Mencipta dan mengurus kategori dan kumpulan tersuai dalam Anak Tetingkap Navigasi

Penting: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Microsoft Office Access 2007 menyediakan ciri baru yang dipanggil anak tetingkap navigasi. Anak tetingkap menggantikan alat lama — tetingkap pangkalan data. Anda menggunakan anak tetingkap navigasi untuk memulakan dan menguruskan objek dalam pangkalan data, jadual, borang, pertanyaan, dan sebagainya. Anda juga boleh menggunakan anak tetingkap navigasi menggantikan papan suis. Untuk berbuat demikian, anda mencipta kategori dan Kumpulan yang menyediakan pintasan pada objek yang anda ingin pengguna Lihat tersuai. Maklumat dalam topik ini menerangkan cara untuk mencipta dan menguruskan kategori dan Kumpulan dalam anak tetingkap navigasi tersuai.

Apakah yang anda ingin lakukan?

Memahami anak tetingkap navigasi

Mencipta kategori dan Kumpulan tersuai

Menunjukkan atau menyembunyikan kumpulan atau objek dalam kategori tersuai

Mengalih keluar dan memulihkan objek dalam kumpulan tersuai

Memahami anak tetingkap navigasi

Dalam versi Access terdahulu, anda menggunakan tetingkap pangkalan data untuk menjalankan dan menguruskan objek — Jadual, laporan, borang dan sebagainya — dalam pangkalan data. Contohnya, jika anda inginkan untuk memulakan Bestari laporan atau mengubah Reka bentuk borang entri data, anda lakukan demikian daripada tetingkap pangkalan data.

Jika anda inginkan untuk menjadikannya lebih mudah untuk mencari dan menggunakan set objek, seperti borang entri data atau laporan yang anda menjalankan setiap minggu, anda mencipta papan suis. Papan suis ialah skrin yang kecil yang mengandungi butang atau Hiperpautan yang, contohnya, buka borang atau laporan. Menggunakan papan suis ialah cara yang menyembunyikan objek pangkalan data yang anda ingin pengguna lain untuk melihat dan mungkin kerosakan. Contohnya, jika anda tidak ingin pengguna untuk mengubah data dalam Jadual dasar, anda mengkonfigurasikan pangkalan data anda untuk memaparkan hanya papan suis, maka mengehadkan pengguna set alat yang sesuai.

Anak tetingkap navigasi menjadikannya lebih mudah dan lebih cepat untuk menggunakan pangkalan data dalam beberapa cara:

 • Anak tetingkap memastikan objek dalam pangkalan data anda kelihatan pada setiap masa. Anda tidak boleh menyembunyikan anak tetingkap navigasi di belakang skrin lain secara tidak sengaja.

 • Anda boleh mengehadkan objek yang orang lain melihat dan menggunakan dengan mencipta kategori dan Kumpulan objek tersuai dalam kategori tersebut. Contohnya, katakan anda menjalankan set laporan tiga setiap pagi Jumaat. Selain menskrol menerusi senarai yang panjang objek pangkalan data untuk mencari Laporan, anda boleh mencipta kategori tersuai dalam anak tetingkap navigasi dan letakkan Kumpulan pintasan untuk laporan anda dalam kategori tersebut.

 • Anda boleh mencipta maksimum 10 kategori tersuai, dan anda boleh mengubah atau memadamkan kategori tersuai pada bila-bila masa.

Langkah dalam seksyen berikut menerangkan cara untuk mencipta dan menguruskan kategori dan Kumpulan tersuai. Maklumat dalam topik ini datang dari topik lebih besar, panduan anak tetingkap navigasi, yang menerangkan cara untuk menggunakan anak tetingkap navigasi dalam kedalaman. Lihat topik lebih besar jika anda perlu memahami ciri atau menyelesaikan tugas yang tidak diterangkan di sini.

Akhir sekali, ingat bahawa anda masih boleh mencipta dan menggunakan papan suis dalam Office Access 2007. Untuk maklumat lanjut, lihat artikel mana pula saya papan suis pergi?.

Halaman Atas

Mencipta kategori dan kumpulan tersuai

Apabila anda mencipta kategori tersuai, anda menciptanya bagi pangkalan data yang anda telah buka dan ia berfungsi dengan pangkalan data tersebut. Anda tidak boleh memindahkan kategori dan kumpulan tersuai ke pangkalan data lain.

