Mencipta jadual

Penting: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Apabila anda mencipta pangkalan data Access, anda menyimpan data anda dalam Jadual — senarai berdasarkan subjek yang mengandungi baris dan lajur. Contohnya, anda boleh mencipta jadual kenalan untuk menyimpan senarai nama, alamat, dan nombor telefon, atau jadual produk untuk menyimpan maklumat mengenai produk.

Artikel ini menerangkan cara untuk mencipta jadual, cara untuk menambah medan pada jadual dan cara untuk mengeset Jadual kunci primer. Ia juga menerangkan cara untuk mengeset sifat medan dan jadual.

Kerana lain objek pangkalan data jadi sarat bergantung pada jadual, anda harus sentiasa bermula anda Reka bentuk pangkalan data dengan mencipta semua jadualnya dan kemudian mencipta objek lain. Sebelum anda mencipta jadual, dengan teliti Pertimbangkan keperluan anda dan menentukan semua jadual yang anda perlukan. Untuk pengenalan dan mereka bentuk pangkalan data, lihat artikel asas Reka bentuk pangkalan data.

Dalam artikel ini

Gambaran keseluruhan

Mencipta jadual baru

Menambah medan pada jadual

Menyimpan Jadual

Gambaran keseluruhan

Jadual adalah objek pangkalan data yang anda gunakan untuk menyimpan data mengenai subjek tertentu, seperti pekerja atau produk. Jadual terdiri daripada rekod dan medan.

Setiap rekod mengandungi data tentang satu Tika subjek Jadual, seperti pekerja tertentu. Rekod juga biasanya dipanggil baris atau kejadian.

Setiap medan yang mengandungi data tentang satu aspek subjek Jadual, seperti nama pertama atau alamat e-mel. Medan juga biasanya dipanggil lajur atau atribut.

Rekod terdiri daripada medan nilai, seperti Contoso, Ltd atau someone@example.com. Nilai medan juga biasa dipanggil fakta.

Jadual Pelanggan dalam Access menunjukkan tataletak rekod dan medan

1 rekod.

2 medan.

3 nilai medan.

Pangkalan data Access boleh mengandungi banyak Jadual, setiap maklumat Menyimpan tentang subjek berbeza. Setiap Jadual boleh mengandungi banyak medan jenis data, seperti teks, nombor, tarikh dan Hiperpautan.

Sifat jadual dan medan

Jadual dan medan juga mempunyai sifat yang anda boleh setkan untuk mengawal ciri atau kelakuan mereka.

Jadual dan helaian sifat medan
Jadual dibuka dalam pandangan Reka bentuk.

1. Sifat Jadual

2. sifat medan

Dalam pangkalan data Access, sifat Jadual adalah atribut jadual yang mempengaruhi penampilan atau kelakuan Jadual secara keseluruhan. Sifat Jadual disetkan dalam helaian sifat Jadual, dalam pandangan Reka bentuk. Contohnya, anda boleh mengesetkan sifat Pandangan lalai jadual untuk menentukan cara Jadual dipaparkan secara lalai.

Sifat medan untuk medan tertentu dalam Jadual dan menentukan satu medan ciri atau aspek kelakuan medan. Anda boleh mengesetkan beberapa sifat medan dalam Pandangan helaian data. Anda juga boleh mengesetkan sebarang sifat medan dalam pandangan Reka bentuk menggunakan anak tetingkap Sifat medan .

Jenis data

Setiap medan mempunyai jenis data. Jenis data medan yang menunjukkan jenis data yang menyimpan medan, seperti jumlah besar teks atau fail yang dilampirkan.

Seting jenis data

Jenis data ialah sifat medan, tetapi ia berbeza daripada sifat medan lain seperti berikut:

 • Anda mengesetkan jenis data medan dalam grid Reka bentuk Jadual, bukan dalam anak tetingkap Sifat medan .

 • Jenis data medan menentukan apakah sifat lain yang mempunyai medan.

 • Anda mesti mengesetkan jenis data medan apabila anda mencipta medan.

  Anda boleh mencipta medan baru dalam Access dengan memasukkan data dalam lajur baru dalam pandangan helaian data. Apabila anda mencipta medan dengan memasukkan data dalam pandangan helaian data, Access secara automatik menguntukkan jenis data bagi medan, berdasarkan nilai yang anda masukkan. Jika tiada jenis data tersirat oleh input anda, Access akan jenis data teks. Jika perlu, anda boleh mengubah jenis data menggunakan reben.

Contoh data automatik taipkan pengesanan

Jadual berikut menunjukkan cara automatik data pengesanan jenis berfungsi dalam pandangan helaian data.

Jika anda memasukkan:

Access mencipta medan dengan jenis data:

John

Teks

http://www.contoso.com

Anda boleh menggunakan sebarang awalan protokol Internet yang sah. Contohnya, http://, https:// dan mailto: adalah sah awalan.

Hiperpautan

1

Nombor Integer panjang

50,000

Nombor Integer panjang

50,000.99

Nombor, Kembar

50000.389

Nombor, Kembar

12/67

Format tarikh dan masa yang dikenali ialah individu penempatan pengguna anda.

