Mencipta laman web berbilang bahasa

Mencipta laman web berbilang bahasa

Penting: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Laman berbilang bahasa merupakan laman web tunggal yang dihasilkan semula dan diterbitkan dalam lebih daripada satu bahasa. Kebanyakan kandungan pada laman adalah sama tetapi disetempatkan bagi mencerminkan bahasa dan budaya pelanggan dalam pelbagai rantau. Seperti yang anda bayangkan, menghasilkan dan mengekalkan laman web dengan kelainan berbilang bahasa adalah sukar dan memakan masa. Ciri variasi SharePoint Online membantu anda memudahkan tugas ini dengan mengautomatikkan penciptaan halaman dan laman untuk setiap bahasa dan penempatan. Ia menggunakan paradigma sumber sasaran yang membolehkan anda untuk mengarang sekali dan menerbitkan secara meluas dengan masa persediaan yang minimum.

Dalam artikel ini

Pengistilahan

Cara laman variasi berfungsi

Mengaktifkan penerbitan pada koleksi Laman

Menentukan cara halaman dihasilkan pada laman

Mengkonfigurasikan seting variasi

Mencipta label untuk laman sumber dan sasaran

Mencipta laman variasi sumber

Mencipta label variasi sasaran

Mencipta hierarki laman variasi

Mencipta hierarki

Menyemak status dalam log variasi

Menambah laman variasi baru kepada hierarki laman yang sedia ada

Mengarang dan menerbitkan

Opsyen reben laman sumber

Mengemas kini semua sasaran

Menentukan sasaran yang akan menerima kemas kini

Opsyen reben laman sasaran

Melihat perubahan daripada sumber

Menerima perubahan daripada sumber

Menolak perubahan daripada sumber

Menyediakan pakej satu halaman untuk terjemahan

Memuat naik pakej yang diterjemahkan

Menyerahkan satu halaman untuk terjemahan mesin

Menyemak status terjemahan

Variasi senarai

Menentukan sasaran yang akan menerima kemas kini senarai

Pengistilahan

Sebelum menyediakan laman web berbilang bahasa anda, ia berguna jika anda memahami pengistilahan variasi SharePoint Online. Jadual ini mentakrifkan istilah utama yang akan anda temui dalam persediaan variasi dan proses pengurusan.

Istilah

Takrifan

Variasi

Kejadian berasingan laman web yang disetempatkan dan/atau diterjemahkan untuk bahasa dan penempatan tertentu.

Rumah variasi

URL asas untuk semua variasi bagi laman web anda. Didapati secara amnya pada akar koleksi laman, rumah variasi juga boleh menjadi sublaman dalam koleksi. Ia mengubah hala pelawat laman ke laman variasi yang sesuai berdasarkan pada seting lokasi pelayar.

Label variasi

Pasangan penempatan Bahasa untuk laman variasi dan pengecam untuk laman aras atas variasi dan semua laman, kandungan dan seterusnya, di bawah Laman tahap atas. Contohnya, label en-us bermakna Laman yang diterbitkan dalam Bahasa Inggeris dan dipaparkan kepada pengguna yang lokasinya, menurut seting pelayar mereka adalah Amerika Syarikat. Sebaliknya, ms -uk bermaksud Laman yang diterbitkan dalam Bahasa Inggeris dan dipaparkan kepada pengguna seting pelayar yang menunjukkan United Kingdom. Label yang disertakan dalam URL laman dan mungkin kelihatan seperti ini: http://contoso.com/en-us.

Laman variasi sumber

Laman kandungan yang dikarang dan diterbitkan. Dari sumber ini, semua laman variasi akan disalin. Selepas laman telah dikenal pasti sebagai sumber, ia tidak boleh diubah dan tiada laman lain dalam koleksi laman boleh ditentukan sebagai sumber.

Laman variasi sasaran

Laman yang menerima kebanyakan daripada kandungannya daripada laman variasi sumber. Kandungan baru boleh dicipta pada laman variasi sasaran tetapi kandungan tersebut tidak dikongsi dengan laman lain dan ia unik pada laman ia dicipta.

Hierarki variasi

Set lengkap laman variasi termasuk sumber.

