Mencipta histogram dalam Excel

Mencipta histogram dalam Excel

Penting: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Histogram atau Pareto (histogram terisih) ialah Carta lajur yang menunjukkan frekuensi data.

 1. Pastikan anda mempunyai dimuatkan Analysis ToolPak. Untuk maklumat lanjut, lihat memuat Analysis ToolPak dalam Excel.

 2. Pada lembaran kerja, taipkan data input dalam satu lajur tambahkan label pada sel pertama jika anda inginkan.

  Pastikan anda menggunakan data angka kuantitatif seperti jumlah item atau markah ujian. Alat Histogram tidak akan berfungsi dengan data angka kualitatif, seperti nombor pengenalan yang dimasukkan sebagai teks.

 3. Dalam lajur berikut, taipkan nombor bin dengan tertib menaik, tambahkan label dalam sel pertama jika anda inginkan.

  Anda digalakkan untuk menggunakan nombor bin anda sendiri kerana ia mungkin lebih berguna untuk analisis anda. Jika anda tidak memasukkan sebarang nombor bin, alat Histogram akan mencipta selang bin yang dibahagikan secara seragam menggunakan nilai maksimum dan minimum pada julat input sebagai titik mula dan tamat.

 4. Klik Data > Analisis Data.

  Butang Analisis Data pada kumpulan Analisis Data

 5. Klik Histogram > OK.

  Kotak dialog Analisis Data

 6. Di bawah Input, lakukan perkara berikut:

  1. Pada kotak Julat Input, masukkan rujukan sel untuk julat data yang mengandungi nombor input.

  2. Dalam kotak Julat Bin, masukkan rujukan sel untuk julat yang mengandungi nombor bin.

   Jika anda menggunakan label lajur pada lembaran kerja, anda boleh menyertakannya dalam rujukan sel.

   Petua: Selain daripada memasukkan rujukan secara manual, anda boleh mengklik Butang Runtuhkan untuk meruntuhkan kotak dialog untuk memilih julat pada lembaran kerja. Mengklik butang sekali lagi akan mengembangkan kotak dialog.

 7. Jika anda menyertakan label lajur dalam rujukan sel, tandakan kotak Label.

 8. Di bawah Opsyen output, pilih lokasi output.

  Anda boleh meletakkan histogram pada lembaran kerja yang sama, lembaran kerja baru dalam buku kerja semasa atau dalam buku kerja baru.

 9. Tandakan satu atau lebih kotak berikut:

  Pareto (histogram terisih) Ini menunjukkan data dalam frekuensi tertib menurun.

  Peratus Kumulatif     Ini menunjukkan peratus kumulatif dan menambah garis peratus kumulatif pada carta histogram.

  Output Carta     Ini menunjukkan carta histogram terbenam.

 10. Klik OK.

  Jika anda ingin menyesuaikan histogram anda, anda boleh mengubah teks label dan mengklik mana-mana dalam carta histogram untuk menggunakan butang Unsur Carta, Gaya Carta dan Penapis Carta di sebelah kanan carta.

 1. Pilih data anda.

  (Ini adalah contoh lazim data untuk histogram.)

  Data yang digunakan untuk mencipta histogram sampel di atas
 2. Klik Selitkan > Selitkan carta Statistik > Histogram.

  Perintah histogram dicapai daripada butang Selitkan Carta Statistik

  Anda juga boleh mencipta histogram dari tab Semua carta dalam Carta yang disyorkan.

Petua: 

 • Gunakan tab Reka bentuk dan Format untuk menyesuaikan rupa Carta anda.

 • Jika anda tidak melihat tab ini, klik di mana-mana dalam histogram untuk menambahkan Alat Carta pada reben.

Tab Reka Bentuk dan Format untuk Alat Carta

 1. Klik kanan paksi mendatar carta, klik Format paksi, dan kemudian klik Opsyen paksi.

  Perintah Format Paksi pada menu pintas
 2. Gunakan maklumat dalam Jadual berikut untuk menentukan opsyen yang anda ingin setkan dalam anak tetingkap tugas Format paksi .

  Opsyen

  Perihalan

  Mengikut Kategori

  Pilih opsyen ini apabila kategori (paksi mendatar) adalah berdasarkan teks dan bukannya angka. Histogram akan Kumpulan kategori sama dan menjumlahkan nilai dalam paksi nilai.

  Petua: Untuk mengira bilangan penampilan bagi rentetan teks, tambah lajur dan isinya dengan nilai "1", kemudian plot histogram dan set bin kepada Mengikut Kategori.

  Automatik

  Ini adalah seting lalai bagi histogram. Lebar bin dikira peraturan rujukan normal Scott.

  Lebar bin

  Masukkan nombor perpuluhan positif untuk bilangan titik data dalam setiap julat.

  Bilangan bin

  Masukkan bilangan bin untuk histogram (termasuk limpahan dan limpah bawah bin).

  Bin limpahan

  Pilih kotak semak ini untuk mencipta bin untuk semua nilai di atas nilai dalam kotak di sebelah kanan. Untuk mengubah nilai, masukkan nombor perpuluhan yang berlainan dalam kotak.

