Mencipta perhubungan senarai menggunakan lajur unik dan carian

Mencipta perhubungan senarai menggunakan lajur unik dan carian

Penting: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Anda boleh mencipta perhubungan antara senarai menggunakan gabungan lajur unik, lajur carian dan penguatkuasaan perhubungan (pemadaman lata dan terhad), semuanya yang meningkatkan kebolehan anda mencipta penyelesaian perniagaan yang lebih canggih dan membantu mengekalkan integriti data anda.

Gambaran keseluruhan perhubungan senarai

Seksyen berikut menyediakan maklumat latar penting tentang mencipta perhubungan antara senarai sumber dan sasaran, mencipta lajur unik dan carian, menguatkuasakan kelakuan perhubungan senarai, menambahkan lajur carian utama dan sekunder, melihat, mengedit dan memadamkan item dalam perhubungan senarai, menguruskan perhubungan senarai apabila senarai mempunyai banyak item dan manfaat tambahan iaitu menggunakan program pengeditan seperti Microsoft SharePoint Designer 2013.

Gambaran keseluruhan perhubungan senarai
Menggunakan lajur unik dan carian untuk memproses pesanan hadiah.

1. Senarai Item merupakan senarai sumber dan senarai Pesanan ialah senarai sasaran.

2. Setiap senarai mempunyai lajur unik untuk memastikan data yang betul dipadankan.

3. Lajur carian utama dalam senarai sumber "mencari" lajur ID Pesanan dalam senarai sasaran berdasarkan nilai sepadan.

4. Lajur carian sekunder dalam senarai sumber menyelit secara automatik lajur Perihalan Pesanan dari senarai sasaran.

Apabila anda mencipta lajur, anda boleh tentukan lajur mesti mengandungi nilai unik. Ini bermaksud senarai tidak boleh mempunyai sebarang nilai pendua dalam lajur. Anda tidak boleh menambahkan item senarai yang mengandungi nilai pendua, mengubah suai item senarai sedia ada yang akan mengakibatkan nilai pendua atau memulihkan item dari Tong Kitar Semula jika ia akan mengakibatkan nilai pendua. Selain itu, jika anda mencipta lajur carian dalam senarai sumber dan anda menentukan lajur tersebut sebagai unik, lajur dalam senarai sasaran mesti tidak mengandungi nilai pendua.

Nota: Keunikan ini tidak sensitif huruf, jadi contohnya, ORD-231 dan ord-231 dianggap nilai pendua.

Lajur unik juga mesti mempunyai indeks. Apabila anda mencipta lajur unik, anda mungkin digesa mencipta indeks dan ia dicipta secara automatik apabila anda mengklik OK. Apabila lajur unik mempunyai indeks, anda tidak boleh mengalih keluar indeks daripada lajur itu, melainkan anda menentukan semula dahulu lajur itu untuk membenarkan nilai pendua.

Jadual berikut meringkaskan jenis lajur yang boleh dan tidak boleh digunakan untuk mencipta lajur unik.

Jenis Lajur yang Disokong

Jenis Lajur yang Tidak Disokong

Baris teks tunggal

Baris teks berbilang

Pilihan (nilai tunggal)

Pilihan (berbilang nilai)

Nombor

Terhitung

Mata Wang

Hiperpautan atau Gambar

Tarikh dan Masa

Lajur Tersuai

Carian (nilai tunggal)

Carian (berbilang nilai)

Individu atau Kumpulan (nilai tunggal)

Individu atau Kumpulan (berbilang nilai)

Ya/Tidak

Untuk mencipta perhubungan antara dua senarai, dalam senarai sumber, anda mencipta lajur carian yang mengambil (atau "mencari") satu atau lebih nilai daripada senarai sasaran jika nilai itu sepadan dengan nilai dalam lajur carian dalam senarai sumber. Apabila anda mencipta lajur carian ini (lajur utama), anda boleh terus menambahkan lajur tambahan (lajur sekunder) dari senarai sasaran ke senarai sumber, selagi lajur tambahan itu mempunyai jenis data yang disokong yang diterangkan di bawah.

Jadual berikut meringkaskan jenis lajur yang boleh dan tidak boleh digunakan untuk mencipta lajur carian.

