Mencipta dokumen untuk digunakan oleh versi terdahulu Word

Penting: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Kadangkala anda mungkin ingin berkongsi dokumen anda dengan mereka yang menggunakan versi Word yang terdahulu.

Word 2007 dan Word 2010 boleh membuka fail .docx yang dicipta dengan Word 2013. Pengguna Word 2003 yang telah memasang Pek Keserasian Microsoft Office untuk Format Fail Word, Excel dan PowerPoint 2007 juga boleh membuka dokumen Word 2013.

Jika anda tidak pasti tentang jenis versi terdahulu yang mereka gunakan, simpan dokumen dalam format fail Word 97 – 2003 (.doc).

Nota: Untuk mengetahui kandungan dan ciri yang tidak dapat diedit dalam versi terdahulu, lihat Ciri yang berkelakuan secara berlainan dalam versi terdahulu.

Mencipta dokumen baru dalam format Word 97 – 2003

Untuk mencipta dokumen baru dalam Word 2013 yang boleh disemak semula, edit, simpan fail dalam format Word 97-2003 oleh pengguna yang menggunakan Word versi terdahulu.

 1. Klik Fail, kemudian klik Baru.

 2. Buka dokumen baru dengan mengklik Dokumen kosong.

 3. Klik Fail, klik Simpan Sebagai kemudian pilih lokasi untuk menyimpan fail anda.

 4. Dalam kotak dialog Simpan Sebagai, taipkan nama untuk dokumen itu dalam kotak Nama fail.

 5. Dalam senarai Simpan sebagai jenis, klik Dokumen Word 97-2003. Ini mengubah format fail daripada .docx kepada .doc.

 6. Klik Simpan.

Ciri yang berkelakuan berbeza apabila anda menggunakan format dokumen Word 97 – 2003

Jadual ini termasuk unsur dokumen yang berkelakuan berbeza dan unsur dokumen yang tidak tersedia apabila anda mengedit fail .doc.

Word 2013

Ubah apabila menggunakan format fail Word 97 – 2003 (.doc)

Aplikasi untuk Office

Dialih keluar secara kekal dari dokumen.

Video Web

Ditukar secara kekal kepada gambar dengan hiperpautan ke video web.

Balasan komen/maklumat "selesai"

Balasan komen akan menjadi komen individu aras atas dan semua komen bertanda "selesaikan" diset semula.

Diruntuhkan mengikut Tajuk lalai

Tajuk dikembangkan secara lalai; sifat hilang secara kekal.

Format penomboran Word 2010 yang baru

Turki (Latin) huruf besar {A, B, C, Ç, D, …}
Turki (Latin) huruf kecil {a, b, c, ç, d, …}
Bulgaria (Cyrillic) huruf besar {А,Б,В,Г,Д, …}
Bulgaria (Cyrillic) huruf kecil {а, б, в, г, д, …}
Greek huruf besar

{Α, Β, Γ, Δ, Ε, …}
Greek huruf besar

{α, β, γ, δ, ε,…}
format tetap 3 digit {001…NNN}
format tetap 4 digit {0001...NNN}
format tetap 5 digit {00001…NNNNN}

Format penomboran baru ditukar kepada angka Arab (1, 2, 3, 4, ...).

Kesan bentuk dan kotak teks yang baru

Bentuk dan kotak teks ditukar kepada kesan yang tersedia dalam format fail .doc.

Kesan teks

Kesan pada teks dialih keluar secara kekal.

Teks alternatif pada jadual

Jadual kehilangan maklumat teks alternatif.

Ciri OpenType

Ciri OpenType akan dialih keluar secara kekal dari teks.

Menyekat pengarang

Kunci yang digunakan pada wilayah dokumen dialih keluar.

Kesan WordArt baru

Kesan pada teks dialih keluar secara kekal.

Kawalan kandungan

Kawalan kandungan ditukarkan kepada kandungan statik.

Tema

Ditukar kepada gaya secara kekal.

Fon utama/minor

Ditukar kepada pemformatan terus fon secara kekal.

Gerakan terjejak

Ditukar kepada selitan dan pemadaman secara kekal.

Tab Penjajaran

Ditukar kepada tab tradisional secara kekal.

Grafik SmartArt

Ditukar kepada imej tunggal; jika tiada perubahan dibuat dalam Word 2003, SmartArt boleh dicipta semula dengan membuka dalam Word 2013 dan menaik taraf dokumen kepada format fail XML Open.

Carta dan gambar rajah

Ditukar kepada imej tunggal; jika tiada perubahan dibuat dalam Word 2003, carta boleh dicipta semula dengan membuka dalam Word 2013 dan menaik taraf dokumen kepada format fail XML Open. Semua data melebihi had yang disokong oleh Excel 2003 dialih keluar secara kekal.