Tarikh/Masa

31 Disember 2016

Tarikh/Masa

10:50:23

Tarikh/Masa

10:50 am

Tarikh/Masa

17:50

Tarikh/Masa

$12.50

Simbol Mata Wang yang dikenali ialah yang penempatan pengguna anda.

Mata Wang

21,75

Nombor, Kembar

123.00%

Nombor, Kembar

3.46E + 03

Nombor, Kembar

Perhubungan jadual

Walaupun setiap Jadual menyimpan data mengenai subjek berlainan, Jadual dalam pangkalan data Access biasanya menyimpan data mengenai subjek yang berkaitan dengan satu sama lain. Contohnya, pangkalan data mungkin mengandungi:

 • Jadual pelanggan yang menyenaraikan pelanggan syarikat anda dan alamat mereka.

 • Jadual produk yang menyenaraikan produk yang anda jual, termasuk harga dan gambar untuk setiap item.

 • Jadual pelanggan yang menjejak pesanan pelanggan.

Kerana anda menyimpan data tentang subjek yang berbeza dalam Jadual berasingan, anda memerlukan beberapa cara untuk mengikat data bersama-sama supaya anda boleh menggabungkan data berkaitan daripada jadual berasingan tersebut dengan mudah. Untuk menyambung data yang disimpan dalam Jadual yang berbeza, anda mencipta perhubungan. Perhubungan adalah logik sambungan antara dua jadual yang menentukan medan yang jadual yang sama.

Kunci

Medan yang merupakan sebahagian daripada perhubungan jadual yang dipanggil kunci. Kunci biasanya mengandungi satu medan, tapi juga mungkin mengandungi lebih daripada satu medan. Terdapat dua jenis kunci:

 • Kunci primer    Jadual boleh mempunyai hanya satu kunci primer. Kunci primer terdiri daripada satu atau lebih medan yang mengenal pasti unik setiap rekod yang anda simpan dalam Jadual. Biasanya, terdapat nombor pengenalan unik, seperti nombor ID, nombor siri atau kod yang berfungsi sebagai kunci primer. Contohnya, anda mungkin mempunyai jadual pelanggan yang pelanggan setiap mempunyai nombor ID pelanggan yang unik. Medan ID pelanggan adalah kunci primer Jadual pelanggan. Apabila kunci primer mengandungi lebih daripada satu medan, ia biasanya terdiri daripada pra sedia ada medan yang, dibawa bersama-sama, menyediakan nilai unik. Contohnya, anda boleh menggunakan gabungan nama keluarga, nama pertama dan tarikh lahir sebagai kunci primer bagi Jadual mengenai individu.

 • Kunci asing    Jadual juga boleh mempunyai satu atau lebih kunci asing. Kunci asing mengandungi nilai yang sepadan dengan nilai dalam kunci primer Jadual lain. Contohnya, anda mungkin mempunyai jadual yang tertib setiap mempunyai nombor ID pelanggan yang sepadan pada rekod dalam Jadual pelanggan. Medan ID pelanggan adalah kunci asing dalam Jadual pesanan.

Kesepadanan nilai antara medan kunci membentuk asas kepada perhubungan jadual. Anda menggunakan perhubungan jadual untuk menggabungkan data daripada jadual yang berkaitan. Contohnya, katakanlah anda mempunyai jadual Pelanggan dan jadual Pesanan. Dalam jadual Pelanggan anda, setiap rekod dikenal pasti dengan medan kunci primer, ID.

Untuk mengaitkan setiap pesanan dengan seorang pelanggan, anda menambahkan medan kunci asing pada jadual Pesanan yang sepadan dengan medan ID jadual Pelanggan, kemudian cipta perhubungan antara dua kunci tersebut. Apabila anda menambahkan rekod pada jadual Pesanan, anda menggunakan nilai untuk ID pelanggan yang datang dari jadual Pelanggan. Apabila anda mahu melihat sebarang maklumat tentang pesanan pelanggan, anda menggunakan perhubungan untuk mengenal pasti data dari jadual Pelanggan yang sepadan dengan rekod dalam jadual Pesanan.

Perhubungan jadual Access yang ditunjukkan dalam tetingkap Perhubungan
Perhubungan Jadual, ditunjukkan dalam tetingkap perhubungan.

1. kunci primer, mengenal pasti dengan ikon kunci di sebelah nama medan.

2. Kunci asing — perhatikan ketakhadiran ikon kunci.

Manfaat menggunakan perhubungan

Membuat data terpisah dalam jadual berkaitan mendatangkan manfaat berikut:

 • Kekonsistenan    Oleh sebab setiap item data hanya direkodkan sekali dalam satu jadual, maka peluang untuk ketaksaan atau ketidakkonsistenan adalah kurang. Contohnya, anda hanya menyimpan nama pelanggan sekali, dalam jadual mengenai pelanggan, dan bukannya menyimpannya berulang kali (dan mungkin berlaku ketidakkonsistenan) dalam jadual yang mengandungi data pesanan.

 • Kecekapan    Merekodkan data hanya dalam satu tempat bermakna anda memerlukan ruang cakera yang kurang. Tambahan pula, jadual yang lebih kecil biasanya menyediakan data dengan lebih cepat berbanding dengan jadual yang lebih besar. Akhirnya, jika anda tidak menggunakan jadual berasingan untuk subjek berasingan, anda akan memasukkan nilai nol (ketakhadiran data) dan kelewahan dalam jadual anda, kedua-duanya boleh membazirkan ruang dan menghalang prestasi.

