Mencipta, mengedit atau memadamkan perhubungan

Penting: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Perhubungan membantu anda menggabungkan data dari dua jadual berlainan. Setiap perhubungan terdiri daripada medan dalam dua jadual, dengan data yang sepadan. Contohnya, anda mungkin mempunyai medan IDProduk dalam jadual Produk dan dalam jadual ButiranPesanan. Setiap rekod dalam jadual ButiranPesanan mempunyai IDProduk yang sepadan dengan rekod dalam jadual Produk dengan IDProduk yang sama.

Apabila anda menggunakan jadual berkaitan dalam pertanyaan, perhubungan membolehkan Access menentukan rekod dari setiap jadual untuk bergabung dalam set hasil. Perhubungan juga boleh membantu mengelakkan data hilang dengan memastikan data yang dipadamkan tidak terkeluar daripada penyegerakan.

Artikel ini menyediakan prosedur langkah demi langkah untuk mencipta, mengedit dan memadamkan perhubungan. Ia juga menerangkan cara menguatkuasakan integriti rujukan untuk mengelakkan penciptaan rekod yatim, cara mengesetkan jenis cantuman untuk menentukan rekod daripada setiap bahagian perhubungan yang termasuk dalam hasil pertanyaan dan cara mengesetkan opsyen lata untuk memastikan rujukan disegerakkan.

Dalam artikel ini

Gambaran keseluruhan

Mencipta perhubungan jadual menggunakan tetingkap Perhubungan

Mencipta perhubungan jadual menggunakan anak tetingkap Senarai Medan untuk menambah medan

Mencipta atau mengubah suai perhubungan dalam pangkalan data web

Mengedit perhubungan

Menguatkuasakan integriti rujukan

Memadamkan perhubungan jadual

Gambaran keseluruhan

Dalam pangkalan data Access biasa, anda mencipta perhubungan jadual menggunakan salah satu daripada kaedah berikut:

 • Dalam tetingkap Perhubungan, tambah jadual yang anda ingin kaitkan kemudian seret medan untuk mengaitkannya dari satu jadual ke jadual yang lain.

 • Seret medan kepada helaian data jadual daripada anak tetingkap Senarai Medan.

Apabila anda mencipta perhubungan antara jadual, medan umum tidak perlu mempunyai nama yang sama walaupun biasanya ia mempunyai nama yang sama. Medan umum mesti mempunyai jenis data yang sama. Jika medan kunci primer ialah medan AutoNombor, walau bagaimanapun, medan kunci asing juga boleh menjadi medan Nombor jika sifat Saiz Medan kedua-dua medan adalah sama. Sebagai contoh, anda boleh memadankan medan AutoNombor dan medan Nombor jika sifat Saiz Medan kedua-dua medan adalah Integer Panjang. Apabila kedua-dua medan umum adalah medan Nombor, ia mesti mempunyai seting sifat Saiz Medan yang sama.

Perhubungan pangkalan data web

Penting: Tetingkap Perhubungan tidak tersedia dalam pangkalan data web.

Dalam pangkalan data web, anda mencipta perhubungan menggunakan Bestari Carian & Perhubungan. Anda menambah satu medan baru kepada salah satu jadual dan medan baru memperoleh nilainya dengan mencari dalam jadual yang sedia ada.

Jika anda ingin mengubah perhubungan dalam pangkalan data web, anda pilih medan berkaitan kemudian jalankan Bestari Carian sekali lagi untuk mengubah suai perhubungan.

Halaman Atas

Mencipta perhubungan jadual menggunakan tetingkap Perhubungan

 1. Pada tab Alat Pangkalan Data, dalam kumpulan Perhubungan, klik Perhubungan.

 2. Jika anda masih belum mentakrifkan sebarang perhubungan, kotak dialog Tunjukkan Jadual akan muncul secara automatik. Jika ia tidak muncul, pada tab Reka Bentuk, dalam kumpulan Perhubungan, klik Tunjukkan Jadual.

