Mencipta makro

Important: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Anda boleh mencipta macro melaksanakan siri tindakan tertentu, dan anda boleh mencipta macro group melaksanakan siri tindakan yang berkaitan.

Dalam Microsoft Office Access 2007, makro boleh terkandung dalam makro objek (kadangkala dipanggil kendiri makro), atau ia boleh dibenamkan ke sifat peristiwa borang, laporan atau kawalan. Makro terbenam menjadi sebahagian daripada objek atau kawalan mereka terbenam. Objek makro yang kelihatan dalam anak tetingkap navigasi, di bawah makro; makro terbenam adalah tidak.

Apakah yang anda ingin lakukan?

Mengetahui tentang pembina makro

Mencipta makro kendiri

Mencipta kumpulan makro

Mencipta makro terbenam

Mengedit makro

Menggunakan syarat untuk mengawal tindakan makro

Ketahui lebih lanjut tentang tindakan makro

Mengetahui tentang pembina makro

Anda menggunakan pembina makro untuk mencipta dan mengubah suai makro. Untuk membuka pembina makro:

 • Pada tab Cipta , dalam Kumpulan lain , klik makro. Jika perintah ini tidak tersedia, klik anak panah di bawah modul atau butang Modul kelas , dan kemudian klik makro. Imej butang

  Pembina makro dipaparkan.

Pembina Makro

Dalam tetingkap pembina makro, anda membina senarai tindakan yang anda ingin menjalankan apabila menjalankan makro. Apabila anda mula-mula membuka pembina makro, lajur tindakan , lajur argumen dan lajur komen dipaparkan.

Di bawah Tindakan argumen, anda masukkan dan edit argumen di sebelah kiri untuk setiap tindakan makro, jika mana-mana yang diperlukan. Kotak perihalan yang memberikan anda Perihalan pendek bagi setiap tindakan atau argumen dipaparkan di sebelah kanan. Klik tindakan atau argumen tindakan untuk membaca Perihalan dalam kotak.

Anda boleh menggunakan perintah pada tab Reka bentuk pembina makro untuk mencipta, menguji dan menjalankan makro.

Jadual berikut menerangkan perintah yang tersedia pada tab Reka bentuk .

Mengumpul

Perintah

Perihalan

Alat

Jalankan

Melaksanakan tindakan yang disenaraikan dalam makro.

Langkah tunggal

Mendayakan mod langkah tunggal. Apabila anda menjalankan makro dalam mod ini, setiap tindakan yang dilaksanakan satu demi satu. Selepas setiap tindakan selesai, kotak dialog Langkah tunggal makro dipaparkan. Klik langkah dalam kotak dialog untuk menuju ke tindakan berikut. Klik Berhenti semua makro untuk berhenti ini dan sebarang makro lain yang sedang berjalan. Klik teruskan untuk keluar dari mod langkah tunggal dan untuk melaksanakan tindakan baki tanpa berhenti.

Pembina

Apabila anda memasukkan argumen tindakan yang boleh mengandungi satu expression, butang ini didayakan. Klik pembina untuk membuka kotak dialog Pembina ungkapan , yang anda boleh gunakan untuk membina ungkapan.

Baris

Selitkan baris

Menyelitkan satu atau lebih baris kosong tindakan di atas baris yang dipilih atau baris.

Padam baris

Memadamkan tindakan dipilih baris atau baris.

Tunjukkan/Sembunyikan

Tunjukkan semua tindakan

Memaparkan lebih atau kurang tindakan makro dalam senarai juntai bawah tindakan .

 • Untuk memaparkan senarai panjang tindakan makro, klik Tunjukkan semua tindakan. Apabila senarai panjang tindakan makro tersedia, butang Tunjukkan semua tindakan muncul dipilih. Jika anda memilih tindakan makro dari senarai tindakan makro ini lagi, kemudian anda mungkin perlu memberikan status Amanah eksplisit pangkalan data sebelum anda boleh menjalankan tindakan.

