Mencipta pandangan Jadual pangsi atau carta pangsi dalam pangkalan data Access

Penting: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Anda boleh menggunakan pandangan Jadual Pangsi dan Carta Pangsi apabila anda perlu membuat analisis data interaktif atau mencipta carta dinamik interaktif. Artikel ini menerangkan langkah yang diperlukan untuk mencipta dan menyesuaikan setiap pandangan.

Apakah yang anda ingin lakukan?

Ketahui tentang pandangan Jadual pangsi

Contoh pandangan Jadual pangsi

Lihat data butiran

Melihat item individu

Mencipta pandangan Jadual pangsi

Langkah 1: Mencipta pertanyaan

Langkah 2: Buka pertanyaan dalam pandangan Jadual pangsi

Langkah 3: Menambah medan data pada pandangan Jadual pangsi

Menambah medan baris

Menambah medan lajur

Menambah medan butiran

Menambah medan penapis

Alihkan medan

Memadamkan medan

Langkah 4: Menambah medan butiran terhitung dan jumlah medan pada pandangan

Menambah medan butiran terhitung

Menambah medan jumlah

Langkah 5: Mengubah kapsyen medan dan memformatkan data

Langkah 6: Menapis, mengisih dan mengumpul data

Mereka bentuk pandangan Carta pangsi

Perbezaan antara pandangan Jadual pangsi dan pandangan Carta pangsi

Contoh pandangan Carta pangsi

Mencipta pandangan Carta pangsi

Langkah 1: Bertukar kepada pandangan Carta pangsi

Langkah 2: Menambah dan mengalih keluar medan dalam pandangan Carta pangsi

Menambah medan

Memadamkan medan

Langkah 3: Kumpulan, menapis dan Mengisih data

Mengumpul data

Menapis data

Mengisih data

Langkah 4: Mengubah jenis Carta

Langkah 5: Menambah petunjuk

Langkah 6: Mengedit dan memformatkan teks

Tajuk paksi

Label data

Langkah 7: Memformatkan kawasan plot

Ketahui tentang pandangan Jadual Pangsi

Jadual Pangsi ialah jadual interaktif yang menggabungkan dan membandingkan jumlah data yang besar dengan segera. Anda boleh memutarkan baris dan lajurnya untuk melihat ringkasan yang berlainan bagi data sumber dan anda boleh memaparkan butiran untuk perkara yang menarik. Gunakan Jadual Pangsi apabila anda ingin menganalisis jumlah berkaitan khususnya apabila anda mempunyai senarai angka yang panjang untuk dijumlahkan dan anda ingin membandingkan beberapa fakta mengenai setiap angka.

Contoh pandangan Jadual Pangsi

Ilustrasi berikut menunjukkan pertanyaan data invois dalam pandangan Jadual Pangsi. Pandangan ini hanya menunjukkan nilai yang diringkaskan.

Pandangan Jadual Pangsi

Medan Negara ditapis demi menunjukkan data untuk Amerika Syarikat sahaja.

Medan Rantau Tersuai ialah medan kumpulan tersuai. Medan kumpulan tersuai membenarkan anda mengumpul item mengikut cara anda agar memperoleh analisis data yang lebih baik. Di sini, item Bandar dikumpulkan ke dalam dua kategori: Pantai Barat dan Bahagian Lain Negara.

Jumlah Nilai Urus Niaga menunjukkan nilai peratusan, jumlah nilai urus niaga yang dikendalikan oleh jurujual di setiap dua rantau.

Tidak. Bilangan Urus Niaga menunjukkan bilangan urus niaga yang dikendalikan oleh jurujual di setiap dua rantau.

Dalam ilustrasi terdahulu, anda boleh membandingkan data bagi jurujual dan rantau yang berbeza dengan mudah. Oleh sebab jadual bersifat interaktif, anda boleh mengubah penapis, jumlah dan aras butiran yang dipaparkan agar anda boleh menganalisis data anda dengan cara yang berbeza.

Halaman atas

Melihat data butiran

Anda boleh mengklik tanda campur (+) di kanan jurujual atau di bawah rantau untuk melihat rekod butiran individu. Ilustrasi berikut menunjukkan data butiran untuk Anne Dodsworth.