  Bin limpah bawah

  Pilih kotak semak ini untuk mencipta bin untuk semua nilai di bawah atau sama dengan nilai dalam kotak di sebelah kanan. Untuk mengubah nilai, masukkan nombor perpuluhan yang berlainan dalam kotak.

  Anak tetingkap tugas Format Paksi

Petua: Untuk membaca lebih lanjut mengenai carta histogram dan kegunaannya, lihat kiriman blog ini tentang carta histogram, Pareto, kotak dan garis oleh pasukan Excel. Anda juga mungkin berminat untuk mengetahui lebih lanjut tentang jenis carta baru lain yang diterangkan dalam kiriman blog ini.

Opsyen automatik (peraturan rujukan normal Scott)   

Formula untuk opsyen Automatik

Peraturan rujukan normal Scott cuba meminimumkan bias dalam varians histogram berbanding dengan set data, semasa menganggarkan data yang diagihkan secara biasa.

Opsyen bin limpahan   

Formula untuk opsyen Bin limpahan

Opsyen bin limpah bawah   

Formula untuk opsyen Bin limpah bawah

 1. Pilih data anda.

  (Ini adalah contoh lazim data untuk histogram.)

  Data yang digunakan untuk mencipta histogram sampel di atas
 2. Klik Selitkan > Carta.

  Butang carta dalam kumpulan ilustrasi pada tab Selitkan dalam Word
 3. Dalam kotak dialog Selitkan Carta , di bawah Semua carta, klik Histogram , dan klik OK.

Petua: 

 • Gunakan tab Reka bentuk dan Format pada reben untuk menyesuaikan rupa Carta anda.

 • Jika anda tidak melihat tab ini, klik di mana-mana dalam histogram untuk menambahkan Alat Carta pada reben.

Tab Reka Bentuk dan Format untuk Alat Carta

 1. Klik kanan paksi mendatar carta, klik Format paksi, dan kemudian klik Opsyen paksi.

  Perintah Format Paksi pada menu pintas
 2. Gunakan maklumat dalam Jadual berikut untuk menentukan opsyen yang anda ingin setkan dalam anak tetingkap tugas Format paksi .

  Opsyen

  Perihalan

  Mengikut Kategori

  Pilih opsyen ini apabila kategori (paksi mendatar) adalah berdasarkan teks dan bukannya angka. Histogram akan Kumpulan kategori sama dan menjumlahkan nilai dalam paksi nilai.

  Petua: Untuk mengira bilangan penampilan bagi rentetan teks, tambah lajur dan isinya dengan nilai "1", kemudian plot histogram dan set bin kepada Mengikut Kategori.

  Automatik

  Ini adalah seting lalai bagi histogram.

  Lebar bin

  Masukkan nombor perpuluhan positif untuk bilangan titik data dalam setiap julat.

  Bilangan bin

  Masukkan bilangan bin untuk histogram (termasuk limpahan dan limpah bawah bin).

  Bin limpahan

  Pilih kotak semak ini untuk mencipta bin untuk semua nilai di atas nilai dalam kotak di sebelah kanan. Untuk mengubah nilai, masukkan nombor perpuluhan yang berlainan dalam kotak.

  Bin limpah bawah

  Pilih kotak semak ini untuk mencipta bin untuk semua nilai di bawah atau sama dengan nilai dalam kotak di sebelah kanan. Untuk mengubah nilai, masukkan nombor perpuluhan yang berlainan dalam kotak.

  Anak tetingkap tugas Format Paksi

Petua: Untuk membaca lebih lanjut mengenai carta histogram dan kegunaannya, lihat kiriman blog ini tentang carta histogram, Pareto, kotak dan garis oleh pasukan Excel. Anda juga mungkin berminat untuk mengetahui lebih lanjut tentang jenis carta baru lain yang diterangkan dalam kiriman blog ini.

Nota: Anda tidak boleh mencipta histogram dalam Excel for Mac 2011 sebagai Analysis ToolPak tidak tersedia untuk versi tersebut.

Ikuti langkah ini untuk mencipta histogram dalam Excel 2016 for Mac:

 1. Pastikan anda mempunyai dimuatkan Analysis ToolPak. Untuk maklumat lanjut, lihat memuat Analysis ToolPak dalam Excel.

 2. Pada lembaran kerja, taipkan input data dalam satu lajur, tambahkan label pada sel pertama jika anda inginkan. Pastikan anda menggunakan kuantitatif data berangka, seperti jumlah item atau ujian skor. Histogram yang alat tidak akan berfungsi dengan data berangka yang berkualiti, seperti nombor pengenalan yang dimasukkan sebagai teks.

 3. Dalam lajur berikut, taipkan nombor bin dalam tertib menaik, tambahkan label pada sel pertama jika anda inginkan. Jika anda tidak tahu apa yang perlu taipkan nombor bin anda, lihat data anda dan lihat jika anda boleh mengenali selang sejadi. Selang ini adalah juga dikenali sebagai bin dan alat Histogram akan plot data anda merentasi bin ini.