Halaman variasi

Halaman penerbitan yang disimpan dalam pustaka Halaman bagi laman variasi sumber dan sasaran.

Microsoft Translator

Perkhidmatan yang digunakan oleh SharePoint untuk terjemahan mesin bagi kandungan laman web. Microsoft Translator adalah sebuah widget laman web yang membenarkan anda menterjemah halaman pada laman web anda dalam masa nyata. Pengguna boleh melihat halaman anda dalam bahasa mereka sendiri tanpa perlu pergi ke laman web terjemahan berasingan untuk berkongsi halaman anda dengan individu lain dalam berbilang bahasa.

Fail XLIFF

Format berasaskan XML yang standard yang disokong oleh pelbagai alat persetempatan.

halaman atas

Cara laman variasi berfungsi

Berdasarkan fungsi terasnya, laman variasi adalah sebuah salinan laman web yang diuruskan. Pengarangan berlaku dalam laman sumber iaitu laman dalam hierarki variasi anda yang mana semua laman web lain menyalin daripadanya. Apabila anda menerbitkan laman sumber, semua halaman penerbitan daripada pustaka Halaman direplikakan secara automatik pada sasaran dan dibariskan untuk giliran bagi terjemahan dan penerbitan. Pustaka dokumen, senarai pengumuman dan pustaka imej juga direplikakan sebagai sebahagian daripada proses variasi.

Laman variasi dibina secara hierarki dengan laman akar di bahagian atas dan semua bahasa berlainan di bawahnya. Bahasa sumber dan sasaran berada satu aras di bawah akar. Berikut adalah contoh:

Carta hierarki menunjukkan laman punca aras atas dengan tiga variasi di bawahnya. Variasinya ialah bahasa Inggeris, bahasa Perancis dan Jerman

Ciri variasi adalah komponen bagi infrastruktur penerbitan SharePoint Online dan ia menggunakan templat laman semasa mencipta laman. Namun, proses penerbitan kandungan sebenar bergantung pada templat laman yang mana anda pilih apabila menyediakan variasi anda. Memilih Laman Penerbitan untuk variasi sumber bermakna yang semua halaman pada sumber atau di bawahnya dalam hierarki laman mestilah diterbitkan sebelum ia direplikakan pada laman variasi sasaran. Memilih Laman Penerbitan dengan Aliran Kerja bermakna halaman mesti melalui aliran kerja kelulusan sebelum direplikakan pada laman variasi sasaran. Kerja pemasa variasi melakukan tugas mereplika halaman yang diluluskan dan diterbitkan ke laman sasaran dan dimulakan sebaik sahaja hierarki laman dicipta.

Oleh sebab ciri variasi bergantung pada infrastruktur penerbitan dan templat laman penerbitan, anda harus mendayakan penerbitan pada koleksi laman anda sebelum mencipta label variasi atau hierarki laman.

Mengaktifkan penerbitan pada koleksi laman

 1. Dari akar koleksi laman anda klik seting Kecil gear seting yang diambil tempat seting laman. dan kemudian klik seting laman.

 2. Pada halaman Seting Laman, di bawah Pentadbiran Koleksi Laman, klik Ciri koleksi laman.

 3. Skrol ke bawah ke infrastruktur Penerbitan SharePoint Server , dan kemudian klik aktifkan.

Selepas penerbitan didayakan, anda akan mengikut proses empat langkah untuk menyediakan variasi seperti di bawah:

 1. Menentukan cara halaman dihasilkan pada laman variasi.

 2. Mencipta label untuk laman sumber dan sasaran.

 3. Mencipta hierarki variasi.

 4. Mengarang dan menerbitkan.

halaman atas

Menentukan cara halaman dihasilkan pada laman

Anda mungkin ingin mempertimbangkan cara organisasi anda akan mengendalikan penciptaan laman automatik dan anda harus ingat bahawa anda mempunyai kefleksibelan untuk memutuskan kandungan yang akan diterbitkan dan masanya. Contohnya, katakan syarikat anda baru sahaja melancarkan produk baru dan menonjolkannya pada halaman utama laman web anda. Ia haruslah ditonjolkan pada laman web semua anak syarikat antarabangsa anda juga, tetapi disebabkan produk itu tidak akan dikeluarkan di peringkat antarabangsa untuk beberapa bulan lagi, anda mahu pemilik laman dalam setiap anak syarikat untuk menahan kandungan sehingga produk tersedia di peringkat tempatan. Dengan melaraskan seting variasi, anda boleh mengawal cara halaman baru, dikemas kini dan halaman yang terpadam dikendalikan pada setiap laman variasi.