Anda menggunakan kotak dialog Opsyen Navigasi untuk mencipta dan menguruskan kategori dan kumpulan tersuai. Proses tersebut mengikuti langkah yang umum ini:

 • Mula-mula anda mencipta kategori tersuai. Access menyediakannya untuk anda: Tersuai. Anda boleh menamakan semula kategori tersebut dan menambah atau mengalih keluar kumpulan untuk memenuhi keperluan anda atau anda boleh mencipta kategori baru pada bila-bila masa.

 • Selepas anda mencipta kategori, anda akan mencipta satu atau lebih kumpulan untuk kategori baru.

 • Anda menutup kotak dialog Opsyen Navigasi dan dalam Anak Tetingkap Navigasi, anda menyeret atau menyalin dan menampal objek pangkalan data yang anda ingin peruntukkan pada kumpulan tersuai anda. Anda menyeret atau menyalin objek daripada kumpulan khas yang dipanggil Objek yang Tidak Ditugaskan yang dicipta oleh Access untuk anda apabila anda mencipta kategori tersuai.

  Nota: Apabila anda menambah objek pangkalan data daripada kumpulan Objek yang Tidak Ditugaskan pada kumpulan tersuai anda, Access akan mencipta pintasan ke objek tersebut — anda tidak mengalih atau menyalin objek itu sendiri. Jika anda menamakan semula atau memadamkan pintasan dalam kumpulan tersuai, perubahan tersebut tidak mempengaruhi objek sebenar, hanya pintasan kepadanya.

 • Selepas anda mengisikan kumpulan tersuai anda, anda boleh menyembunyikan kumpulan Objek yang Tidak Ditugaskan dan sebarang kumpulan lain yang anda tidak ingin paparkan.

Mencipta kategori tersuai

 1. Klik kanan menu di bahagian atas Anak Tetingkap Navigasi dan klik Opsyen Navigasi.

 2. Dalam kotak dialog Opsyen Navigasi, di bawah senarai Kategori, klik Tambah Item. Kategori baru muncul dalam senarai. Rajah ini menggambarkan kategori tersuai baru:

  Kategori tersuai baru dalam Anak Tetingkap Navigasi

 3. Taipkan nama untuk kategori baru kemudian tekan ENTER.

  Cuba cipta nama yang munasabah kepada individu yang menggunakan pangkalan data anda. Selepas anda mencipta nama, perhatikan bahawa kapsyen untuk senarai di sebelah kanan berubah untuk memadankan nama tersebut. Contohnya, jika anda menamakan kategori baru Papan Suis Saya, kapsyen dalam senarai di sebelah kanan akan menyatakan Kumpulan untuk "Papan Suis Saya". Perhatikan juga bahawa senarai itu mengandungi kumpulan yang dipanggil Objek yang Tidak Ditugaskan. Access mencipta kumpulan tersebut secara lalai. Kumpulan ini mengandungi semua objek dalam pangkalan data anda dan anda menggunakan objek tersebut untuk mengisi kumpulan tersuai anda.

  Selepas anda mencipta kategori tersuai anda, anda akan mencipta satu atau lebih kumpulan untuk kategori tersebut. Anda boleh mencipta sebanyak mana kumpulan yang anda perlukan. Pastikan kotak dialog Opsyen Navigasi sentiasa terbuka dan ikuti langkah berikut.

Mencipta kumpulan tersuai

 1. Di bawah senarai Kumpulan untuk "nama Kumpulan" , klik Tambah Kumpulan, dan kemudian taipkan nama untuk Kumpulan. Anda boleh ulangi proses ini seberapa kerap yang anda perlu lakukan. Contohnya, Papan suis saya boleh mengandungi tiga Kumpulan — borang entri Data, laporan dan pertanyaan. Keperluan pengguna anda atau keutamaan anda sendiri, harus mengawal Kumpulan yang anda tambahkan pada peringkat ini.

 2. Biarkan kotak semak di sebelah Objek yang Tidak Ditugaskan dipilih, kemudian klik OK. Access menutup kotak dialog Opsyen Navigasi dan menambahkan kumpulan tersuai baru anda pada Anak Tetingkap Navigasi tetapi anda belum lagi dapat melihat kumpulan baru itu.