Jenis Lajur yang Disokong

Jenis Lajur yang Tidak Disokong

Baris teks tunggal

Baris teks berbilang

Nombor

Mata Wang

Tarikh dan Masa

Individu atau Kumpulan

Terhitung

Hiperpautan atau Gambar

Lajur Tersuai

Ya/Tidak

Pilihan

Carian

Terdapat dua jenis lajur carian yang anda boleh cipta, lajur carian dengan perhubungan yang dikuatkuasakan dan lajur carian dengan perhubungan yang tidak dikuatkuasakan.

Lajur carian dengan perhubungan yang dikuatkuasakan

Dalam lajur carian dengan perhubungan yang dikuatkuasakan (juga dipanggil rujukan integriti), anda boleh mencari nilai tunggal dan mengekalkan integriti data anda dalam senarai sasaran melalui salah satu daripada dua cara:

Pemadaman Lata    Apabila item dalam senarai sasaran dipadamkan, item berkaitan dalam senarai sumber juga dipadamkan. Dalam kes ini, anda ingin memastikan semua item berkaitan dipadamkan sebagai sebahagian daripada urus niaga pangkalan data. Contohnya, jika anda memadamkan suatu pesanan dalam senarai sasaran, anda boleh memastikan item pesanan yang sepadan dalam senarai sumber juga dipadamkan. Anda tidak patut mempunyai item tanpa pesanan yang sepadan kerana ia akan mencipta item pesanan "yatim" yang mungkin menyebabkan kekeliruan kemudian.

Pemadaman Terhad    Apabila anda cuba memadamkan item dalam senarai sasaran dan ia mempunyai satu atau lebih item berkaitan dalam senarai sumber, anda dihalang daripada memadamkan item dalam senarai sasaran. Dalam kes ini, anda ingin memastikan item berkaitan dalam senarai sasaran dikekalkan. Contohnya, jika seseorang cuba memadamkan item pesanan daripada senarai sasaran, pelanggan mungkin masih menunggu pesanan tersebut dan anda ingin menghalang pengendalian pemadaman berlaku sehingga pesanan itu telah diproses. Anda tidak inginkan pesanan pelanggan itu terpadam secara tidak sengaja kerana ia akan menjejaskan keupayaan anda menyempurnakan pesanan itu.

Menguatkuasakan perhubungan senarai

1. Pengendalian pemadaman lata memastikan semua item berkaitan dipadamkan dalam satu urus niaga pangkalan data.

2. Pengendalian pemadaman terhad menghalang pemadaman item dalam senarai sasaran jika item senarai sumber yang berkaitan wujud.

Pendek kata, menguatkuasakan kelakuan perhubungan senarai membantu memastikan data anda sah dan membantu menghalang ketidakkonsistenan yang mungkin menyebabkan masalah pada masa hadapan.

Nota: Anda mesti mempunyai keizinan Uruskan Senarai pada senarai untuk mencipta atau mengubah suai perhubungan yang dikuatkuasakan.

Lajur carian yang menguatkuasakan perhubungan juga mesti mempunyai indeks. Apabila anda mencipta lajur carian yang menguatkuasakan perhubungan, anda mungkin digesa mencipta indeks itu dan ia dicipta secara automatik apabila anda mengklik OK. Apabila lajur carian yang menguatkuasakan perhubungan mempunyai indeks, anda tidak boleh mengalih keluar indeks daripada lajur itu, melainkan anda mengalih keluar perhubungan yang dikuatkuasakan dahulu.

Lajur carian dengan perhubungan yang tidak dikuatkuasakan

Dalam lajur carian dengan perhubungan yang tidak dikuatkuasakan, daripada senarai sumber, anda boleh mencari nilai tunggal atau berbilang dalam senarai sasaran. Selain itu, apabila anda memadamkan item dalam senarai sumber, selagi anda mempunyai keizinan pemadaman pada senarai itu, tiada sekatan pemadaman atau pengendalian pemadaman tambahan yang muncul dalam senarai sasaran.

Salah satu kesan yang baik mencipta perhubungan senarai adalah anda boleh memaparkan dan mengedit lajur daripada dua atau lebih senarai pada satu halaman. Apabila anda mencipta lajur carian dalam senarai sumber, lajur utama memaparkan nilai daripada lajur senarai sasaran, tetapi anda juga boleh menentukan lajur tambahan dan sekunder daripada senarai sumber juga dipaparkan di sebelah lajur utama dan lajur senarai sumber lain.