Mengkonfigurasikan seting variasi

Nota:  Hanya pentadbir koleksi laman boleh melaksanakan tindakan ini.

 1. Dari akar koleksi laman anda, klik seting Kecil gear seting yang diambil tempat seting laman. dan kemudian klik seting laman.

 2. Pada halaman Seting Laman, di bawah Pentadbiran Koleksi Laman, klik Seting Variasi.

 3. Dalam Laman, Senarai dan Kelakuan Penciptaan Halaman, pilih:
  Cipta di Mana-mana jika halaman baru patut disalin pada semua sasaran
  -atau-
  Cipta Secara Terpilih jika anda ingin memilih sasaran yang patut menerima halaman baru.

 4. Dalam Cipta Semula Halaman Sasaran Yang Dipadamkan, pilih:
  Cipta semula halaman sasaran baru apabila halaman sumber diterbitkan semula jika anda ingin halaman baru menggantikan halaman yang telah dipadamkan.
  -atau-
  Jangan cipta semula halaman sasaran baru apabila halaman sumber diterbitkan semula jika anda tidak inginkan halaman baru menggantikan halaman yang telah dipadamkan.

 5. Dalam Kemas kini Bahagian Web Halaman Sasaran, pilih:
  Kemas kini perubahan Bahagian Web pada halaman sasaran apabila halaman sumber variasi disebarluaskan jika anda ingin perubahan bahagian web pada sumber dikemaskinikan pada sasaran. Sebarang penyesuaian bahagian web pada sasaran akan hilang.
  -atau-
  Jangan kemas kini perubahan Bahagian Web pada halaman sasaran apabila kemas kini halaman sumber variasi disebarluaskan jika anda tidak inginkan perubahan bahagian web pada sumber dikemaskinikan pada sasaran.

 6. Dalam Pemberitahuan, pilih kotak semak untuk memberi isyarat kepada pemilik laman apabila halaman baru atau kemas kini halaman tersedia.

 7. Klik OK.

halaman atas

Mencipta label untuk laman sumber dan sasaran

Label variasi adalah pasangan bahasa penempatan untuk laman variasi seperti en-us, de-de atau fr-fr. Label ini termasuk dalam URL laman.

Label pertama yang anda perlu cipta adalah label sumber. Sumber adalah tempat anda mengarang kandungannya yang akan disalin pada laman sasaran. Untuk laman berbilang bahasa, anda mungkin ingin menggunakan bahasa utama organisasi anda sebagai label sumber.

Nota:  Hanya boleh terdapat satu label sumber dan selepas anda telah menentukan label sumber, anda tidak boleh mengubahnya kepada yang lain tanpa memadamkan label sumber dan memutuskan semua hubungan sumber sasaran sedia ada.

Mencipta laman variasi sumber

Langkah berikut adalah untuk mencipta label sasaran, satu untuk setiap kelainan bahasa dalam hierarki. Contohnya, jika anda bercadang untuk menerbitkan empat variasi bahasa laman anda (satu sumber dan tiga sasaran) anda akan mencipta empat label—satu untuk setiap bahasa.

 1. Dari akar koleksi laman anda, klik seting Kecil gear seting yang diambil tempat seting laman. , dan kemudian klik seting laman.

 2. Pada halaman Seting Laman, di bawah Pentadbiran Koleksi Laman, klik Label variasi.

 3. Pada halaman Label Variasi, klik Label Baru.

 4. Pada halaman Cipta Label Variasi, dalam Bahasa Templat Laman, pilih bahasa yang akan digunakan dalam antara muka pengguna berbilang bahasa (MUI) bagi laman sumber. Pilihan berdasarkan pada pek bahasa yang tersedia dengan langganan Office 365 anda. Pek bahasa hanya diperlukan jika anda ingin menggunakan MUI untuk halaman pentadbiran laman tersebut. Pek bahasa tidak diperlukan untuk variasi.