  Anda digalakkan untuk menggunakan nombor bin anda sendiri kerana ia mungkin lebih berguna untuk analisis anda. Jika anda tidak memasukkan sebarang nombor bin, alat Histogram akan mencipta selang bin yang dibahagikan secara seragam menggunakan nilai maksimum dan minimum pada julat input sebagai titik mula dan tamat.

  Berikut adalah contoh dua lajur yang anda boleh gunakan untuk histogram:

  Contoh dua lajur

 4. Pada Data tab, klik Analisis Data.

  Butang Analisis Data

 5. Klik Histogram > OK.

 6. Di bawah Input, lakukan perkara berikut:

  1. Klik dalam kotak Julat Input , dan kemudian pilih sel dalam lajur pertama data.

  2. Klik dalam kotak Julat Bin , dan kemudian pilih sel dalam lajur kedua data.

   Jika anda menggunakan label lajur pada lembaran kerja, anda boleh menyertakannya dalam rujukan sel.

   Petua: Anda juga boleh klik Butang Runtuhkan untuk meruntuhkan kotak dialog untuk memilih julat pada lembaran kerja buat sementara. Mengklik butang sekali lagi mengembangkan kotak dialog.

 7. Jika anda menyertakan label lajur dalam rujukan sel, tandakan kotak Label.

 8. Di bawah opsyen Output, anda menentukan lokasi histogram:

  • Untuk meletakkan histogram pada helaian yang sama, klik Julat Output, dan kemudian klik dalam kotak Julat Output . Klik helaian yang anda ingin histogram anda ditempatkan.

  • Untuk meletakkan histogram dalam helaian baru, klik Baru lembaran kerja pelayaran sebagaimana.

  • Untuk meletakkan histogram dalam buku kerja baru, klik Buku kerja baru.

 9. Tandakan satu atau lebih kotak berikut:

  • Pareto (histogram terisih) Ini menunjukkan data dalam frekuensi tertib menurun.

  • Peratus Kumulatif     Ini menunjukkan peratus kumulatif dan menambah garis peratus kumulatif pada carta histogram.

  • Output Carta     Ini menunjukkan carta histogram terbenam.

 10. Klik OK.

Dalam Excel Online, anda boleh melihat histogram (carta lajur yang menunjukkan kekerapan data) tetapi anda tidak boleh menciptanya kerana Analysis ToolPak diperlukan, iaitu tambahan Excel yang tidak disokong dalam Excel Online.

Jika anda mempunyai aplikasi desktop Excel, anda boleh menggunakan butang Buka dalam Excel untuk membuka Excel pada desktop anda dan Cipta histogram.

Butang Buka dalam Excel

 1. Ketik untuk memilih data anda.

  Data yang digunakan untuk mencipta histogram sampel di atas
 2. Jika anda pada telefon, ketik ikon edit Ikon Edit untuk menunjukkan reben. dan kemudian ketik rumah.

 3. Ketik selitkan > Carta > Histogram.

  Jika perlu, anda boleh menyesuaikan unsur carta.

  Nota: Ciri ini hanya tersedia jika anda mempunyai langganan Office 365. Jika anda pelanggan Office 365, pastikan anda mempunyai versi Office yang terkini.

  Cuba Office 365 atau versi Excel yang terkini

 1. Ketik untuk memilih data anda.

  Data yang digunakan untuk mencipta histogram sampel di atas
 2. Jika anda pada telefon, ketik ikon edit Ikon Edit untuk menunjukkan reben, dan kemudian ketik rumah.

 3. Ketik selitkan > Carta > Histogram.

Untuk mencipta histogram dalam Excel, anda menyediakan dua jenis data — data yang anda ingin analisis, dan nombor bin yang mewakili selang yang anda ingin mengukur kekerapan. Anda mesti mengaturkan data dalam dua lajur pada lembaran kerja. Lajur ini mesti mengandungi data berikut:

 • Input data    Ini adalah data yang anda ingin analisis menggunakan alat Histogram.

 • Nombor bin    Nombor ini mewakili selang masa yang anda inginkan Histogram alat untuk digunakan bagi mengukur data input dalam analisis data.

Apabila anda menggunakan alat Histogram, Excel mengira bilangan titik data dalam setiap Tong data. Titik data yang disertakan dalam Tong tertentu Jika nombor adalah lebih besar daripada terendah terikat dan sama dengan atau kurang daripada terbesar terikat untuk Tong data. Jika anda mengeluarkan julat bin, Excel mencipta set bin secara seragam teragih antara nilai minimum dan maksimum input data.

Output analisis histogram dipaparkan pada lembaran kerja baru (atau dalam buku kerja baru) dan menunjukkan Jadual histogram dan Carta lajur yang menggambarkan data dalam Jadual histogram.

Perlukan bantuan lanjut?

Anda boleh bertanya pada pakar dalam bahagian Komuniti Teknikal Excel, mendapatkan sokongan daripada Komuniti jawapan, atau mencadangkan ciri baru atau pembaikan di Excel User Voice.

Nota: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×