Mencipta medan untuk menyimpan tarikh dan masa

Penting: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Untuk menambah medan tarikh/masa pada jadual dalam pangkalan data desktop, buka jadual dalam pandangan Reka Bentuk, klik kotak kosong pertama di bawah Nama Medan, kemudian masukkan nama untuk medan baru dan klik kotak Jenis Data bersebelahan dan pilih Tarikh/Masa daripada senarai.

Nota: Dalam aplikasi web Access, anda menggunakan anak tetingkap jubin untuk mencipta jadual, tetapi selepas anda mencipta satu anda boleh membukanya dalam pandangan Reka bentuk-hanya klik kanan padanya dan kemudian klik Edit Jadual.

Dalam pangkalan data web, buka jadual dalam pandangan Helaian Data, klik Medan kemudian dalam kumpulan Tambah & Padam, klik Tarikh & Masa.

Selepas anda mencipta medan tarikh/masa, anda boleh menambahnya pada borang menggunakan senarai Medan. Buka borang dalam pandangan Reka Bentuk atau Tataletak dan tekan Alt + F8 untuk memaparkan Senarai Medan. Di bahagian atas Senarai Medan, klik Tunjukkan semua jadual kemudian dwiklik medan Tarikh/Masa untuk menambahnya pada borang.

Apabila anda menambah medan Tarikh/Masa, anda boleh menentukan format tarikh yang anda inginkan untuk medan. Anda boleh menggunakan format yang dipratentukan atau mencipta format tersuai. Teruskan membaca untuk mengetahui selanjutnya.

Dalam artikel ini

Gambaran keseluruhan

Menambah medan tarikh/masa pada jadual

Menggunakan format untuk medan tarikh/masa

Entri data tarikh/masa panduan menggunakan topeng input

Anda boleh menggunakan format yang dipratentukan atau tersuai

Gambaran keseluruhan

Access menyimpan data tarikh/masa sebagai nombor perpuluhan: bahagian integer nilai tersebut mewakili tarikh dan baki nombor menunjukkan masa. Oleh sebab data tarikh/masa berbentuk angka maka ia mudah untuk menjalankan kiraan, seperti menentukan umur.

Format paparan

Biasanya, individu tidak ingin melihat nilai sebenar medan tarikh/masa – ia tidak kelihatan seperti tarikh atau masa kepada individu. Apabila anda menggunakan nilai tarikh/masa, Access memaparkan ia dalam format yang mudah dibaca seperti 11/22/2011. Jika anda tidak memberikan capaian format untuk menggunakan, ia secara automatik memaparkan tarikh dan masa dalam format umum tarikh dan masa yang lama.

Julat nilai yang sah

Access tidak menerima tarikh yang berada di luar julat nilai yang disokong – tetapi melainkan anda ahli arkeologi, pakar sejarah atau dalam aliran yang sama, anda tidak perlu menggunakan tarikh seperti itu. Nilai tarikh/masa boleh berjulat dari -657,434.0 (1 Januari 100 T.M. 00:00:00) hingga 2,958,465.9999 (31 Disember 9999 T.M. 23:59:59).

Jika anda memasukkan data di luar julat tersebut atau jika Access tidak mengenali input anda sebagai tarikh, mesej ralat memberikan anda pilihan untuk memasukkan nilai baru atau menukar medan kepada teks.

Untuk maklumat lanjut tentang jenis data tarikh/masa, lihat artikel pengenalan kepada jenis data dan sifat medan.

Perbezaan dalam aplikasi web Access atau pangkalan data web

Terdapat beberapa perkara mengenai medan Tarikh/Masa yang tidak berfungsi dalam cara yang sama dalam aplikasi Access atau pangkalan data web seperti dalam pangkalan data desktop. Apabila bekerja dalam aplikasi Access atau pangkalan data web, sentiasa ingat pengehadan ini:

 • Anda tidak mempunyai bilangan format tarikh dipratentukan untuk dipilih seperti yang tersedia untuk pangkalan data desktop – tetapi anda boleh memasukkan format tersuai yang meniru format dipratentukan.