 • Untuk bertukar daripada senarai panjang tindakan makro kepada senarai lebih pendek yang dipaparkan hanya tersebut tindakan makro yang boleh digunakan dalam pangkalan data yang tidak dipercayai, pastikan butang Tunjukkan semua tindakan tidak dipilih.

  Tip: Jika butang Tunjukkan semua tindakan dipilih, klik butang Tunjukkan semua tindakan untuk mengosongkan pilihan. Apabila butang Tunjukkan semua tindakan tidak dipilih, senarai lebih pendek tindakan makro yang dipercayai akan tersedia.

Nama makro

Menunjukkan atau menyembunyikan lajur Nama makro . Nama makro yang diperlukan dalam Kumpulan makro untuk membezakan makro individu dari satu sama lain, tetapi sebaliknya, nama makro adalah pilihan. Untuk maklumat lanjut, lihat seksyen mencipta kumpulan makro.

Syarat

Menunjukkan atau menyembunyikan lajur syarat . Anda menggunakan lajur ini untuk memasukkan ungkapan yang mengawal apabila tindakan dilaksanakan.

Argumen

Menunjukkan atau menyembunyikan lajur argumen . Lajur ini memaparkan argumen untuk setiap tindakan makro dan menjadikannya lebih mudah dibaca melalui makro anda. Jika lajur argumen tidak dipaparkan, anda perlu klik setiap tindakan dan baca argumen di bawah Argumen tindakan. Anda tidak boleh memasukkan argumen dalam lajur argumen .

Tip: Pembina makro telah direka bentuk dalam Access 2010 untuk menjadikannya lebih mudah untuk mencipta, mengubah suai dan berkongsi makro Access.

Halaman Atas

Mencipta makro kendiri

 1. Pada tab Cipta , dalam Kumpulan lain , klik makro. Jika perintah ini tidak tersedia, klik anak panah di bawah modul atau butang Modul kelas , dan kemudian klik makro. Imej butang

  Pembina makro dipaparkan.

 2. Menambahkan tindakan makro:

  • Dalam pembina makro, klik sel kosong pertama dalam lajur tindakan .

  • Taipkan tindakan yang anda ingin gunakan, atau klik anak panah untuk memaparkan senarai tindakan yang tersedia, kemudian pilih tindakan yang anda ingin gunakan.

   Pilih tindakan makro

  • Di bawah Tindakan argumen (di bahagian bawah pembina makro), tentukan argumen untuk tindakan, jika mana-mana yang diperlukan.

   Masukkan argumen tindakan

   Note: 

   • Sambil anda menaip argumen dalam anak tetingkap Tindakan argumen , ia dipaparkan dalam lajur argumen dalam senarai tindakan. Namun, lajur argumen adalah untuk paparan sahaja; anda tidak boleh memasukkan argumen dalam lajur tersebut.

   • Untuk melihat Perihalan pendek bagi setiap argumen, dalam anak tetingkap Argumen tindakan , klik dalam kotak argumen, dan kemudian Baca Perihalan dalam kotak bersebelahan.

    Petua

    • Untuk ada action argument seting yang ialah nama objek pangkalan data, anda boleh mengesetkan argumen dengan menyeret objek dari anak tetingkap Navigasi ke kotak argumen tindakan yang Nama objek .

    • Anda juga boleh mencipta tindakan dengan menyeret objek pangkalan data dari anak tetingkap navigasi untuk baris yang kosong dalam pembina makro. Jika anda menyeret Jadual, pertanyaan, borang, laporan atau modul untuk pembina makro, Access menambah tindakan yang membuka jadual, pertanyaan, borang atau laporan. Jika anda menyeret makro untuk pembina makro, Access menambah tindakan yang menjalankan makro.

  • Secara pilihan, taipkan komen untuk tindakan dalam lajur komen .

 3. Untuk menambah lebih banyak tindakan makro, beralih ke baris tindakan lain, dan kemudian ulangi langkah 2.

Apabila anda menjalankan makro, Access menjalankan tindakan dalam tertib yang anda senarai mereka.

Halaman Atas

Mencipta kumpulan makro

Jika anda ingin kumpulkan beberapa makro yang berkaitan dalam satu objek makro, anda boleh mencipta kumpulan makro.