 3. Pergi ke set langkah berikut untuk membuatkan kumpulan baru kelihatan dan untuk menambahkan objek pada kumpulan.

Menambah objek pada kumpulan tersuai

 1. Klik menu di bahagian atas Anak Tetingkap Navigasi dan dalam seksyen atas menu, klik kategori baru anda. Kumpulan yang anda cipta bagi kategori anda akan muncul dalam seksyen bawah menu bersama dengan kumpulan Objek yang Tidak Ditugaskan.

 2. Dalam kumpulan Objek yang Tidak Ditugaskan, pilih item yang anda ingin gunakan dalam kumpulan tersuai kemudian alihkannya ke kumpulan tersebut. Access menyediakan beberapa cara untuk mengalihkan item terpilih. Anda boleh:

  • Seret item secara individu.

  • Tekan dan tahan CTRL, klik berbilang item kemudian seret item ke kumpulan tersuai anda.

  • Klik kanan salah satu item terpilih, tuding ke Tambah pada kumpulan kemudian klik nama kumpulan tersuai anda.

Apabila anda telah selesai, anda boleh membiarkan kumpulan Objek yang Tidak Ditugaskan kelihatan dalam Anak Tetingkap atau anda boleh menyembunyikannya.

Menyembunyikan kumpulan Objek yang Tidak Ditugaskan

 1. Klik kanan menu di bahagian atas Anak Tetingkap dan klik Opsyen Navigasi.

 2. Dalam anak tetingkap Kumpulan untukkategori, kosongkan kotak semak Objek yang Tidak Ditugaskan.

Selepas anda mencipta kategori dan kumpulan tersuai dan anda menambahkan beberapa pintasan pada kumpulan tersebut, anda boleh menggunakan pintasan tersebut untuk mencipta kumpulan tambahan. Langkah berikut menerangkan caranya.

Mencipta kumpulan tersuai baru menggunakan objek dalam kumpulan tersuai sedia ada

Nota: Untuk menggunakan teknik ini, pertamanya anda mesti mencipta kategori dan kumpulan tersuai dengan mengikuti langkah dalam seksyen sebelumnya.

 1. Dengan kategori dan kumpulan tersuai terbuka dalam Anak Tetingkap Navigasi, klik kanan objek yang anda ingin tempatkan dalam kumpulan baru.

 2. Tuding ke Tambah kepada Kumpulan, dan kemudian klik Kumpulan baru.

  Kumpulan baru muncul dalam anak tetingkap navigasi. Kumpulan tersuai baru dalam Anak Tetingkap Navigasi Masukkan nama untuk Kumpulan baru, dan kemudian seret tambahan pintasan kepada Kumpulan baru seperti yang diperlukan.

Halaman Atas

Menunjukkan atau menyembunyikan kumpulan atau objek dalam kategori tersuai

Anda boleh menyembunyikan sesetengah atau semua kumpulan dalam kategori tersuai dan sesetengah atau semua objek dalam kumpulan. Ingatlah fakta-fakta ini semasa anda meneruskan:

 • Access menyediakan dua cara untuk menyembunyikan objek. Anda boleh menggunakan perintah yang disediakan oleh Anak Tetingkap Navigasi untuk menyembunyikan objek daripada kumpulan dan kategori induknya atau anda boleh memilih sifat bagi setiap objek dan menyembunyikannya daripada semua kumpulan dan kategori dalam pangkalan data yang terbuka.

 • Anda boleh membuatkan objek dan kumpulan tersembunyi tidak kelihatan langsung atau anda boleh memaparkannya dalam Anak Tetingkap Navigasi sebagai ikon dimalapkan dan tidak tersedia. Anda membuat pilihan tersebut dengan memilih atau mengosongkan kotak semak Tunjukkan Objek Tersembunyi dalam kotak dialog Opsyen Navigasi. Anda juga boleh menggunakan kotak semak tersebut apabila anda perlu memperagakan atau memulihkan kumpulan atau objek.

Langkah dalam seksyen berikut menerangkan cara untuk melaksanakan setiap tugas.

