Mencipta dan menjalankan pertanyaan padam

Mencipta dan menjalankan pertanyaan padam

Penting: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Apabila anda ingin sama ada dengan cepat memadamkan banyak data atau memadamkan set data secara tetap dalam pangkalan data Access, memadam atau pertanyaan kemas kini mungkin berguna kerana pertanyaan menjadikannya boleh menentukan kriteria untuk mencari dan memadamkan data dengan cepat. Menggunakan pertanyaan juga boleh pada faktor sukar mengingat setiap kerana anda boleh menggunakan semula pertanyaan disimpan.

Nota: Sebelum anda memadamkan sebarang data atau menjalankan pertanyaan padam, pastikan anda mempunyai sandaran pangkalan data desktop Access anda.

Jika anda hanya ingin memadamkan beberapa rekod, anda tidak memerlukan pertanyaan. Hanya buka jadual dalam pandangan Helaian Data, pilih medan (lajur) atau rekod (baris) yang anda ingin padamkan kemudian tekan DELETE.

Penting: Maklumat dalam artikel ini bertujuan untuk digunakan dengan pangkalan data desktop sahaja. Anda tidak boleh menggunakan padam atau mengemas kini pertanyaan dalam aplikasi web Access.

Dalam artikel ini

Memilih jenis pertanyaan

Menggunakan pertanyaan padam

Menggunakan pertanyaan kemas kini

Maklumat tambahan

Petua penyelesaian masalah

Memilih jenis pertanyaan

Anda boleh menggunakan sama ada pertanyaan kemas kini atau pertanyaan padam untuk memadamkan data daripada pangkalan data anda. Pilih pertanyaan berdasarkan butiran dalam jadual berikut:

Jenis pertanyaan

Masa untuk menggunakannya

Hasil

Gunakan pertanyaan padam

Untuk mengalih keluar keseluruhan rekod (baris) daripada jadual atau daripada dua jadual berkaitan secara serentak.

Nota: Jika rekod berada pada bahagian "satu" dalam perhubungan satu ke banyak, anda mungkin perlu mengubah perhubungan sebelum anda menjalankan pertanyaan padam. Lihat seksyen mengenai memadamkan data daripada jadual berkaitan.

Pertanyaan padam mengalih keluar semua data dalam setiap medan, termasuk nilai kunci yang menjadikan rekod tersebut unik

Gunakan pertanyaan kemas kini

Untuk memadamkan nilai medan individu daripada jadual.

Jadikannya lebih mudah untuk memadamkan nilai dengan mengemas kini nilai sedia ada kepada sama ada nilai nol (iaitu, tiada data) atau rentetan kepanjangan sifar (pasangan tanda petikan tindan tanpa ruang di antaranya).

Halaman Atas

Perkara untuk ditentusahkan sebelum anda menggunakan pertanyaan untuk memadamkan sebarang data

 • Pastikan fail ialah fail baca sahaja:

  1. Klik kanan Mula dan klik Buka Windows Explorer.

  2. Klik kanan fail pangkalan data dan klik Sifat.

  3. Lihat sama ada atribut Baca sahaja dipilih.

 • Tentu sahkan bahawa anda mempunyai keizinan yang diperlukan untuk memadamkan rekod daripada pangkalan data. Jika anda tidak pasti, hubungi pentadbir sistem anda atau pereka bentuk pangkalan data.

 • Pastikan bahawa anda telah mendayakan kandungan dalam pangkalan data. Secara lalai, Access menyekat semua tindakan pertanyaan (padam, kemas kini dan pertanyaan buat jadual) melainkan anda mempercayai pangkalan data terlebih dahulu. Untuk mendapatkan maklumat lanjut mengenai mempercayai pangkalan data, lihat seksyen Menghentikan mod Dinyahdayakan daripada menyekat pertanyaan.

 • Minta pengguna pangkalan data yang lain menutup semua jadual, borang, pertanyaan dan laporan yang menggunakan data yang anda ingin padamkan. Ini membantu anda mengelakkan pelanggaran kunci.

 • Sebelum anda mengedit atau memadamkan rekod, membuat salinan sandaran pangkalan data ialah idea yang bagus jika anda ingin menukar kembali perubahan anda.

Petua: Jika bilangan pengguna yang besar menyambung ke pangkalan data, anda mungkin perlu menutup pangkalan data kemudian membukanya semula dalam mod eksklusif .

