Mencipta dan menggunakan indeks untuk meningkatkan prestasi

Mencipta dan menggunakan indeks untuk meningkatkan prestasi

Important: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Jika anda kerap mencari Jadual dalam Access atau mengisih rekod dengan medan tertentu, anda boleh mempercepatkan pengendalian ini dengan mencipta sebuah indeks bagi medan. Access menggunakan Indeks dalam Jadual apabila anda menggunakan Indeks dalam buku: untuk mencari data, Access mencari lokasi data dalam indeks. Dalam sesetengah keadaan, seperti untuk kunci primer, Access secara automatik mencipta indeks untuk anda. Pada masa lain, anda mungkin ingin mencipta indeks.

Artikel ini memperkenalkan indeks dan meliputi cara menentukan medan untuk diindeks, dan cara untuk mencipta, memadam atau mengubah indeks. Ia juga menerangkan keadaan apabila Access mencipta indeks secara automatik.

Dalam artikel ini

Apakah Indeks?

Memutuskan medan untuk diindeks

Mencipta Indeks

Memadam Indeks

Melihat dan mengedit Indeks

Penciptaan Indeks automatik

Note: Anda tidak boleh menggunakan kaedah yang diterangkan dengan Artikel ini untuk mencipta indeks bagi Jadual dalam pangkalan data web. Prestasi pangkalan data web bergantung pada prestasi beberapa faktor seperti pelayan SharePoint yang mengehoskan pangkalan data web.

Apakah Indeks?

Anda boleh menggunakan Indeks untuk membantu Access mencari dan Mengisih rekod dengan lebih cepat. Indeks Menyimpan lokasi rekod berdasarkan pada medan atau medan-medan yang anda pilih untuk indeks. Selepas Access mendapatkan lokasi daripada indeks, ia boleh kemudian ambil data dengan mengalihkan terus ke lokasi yang betul. Dengan cara ini, menggunakan Indeks boleh jauh lebih pantas daripada mengimbas menerusi semua rekod untuk mencari data.

Memutuskan medan untuk diindeks

Anda boleh mencipta indeks yang berdasarkan pada medan tunggal atau berbilang medan. Anda mungkin ingin Indeks medan yang anda cari soalan, medan yang anda Mengisih dan medan yang anda menyertai dengan medan dalam Jadual lain dalam berbilang Jadual pertanyaan. Indeks boleh mempercepatkan carian dan pertanyaan, tetapi ia boleh memperlahankan prestasi apabila anda menambah atau mengemas kini data. Apabila anda memasukkan data dalam Jadual yang mengandungi satu atau lebih medan berindeks, Access mesti mengemas kini Indeks setiap masa rekod ditambah atau diubah. Menambah rekod menggunakan pertanyaan Tambah atau dengan rekod yang diimport adalah juga mungkin lebih perlahan jika Jadual destinasi mengandungi indeks.

Note: Kunci primer Jadual secara automatik diindeks.

Anda tidak boleh mengindeks medan jenis data yang adalah objek OLE, terhitung atau lampiran. Untuk medan lain, pertimbangkan pengindeksan medan jika semua perkara berikut digunakan:

 • Jenis data medan ialah teks pendek (teks dalam Access 2007 dan 2010), teks panjang (Memo dalam Access 2007 dan 2010), nombor, tarikh/masa, Autonombor, Mata Wang, ya/tidak atau Hiperpautan.

 • Anda jangkakan mencari nilai yang disimpan dalam medan.

 • Anda jangkakan mengisih nilai dalam medan.

 • Anda jangkakan menyimpan pelbagai nilai berlainan dalam medan. Jika kebanyakan nilai dalam medan adalah sama, indeks mungkin tidak akan mempercepatkan pertanyaan dengan ketara.

Indeks berbilang medan

Jika anda berpendapat bahawa anda biasanya akan mencari atau mengisih dua atau lebih medan pada satu masa, anda boleh mencipta indeks untuk gabungan medan. Contohnya, jika anda kerap set kriteria untuk medan Vendor dan ProductName dalam pertanyaan yang sama, ia munasabah untuk mencipta Indeks berbilang medan pada kedua-dua medan.

