Mencipta dan menguruskan bilik sembang Lync

Jika anda telah diberi kebenaran oleh pentadbir Lync anda, anda boleh mula mencipta bilik sembang berterusan anda dengan cepat. Seksyen berikut menerangkan cara mencipta, mengurus dan menyahdayakan bilik sembang.

Mencipta bilik sembang baru

 1. Dalam tetingkap utama Lync, dalam pandangan Bilik Sembang, klik butang Tambah bilik Menambah bilik , kemudian klik Cipta Bilik Sembang pada menu juntai bawah. (Jika anda tidak melihat opsyen ini, maka pentadbir Lync anda belum memberikan keizinan untuk mencipta dan menguruskan bilik sembang.)

 2. Pada halaman Bilik Saya yang terbuka, klik Cipta Bilik Baru.

  Mencipta bilik sembang

Menamakan bilik sembang baru anda

Apabila anda mencipta bilik sembang anda ingin memberikannya nama yang unik dan bermakna.

 1. Pada tetingkap Cipta bilik, dalam Nama bilik, masukkan nama. Nama bilik boleh mengandungi sehingga 256 abjad, angka atau aksara istimewa, termasuk ruang, dalam sebarang gabungan.

 2. Klik ikon Semak Nama untuk memastikan ia belum lagi digunakan. Jika ya, anda akan digesa untuk memilih nama lain.

Jika anda bercadang untuk mengubah nama bilik kemudian, nama yang baru akan dipaparkan untuk anda berserta ahli dan pengikut bilik selepas itu. Anda digalakkan untuk mencari nama yang sesuai dari mula dan kemudian terus mengekalkannya. Mengubah nama bilik boleh menyebabkan kekeliruan untuk pengguna yang telah menyediakan pemberitahuan atau menambah bilik anda sebagai Kegemaran.

Menulis perihalan bilik sembang

Apabila anda mencipta bilik sembang, klik Perihalan pada tetingkap Cipta bilik dan masukkan penerangan bagi tujuan bilik. Pastikan perihalan anda singkat (256 aksara maksimum), dan tuliskannya agar ia membantu orang lain membuat keputusan sama ada ingin memohon keahlian dan sama ada ingin menyediakan pemberitahuan untuk mengikuti perkara yang dibincangkan di dalamnya. Anda boleh mengubah perihalan pada bila-bila masa.

Memilih seting privasi

Setiap bilik sembang Lync mempunyai seting privasi, yang mengawal individu yang boleh mencari dan menyertainya. Tiga setingnya adalah:

 • Terbuka – Sesiapa sahaja boleh mencari bilik ini (melalui carian), membukanya dan membaca dan menulis (“menyiarkan”) padanya. Bilik terbuka tidak mempunyai sebarang "keahlian".

 • Tertutup – Bukan ahli boleh mencari bilik ini dan melihat ahlinya tetapi hanya ahli dapat membuka bilik, membaca atau menyiar padanya. (Ini ialah seting lalai.) Untuk menyertai bilik tertutup, pengguna mesti bertanya pengurus bilik untuk ditambahkan kepada senarai ahli. Kad bilik mengenal pasti pengurus bilik sembang.

 • Rahsia – Bukan ahli tidak dapat mencari bilik ini atau kad biliknya, mengetahui individu yang mempunyai keahlian dalam bilik, membaca atau menyiar padanya.

Anda boleh mengubah seting privasi untuk bilik yang anda uruskan pada bila-bila masa. Untuk maklumat lanjut mengenai seting privasi bilik sembang dan keahlian bilik, lihat Memahami keahlian bilik sembang Lync.

Menambah aplikasi web kepada bilik sembang anda

Bergantung pada cara organisasi anda bercadang untuk menggunakan sembang berterusan Lync, anda mungkin mempunyai capaian kepada banyak aplikasi berdasarkan web yang berguna yang boleh menjadikan bilik tersebut tempat yang lebih produktif untuk ahli-ahli anda meluangkan masa. Jika terdapat aplikasi berdasarkan web tersedia untuk bilik anda, anda akan nampak tajuk Tambahan pada tetingkap Cipta bilik. Hanya klik anak panah juntai bawah di bawah tajuk, dan pilih aplikasi web yang anda ingin tambahkan.

Menambah atau mengalih keluar pengurus bilik sembang

Sebagai pengurus bilik, anda boleh menambah orang lain sebagai pengurus untuk berkongsi tugas pengurusan bagi bilik yang telah anda cipta. (Seperti yang diterangkan di bawah, pengurus mesti muncul dalam himpunan ahli yang mungkin untuk kategori bilik yang dipunyai oleh bilik anda.)