Objek Terbenam Open XML

Tiada perubahan.

Blok binaan

Entri blok Binaan dan AutoTeks mungkin kehilangan beberapa maklumat.

Bibliografi

Ditukar kepada teks statik secara kekal.

Nukilan

Ditukar kepada teks statik secara kekal.

Persamaan

Ditukar kepada imej tunggal; jika tiada perubahan dibuat dalam Word 2003, persamaan boleh dicipta semula dengan membuka dalam Word 2013 dan menaik taraf dokumen kepada format fail XML Open.

Kotak teks relatif (Kotak teks disaizkan kepada peratusan lebar atau tinggi halaman)

Ukuran relatif akan ditukar kepada pemposisian mutlak secara kekal.

Jika anda mencipta dokumen untuk dihantar kepada individu yang bekerja dalam Word versi terdahulu dan anda tahu mereka telah memasang Pek keserasian Microsoft Office untuk Word, Excel, dan format fail PowerPoint 2007, anda boleh bekerja dalam mod Microsoft Word 2010 .

Jika anda tidak pasti sama ada individu yang anda menghantar dokumen anda telah memasang pek keserasian Microsoft Office untuk Word, Excel dan PowerPoint format Open XML fail, anda boleh bekerja dalam mod keserasian. Mod keserasian memastikan bahawa tiada ciri baru atau dipertingkatkan dalam Word 2010 tersedia semasa anda bekerja dalam dokumen, supaya individu yang menggunakan Word versi terdahulu akan mempunyai keupayaan pengeditan penuh.

Nota: Jika anda sudah mencipta dokumen dan anda ingin mengetahui kandungan yang tidak tersedia untuk pengeditan dalam versi terdahulu, lihat ciri yang berkelakuan secara berlainan dalam versi terdahulu.

Menghidupkan Mod Keserasian

Apabila anda mencipta dokumen baru yang akan digunakan dalam versi terdahulu, anda boleh menghidupkan mod keserasian dengan menyimpan fail dalam format Word 97-2003.

 1. Buka dokumen baru.

 2. Klik tab Fail.

 3. Klik Simpan Sebagai.

 4. Dalam senarai Simpan sebagai jenis, klik Dokumen Word 97-2003. Ini mengubah format fail kepada .doc.

 5. Dalam kotak Nama fail , taipkan nama untuk dokumen.

 6. Klik Simpan.

Ciri-ciri yang berkelakuan secara berbeza dalam versi terdahulu

Jadual ini memasukkan unsur dokumen yang bertindak secara berlainan dan unsur dokumen yang tidak tersedia apabila anda bekerja dalam Mod Keserasian.

Nota: Jika anda menggunakan Microsoft Word Starter 2010, ambil perhatian bahawa bukan semua ciri yang disenaraikan untuk Word 2010 yang disokong dalam Word Starter. Untuk maklumat lanjut tentang ciri yang tersedia dalam Word Starter, lihat ciri Word Starter yang menyokong.

Unsur Word 2010

Berubah apabila dibuka dalam Word 2007

Berubah apabila dibuka dalam Word 97-2003

Format penomboran baru

Format penomboran baru ditukar kepada angka Arab (1, 2, 3, 4, ...).

Format penomboran baru ditukar kepada angka Arab (1, 2, 3, 4, ...).

Bentuk dan kotak teks baru

Bentuk dan kotak teks ditukar kepada kesan yang tersedia dalam format ini.

Bentuk dan kotak teks ditukar kepada kesan yang tersedia dalam format ini.

Kesan teks

Kesan pada teks dialih keluar secara kekal melainkan kesan tersebut digunakan dengan gaya tersuai. Jika ia digunakan dengan gaya tersebut, kesan teks akan muncul sekali lagi apabila dokumen dibuka semula dalam Word 2010.

Kesan pada teks dialih keluar secara kekal melainkan kesan tersebut digunakan dengan gaya tersuai. Jika ia digunakan dengan gaya tersebut, kesan teks akan muncul sekali lagi apabila dokumen dibuka semula dalam Word 2010.

Teks alternatif pada jadual

Jadual kehilangan maklumat teks alternatif.

Jadual kehilangan maklumat teks alternatif.

Ciri OpenType

Ciri jenis baru dialih keluar.

Ciri jenis baru dialih keluar.

Menyekat pengarang

Sekatan yang digunakan pada wilayah dokumen akan dialih keluar.

Sekatan yang digunakan pada wilayah dokumen akan dialih keluar.

Kesan WordArt baru

Kesan pada teks dialih keluar secara kekal.

