Mencipta dan mencetak halaman nota

Penting: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Anda boleh mencipta halaman nota semasa anda membina persembahan anda. Anda mungkin ingin mencetaknya dan menyemak semula mereka apabila anda menyampaikan persembahan anda.

Idea hijau … Daun hijau

Walau bagaimanapun, sebelum mencetak halaman Nota, pertimbangkan untuk melihat Nota anda dalam pandangan penyampai sebaliknya. Anda boleh melihat Nota anda sambil anda menyampaikan persembahan anda pada monitor kedua untuk menjimatkan dakwat kertas dan pencetak. Untuk maklumat lanjut, lihat melihat Nota penyampai anda secara peribadi, semasa menyampaikan persembahan pada monitor berbilang.

Gunakan anak tetingkap nota dalam pandangan Normal untuk menulis Nota tentang slaid anda. Untuk menuju ke pandangan Normal, pada tab pandangan , dalam Kumpulan Pandangan persembahan , klik Normal.

Anak tetingkap Nota
Anak tetingkap nota yang (circled dalam warna merah) dalam pandangan Normal

Anda boleh taipkan dan Formatkan Nota anda semasa anda bekerja dalam pandangan Normal, tetapi untuk melihat cara mencetak halaman Nota anda dan untuk melihat kesan penuh sebarang pemformatan, seperti warna fon teks, Tukar kepada pandangan halaman Nota. Anda juga boleh menyemak dan mengubah pengepala dan pengaki Nota anda dalam pandangan halaman Nota.

Setiap halaman Nota menunjukkan imej kecil slaid, bersama-sama dengan nota yang mengiringi slaid tersebut. Dalam pandangan halaman Nota, anda boleh menghias Nota anda dengan carta, gambar, Jadual atau ilustrasi lain.

Halaman nota dalam PowerPoint

(Nombor berikut sepadan dengan nombor dalam ilustrasi.)

 1. Halaman Nota termasuk Nota anda dan setiap slaid dalam persembahan.

 2. Setiap slaid mencetak halaman Nota sendiri.

 3. Nota anda sertakan slaid.

 4. Anda boleh menambah data, seperti Carta atau gambar, halaman Nota anda.

Apabila anda menambah Nota, diingati yang berikut:

 • Perubahan, penambahan dan pemadaman yang anda buat pada halaman Nota digunakan hanya untuk halaman Nota tersebut dan teks Nota dalam pandangan Normal.

 • Jika anda ingin besarkan, menempatkan semula atau memformatkan kawasan imej slaid atau kawasan Nota, buat perubahan anda dalam pandangan halaman Nota.

 • Anda tidak boleh melukis atau meletakkan gambar dalam anak tetingkap Nota dalam pandangan Normal. Bertukar kepada pandangan halaman Nota dan melukis atau tambahkan gambar sana.

 • Gambar dan objek yang anda tambahkan dalam pandangan halaman Nota muncul pada halaman bercetak Nota anda, tetapi bukan pada skrin anda dalam pandangan Normal.

Halaman Nota lalai terdiri daripada imej kecil slaid pada atas separuh halaman dan seksyen yang sama saiz untuk Nota pada separuh bahagian bawah halaman.

Halaman nota lalai

Jika halaman setengah tidak ruang yang cukup untuk Nota anda, anda boleh menambah lebih banyak ruang.

Untuk menambah lebih ruang pada halaman Nota tunggal:

 1. Dalam pandangan Normal, dalam anak tetingkap yang mengandungi tab rangka dan slaid , klik tab slaid dan kemudian klik slaid yang anda ingin menambah lebih ruang untuk Nota.

  Anak tetingkap yang mengandungi tab Rangka dan Slaid

 2. Pada menu pandangan , dalam Kumpulan Pandangan persembahan , klik Halaman Nota.

 3. Lakukan satu daripada perkara berikut:

  • Untuk memadamkan imej kecil slaid, pada halaman Nota, klik slaid dan kemudian tekan DELETE.

