Mencipta persembahan yang berjalan sendiri

Penting: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Anda boleh menyediakan persembahan yang berjalan sendiri tanpa dijaga dalam gerai atau kiosk di pameran perdagangan atau konvensyen atau anda boleh menyimpannya sebagai video dan menghantarkannya kepada klien.

Untuk menyediakan persembahan PowerPoint agar berjalan secara automatik, lakukan perkara berikut:

 1. Pada tab Tayangan Slaid, klik Sediakan Tayangan Slaid.

 2. Di bawah Jenis tayangan, pilih salah satu perkara berikut:

  • Untuk membenarkan individu yang menonton tayangan slaid anda mempunyai kawalan apabila mereka menggerakkan slaid, pilih Dipersembahkan oleh pembentang (skrin penuh).

  • Untuk menampilkan tayangan slaid anda dalam tetingkap, iaitu kawalan untuk menggerakkan slaid tidak tersedia untuk individu yang menonton, pilih Disemak seimbas oleh individu (tetingkap).

  • Untuk menggelung tayangan slaid sehingga individu yang menonton menekan Esc, pilih Disemak seimbas di kiosk (skrin penuh).

   menunjukkan kotak dialog berjalan sendiri powerpoint

Apabila anda memilih jenis tayangan berikut: Dipersembahkan oleh pembentang (skrin penuh)dan Disemak seimbas di kiosk (skrin penuh), anda mungkin ingin berlatih dan merakamkan pemasaan bagi kesan dan slaid.

 1. Pada tab Tayangan Slaid, klik Raptai Pemasaan.

  Nota: Pemasa persembahan bermula sebaik sahaja apabila anda mengklik Raptai Pemasaan.

  Bar alat Raptai muncul dan kotak Masa Slaid mula merakam masa persembahan.

  menunjukkan kotak pemasaan rakaman untuk powerpoint
  Bar alat Raptai

  1 Berikut (maju ke slaid berikut)

  2 Jeda

  petak bual 3 Masa Slaid

  petak bual 4 Ulang

  5 Jumlah masa persembahan

 2. Semasa mencatat masa persembahan anda, anda boleh lakukan salah satu atau lebih daripada yang berikut pada bar alat Raptai:

  • Untuk beralih ke slaid berikut, klik Berikut.

  • Untuk berhenti merakam masa buat sementara waktu, klik Jeda.

  • Untuk memulakan semula rakaman masa selepas menjeda, klik Jeda.

  • Untuk mengesetkan panjang masa yang tepat untuk slaid muncul, taipkan tempoh masa dalam kotak Masa Slaid.

  • Untuk memulakan semula merakam masa untuk slaid semasa, klik Ulang.

 3. Selepas anda mengesetkan masa bagi slaid terakhir, kotak mesej memaparkan jumlah masa untuk persembahan dan menggesa anda untuk melakukan salah satu perkara berikut:

  • Untuk menyimpan pemasaan slaid yang dicatatkan, klik Ya.

  • Untuk membuang pemasaan slaid yang dicatatkan, klik Tidak.

   Pandangan Pengisih Slaid muncul dan memaparkan masa untuk setiap slaid dalam persembahan.

Untuk merakamkan pengisahan, komputer anda memerlukan kad bunyi dan mikrofon serta penyambung mikrofon jika mikrofon bukan sebahagian daripada komputer anda.

 1. Pada tab Tayangan Slaid, dalam kumpulan Sediakan, klik butang Rakam Tayangan Slaid.

  Menunjukkan butang rakam tayangan slaid dalam powerpoint

 2. Pilih salah satu daripada berikut:

  • Mula Rakaman dari Permulaan

  • Mula Rakaman dari Slaid Semasa

 3. Dalam kotak dialog Rakam Tayangan Slaid, tandakan kotak semak Pengisahan dan penuding laser dan jika bersesuaian, pilih atau kosongkan pilihan kotak semak Slaid dan pemasaan animasi.

 4. Klik Mulakan Rakaman.

  Petua: 

  • Untuk menjeda pengisahan, dalam menu pintas Rakaman dalam pandangan Tayangan Slaid, klik Jeda. Dan untuk menyambung semula pengisahan anda, klik Sambung Semula Rakaman.