 1. Pada tab Cipta , dalam Kumpulan lain , klik makro. Jika perintah ini tidak tersedia, klik anak panah di bawah modul atau butang Modul kelas , dan kemudian klik makro. Imej butang

  Pembina makro dipaparkan.

 2. Pada tab Reka bentuk , dalam Kumpulan Tunjukkan/Sembunyikan , klik Nama makro Imej Butang jika ia belum lagi dipilih.

  Lajur Nama makro dipaparkan dalam pembina makro.

  Note: Dalam Kumpulan makro, nama makro yang diperlukan untuk membezakan makro individu dari satu sama lain. Nama makro muncul pada baris yang sama sebagai tindakan makro yang pertama. Lajur nama makro dibiarkan kosong untuk sebarang tindakan berikutnya dalam makro. Makro tamat apabila nama makro berikut dihadapi.

 3. Dalam lajur Nama makro , taipkan nama untuk makro pertama dalam Kumpulan makro.

 4. Menambah tindakan yang anda inginkan makro pertama untuk menjalankan:

  • Dalam lajur tindakan , klik anak panah untuk memaparkan senarai tindakan.

  • Klik tindakan yang anda ingin gunakan.

  • Di bawah Tindakan argumen, tentukan argumen untuk tindakan, jika mana-mana yang diperlukan.

   Untuk melihat Perihalan pendek bagi setiap argumen, klik dalam kotak argumen, dan kemudian Baca perihalan di sebelah kanan argumen.

   Petua

   • Untuk argumen tindakan seting yang ialah nama objek pangkalan data, anda boleh Setkan argumen dengan menyeret objek dari anak tetingkap Navigasi ke kotak argumen tindakan yang Nama objek .

   • Anda juga boleh mencipta tindakan dengan menyeret objek pangkalan data dari anak tetingkap navigasi untuk baris yang kosong dalam pembina makro. Jika anda menyeret Jadual, pertanyaan, borang, laporan atau modul untuk pembina makro, Access menambah tindakan yang membuka jadual, pertanyaan, borang atau laporan. Jika anda menyeret makro untuk pembina makro, Access menambah tindakan yang menjalankan makro.

  • Secara pilihan, taipkan komen untuk tindakan.

 5. Bergerak ke baris kosong yang berikut, dan kemudian taipkan nama untuk makro berikut dalam lajur Nama makro .

 6. Menambah tindakan yang anda inginkan makro untuk menjalankan.

 7. Ulangi langkah 5 dan 6 untuk setiap makro dalam Kumpulan makro.

Ilustrasi berikut menunjukkan kumpulan kecil makro. Kumpulan makro mengandungi dua makro, nama yang dipaparkan dalam lajur Nama makro . Setiap makro mengandungi dua tindakan.

Contoh kumpulan makro

Note: 

 • Apabila anda menyimpan Kumpulan makro, nama yang anda tentukan ialah nama Kumpulan makro. Dalam contoh sebelumnya, nama Kumpulan makro ialah Macro3. Nama ini dipaparkan di bawah makro dalam anak tetingkap navigasi. Untuk merujuk kepada makro yang individu dalam Kumpulan makro, gunakan sintaks ini:

  macrogroupname.macroname

  Contohnya, dalam ilustrasi sebelumnya, Macro3.FoundMsg merujuk makro kedua dalam Kumpulan makro.

 • Jika anda menjalankan makro Kumpulan sama ada dengan mendwikliknya dalam anak tetingkap navigasi atau dengan mengklik jalankan Imej Butang dalam Kumpulan alat pada tab Reka bentuk , capaian melaksanakan hanya makro pertama dalam Kumpulan, berhenti apabila mencecah nama makro yang kedua.

Halaman Atas

Mencipta makro terbenam

Makro terbenam berbeza daripada kendiri makro yang ia disimpan peristiwa sifat borang, laporan atau kawalan. Mereka tidak akan dipaparkan sebagai objek di bawah makro dalam anak tetingkap navigasi. Ini boleh memudahkan pangkalan data anda untuk menguruskan, kerana anda tidak mempunyai untuk menjejak objek berasingan makro yang mengandungi makro borang atau laporan. Juga, makro terbenam yang disertakan dengan borang atau laporan apabila anda menyalin, mengimport atau mengeksport ia.