 • Kekomprehensifan    Reka bentuk pangkalan data lebih mudah difahami jika subjek dipisahkan dengan betul ke dalam jadual.

Petua: Merancang jadual anda dengan perhubungan ingat. Anda boleh menggunakan Bestari carian untuk mencipta medan kunci asing jika jadual yang mengandungi kunci primer sepadan sudah wujud. Bestari carian mencipta perhubungan untuk anda.

Halaman atas

Cipta jadual baru

Pangkalan data ringkas, seperti senarai kenalan, mungkin menggunakan hanya satu jadual. Pangkalan data yang banyak, Walau bagaimanapun, menggunakan beberapa Jadual. Apabila anda mencipta pangkalan data baru, anda mencipta fail baru pada komputer anda yang bertindak sebagai bekas untuk semua objek dalam pangkalan data anda, termasuk Jadual anda.

Anda boleh mencipta jadual dengan mencipta pangkalan data baru, dengan menyelitkan Jadual dalam pangkalan data sedia ada, atau dengan mengimport atau memaut ke Jadual dari sumber data lain — seperti buku kerja Microsoft Excel, dokumen Microsoft Word, fail teks atau pangkalan data lain. Apabila anda mencipta pangkalan data kosong yang baru, Jadual kosong baru secara automatik diselitkan untuk anda. Kemudian, anda boleh memasukkan data dalam Jadual untuk memulakan mentakrifkan medan anda.

Apakah yang anda ingin lakukan?

Mencipta jadual baru dalam pangkalan data baru

Mencipta jadual baru dalam pangkalan data sedia ada

Import atau pautan untuk mencipta jadual

Menggunakan laman SharePoint untuk mencipta jadual

Setkan kunci primer Jadual

Mengesetkan sifat Jadual

Mencipta jadual baru dalam pangkalan data baru

 1. Klik fail > baru. Jika anda menggunakan Access 2007, klik Butang Microsoft Office > baru.

 2. Dalam kotak Nama fail, masukkan nama untuk pangkalan data baru.

 3. Untuk menyemak lalu ke lokasi lain untuk menyimpan pangkalan data, klik ikon folder.

 4. Klik Cipta.

  Pangkalan data baru terbuka dan jadual baru bernama jadual1 dicipta dan terbuka dalam pandangan helaian data.

Mencipta jadual baru dalam pangkalan data tersedia

 1. Klik fail > Buka. Jika anda menggunakan Access 2007, klik Butang Microsoft Office > Buka.

 2. Dalam kotak dialog Buka , pilih pangkalan data yang anda ingin buka, dan kemudian klik Buka.

 3. Pada tab Cipta , dalam Kumpulan Jadual , klik Jadual.

  Jadual baru diselitkan dalam pangkalan data dan jadual dibuka dalam pandangan helaian data.

Mengimport atau memaut untuk mencipta jadual

Anda boleh mencipta jadual dengan mengimport atau memaut ke data yang disimpan di tempat lain. Anda boleh mengimport atau memaut ke data dalam lembaran kerja Excel, senarai SharePoint, fail XML, pangkalan data Access yang lain, folder Microsoft Outlook, dan banyak lagi.

Apabila anda mengimport data, anda mencipta satu salinan data dalam jadual baru dalam pangkalan data semasa. Perubahan seterusnya pada sumber data tidak akan mengubah data yang diimport dan perubahan pada data yang diimport tidak mengubah data sumber. Selepas anda menyambung ke sumber data dan mengimport datanya, anda boleh menggunakan data yang telah diimport tanpa menyambung ke sumber. Anda boleh mengubah reka bentuk jadual yang telah diimport.

Apabila anda memaut ke data, anda mencipta satu jadual terpaut dalam pangkalan data semasa yang mewakili pautan langsung ke maklumat tersedia yang disimpan di tempat lain. Apabila anda mengubah data dalam jadual terpaut, anda mengubahnya dalam sumber. Apabila data berubah dalam sumber, perubahan itu ditunjukkan dalam jadual terpaut. Anda mesti dapat menyambung ke sumber data apabila anda menggunakan jadual terpaut. Anda tidak boleh mengubah reka bentuk jadual terpaut.

Nota: Anda tidak boleh mengedit data dalam lembaran kerja Excel dengan menggunakan Jadual terpaut. Sebagai penyelesaian, import data sumber ke dalam pangkalan data Access, dan kemudian pautan ke pangkalan data dari Excel.

Mencipta jadual baru dengan mengimport atau memaut ke data luaran

 1. Klik fail > Buka. Jika anda menggunakan Access 2007, klik Butang Microsoft Office > Buka.

 2. Dalam kotak dialog Buka , pilih dan buka pangkalan data yang anda ingin mencipta jadual baru.

 3. Pada tab Data luaran , dalam Kumpulan Import & paut , klik salah satu sumber data yang tersedia. Jika anda menggunakan Access 2007, sumber data berada dalam Kumpulan Import .

  Imej Reben Access

 4. Ikuti arahan dalam kotak dialog yang muncul pada setiap langkah.

  Access mencipta jadual baru dan memaparkannya dalam Anak Tetingkap Navigasi.