  Kotak dialog Tunjukkan Jadual memaparkan kesemua jadual dan pertanyaan dalam pangkalan data. Untuk melihat jadual sahaja, klik Jadual. Untuk melihat pertanyaan sahaja, klik Pertanyaan. Untuk melihat kedua-duanya, klik Kedua-dua.

 3. Pilih satu atau lebih jadual atau pertanyaan kemudian klik Tambah. Selepas anda selesai menambah jadual dan pertanyaan pada tab dokumen Perhubungan, klik Tutup.

 4. Seret medan (biasanya kunci primer) daripada satu jadual kepada medan umum (kunci asing) dalam jadual lain. Untuk menyeret berbilang medan, tekan kekunci CTRL, klik setiap medan, kemudian seretkannya.

  Kotak dialog Edit Perhubungan muncul.

  Kotak dialog Edit Perhubungan

 5. Sahkan bahawa nama medan yang ditunjukkan adalah medan umum bagi perhubungan. Jika nama medan salah, klik pada nama medan dan pilih medan yang sesuai daripada senarai.

  Untuk menguatkuasakan integriti rujukan bagi perhubungan ini, pilih kotak semak Kuatkuasakan integriti rujukan . Untuk maklumat lanjut tentang integriti rujukan, lihat seksyen Kuatkuasakan integriti rujukan

 6. Klik Cipta.

  Access melukis garisan perhubungan antara dua jadual. Jika anda memilih kotak semak Kuatkuasakan Integriti Rujukan, garisan yang lebih tebal akan muncul pada setiap hujung. Selain itu, sekali lagi hanya jika anda memilih kotak semak Kuatkuasakan Integriti Rujukan, nombor 1 muncul di atas bahagian tebal pada bahagian satu garisan perhubungan dan simbol infiniti () muncul pada bahagian tebal di sebelah garisan tersebut, seperti yang ditunjukkan dalam rajah berikut.

Seret medan daripada jadual kepada medan yang sepadan dalam jadual yang lain

Nota: 

 • Untuk mencipta perhubungan satu ke satu    Kedua-dua medan biasa (biasanya kunci primer dan medan kunci asing) mesti mempunyai Indeks unik. Ini bermakna bahawa sifat berindeks bagi medan ini perlu disetkan kepada Ya (Tiada pendua). Jika kedua-dua medan mempunyai Indeks unik, Access mencipta perhubungan satu ke satu.

 • Untuk mencipta perhubungan satu ke banyak    Medan di sebelah satu (biasanya kunci primer) perhubungan mesti mempunyai Indeks unik. Ini bermakna bahawa sifat berindeks bagi medan ini perlu disetkan kepada Ya (Tiada pendua). Medan pada bahagian banyak harus tidak mempunyai Indeks unik. Ia boleh mempunyai Indeks, tetapi ia mesti izinkan pendua. Ini bermakna bahawa sifat berindeks bagi medan ini perlu disetkan kepada sama ada tiada atau Ya (pendua OK). Apabila satu medan mempunyai Indeks unik, dan yang lain tidak, Access mencipta perhubungan satu ke banyak.

Halaman Atas

Mencipta perhubungan jadual menggunakan anak tetingkap Senarai Medan untuk menambah medan

Anda boleh menambah medan pada jadual sedia ada yang terbuka dalam pandangan Helaian Data dengan menyeretnya daripada anak tetingkap Senarai Medan. Anak tetingkap Senarai Medan menunjukkan medan yang tersedia dalam jadual berkaitan dan juga medan yang tersedia dalam jadual lain dalam pangkalan data.

Apabila anda menyeret medan dari jadual (tidak berkaitan) "lain" dan kemudian melengkapkan Bestari carian, perhubungan satu ke banyak baru dicipta secara automatik antara Jadual dalam anak tetingkap Senarai medan dan jadual yang anda diseret medan. Perhubungan ini, dicipta oleh Access, menguatkuasakan integriti rujukan secara lalai. Untuk menguatkuasakan integriti rujukan, anda mesti edit perhubungan. Lihat seksyen Edit perhubungan Jadual untuk maklumat lanjut.