Nilai lajur utama merupakan pautan yang anda boleh klik untuk memaparkan semua nilai lajur item itu dalam senarai sasaran. Setiap nilai lajur sekunder daripada senarai sasaran dipaparkan sebagai teks dalam lajur senarai sumber. Jika anda mencipta lajur carian dengan berbilang nilai, setiap lajur daripada senarai sasaran, sama ada utama atau sekunder, memaparkan nilai sepadannya yang berbilang dengan dibataskan oleh koma bertitik. Anda boleh memanipulasikan lajur utama dan sekunder ini dalam pandangan senarai dengan cara yang agak sama dengan lajur daripada senarai sumber, contohnya, dengan menambah, mengalih keluar, menapis dan mengisihnya.

Nama lajur utama merupakan nama yang anda sediakan apabila anda mencipta lajur carian. Secara lalai, setiap nama lajur sekunder menurut resam penamaan standard iaitu <nama lajur utama dalam senarai sumber>: <nama lajur dalam senarai sasaran>. Oleh itu, mengubah nama lajur utama mengubah nama semua lajur sekunder. Walau bagaimanapun, anda boleh mengubah suai nama dan perihalan lajur sekunder lalai untuk menjadikan nama itu lebih bermakna untuk anda.

Lajur carian dengan berbilang nilai

1. Lajur carian utama dengan berbilang nilai.

2. Lajur carian sekunder dengan berbilang nilai.

3. Nama lajur telah diubah daripada nama lalai GetID: Tajuk kepada Alat.

Apabila anda mencipta perhubungan senarai menggunakan lajur carian, lajur unik dan senarai dengan perhubungan yang dikuatkuasakan, anda berkemungkinan mencapai ambang atau had sumber dan mungkin disekat di bawah keadaan berikut:

 • Jika anda menjadikan lajur unik dalam senarai sedia ada yang mempunyai lebih banyak item daripada Ambang Pandangan Senarai (tetapi ambil perhatian bahawa menambahkan satu item pada senarai menjadikan senarai itu lebih besar daripada Ambang Pandangan Senarai adalah pengendalian yang biasanya tidak disekat).

 • Jika anda menghidupkan Pemadaman Lata atau Pemadaman Terhad untuk medan carian dalam senarai yang mempunyai lebih banyak item daripada Ambang Pandangan Senarai.

 • Anda telah melebihi ambang pandangan senarai carian, iaitu secara lalai dua belas lajur carian.

 • Bilangan item dalam pengendalian pemadaman melebihi 1,000.

Lihat menguruskan senarai dan pustaka dengan banyak item untuk maklumat lanjut tentang menguruskan senarai dengan banyak item.

Cara: Mencipta atau mengubah suai lajur unik

Amaran: Anda tidak boleh mencipta lajur unik dalam senarai yang mempunyai keizinan aras item yang ditentukan, anda tidak boleh memutuskan warisan keizinan daripada senarai kepada item senarai jika senarai itu mengandungi lajur unik, anda tidak boleh mencipta lajur unik atau mengubah suai lajur menjadi unik dalam senarai yang mengandungi item dengan keizinan unik atau yang didayakan kelulusan kandungan dan anda tidak boleh menyalin fail pada pustaka menggunakan perintah Buka dengan Explorer, jika pustaka itu mengandungi lajur unik.

 1. Navigasi ke laman yang mengandungi senarai.

 2. Klik nama senarai pada Lancar Cepat atau pada menu Seting Butang Seting Office 365 , klik Lihat Semua Kandungan Laman, kemudian di bawah seksyen senarai, klik nama senarai.

 3. Klik Senarai > Cipta Lajur.

 4. Dalam kotak Nama Lajur, taipkan nama untuk lajur itu.

 5. Di bawah Jenis maklumat dalam lajur ini merupakan, klik satu daripada yang berikut:

  • Baris teks tunggal

  • Baris teks berbilang

  • Pilihan

  • Nombor

  • Mata Wang

  • Tarikh dan Masa

  • Ya/Tidak

  • Carian (nilai tunggal)

  • Individu atau Kumpulan (nilai tunggal)

 6. Dalam seksyen Seting Lajur Lanjutan, di bawah Kuatkuasakan nilai unik klik Ya.
  Jika anda memilih jenis data yang tidak disokong atau jika anda mencipta lajur carian yang membenarkan berbilang nilai, Kuatkuasakan nilai unik tidak dipaparkan.

