Mencipta medan carian

Penting: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Mencipta medan carian dalam Jadual Microsoft Office Access anda boleh membantu meningkatkan kecekapan proses entri data untuk pangkalan data anda. Medan carian boleh memaparkan nilai mesra pengguna yang terikat nilai lain dalam data Jadual atau nilai senarai sumber. Contohnya, medan carian boleh memaparkan nama kenalan yang terikat Nombor ID kenalan masing-masing dalam Jadual, pertanyaan atau senarai.

Artikel ini menerangkan jenis medan carian dan kemudian menunjukkan anda cara dan masa untuk mencipta setiap jenis.

Apakah yang anda ingin lakukan?

Pilih jenis medan carian

Mencipta medan carian

Masa untuk menggunakan berbilang nilai dalam medan carian

Mengalih keluar sifat carian

Pilih jenis medan carian

Medan carian memaparkan senarai nilai yang pengguna boleh pilih. Ini boleh menjadikan entri data lebih cepat dan lebih tepat. Apabila data yang dimasukkan dalam medan sudah wujud dalam Jadual lain, anda boleh mengelakkan ralat duplikasi dan mungkin daripada memasuki kembali data. Medan carian boleh ringkas atau kompleks. Medan carian ringkas membolehkan anda menyimpan nilai tunggal semasa carian kompleks medan atau medan Carian Berbilang nilai yang membolehkan anda menyimpan berbilang nilai yang dipaparkan dalam kotak kombo atau kawalan kotak senarai. Untuk setiap entri dalam medan berbilang nilai, nilai paparan adalah "melihat" berdasarkan nilai terikat yang sepadan. Apabila medan carian dilihat atau dicapai dalam helaian data, ia dipanggil lajur carian. Dua jenis medan carian yang anda boleh cipta ialah senarai carian dan senarai nilai.

Gunakan senarai carian

Apabila medan carian berdasarkan senarai carian, medan mendapatkan data daripada jadual atau sedia ada pertanyaan dalam pangkalan data. Dalam jenis carian, Jadual berkaitan dan apabila nilai dalam sumber data hasil perubahan, data semasa tersedia dalam medan carian.

Menggunakan senarai nilai carian

Apabila medan carian berdasarkan senarai nilai carian, medan carian memperoleh datanya dari senarai nilai yang anda taipkan dalam apabila anda mencipta medan. Jenis ini medan carian adalah ideal apabila anda mempunyai set nilai yang tidak berubah biasanya terhad.

Mencipta medan carian

Anda boleh mencipta medan carian dalam pandangan Reka bentuk atau helaian data. Untuk mengubah medan sedia ada kepada medan carian, gunakan pandangan Reka bentuk dan mengubah lansung yang. Untuk menambah medan carian baru, sama ada menggunakan Jadual atau sedia ada pertanyaan sebagai sumber data hasil yang untuk medan carian anda atau mencipta senarai nilai anda sendiri. Seksyen berikut menerangkan kedua-dua cara untuk mencipta medan carian.

Mencipta medan carian berdasarkan sumber data Jadual atau pertanyaan

 1. Buka Jadual dalam pandangan helaian data dan klik pengepala lajur yang anda ingin mencipta medan carian.

 2. Klik lansung carian & perhubungan .

  Pandangan medan Carian

 3. Dalam anak Bestari carian pilih saya ingin medan carian untuk mendapatkan nilai daripada jadual atau pertanyaan lain dipilih, dan kemudian klik berikut.

Nota: Jika medan carian dipautkan ke senarai SharePoint, sebarang pengeditan untuk data mesti dibuat pada senarai SharePoint.

 1. Untuk memilih sumber untuk nilai medan carian, pilih daripada opsyen Jadual, pertanyaanatau kedua-dua .

Jika aplikasi yang telah direka bentuk untuk Web, tetapi Jadual sumber berada dalam mod klien, ia mesti mempunyai kunci primer berangka atau Access memaparkan mesej ralat. Jika ini berlaku, anda mesti mencipta kunci primer angka untuk jadual daripada pandangan Reka bentuk dan kemudian kembali ke mod Web untuk mencipta medan carian. Untuk maklumat lanjut mengenai mereka bentuk Jadual dalam mod Web, lihat membina pangkalan data untuk berkongsi di Web.

 1. Pilih jadual atau pertanyaan daripada senarai, kemudian klik Berikut.

 2. Dari senarai Medan tersedia , pilih medan yang anda ingin tambah, dan kemudian klik yang > butang untuk menambahkannya pada senarai medan terpilih. Pastikan medan yang dipilih atau medan muncul dalam senarai medan yang dipilih, ulangi untuk menambah medan tambahan sehingga anda telah menambah semua medan yang diperlukan dan kemudian klik berikut.

 3. Jika anda memilih berbilang medan, dan anda ingin menentukan opsyen isihan untuk medan carian, pilih anak panah bawah bersebelahan medan pengisihan pertama, dan kemudian klik nama medan yang anda ingin Isih nilai.