  • Untuk mengurangkan saiz imej kecil slaid pada halaman Nota, seret pemegang Pensaizan pada imej kecil slaid.

 4. Pada sempadan atas Ruang letak Nota, seret pemegang Pensaizan untuk membesarkan Nota Ruang letak sebanyak halaman apabila anda memerlukan.

Untuk menambah lukisan, seperti bentuk atau gambar, atau untuk memformatkan semua halaman Nota dalam persembahan anda, mengubah induk Nota. Contohnya, untuk meletakkan logo syarikat atau lain lukisan pada semua halaman Nota, tambahkan lukisan pada induk Nota. Atau, jika anda ingin mengubah gaya fon untuk semua nota, mengubah gaya pada induk Nota. Anda boleh mengubah penampilan dan posisi kawasan slaid, kawasan Nota, pengepala, pengaki, nombor halaman dan tarikh.

Anda boleh mencetak halaman Nota anda dengan imej kecil slaid kepada penonton anda atau untuk membantu anda bersedia untuk persembahan anda.

Nota: Anda boleh mencetak hanya satu imej kecil slaid dengan Nota per halaman bercetak.

 1. Buka persembahan yang anda ingin mencetak halaman Nota dengan imej kecil slaid.

 2. Klik tab Fail.

 3. Di sebelah kiri tab fail , klik Cetak.

 4. Di bawah seting, klik anak panah bersebelahan Slaid halaman penuh, dan kemudian di bawah Tataletak cetak, klik Halaman Nota.

 5. Untuk menentukan orientasi halaman, klik anak panah di sebelah Orientasi potret, dan kemudian klik Orientasi potret atau Orientasi landskap dalam senarai.

 6. Jika anda ingin mencetak nota dan imej kecil slaid dalam warna, pilih pencetak warna. Klik anak panah di sebelah warna, dan kemudian klik warna dalam senarai.

 7. Klik Cetak.

Nota: Anda hanya boleh mencetak satu halaman nota per halaman yang dicetak.

 1. Buka persembahan yang anda ingin mencetak halaman Nota tanpa imej kecil slaid.

 2. Membuka setiap slaid dalam pandangan halaman Nota. Untuk mendapatkan pandangan halaman Nota, pada menu pandangan , dalam Kumpulan Pandangan persembahan , klik Halaman Nota.

 3. Memadamkan imej kecil slaid daripada setiap halaman Nota. Untuk memadamkan imej kecil slaid, pada halaman Nota, klik imej kecil slaid dan kemudian tekan DELETE.

 4. Klik tab Fail.

 5. Di sebelah kiri tab fail , klik Cetak.

 6. Di bawah seting, klik anak panah bersebelahan Slaid halaman penuh, dan kemudian di bawah Tataletak cetak, klik Halaman Nota.

 7. Untuk menentukan orientasi halaman, klik anak panah di sebelah Orientasi potret, dan kemudian klik Orientasi potret atau Orientasi landskap dalam senarai.

 8. Jika anda ingin mencetak nota dan imej kecil slaid dalam warna, pilih pencetak warna. Klik anak panah di sebelah warna, dan kemudian klik warna dalam senarai.

 9. Klik Cetak.

Gunakan anak tetingkap nota dalam pandangan Normal untuk menulis Nota tentang slaid anda.

slaid dalam pandangan normal dengan nota slaid dilabelkan

1. anak tetingkap Nota dalam pandangan Normal

Anda boleh taipkan dan Formatkan Nota anda semasa anda bekerja dalam pandangan Normal, tetapi untuk melihat cara mencetak halaman Nota anda dan untuk melihat kesan penuh sebarang pemformatan, seperti warna fon teks, Tukar kepada pandangan halaman Nota. Anda juga boleh menyemak dan mengubah pengepala dan pengaki Nota anda dalam pandangan halaman Nota.

Setiap halaman Nota menunjukkan imej kecil slaid, bersama-sama dengan nota yang pergi dengan slaid tersebut. Dalam pandangan halaman Nota, anda boleh menghias Nota anda dengan carta, gambar, Jadual atau ilustrasi lain. Untuk maklumat lanjut tentang menambah kesan, gambar atau WordArt ke halaman Nota anda, lihat menambah kesan, kotak teks, WordArt, gambar atau bentuk untuk halaman Nota.