Membuka jadual dalam pandangan Helaian Data

 • Dalam Anak Tetingkap Navigasi, dwiklik jadual.

Membuka anak tetingkap Senarai Medan

 • Tekan ALT+F8. Anak tetingkap Senarai Medan muncul.

  Anak tetingkap Senarai Medan

Anak tetingkap Senarai Medan menunjukkan semua jadual lain dalam pangkalan data anda, dikumpulkan ke dalam kategori. Apabila anda bekerja dengan jadual dalam pandangan Helaian Data, Access memaparkan medan dalam salah satu daripada dua kategori dalam anak tetingkap Senarai Medan: Medan yang tersedia dalam jadual berkaitan dan Medan yang tersedia dalam jadual lain. Kategori pertama menyenaraikan semua jadual yang mempunyai perhubungan dengan jadual yang anda kini sedang bekerja. Kategori kedua menyenaraikan semua jadual yang tidak mempunyai perhubungan dengan jadual anda.

Dalam anak tetingkap Senarai Medan, apabila anda mengklik tanda tambah (+) di sebelah nama jadual, anda nampak senarai semua medan tersedia dalam jadual tersebut. Untuk menambahkan medan pada jadual anda, seret medan yang anda inginkan daripada anak tetingkap Senarai Medan kepada jadual dalam pandangan Helaian Data.

Menambah medan dan mencipta perhubungan dari anak tetingkap Senarai Medan

 1. Dengan jadual terbuka dalam pandangan Helaian Data, tekan ALT+F8. Anak tetingkap Senarai Medan muncul.

 2. Di bawah Medan yang tersedia dalam jadual lain, klik tanda tambah (+) di sebelah nama jadual untuk memaparkan senarai medan dalam jadual tersebut.

 3. Seret medan yang anda inginkan daripada anak tetingkap Senarai Medan kepada jadual yang terbuka dalam pandangan Helaian Data.

 4. Apabila garis selitan muncul, lepaskan medan ke dalam posisi.

  Bestari Carian bermula.

 5. Ikuti arahan untuk melengkapkan Bestari Carian.

  Medan muncul pada jadual dalam pandangan Helaian Data.

Apabila anda menyeret medan dari jadual (tidak berkaitan) "lain" dan kemudian melengkapkan Bestari carian, perhubungan satu ke banyak baru dicipta secara automatik antara Jadual dalam Senarai medan dan jadual yang anda diseret medan. Perhubungan ini, dicipta oleh Access, menguatkuasakan integriti rujukan secara lalai. Untuk menguatkuasakan integriti rujukan, anda mesti edit perhubungan. Lihat seksyen Edit perhubungan Jadual untuk maklumat lanjut.

Halaman Atas

Mencipta atau mengubah suai perhubungan dalam pangkalan data web

Untuk mencipta perhubungan dalam pangkalan data web, anda mesti menggunakan Bestari Carian. Tetingkap Perhubungan tidak tersedia dalam pangkalan data web. Anda menggunakan medan dalam satu jadual sebagai sumber untuk nilai dalam medan berkaitan di jadual lain.

Nota: Medan yang anda gunakan sebagai sumber untuk nilai mesti telah wujud sebelum anda boleh menggunakan Bestari Carian.

Mencipta perhubungan menggunakan Bestari Carian

 1. Buka jadual yang seharusnya memperoleh nilainya dari jadual lain.

 2. Di sebelah kanan medan terakhir, klik Klik untuk Tambah, kemudian klik Carian & Perhubungan.

  Anda mungkin perlu skrol secara mendatar untuk melihat Klik untuk Tambah.

 3. Pada skrin pertama Bestari Carian, pilih Saya inginkan medan carian memperoleh nilai daripada jadual lain, kemudian klik Berikut.

