Mencipta, membaca dan memberi respons kepada mesej dalam mel untuk Windows 10

Penting: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Dengan aplikasi mel pada Windows 10, anda boleh dengan cepat membaca dan memberi respons kepada mesej daripada berbilang akaun, menghantar fail dan gambar, dan menyediakan balasan automatik apabila anda tiada. Anda boleh mencapai aplikasi mel pada sebarang Windows 10 komputer atau peranti, termasuk telefon.

Untuk maklumat tentang menyediakan akaun e-mel, lihat menyediakan e-mel dalam mel untuk Windows 10. Jika anda menghadapi masalah menghantar atau menerima mesej, atau anda tidak dapat melihat beberapa atau semua mesej anda atau kalendar entri, lihat manakah mesej e-mel atau peristiwa saya?

Gubah dan hantar mesej

Apabila anda mencipta mesej baru, anda boleh mengubah fon, menambah fail, imej, jadual dan pautan, setkan kepentingan mesej, menyemak ejaan, zum masuk atau keluar atau mencari teks dalam mesej.

Nota: 

 • Anda tidak boleh mengesetkan warna fon atau teks lalai untuk semua mesej baru. Sebarang perubahan yang anda buat hanya digunakan pada mesej yang anda sedang gubah.

 • Mel untuk Windows 10 tidak membenarkan anda untuk mengeset penerimaan dibaca pada mesej keluar anda.

Cipta mesej baru

Untuk mencipta mesej baru dalam Mel untuk Windows 10, pilih mel baru. Jika anda tidak melihat mel baru, pilih yang simbol +.

Pilih mel baru untuk menggubah mesej baru Pilih yang + untuk menggubah mesej baru

Jika anda mempunyai menggunakan Mel untuk Windows 10 dengan berbilang alamat e-mel dan anda masih belum dipautkan Peti Masuk anda, pilih mel baru akan membuka mesej baru dengan sebarang akaun e-mel yang anda sedang lihat.

Jika anda mempunyai dipautkan Peti Masuk daripada berbilang alamat e-mel, pilih mel baru akan memaparkan senarai alamat e-mel terpaut anda untuk memilih daripada anda. Pilih alamat e-mel keutamaan anda untuk membuka mesej baru.

Pilih akaun anda untuk menghantar mesej baru

Untuk menambah penerima, anda boleh menaip alamat e-mel dalam medan kepada atau pilih ikon Tambah penerima Menambah penerima mesej e-mel anda untuk melihat senarai kenalan anda. Jika anda ingin SK atau Sks seseorang, pilih opsyen SK & Sks .

Apabila anda selesai menggubah mesej anda, pilih Hantar. Jika anda memutuskan untuk tidak menyimpan mesej anda, pilih Buang. Jika anda tidak pilih salah satu opsyen ini dan beralih ke mesej lain dalam senarai mesej, Mel untuk Windows 10 akan menyimpan mesej baru anda dalam folder Draf . Jika anda ingin kembali padanya kemudian, hanya Pilih folder Draf dan kemudian pilih mesej anda daripada senarai Draf. Selesai menggubah mesej anda dan kemudian pilih Hantar.

Mengubah fon, menyemak ejaan dan Tambah imej, fail, jadual dan pautan

Mel untuk Windows 10 menyokong pelbagai fon, saiz fon, warna dan opsyen pemformatan khas. Anda juga boleh menyelitkan fail, gambar, pautan dan jadual. Akhirnya, anda boleh menyemak ejaan anda, setkan kepentingan ada, zum masuk atau keluar dan Cari dalam mesej anda.

 • Mengubah fon dan menyerlahkan teks

  Untuk mengubah fon dalam mesej baru, gunakan italik, tebal, dan garis bawah butang pada Format tab atau gunakan juntai bawah di sebelah kanan butang garis bawah untuk memilih fon khusus dan saiz fon, menambah penyerlahan atau mengubah warna fon anda.

  Tab Format dalam aplikasi Mel Outlook

  Nota: Anda tidak boleh mengesetkan warna fon atau teks lalai untuk semua mesej baru. Sebarang perubahan yang anda buat hanya digunakan pada mesej yang anda sedang gubah.

 • Menyelitkan fail, jadual, gambar dan pautan

  Gunakan tab selitkan untuk menambah pelbagai jenis kandungan mesej anda.

  Tab Selitkan dalam e-mel

  Nota: Pada tab selitkan tidak akan membolehkan anda menambah Jadual, gambar atau pautan melainkan kursor anda berada dalam isi mesej. Jika anda masih mengedit medan kepada atau subjek mesej, opsyen ini tidak akan tersedia.

  Pilih opsyen fail untuk menambah lampiran pada mesej e-mel anda.

  Untuk menyelitkan gambar supaya penerima yang melihat gambar dalam isi mesej e-mel, pilih gambar.

  Nota: Anda boleh menyelitkan gambar sebagai fail atau gambar. Jika anda memilih fail, gambar mungkin tidak akan dipaparkan apabila penerima membuka mesej e-mel, namun penerima masih boleh membuka gambar dengan dwiklik pada fail yang dilampirkan.