 • Pandangan Reka Bentuk Jadual tidak tersedia dalam pangkalan data web – tetapi anda boleh membuat perubahan reka bentuk jadual, termasuk menambah medan Tarikh/Masa dalam pandangan Helaian Data.

 • Anda tidak boleh menggunakan topeng input. Dalam aplikasi Access anda boleh menggunakan petunjuk input, tetapi ia tidak memandu input - ia pudar apabila anda mula memasukkan data.

Halaman atas

Menambah medan Tarikh/Masa pada jadual

Dalam aplikasi Access atau pangkalan data desktop, anda boleh menggunakan pandangan Reka Bentuk untuk menambah medan pada jadual. Dalam pangkalan data web, anda menggunakan pandangan Helaian Data

Menambah medan pada aplikasi atau pangkalan data desktop

 1. Buka jadual dalam pandangan Reka Bentuk.

 2. Dalam baris seterusnya yang tersedia, taipkan nama untuk medan baru anda dalam kotak Nama Medan.

 3. Dalam kotak Jenis Data, pilih Tarikh/Masa daripada senarai.

Menambah medan Tarikh/Masa dalam pandangan Reka Bentuk

Menambah medan pada pangkalan data web

 1. Buka jadual.

 2. Klik Medan kemudian dalam kumpulan Tambah & Padam, klik Tarikh & Masa.

 3. Taipkan nama untuk medan baru.

Menambah medan Tarikh/Masa dalam pandangan Helaian Data

Halaman atas

Menggunakan format pada medan Tarikh/Masa

Access menyediakan beberapa format yang dipratentukan untuk data tarikh dan masa, tetapi jika format ini memenuhi keperluan anda, anda boleh menentukan format tersuai. Format lalai ialah format tarikh umum — m/dd/yyyy h: mm: ss AM/PM.

Nota:  Seksyen ini tidak berkenaan dengan pangkalan data web. Dalam pangkalan web, anda hanya mempunyai dua pilihan format tarikh: Tarikh Pendek dan Tarikh Panjang. Anda setkan format dalam pandangan Helaian Data – dengan medan Tarikh/Medan dipilih, klik Medan dan dalam kumpulan Sifat, klik Format dan pilih format yang anda inginkan.

Menggunakan format yang dipratentukan

 1. Buka jadual dalam pandangan Reka Bentuk. Jika anda belum mempunyai medan Tarikh/Masa, tambahnya (lihat seksyen sebelumnya untuk langkah).

 2. Dalam seksyen atas grid reka bentuk, pilih medan Tarikh/Masa yang anda ingin formatkan.

 3. Dalam seksyen Sifat Medan, klik anak panah dalam kotak sifat Format dan pilih format daripada senarai juntai bawah.

  Sifat Format bagi medan Tarikh/Masa

 4. Selepas anda memilih format, tag pintar Opsyen kemas kini sifat muncul dan membolehkan anda untuk menggunakan format baru anda pada medan jadual dan kawalan borang yang akan secara logik mewarisi ia. Untuk menggunakan perubahan anda di seluruh pangkalan data, klik tag pintar, dan kemudian klik Format kemas kini di mana-mana nama medan digunakan. Dalam kes ini, nama medan ialah nama bagi medan tarikh/masa anda.

 5. Untuk menggunakan perubahan anda pada keseluruhan pangkalan data, apabila kotak dialog Kemas Kini Sifat muncul dan memaparkan borang dan objek lain yang akan mewarisi format baru. Klik Ya.

 6. Simpan perubahan anda dan bertukar kepada pandangan Helaian Data untuk melihat sama ada format memenuhi keperluan anda.

Menggunakan format tersuai

Untuk mencipta format tersuai, anda perlu memasukkan corak aksara dalam sifat Format bagi medan. Format tersuai untuk medan Tarikh/Masa boleh mengandungi dua seksyen — satu untuk tarikh dan satu lagi untuk masa — dan anda boleh memisahkan seksyen dengan koma bernoktah.