Menyembunyikan kumpulan dalam kategori

 • Dalam Anak Tetingkap Navigasi, klik kanan bar tajuk kumpulan yang anda ingin sembunyikan kemudian klik Sembunyi.

  Nota: Anda juga boleh melakukan tugas ini dengan menggunakan kotak dialog Opsyen navigasi . Membuka kotak dialog (lihat langkah dalam seksyen berikut jika anda tidak tahu cara), dan dalam senarai Kumpulan untuk "kategori" , kosongkan kotak semak di sebelah Kumpulan yang anda ingin sembunyikan.

Memulihkan kumpulan tersembunyi kepada kategori

 1. Klik kanan bar menu di bahagian atas Anak Tetingkap Navigasi kemudian klik Opsyen Navigasi pada menu pintas.

 2. Dalam senarai Kategori, pilih kategori yang mengandungi kumpulan tersembunyi.

 3. Dalam senarai Kumpulan untuk "kategori" , pilih kotak semak di sebelah Kumpulan tersembunyi.

 4. Klik OK.

Menyembunyikan objek dalam kumpulan induknya

 • Dalam Anak Tetingkap Navigasi, klik kanan objek kemudian klik Sembunyi.

Menyembunyikan objek daripada semua kategori dan kumpulan

 1. Klik kanan objek yang anda ingin sembunyikan kemudian klik Sifat Objek.

  Kotak dialog Sifat muncul dan Access menambahkan nama objek pada tajuk kotak dialog. Contohnya, jika anda membuka borang yang dipanggil Pesanan, tajuk kotak dialog akan memaparkan Sifat Pesanan. Rajah berikut menunjukkan kotak dialog.

  Kotak dialog Sifat bagi objek pangkalan data dalam Access

 2. Pilih kotak semak Tersembunyi.

 3. Klik OK.

Memulihkan (memperagakan) objek tersembunyi

 1. Klik kanan menu di bahagian atas Anak Tetingkap Navigasi dan klik Opsyen Navigasi pada menu pintas.

 2. Di bawah Opsyen Paparan, pilih kotak semak Tunjukkan Objek Tersembunyi.

 3. Klik OK dan kembali ke Anak Tetingkap Navigasi. Anak tetingkap menunjukkan ikon dimalapkan bagi semua objek tersembunyi.

 4. Lakukan salah satu perkara berikut:

  • Jika anda hanya menyembunyikan objek daripada kumpulan dan kategori induknya, klik kanan objek kemudian klik Peraga.

  • Jika anda menyembunyikan objek daripada semua kategori dan kumpulan dengan mengesetkan sifat Tersembunyi, klik kanan objek, klik Lihat Sifat, kemudian kosongkan kotak semak Tersembunyi.

Halaman Atas

Mengalih keluar dan memulihkan objek dalam kumpulan tersuai

Kumpulan tersuai anda boleh berubah mengikut masa kerana permintaan pengguna dan perniagaan berubah. Anda boleh menambahkan atau mengalih keluar objek dalam kumpulan pada bila-bila masa. Prosedur berikut menerangkan caranya.

Memadamkan objek daripada kumpulan tersuai

 • Dalam Anak Tetingkap Navigasi, klik kanan objek yang anda ingin alih keluar, kemudian klik Padam.

Memulihkan objek pada kumpulan tersuai

 1. Jika kumpulan Objek yang Tidak Ditugaskan tersembunyi, paparkannya.

  Bagaimanakah saya memaparkan kumpulan Objek yang Tidak Ditugaskan?

  1. Klik kanan menu di bahagian atas Anak Tetingkap Navigasi dan klik Opsyen Navigasi pada menu pintas.

  2. Dalam anak tetingkap Kumpulan untuk "kategori" , pilih kotak semak bersebelahan Objek yang tidak ditugaskan.

 2. Jika perlu, seret atau salin dan tampal objek yang anda inginkan daripada kumpulan Objek yang Tidak Ditugaskan kepada kumpulan tersuai anda.

Menamakan semula objek dalam kumpulan tersuai

 1. Dalam Anak Tetingkap Navigasi, klik kanan objek yang anda ingin namakan semula, kemudian klik Namakan Semula Pintasan.

 2. Taipkan nama baru untuk pintasan kemudian tekan ENTER.

Halaman Atas

Nota: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×