 4. Pilih jadual yang mempunyai nilai sumber, kemudian klik Berikut.

 5. Dalam kotak Medan Tersedia, dwiklik medan yang mempunyai nilai sumber, kemudian klik Berikut.

 6. Secara pilihan, tentukan tertib isihan bagi medan carian. Klik Berikut.

 7. Secara pilihan, laraskan lebar medan carian - digalakkan jika nilainya panjang. Klik Berikut.

 8. Masukkan nama untuk medan baru. Jika anda ingin memastikan nilai dalam dua jadual sentiasa padan, pilih kotak semak Dayakan Integriti Data, kemudian klik satu daripada berikut:

  • Pemadaman Lata – opsyen ini bermaksud jika anda memadamkan rekod dari satu jadual, rekod sepadan dalam jadual lain juga terpadam.

  • Pemadaman Terhad – opsyen ini bermaksud jika anda cuba memadamkan rekod dari satu jadual tetapi terdapat rekod sepadan dalam jadual lain, pengendalian pemadaman tidak dibenarkan.

   Nota:  Jangan pilih Benarkan Berbilang Nilai dalam Bestari Carian apabila anda menggunakan bestari untuk mencipta perhubungan.

Mengubah suai perhubungan dalam pangkalan data web

 1. Buka jadual yang memperoleh nilainya dari jadual lain.

 2. Pilih medan yang memperoleh nilainya dari jadual lain.

 3. Pada tab Medan, dalam kumpulan Sifat, klik Ubah Suai Carian.

 4. Ikuti langkah dalam bestari untuk membuat perubahan yang anda inginkan. Anda boleh mengubah perkara berikut:

  • Medan yang menjadi sumber nilai

  • Tertib isihan nilai

  • Lebar medan, dan sama ada menyembunyikan lajur utama

  • Label untuk medan carian

  • Sama ada integriti data didayakan

  • Jika integriti data didayakan, sama ada pemadaman dilatakan atau dihadkan

Halaman Atas

Mengedit perhubungan

Anda mengubah perhubungan dengan memilihnya dalam tetingkap Perhubungan kemudian mengeditnya.

 1. Tempatkan kursor dengan berhati-hati supaya ia menuding ke garisan perhubungan, kemudian klik garisan untuk memilihnya.

  Garisan perhubungan kelihatan lebih tebal apabila ia dipilih.

 2. Dengan garisan perhubungan dipilihkan, dwiklik padanya.

  –atau–

  Pada tab Reka Bentuk, dalam kumpulan Alat, klik Edit Perhubungan.

Kotak dialog Edit Perhubungan muncul.

Membuka kotak dialog Edit Perhubungan

 1. Pada tab Alat Pangkalan Data, dalam kumpulan Perhubungan, klik Perhubungan.

  Tetingkap Perhubungan muncul.

  Jika anda belum lagi mentakrifkan sebarang perhubungan dan ini adalah kali pertama anda membuka tetingkap Perhubungan, kotak dialog Tunjukkan Jadual muncul. Jika kotak dialog muncul, klik Tutup.

 2. Pada tab Reka Bentuk, dalam kumpulan Perhubungan, klik Semua Perhubungan.

  Semua jadual dengan perhubungan dipaparkan, menunjukkan garisan perhubungan. Sila ambil perhatian bahawa jadual tersembunyi (jadual yang kotak semak Tersembunyi dalam kotak dialog Sifat jadual terpilih) dan perhubungannya tidak akan ditunjukkan melainkan Tunjukkan Objek Tersembunyi dipilih dalam kotak dialog Opsyen Navigasi.

 3. Klik garisan perhubungan bagi perhubungan yang anda ingin ubah. Garisan perhubungan kelihatan lebih tebal apabila ia dipilih.

 4. Dwiklik garisan perhubungan.

  -atau-

  Pada tab Reka Bentuk, dalam kumpulan Alat, klik Edit Perhubungan.

  Kotak dialog Edit Perhubungan muncul.