Anda juga boleh mengimport atau memaut ke senarai SharePoint menggunakan perintah pada tab Cipta .

Halaman atas

Menggunakan tapak SharePoint untuk mencipta jadual

Anda boleh mencipta jadual dalam pangkalan data yang diimport dari atau pautan ke senarai SharePoint. Anda juga boleh mencipta senarai SharePoint baru menggunakan templat dipratentukan. Templat yang dipratentukan dalam Access termasuk kenalan, tugas, isu dan peristiwa.

 1. Klik fail > Buka. Jika anda menggunakan Access 2007, klik Butang Microsoft Office > Buka.

 2. Dalam kotak dialog yang terbuka , pilih pangkalan data yang anda ingin mencipta jadual baru, dan kemudian klik Buka.

 3. Pada tab Cipta , dalam Kumpulan Jadual , klik Senarai SharePoint.

 4. Lakukan satu daripada perkara berikut:

  • Mencipta senarai SharePoint yang berdasarkan templat

   1. Klik sama ada kenalan, tugas, isuatau peristiwa.

   2. Dalam kotak dialog Cipta senarai baru , taipkan URL untuk laman SharePoint yang anda ingin mencipta senarai.

   3. Masukkan nama untuk senarai baru dan perihalannya dalam kotak Tentukan nama untuk senarai baru dan Perihalan .

   4. Untuk membuka jadual yang dipautkan selepas ia dicipta, pilih kotak semak Buka senarai Setelah selesai (dipilih secara lalai).

  • Mencipta senarai tersuai baru

   1. Klik Tersuai.

   2. Dalam kotak dialog Cipta senarai baru , taipkan URL untuk laman SharePoint yang anda ingin mencipta senarai.

   3. Masukkan nama untuk senarai baru dan perihalannya dalam kotak Tentukan nama untuk senarai baru dan Perihalan .

   4. Untuk membuka jadual yang dipautkan selepas ia dicipta, pilih kotak semak Buka senarai Setelah selesai (dipilih secara lalai).

  • Mengimport data dari senarai tersedia

   1. Klik Senarai SharePoint Sedia Ada.

   2. Dalam kotak dialog Dapatkan Data Luaran, taipkan URL untuk tapak SharePoint yang mengandungi data yang anda ingin import.

   3. Klik Import data sumber ke dalam jadual baru dalam pangkalan data semasa kemudian klik Berikut.

   4. Pilih kotak semak di sebelah setiap senarai SharePoint yang anda ingin import.

  • Memaut ke senarai sedia ada

   1. Klik Senarai SharePoint Sedia Ada.

   2. Dalam kotak dialog Dapatkan Data Luaran - Tapak SharePoint, taipkan URL untuk tapak SharePoint yang mengandungi senarai yang anda ingin pautkan.

   3. Klik Paut ke sumber data dengan mencipta jadual terpaut kemudian klik Berikut.

   4. Pilih kotak semak di sebelah setiap senarai SharePoint yang anda ingin pautkan.

Halaman atas

Setkan kunci primer Jadual

Melainkan anda mempunyai sebab tertentu tidak, anda perlu menentukan kunci primer untuk jadual. Access mencipta indeks untuk kunci primer yang boleh membantu meningkatkan prestasi pangkalan data secara automatik. Capaian juga memastikan bahawa setiap rekod mempunyai nilai dalam medan kunci primer dan nilai yang sentiasa unik. Nilai unik adalah penting, kerana jika tidak terdapat tiada cara untuk dapat membezakan baris tertentu daripada baris lain.

Apabila anda mencipta jadual baru dalam pandangan helaian data, Access secara automatik mencipta kunci primer untuk anda dan memperuntukkan nama medan ID dan jenis data Autonombor.

Dalam pandangan Reka bentuk, anda boleh mengubah atau mengalih keluar kunci primer atau mengeset kunci primer untuk jadual yang tidak mempunyai satu.

Menentukan medan mana untuk digunakan sebagai kunci primer

Kadangkala, anda mungkin sudah mempunyai data yang anda ingin gunakan sebagai kunci primer. Contohnya, anda mungkin mempunyai nombor ID sedia ada untuk pekerja anda. Jika anda mencipta jadual untuk menjejak maklumat pekerja, anda mungkin memutuskan untuk menggunakan ID pekerja yang sedia ada sebagai kunci primer untuk jadual. Atau, mungkin ID pekerja hanya unik dalam gabungan dengan ID Jabatan, memerlukan anda menggunakan kedua-dua medan bersama-sama sebagai kunci primer. Calon yang baik untuk kunci primer mempunyai ciri berikut:

 • Setiap rekod mempunyai nilai unik untuk medan atau gabungan medan.

 • Medan atau gabungan medan tidak pernah kosong atau nol — terdapat sentiasa nilai.

 • Nilai berubah.

Jika tiada data sesuai wujud untuk digunakan sebagai kunci primer, anda boleh mencipta medan baru untuk digunakan sebagai kunci primer. Apabila anda mencipta medan baru untuk digunakan sebagai kunci primer, setkan jenis data medan tersebut kepada Autonombor untuk memastikan bahawa ia memenuhi tiga ciri dalam senarai sebelumnya.