Lihat data butiran

Medan butiran ini tersedia dalam sumber rekod dasar.

Medan butiran terhitung menggunakan ungkapan yang berdasarkan pada medan butiran yang lain.

Urus niaga individu ini telah dikendalikan oleh Anne Dodsworth di rantau Pantai Barat.

Medan dan data ringkasan muncul di bahagian bawah pandangan.

Anda boleh mengklik tanda tolak (-) di kanan jurujual atau rantau untuk menyembunyikan data butiran yang sepadan.

Nota: Menyembunyikan data butiran dapat memperbaiki prestasi pandangan Jadual Pangsi.

Halaman atas

Melihat item individu

Apabila kawasan lajur mempunyai lebih daripada satu medan, anda boleh mengklik tanda campur (+) atau tanda tolak (-) di kiri item untuk menunjukkan atau menyembunyikan item aras lebih bawah. Contohnya, untuk memaparkan data yang diringkaskan atau data butiran bagi setiap bandar di Pantai Barat, klik tanda campur (+) di kiri Pantai Barat.

Ilustrasi berikut menunjukkan nilai yang diringkaskan bagi setiap bandar dalam kumpulan Pantai Barat.

Melihat item individu

Item bagi medan Bandar yang dikumpulkan di bawah kumpulan tersuai Pantai Barat.

Data ringkasan untuk Elgin.

Mengklik di sini akan memaparkan pelanggan yang bertapak di Elgin dan data ringkasan untuk setiap pelanggan.

Mengklik di sini akan memaparkan data butiran untuk Elgin.

Halaman atas

Mencipta pandangan Jadual Pangsi

Anda boleh juga mencipta pandangan Jadual Pangsi dan Carta Pangsi untuk pertanyaan, jadual dan borang Access. Bagi tujuan artikel ini, kami menerangkan cara mencipta pandangan Jadual Pangsi dan pandangan Carta Pangsi untuk pertanyaan Access.

Langkah 1: Mencipta pertanyaan

Jika anda belum mempunyai pertanyaan yang anda ingin gunakan untuk pandangan Jadual Pangsi, ciptakan satu:

 • Pada tab Cipta, dalam kumpulan Pertanyaan, klik Bestari Pertanyaan jika anda ingin bestari membantu anda membina pertanyaan atau Reka Bentuk Pertanyaan jika anda ingin membina pertanyaan dengan sendiri.

Apabila menambah medan pada grid pertanyaan, pastikan anda memasukkan:

 • Medan yang mengandungi data yang anda ingin ringkaskan (contohnya, amaun mata wang atau data berangka yang lain).

 • Medan yang anda ingin bandingkan dengan data seperti pekerja, rantau atau tarikh.

Jika anda merancang untuk mengira item dalam Jadual Pangsi anda, anda perlu juga memasukkan medan ID unik bagi item yang anda sedang kira. Contohnya, untuk mengira nombor invois, pertanyaan anda perlu termasuk ID jadual invois.

Untuk maklumat lanjut tentang mencipta pertanyaan, lihat artikel pengenalan kepada pertanyaan.

Langkah 2: Membuka pertanyaan dalam pandangan Jadual Pangsi

 1. Jika pertanyaan belum terbuka, dalam Anak Tetingkap Navigasi, dwiklik pertanyaan.

 2. Pada tab Rumah, dalam kumpulan Pandangan, klik Pandangan, kemudian klik Pandangan Jadual Pangsi.

  Access memaparkan pandangan Jadual Pangsi yang kosong tanpa sebarang medan atau data.

Langkah 3: Menambah medan data pada pandangan Jadual Pangsi

Dalam langkah ini, anda menambah medan yang membentuk tajuk baris dan lajur bagi pandangan Jadual Pangsi serta medan butiran dan penapis. Untuk berbuat demikian, Senarai Medan mesti kelihatan.

 • Jika Senarai Medan tidak kelihatan, pada tab Reka Bentuk, dalam kumpulan Tunjukkan/Sembunyikan, klik Senarai Medan.

Menambah medan baris

Medan baris adalah yang membentuk baris Jadual pangsi. Dalam ilustrasi di permulaan artikel ini, jurujual ialah medan baris.