 • Anda tidak boleh mengalih keluar indeks lajur unik. Jika anda ingin mengalih keluar indeks, anda mesti mengubah lajur daripada lajur unik menjadi lajur yang membenarkan nilai pendua dahulu, kemudian mengalih keluar indeks.

 • Jika anda cuba mengubah lajur sedia ada daripada nilai pendua menjadi nilai unik, anda mungkin dihalang daripada melakukan pengendalian ini jika lajur sedia ada mengandungi nilai pendua. Dalam kes ini, anda mesti mengalih keluar semua nilai pendua dahulu, kemudian mengubah lajur daripada yang membenarkan nilai pendua menjadi lajur unik.

 • Jika anda ingin mengubah jenis data lajur unik, anda mesti melakukan yang berikut: ubah lajur agar membenarkan nilai pendua, alih keluar indeks, ubah lajur menjadi jenis data tersokong lain, kemudian jadikan lajur unik.

Cara: Mencipta lajur carian

Langkah ini akan membimbing anda melalui menyediakan lihat lajur yang memaparkan lajur primer, dan secara pilihan lajur sekunder ke dalam senarai. Lajur primer boleh diindeks, tetapi memandangkan sekunder lajur (atau medan) dikawal oleh utama, ia tidak boleh unik atau berindeks.

 1. Navigasi ke laman yang mengandungi senarai.

 2. Klik nama senarai pada lancar cepat atau pada menu seting Butang Seting Office 365 , klik Lihat semua kandungan laman, dan kemudian di bawah Seksyen senarai, klik nama senarai.

 3. Klik senarai, dan kemudian klik Cipta lajur.

 4. Dalam kotak Nama Lajur, taipkan nama untuk lajur itu.

 5. Di bawah Jenis maklumat dalam lajur ini merupakan, klik Carian.

 6. Dalam kotak Dapatkan maklumat daripada, pilih senarai sasaran.

 7. Dalam kotak Dalam lajur ini, pilih lajur utama.

 8. Di bawah Tambahkan lajur untuk menunjukkan setiap medan tambahan ini, untuk setiap lajur sekunder yang anda ingin tambahkan, klik kotak semak di sebelah nama lajur. Hanya lajur dengan jenis data yang disokong disenaraikan.

 9. Jika anda ingin menambahkan atau mengalih keluar lajur sekunder kemudian, ubah suai lajur carian dan buatkan pilihan yang anda inginkan.

  Nota: Anda tidak boleh mengindeks lajur sekunder ataupun menjadikan lajur sekunder unik.

 10. Jika anda inginkan lajur carian dipaparkan dalam pandangan lalai, pilih Tambah kepada pandangan lalai.

 11. Untuk mencipta perhubungan yang dikuatkuasakan, pilih Kuatkuasakan kelakuan perhubungan kemudian klik Pemadaman Terhad atau Pemadaman Lata.

 12. Klik OK.

Cara: Mencipta perhubungan dalam borang papar dan edit

Apabila anda mencipta lajur carian, anda boleh mengubah suai borang paparan dan borang edit senarai sasaran agar data berkaitan daripada senarai sumber dipaparkan. Contohnya, anda boleh mengedit halaman paparan atau edit untuk senarai Pesanan untuk menambahkan senarai Item berkaitan dan menghubungkan dua Bahagian Web Pandangan Senarai sepadan secara automatik dengan menghantar nilai lajur Carian.

 1. Dalam senarai sasaran (contohnya, pesanan) klik tab senarai , klik Bahagian Web borang dalam seksyen menyesuaikan senarai dan kemudian klik Borang paparan lalai atau Borang Edit lalai.

 2. Dalam Bahagian Web Zon Utama, klik Tambahkan Bahagian Web.

 3. Klik selitkan, klik Senarai berkaitan, dan kemudian pilih Senarai berkaitan (contohnya, item).

  Nota: Hanya senarai yang anda mempunyai keizinan Lihat Item dipaparkan.

Dua senarai itu disambung secara automatik. Selepas anda menyimpan halaman itu, apabila anda memaparkan atau mengedit item daripada senarai Pesanan, item berkaitan dalam senarai Item juga dipaparkan.

Halaman Atas

Nota: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×