 5. Dalam Penempatan, pilih pasangan bahasa dan penempatan untuk digunakan bagi laman ini. Penempatan akan menentukan bahasa untuk semua kandungan yang dijana pengguna; pemformatan untuk item seperti tarikh, masa dan mata wang dan kaedah untuk mengubah hala pengguna dari laman akar adalah mengikut seting pelayar mereka.

 6. Dalam Lokasi, taipkan lokasi sumber dan sasaran dalam hierarki laman anda. Jika ia akan berada di aras atas koleksi laman, hanya taipkan garis miring (/).

 7. Dalam Nama Label, pasangan bahasa penempatan dimasukkan untuk anda berdasarkan penempatan yang dipilih terdahulu. Anda boleh mengedit maklumat ini.

 8. Dalam Perihalan, taipkan perihalan untuk membantu pengguna memahami tujuan label. Contohnya, anda boleh menaip “Bahasa Inggeris.”

 9. Dalam Nama Paparan, bahasa dan penempatan dimasukkan untuk anda berdasarkan penempatan yang anda pilih terdahulu. Anda boleh mengedit maklumat ini.

 10. Dalam Templat Laman Penerbitan, pilih templat laman untuk digunakan bagi setiap laman variasi. Pilih Laman Penerbitan dengan Aliran Kerja jika anda inginkan semua halaman melalui aliran kerja kelulusan sebelum disalin ke laman variasi sasaran. Pilih Laman Penerbitan jika aliran kerja kelulusan tidak diperlukan. Semua halaman pada sumber atau di bawahnya dalam hierarki laman mesti diterbitkan sebelum ia boleh disalin ke laman variasi sasaran.

 11. Dalam Kenalan Label, taipkan alamat e-mel individu yang akan menerima pemberitahuan apabila laman variasi sumber dicipta.

 12. Klik OK. Proses mencipta sumber bermula secara automatik.

Mencipta label variasi sasaran

Tidak perlu untuk mencipta semua variasi sasaran sekali gus. Malah, kami syorkan anda mencipta kandungan pada sumber sebelum mencipta label sasaran. Kami juga mengesyorkan anda mencipta berbilang label sasaran sebelum mencipta hierarki laman.

 1. Dari akar koleksi laman anda, klik seting Kecil gear seting yang diambil tempat seting laman. , dan kemudian klik seting laman.

 2. Pada halaman Seting Laman, di bawah Pentadbiran Koleksi Laman, klik Label variasi.

 3. Pada halaman Label Variasi, klik Label Baru.

 4. Dalam Bahasa Templat Laman, pilih bahasa untuk digunakan dalam MUI bagi laman sumber. Pilihan berdasarkan pada pek bahasa yang dipasang. Pek bahasa hanya diperlukan jika anda ingin menggunakan MUI untuk halaman pentadbiran laman tersebut. Pek bahasa tidak diperlukan untuk variasi.

 5. Dalam Penempatan, pilih pasangan bahasa dan penempatan untuk digunakan bagi laman ini. Penempatan akan menentukan pemformatan untuk item seperti tarikh, masa dan mata wang serta cara pengguna diubah hala dari laman akar mengikut seting pelayar mereka.

 6. Klik Teruskan.

 7. Dalam Nama Label, pasangan bahasa penempatan dimasukkan untuk anda berdasarkan penempatan yang dipilih terdahulu. Anda boleh mengedit maklumat ini.

 8. Dalam Perihalan, taipkan perihalan untuk membantu pengguna memahami tujuan label. Contohnya, anda boleh menaip “Bahasa Inggeris.”

 9. Dalam Nama Paparan, bahasa dan penempatan dimasukkan untuk anda berdasarkan penempatan yang anda pilih terdahulu. Anda boleh mengedit maklumat ini.

 10. Dalam Penciptaan Hierarki, pilih bahagian sumber yang anda ingin salin ke sasaran baru ini:

 11. Laman Penerbitan, Senarai dengan Variasi dan Semua Halaman untuk mencipta hierarki laman penerbitan dan semua halaman.