Untuk membuka pangkalan data dalam mod Eksklusif

 1. Klik tab Fail > Buka.

 2. Semak lalu dan tuding ke pangkalan data terpilih, klik anak panah di sebelah butang Buka kemudian klik Buka Eksklusif.

  Membuka fail dalam mod Eksklusif

Menyandarkan pangkalan data

 1. Klik tab Fail, tuding ke Simpan Sebagai.

 2. Klik Simpan Pangkalan Data Sebagai, klik Sandarkan Pangkalan Data. Access menutup fail asal, mencipta sandaran kemudian membuka semula fail asal.

 3. Klik Simpan Sebagai dan tentukan nama dan lokasi salinan sandaran lalu klik Simpan.

Nota:  Jika anda menggunakan pangkalan data baca sahaja atau pangkalan data yang dicipta dalam versi Access yang terdahulu, anda mungkin menerima mesej bahawa sandaran pangkalan data tidak mungkin dapat dicipta.

Untuk bertukar kepada sandaran, tutup dan namakan semula fail asal agar salinan sandaran boleh menggunakan nama salinan asal. Peruntukkan nama versi asal kepada salinan sandaran dan buka salinan sandaran yang dinamakan semula dalam Access.

Menggunakan pertanyaan padam

Untuk mencipta pertanyaan padam, klik pada tab Cipta , dalam yang Kumpulan pertanyaan , klik Reka bentuk pertanyaan. Dalam anak dialog Tunjukkan Jadual kotak, dwiklik setiap jadual yang anda ingin memadamkan rekod, dan kemudian klik tutup.

Jadual muncul sebagai tetingkap dalam seksyen atas grid reka bentuk pertanyaan. Daripada senarai medan, dwiklik asterisk (*) untuk menambah semua medan lain dalam jadual kepada grid reka bentuk.

Menggunakan kriteria khas dalam pertanyaan padam

Penting: Gunakan kriteria untuk mengembalikan rekod yang anda ingin padamkan sahaja. Jika tidak, pertanyaan padam mengalih keluar semua rekod dalam jadual.

Dwiklik medan yang anda ingin tentukan sebagai kriteria untuk pemadaman, masukkan satu kriteria yang baris kriteria pertanyaan Reka bentuk, dan kemudian kosongkan yang kotak semak Tunjukkan untuk setiap medan kriteria.

Contoh apabila anda ingin menggunakan opsyen ini: Katakan anda ingin mengalih keluar semua pesanan belum selesai untuk pelanggan. Untuk mencari rekod tersebut, anda menambah medan ID Pelanggan dan Tarikh Pesanan pada grid reka bentuk pertanyaan kemudian anda memasukkan nombor ID untuk pelanggan dan tarikh yang pesanan pelanggan menjadi tidak sah.

 1. Pada tab Reka bentuk , klik pandangan > Pandangan helaian data.

 2. Tentu sahkan sama ada pertanyaan mengembalikan rekod yang anda ingin padamkan kemudian tekan CTRL+S untuk menyimpan pertanyaan.

 3. Untuk menjalankan pertanyaan, dwiklik pertanyaan dalam Anak Tetingkap Navigasi.

Halaman Atas

Menggunakan pertanyaan kemas kini

Nota: Anda tidak boleh menggunakan opsyen pertanyaan kemas kini dalam aplikasi web Access.

Seksyen ini menerangkan cara untuk menggunakan pertanyaan kemas kini untuk memadamkan medan individu daripada jadual. Ingat bahawa menjalankan pertanyaan kemas kini untuk memadamkan data akan mengubah nilai sedia ada kepada NULL atau rentetan kepanjangan sifar (pasangan tanda petikan bertindan tanpa ruang di antara), bergantung pada kriteria yang anda tentukan.

 1. Pada tab Cipta dan dalam kumpulan Pertanyaan, klik Reka Bentuk Pertanyaan.

 2. Pilih jadual yang mempunyai data yang anda ingin padamkan (jika jadual berkaitan, pilih jadual pada bahagian perhubungan "satu"), klik Tambah kemudian klik Tutup.

  Jadual muncul sebagai tetingkap dalam seksyen atas grid reka bentuk pertanyaan. Tetingkap ini menyenaraikan semua medan dalam jadual terpilih.

