Mencipta dan menguruskan Skype for Business bilik sembang

Important: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Jika anda telah diberikan kebenaran oleh pentadbir Skype for Business anda, anda boleh dengan cepat bermula mencipta bilik sembang berterusan anda sendiri. Berikut adalah cara untuk mencipta, mengurus dan menyahdayakan bilik sembang.

Mencipta bilik sembang baru

 1. Dalam Skype for Business tetingkap utama, pada tab bilik sembang , pilih Tambah bilik Tambah bilik > Cipta bilik sembang.

  Cipta bilik sembang

  Note: Jika anda tidak melihat opsyen ini, pentadbir Skype for Business anda belum diberikan keizinan untuk mencipta dan menguruskan bilik sembang.

 2. Pada halaman Bilik saya yang terbuka, pilih Cipta bilik baru.

  Halaman bilik saya

Menamakan bilik sembang baru anda

Apabila anda mencipta bilik sembang, berikannya nama yang unik dan deskriptif.

 1. Pada halaman Cipta bilik , dalam seksyen Nama bilik , masukkan nama.

  Mencipta halaman bilik

  Note: Nama bilik boleh mengandungi sehingga 256 abjad, berangka atau Khas aksara, termasuk ruang dalam sebarang gabungan.

 2. Pilih Semak nama untuk memastikan ia belum digunakan, dan pilih nama yang berbeza jika digesa.

  Note: Jika anda memutuskan untuk mengubah nama bilik kemudian, nama baru akan dipaparkan untuk anda dan bilik yang ahli dan pengikut selepas ini. Ia merupakan idea yang baik untuk mencari nama yang sesuai bermula dan kemudian melekat dengannya. Mengubah nama bilik boleh mencipta kekeliruan untuk pengguna yang telah menyediakan pemberitahuan atau menambahkan bilik anda sebagai kegemaran.

Menulis perihalan bilik sembang

Apabila anda mencipta bilik sembang anda, tambahkan Perihalan tujuan. Mengekalkan anda Perihalan pendek dan menulis agar ia membantu orang lain memutuskan sama ada untuk meminta keahlian dan sama ada untuk menyediakan pemberitahuan untuk mengekalkan tab pada apa yang dibincangkan dalam bilik. Anda boleh mengubah Perihalan pada bila-bila masa.

 • Pada halaman Cipta bilik , dalam seksyen Perihalan , tuliskan Penerangan (256 aksara maksimum) tujuan bilik yang.

Memilih seting privasi

Terdapat tiga seting Privasi. Setiap bilik sembang Skype for Business mempunyai salah satu.

 • Pada halaman Cipta bilik , dalam seksyen privasi , pilih seting Privasi —terbuka, tertutupatau rahsia— untuk mengawal individu yang boleh mencari dan mengambil bahagian dalam bilik sembang.

  Seting

  Perihalan

  Buka

  Sesiapa sahaja boleh mencari (melalui carian) bilik ini, bukanya, dan membaca dan menulis dalam (kiriman untuk) ia. Buka bilik mempunyai "terbukakeahlian" seperti.

  Ditutup

  Bukan ahli boleh mencari bilik ini dan melihat individu yang menjadi ahli, tetapi hanya ahli boleh buka bilik dan membaca atau menyiar padanya. (Ini adalah seting lalai.)

  Untuk menyertai bilik tertutup, pengguna mesti minta Pengurus bilik ditambah pada Senarai ahli. Kad bilik mengenal pasti Pengurus bilik sembang.

  Rahsia

  Bukan ahli tidak dapat mencari bilik ini atau kad bilik, mengetahui siapa yang mempunyai keahlian dalam Bilik, atau membaca atau menyiar padanya.

Anda boleh mengubah seting Privasi untuk bilik yang anda Uruskan pada bila-bila masa.

Menambah aplikasi berasaskan web kepada bilik sembang anda

Bergantung pada cara organisasi anda telah memutuskan untuk menggunakan sembang berterusan Skype for Business , anda mungkin mempunyai capaian ke berguna aplikasi berasaskan web yang boleh menjadikan bilik tempat lebih produktif ahli anda. Jika terdapat aplikasi berasaskan web yang tersedia untuk anda, anda akan melihat ada tambahan tajuk dalam tetingkap Cipta bilik .

 • Pada halaman Cipta bilik , dalam seksyen tambahan , gunakan senarai juntai bawah untuk memilih aplikasi berasaskan web yang anda ingin gunakan.