Untuk menambah pengurus bilik, buka tetingkap bilik sembang dan dalam medan pengurus, taipkan nama sesiapa yang anda ingin peruntukkan sebagai penolong pengurus. Seperti anda, pengurus ini boleh menambah ahli bilik dan mengedit beberapa seting bilik. Selepas anda menambah nama pengurus anda (dipisahkan dengan koma bernoktah), pastikan untuk mengklik butang Semak Nama untuk memastikan Lync dapat mengenal pasti individu ini. Penolong pengurus anda yang baru tidak akan menjadi ahli bilik secara automatik─anda perlu menambah mereka sebagai ahli.

Menambah atau mengalih keluar ahli bilik sembang

Sebagai pengurus bilik, anda boleh mengawal individu yang boleh menyertai bilik tertutup atau rahsia yang anda cipta. (Bilik dengan seting privasi sebagai "terbuka" tidak memerlukan atau membenarkan keahlian.) Iaitu, anda boleh menambah ahli sekiranya dirasakan sesuai (sekali lagi, asalkan mereka muncul dalam himpunan ahli yang mungkin untuk kategori bilik yang dimiliki oleh bilik anda). Anda juga boleh mengalih keluar ahli dari bilik. Dalam Ahli, masukkan nama individu yang ingin dijemput untuk menjadi ahli bilik. Anda ialah ahli secara automatik bagi mana-mana bilik tertutup atau bilik rahsia yang anda cipta.)

Jika anda tidak ingin memberitahu kenalan anda yang mereka telah menjadi ahli kepada bilik anda, pilih butang Tiada jemputan dihantar kepada ahli. Jika tidak, bergantung pada seting berkaitan bagi kategori bilik Induk yang bilik anda dikenal pasti, pemberitahuan akan atau tidak akan muncul dalam setiap senarai Baru ahli (sama seperti pemberitahuan kenalan) pada pandangan bilik Sembang pada tetingkap utama Lync.

Mengesahkan seting bilik sembang anda

Setelah anda memilih opsyen yang bersesuaian seperti yang diterangkan di atas, klik butang Cipta .

Mengurus bilik sembang

Individu yang boleh menguruskan bilik sembang

Anda boleh menguruskan bilik sembang Lync dengan syarat-syarat ini:

 • Anda telah mencipta bilik sembang yang menjadikan anda pengurus bilik sembang tersebut secara lalai.

 • Anda telah diberikan keizinan pengurus bilik oleh pentadbir Lync.

 • Anda telah dinamakan sebagai pengurus bilik sembang oleh individu yang mencipta bilik.

 • Anda mempunyai keizinan pentadbir bilik sembang. Ini membolehkan anda menguruskan sebarang bilik sembang dalam persekitaran Lync yang anda kawal.

Jika anda merupakan pengurus bilik sembang, anda akan melihat nama anda dalam kotak Pengurus pada kad Bilik bilik sembang.

Sebagai pengurus bilik, anda mengawal kebanyakan seting bilik sembang yang anda uruskan. Di samping mencipta bilik sembang berterusan anda sendiri, anda boleh mengubah aras privasi mereka, menguntukkan tanggungjawab pengurus bilik tambahan dan menambah atau mengalih keluar ahli. Anda boleh mengubah nama dan perihalan bilik yang anda uruskan dan menambah lebih banyak aplikasi web kepada persekitaran bilik, jika pentadbir anda telah menyediakannya. Akhir sekali, anda boleh menyahdayakan bilik, yang akan mengunci ahli daripada memasuki bilik tersebut.

Jadual ini menyenaraikan tindakan dan perkara yang anda boleh dan tidak boleh lakukan sebagai pengurus bilik.

Tindakan

Bolehkah pengurus bilik melakukan tindakan ini?

Mencipta bilik sembang

Ya

Menamakan atau menamakan semula bilik sembang

Ya

Mencipta atau menyemak semula perihalan bilik sembang

Ya

Memilih atau mengubah seting privasi bilik sembang

Ya

Menambah atau mengalih keluar ahli bilik sembang

Ya

Memilih untuk tidak menghantar pemberitahuan (“jemputan”) kepada ahli baru

Ya

Menambah atau mengalih keluar pengurus bilik sembang

Ya

Menambah atau mengalih keluar Tambahan (aplikasi web)

Ya

Memperuntukkan kategori bilik kepada bilik sembang (jika pentadbir telah menyediakan berbilang kategori)

Ya

Menyahdayakan bilik sembang

Ya

Mendayakan semula bilik sembang yang dinyahdayakan

Tidak

Memadamkan bilik sembang

Tidak

Memulihkan bilik sembang yang dipadamkan

Tidak

Memadamkan kiriman bilik sembang

Tidak

Memadamkan sejarah bilik sembang

Tidak

Anda akan menjalankan tugas pengurusan bilik anda pada halaman Edit bilik. Beginilah cara untuk melakukannya:

 1. Dalam tetingkap utama Lync, klik ikon Bilik Sembang untuk memaparkan pandangan bilik sembang.

Petikan skrin bagi seksyen ikon pandangan tetingkap utama Lync dengan bilik sembang yang dipilih

 1. Klik label pangsi Ahli bagi untuk melihat senarai bilik yang anda boleh capai.

 2. Jeda pada ikon Bilik sembang '' untuk senarai bilik yang anda ingin ubah setingnya.

 3. Klik ikon Buka bilik '' .

 4. Klik butang Lagi butang Lagi (di penjuru bawah kanan tetingkap bilik sembang).

 5. Klik Uruskan Bilik ini.

Petikan skrin senarai juntai bawah dengan uruskan bilik ini dipilih

 1. Anda sekarang berada pada halaman Edit bilik, yang membolehkan anda mengubah seting bilik seperti yang dinyatakan sebelum ini. Klik Lakukan Perubahan apabila anda selesai.

Mengenai kategori bilik sembang

“Kategori” bilik sembang Lync ialah koleksi ciri bilik yang boleh digunakan pada beberapa bilik untuk keselesaan. Contohnya, firma hartanah akan mendapati adalah penting untuk menyediakan kategori bilik secara khusus untuk kegunaan pasukan jualan, kategori lain untuk jabatan undang-undang, yang lain untuk pasukan eksekutif dan sebagainya. Setiap kategori bilik mungkin mempunyai dasar yang berbeza tentang pengekalan rekod, seting privasi yang diperlukan dan sebagainya. Semua bilik yang mengambil bahagian dalam kategori bilik tersebut akan mewarisi ciri tersebut.

Konsep kategori bilik mempengaruhi keahlian bilik serta seting. Apabila Sembang Berterusan Microsoft Lync 2013 dipasang buat pertama kali, pentadbir Lync anda mencipta senarai peserta bilik sembang yang mungkin. Sebaik sahaja senarai ini telah disediakan, pentadbir mungkin mencipta subkategori berdasarkan keperluan organisasi. Skop sub kategori tertentu mengenal pasti semua pengguna dan kumpulan yang boleh menjadi ahli bilik sembang dalam kategori tersebut. Contohnya, jika pentadbir mengesetkan skop kategori bilik kepada contoso.com, mana-mana kumpulan atau pengguna di Contoso boleh ditambah sebagai ahli bilik dalam subkategori itu. Jika skop disetkan kepada Jualan, hanya kumpulan dan pengguna dalam senarai agihan ini boleh ditambah sebagai ahli.

Jika beberapa kategori bilik tersedia kepada anda sebagai pengurus bilik, kategori tersebut akan disenaraikan pada tetingkap Cipta bilik. Pilih kategori yang anda ingin gunakan seting dan himpunan keahliannya.

Penting:  Pentadbir Lync boleh mengunci kebanyakan seting bagi kategori bilik tertentu yang menghalang anda dan pengurus bilik sembang lain daripada membuat perubahan kepada seting. Pentadbir anda juga boleh mengehadkan himpunan pengguna yang anda dan pengurus bilik sembang lain boleh memilih ahli. Jika anda mengalami salah satu daripada situasi ini (iaitu, anda tidak boleh mengubah seting bilik atau anda tidak boleh menambah pengguna tertentu sebagai ahli bilik anda), semak dengan pentadbir Lync untuk memastikan jika berlaku pengehadan.

Menyahdayakan bilik sembang

Kadang-kadang anda mungkin perlu menyahdayakan bilik sembang yang anda uruskan. Setelah anda menyahdayakan bilik, pengguna tidak akan dapat mencari atau menyertainya, dan sesiapa yang sedang menyertainya (termasuk anda sebagai pengurus bilik) akan dialih keluar.

Menyahdayakan bilik mungkin perlu untuk beberapa sebab tertentu. Mungkin bilik itu telah mencapai matlamatnya atau telah digantikan oleh bilik yang lebih aktif yang matlamatnya bertindih dengan matlamat anda. Berikut ialah cara untuk menyahdayakan bilik.

 1. Buka tetingkap Pengurusan Bilik (lihat di atas) dan klik Nyahdayakan. Kotak dialog menggesa anda mengesahkan bahawa anda ingin menyahdayakan bilik.

Petikan skrin kotak dialog meminta pengesahan untuk menyahdayakan bilik sembang

 1. Untuk meneruskan, klik OK. Untuk membatalkan tindakan ini, klik Batal.

Halaman Atas

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×