  Kotak dialog Edit Perhubungan

 5. Buat perubahan anda kemudian klik OK.

  Kotak dialog Edit Perhubungan membenarkan anda mengubah perhubungan jadual. Secara khususnya, anda boleh mengubah jadual atau pertanyaan pada mana-mana bahagian perhubungan atau medan pada mana-mana bahagian. Anda juga boleh mengesetkan jenis cantuman atau menguatkuasakan integriti rujukan dan memilih opsyen lata. Untuk keterangan lanjut mengenai jenis cantuman dan cara mengesetkannya, lihat seksyen Mengesetkan jenis cantuman. Untuk keterangan lanjut mengenai cara menguatkuasakan integriti rujukan dan memilih opsyen lata, lihat seksyen Menguatkuasakan integriti rujukan.

Mengesetkan jenis cantuman

Apabila anda mentakrifkan perhubungan jadual, fakta mengenai perhubungan memaklumkan reka bentuk pertanyaan anda. Contohnya, jika anda mentakrifkan perhubungan antara dua jadual kemudian anda mencipta pertanyaan yang menggunakan dua jadual tersebut, Access secara automatiknya memilih medan sepadan yang lalai berdasarkan medan yang ditentukan dalam perhubungan. Anda boleh mengubah nilai lalai awalan ini dalam pertanyaan anda tetapi nilai yang dibekalkan oleh perhubungan sering kali terbukti sebagai yang betul. Oleh sebab memadamkan dan membawa bersama data daripada lebih daripada satu jadual adalah sesuatu yang anda kerap lakukan dalam hampir semua pangkalan data yang paling ringkas, mengesetkan lalai dengan mencipta perhubungan boleh menjimatkan masa dan berfaedah.

Pertanyaan berbilang jadual menggabungkan maklumat daripada lebih daripada satu jadual dengan memadankan nilai dalam medan umum. Pengendalian yang melakukan padanan dan gabungan dipanggil cantuman. Contohnya, katakan anda ingin memaparkan pesanan pelanggan. Anda mencipta pertanyaan yang menyambungkan jadual Pelanggan dan jadual Pesanan pada medan ID Pelanggan. Hasil pertanyaan mengandungi maklumat pelanggan dan maklumat pesanan bagi baris yang padanan bersamaan ditemui sahaja.

Salah satu nilai yang anda boleh tentukan bagi setiap perhubungan ialah jenis cantuman. Jenis cantuman memberitahu Access rekod yang perlu dimasukkan dalam hasil pertanyaan. Contohnya, pertimbangkan semula pertanyaan yang mencantumkan jadual Pelanggan dan jadual Pesanan pada medan umum yang mewakili ID Pelanggan. Gunakan jenis cantuman lalai (dipanggil cantuman dalaman), pertanyaan hanya mengembalikan baris Pelanggan dan baris Pesanan yang medan umum (juga dipanggil medan dicantumkan) adalah sama.

Walau bagaimanapun, katakan anda ingin memasukkan semua Pelanggan — mahupun mereka yang belum lagi membuat sebarang pesanan. Bagi menyempurnakan ini, anda perlu mengubah jenis cantuman daripada cantuman dalaman kepada apa yang dikenali sebagai cantuman luaran kiri. Cantuman luaran kiri mengembalikan semua baris dalam jadual di sebelah kiri perhubungan dan hanya perkara yang sepadan dalam jadual di sebelah kanan. Cantuman luaran kanan mengembalikan semua baris di sebelah kanan dan hanya perkara yang sepadan pada sebelah kiri.

Dalam kes ini, "kiri" dan "kanan" merujuk kepada posisi jadual dalam kotak dialog Edit Perhubungan, bukan tetingkap Perhubungan.

Anda perlu memikir tentang hasil yang anda paling kerap inginkan daripada pertanyaan yang mencantumkan jadual dalam perhubungan ini kemudian setkan jenis cantuman sewajarnya.

Mengesetkan jenis cantuman

 1. Dalam kotak dialog Edit Perhubungan , klik Jenis cantuman.

  Kotak dialog Sifat Cantuman muncul.

 2. Klik pilihan anda kemudian klik OK.

Jadual berikut (menggunakan jadual Pelanggan dan Pesanan) menunjukkan tiga pilihan yang dipaparkan dalam kotak dialog Sifat Cantuman, jenis cantuman yang digunakan dan sama ada semua baris atau baris yang sepadan dikembalikan bagi setiap jadual.