 12. Laman Penerbitan Sahaja untuk mencipta hierarki laman penerbitan sahaja.

 13. Laman Akar Sahaja untuk mencipta laman aras atas tanpa laman atau halaman.

 14. Klik Teruskan.

 15. Dalam Cipta Pakej Terjemahan, pilih sama ada untuk membenarkan terjemahan manusia bagi kandungan pada sasaran ini. Mendayakan opsyen ini bermakna kandungan akan dipakejkan ke dalam fail XLIFF, yang dimuat turun pada komputer anda supaya ia boleh dihantar kepada penterjemah bagi pemprosesan. Fail XLIFF adalah format berasaskan XML yang standard yang disokong oleh pelbagai alat persetempatan.

 16. Dalam Terjemahan Manusia, pilih sama ada untuk membenarkan terjemahan mesin pada sasaran ini. Mendayakan opsyen ini bermakna pengguna boleh meminta terjemahan melalui perkhidmatan Microsoft Translator.

 17. Klik Teruskan.

 18. Dalam Kelakuan Kemas Kini Halaman, pilih cara anda inginkan halaman sedia ada dikemas kini apabila perubahan datang daripada sumber ini:

 19. Pengguna boleh menyegerakkan kemas kini daripada halaman variasi sumber secara manual untuk membenarkan pemilik laman atau pengarang kandungan membandingkan halaman yang dikemas kini dengan halaman sedia ada dan menentukan perubahan untuk diterima.

 20. Kemas kini halaman variasi sasaran secara automatik untuk menghantar versi draf halaman kepada sasaran.

 21. Dalam Kenalan Label, taipkan alamat e-mel individu yang akan menerima pemberitahuan apabila laman variasi sasaran dicipta.

 22. Klik Teruskan.

 23. Semak semula seting label anda, kemudian klik Selesai.

halaman atas

Mencipta hierarki laman variasi

Mencipta hierarki laman variasi akan menyempurnakan dua tugas:

 • Mengaitkan sumber dan sasaran variasi antara satu sama lain dan dengan laman akar variasi.

 • Mencipta laman dan halaman untuk setiap variasi bahasa.

Mencipta hierarki laman variasi akan menggunakan sumber secara intensif terutamanya jika anda mempunyai banyak variasi dalam hierarki anda. Oleh itu, penciptaan hierarki dikendalikan sebagai sebahagian daripada kerja pemasa pukal yang berjalan lebih kurang setiap jam. Anda boleh memantau kemajuan kerja pemasa dengan menyemak log variasi.

Mencipta hierarki

 1. Dari akar koleksi laman anda, klik seting Kecil gear seting yang diambil tempat seting laman. , dan kemudian klik seting Laman.

 2. Pada halaman Seting Laman, di bawah Pentadbiran Koleksi Laman, klik Label variasi.

 3. Klik Cipta Hierarki.

Menyemak status dalam log variasi

 1. Dari akar koleksi laman anda, klik seting Kecil gear seting yang diambil tempat seting laman. , dan kemudian klik seting Laman.

 2. Pada halaman Seting Laman, di bawah Pentadbiran Koleksi Laman, klik Log variasi.

Menambah laman variasi baru kepada hierarki laman yang sedia ada

Selepas anda mencipta hierarki laman variasi, anda boleh menambah laman sasaran baru pada bila-bila masa.

 1. Dari akar koleksi laman anda, klik seting Kecil gear seting yang diambil tempat seting laman. , dan kemudian klik seting Laman.

 2. Pada halaman Seting Laman, di bawah Pentadbiran Koleksi Laman, klik Label variasi.

 3. Klik Label baru, dan kemudian cipta label seperti yang diperihalkan dalam "Cipta label variasi sasaran" di atas.

 4. Ulang langkah 1 dan 2 untuk setiap sasaran baru, kemudian klik Cipta Hierarki.

halaman atas

Mengarang dan menerbitkan

Selepas hierarki variasi dicipta, variasi baru dan opsyen terjemahan akan muncul pada reben. Opsyen yang betul-betul tersedia bergantung pada sama ada anda bekerja dengan laman sumber atau laman sasaran.