Halaman nota dalam PowerPoint

1. halaman Nota termasuk Nota anda dan setiap slaid dalam persembahan.

2. setiap slaid mencetak halaman Nota sendiri.

3. Nota anda sertakan slaid.

4. anda boleh menambah data, seperti Carta atau gambar, halaman Nota anda.

Gambar dan objek yang anda tambahkan dalam pandangan halaman Nota muncul pada halaman bercetak Nota anda, tetapi bukan pada skrin anda dalam pandangan Normal. Jika anda menyimpan persembahan anda sebagai halaman Web, gambar dan objek tidak muncul apabila anda memaparkan persembahan anda dalam pelayar Web anda, walaupun Nota anda lakukan.

Perubahan, penambahan dan pemadaman yang anda buat pada halaman Nota digunakan hanya untuk halaman Nota tersebut dan teks Nota dalam pandangan Normal.

Jika anda ingin besarkan, menempatkan semula atau memformatkan kawasan imej slaid atau kawasan Nota, buat perubahan anda dalam pandangan halaman Nota.

Anda tidak boleh melukis atau letakkan gambar dalam anak tetingkap Nota dalam pandangan Normal. Bertukar kepada pandangan halaman Nota dan melukis atau tambahkan gambar sana. Untuk menambah kesan, gambar atau WordArt ke halaman Nota anda, lihat menambah kesan, kotak teks, WordArt, gambar atau bentuk untuk halaman Nota.

Halaman Nota lalai terdiri daripada imej kecil slaid pada atas separuh halaman dan seksyen yang sama saiz untuk Nota pada separuh bahagian bawah halaman.

Halaman nota lalai

Jika separuh halaman tidak ruang yang cukup untuk Nota anda, lakukan salah satu daripada berikut untuk menambah lebih banyak ruang untuk Nota anda:

 • Untuk menambah lebih ruang pada halaman Nota tunggal, lakukan yang berikut:

  1. Dalam pandangan Normal, dalam anak tetingkap yang mengandungi rangka dan Tab slaid, pada tab slaid , klik slaid yang anda ingin menambah lebih ruang untuk Nota.

  2. Pada menu pandangan , dalam Kumpulan Pandangan persembahan , klik Halaman Nota.

  3. Lakukan satu daripada perkara berikut:

   • Untuk memadamkan imej kecil slaid, pada halaman Nota, klik slaid dan kemudian tekan padam.

   • Untuk mengurangkan saiz imej kecil slaid pada halaman Nota, seret pemegang Pensaizan pada imej kecil slaid.

  4. Pada sempadan atas Ruang letak Nota, seret pemegang Pensaizan untuk membesarkan Nota Ruang letak sebanyak halaman apabila anda memerlukan.

 • Jika anda memerlukan lebih daripada satu halaman untuk Nota anda, lakukan yang berikut:

  1. Dalam pandangan Normal, dalam anak tetingkap yang mengandungi rangka dan Tab slaid, pada tab slaid , klik ruang selepas slaid yang anda ingin menambah lebih banyak nota untuk.
   Tambah slaid tersembunyi

  2. Pada rumah tab, dalam Kumpulan slaid , klik Slaid baru, dan kemudian klik Tataletak tersuai.

  3. Dalam pandangan Normal, dalam anak tetingkap yang mengandungi rangka dan Tab slaid, pada tab slaid , klik kanan slaid yang baru sahaja anda tambah, dan kemudian klik Sembunyikan slaid.

   Nota: 

   • Dalam tab slaid , ikon slaid tersembunyi Imej ikon muncul dengan nombor slaid dalamnya, di sebelah imej kecil slaid yang anda menyembunyikan.

   • Slaid tersembunyi tidak muncul dalam persembahan anda melainkan anda memperagakannya dengan mengklik kanan imej kecil slaid sekali lagi, kemudian klik Sembunyikan slaid sekali lagi.