  Untuk menambah Jadual, pilih Jadual. Secara lalai, Jadual dengan tiga baris dan lajur tiga diselitkan dalam mesej anda. Anda boleh memilih Padam untuk memadamkan baris atau lajur atau selitkan untuk menyelitkan baris atau lajur. Gunakan butang lain yang muncul pada bar alat untuk menyesuaikan rupa dan rasa jadual anda.

  Jika anda ingin tambahkan Hiperpautan ke laman web, pilih pautan. Jika anda ingin memaparkan sesuatu yang selain daripada URL atau alamat untuk pautan, isikan teks untuk memaparkan medan. Jika tidak, anda boleh membiarkan medan tersebut kosong. Sebaik sahaja anda telah diisi pada medan alamat dengan URL pautan, pilih selitkan.

 • Menyemak ejaan, setkan kepentingan untuk e-mel, zum atau Cari dalam mesej anda

  Tab Opsyen dalam aplikasi Mel Outlook

  Untuk menyemak ejaan, pilih butang ejaan . Penyemak ejaan menggunakan Bahasa lalai anda dalam Windows, tetapi anda boleh memilih juntai bawah di sebelah ejaan untuk memilih bahasa semakan ejaan yang berbeza.

  Jika mesej anda adalah sangat penting, anda boleh memilih seru. Banyak program e-mel akan memaparkan mesej berkeutamaan tinggi secara berbeza daripada yang tanpa peruntukan keutamaan tinggi. Jika mesej anda tidak penting, contohnya, FYI yang penerima anda tidak perlu membaca dengan cepat, anda boleh memilih anak panah bawah untuk menandakan mesej sebagai keutamaan rendah.

  Anda perlu mencari dalam mesej anda untuk perkataan atau frasa? Pilih Cari, kemudian taipkan perkataan atau frasa. Setiap kejadian perkataan atau frasa yang akan diserlahkan.

  Pilih zum untuk mengubah cara mesej baru anda semasa anda sedang gubah. Ini tidak menjejaskan saiz fon anda melalui sebarang cara.

  Nota: Mel untuk Windows 10 tidak membenarkan anda setkan penerimaan dibaca untuk mesej keluar anda mencipta peraturan yang secara automatik ke depan atau mengalihkan mesej ke dalam folder.

Membaca dan memberi respons kepada mesej

Sebaik sahaja anda telah menambah akaun Mel untuk Windows 10, anda boleh mula menggunakan aplikasi untuk membaca dan memberi respons kepada mesej. Semua mesej baru muncul dalam senarai mesej ke kiri anak tetingkap membaca.

Nota: Anda tidak boleh menyembunyikan senarai mesej atau anak tetingkap membaca dalam Mel untuk Windows 10.

Anda boleh balas, balas semua, Majukan, memadam dan Benderakan mesej e-mel dari bar alat di atas mesej. Jika anda memilih lebih banyak Lebih ikon , anda boleh mengambil tindakan tambahan, seperti menandakan mesej sebagai belum dibaca, mengalihkan mesej ke folder lain, mencari dalam mesej, menavigasi antara mesej, menyimpan mesej sebagai fail EML dan mencetak mesej.

Membaca mesej

Semua mesej anda dipaparkan dalam senarai mesej. Apabila anda mula-mula menyediakan e-mel anda, mesej anda dikumpulkan mengikut perbualan (subjek) dan beberapa perkataan pertama bagi mesej e-mel dipaparkan dalam senarai mesej di bawah subjek. Untuk membaca mesej, pilih ia dalam senarai mesej dan mesej akan dibuka dalam anak tetingkap membaca. Anda tidak boleh mematikan anak tetingkap membaca, mengalihkan anak tetingkap membaca, atau membuka mesej dalam tetingkap baru.

 • Menandakan mesej sebagai dibaca

  Apabila anda beralih dari satu mesej berikut dalam senarai mesej, mel untuk Windows 10 secara automatik menandakan mesej sebagai dibaca. Anda boleh mematikan ini atau pilih kelakuan berbeza dengan memilih seting > membaca dan memilih salah satu opsyen untuk menandakan item sebagai dibaca.

 • Mematikan Kumpulan mengikut perbualan atau menyembunyikan beberapa perkataan pertama bagi mesej

  Pilih seting > membaca. Skrol ke bawah ke seksyen perbualan dan gunakan penggelongsor untuk menghidupkan Tunjukkan pratonton teks dan/atau menunjukkan mesej yang disusun mengikut perbualansama ada atau matikan . Jika anda mempunyai berbilang akaun, pilihan anda untuk menunjukkan mesej yang disusun mengikut perbualan hanya digunakan untuk akaun yang ditunjukkan dalam pilih akaun juntai bawah.