Opsyen reben laman sumber

Pada tab Terbit bagi reben di laman sumber anda akan melihat kumpulan baru dipanggil Variasi. Di sini anda akan mendapati dua butang yang mengawal cara kemas kini kandungan akan diagihkan ke laman sasaran.

Dua ikon daripada tab variasi pada reben. Ikon pertama ialah Cipta sasaran baru. Kedua ialah Kemas kini semua sasaran.

Butang

Perihalan

Mencipta sasaran baru

Mewujudkan perhubungan antara sumber dan sasaran. Sasaran akan menerima salinan halaman sumber dan sebarang kemas kini akan datang terhadapnya.

Mengemas kini semua sasaran

Menyalin versi sumber semasa kepada semua sasaran sedia ada. Halaman akan kekal sebagai draf yang tidak diterbitkan sehingga pemilik laman variasi atau pengarang menerbitkannya.

Mengemas kini semua sasaran

 1. Dari laman sumber, semak lalu ke halaman baru atau yang dikemas kini. (Halaman mestilah diterbitkan atau diluluskan melalui aliran kerja kelulusan sebelum ia boleh disalin ke sasaran.)

 2. Pada tab terbit , dalam Kumpulan variasi, klik mengemas kini semua sasaran. Nota kandungan boleh disalin daripada sumber untuk sasaran sahaja dan tidak daripada sasaran sasaran.

Menentukan sasaran yang akan menerima kemas kini

 1. Dari laman sumber, semak lalu ke halaman baru atau yang dikemas kini. (Halaman mestilah diterbitkan atau diluluskan melalui aliran kerja kelulusan sebelum ia boleh disalin ke sasaran.)

 2. Pada tab terbit , dalam Kumpulan variasi, klik Cipta sasaran baru.

 3. Pada halaman variasi mencipta, pilih kotak semak di sebelah setiap sasaran yang akan menerima kandungan. Untuk menghantar kandungan kepada semua sasaran tersedia, pilih kotak semak bersebelahan Label. Nota kandungan boleh disalin daripada sumber untuk sasaran sahaja dan tidak daripada sasaran sasaran.

 4. Klik Teruskan.

  Petikan skrin kotak semak menunjukkan laman variasi yang patut menerima kemas kini kandungan. Termasuk adalah label variasi dan nama paparan yang sepadan

Opsyen reben laman sasaran

Pemilik laman sasaran menerima pemberitahuan apabila kandungan baru tiba dari sumber. Pemberitahuan akan berada di atas halaman yang terlibat dan menyertakan pautan yang membawa mereka ke sumber tersebut supaya mereka boleh menyemak semula takat perubahan dan menentukan sama ada untuk menerima atau menolaknya. Jumlah peluang untuk menerima dan/atau menolak kandungan baru dan dikemas kini bergantung pada cara seting variasi dikonfigurasikan oleh pentadbir koleksi laman.

Reben pada setiap laman sasaran termasuk tab Variasi serupa dengan yang ditunjukkan di bawah:

Petikan skrin tab variasi dari laman sasaran. Tab mengandungi dua kumpulan, variasi dan terjemahan

Tab ini membantu anda menyemak semula kandungan yang diterima daripada sumber dan menyediakannya sama ada untuk terjemahan manusia atau mesin. Setiap butang diterangkan dalam jadual berikut.

Butang

Penerangan

Melihat Perubahan

Membandingkan kandungan sumber yang baru sahaja disalin dengan terjemahan semasa pada laman sasaran. Untuk menentukan skop perubahan, klik Lihat Perubahan pada bila-bila masa anda menerima kandungan baru daripada sumber. Jika perubahan adalah minimum, anda boleh memilih untuk mengabaikannya atau mengendalikannya sendiri.

Menyegerakkan daripada Sumber

Menyediakan dua opsyen:

 • Segerakkan daripada Sumber menyalin kandungan sumber ke laman sasaran sebagai draf tidak diterbitkan. Selepas diterbitkan, draf ini akan menulis ganti kandungan sasaran semasa.

 • Setkan sebagai Semasa menentukan kandungan sasaran sebagai sama dengan kandungan sumber tanpa menerima kemas kini. Pilihan yang sesuai apabila mengemas kini kandungan dengan sendiri.

