Mencipta pemisah halaman manual dalam lembaran kerja

Penting: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Pemisah halaman ialah pembahagi yang memisahkan lembaran kerja kepada halaman berasingan untuk pencetakan. Microsoft Excel menyelitkan pemisah halaman automatik berdasarkan saiz kertas, seting jidar, opsyen dan kedudukan sebarang pemisah halaman manual yang anda selitkan. Untuk mencetak lembaran kerja dengan bilangan halaman yang anda inginkan, anda boleh melaraskan pemisah halaman dalam lembaran kerja sebelum anda mencetaknya.

Petua: 

 • Walaupun anda boleh bekerja dengan pemisah halaman dalam pandangan Normal, kami mencadangkan anda menggunakan pandangan Pratonton Pemisah Halaman untuk melaraskan pemisah halaman supaya anda boleh melihat cara perubahan lain yang anda buat (seperti orientasi halaman dan perubahan pemformatan) mempengaruhi pemisah halaman automatik. Contohnya, anda boleh melihat cara perubahan yang anda buat pada ketinggian baris dan lebar lajur mempengaruhi peletakan pemisah halaman automatik.

 • Untuk membatalkan automatik pemisah halaman yang Excel menyelitkan, anda boleh menyelitkan pemisah halaman manual anda sendiri, mengalihkan pemisah halaman manual sedia ada atau memadamkan sebarang pemisah halaman yang diselitkan secara manual. Anda boleh juga dengan cepat mengalih keluar semua pemisah halaman yang diselitkan secara manual. Selepas anda selesai bekerja dengan pemisah halaman, anda boleh kembali ke pandangan Normal .

Apakah yang anda ingin lakukan?

Menyelitkan pemisah halaman

Mengalihkan pemisah halaman

Memadamkan pemisah halaman yang diselitkan secara manual

Mengalih keluar semua pemisah halaman yang diselitkan secara manual

Memaparkan dan menyembunyikan pemisah halaman dalam pandangan Normal

Mengetahui lebih lanjut mengenai pemisah halaman

Menyelitkan pemisah halaman

 1. Pilih lembaran kerja yang anda ingin ubah suai.

 2. Pada tab Pandangan, dalam kumpulan Pandangan Buku Kerja, klik Pratonton Pemisah Halaman.

  Klik Pratonton Pemisah Halaman pada tab Pandangan

  Anda juga boleh mengklik Pratonton Pemisah Halaman Imej butang pada bar status.

  Jika anda memperoleh kotak dialog Selamat Datang ke Pratonton Pemisah Halaman, klik OK. Untuk tidak melihat kotak dialog ini setiap kali anda pergi ke pandangan Pratonton Pemisah Halaman, pilih kotak semak Jangan tunjukkan dialog ini lagi sebelum anda mengklik OK.

 3. Lakukan salah satu perkara berikut:

  • Untuk menyelitkan pemisah halaman mendatar, pilih baris di bawah yang anda ingin selitkan pemisah halaman.

  • Untuk menyelitkan pemisah halaman menegak, pilih lajur ke kanan yang anda ingin selitkan pemisah halaman.

 4. Pada tab Tataletak Halaman, dalam kumpulan Persediaan Halaman, klik Pemisah.

  Klik Pemisah pada tab Tataletak Halaman

 5. Klik Selitkan Pemisah Halaman.

Anda boleh juga klik kanan baris atau lajur di bawah atau ke kanan yang anda ingin selitkan pemisah halaman kemudian klik Selitkan Pemisah Halaman.

Jika pemisah halaman manual yang anda selitkan tidak menunjukkan kesan, mungkin opsyen skala Muat Pada telah dipilih pada tab Halaman kotak dialog Persediaan Halaman (tab Tataletak Halaman, kumpulan Persediaan Halaman, Pelancar Kotak Dialog Imej butang ). Untuk menggunakan pemisah halaman manual, sebaliknya ubah penskalaan Laraskan kepada.