 • Memuat turun kandungan

  Jika anda melihat X atau ruang letak yang imej harus atau anda melihat notis bahawa sesetengah kandungan dalam mesej anda tidak dimuat turun, anda boleh skrol ke bawah ke bahagian bawah mesej untuk memilih memuat turun mesej dan gambar. Untuk mengubah seting ini untuk semua mesej supaya semua kandungan yang dimuat turun secara automatik, pilih seting > membaca. Di bawah kandungan luaran, pilih akaun anda dan kemudian Buatkan secara automatik muat turun imej luaran dan format gayapada.

 • Gunakan pelayaran karet

  Pelayaran karet membolehkan anda klik dalam anak tetingkap membaca dan letakkan kursor anda di mana-mana pada baris teks. Kemudian, anda boleh menggunakan kekunci anak panah anda untuk menavigasi ke atas atau bawah baris demi baris atau sebelah-menyebelah aksara dengan aksara dalam mesej anda. Pelayaran karet dimatikan secara lalai. Untuk menghidupkannya, pilih seting > membaca. Di bawah pelayaran Karet, gunakan penggelongsor untuk menghidupkan ciri pada.

Memberi respons kepada mesej

Apabila anda balas, balas semua atau memajukan mesej, mesej asal adalah disertakan. Anda tidak boleh mengubah kelakuan ini, tetapi anda boleh memilih semua teks dalam mesej tersebut dan padamkannya.

Nota: Apabila anda membalas mesej, mesej asal dimasukkan dalam balasan, tetapi sebarang lampiran tidak. Jika anda memajukan mesej, seluruh mesej, termasuk lampiran, dihantar kepada penerima.

Taipkan balasan anda, tambah sebarang lampiran yang diperlukan, jadual, gambar atau pautan, dan kemudian pilih Hantar di bahagian atas kanan untuk menghantar mesej anda. Jika anda memutuskan anda tidak ingin menghantar mesej anda, pilih Buang.

Membenderakan mesej anda

Anda boleh mengeset bendera pada mesej yang anda ingin dapat mencari dengan mudah. Untuk mengesetkan bendera, pilih opsyen mengeset bendera dalam anak tetingkap membaca. Pilih Kosongkan bendera untuk mengalih keluar bendera.

Anda boleh menapis senarai mesej anda untuk hanya menunjukkan item yang ditandakan dengan memilih juntai bawah di sebelah Semua dalam senarai mesej dan pilih dibenderakan.

Menggunakan draf

Jika anda tidak menghantar atau buang mesej anda, ia disimpan secara automatik dalam folder Draf anda. Untuk kembali ke Draf anda, pilih folder Draf , kemudian pilih mesej anda. Apabila anda selesai mengedit mesej anda, pilih Hantar.

Jika Peti Masuk anda menunjukkan mesej mengikut perbualan, Draf sebarang balasan dan Pemajuan juga akan tunjukkan ke atas dalam Peti Masuk anda dikumpul dengan mesej asal. Jika anda mematikan yang Susun mengikut perbualan, draf ini hanya akan kelihatan dalam folder Draf .

Pengendalian remeh

E-mel remeh atau spam, adalah masalah biasa. Jika anda menerima mesej e-mel yang sudah tentu mel remeh, anda boleh klik kanan mesej dalam senarai mesej dan pilih alih ke remeh. Ini mengalih keluar mesej dari Peti Masuk anda dan menghantar ke folder remeh. Anda hanya boleh memilih satu mesej pada satu masa untuk beralih ke remeh.

Petua: Tidak semua akaun e-mel sokongan alih ke remeh.

Menyesuaikan pandangan anda

Mel untuk Windows 10 tidak menyokong mengalihkan, menyembunyikan atau mensaiz semula anak tetingkap membaca atau senarai mesej. Anda boleh mengembangkan atau meruntuhkan anak tetingkap folder dengan memilih Tunjukkan atau sembunyikan anak tetingkap folder

Jika anda meruntuhkan anak tetingkap folder, anda boleh mencipta mesej baru dengan memilih anak simbol +.

E-mel saya mengambil masa yang terlalu lama untuk sampai atau saya tidak dapat mencari mesej yang lebih lama

Mel untuk Windows 10 menyemak e-mel pada selang masa tetap. Jika anda ingin menyemak mel lebih kerap atau mencapai mesej yang lebih lama, anda boleh mengubah seting penyegerakan anda.

 1. Pilih seting Seting > Uruskan akaun, dan pilih akaun yang anda ingin ubah.

 2. Pilih seting penyegerakan peti mel ubah.

  Mengubah opsyen penyegerakan anda untuk akaun anda
  • Untuk menyemak mesej baru lebih kerap, di bawah muat turun kandungan baru, pilih selang masa yang sesuai untuk anda.

   Nota: Seting lalai adalah berdasarkan penggunaan saya, yang mengambil kira bilangan mesej yang anda terima, sambungan internet anda dan hayat bateri anda.

  • Untuk melihat mesej yang lebih lama, di bawah muat turun e-mel daripada, pilih bila-bila masa.

Menghadapi masalah atau perlukan maklumat lanjut?

Nota: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×