Mengeset atau mengubah kunci primer

 1. Pilih jadual yang kunci primer yang anda ingin Setkan atau ubah.

 2. Pada tab Rumah, dalam kumpulan Pandangan, klik Pandangan kemudian klik Pandangan Reka Bentuk.

 3. Dalam grid Reka bentuk Jadual, pilih medan atau medan yang anda ingin gunakan sebagai kunci primer.

  Untuk memilih satu medan, klik pemilih baris untuk medan yang anda inginkan.

  Untuk memilih lebih daripada satu medan, tahan CTRL dan kemudian klik PEMILIH baris untuk setiap medan.

 4. Pada tab Reka Bentuk, dalam kumpulan Alat, klik Kunci Primer.

  Kumpulan Alat pada tab Reka Bentuk

  Penunjuk kunci muncul di sebelah kiri medan atau medan-medan yang anda tentukan sebagai kunci primer.

Mengalih keluar kunci primer

 1. Pilih jadual yang kunci primer yang anda ingin alih keluar.

 2. Pada tab Rumah, dalam kumpulan Pandangan, klik Pandangan kemudian klik Pandangan Reka Bentuk.

 3. Klik pemilih baris untuk kunci primer semasa. Jika kunci primer mengandungi berbilang medan, tahan CTRL dan kemudian klik PEMILIH baris untuk setiap medan.

 4. Pada tab Reka Bentuk, dalam kumpulan Alat, klik Kunci Primer.

  Kumpulan Alat pada tab Reka Bentuk

  Penunjuk kunci dialih keluar dari medan yang sebelumnya anda tentukan sebagai kunci primer.

Nota: Apabila anda menyimpan jadual baru tanpa mengesetkan kunci primer, Access menggesa anda untuk mencipta medan baru untuk kunci primer. Jika anda klik Ya, Access mencipta medan ID yang menggunakan jenis data Autonombor untuk menyediakan nilai unik bagi setiap rekod. Jika jadual anda telah pun disertakan medan Autonombor, Access menggunakan ia sebagai kunci primer. Jika anda klik tidak, Access tidak menambah medan dan kunci primer disetkan.

Halaman atas

Mengesetkan sifat Jadual

Di samping mengesetkan sifat medan, anda juga boleh mengesetkan sifat yang digunakan pada seluruh jadual atau pada seluruh rekod.

 1. Pilih jadual yang anda ingin setkan sifatnya.

 2. Pada tab Rumah, dalam kumpulan Pandangan, klik Pandangan kemudian klik Pandangan Reka Bentuk.

 3. Pada tab Reka bentuk , dalam Kumpulan Tunjukkan/Sembunyikan , klik Helaian sifat.

  Kumpulan Tunjukkan/Sembunyikan pada tab Reka Bentuk dalam Access

  Helaian sifat Jadual ditunjukkan.

 4. Pada helaian sifat, klik tab Umum.

 5. Klik kotak di sebelah kiri sifat yang anda ingin Setkan, dan kemudian masukkan seting bagi sifat.

  Sifat Jadual tersedia

  Gunakan sifat Jadual ini

  Untuk

  Paparkan pandangan pada laman SharePoint

  Menentukan sama ada pandangan yang berdasarkan jadual boleh dipaparkan pada tapak SharePoint.

  Nota: Kesan seting ini bergantung pada seting sifat pangkalan data Paparkan Semua Pandangan Pada Tapak SharePoint.

  Subhelaian data dikembangkan

  Mengembangkan semua subhelaian data apabila anda membuka jadual.

  Ketinggian subhelaian data

  Lakukan satu daripada perkara berikut:

  • Jika anda ingin tetingkap subhelaian data berkembang untuk memaparkan semua baris, biarkan sifat ini disetkan pada 0".

  • Jika anda ingin mengawal ketinggian subhelaian data, masukkan ketinggian yang diinginkan dalam inci.

  Orientasi

  Mengesetkan orientasi pandangan, berdasarkan sama ada bahasa anda dibaca dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri.

  Perihalan

  Menyediakan perihalan jadual. Perihalan ini akan muncul dalam petua alat untuk jadual.

  Pandangan lalai

  Mengesetkan helaian data, Jadual pangsiatau Carta pangsi sebagai pandangan lalai apabila anda membuka jadual. Nota, opsyen Jadual pangsi dan Carta pangsi telah dialih keluar dari Access bermula dalam Access 2013.

  Peraturan pengesahihan

  Memasukkan ungkapan yang mesti benar apabila anda menambah atau mengubah sesuatu rekod.

  Teks pengesahihan

  Memasukkan mesej yang dipaparkan apabila sesuatu rekod melanggar ungkapan dalam sifat Peraturan Pengesahihan.

  Filter

  Mentakrifkan kriteria supaya hanya memaparkan baris yang sepadan dalam pandangan Helaian Data.

  Tertib mengikut

  Pilih satu atau lebih medan untuk menentukan tertib isihan lalai baris dalam pandangan Helaian Data.

  Nama subhelaian data

  Tentukan sama ada subhelaian data patut muncul dalam pandangan Helaian Data, dan jika begitu, jadual atau pertanyaan mana yang patut membekalkan baris dalam subhelaian data tersebut.