 4. Untuk mengubah tertib isihan, klik butang menaik , dan kemudian klik berikut.

 5. Untuk melaraskan lebar medan carian, gunakan tetikus untuk menyeret lajur kepada lebar pilihan anda, dan kemudian klik berikut.

Nota: Anda boleh melaraskan lebar lajur medan carian, tetapi jika anda mengurangkan lebar supaya ia tidak lagi kelihatan, ia tidak akan dipaparkan.

Petua: Biarkan kotak semak Sembunyikan lajur kunci dipilih agar sesiapa yang menggunakan lajur carian yang melihat nilai yang anda inginkan mereka melihat dalam medan sahaja dan bukan nilai dalam medan kunci primer.

 1. Taipkan nama label untuk medan carian.

 2. Untuk mencipta lajur carian berbilang nilai, pilih kotak semak Benarkan berbilang nilai .

Nota: Benarkan berbilang nilai mesti dipilih untuk mendayakan Menyimpan berbilang nilai. Lihat seksyen apabila Benarkan berbilang nilai dalam medan carian.

daripada bestari carian, pilih opsyen carian berbilang nilai

 1. Klik selesai, klik tab fail, dan kemudian klik Simpan.

Petua: Untuk mengesahkan atau mengubah sifat untuk medan carian, buka Jadual dalam pandangan Reka bentuk dan sifat tersedia pada tab carian , di bawah Sifat medan.

Menggunakan jadual atau pertanyaan sebagai sumber data bagi medan carian

halaman atas

Mencipta medan carian yang berdasarkan senarai nilai

 1. Dalam anak tetingkap navigasi, klik kanan jadual yang anda ingin bekerja dengan dan kemudian klik Pandangan Reka bentuk.

 2. Klik sel dalam lajur Jenis Data yang sepadan dengan lajur yang anda ingin tentukan sebagai medan carian, klik anak panah ke bawah dan pilih lansung pada, dan kemudian klik Bestari carian.

Nota: Jika Access memaparkan mesej bahawa ia tidak dapat memulakan Bestari carian, anda perlu mengubah medan lansung.

 1. Dalam Bestari carian, pilih saya akan taipkan nilai yang saya inginkandan klik berikut.

 2. Pada halaman berikut Bestari, taipkan bilangan lajur yang anda inginkan dalam senarai carian anda.

Nota: Anda boleh melaraskan lebar lajur medan carian, tetapi jika anda mengurangkan lebar supaya ia tidak lagi kelihatan, ia tidak akan dipaparkan.

 1. Taipkan nilai yang anda inginkan dipaparkan dalam senarai carian, dan kemudian klik berikut.

Anda boleh mengedit senarai nilai terus dalam kotak teks sumber baris daripada sifat medan carian.

 1. Jika anda menyatakan lebih daripada satu lajur dalam langkah 4, anda mesti memilih lajur yang anda akan gunakan untuk mengenal pasti setiap nilai unik. Dalam kotak Medan tersedia , dwiklik lajur yang anda ingin gunakan untuk mengenal pasti setiap nilai unik, dan kemudian klik berikut.

Nota: Langkah ini tidak akan muncul jika anda tidak menentukan lebih daripada satu lajur dalam langkah 4.

 1. Pada halaman berikut Bestari, taipkan nama label untuk medan carian.

 2. Jika anda mencipta lajur carian berbilang nilai, pilih kotak semak Benarkan berbilang nilai .

  Nota: Benarkan berbilang nilai mesti dipilih untuk mendayakan Menyimpan berbilang nilai. Lihat seksyen apabila Benarkan berbilang nilai dalam medan carian.

 3. Klik selesai dan klik Ya untuk menyimpan perubahan anda.

Halaman Atas

Masa untuk menggunakan berbilang nilai dalam medan carian

Pertimbangkan membenarkan berbilang nilai untuk dipaparkan dalam medan carian jika mana-mana syarat berikut menggunakan cara yang digunakan pangkalan data anda:

 • Anda mempunyai senarai nilai semasa yang membenarkan pengguna beberapa pilihan entri data.

 • Jika pangkalan data anda kerap mencapai laman SharePoint.

 • Pangkalan data anda dipautkan ke laman SharePoint.

Semasa membenarkan penggunaan berbilang nilai dalam medan adalah berguna, ia juga boleh mengurangkan kefungsian pangkalan data jika anda mengalihkannya ke pelayan.

Amaran: Sebaik sahaja anda mencipta medan Carian Berbilang nilai sumber data yang adalah Jadual sedia ada, anda tidak akan dapat mengubah lansung yang atau saiz medan bagi medan carian tanpa pertama memadamkan perhubungan.

Mengeset atau mengubah sifat medan carian

Apabila anda menggunakan Bestari carian, sifat medan carian secara automatik disetkan. Walau bagaimanapun, anda boleh mengubah suai sifat ini untuk mengubah kelakuan medan carian.