Pilih kategori untuk bilik sembang anda

Bilik sembang Skype for Business "kategori" ialah koleksi ciri-ciri bilik itu, untuk kemudahan, boleh digunakan untuk beberapa bilik. Firma harta tanah, contohnya, mungkin mendapati ia berguna untuk menyediakan kategori bilik khusus untuk pasukan jualan, kategori lain Jabatan undang-undang, dan satu lagi untuk pasukan Eksekutif. Setiap kategori bilik juga mungkin mempunyai dasar yang jelas tentang pengekalan rekod dan seting Privasi yang diperlukan. Semua bilik yang terlibat dalam kategori bilik tersebut akan mewarisi ciri tersebut.

Konsep kategori bilik mempengaruhi keahlian bilik serta seting. Apabila sembang berterusan pertama dipasang, pentadbir Skype for Business anda mencipta senarai peserta bilik sembang yang berpotensi. Selepas senarai ini disediakan, pentadbir mungkin mencipta subkategori dalam kategori bilik sembang yang berdasarkan keperluan organisasi. Skop kategori tertentu yang mengenal pasti pengguna dan Kumpulan yang boleh menjadi ahli bilik sembang dalam kategori asal. Jika pentadbir mengesetkan skop kategori bilik kepada contoso.com, contohnya, Kumpulan atau pengguna di Contoso boleh ditambah sebagai ahli bilik dalam kategori tersebut. Jika skop disetkan kepada jualan, Kumpulan dan pengguna dalam senarai agihan jualan boleh ditambah sebagai ahli.

 • Pada halaman Cipta bilik , dalam seksyen kategori , pilih kategori yang seting dan himpunan keahlian yang anda ingin gunakan. Kategori yang tersedia kepada anda sebagai Pengurus bilik disenaraikan.

Important: Pentadbir Skype for Business boleh mengunci kebanyakan seting kategori bilik diberikan, yang menghalang anda dan Pengurus bilik sembang lain daripada mengubah seting. Pentadbir juga boleh mengehadkan himpunan pengguna yang anda dan Pengurus bilik sembang lain boleh pilih ahli. Jika anda datang merentasi had (iaitu, anda mendapati anda tidak boleh mengubah seting bilik atau anda tidak boleh menambah pengguna tertentu sebagai ahli bilik anda), semak dengan pentadbir Skype for Business untuk melihat sama ada terdapat pengehadan di tempat.

Menambah atau mengalih keluar pengurus bilik sembang

Sebagai Pengurus bilik yang anda cipta, anda boleh menambah orang lain sebagai Pengurus untuk berkongsi tugas pengurusan. Pengurus mesti muncul dalam himpunan ahli yang berpotensi bagi kategori bilik bilik anda tergolong.

Pengurus baru anda secara automatik tidak akan menjadi ahli bilik — anda perlu menambahkannya sebagai ahli.

 1. Pada halaman Cipta bilik , dalam seksyen Pengurus , taipkan nama Pengurus. Gunakan koma bernoktah untuk memisahkan nama — contohnya, Scott Oveson; Molly Dempsey.

  Note: Pengurus, seperti pengurus Bilik, boleh menambah ahli bilik dan mengedit sesetengah seting bilik.

 2. Pilih Semak nama untuk mengesahkan bahawa Skype for Business boleh mengenal pasti individu yang anda telah ditambahkan sebagai Pengurus.

Menambah atau mengalih keluar ahli bilik sembang

Bilik yang mempunyai seting Privasi terbuka tidak memerlukan atau membenarkan keahlian, tetapi melakukan bilik tertutup atau rahsia. Sebagai Pengurus Bilik, anda boleh mengawal individu yang boleh menyertai bilik tertutup atau rahsia yang anda cipta. Anda secara automatik ahli sebarang bilik tertutup atau rahsia yang anda cipta.

Anda boleh menambah ahli seperti yang anda lihat muat. Tetapi sesiapa sahaja anda menambah mesti muncul dalam himpunan ahli yang berpotensi bagi kategori bilik bilik anda tergolong. Dan anda juga boleh mengalih keluar ahli daripada bilik.

 1. Pada halaman Cipta bilik , dalam seksyen Pengurus , taipkan nama individu untuk menjemput menjadi ahli bilik. Gunakan koma bernoktah untuk memisahkan nama.

 2. Pilih Semak nama untuk mengesahkan bahawa Skype for Business boleh mengenal pasti individu yang anda telah ditambahkan sebagai ahli.

Muktamad langkah dan mengesahkan seting bilik sembang anda

 • Pilih seting jemputan Inherit daripada kategori untuk menerima yang sepadan mengesetkan kategori bilik anda mengenal pasti dengan pemberitahuan akan atau tidak muncul dalam setiap ahli baru senarai (seperti pemberitahuan kenalan) pada tab bilik sembang dalam tetingkap utama Skype for Business .