Pilihan

Cantuman hubungan

Jadual kiri

Jadual kanan

1. Hanya termasuk baris yang medan disambungkan daripada kedua-dua jadual adalah sama.

Cantuman dalaman

Baris yang sepadan

Baris yang sepadan

2. Termasuk SEMUA rekod daripada 'Pelanggan' dan hanya rekod daripada 'Pesanan' yang medan dicantumkan adalah sama.

Cantuman luaran kiri

Semua baris

Baris yang sepadan

3. Termasuk SEMUA rekod daripada 'Pesanan' dan hanya rekod daripada 'Pelanggan' yang medan dicantumkan adalah sama.

Cantuman luaran kanan

Baris yang sepadan

Semua baris

Apabila anda memilih opsyen 2 atau opsyen 3, anak panah ditunjukkan pada garisan perhubungan. Anak panah ini menuding ke sisi perhubungan yang hanya menunjukkan baris sepadan.

Membuat perubahan dalam kotak dialog Sifat Cantuman

 1. Pada tab Alat Pangkalan Data, dalam kumpulan Perhubungan, klik Perhubungan.

  Nota: Jika anda belum lagi mentakrifkan sebarang perhubungan dan ini adalah kali pertama anda membuka tetingkap Perhubungan, kotak dialog Tunjukkan Jadual muncul. Jika kotak dialog muncul, klik Tutup.

 2. Pada tab Reka Bentuk, dalam kumpulan Perhubungan, klik Semua Perhubungan.

 3. Semua jadual yang mempunyai perhubungan dipaparkan, menunjukkan garisan perhubungan. Perhatikan bahawa jadual tersembunyi (Jadual yang kotak semak tersembunyi dalam Jadual sifat kotak dialog dipilih) dan hubungan mereka tidak akan ditunjukkan melainkan Tunjukkan objek tersembunyi dipilih dalam kotak dialog Opsyen navigasi .

 4. Klik garisan perhubungan bagi perhubungan yang anda ingin ubah. Garisan perhubungan kelihatan lebih tebal apabila ia dipilih.

 5. Dwiklik garisan perhubungan. Kotak dialog Edit Perhubungan muncul.

 6. Klik Jenis Cantuman.

 7. Dalam kotak dialog Sifat Cantuman, klik opsyen kemudian klik OK.

  1. Kotak dialog Sifat Cantuman

 8. Buat sebarang perubahan tambahan pada perhubungan kemudian klik OK.

Halaman Atas

Menguatkuasakan integriti rujukan

Tujuan integriti rujukan adalah untuk menghalang rekod yatim – rekod yang merujuk kepada rekod lain yang tidak lagi wujud. Anda menguatkuasakan integriti rujukan dengan mendayakannya untuk perhubungan jadual. Sebaik sahaja dikuatkuasakan, Access menolak sebarang pengendalian yang akan melanggar integriti rujukan untuk perhubungan jadual itu. Ini bermakna Access akan menolak kedua-dua kemas kini yang mengubah sasaran rujukan dan pemadaman yang mengalih keluar sasaran rujukan. Untuk membuatkan Access menyebarkan kemas kini dan pemadaman rujukan supaya semua baris berkaitan diubah sewajarnya, lihat seksyen Mengesetkan opsyen lata.

Menghidupkan atau mematikan integriti rujukan

 1. Pada tab Alat Pangkalan Data, dalam kumpulan Perhubungan, klik Perhubungan.

 2. Pada tab Reka Bentuk, dalam kumpulan Perhubungan, klik Semua Perhubungan.

  Semua jadual dengan perhubungan dipaparkan, menunjukkan garisan perhubungan. Sila ambil perhatian bahawa jadual tersembunyi (jadual yang kotak semak Tersembunyi dalam kotak dialog Sifat jadual terpilih) dan perhubungannya tidak akan ditunjukkan melainkan Tunjukkan Objek Tersembunyi dipilih dalam kotak dialog Opsyen Navigasi.