  4. Pada menu pandangan , dalam Kumpulan Pandangan persembahan , klik Halaman Nota.

  5. Pada halaman Nota, klik slaid dan kemudian tekan padam.

  6. Seret pemegang Pensaizan pada sempadan atas Nota Ruang letak untuk meliputi seluruh halaman.

   Nota: Selepas anda telah diisi Nota untuk slaid anda kelihatan, anda perlu membuka slaid tersembunyi dalam pandangan Halaman Nota dan resume anda menaip Nota anda.

  7. Untuk menambah slaid tersembunyi yang lain untuk bertindak sebagai halaman Nota tambahan, ulangi langkah 1 hingga 6.

Untuk menambah lukisan, seperti bentuk atau gambar atau format semua halaman Nota dalam persembahan anda, Ubah Nota induk. Contohnya, untuk meletakkan logo syarikat atau lain lukisan pada semua halaman Nota anda, tambahkan lukisan pada induk Nota. Atau, jika anda ingin mengubah gaya fon untuk semua nota, mengubah gaya pada induk Nota. Anda boleh mengubah penampilan dan posisi kawasan slaid, kawasan Nota, pengepala, pengaki, nombor halaman dan tarikh.

Jika anda menyimpan persembahan anda sebagai halaman Web, Nota anda secara automatik dipaparkan melainkan anda memilih untuk menyembunyikannya. Tajuk slaid menjadi jadual kandungan dalam persembahan, dan Nota slaid anda muncul di bawah setiap slaid. Nota anda boleh mengisi peranan pembesar suara, memberikan penonton anda latar dan butiran yang penyampai yang akan menyediakan semasa persembahan langsung.

Jika anda tidak ingin Nota anda untuk dipaparkan pada halaman Web, anda boleh mematikannya sebelum anda menyimpan fail sebagai halaman Web.

Anda boleh mencetak halaman Nota anda dengan imej kecil slaid kepada penonton anda atau untuk membantu anda bersedia untuk persembahan anda. Apabila anda mencetak cara ini, anda boleh mencetak hanya satu imej kecil slaid setiap halaman.

 1. Buka persembahan yang anda ingin mencetak halaman Nota dengan imej kecil slaid.

 2. Klik Butang Microsoft Office Imej butang , klik anak panah di sebelah Cetak, dan kemudian klik Pratonton cetakan.

 3. Dalam Kumpulan Persediaan halaman , klik anak panah di bawah kotak Cetak apa , dan kemudian klik Halaman Nota.

 4. Untuk menentukan orientasi halaman, klik anak panah di bawah orientasi, dan kemudian klik potret atau landskap.

 5. Untuk mengesetkan pengepala dan pengaki, klik opsyen, dan kemudian klik pengepala dan pengaki.

 6. Klik Cetak.

  Nota: Jika anda ingin mencetak nota dan imej kecil slaid dalam warna, pilih pencetak warna. Klik Butang Microsoft Office Imej butang , klik anak panah di sebelah Cetak, dan kemudian klik Pratonton cetakan. Di bawah Cetak, klik opsyen, tuding ke Warna/skala kelabu, dan kemudian klik warna.

 1. Buka persembahan yang anda ingin mencetak halaman Nota tanpa imej kecil slaid.

 2. Buka ke atas setiap slaid dalam pandangan halaman Nota.

 3. Memadamkan imej kecil slaid daripada setiap halaman Nota.

 4. Klik Butang Microsoft Office Imej butang , klik anak panah di sebelah Cetak, dan kemudian klik Pratonton cetakan.

 5. Dalam Kumpulan Persediaan halaman , klik anak panah di bawah kotak Cetak apa , dan kemudian klik Halaman Nota.

 6. Untuk menentukan orientasi halaman, klik anak panah di bawah orientasi, dan kemudian klik potret atau landskap.

 7. Untuk mengesetkan pengepala dan pengaki, klik opsyen, dan kemudian klik pengepala dan pengaki.

 8. Klik Cetak.

Nota: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×