 • Pilih tiada jemputan yang dihantar kepada ahli untuk memastikan kenalan tidak isyarat yang mereka telah dibuat ahli bilik anda.

 • Selepas anda memilih opsyen yang sesuai, pilih Cipta.

Mengurus bilik sembang

Siapakah yang boleh menguruskan bilik sembang?

Anda boleh menguruskan bilik sembang Skype for Business syarat ini:

 • Anda telah mencipta bilik sembang, yang secara lalai, menjadikan anda Pengurus bilik sembang tersebut.

 • Anda telah diberikan keizinan Pengurus bilik oleh pentadbir Skype for Business .

 • Anda telah dinamakan sebagai Pengurus bilik sembang oleh individu yang mencipta bilik.

 • Anda mempunyai keizinan pentadbir bilik sembang yang membenarkan anda menguruskan mana-mana bilik sembang dalam sekitaran Skype for Business yang anda kawal.

Jika anda merupakan pengurus bilik sembang, anda akan melihat nama anda dalam kotak Pengurus pada kad Bilik bilik sembang.

Sebagai Pengurus bilik sembang, anda mengawal kebanyakan seting bilik sembang yang anda Uruskan. Selain daripada mencipta bilik sembang berterusan anda sendiri, anda boleh mengubah aras privasi mereka, memperuntukkan tanggungjawab tambahan untuk Pengurus Bilik, dan menambah atau mengalih keluar ahli.

Anda juga boleh mengubah nama dan perihalan bilik yang anda Uruskan. Dan jika pentadbir telah membuatkan lebih banyak aplikasi berasaskan web yang tersedia, anda boleh menambahkannya pada persekitaran bilik. Akhirnya, anda boleh menyahdayakan bilik untuk mengunci keluar ahli.

Berikut adalah senarai tindakan dan perkara yang anda boleh dan tidak boleh lakukan sebagai Pengurus bilik.

Tindakan

Bolehkah Pengurus bilik melakukan tindakan ini?

Mencipta bilik sembang

Ya

Menamakan atau menamakan semula bilik sembang

Ya

Mencipta atau menyemak semula perihalan bilik sembang

Ya

Memilih atau mengubah seting privasi bilik sembang

Ya

Menambah atau mengalih keluar ahli bilik sembang

Ya

Memilih untuk tidak menghantar pemberitahuan (jemputan) kepada ahli baru

Ya

Menambah atau mengalih keluar pengurus bilik sembang

Ya

Menambah atau mengalih keluar tambahan (aplikasi berasaskan web)

Ya

Memperuntukkan kategori bilik kepada bilik sembang (jika pentadbir telah membuatkan berbilang kategori tersedia)

Ya

Menyahdayakan bilik sembang

Ya

Mendayakan semula bilik sembang yang dinyahdayakan

Tidak

Memadamkan bilik sembang

Tidak

Memulihkan bilik sembang yang dipadamkan

Tidak

Memadamkan kiriman bilik sembang

Tidak

Memadamkan sejarah bilik sembang

Tidak

Anda akan menjalankan tugas pengurusan bilik anda pada halaman Edit bilik .

 1. Dalam Skype for Business tetingkap utama, pada tab bilik sembang , pilih ahli untuk melihat senarai bilik yang anda boleh mencapai.

  Tab ahli
 2. Letakkan penuding bilik sembang Ikon bilik sembang dalam penyenaraian bagi bilik yang anda ingin ubah setingnya.

 3. Pilih Bilik terbuka Ikon Buka bilik > opsyen lain Butang Lagi (penjuru bawah kanan tetingkap bilik sembang) > Uruskan bilik ini.

  Uruskan bilik ini

 4. Pada halaman Edit bilik , ubah seting bilik yang seperti yang diperlukan dan kemudian pilih Lakukan perubahan.

Menyahdayakan bilik sembang

Kadangkala anda mungkin perlu menyahdayakan bilik sembang yang anda Uruskan. Selepas bilik dinyahdayakan, pengguna tidak dapat mencarinya atau menyertai dan semasa ahli (termasuk anda sebagai Pengurus bilik) dialih keluar.

Menyahdayakan bilik mungkin perlu beberapa sebab. Mungkin bilik mempunyai served tujuan atau telah digantikan oleh bilik lebih aktif fokus yang bertindih dengan anda.

 1. Pada halaman Edit bilik , pilih Nyahdayakan.

  Petikan skrin kotak dialog meminta pengesahan untuk menyahdayakan bilik sembang

 2. Lakukan satu daripada perkara berikut:

  • Untuk meneruskan, pilih OK.

  • Untuk membatalkan tindakan, pilih Batal.

Note: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

See Also

Menggunakan suapan topik untuk memantau Skype for Business aktiviti bilik sembang

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×