Contohnya, jika anda ingin menghalang laporan memaparkan apabila tiada data, anda boleh membenamkan makro ke dalam sifat peristiwa Pada tiada Data dalam laporan. Anda mungkin menggunakan tindakan MsgBox untuk memaparkan mesej, dan kemudian menggunakan tindakan CancelEvent untuk membatalkan laporan dan bukannya memaparkan halaman kosong.

 1. Dalam anak tetingkap navigasi, klik kanan borang atau laporan yang akan mengandungi makro, kemudian klik Pandangan Reka bentuk Imej Butang atau Pandangan tataletak Imej Butang .

 2. Jika helaian sifat belum lagi dipaparkan, tekan F4 untuk memaparkannya.

 3. Klik kawalan atau Seksyen yang mengandungi sifat peristiwa yang anda ingin benamkan makro. Anda juga boleh memilih kawalan atau Seksyen (atau seluruh borang atau laporan) menggunakan senarai juntai bawah di bawah Jenis pemilihan di atas helaian sifat.

 4. Pada helaian sifat, klik tab Peristiwa.

 5. Klik Sifat peristiwa yang anda ingin benamkan makro, dan kemudian klik Butang Pembina .

 6. Dalam kotak dialog Pilih pembina , klik Pembina makrodan kemudian klik OK.

 7. Dalam pembina makro, klik dalam baris pertama lajur tindakan .

 8. Dalam senarai juntai bawah tindakan , klik tindakan yang anda inginkan.

 9. Masukkan sebarang argumen yang diperlukan di bawah Argumen tindakan.

 10. Jika anda ingin tambahkan tindakan lain, klik dalam baris seterusnya lajur tindakan dan ulangi langkah 8 dan 9.

 11. Apabila makro anda selesai, klik Simpan, dan kemudian klik tutup.

Makro yang berjalan setiap kali sifat peristiwa dipicu.

Note: Access membenarkan anda untuk membina kumpulan makro sebagai makro terbenam. Walau bagaimanapun, hanya makro pertama dalam Kumpulan berjalan apabila peristiwa dipicu. Makro berikutnya dalam Kumpulan diabaikan.

Halaman Atas

Mengedit makro

 • Untuk menyelitkan baris tindakan     Klik kanan baris tindakan di atas yang anda ingin selitkan baris tindakan baru, dan kemudian klik Selitkan baris Imej butang menyelitkan baris dalam jadual carian .

 • Untuk memadamkan baris tindakan     Klik kanan baris tindakan yang anda ingin padam, dan kemudian klik Padamkan baris Imej Butang .

 • Untuk mengalihkan baris tindakan     Pilih baris tindakan dengan mengklik pengepala baris ke kiri bagi tindakan dan kemudian seret ia ke posisi baru.

Anda boleh menyelitkan, memadam atau mengalihkan berbilang baris pertama memilih Kumpulan baris dan kemudian menjalankan operasi yang anda inginkan. Untuk memilih Kumpulan baris, klik pengepala baris bagi baris pertama yang anda ingin pilih, tekan dan tahan kekunci SHIFT dan kemudian klik pengepala baris bagi baris terakhir yang anda ingin pilih. (Pengepala baris ialah berlorek kotak di sebelah kiri setiap baris tindakan.)

Kaedah alternatif untuk memilih berbilang baris adalah letakkan penuding di atas baris pengepala baris pertama yang anda ingin pilih, kemudian klik dan seret ke atas atau ke bawah untuk memilih baris yang lain.

Note: Apabila memilih baris dengan mengklik dan menyeret, baris pertama yang anda pilih mesti tidak telah dipilih. Jika ia masih dipilih, Access akan menganggap anda cuba seret baris ke lokasi baru.

Halaman Atas

Menggunakan syarat untuk mengawal tindakan makro

Anda boleh menggunakan sebarang ungkapan yang menilai kepada benar/palsu atau ya/tidak condition. Tindakan makro akan dilaksanakan jika syarat itu menilai kepada True (atau Ya).