  • Jeda rakaman pengisahan

 5. Untuk menamatkan rakaman tayangan slaid anda, klik kanan slaid kemudian klik Tamat Tayangan.

 6. Pemasaan tayangan slaid yang dirakamkan disimpan secara automatik dan tayangan slaid muncul dalam pandangan Pengisih Slaid dengan pemasaan di bawah setiap slaid.

Anda boleh merakam Pengisahan sebelum anda menjalankan persembahan, atau anda boleh merakam semasa persembahan dan memasukkan khalayak komen. Jika anda tidak ingin Pengisahan merentasi seluruh persembahan anda, anda boleh merakam bunyi berasingan atau komen pada slaid terpilih atau objek. Untuk butiran lanjut, lihat merakam tayangan slaid dengan Pengisahan dan pemasaan slaid.

Menggunakan persembahan yang berjalan sendiri, anda boleh menyampaikan maklumat anda tanpa penyampai. Contohnya, anda boleh menyediakan persembahan tanpa dijaga dalam gerai atau kiosk di pameran perdagangan atau konvensyen atau anda boleh menghantar kepada CD dengan persembahan yang berjalan sendiri kepada klien.

Anda boleh menjadikan kebanyakan kawalan tidak tersedia, supaya penonton anda tidak boleh membuat perubahan anda persembahan yang berjalan sendiri. Persembahan yang berjalan sendiri mula semula selepas ia telah selesai dan apabila ia telah melahu pada slaid secara manual lanjutan untuk lebih daripada lima minit.

Untuk pakej persembahan yang berjalan sendiri untuk menjalankan pada CD, rangkaian atau komputer, lihat menyalin persembahan ke CD, rangkaian atau pemacu cakera setempat.

persembahan yang berjalan sendiri

Apabila anda mereka bentuk persembahan yang berjalan sendiri, diingati persekitaran yang persembahan akan muncul — contohnya, sama ada gerai atau kiosk akan dalam tempat awam unmonitored atau sama ada pengawasan akan tersedia. Dengan menyimpan persekitaran ingat, anda boleh menentukan unsur apa untuk menambahkan persembahan anda, berapa banyak kawalan untuk memberikan penonton anda dan langkah untuk diambil untuk mengelakkan penyalahgunaan lebih baik.

Opsyen yang anda mungkin ingin Pertimbangkan apabila mereka bentuk persembahan yang berjalan sendiri termasuk yang berikut:

 • Hiperpautan dan tindakan butang    Anda boleh menggunakan Hiperpautan untuk membantu penonton anda bergerak persembahan anda atau alihkan ke program lain. Anda juga boleh menggunakan butang tindakan yang butang Navigasi terbina dalam yang boleh menyampaikan persembahan anda penampilan dan kebiasaan halaman Web, dengan butang untuk rumah, bantuan, kembali yang seterusnya, dan sebagainya.

 • Pengisahan suara    Anda boleh menambah Pengisahan yang dirakam yang dimainkan dengan persembahan anda.

 • Pemasaan automatik atau manual    Anda boleh menyediakan persembahan anda untuk menjalankan secara automatik menggunakan pemasaan automatik, atau anda boleh menyediakan persembahan anda agar khalayak anda boleh menavigasi melaluinya pada kelajuan mereka sendiri dengan mengklik butang tindakan. Jika anda menyediakan persembahan anda untuk menjalankan di kiosk, hanya objek dengan butang tindakan atau Hiperpautan boleh diklik.

Jika anda ingin penonton anda untuk bergerak anda persembahan yang berjalan sendiri bebas, anda boleh menambah Hiperpautan atau butang tindakan untuk menyediakan navigasi.

 • Hiperpautan   

  Anda boleh menambah Hiperpautan yang pergi ke tayangan tersuai, khusus slaid dalam persembahan anda, persembahan yang berlainan, dokumen Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel lembaran kerja, lokasi pada Internet atau intranet atau alamat e-mel. Anda boleh mencipta Hiperpautan dari sebarang objek, termasuk teks, bentuk, jadual, graf dan gambar.