Untuk menambahkan medan baris:

 • Seret medan dari Senarai Medan ke kawasan bertanda Lepaskan Medan Baris Di Sini dalam Jadual Pangsi.

Secara alternatif, anda boleh menambah medan penapis dengan prosedur berikut:

 1. Pilih medan dalam Senarai Medan.

 2. Di bahagian bawah Senarai Medan, pilih Kawasan Baris dari senarai juntai bawah, kemudian klik Tambah ke.

Menambah medan lajur

Seperti namanya, medan lajur adalah yang membentuk lajur Jadual pangsi. Dalam ilustrasi di permulaan artikel ini, bandar dan ID pelanggan adalah medan lajur.

Untuk menambahkan medan lajur:

 • Seret medan dari Senarai Medan ke kawasan bertanda Lepaskan Medan Lajur Di Sini dalam Jadual Pangsi.

Secara alternatif, anda boleh menambah medan penapis dengan prosedur berikut:

 1. Pilih medan dalam Senarai Medan.

 2. Di bahagian bawah Senarai Medan, pilih Kawasan Lajur dari senarai juntai bawah, kemudian klik Tambah ke.

Menambah medan butiran

Medan butiran adalah yang membentuk sel butiran Jadual pangsi. Dalam ilustrasi di permulaan artikel ini, medan Nama produk, Harga Unitdan kuantiti ialah semua medan butiran.

Untuk menambahkan medan butiran:

 • Seret medan dari Senarai Medan ke kawasan bertanda Lepaskan Medan Jumlah atau Butiran Di Sini dalam Jadual Pangsi.

Secara alternatif, anda boleh menambah medan penapis dengan prosedur berikut:

 1. Pilih medan dalam Senarai Medan.

 2. Di bahagian bawah Senarai Medan, pilih Kawasan Butiran dari senarai juntai bawah, kemudian klik Tambah ke.

Menambah medan penapis

Medan penapis adalah pilihan. Menambah medan penapis membenarkan anda untuk menapis seluruh jadual pangsi dengan nilai. Contohnya, dalam ilustrasi pertama pada permulaan artikel ini, medan negara telah ditambah sebagai medan penapis. Hasilnya, seluruh jadual pangsi boleh ditapis untuk negara tertentu.

Untuk menambahkan medan penapis:

 • Seret medan dari Senarai Medan ke kawasan bertanda Lepaskan Medan Penapis Di Sini dalam Jadual Pangsi.

Secara alternatif, anda boleh menambah medan penapis dengan prosedur berikut:

 1. Pilih medan dalam Senarai Medan.

 2. Di bahagian bawah Senarai Medan, pilih Kawasan Penapis dari senarai juntai bawah, kemudian klik Tambah ke.

Mengalihkan medan

 • Seret nama medan ke lokasi yang anda inginkan. Pastikan anda menyeret nama medan itu sendiri (contohnya, Jurujual), bukannya salah satu nilai medan.

Memadamkan medan

 • Pilih nama medan yang anda ingin padamkan, kemudian pada tab Reka Bentuk, dalam kumpulan Medan Aktif, klik Alih Keluar Medan.

  Nota: Tindakan ini akan mengalih keluar medan dari pandangan tetapi medan ini masih tersedia dalam sumber data dasar.

Langkah 4: Menambah medan butiran terhitung dan jumlah medan pada pandangan

Menambah medan butiran terhitung

 1. Pada tab Reka Bentuk, dalam kumpulan Alat, klik Formula, kemudian klik Cipta Medan Butiran Terhitung.

  Access memaparkan kotak dialog Sifat.

 2. Dalam kotak Nama, taipkan nama bagi medan terhitung.

 3. Dalam kotak yang lebih besar di bawah kotak Nama , taipkan pengiraan yang anda ingin lakukan, contohnya:

  UnitPrice * kuantiti

  Petua:  Semasa anda menaipkan pengiraan, anda boleh menggunakan senarai juntai bawah dan butang Selitkan Rujukan Pada di bahagian bawah kotak dialog Sifat untuk menambahkan medan pada pengiraan.