Apabila anda Mengisih Jadual dengan Indeks berbilang medan, Access Isih terlebih dahulu dengan medan pertama yang ditakrifkan untuk indeks. Anda mengesetkan tertib medan apabila anda mencipta Indeks berbilang medan. Jika terdapat rekod dengan nilai pendua dalam medan pertama, Access Mengisih seterusnya mengikut medan kedua yang ditakrifkan untuk indeks dan sebagainya.

Anda boleh sertakan sehingga 10 medan dalam indeks berbilang medan.

Mencipta indeks

Untuk mencipta indeks, anda harus pertama sekali memutuskan sama ada anda ingin mencipta indeks medan tunggal atau indeks berbilang medan. Anda mencipta indeks pada medan tunggal dengan mengesetkan sifat Berindeks. Jadual berikut menyenaraikan seting yang mungkin bagi sifat Berindeks.

Seting sifat Berindeks

Makna

Tidak

Jangan cipta indeks pada medan ini (atau padam indeks sedia ada)

Ya (Pendua OK)

Mencipta indeks pada medan ini

Ya (Tiada Pendua)

Mencipta indeks unik pada medan ini

Jika anda mencipta Indeks unik, Access tidak membenarkan anda untuk memasukkan nilai baru dalam medan jika nilai tersebut telah wujud dalam medan yang sama dalam rekod lain. Access mencipta Indeks unik untuk kunci primer secara automatik tetapi anda juga mungkin ingin menghalang nilai pendua dalam medan lain. Contohnya, anda boleh mencipta Indeks unik pada medan yang menyimpan nombor siri agar produk dua mempunyai nombor siri yang sama.

Mencipta Indeks medan tunggal   

 1. DaIam Anak Tetingkap Navigasi, klik kanan nama jadual yang anda ingin cipta indeks tersebut, kemudian klik Pandangan Reka Bentuk pada menu pintasan.

 2. Klik Nama Medan bagi medan yang anda ingin tambahkan indeks.

 3. Di bawah Sifat Medan, klik tab Umum.

 4. Dalam sifat berindeks , klik Ya (pendua OK) jika anda ingin membenarkan pendua, atau Ya (tiada pendua) untuk mencipta Indeks unik.

 5. Untuk menyimpan perubahan anda, klik Simpan pada Bar Alat Capaian Segera, atau tekan CTRL+S.

Mencipta Indeks berbilang medan   

Untuk mencipta Indeks berbilang medan untuk jadual, anda memasukkan baris untuk setiap medan dalam Indeks dan masukkan nama indeks hanya dalam baris pertama. Capaian menganggap semua baris sebagai sebahagian daripada indeks sama sehingga ia datang ke baris yang mengandungi nama indeks yang lain. Untuk menyelitkan baris, klik kanan lokasi yang anda ingin menyelitkan baris, dan kemudian klik Selitkan baris pada menu pintas.

 1. DaIam Anak Tetingkap Navigasi, klik kanan nama jadual yang anda ingin cipta indeks tersebut, kemudian klik Pandangan Reka Bentuk pada menu pintasan.

 2. Pada tab Reka Bentuk dalam kumpulan Tunjukkan/Sembunyikan klik Indeks.

  Tetingkap Indeks muncul. Saizkan semula tetingkap supaya beberapa baris kosong muncul dan sifat indeks ditunjukkan.

 3. Dalam lajur Nama Indeks, dalam baris kosong pertama, taipkan nama bagi indeks. Anda boleh namakan indeks mengikut salah satu daripada medan indeks atau gunakan nama lain.

 4. Dalam lajur Nama Medan, klik anak panah dan kemudian klik medan pertama yang anda ingin gunakan bagi indeks.

 5. Dalam baris seterusnya, biarkan lajur Nama Indeks kosong, kemudian dalam lajur Nama Medan, klik medan kedua bagi indeks tersebut. Ulangi langkah ini sehingga anda memilih semua medan yang anda ingin dimasukkan ke dalam indeks.

 6. Untuk mengubah tertib isihan nilai medan, dalam lajur Tertib isihan tetingkap Indeks, klik menaik atau menurun. Tertib isihan lalai adalah menaik.

 7. Dalam tetingkap Indeks , di bawah Sifat Indeks, setkan sifat indeks untuk baris dalam lajur Nama Indeks yang mengandungi nama indeks. Mengesetkan sifat mengikut jadual berikut.