  Untuk mengetahui cara untuk menambah Hiperpautan, lihat mencipta atau mengedit Hiperpautan.

 • Butang tindakan   

  PowerPoint termasuk butang tindakan sedia ada yang anda boleh menambah persembahan anda dan anda boleh mentakrifkan Hiperpautan untuk. Butang tindakan mengandungi bentuk, seperti anak panah kanan dan kiri. Gunakan mereka apabila anda ingin memasukkan simbol yang biasa difahami untuk pergi ke seterusnya, sebelumnya, mula-mula, dan slaid terakhir. PowerPoint juga mempunyai butang tindakan untuk memainkan wayang atau Bunyi.

Menambah Pengisahan boleh membantu menyampaikan maklumat lebih jelas dalam persembahan anda berjalan sendiri.

Untuk merakamkan Pengisahan, komputer desktop memerlukan kad Bunyi, mikrofon dan penyambung mikrofon. Komputer riba memerlukan hanya mikrofon serta penyambung mikrofon. Anda boleh merakam Pengisahan sebelum anda menjalankan persembahan, atau anda boleh merakam semasa persembahan dan memasukkan khalayak komen. Jika anda tidak ingin Pengisahan merentasi seluruh persembahan anda, anda boleh merakam bunyi berasingan atau komen pada slaid terpilih atau objek.

Nota: Bersedia untuk mula mencatat masa persembahan anda dengan serta-merta selepas anda melaksanakan langkah pertama dalam prosedur ini.

 1. Pada tab Tayangan Slaid dalam kumpulan Sediakan, klik Raptai Pemasaan.

  Bar alat Raptai muncul dan kotak Masa Slaid mula merakam masa persembahan.

  Kotak dialog Raptai
  Bar alat Raptai

  1 Berikut (maju ke slaid berikut)

  2 Jeda

  petak bual 3 Masa Slaid

  petak bual 4 Ulang

  5 Jumlah masa persembahan

 2. Semasa mengambil masa persembahan anda, lakukan salah satu atau lebih daripada perkara berikut pada bar alat Raptai:

  • Untuk beralih ke slaid berikut, klik Berikut.

  • Untuk berhenti merakam masa buat sementara waktu, klik Jeda.

  • Untuk memulakan semula rakaman masa selepas menjeda, klik Jeda.

  • Untuk mengesetkan panjang masa yang tepat untuk slaid muncul, taipkan tempoh masa dalam kotak Masa Slaid.

  • Untuk memulakan semula merakam masa untuk slaid semasa, klik Ulang.

 3. Selepas anda mengesetkan masa bagi slaid terakhir, kotak mesej memaparkan jumlah masa untuk persembahan dan menggesa anda untuk melakukan salah satu perkara berikut:

  • Untuk menyimpan pemasaan slaid yang dicatatkan, klik Ya.

  • Untuk membuang pemasaan slaid yang dicatatkan, klik Tidak.

   Pandangan Pengisih Slaid muncul dan memaparkan masa untuk setiap slaid dalam persembahan.

Menyediakan persembahan untuk menjalankan di kiosk membenarkan anda untuk mengawal sama ada tetikus klik mana-mana pada skrin pendahuluan slaid. Contohnya, jika anda ingin persembahan anda dapat dilihat pada kelajuan tertentu, setkan pemasaan automatik, dan kemudian Setkan persembahan untuk menjalankan di kiosk. Untuk memberikan pengguna kawalan tambahan, anda boleh menambah navigasi, seperti Hiperpautan atau butang tindakan, pada slaid anda.

 1. Pada tab Tayangan Slaid, dalam kumpulan Sediakan, klik Sediakan Tayangan Slaid.

 2. Di bawah menunjukkan jenis, klik disemak seimbas di kiosk (skrin penuh).

Penting: Jika anda menyediakan persembahan untuk menjalankan di kiosk, jangan lupa juga menggunakan pemasaan automatik atau navigasi Hiperpautan. Jika tidak, anda persembahan yang berjalan sendiri akan bergerak melangkaui slaid pertama.

Untuk maklumat lanjut tentang persembahan yang berjalan sendiri, lihat:

Nota: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×