Apabila anda menggunakan format tersuai pada medan Tarikh/Masa, anda boleh menggabungkan format berlainan dengan mewujudkan dua seksyen, satu untuk tarikh dan satu lagi untuk masa. Dalam tika sedemikian, anda boleh memisahkan seksyen dengan koma bernoktah. Contohnya, anda boleh menggabungkan format Tarikh Umum dan Masa Panjang seperti berikut: b/hh/tttt;j:mm:ss. Untuk menggunakan format tarikh atau masa tersuai, lengkapkan langkah-langkah berikut:

 1. Dalam anak tetingkap navigasi, klik kanan jadual yang anda ingin bekerja dengan dan kemudian klik Pandangan Reka bentuk.

 2. Dalam seksyen atas grid reka bentuk, pilih medan Tarikh/Masa yang anda ingin formatkan.

 3. Dalam seksyen bawah, klik kotak sifat Format dan kemudian masukkan format tersuai menggunakan aksara daripada Ruang letak format tersuai dan pemisahJadual.

 4. Selepas anda memasukkan format, tag pintar Opsyen kemas kini sifat muncul dan membolehkan anda menggunakan format untuk medan jadual dan kawalan borang yang akan secara logik mewarisi ia. Untuk menggunakan perubahan anda di seluruh pangkalan data, klik tag pintar, dan kemudian klik Format kemas kini di mana-mana nama medan digunakan. Dalam kes ini, nama medan ialah nama bagi medan tarikh/masa anda.

 5. Jika anda memilih untuk menggunakan perubahan anda pada keseluruhan pangkalan data, kotak dialog Kemas Kini Sifat muncul dan memaparkan borang dan objek lain yang akan mewarisi format baru. Klik Ya untuk menggunakan format.

 6. Simpan perubahan anda kemudian bertukar kepada pandangan Helaian Data untuk melihat sama ada format memenuhi keperluan anda.

Halaman atas

Memandu entri data tarikh/masa menggunakan topeng input

Apabila anda inginkan pengguna memasukkan data tarikh/masa dalam format yang ditentukan, gunakan topeng input. Topeng input boleh digunakan pada medan dalam jadual, set keputusan pertanyaan dan untuk mengawal borang dan laporan. Topeng input tidak mempengaruhi cara data dipaparkan secara langsung – ia ditentukan oleh format, seperti yang dibincangkan dalam seksyen terdahulu.

Nota:  Anda tidak boleh mencipta topeng input dalam aplikasi Access atau dalam pangkalan data web.

Menambah topeng input

 1. Pilih medan Tarikh/Masa kemudian dalam seksyen bawah pada grid reka bentuk, pada tab Umum, klik sifat Topeng Input.

 2. Bestari Topeng Input terbuka dan memandu anda untuk memilih format Topeng Input.

 3. Untuk menggunakan format, klik Ya kemudian klik Simpan.

Halaman atas

Format dipratentukan atau tersuai yang anda boleh gunakan

Format yang dipratentukan, dengan contoh

Format

Perihalan

Contoh

Tarikh Umum

(Lalai) Memaparkan nilai tarikh sebagai nombor dan nilai masa sebagai jam, minit dan saat diikuti dengan AM atau PM. Untuk kedua-dua nilai, Access menggunakan pemisah tarikh dan masa yang ditentukan dalam seting rantau Windows anda. Jika nilai tidak mempunyai komponen masa, Access memaparkan tarikh sahaja. Jika nilai tidak mempunyai komponen tarikh, Access memaparkan masa sahaja.

06/30/2015 10:10:42 AM

Tarikh Panjang

Memaparkan nilai tarikh sahaja, seperti yang ditentukan dalam format Tarikh Panjang dalam seting rantau Windows anda.

Isnin, 29 Ogos 2012

Tarikh Sederhana

Memaparkan tarikh sebagai hh/bbb/tt, tetapi menggunakan pemisah tarikh yang ditentukan dalam seting rantau Windows anda.

29/Ogo/12
29-Ogo-12

Tarikh Pendek

Memaparkan nilai tarikh, seperti yang ditentukan oleh format Tarikh Pendek dalam seting rantau Windows anda.