 3. Klik garisan perhubungan bagi perhubungan yang anda ingin ubah. Garisan perhubungan kelihatan lebih tebal apabila ia dipilih.

 4. Dwiklik garisan perhubungan. Kotak dialog Edit Perhubungan muncul.

 5. Pilih atau kosongkan Kuatkuasakan Integriti Rujukan.

 6. Buat sebarang perubahan tambahan pada perhubungan kemudian klik OK.

Jika anda menguatkuasakan integriti rujukan, peraturan berikut digunakan:

 • Anda tidak boleh memasukkan nilai dalam medan kunci asing jadual berkaitan jika nilai itu tidak wujud dalam medan kunci primer bagi jadual primer — berbuat demikian akan mencipta rekod yatim.

 • Anda tidak boleh memadamkan rekod daripada jadual primer jika rekod sepadan wujud dalam jadual berkaitan. Contohnya, anda tidak boleh memadamkan rekod pekerja daripada jadual Pekerja jika terdapat pesanan yang diperuntukkan kepada pekerja dalam jadual Pesanan. Walau bagaimanapun, anda boleh memilih untuk memadamkan rekod primer dan semua rekod berkaitan dalam satu pengendalian dengan memilih kotak semak Padam Lata Rekod Berkaitan.

 • Anda tidak boleh mengubah nilai kunci primer dalam jadual primer, berbuat demikian akan mencipta rekod yatim. Contohnya, anda tidak boleh mengubah nombor pesanan dalam jadual Pesanan jika terdapat item baris yang diperuntukkan kepada pesanan dalam jadual Butiran Pesanan. Walau bagaimanapun, anda boleh memilih untuk mengemas kini rekod primer dan semua rekod berkaitan dalam satu pengendalian dengan memilih kotak semak Kemas Kini Lata Medan Berkaitan.

  Nota: Jika anda menghadapi kesukaran untuk mendayakan integriti rujukan, sila ambil perhatian bahawa syarat berikut diperlukan untuk menguatkuasakan integriti rujukan:

  • Medan umum daripada jadual primer mestilah kunci primer atau mempunyai indeks unik.

  • Medan umum mesti mempunyai jenis data yang sama. Satu pengecualian adalah bahawa medan AutoNombor boleh dikaitkan dengan medan Nombor yang mempunyai seting sifat SaizMedanInteger Panjang.

  • Kedua-dua jadual wujud dalam pangkalan data Access yang sama. Integriti rujukan tidak boleh dikuatkuasakan pada jadual terpaut. Walau bagaimanapun, jika jadual sumber berada dalam format Access, anda boleh membuka pangkalan data yang ia disimpan dan mendayakan integriti rujukan dalam pangkalan data itu.

Mengesetkan opsyen lata

Anda mungkin menghadapi situasi yang anda mempunyai keperluan yang sah untuk mengubah nilai pada bahagian "satu" perhubungan. Dalam kes ini, anda memerlukan Access mengemas kini secara automatik semua barisan yang dipengaruhi sebagai sebahagian daripada pengendalian tunggal. Dengan cara itu, kemas kini telah dilengkapkan sepenuhnya supaya pangkalan data anda tidak dibiarkan dalam keadaan tidak konsisten —dengan sebahagian baris dikemas kini dan sebahagiannya tidak. Access membantu anda menghindari masalah ini dengan menyokong opsyen Kemas Kini Lata Medan Berkaitan. Apabila anda menguatkuasakan integriti rujukan dan memilih opsyen Kemas Kini Lata Medan Berkaitan kemudian anda mengemas kini kunci primer, Access mengemas kini secara automatik semua medan yang merujuk kepada kunci primer.

Anda mungkin juga perlu memadamkan baris dan semua rekod berkaitan — contohnya, rekod Pengirim dan semua pesanan berkaitan untuk pengirim tersebut. Atas sebab ini, Access menyokong opsyen Padam Lata Rekod Berkaitan. Apabila anda menguatkuasakan integriti rujukan dan memilih opsyen Padam Lata Rekod Berkaitan, Access secara automatiknya memadamkan semua rekod yang merujuk kepada kunci primer apabila anda memadamkan rekod yang mengandungi kunci primer.