 4. Klik ubah. Access menambah medan terhitung pada senarai medan.

 5. Ulangi langkah 2 hingga 4 bagi sebarang medan terhitung lain yang anda ingin cipta.

 6. Tutup kotak dialog Sifat.

 7. Menambah medan terhitung pada jadual pangsi per arahan dalam seksyen menambah medan butiran.

Menambah medan jumlah

 1. Pastikan sel butiran dipaparkan: pilih label tajuk lajur, kemudian pada tab Reka Bentuk, dalam kumpulan Tunjukkan/Sembunyikan, klik Tunjukkan Butiran.

 2. Pilih salah satu nilai butiran yang anda ingin tambahkan jumlah.

 3. Pada tab Reka Bentuk, dalam kumpulan Alat, klik AutoKira, kemudian klik jenis jumlah yang anda ingin tambahkan.

 4. Ulangi langkah 3 bagi sebarang jenis jumlah lain yang anda ingin tambahkan.

Langkah 5: Mengubah kapsyen medan dan memformatkan data

 1. Dalam Jadual Pangsi, pilih label medan yang anda ingin ubah.

 2. Pada tab Reka Bentuk, dalam kumpulan Alat, klik Sifat.

 3. Dalam kotak dialog Sifat, klik tab Kapsyen.

 4. Dalam kotak Kapsyen, taipkan kapsyen yang anda inginkan, kemudian tekan ENTER.

 5. Setkan sebarang opsyen pemformatan lain yang anda inginkan untuk kapsyen tersebut.

 6. Dalam kotak dialog Sifat, klik tab Format.

 7. Gunakan perintah pada tab Format untuk mengisih data dan memformatkan teks dan sel.

 8. Jika Jadual Pangsi mengandungi baris jumlah, klik Sembunyikan Butiran pada tab Reka Bentuk untuk menyembunyikan medan butiran dan menunjukkan medan jumlah sahaja.

 9. Ulangi langkah 3 hingga 7 untuk mengesetkan kapsyen dan format bagi medan jumlah.

Petua:  Untuk menunjukkan jumlah sebagai peratusan daripada jumlah besar, pilih salah satu jumlah, kemudian pada tab Reka Bentuk, dalam kumpulan Alat, klik Tunjukkan Sebagai, kemudian pilih jumlah besar yang anda ingin bandingkan dengan sesuatu (jumlah baris, jumlah lajur dan lain-lain.)

Langkah 6: Menapis, mengisih dan mengumpul data

 • Untuk menapis data, klik anak panah bawah di sebelah sebarang nama medan, kemudian pilih atau tandakan kotak untuk mendapatkan penapisan yang anda inginkan.

 • Untuk mengumpulkan data:

  1. Dalam Jadual Pangsi, klik nilai yang anda ingin kumpulkan. Contohnya, untuk mengumpul beberapa bandar, klik bandar pertama, kemudian tekan dan tahan kekunci CTRL sementara anda mengklik bandar lain yang anda ingin kumpulkan.

  2. Klik kanan salah satu nilai dipilih, dan kemudian klik Kumpulan item.

   Access mencipta aras Kumpulan tersuai. Anda boleh mengubah kapsyen dan pemformatan Kumpulan dengan prosedur dalam seksyen langkah 5: mengubah kapsyen medan dan memformatkan data.

Selepas anda menambahkan aras pengumpulan, anda boleh memilih kumpulan kemudian menggunakan perintah Kembangkan Medan dan Runtuhkan Medan pada tab Reka Bentuk untuk melihat atau menyembunyikan medan individu dalam kumpulan, masing-masing.

Halaman atas

Mereka bentuk pandangan Carta Pangsi

Perbezaan antara pandangan Jadual Pangsi dan pandangan Carta Pangsi

Tataletak pandangan Carta Pangsi serupa dengan pandangan Jadual Pangsi, kecuali, secara lalai, pandangan Jadual Pangsi menunjukkan butiran data sementara pandangan Carta Pangsi menunjukkan jumlah atau ringkasan data (biasanya dalam bentuk jumlah atau kiraan).