Halaman Atas

Mengalihkan pemisah halaman

Untuk mendayakan tindakan menyeret pemisah halaman ke lokasi yang lain dalam lembaran kerja, pastikan ciri seret dan lepas sel didayakan. Jika ciri ini tidak didayakan, anda mungkin tidak boleh mengalihkan sebarang pemisah halaman.

 1. Untuk mengesahkan bahawa seret dan lepas didayakan, lakukan yang berikut:

  1. Klik tab Fail.

  2. Klik Opsyen.

  3. Dalam kategori Lanjutan, di bawah Opsyen pengeditan, pilih kotak semak Dayakan pengendalian isian dan seret dan lepas sel kemudian klik OK.

 2. Pilih lembaran kerja yang anda ingin ubah suai.

 3. Pada tab Pandangan, dalam kumpulan Pandangan Buku Kerja, klik Pratonton Pemisah Halaman.

  Klik Pratonton Pemisah Halaman pada tab Pandangan

  Anda juga boleh mengklik Pratonton Pemisah Halaman Imej butang pada bar status.

  Jika anda memperoleh kotak dialog Selamat Datang ke Pratonton Pemisah Halaman, klik OK. Untuk tidak melihat kotak dialog ini setiap kali anda pergi ke pandangan Pratonton Pemisah Halaman, pilih kotak semak Jangan tunjukkan dialog ini lagi sebelum anda mengklik OK.

 4. Untuk mengalihkan pemisah halaman, seret pemisah halaman ke lokasi yang baru.

  Nota: Mengalihkan pemisah halaman automatik akan mengubahnya kepada pemisah halaman manual.

Halaman Atas

Memadamkan pemisah halaman yang diselitkan secara manual

Nota: Anda tidak boleh memadamkan pemisah halaman yang ditambahkan oleh Excel secara automatik. Menambah pemisah halaman manual, mengubah orientasi halaman atau melaraskan lebar lajur dan ketinggian baris mungkin mempengaruhi pemisah halaman yang diselitkan secara automatik.

Untuk memadamkan pemisah halaman yang diselitkan secara manual, lakukan perkara berikut:

 1. Pilih lembaran kerja yang anda ingin ubah suai.

 2. Pada tab Pandangan, dalam kumpulan Pandangan Buku Kerja, klik Pratonton Pemisah Halaman.

  Klik Pratonton Pemisah Halaman pada tab Pandangan

  Anda juga boleh mengklik Pratonton Pemisah Halaman Imej butang pada bar status.

  Jika anda memperoleh kotak dialog Selamat Datang ke Pratonton Pemisah Halaman, klik OK. Untuk tidak melihat kotak dialog ini setiap kali anda pergi ke pandangan Pratonton Pemisah Halaman, pilih kotak semak Jangan tunjukkan dialog ini lagi sebelum anda mengklik OK.

 3. Lakukan salah satu perkara berikut:

  • Untuk memadamkan pemisah halaman menegak, pilih lajur pada bahagian kanan pemisah halaman yang anda ingin padamkan.

  • Untuk memadamkan pemisah halaman mendatar, pilih baris di bawah pemisah halaman yang anda ingin padamkan.

   Anda tidak boleh memadamkan pemisah halaman automatik.

 4. Pada tab Tataletak Halaman, dalam kumpulan Persediaan Halaman, klik Pemisah.

  Klik Pemisah pada tab Tataletak Halaman

 5. Klik Alih Keluar Pemisah Halaman.

Anda juga boleh mengalih keluar pemisah halaman dengan menyeretnya di luar kawasan pratonton pemisah halaman (di kiri atau kanan untuk pemisah halaman menegak, atau atas atau bawah untuk pemisah halaman mendatar). Jika anda tidak boleh seret pemisah halaman, pastikan bahawa ciri seret dan lepas didayakan. Untuk maklumat lanjut, lihat mengalihkan pemisah halaman.