 3. Dwiklik asterisk (*) untuk menambahkan semua medan dalam jadual pada grid reka bentuk. Menambah semua medan jadual membolehkan pertanyaan padam mengalih keluar seluruh rekod (baris) daripada jadual.

  Secara pilihan, anda boleh memasukkan kriteria untuk satu atau lebih medan dalam baris Kriteria pada pereka bentuk kemudian kosongkan kotak semak Tunjukkan bagi setiap medan kriteria. Untuk mendapatkan maklumat lanjut mengenai menggunakan kriteria, lihat jadual Kriteria sampel untuk pertanyaan pilih.

  Nota: Anda menggunakan kriteria untuk mengembalikan rekod yang anda ingin ubah sahaja. Jika tidak, pertanyaan kemas kini mengesetkan kepada NULL bagi setiap rekod dalam setiap medan dalam pertanyaan anda.

 4. Pada tab Reka Bentuk, dalam kumpulan Hasil, klik Pandangan kemudian klik Pandangan Helaian Data.

 5. Sahkan bahawa pertanyaan mengembalikan rekod yang anda ingin disetkan kepada nol atau rentetan panjang sifar (sepasang petikan tanda tanpa Ruang antaranya ("").

 6. Seperti yang diperlukan, ulangi langkah 3 hingga 5 dan mengubah kriteria atau medan sehingga pertanyaan mengembalikan data yang anda ingin padam, dan kemudian tekan CTRL + S untuk menyimpan pertanyaan.

 7. Untuk menjalankan pertanyaan, dwiklik pertanyaan dalam Anak Tetingkap Navigasi.

Halaman Atas

Maklumat Tambahan

Memadamkan data daripada jadual berkaitan

Jika anda ingin memadamkan data daripada beberapa jadual berkaitan, anda mestilah mendayakan opsyen Integriti Rujukan dan Padam Lata Rekod Berkaitan bagi setiap perhubungan. Ini membenarkan pertanyaan anda memadamkan data daripada jadual di bahagian "satu" dan "banyak" dalam perhubungan. Bersedia untuk memadam data yang berkaitan memerlukan pengesahan berikut:

 • Tentukan rekod yang berada pada bahagian "satu" dalam perhubungan dan rekod yang berada pada bahagian "banyak".

 • Jika anda perlu memadamkan rekod pada bahagian "satu" dalam perhubungan dan rekod berkaitan pada bahagian "banyak", anda boleh mendayakan set peraturan yang dipanggil Integriti Rujukan dan anda mendayakan pemadaman lata. Langkah dalam seksyen ini menjelaskan Integriti Rujukan dan cara untuk menjalankan kedua-dua tugas.

 • Jika anda perlu memadamkan rekod hanya pada bahagian "satu" dalam perhubungan, anda perlu memadamkan perhubungan dahulu kemudian memadamkan data.

Jika anda perlu mengalih keluar data hanya pada bahagian "banyak" dalam perhubungan, anda boleh mencipta dan menjalankan pertanyaan padam anda tanpa perlu mengubah perhubungan.

Untuk mengetahui rekod yang berada pada bahagian "satu" dan "banyak" dalam perhubungan, pada tab Alat Pangkalan Data, dalam kumpulan Perhubungan, klik Perhubungan. Tab Perhubungan memaparkan jadual dalam pangkalan data anda dan perhubungan. Setiap perhubungan digambarkan sebagai garis yang menghubungkan jadual antara medan.

Rajah berikut menunjukkan perhubungan lazim. Kebanyakan atau semua perhubungan dalam pangkalan data mempunyai bahagian "satu" dan "banyak". Gambar rajah perhubungan menunjukkan bahagian "satu" dengan angka (1) dan bahagian "banyak" dengan simbol infiniti ().

Perhubungan antara dua jadual

Apabila anda memadamkan rekod pada bahagian "satu" dalam perhubungan, anda turut memadamkan semua rekod berkaitan pada bahagian "banyak" dalam perhubungan. Walau bagaimanapun, apabila anda memadamkan rekod pada bahagian "banyak" dalam perhubungan, anda biasanya tidak memadamkan rekod pada bahagian "satu".