  Pautkan medan anak

  Senaraikan medan dalam jadual atau pertanyaan yang digunakan untuk subhelaian data yang sepadan dengan sifat Pautkan Medan Induk yang ditentukan untuk jadual.

  Pautkan medan induk

  Senaraikan medan dalam jadual yang padan dengan sifat Pautkan Medan Anak yang ditentukan untuk jadual.

  Tapis semasa muat

  Menggunakan kriteria penapis dalam sifat Penapis (dengan mengesetkan kepada Ya) secara automatik apabila jadual dibuka dalam pandangan Helaian Data.

  Tertib mengikut semasa muat

  Menggunakan kriteria isihan secara automatik dalam sifat Isih Mengikut (dengan mengesetkan kepada Ya) semasa jadual dibuka dalam pandangan Helaian Data.

  Petua: Untuk menyediakan lebih banyak ruang untuk memasukkan atau mengedit seting dalam kotak sifat, tekan SHIFT + F2 untuk memaparkan kotak zum . Jika anda mengesetkan sifat Peraturan Pengesahihan untuk ungkapan dan ingin bantuan dalam membina semula, klik Butang Pembina di sebelah kotak sifat peraturan Pengesahihan untuk memaparkan pembina ungkapan.

 6. Untuk menyimpan perubahan anda, tekan CTRL + S.

Bahagian atas seksyen

Halaman atas

Menambah medan pada jadual

Anda menyimpan setiap data yang anda ingin jejak dalam medan. Contohnya, dalam jadual kenalan, anda mencipta medan untuk Nama Keluarga, Nama Pertama, Nombor Telefon dan Alamat. Dalam jadual produk, anda mencipta medan untuk Nama Produk, ID Produk dan Harga.

Sebelum anda mencipta medan, cuba untuk mengasingkan data ke dalam terkecil berguna bahagiannya. Adalah lebih mudah untuk menggabungkan data kemudian daripada untuk memisahkan ia. Contohnya, selain daripada medan nama penuh, pertimbangkan untuk mencipta medan berasingan bagi nama pertama dan nama keluarga. Kemudian, anda boleh dengan mudah mencari atau mengisih mengikut nama pertama, terakhir nama, atau kedua-duanya. Jika anda merancang untuk laporan, mengisih, Cari atau mengira pada item data, letakkan item tersebut dalam medan dengan sendiri.

Selepas anda mencipta medan, anda juga boleh mengesetkan sifat medan untuk mengawal penampilan dan kelakuannya.

Apakah yang anda ingin lakukan?

Menambahkan medan dengan memasukkan data

Apabila anda mencipta jadual baru atau membuka jadual tersedia dalam pandangan Helaian Data, anda boleh menambahkan medan baru pada jadual dengan memasukkan data dalam lajur Tambah Medan Baru bagi helaian data tersebut.

Helaian data dalam Access dengan lajur Tambah Medan Baru

1. Masukkan data dalam lajur Tambah medan baru .

 1. Mencipta atau membuka jadual dalam pandangan helaian data dengan mengklik kanan jadual yang anda inginkan dalam anak tetingkap navigasi kemudian mengklik pandangan helaian data daripada menu pintasan.

 2. Dalam lajur Tambah medan baru , masukkan nama medan yang anda ingin cipta.

  Gunakan nama Perihalan agar medan akan menjadi lebih mudah untuk mengenal pasti.

 3. Masukkan data dalam medan baru.

Menambahkan medan dengan menggunakan templat medan

Kadangkala lebih mudah untuk memilih daripada senarai medan yang memenuhi keperluan anda daripada untuk mencipta secara manual medan. Anda boleh menggunakan senarai Medan lain dalam Access 2010, 2013 atau 2016 atau anak tetingkap tugas Templat medan dalam Access 2007 untuk memilih daripada senarai templat medan. Templat medan ialah set ciri dan sifat dipratentukan yang memerihalkan medan. Medan templat takrifan termasuk nama medan, jenis data, seting sifat Format medan dan sifat medan lain.

Jika anda menggunakan Access 2010, 2013 atau 2016, ikuti langkah ini.

 1. Pada rumah tab, dalam Kumpulan pandangan , klik pandangan, dan kemudian klik Pandangan helaian data.

 2. Pada tab medan , dalam Kumpulan Tambah & padam , klik Medan lain.

  Screesnhot Tambah & padam Kumpulan pada tab ribbbon medan.

 3. Pilih medan dalam senarai Medan lain untuk menyelitkan lajur baru. Access menempatkan medan ke kanan lajur tempat kursor anda berada pada masa ini. Jika anda memilih salah satu opsyen medan di bawah tajuk mula cepat, seperti alamat, Access mencipta berbilang medan dalam jadual anda mengandungi pelbagai bahagian alamat.

Jika anda menggunakan Access 2007, ikuti langkah ini.

 1. Pada rumah tab, dalam Kumpulan pandangan , klik pandangan, dan kemudian klik Pandangan helaian data.

 2. Pada tab helaian data , dalam Kumpulan medan & lajur , klik Medan baru.

  Imej Reben Access

 3. Pilih satu atau lebih medan dalam anak tetingkap Templat medan dan kemudian seretnya ke jadual yang anda ingin menyelitkan lajur baru.

