yang anda ingin ubah.

  Kotak dialog Sifat Cantuman muncul.

  Kotak dialog Sifat Cantuman
  Kotak dialog sifat cantuman. Perhatikan bahawa nama Jadual dalam dialog kotak ubah untuk menggambarkan Jadual sebenar yang terlibat.
 2. Dalam kotak dialog Sifat cantuman , semak semula tiga opsyen.

 3. Klik Opsyen yang anda ingin gunakan, dan kemudian klik OK.

Selepas cantuman bersedia, anda menambah medan output — medan yang mempunyai data yang anda inginkan dalam hasil pertanyaan.

Langkah 3: Tambah output medan

Anda boleh dengan mudah menambah medan daripada mana-mana sumber data yang anda tambahkan dalam langkah 1.

 • Untuk menambah medan, seret medan daripada sumber data dalam anak tetingkap atas tetingkap Reka bentuk pertanyaan ke bawah ke baris medan pada grid Reka bentuk, dalam anak tetingkap bawah tetingkap Reka bentuk pertanyaan.

  Apabila anda menambah medan cara ini, Access mengisi secara automatik dalam baris Jadual grid Reka bentuk untuk menggambarkan sumber data bagi medan.

  Petua: Jika anda ingin menambah semua medan ke bawah ke baris medan grid Reka bentuk pertanyaan dengan cepat, dwiklik Jadual atau pertanyaan daripada tetingkap atas untuk menyerlahkan semua medan dalam sumber yang dan kemudian seretnya semua ke bawah pada grid Reka bentuk pada masa yang sama.

Menggunakan ungkapan sebagai medan output

Jika anda ingin melaksanakan pengiraan atau menggunakan fungsi untuk menghasilkan output pertanyaan, anda boleh menggunakan satu ungkapan sebagai medan output. Ungkapan yang boleh menggunakan data daripada mana-mana sumber data pertanyaan, serta fungsi, seperti Format atau InStr dan boleh juga mengandungi pemalar dan operator aritmetik.

 1. Dalam lajur kosong pada grid Reka bentuk pertanyaan, klik kanan baris medan , dan kemudian klik zum pada menu pintas.

 2. Dalam kotak zum , taip atau tampalkan ungkapan anda. Preface ungkapan anda dengan nama yang anda ingin gunakan untuk ungkapan output, diikuti dengan titik bertindih. Contohnya, jika anda inginkan ungkapan untuk dilabelkan "Kemas kini terakhir", anda akan memulakan ungkapan anda dengan kemas kini terakhir:.

  Nota: Anda boleh lakukan pelbagai perkara menggunakan ungkapan. Penerangan terperinci bagi ungkapan ialah melangkaui skop artikel ini. Untuk maklumat lanjut mengenai mencipta ungkapan, lihat artikel membina ungkapan.

Langkah 4: Menentukan kriteria

Langkah ini adalah pilihan.

Anda menggunakan kriteria untuk mengehadkan rekod yang mengembalikan pertanyaan anda berdasarkan sama ada nilai medan memenuhi kriteria yang anda tentukan.

Menentukan kriteria untuk medan output

 1. Dalam grid Reka bentuk pertanyaan, dalam baris kriteria bagi medan yang mempunyai nilai yang anda ingin mengehadkan, taipkan ungkapan yang nilai medan mesti memenuhi akan disertakan dalam hasil anda. Contohnya, jika anda inginkan untuk mengehadkan pertanyaan jadi yang hanya rekod nilai medan bandar manakah Las Vegas, taipkan Las Vegas dalam baris kriteria di bawah medan tersebut.

  Untuk banyak contoh kriteria pertanyaan untuk pelbagai jenis data, lihat artikel contoh kriteria pertanyaan.

 2. Tentukan sebarang kriteria ganti dalam baris atau , di bawah baris kriteria .

  Jika anda menentukan kriteria ganti, nilai medan boleh memenuhi sebarang kriteria disenaraikan dan akan disertakan dalam hasil pertanyaan.

Berbilang medan kriteria

Anda boleh menggunakan kriteria dengan berbilang medan. Apabila anda melakukan, semua kriteria dalam baris kriteria atau atau diberikan mestilah benar untuk rekod untuk disertakan.

Menentukan kriteria dengan menggunakan medan yang anda tidak ingin output

Anda boleh menambah medan Reka bentuk pertanyaan anda dan tidak termasuk medan data output pertanyaan. Anda melakukannya jika anda ingin gunakan nilai medan untuk mengehadkan hasil pertanyaan, tetapi tidak ingin melihat nilai medan.

 1. Menambah medan pada grid Reka bentuk.

 2. Kosongkan kotak semak dalam baris Tunjukkan untuk medan.

 3. Tentukan kriteria seperti yang anda lakukan untuk medan output.

Langkah 5: Meringkaskan data

Langkah ini adalah pilihan.