Juga, Access menguatkuasakan secara automatik set peraturan yang dipanggil integriti rujukan. Peraturan ini memastikan kunci asing dalam pangkalan data mengandungi nilai yang betul. Kunci asing ialah lajur yang nilainya sepadan dengan nilai dalam lajur kunci primer pada jadual lain.

Mengedit perhubungan

Ikuti langkah-langkah ini hanya apabila anda perlu memadamkan data pada bahagian "satu" dan "banyak" dalam perhubungan.

 1. Pada tab Alat Pangkalan Data, dalam kumpulan Perhubungan, klik Perhubungan.

 2. Klik kanan perhubungan (garis) yang menyambungkan jadual yang terlibat dalam pengendalian pemadaman kemudian klik Edit Perhubungan pada menu pintas.

 3. Dalam kotak dialog Edit Perhubungan, pastikan bahawa kotak semak Kuatkuasakan Integriti Rujukan dipilih.

 4. Pilih kotak semak Padam Lata Rekod Berkaitan.

  Nota: Melainkan anda menyahdayakan sifat ini sekali lagi, jika tidak memadamkan rekod pada bahagian "satu" dalam perhubungan akan turut memadamkan semua rekod berkaitan pada bahagian "banyak" dalam perhubungan.

 5. Klik OK, tutup anak tetingkap Perhubungan kemudian pergi ke set langkah berikut.

Memadamkan perhubungan

 1. Jika anda belum berbuat demikian, buka anak tetingkap Perhubungan.

 2. Pada tab Alat Pangkalan Data, dalam kumpulan Perhubungan, klik Perhubungan.

  Buat nota mengenai medan yang terlibat dalam perhubungan agar anda boleh memulihkan perhubungan selepas anda memadamkan data anda.

 3. Klik kanan perhubungan (Garis) yang menyambungkan jadual yang terlibat dalam pengendalian pemadaman, dan kemudian klik padam pada menu pintas.

Nota: Untuk memulihkan perhubungan, ikuti langkah sebelumnya untuk membuka anak tetingkap Perhubungan kemudian seret kunci medan utama daripada jadual "satu" dan lepaskannya pada medan kunci asing pada jadual "banyak". Kotak dialog Edit Perhubungan muncul. Jika perhubungan lama telah menguatkuasakan integriti rujukan, pilih Kuatkuasakan Integriti Rujukan kemudian klik Cipta. Sebaliknya, hanya klik Cipta.

Halaman Atas

Kriteria sampel untuk pertanyaan pilih

Jadual berikut menyenaraikan beberapa kriteria sampel yang anda boleh gunakan dalam pertanyaan pilih apabila anda ingin memastikan anda memadamkan data yang anda ingin padamkannya sahaja. Beberapa daripada contoh ini menggunakan aksara kad bebas.

Kriteria

Kesan

> 234

Mengembalikan semua nombor yang lebih besar daripada 234. Untuk mencari semua nombor yang kurang daripada 234, gunakan < 234.

>= "Cajhen"

Mengembalikan semua rekod daripada Cajhen hingga hujung abjad.

Antara #2/2/2010# Dan #12/1/2010#

Mengembalikan tarikh dari 2-Feb-2010 hingga 1-Dis-2010 (ANSI-89). Jika pangkalan data anda menggunakan aksara kad bebas ANSI-92, gunakan tanda petikan tunggal (') dan bukannya tanda paun (#). Contoh: Antara '2/2/2010' Dan '12/1/2010'.

Not "Germany"

Cari semua rekod yang kandungan tepat medan tidak sama dengan "Germany." Kriteria akan mengembalikan rekod yang mengandungi aksara selain daripada "Germany," seperti "Germany (euro)" atau "Europe (Germany)".

Not "T*"

Mencari semua rekod kecuali yang bermula dengan T. Jika pangkalan data anda menggunakan set aksara kad bebas ANSI-92, gunakan tanda peratus (%) dan bukannya asterisk (*).

Not "*t"

Mencari semua rekod yang tidak berakhir dengan t. Jika pangkalan data anda menggunakan set aksara kad bebas ANSI-92, gunakan tanda peratus (%) dan bukannya asterisk (*).

In(Canada,UK)

Dalam senarai, mencari semua rekod yang mengandungi Canada atau UK.

Like "[A-D]*"

Dalam medan Teks, mencari semua rekod yang bermula dengan huruf A hingga D. Jika pangkalan data anda menggunakan set aksara kad bebas ANSI-92, gunakan tanda peratus (%) dan bukannya asterisk (*).