Mengesetkan sifat medan

Selepas anda mencipta medan, anda boleh mengesetkan sifat medan untuk mengawal penampilan dan kelakuannya.

Contohnya, dengan mengesetkan sifat medan, anda boleh:

 • Mengawal penampilan data dalam medan

 • Membantu mengelakkan entri data yang tidak betul ke dalam medan.

 • Menentukan nilai lalai untuk medan

 • Membantu mempercepatkan carian dan isihan pada medan

Anda boleh mengesetkan sesetengah sifat medan yang tersedia semasa anda bekerja dalam pandangan Helaian Data. Untuk memperoleh capaian dan mengesetkan senarai lengkap sifat medan, anda perlu menggunakan pandangan Reka Bentuk.

Mengesetkan sifat medan dalam pandangan Helaian Data

Anda boleh menamakan semula medan, mengubah jenis datanya, mengubah sifat Format dan mengubah beberapa medan dan sifat lain semasa anda bekerja dalam pandangan helaian data.

Membuka jadual dalam pandangan Helaian Data

 1. Dalam anak tetingkap navigasi, klik kanan jadual yang anda ingin buka.

 2. Pada menu pintas, klik pandangan helaian data.

Menamakan semula medan

Apabila anda menambah medan dengan memasukkan data dalam pandangan helaian data, Access memperuntukkan nama umum secara automatik ke medan. Capaian memperuntukkan nama medan1 pertama baru medan, Field2 untuk medan baru kedua, dan sebagainya. Secara lalai, nama medan yang digunakan sebagai labelnya di mana-mana medan yang dipaparkan, seperti tajuk lajur pada helaian data. Menamakan semula medan agar mereka mempunyai nama yang lebih Perihalan membantu menjadikannya lebih mudah digunakan apabila anda melihat atau mengedit rekod.

 1. Klik kanan tajuk medan yang anda ingin namakan semula (contohnya, Medan1).

 2. Pada menu pintas, klik Medan Namakan semula. Jika anda menggunakan Access 2007, klik Nama semula lajur pada menu pintas.

 3. Masukkan nama baru dalam tajuk medan.

  Nama medan boleh mengandungi sehingga 64 aksara (huruf atau nombor), termasuk jarak.

Mengubah jenis data medan

Apabila anda mencipta medan dengan memasukkan data dalam pandangan helaian data, Access mengkaji data tersebut untuk menentukan jenis data yang sesuai untuk medan. Contohnya, jika anda memasukkan 1/1/2017, Access mengecam data tersebut sebagai tarikh dan set jenis data bagi medan tarikh/masa. Jika Access secara muktamad tidak boleh menentukan jenis data, jenis data disetkan kepada teks secara lalai (teks pendek jika anda menggunakan Access 2016).

Jenis data bagi medan menentukan yang sifat medan lain yang anda boleh mengesetkan. Contohnya, anda boleh mengesetkan hanya Tambah hanya sifat untuk medan yang mempunyai jenis data Hiperpautan atau jenis data Memo (teks panjang jika anda menggunakan Access 2016).

Mungkin ada kes yang anda ingin mengubah jenis data medan secara manual. Contohnya, katakan anda mempunyai nombor bilik yang kelihatan seperti tarikh, seperti 10/2017. Jika anda memasukkan 10/2017 ke medan baru dalam pandangan helaian data, jenis data automatik Pilih ciri pengesanan jenis data tarikh/masa bagi medan. Kerana nombor bilik label dan tidak tarikh, ia akan menggunakan jenis data teks. Gunakan prosedur berikut untuk mengubah jenis data medan.

 1. Pada reben, klik tab medan . Jika anda menggunakan Access 2007, klik tab helaian data.

 2. Dalam senarai Jenis Data , dalam Kumpulan pemformatan , pilih jenis data yang anda inginkan. Jika anda menggunakan Access 2007, dalam senarai jenis Data, dalam Kumpulan jenis Data & pemformatan , pilih jenis data yang anda inginkan.

  Jenis data yang tersedia?

  Lihat jenis Data untuk pangkalan data desktop Access untuk senarai lengkap jenis data yang tersedia dalam pangkalan data Access.

  Nota: Saiz maksimum fail pangkalan data Access ialah 2 gigabait.

  Petua tentang jenis data

  • Untuk mengoptimumkan prestasi, anda patut menggunakan paling sesuai Saiz medan apabila anda mencipta medan teks atau nombor. Contohnya, jika anda menyimpan Poskod dengan kepanjangan yang diramalkan, tentukan panjang tersebut sebagai saiz medan. Anda boleh menentukan saiz medan dengan mengesetkan nilai dalam kotak sifat Saiz medan . Untuk maklumat lanjut, lihat seksyen, mengesetkan sifat medan lain.

  • Untuk nombor telefon, nombor bahagian dan nombor lain yang anda tidak ingin gunakan untuk pengiraan matematik, anda perlu memilih jenis data teks dan bukannya jenis data nombor. Nilai angka yang disimpan sebagai teks boleh Diisih dan ditapis lebih secara logik.