Anda mungkin ingin meringkaskan data, terutamanya jika data anda adalah berangka. Contohnya, anda mungkin ingin melihat harga purata atau jumlah jualan.

Untuk meringkaskan data dalam pertanyaan, anda menggunakan baris jumlah . Secara lalai, baris jumlah tidak dipaparkan dalam pandangan Reka bentuk.

 1. Dengan pertanyaan terbuka dalam pandangan Reka bentuk, pada tab Reka bentuk, dalam Kumpulan Tunjukkan/Sembunyikan, klik jumlah.

  Access memaparkan baris jumlah dalam grid Reka bentuk pertanyaan.

 2. Untuk setiap medan yang anda ingin Ringkaskan, pilih fungsi yang digunakan daripada senarai dalam baris jumlah . Fungsi yang tersedia bergantung pada jenis data bagi medan.

  Untuk mengetahui lebih lanjut tentang fungsi baris jumlah dalam pertanyaan, lihat artikel menjumlahkan nilai pada helaian data dengan baris jumlah.

Langkah 6: Melihat hasil

Untuk melihat pertanyaan hasil, pada tab Reka bentuk, klik jalankan. Access memaparkan hasil pertanyaan anda dalam pandangan helaian data.

Untuk membuat perubahan selanjutnya kepada pertanyaan, klik rumah > pandangan > Pandangan Reka bentuk untuk bertukar kembali kepada pandangan Reka bentuk.

Mengubah medan, ungkapan atau kriteria dan jalankan semula pertanyaan sehingga ia mengembalikan data yang anda inginkan.

Halaman atas

Mencipta pertanyaan Pilih dalam aplikasi web Access

Mencipta pertanyaan Pilih dalam aplikasi web Access adalah serupa dengan prosedur di atas untuk pangkalan data desktop, dengan hanya sedikit tambahan sedikit kerja untuk membuat hasil pertanyaan tersedia dalam pelayar.

Penting    Microsoft tidak lagi mengesyorkan mencipta dan menggunakan aplikasi web Access dalam SharePoint. Sebagai alternatif, pertimbangkan untuk menggunakan Microsoft PowerApps untuk membina penyelesaian perniagaan tanpa kod untuk web dan peranti mudah alih.

 1. Buka aplikasi web dalam Access.

 2. Klik rumah > lanjutan > pertanyaan.

 3. Dalam kotak dialog Tunjukkan Jadual , pada Jadual, pertanyaanatau kedua-dua tab, dwiklik setiap sumber data yang anda ingin gunakan atau pilih setiap sumber data dan kemudian klik Tambah. Klik tutup apabila anda selesai.

 4. Seret medan daripada sumber data dalam anak tetingkap atas tetingkap Reka bentuk pertanyaan ke bawah ke baris medan pada grid Reka bentuk, dalam anak tetingkap bawah tetingkap Reka bentuk pertanyaan.

  Pandangan pereka bentuk pertanyaan yang menyerlahkan tab pertanyaan

 5. Tambah sebarang kriteria untuk medan yang anda inginkan.

 6. Klik kanan tab pertanyaan dan kemudian klik Simpan dan berikan nama untuk pertanyaan anda.

 7. Untuk melihat hasil pertanyaan, klik kanan tab pertanyaan dan kemudian klik Pandangan helaian data.

Untuk membuat hasil pertanyaan tersedia dalam pandangan pelayar, anda perlu menambah pandangan berdasarkan pertanyaan dalam PEMILIH Jadual. Untuk menambah pandangan baru pada jadual kapsyen dalam PEMILIH Jadual, lengkapkan langkah-langkah berikut:

 1. Klik nama Jadual kapsyen dalam PEMILIH Jadual dalam anak tetingkap kiri dan kemudian klik butang Tambah pandangan baru (tanda tambah).

  Tambahkan pandangan Senarai daripada klien Access

 2. Dalam dialog Tambah pandangan baru , masukkan nama untuk pandangan dalam kotak Nama paparan , pilih Jenis pandangandan kemudian pilih nama pertanyaan dalam kotak Sumber rekod .

  Menambahkan pandangan Helaian Data pertanyaan pada jadual sumber.

  Petua: Jika anda menggunakan beberapa jadual dalam pertanyaan, anda boleh menambahkan pandangan pada sebarang atau semua jadual.

 3. Klik rumah > Lancarkan aplikasi untuk membuka pandangan baru dalam pelayar.

 4. Klik nama Jadual, kemudian nama pandangan anda untuk menambah, mengubah suai atau memadam data dalam pandangan ini jika pertanyaan anda menyokong kemas kini.

Halaman atas

Nota: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×