Like "*ar*"

Mencari semua rekod yang termasuk jujukan huruf "ar". Jika pangkalan data anda menggunakan set aksara kad bebas ANSI-92, gunakan tanda peratus (%) dan bukannya asterisk (*).

Like "Maison Dewe?"

Mencari semua rekod yang bermula dengan "Maison" dan mengandungi rentetan kedua 5 huruf dalam yang mana 4 huruf pertama ialah "Dewe" dan huruf terakhir tidak dikenali. Jika pangkalan data anda menggunakan set aksara kad bebas ANSI-92, gunakan tanda garis bawah (_) dan bukannya tanda soal (?).

#2/2/2010#

Mencari semua rekod untuk 2 Februari, 2010. Jika pangkalan data anda menggunakan set aksara kad bebas ANSI-92, kurung tarikh dengan tanda petikan tunggal dan bukannya tanda paun ('2/2/2010').

< Date() - 30

Menggunakan fungsi Date untuk mengembalikan semua tarikh yang lebih daripada 30 hari lama.

Date()

Menggunakan fungsi Date untuk mengembalikan semua rekod yang mengandungi tarikh hari ini.

Between Date() And DateAdd("M", 3, Date())

Menggunakan fungsi Date dan DateAdd untuk mengembalikan semua rekod antara tarikh hari ini dan tiga bulan daripada tarikh hari ini.

Is Null

Mengembalikan semua rekod yang mengandungi nilai nol (kosong atau tidak ditentukan).

Is Not Null

Mengembalikan semua rekod yang mengandungi sebarang nilai (yang bukan nol).

""

Mengembalikan semua rekod yang mengandungi rentetan kepanjangan sifar. Anda menggunakan rentetan kepanjangan sifar apabila anda perlu menambah nilai pada medan yang diperlukan tetapi anda belum lagi tahu nilai sebenarnya. Contohnya, medan mungkin memerlukan nombor faks, tetapi beberapa orang pelanggan anda mungkin tidak mempunyai mesin faks. Dalam kes ini, selain daripada memasukkan nombor, anda perlu memasukkan pasangan tanda petikan bertindan tanpa ruang di antaranya ("").

Halaman Atas

Petua penyelesaian masalah

Mengapakah saya melihat mesej ralat ini dan bagaimanakah saya dapat membaikinya?

Jika anda membina pertanyaan padam menggunakan berbilang jadual dan sifat Rekod Unik pertanyaan disetkan kepada Tidak, Access memaparkan mesej ralat; Tidak dapat padam daripada jadual yang ditentukan apabila anda menjalankan pertanyaan.

Untuk membaiki masalah ini, setkan sifat Rekod Unik pertanyaan kepada Ya.

 1. Buka pertanyaan padam dalam pandangan Reka Bentuk.

 2. Jika helaian sifat pertanyaan tidak terbuka, tekan F4 untuk membukanya.

 3. Klik pereka bentuk pertanyaan untuk menunjukkan sifat pertanyaan (dan bukannya sifat medan).

 4. Dalam helaian sifat pertanyaan, cari sifat Rekod Unik dan setkannya kepada Ya.

Menghentikan Mod Dinyahdayakan daripada menyekat pertanyaan

Secara lalai, jika anda membuka pangkalan data desktop yang anda tidak pilih untuk percayai atau yang tidak berada dalam lokasi yang dipercayai, Access menyekat semua pertanyaan tindakan daripada berjalan.

Jika anda cuba menjalankan pertanyaan tindakan dan kelihatan seperti tiada apa-apa berlaku, semak bar status Access untuk mesej berikut:

Tindakan atau peristiwa ini telah disekat oleh Mod Dinyahdayakan.

Apabila anda melihat mesej tersebut, ambil langkah berikut untuk mendayakan kandungan yang disekat:

 • Pada Bar mesej Amaran Keselamatan , klik Dayakan kandungan, dan jalankan pertanyaan anda sekali lagi.

Untuk mendapatkan maklumat lanjut mengenai mod Dinyahdayakan dan keselamatan Access, lihat artikel, Cara objek pangkalan data berkelakuan apabila dipercayai dan tidak dipercayai.

halaman atas

Nota: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×