Kesan pada teks dialih keluar secara kekal.

Kawalan kandungan baru

Ditukar kepada kandungan statik secara kekal.

Ditukar kepada kandungan statik secara kekal.

Kawalan Kandungan Word 2007

Tiada perubahan.

Ditukar kepada teks statik secara kekal.

Tema

Tiada perubahan.

Ditukar kepada gaya secara kekal. Jika fail kemudiannya dibuka dalam Word 2010, anda tidak boleh mengubah gaya secara automatik menggunakan tema.

Fon utama/minor

Tiada perubahan.

Ditukar kepada pemformatan statik secara kekal. Jika fail kemudiannya dibuka dalam Word 2010, fon tajuk dan isi tidak akan berubah secara automatik jika anda menggunakan gaya yang berlainan.

Gerakan terjejak

Tiada perubahan.

Ditukar kepada selitan dan pemadaman secara kekal.

Tab

Tiada perubahan.

Tab penjajaran akan ditukar kepada tab tradisional.

Grafik SmartArt

Tiada perubahan.

Menjadi objek tunggal yang tidak boleh diedit melainkan tiada perubahan dibuat dan ia dibuka semula dalam Word 2010.

Carta dan gambar rajah

Tiada perubahan.

Sesetengah carta dan gambar rajah akan ditukar kepada imej yang tidak boleh diubah. Data yang melangkaui baris disokong hilang.

Objek Terbenam Open XML

Tiada perubahan.

Ditukar kepada kandungan statik.

Blok binaan

Tiada perubahan.

Entri Blok Binaan dan AutoTeks mungkin kehilangan sesetengah maklumat.

Bibliografi

Tiada perubahan.

Ditukar kepada teks statik secara kekal.

Nukilan

Tiada perubahan.

Ditukar kepada teks statik secara kekal.

Persamaan

Tiada perubahan.

Menjadi grafik dan tidak boleh diubah. Sebarang komen, nota hujung atau nota kaki dalam persamaan akan hilang secara kekal apabila dokumen disimpan.

Kotak teks relatif

Tiada perubahan.

Ditukar kepada pemposisian mutlak secara kekal.

Walaupun individu yang menggunakan versi terdahulu Microsoft Office Word dan telah memasang Pek keserasian Microsoft Office untuk Word, Excel, dan format fail PowerPoint 2007 boleh membuka dokumen yang disimpan dalam Microsoft Office Word 2007 format, ia mungkin tidak dapat mengubah beberapa item yang dicipta dengan menggunakan ciri baru atau dipertingkatkan. Contohnya, jika anda menggunakan versi terdahulu Word untuk membuka dokumen yang mengandungi persamaan, persamaan yang akan menjadi imej yang tidak boleh diedit.

Untuk mencipta dokumen yang akan digunakan dalam versi terdahulu Microsoft Office Word, anda boleh bekerja dalam mod keserasian. Mod keserasian memastikan bahawa tiada ciri baru atau dipertingkatkan dalam Office Word 2007 tersedia semasa anda bekerja dalam dokumen, supaya individu yang menggunakan Word versi terdahulu akan mempunyai keupayaan pengeditan penuh.

Nota: Menu fail telah digantikan dengan Butang Microsoft Office Imej butang .

Menghidupkan Mod Keserasian

Apabila anda mencipta dokumen baru yang akan digunakan dalam versi terdahulu, anda boleh menghidupkan mod keserasian dengan menyimpan fail dalam format Word 97-2003.

 1. Buka dokumen baru.

 2. Klik Butang Microsoft Office Imej butang kemudian klik Simpan Sebagai.

 3. Pilih Dokumen Word 97-2003 dalam senarai Simpan sebagai jenis .

 4. Dalam kotak Nama fail , taipkan nama untuk dokumen.

 5. Klik Simpan.

Unsur dokumen yang berkelakuan secara berlainan dalam mod keserasian

Berikut adalah senarai unsur dokumen yang berkelakuan secara berlainan atau tidak tersedia apabila anda bekerja dalam mod keserasian.

Office Word 2007 unsur

Kelakuan dalam mod keserasian

Kotak teks kedudukan relatif

Hanya pemposisian mutlak adalah tersedia.

Jidar

Hanya mutlak tab adalah tersedia.

Warna tema

Tidak tersedia.

Fon tema

Tidak tersedia.

Kesan tema

Tidak tersedia.

Kawalan kandungan

Tidak tersedia. Walau bagaimanapun, kawalan Warisan adalah tersedia.

SmartArt

Hanya set terhad jenis gambar rajah adalah tersedia.

Persamaan

Tidak tersedia.

Nota: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×