Halaman Atas

Mengalih keluar semua pemisah halaman yang diselitkan secara manual

Nota: Ini mengalihkan semua pemisah halaman manual dan mengesetkan semula lembaran kerja untuk memaparkan pemisah halaman automatik sahaja.

 1. Klik lembaran kerja yang anda ingin ubah suai.

 2. Pada tab Pandangan, dalam kumpulan Pandangan Buku Kerja, klik Pratonton Pemisah Halaman.

  Klik Pratonton Pemisah Halaman pada tab Pandangan

  Anda juga boleh mengklik Pratonton Pemisah Halaman Imej butang pada bar status.

  Jika anda memperoleh kotak dialog Selamat Datang ke Pratonton Pemisah Halaman, klik OK. Untuk tidak melihat kotak dialog ini setiap kali anda pergi ke pandangan Pratonton Pemisah Halaman, pilih kotak semak Jangan tunjukkan dialog ini lagi sebelum anda mengklik OK.

 3. Pada tab Tataletak Halaman, dalam kumpulan Persediaan Halaman, klik Pemisah.

  Klik Pemisah pada tab Tataletak Halaman

 4. Klik Set Semula Semua Pemisah Halaman.

Petua: Anda juga boleh klik kanan sebarang sel pada lembaran kerja kemudian klik Set Semula Semua Pemisah Halaman.

Halaman Atas

Memaparkan dan menyembunyikan pemisah halaman dalam pandangan Normal

Untuk kembali ke pandangan Normal selepas anda selesai bekerja dengan pemisah halaman, pada tab Pandangan, dalam kumpulan Pandangan Buku Kerja, klik Normal.

Anda juga boleh mengklik Normal Imej butang pada bar status.

Selepas bekerja dengan pemisah halaman dalam pandangan Pratonton pemisah halaman , anda masih boleh melihat pemisah halaman dalam pandangan Normal kerana pemisah halaman telah dipasang secara automatik. Anda boleh mematikannya.

Berikut adalah cara untuk memaparkan atau menyembunyikan pemisah halaman dalam pandangan Normal:

 1. Klik tab Fail.

 2. Klik Opsyen.

 3. Dalam kategori Lanjutan, di bawah Paparkan opsyen bagi lembaran kerja ini, pilih atau kosongkan kotak semak Tunjukkan pemisah halaman untuk menghidupkan atau mematikan pemisah halaman dalam pandangan Normal.

Mengetahui lebih lanjut mengenai pemisah halaman

Cara yang terbaik untuk melihat semua pemisah halaman dalam buku kerja anda adalah dalam pandangan Pratonton Pemisah Halaman. Pandangan Pratonton Pemisah Halaman menggunakan format yang berbeza untuk memaparkan setiap jenis pemisah halaman:

 • Garis bersempang    Garis bersempang menentukan pemisah halaman automatik.

  Lembaran kerja dalam pandangan Pratonton Pemisah Halaman menunjukkan pemisah halaman automatik

 • Garis padu    Garis padu menentukan pemisah halaman manual.

  Lembaran kerja dalam pandangan Pratonton Pemisah Halaman menunjukkan pemisah halaman manual

Secara lalai, pemisah halaman tidak ditunjukkan dalam pandangan Normal. Walau bagaimanapun, jika anda ingin melihat pemisah halaman dalam pandangan Normal, anda boleh memaparkannya dalam pandangan ini.

Dalam pandangan Normal, anda boleh menggunakan perintah Pisah (tab Tataletak Halaman, kumpulan Persediaan Halaman) untuk menyelit, mengalih keluar dan mengesetkan semula pemisah halaman. Anda tidak boleh menyeret pemisah halaman ke lokasi lain dalam pandangan Normal.

Halaman Atas

Nota: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Kongsi Facebook Facebook Twitter Twitter E-mel E-mel

Adakah maklumat ini membantu?

Hebat! Ada lagi maklum balas?

Bagaimanakah boleh kami mempertingkatkannya?

Terima kasih atas maklum balas anda!

×