8/29/2012
8-29-2012

Masa Panjang

Memaparkan jam, minit dan saat diikuti dengan AM atau PM. Access menggunakan pemisah yang ditentukan dalam seting Masa dalam seting rantau Windows anda.

10:10:42 AM

Masa Sederhana

Memaparkan jam dan minit diikuti dengan AM atau PM. Access menggunakan pemisah yang ditentukan dalam seting Masa dalam seting rantau Windows anda.

10:10 AM

Masa Pendek

Memaparkan jam dan minit sahaja. Access menggunakan pemisah yang ditentukan dalam seting Masa dalam seting rantau Windows anda.

10:10

Ruang letak dan pemisah format tersuai

Gunakan sebarang kombinasi komponen berikut untuk membina format tersuai. Contohnya, untuk memaparkan minggu dalam tahun dan hari dalam minggu, taipkan ww/w.

Penting: Format tersuai yang tidak konsisten dengan seting tarikh/masa yang ditentukan dalam seting rantau Windows akan diabaikan. Untuk maklumat lanjut mengenai seting rantau Windows, lihat Bantuan Windows.

Komponen format tarikh

Format

Perihalan

h

Hari dalam bulan dalam satu atau dua digit angka, apabila perlu (1 hingga 31).

hh

Hari dalam bulan dalam dua digit angka (01 hingga 31).

hhh

Tiga huruf pertama bagi hari minggu (Ahd hingga Sab).

hhhh

Nama penuh hari minggu (Ahad hingga Sabtu).

m

Hari dalam minggu (1 hingga 7).

mm

Minggu dalam tahun (1 hingga 53).

b

Bulan dalam tahun dalam satu atau dua digit angka, apabila perlu (1 hingga 12).

bb

Bulan dalam tahun dalam dua digit angka (01 hingga 12).

bbb

Tiga huruf pertama bagi bulan (Jan hingga Dis).

bbbb

Nama penuh bagi bulan (Januari hingga Disember).

q

Suku dalam tahun (1 hingga 4).

t

Bilangan hari dalam tahun (1 hingga 366).

tt

Dua digit terakhir bagi tahun (01 hingga 99).

tttt

Tahun penuh (0100 hingga 9999).

Komponen format masa

Format

Perihalan

j

Jam dalam satu atau dua digit, apabila perlu (0 hingga 23).

jj

Jam dalam dua digit (00 hingga 23).

n

Minit dalam satu atau dua digit, apabila perlu (0 hingga 59).

nn

Minit dalam dua digit (00 hingga 59).

s

Saat dalam satu atau dua digit, apabila perlu (0 hingga 59).

ss

Saat dalam dua digit (00 hingga 59).

Komponen format jam

Format

Perihalan

AM/PM

Jam dua belas jam dengan huruf besar "AM" atau "PM," mengikut kesesuaian. Contohnya, 9:34PM.

am/pm

Jam dua belas jam dengan huruf kecil "am" atau "pm," mengikut kesesuaian. Contohnya, 9:34pm.

A/P

Jam dua belas jam dengan huruf besar "A" atau "P," mengikut kesesuaian. Contohnya, 9:34P.

a/p

Jam dua belas jam dengan huruf kecil "a" atau "p," mengikut kesesuaian. Contohnya, 9:34p.

AMPM

Jam dua belas jam dengan penentu pagi/tengah hari yang bersesuaian sebagaimana ditentukan dalam seting rantau Windows

Komponen pemisah

Nota: Pemisah disetkan dalam seting rantau Windows.

Pemisah dipaparkan sebagai sebahagian daripada nilai tarikh/masa. Selain pemisah tarikh (/) dan masa (:) standard, anda boleh menggunakan sebarang rentetan pendek aksara yang dikurung dalam tanda petikan sebagai pemisah tersuai. Tanda petikan tidak dipaparkan. Contohnya, "," memaparkan koma.

Pemisah

Perihalan

:

Pemisah untuk format masa; Contohnya JJ: mm

/

Pemisah untuk format tarikh; Contohnya BBB/tttt

Halaman atas

Nota: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×