Mengubah format medan

Sebagai tambahan untuk menentukan jenis data untuk medan baru, Access juga mungkin mengesetkan sifat Format untuk medan, bergantung pada perkara yang anda masukkan. Contohnya, jika anda memasukkan 10:50 am, Access mengesetkan jenis data kepada Tarikh/Masa dan sifat Format kepada Masa Sederhana. Untuk mengubah sifat Format secara manual, lakukan perkara berikut:

 1. Pada reben, klik tab medan . Jika anda menggunakan Access 2007, klik tab helaian data .

 2. Dalam senarai Format , dalam Kumpulan pemformatan , masukkan format yang anda inginkan. Jika anda menggunakan Access 2007, dalam senarai Format , dalam Kumpulan jenis Data & pemformatan , masukkan format yang anda inginkan.

  Nota: Senarai Format mungkin tidak tersedia untuk sesetengah medan (contohnya, Teks), bergantung pada jenis data untuk medan itu.

Mengesetkan sifat medan lain

 1. Dalam pandangan Helaian Data, klik medan yang anda ingin setkan sifatnya.

 2. Jika anda menggunakan Access 2010, 2013 atau 2016, pada tab medan , dalam sifat, pemformatanatau Kumpulan Pensahihan medan , pilih sifat yang anda inginkan.

 3. Jika anda menggunakan Access 2007, pada tab helaian data , dalam Kumpulan jenis Data & pemformatan , pilih sifat yang anda inginkan.

Mengesetkan sifat medan dalam pandangan Reka bentuk

Anda boleh mengesetkan sebarang sifat medan semasa anda bekerja dengan jadual dalam pandangan Reka bentuk. Dalam pandangan Reka bentuk, anda mengesetkan jenis data medan dalam grid Reka bentuk Jadual, dan anda mengesetkan sifat lain dalam anak tetingkap Sifat medan .

Membuka jadual dalam pandangan Reka bentuk

 1. Dalam anak tetingkap navigasi, klik kanan Jadual.

 2. Pada menu pintas, klik pandangan Reka bentuk.

Mengubah jenis data medan

 1. Dalam grid Reka bentuk Jadual, Cari medan yang anda ingin Setkan jenis data.

 2. Dalam lajur Jenis Data , pilih jenis data daripada senarai.

  Jenis data yang tersedia?

  Lihat jenis Data untuk pangkalan data desktop Access untuk senarai lengkap jenis data yang tersedia dalam pangkalan data Access.

  Nota: Saiz maksimum fail pangkalan data Access ialah 2 gigabait.

  Petua tentang jenis data

  • Untuk nombor telefon, nombor bahagian dan nombor lain yang anda tidak ingin gunakan untuk pengiraan matematik, anda perlu memilih jenis data teks dan bukannya jenis data nombor. Nilai angka yang disimpan sebagai teks boleh Diisih dan ditapis lebih secara logik, tetapi tidak boleh dengan mudah digunakan dalam pengiraan.

  • Untuk teks dan nombor jenis data, anda boleh menentukan jenis medan saiz atau data dengan lebih tepat dengan mengesetkan nilai dalam kotak sifat Saiz medan .

Mengesetkan sifat medan lain

 1. Dalam grid Reka bentuk Jadual, pilih medan yang anda ingin Setkan sifat. Access memaparkan sifat untuk medan ini dalam anak tetingkap Sifat medan .

  Jenis data bagi medan menentukan sifat yang anda boleh mengesetkan.

 2. Dalam anak tetingkap Sifat medan , masukkan seting yang anda inginkan bagi setiap sifat, atau tekan F6 dan kemudian gunakan kekunci anak panah untuk memilih sifat.

  Apakah sifat medan yang tersedia?

  Lihat pengenalan kepada jenis data dan sifat medan untuk senarai lengkap sifat medan tersedia untuk setiap jenis data dalam pangkalan data Access.

  Nota: Tidak semua sifat yang tersedia untuk setiap medan. Jenis data medan menentukan sifat yang ia mempunyai.

 3. Untuk menyediakan lebih ruang untuk memasukkan atau mengedit seting sifat dalam kotak sifat, tekan SHIFT + F2 untuk memaparkan kotak zum .

  Petua: Jika anda memasukkan ungkapan topeng atau pengesahihan input dan ingin bantuan dalam membina semula, klik Butang Pembina di sebelah kotak sifat untuk memaparkan pembina sesuai.

 4. Untuk menyimpan perubahan anda, tekan CTRL + S.

Menyimpan Jadual

Selepas anda mencipta atau mengubah suai Jadual, anda hendaklah menyimpan Reka bentuk. Apabila anda menyimpan jadual untuk kali pertama, berikannya nama yang menerangkan data yang terkandung padanya. Anda boleh menggunakan sehingga 64 aksara abjad angka, termasuk ruang. Contohnya, anda boleh menamakan Jadual pelanggan, bahagian inventori atau produk.

Petua: Anda perlu memutuskan pada konvensyen penamaan bagi objek dalam pangkalan data anda dan menggunakannya secara konsisten.

 1. Jika anda menggunakan Access 2010, 2013 atau 2016, klik fail > Simpan, atau tekan CTRL + S.

 2. Jika anda menggunakan Access 2007, klik Butang Microsoft Office kemudian klik Simpan, atau tekan CTRL + S.

 3. Jika anda adalah Menyimpan jadual untuk kali pertama, taipkan nama untuk jadual, dan kemudian klik OK.

Halaman atas

Nota: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×