 • Dalam anak tetingkap navigasi, klik kanan jadual yang anda ingin bekerja dengan dan kemudian klik Pandangan Reka bentuk.

 • Klik medan yang sifat carian yang anda ingin ubah.

 • Klik tab carian .

 • Klik anak panah juntai bawah bersebelahan sifat yang anda ingin ubah dan Pilih opsyen yang anda inginkan.

Jadual berikut menyenaraikan sifat medan carian yang anda boleh mengesetkan atau mengubah.

Sifat

Tindakan

Kawalan Paparan

Bergantung pada jenis kawalan, jenis yang boleh disetkan kepada salah satu yang berikut:

Kotak semak Yes/No medan sahaja.

 • Kotak teks     Menunjukkan kandungan yang telah dimasukkan oleh pengguna.

 • Kotak senarai     Menunjukkan senarai nilai dalam tetingkap terbuka.

 • Kotak kombo     Menunjukkan nilai yang terpilih apabila ditutup dan menunjukkan senarai nilai apabila terbuka yang tersedia.

Nota: Seting Paparan kawalansifat untuk kotak semakKotak teks atau menyahdayakan carian.

Jenis Sumber Baris

Pilih sama ada untuk mengisi medan carian dengan nilai daripada jadual atau pertanyaan lain atau daripada senarai nilai yang anda tentukan. Anda juga boleh memilih untuk mengisi senarai dengan nama medan dalam Jadual atau pertanyaan.

Sumber Baris

Menentukan Jadual, pertanyaan atau senarai nilai yang membekalkan nilai bagi medan carian. Apabila sifat Jenis sumber baris disetkan kepada Jadual/pertanyaan atau Senarai medan, sifat ini harus disetkan kepada nama Jadual, pertanyaan atau kenyataan SQL yang mewakili pertanyaan. Apabila sifat Jenis sumber baris disetkan kepada Senarai nilai, sifat ini sepatutnya mengandungi senarai nilai yang dipisahkan dengan koma bernoktah.

Lajur Sempadan

Menentukan lajur dalam sifat Sumber baris yang membekalkan nilai yang disimpan dengan medan carian. Nilai ini boleh julat dari 1 untuk bilangan lajur dalam sifat Sumber baris .

Kiraan Lajur

Tentukan bilangan lajur dalam sumber baris yang boleh dipaparkan dalam lajur carian. Sifat ini boleh menjadi nilai integer dari 1 hingga 255.

Tajuk Lajur

Menentukan sama ada untuk memaparkan tajuk lajur. Nilai boleh tiada (lalai) atau Ya.

Lebar Lajur

Masukkan lebar lajur untuk setiap lajur. Contohnya, jika anda tidak ingin untuk memaparkan lajur, seperti nombor ID, anda boleh menentukan 0 untuk lebar.

Baris Senarai

Tentukan bilangan baris yang muncul apabila anda memaparkan lajur carian.

Lebar Senarai

Menentukan lebar kawalan yang muncul apabila anda memaparkan lajur carian.

Hadkan Kepada Senarai

Pilih sama ada pengguna boleh memasukkan nilai yang tidak ditemui dalam senarai.

Benarkan Berbilang Nilai

Tentukan sama ada medan carian menggunakan medan berbilang nilai dan membenarkan berbilang nilai dipilih. Seting ini mungkin tidak (lalai) atau Ya. Jika anda memilih Ya, pengguna akan dapat memilih berbilang nilai daripada sifat Sumber baris untuk setiap rekod. Untuk maklumat lanjut tentang menggunakan Lihat opsyen ini; Masa untuk membenarkan berbilang nilai dalam medan carian.

Benarkan Pengeditan Senarai Nilai

Tentukan jika item dalam senarai nilai medan carian boleh diedit. Apabila disetkan kepada Ya, mengklik kanan medan carian memaparkan opsyen menu Edit item senarai . Jika medan carian anda mempunyai lebih daripada satu lajur, sifat ini diabaikan.

Borang Edit Item Senarai

Menentukan borang sedia ada yang anda boleh gunakan untuk mengedit item senarai dalam medan carian.

Tunjukkan Hanya Nilai Sumber Baris

Menunjukkan hanya nilai yang sepadan dengan sumber baris semasa apabila Benarkan Berbilang Nilai disetkan kepada Ya.

Halaman Atas

Mengalih keluar sifat carian

 1. Dalam anak tetingkap navigasi, klik kanan jadual yang anda ingin bekerja dengan dan kemudian klik Pandangan Reka bentuk.

 2. Pilih medan yang sifat carian yang anda ingin alih keluar.

 3. Klik tab carian .

 4. Dalam senarai juntai bawah Paparan kawalan , klik Kotak teks, kemudian simpan perubahan.

Halaman Atas

Nota: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×