Menghidupkan atau mematikan kemas kini lata dan/atau padam lata

 1. Pada tab Alat Pangkalan Data, dalam kumpulan Perhubungan, klik Perhubungan.

 2. Pada tab Reka Bentuk, dalam kumpulan Perhubungan, klik Semua Perhubungan.

  Semua jadual dengan perhubungan dipaparkan, menunjukkan garisan perhubungan. Sila ambil perhatian bahawa jadual tersembunyi (jadual yang kotak semak Tersembunyi dalam kotak dialog Sifat jadual terpilih) dan perhubungannya tidak akan ditunjukkan melainkan Tunjukkan Objek Tersembunyi dipilih dalam kotak dialog Opsyen Navigasi.

 3. Klik garisan perhubungan bagi perhubungan yang anda ingin ubah. Garisan perhubungan kelihatan lebih tebal apabila ia dipilih.

 4. Dwiklik garisan perhubungan.

  Kotak dialog Edit Perhubungan muncul.

 5. Pilih kotak semak Kuatkuasakan Integriti Rujukan.

 6. Pilih sama ada kotak semak Kemas Kini Lata Medan Berkaitan atau Padam Lata Rekod Berkaitan atau pilih kedua-duanya.

 7. Buat sebarang perubahan tambahan pada perhubungan kemudian klik OK.

Nota: Jika kunci primer adalah medan AutoNombor, memilih kotak semak Kemas Kini Lata Medan Berkaitan tidak akan mempunyai kesan kerana anda tidak boleh mengubah nilai dalam medan AutoNombor.

Halaman Atas

Memadamkan perhubungan jadual

Penting: Apabila anda mengalih keluar perhubungan, anda juga mengalih keluar sokongan integriti rujukan untuk perhubungan itu, jika ia didayakan. Sebagai hasilnya, Access tidak lagi mengelakkan penciptaan rekod yatim secara automatik pada bahagian "banyak" perhubungan.

Untuk mengalih keluar perhubungan jadual, anda mesti memadamkan garisan perhubungan dalam tetingkap Perhubungan. Tempatkan kursor supaya ia menuding ke garisan perhubungan, kemudian klik garisan. Garisan perhubungan kelihatan lebih tebal apabila ia dipilih. Dengan garisan perhubungan dipilih, tekan DELETE.

 1. Pada tab Alat Pangkalan Data, dalam kumpulan Perhubungan, klik Perhubungan.

 2. Pada tab Reka Bentuk, dalam kumpulan Perhubungan, klik Semua Perhubungan.

  Semua jadual dengan perhubungan dipaparkan, menunjukkan garisan perhubungan. Sila ambil perhatian bahawa jadual tersembunyi (jadual yang kotak semak Tersembunyi dalam kotak dialog Sifat jadual terpilih) dan perhubungannya tidak akan ditunjukkan melainkan Tunjukkan Objek Tersembunyi dipilih dalam kotak dialog Opsyen Navigasi.

 3. Klik garisan perhubungan bagi perhubungan yang anda ingin padam. Garisan perhubungan kelihatan lebih tebal apabila ia dipilih.

 4. Tekan kekunci DELETE.

 5. Access mungkin memaparkan mesej Adakah anda pasti anda ingin memadamkan perhubungan yang dipilih daripada pangkalan data anda secara kekal?. Jika mesej pengesahan ini muncul, klik Ya.

Nota: Jika salah satu jadual yang digunakan dalam perhubungan jadual sedang digunakan — mungkin oleh individu atau proses lain atau dalam objek pangkalan data terbuka seperti borang — anda tidak akan dapat memadamkan perhubungan. Anda mesti tutup sebarang objek terbuka yang menggunakan jadual ini sebelum anda cuba mengalih keluar perhubungan.

Halaman Atas

Nota: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×