Mencipta Pakej Terjemahan

Mengeksport halaman semasa sebagai fail XLIFF pada komputer anda dan memberitahu individu yang anda tentukan bahawa fail sudah sedia untuk terjemahan. Fail XLIFF mempunyai sambungan .xlf. Ciri ini telah didayakan atau dinyahdayakan semasa penciptaan label variasi.

Memuat naik Terjemahan

Membolehkan anda memuat naik fail XLIFF yang diterjemahkan dan menyemak semula perubahan. Ciri ini telah didayakan atau dinyahdayakan semasa penciptaan label variasi.

Terjemahan Mesin

Menggunakan Microsoft Translator untuk terjemahan masa nyata, jika didayakan. Ciri ini telah didayakan atau dinyahdayakan semasa penciptaan label variasi.

Status Terjemahan

Sebuah log aktiviti terjemahan, termasuk kedua-dua terjemahan manusia atau mesin.

Melihat perubahan daripada sumber

 1. Menyemak lalu halaman yang baru sahaja diterima daripada sumber.

 2. Dalam pemberitahuan di bahagian atas halaman atau pada tab Variasi, klik Lihat Perubahan.
  Tetingkap baru terbuka dengan sebuah laporan yang menyerlahkan perbezaan antara sumber disegerakkan yang terkini dengan sumber semasa.

Menerima perubahan daripada sumber

 1. Menyemak lalu halaman yang baru sahaja diterima daripada sumber.

 2. Pada tab Variasi, klik Segerakkan daripada Sumber.
  Halaman sedia ada digantikan dengan yang diterima daripada sumber.

 3. Apabila anda berpuas hati dengan perubahan itu, terbitkan halaman.

Menolak perubahan daripada sumber

 1. Menyemak lalu halaman yang baru sahaja diterima daripada sumber.

 2. Pada tab Variasi, klik Setkan sebagai Semasa. Halaman sedia ada dikekalkan seadanya.

Menyediakan pakej satu halaman untuk terjemahan

 1. Semak lalu ke halaman yang kandungannya anda ingin terjemahkan.

 2. Pada tab Variasi, klik Cipta Pakej Terjemahan.

 3. Masukkan alamat e-mel setiap individu yang akan diberitahu apabila kandungan sudah sedia untuk terjemahan. Setiap penerima akan mendapat e-mel yang mengandungi pautan ke pakej terjemahan.

Memuat naik pakej yang diterjemahkan

 1. Menyemak lalu halaman yang baru sahaja diterjemahkan.

 2. Pada tab Variasi, klik Muat Naik Terjemahan.

 3. Semak lalu ke pustaka SharePoint atau lokasi lain di komputer anda atau laman SharePoint di tempat fail XLIFF yang diterjemahkan itu disimpan.

 4. Secara pilihan: Untuk tujuan penjejakan, masukkan nama syarikat yang menjalankan terjemahan.

 5. Apabila anda berpuas hati dengan terjemahan itu, terbitkan halaman.

Menyerahkan satu halaman untuk terjemahan mesin

 1. Semak lalu ke halaman yang kandungannya anda ingin terjemahkan.

 2. Pada tab Variasi, klik Terjemahan Mesin.
  Halaman disegar semula dengan kandungan yang diterjemahkan.

 3. Apabila anda berpuas hati dengan terjemahan itu, terbitkan halaman.

Menyemak status terjemahan

 1. Semak lalu ke halaman yang kandungannya sedang diterjemahkan.

 2. Pada tab Variasi, klik Status Terjemahan.

 3. Semak semula log status terjemahan.

halaman atas

Variasi senarai

Variasi senarai serupa dengan variasi halaman dengan satu pengecualian: Hanya senarai lengkap dan bukan item senarai individu yang boleh direplikakan ke laman sasaran.

Menentukan sasaran yang akan menerima kemas kini senarai

 1. Dari laman sumber, semak lalu ke senarai baru atau yang dikemas kini.

 2. Pada tab variasi , klik seting.

 3. Pada halaman variasi mencipta, pilih kotak semak di sebelah setiap laman sasaran yang akan menerima senarai. Untuk menghantar senarai semua sasaran tersedia, pilih kotak semak bersebelahan Label.

 4. Klik Teruskan.

halaman atas

Nota: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×