  Label

  Nilai

  Primer

  Jika Ya, indeksnya adalah kunci primer.

  Unik

  Jika Ya, setiap nilai dalam indeks haruslah unik.

  Abaikan Nol

  Jika Ya, rekod dengan nilai Nol dalam medan berindeks adalah dikecualikan daripada indeks.

 8. Untuk menyimpan perubahan anda, klik Simpan pada Bar alat capaian segera atau tekan CTRL + m.

 9. Tutup tetingkap Indeks.

Memadam indeks

Jika anda mendapati bahawa Indeks menjadi tidak diperlukan atau mempunyai terlalu besar kesan pada prestasi, anda boleh memadamkannya. Apabila anda memadamkan Indeks, anda mengalih keluar hanya indeks dan bukannya medan atau medan yang ia dibina.

 1. Dalam anak tetingkap navigasi, klik kanan nama Jadual yang anda ingin padamkan indeks tersebut, dan kemudian klik Pandangan Reka bentuk pada menu pintas.

 2. Pada tab Reka Bentuk dalam kumpulan Tunjukkan/Sembunyikan klik Indeks.

  Tetingkap Indeks muncul. Saizkan semula tetingkap supaya beberapa baris kosong muncul dan sifat indeks ditunjukkan.

 3. Dalam tetingkap Indeks, pilih baris atau barisan yang mengandungi indeks yang anda ingin padamkan, kemudian tekan DELETE.

 4. Untuk menyimpan perubahan anda, klik Simpan pada Bar alat capaian segera atau tekan CTRL + a..

 5. Tutup tetingkap Indeks.

Melihat dan mengedit indeks

Anda mungkin ingin melihat indeks bagi jadual untuk mempertimbangkan kesannya terhadap prestasi atau untuk memastikan medan tertentu diindeks.

 1. Dalam anak tetingkap navigasi, klik kanan nama Jadual yang anda ingin edit indeks tersebut, dan kemudian klik Pandangan Reka bentuk pada menu pintas.

 2. Pada tab Reka Bentuk dalam kumpulan Tunjukkan/Sembunyikan klik Indeks.

  Tetingkap Indeks muncul. Saizkan semula tetingkap supaya beberapa baris kosong muncul dan sifat indeks ditunjukkan.

 3. Lihat atau edit indeks dan sifat indeks untuk memenuhi keperluan anda.

 4. Untuk menyimpan perubahan anda, klik Simpan pada Bar alat capaian segera atau tekan CTRL + a..

 5. Tutup tetingkap Indeks.

Penciptaan indeks automatik

Dalam sesetengah kes, Access akan mencipta indeks bagi anda secara automatik. Contohnya, indeks dicipta secara automatik untuk sebarang medan yang anda tentukan sebagai kunci primer jadual.

Sumber lain penciptaan Indeks automatik adalah Autoindeks semasa Import/cipta opsyen dalam kotak dialog Opsyen Access . Capaian secara automatik mengindeks sebarang medan dengan nama yang bermula atau berakhir dengan aksara yang dimasukkan dalam kotak Autoindeks semasa Import/cipta , seperti ID, kunci, kodatau num. Untuk melihat atau mengubah seting semasa, ambil langkah berikut:

 1. Klik fail > opsyen. Ambil perhatian, jika anda menggunakan Access 2007 klik Butang Microsoft Office dan kemudian klik Opsyen Access.

 2. Klik Pereka objek dan kemudian, di bawah Reka bentuk Jadual, menambah, mengedit atau mengalih keluar nilai dalam kotak Autoindeks semasa Import/cipta . Gunakan koma bernoktah (;) untuk mengasingkan nilai.

  Note: Jika nama medan bermula atau berakhir dengan nilai yang disenaraikan dalam kotak, medan secara automatik diindeks.

 3. Klik OK.

Kerana setiap indeks tambahan memerlukan capaian untuk melakukan kerja tambahan, prestasi berkurangan apabila menambah atau mengemas kini data. Anda mungkin, oleh itu, ingin pertimbangkan untuk mengubah nilai yang ditunjukkan dalam kotak Autoindeks semasa Import/cipta atau mengurangkan bilangan nilai untuk mengurangkan bilangan Indeks dicipta.

Halaman atas

Note: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×