Begitu juga, pandangan Carta Pangsi menunjukkan kawasan siri dan kategori bukannya kawasan baris dan lajur. Siri ialah kumpulan titik data yang berkaitan dan biasanya diwakili dalam petunjuk mengikut warna tertentu. Kategori mengandungi satu titik data dari setiap siri dan biasanya diwakili oleh label pada paksi kategori (x).

Perubahan tataletak yang anda buat pada jadual, pertanyaan atau borang dalam pandangan lain tidak bersandar pada tataletak objek dalam pandangan Jadual Pangsi atau Carta Pangsi. Namun, perubahan tataletak yang anda buat dalam pandangan Jadual Pangsi seperti mengalih medan dari kawasan baris ke kawasan lajur akan digambarkan dalam pandangan Carta Pangsi dan begitu juga sebaliknya.

Contoh pandangan Carta Pangsi

Contoh pandangan Carta Pangsi yang pertama menggambarkan lima orang jurujual dengan amaun jualan tertinggi (ditunjukkan dengan jumlah harga unit) di Amerika Syarikat antara tahun 1996 dan 1998. Setiap penanda data berkembang kepada nilai pada paksi nilai (y) yang mewakili jumlah harga bagi setiap unit yang dijual.

Jumlah Harga Unit Jualan

Dalam kawasan penapis, medan Negara ditapis untuk menunjukkan harga unit AS sahaja.

Kawasan data menunjukkan jumlah untuk harga unit yang dijual.

Kawasan plot menyediakan latar untuk penanda data.

Garisan grid memudahkan lagi anda melihat lokasi penanda data jatuh pada paksi nilai.

Penanda data ini mewakili satu titik kategori (dalam kes ini, jurujual) dibentuk oleh tiga titik siri (dalam kes ini, tahunnya ialah 1996, 1997 dan 1998).

Kawasan siri mengandungi medan siri Tarikh Pesanan. Petunjuk telah ditambahkan di sebelah kanan carta ini dan muncul betul-betul di bawah medan siri.

Kawasan kategori terdiri daripada label kategori; dalam kes ini, label kategori ialah nama jurujual.

Label nilai paksi menyediakan bingkai rujukan bagi setiap penanda data.

Carta yang sama boleh "dipangsikan" atau dimanipulasikan untuk menggambarkan set analisis berlainan seperti dalam contoh berikut yang membandingkan lima negara/rantau paling atas bagi pesanan yang dibuat. (Sila ambil perhatian bahawa dalam contoh ini, medan Jurujual kini berada dalam kawasan penapis, sementara medan Negara dalam kawasan kategori).

Jurujual dan Negara

Halaman atas

Mencipta pandangan Carta Pangsi

Arahan berikut berdasarkan pada anggapan bahawa anda telah selesai dengan langkah di atas untuk mencipta pandangan Jadual Pangsi.

Langkah 1: Bertukar kepada pandangan Carta Pangsi

Pada tab Reka Bentuk, dalam kumpulan Pandangan, klik Pandangan, kemudian klik Pandangan Carta Pangsi.

Langkah 2: Menambah dan mengalih keluar medan dalam pandangan Carta Pangsi

Dalam langkah ini, anda boleh menambah atau mengalih keluar medan dari carta. Apabila anda mengalih keluar medan dari carta, data masih tersedia melalui senarai medan tetapi ia tidak dipaparkan dalam carta.

Menambah medan

 • Untuk menambah medan, seretnya dari Senarai Medan ke salah satu “zon letak” pada carta. Secara alternatif, anda boleh memilih medan dalam senarai medan, kemudian di bahagian bawah Senarai Medan, pilih kawasan yang anda ingin tambahkan medan, kemudian klik Tambah ke.

  • Jika anda tidak melihat zon letak, pada tab Reka Bentuk, dalam kumpulan Tunjukkan/Sembunyikan, klik Zon Letak.

  • Jika anda tidak melihat Senarai Medan, pada tab Reka Bentuk, dalam kumpulan Tunjukkan/Sembunyikan, klik Senarai Medan.

Memadamkan medan

 • Untuk memadamkan medan, pilih labelnya pada carta, kemudian tekan DELETE. Secara alternatif, anda boleh menyeret medan jauh dari carta.