Untuk memasukkan syarat untuk tindakan makro, anda mesti pertamanya memaparkan lajur syarat untuk dalam pembina makro:

 • Pada tab Reka bentuk , dalam Kumpulan Tunjukkan/Sembunyikan , klik syarat Imej Butang .

Taipkan ungkapan dalam lajur syarat . Jangan dahului ungkapan dengan tanda sama dengan (=). Untuk menjadikan syarat menggunakan beberapa tindakan sekali gus, jenis dalam setiap baris berikutnya. Contohnya:

Syarat yang digunakan pada beberapa tindakan makro

Tip: Menyebabkan capaian untuk buat sementara mengabaikan tindakan, masukkan False sebagai syarat. Buat sementara mengabaikan tindakan boleh menjadi berguna apabila anda cuba untuk mencari masalah dalam makro.

Contoh syarat makro

Menggunakan ungkapan ini

Menjalankan tindakan jika

[Bandar] = "Paris"

Paris ialah bandar nilai dalam medan pada borang yang makro jalankan.

DCount ("[OrderID]", "pesanan") > 35

Terdapat lebih daripada 35 entri dalam medan Idpesanan Jadual pesanan.

DCount ("*", "Butiran pesanan", "[OrderID] = borang! [ Pesanan]! [OrderID] ") > 3

Terdapat lebih daripada tiga entri dalam jadual butiran pesanan yang medan Idpesanan Jadual sepadan dengan medan Idpesanan pada borang pesanan.

[ShippedDate] Antara #2-Feb-2007 # dan #2-Mac-2007 #

Nilai medan ShippedDate pada borang yang makro menjalankan adalah tidak lebih awal daripada 2-Feb-2007 dan tidak lewat daripada 2-Mac-2007.

Borang! [Produk]! [UnitsInStock] < 5

Nilai medan UnitsInStock pada borang produk adalah kurang daripada 5.

IsNull([FirstName])

Nilai FirstName pada borang yang makro menjalankan adalah nol (tiada nilai mempunyai). Ungkapan ini adalah sama dengan [FirstName] ialah nol.

[Country] = "UK" dan borang! [SalesTotals]! [TotalOrds] > 100

Nilai dalam medan negara pada borang yang makro menjalankan adalah UK dan nilai medan TotalOrds pada borang SalesTotals lebih daripada 100.

[Country] Dalam ("Perancis", "Itali", "Sepanyol") dan Len([PostalCode]) <> 5

Nilai dalam medan negara pada borang yang makro menjalankan ialah Perancis, Itali, atau Sepanyol dan Poskod tidak 5 aksara panjang.

MsgBox ("sahkan perubahan?", 1) = 1

Anda klik OK dalam kotak dialog yang memaparkan MsgBox fungsi sahkan perubahan?. Jika anda klik Batalkan dalam kotak dialog, Access mengabaikan tindakan.

[TempVars]! [MyVar] = 43

Nilai MyVar pemboleh ubah sementara (dicipta menggunakan yang tindakan makro SetTempVar ) sama dengan 43.

[MacroError] <> 0

Nilai sifat nomborMacroError objek adalah tidak sama dengan 0, bermakna ralat telah berlaku dalam makro. Syarat ini boleh digunakan bersama yang ClearMacroError dan OnError tindakan makro untuk mengawal apa yang berlaku apabila berlaku ralat.

Untuk maklumat lanjut mengenai ungkapan, lihat artikel Mencipta ungkapan.

Halaman Atas

Ketahui lebih lanjut tentang tindakan makro

Semasa anda bekerja dalam pembina makro, anda boleh mengetahui lebih lanjut tentang tindakan atau argumen dengan mengklik padanya dan membaca perihalannya dalam kotak dalam penjuru bawah kanan tetingkap pembina makro. Juga, setiap tindakan makro mempunyai topik Bantuan yang berkaitan dengannya. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang tindakan, pilih tindakan daripada senarai tindakan dan kemudian tekan F1.

Halaman Atas

Note: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×