Langkah 3: Mengumpul, menapis dan mengisih data

Untuk menjadikan Carta lebih mudah dibaca, ia adalah sering idea yang baik untuk mengumpul, menapis dan Mengisih data. Contohnya, dalam ilustrasi di permulaan seksyen ini, tarikh pesanan dikumpulkan mengikut tahun agar mudah untuk melihat ringkasan bagi setiap tahun di pandang dan bukannya perlu melihat setiap tarikh pesanan individu. Juga, data ditapis untuk melihat jurujual lima yang telah amaun jualan yang tertinggi. Akhirnya, setiap penanda data Diisih mengikut jumlah nilai dalam tertib menaik agar mudah untuk melihat manakah yang jurujual lima mempunyai jualan yang tertinggi dan terendah yang telah.

Mengumpul data

 1. Pilih nama medan dalam carta.

 2. Jika kotak dialog Sifat masih belum dipaparkan, klik kanan nama medan kemudian klik Sifat.

 3. Dalam kotak dialog Sifat, klik tab Tapis dan Kumpul.

 4. Di bawah Perkumpulan, dalam senarai Kumpulkan item ikut, pilih opsyen perkumpulan yang anda inginkan. Contohnya, pada medan tarikh, anda boleh mengklik Tahun. Pada medan teks, anda boleh mengumpul mengikut aksara awalan, contohnya, 3 aksara pertama bagi nama.

Menapis data

 1. Memilih penanda data dalam carta.

 2. Jika kotak dialog Sifat masih belum dipaparkan, klik kanan penanda nama kemudian klik Sifat.

 3. Pada tab Tapis dan Kumpul bagi kotak dialog Sifat, di bawah Menapis, pilih jenis penapisan dan bilangan item yang anda ingin paparkan. Contohnya, untuk melihat 5 item teratas, pilih Atas dalam senarai Paparkan, kemudian taipkan 5 dalam kotak Item.

Mengisih data

 • Klik kanan penanda data dalam carta, tuding ke Isih, kemudian klik opsyen isihan yang anda inginkan.

Langkah 4: Mengubah jenis carta

 1. Klik kanan kawasan kosong dalam carta, kemudian klik Ubah Jenis Carta.

 2. Dalam kotak dialog Sifat, dalam senarai di sebelah kiri, pilih jenis carta umum.

 3. Dalam senarai di sebelah kanan, pilih jenis carta khusus yang anda inginkan.

Langkah 5: Menambah petunjuk

 1. Klik kawasan kosong dalam carta.

 2. Pada tab Reka Bentuk, dalam kumpulan Tunjukkan/Sembunyikan, klik Petunjuk.

Langkah 6: Mengedit dan memformatkan teks

Tajuk paksi

 1. Pilih tajuk paksi yang anda ingin formatkan.

 2. Jika kotak dialog Sifat masih belum dipaparkan, klik kanan tajuk kemudian klik Sifat.

 3. Dalam kotak dialog Sifat, klik tab Format dan dalam kotak Kapsyen, taipkan teks yang anda ingin paparkan.

 4. Di bawah format Teks pada tab yang sama, pilih opsyen pemformatan yang anda inginkan.

Label data

 1. Klik label data (contohnya, salah satu label di sepanjang paksi kategori (x).

 2. Klik label lagi untuk memilih semua label di sepanjang paksi.

 3. Jika kotak dialog Sifat masih belum dipaparkan, klik kanan salah satu label kemudian klik Sifat.

 4. Dalam kotak dialog Sifat, klik tab Format, kemudian pilih opsyen pemformatan yang anda inginkan.

Langkah 7: Memformatkan kawasan plot

 1. Klik dalam kawasan plot untuk memilihnya. Kawasan plot ialah kotak yang mengandungi penanda data.

 2. Jika kotak dialog Sifat masih belum dipaparkan, klik kanan kawasan plot kemudian klik Sifat.

 3. Dalam kotak dialog Sifat, klik tab Sempadan/Isian.

 4. Pilih opsyen pemformatan yang anda inginkan untuk kawasan plot.

 5. Pilih garisan grid dalam carta.

 6. Dalam kotak dialog Sifat, klik tab Garis/Penanda.

 7. Pilih opsyen pemformatan yang anda inginkan untuk garisan grid.

Halaman atas

Nota: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×