Mencipta dan memperuntukkan kategori warna

Mencipta dan memperuntukkan kategori warna

Penting: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Kategori warna membolehkan anda mengenal pasti dengan mudah dan mengumpulkan item berkaitan dalam Microsoft Outlook. Menetapkan kategori warna kepada sekumpulan item interrelated — seperti Nota, kenalan, janji temu dan mesej e-mel — agar anda boleh dengan cepat menjejak dan mengaturnya. Anda juga boleh memperuntukkan lebih daripada satu kategori warna pada item.

lihat kategori warna dalam peti masuk anda
Kategori warna membolehkan anda untuk mengimbas dan Cari item berkaitan dengan cepat.

Anda boleh memilih daripada set kategori lalai atau cipta sendiri dan kemudian memperuntukkan kategori item Outlook anda. Warna kategori dipaparkan secara jelas dalam pandangan jadual , seperti Peti Masuk anda, dan dalam item terbuka sendiri. Anda boleh menamakan semula kategori kepada sesuatu yang lebih bermakna untuk anda atau pilih warna yang berbeza untuk kategori. Kefleksibelan ini membolehkan anda untuk mereka bentuk sistem kategori warna yang sesuai untuk gaya kerja peribadi anda.

 1. Dalam sebarang pandangan, pada tab Rumah dalam kumpulan Tag, klik Kategorikan kemudian klik Semua Kategori.

  Perintah Semua Kategori dalam kumpulan Tag

  Nota: Untuk item kalendar, Kumpulan tag muncul pada tab janji temu atau Mesyuarat . Untuk Buka kenalan atau tugas, Kumpulan tag muncul pada tab kenalan atau tugas .

 2. Dalam kotak dialog Kategori warna , klik baru.

 3. Dalam kotak dialog Tambahkan kategori baru , dalam kotak Nama , taipkan nama untuk kategori warna baru.

  Kotak dialog Tambahkan Kategori Baru

 4. Dalam senarai warna , pilih warna yang anda inginkan dan kemudian pilih OK.

  Nota: (Pilihan) Jika anda ingin peruntukkan pintasan papan kekunci, dalam senarai Kekunci pintas , klik pintasan, dan kemudian pilih OK.

 5. Dalam kotak dialog Kategori warna , klik OK.

Anda boleh memperuntukkan kategori warna untuk mesej e-mel untuk membantu mengatur Peti Masuk anda. Anda boleh memilih daripada beberapa kategori warna lalai dan namakannya semula menjadi lebih bermakna. Berbilang kategori warna boleh ditetapkan bagi mesej, dan anda boleh mengubah warna yang dikaitkan dengan kategori pada bila-bila masa. Anda juga boleh mencipta kategori warna tambahan.

Untuk memperuntukkan kategori warna pada mesej:

 • Untuk mesej dalam Peti Masuk anda atau sebarang senarai mesej    Klik kanan mesej, tuding ke Kategorikan, kemudian klik kategori warna.

  Nota: anda tidak boleh memperuntukkan kategori warna pada mesej daripada anak tetingkap membaca atau daripada senarai mesej jika anda menggunakan pandangan perbualan dalam Outlook 2016. Untuk maklumat lanjut, lihat mengetahui selanjutnya tentang pandangan perbualan.

 • Untuk mesej terbuka    Dalam kumpulan Tag, klik Kategorikan, kemudian klik kategori warna.

Kali pertama anda memperuntukkan kategori warna lalai kepada item, anda akan digesa untuk menamakan semula kategori. Anda juga boleh mengubah warna kategori dan pilih pintasan papan kekunci.

Untuk melihat lebih banyak kategori atau untuk mencipta kategori, dalam Kumpulan tag pada reben, klik kategorikan, dan kemudian klik Semua kategori untuk membuka kotak dialog Kategori warna . Untuk memperuntukkan kategori warna, pilih kotak semak di sebelah kategori warna. Anda juga dengan cepat boleh memperuntukkan kategori berbilang item.

Nota: 

 • Kategori tidak berfungsi untuk mesej dalam akaun IMAP.

 • Hanya 10 baru-baru ini digunakan warna kategori muncul pada menu kategorikan . Untuk melihat yang selebihnya, klik Semua kategori pada menu kategorikan .

 1. Pada rumah tab, dalam Kumpulan tag , klik kategorikan, dan kemudian klik Setkan klik pantas.

 2. Dalam Setkan klik pantas kotak dialog, dalam senarai juntai bawah, pilih kategori warna.

Petua: Daripada mesej terbuka, anda boleh klik Setkan klik pantas pada menu kategorikan untuk mengesetkan lalai kategori warna untuk semua mesej masa hadapan, bukan hanya mesej yang dipilih.

Nota: Jika anda mengubah kategori klik pantas, ia tidak akan mengubah kategori warna yang diperuntukkan kepada mesej sebelum ini ditandakan.

Kategori klik pantas membolehkan anda memperuntukkan kategori pada mesej dengan satu klik. Untuk menggunakan kategori klik pantas, pandangan Peti Masuk anda mesti masukkan lajur kategori. Untuk maklumat tentang mengubah suai pandangan anda, lihat mencipta, mengubah, atau menyesuaikan pandangan.

 • Dalam anda Peti Masuk, klik lajur kategori di sebelah mesej. Ini menambah warna yang disetkan untuk kategori klik pantas anda kepada lajur. Jika anda membuka mesej, warna dan nama kategori warna muncul dalam pengepala.

Petua: Kategori klik pantas boleh diperuntukkan kepada item Outlook lain, seperti kenalan, tugas dan kalendar janji temu, cara yang sama apabila ia dilihat dalam pandangan Jadual atau dalam Bar untuk dilakukan.

Apa yang anda ingin lakukan?

Warna menambah kebolehlihatan item Outlook anda. Jika anda mencipta kategori bernama Morris Project, contohnya, dan memperuntukkan item padanya, anda boleh sentiasa menjejaki janji semua mesyuarat, kenalan, dan mesej yang berkaitan dengan projek.

kategori warna dalam kalendar
Kategori warna menyambung item Outlook yang berkaitan untuk pengenalan mudah. Di sini, dengan kategori warna yang dipaparkan dalam pengepala item yang dibuka dan dalam kalendar, anda boleh melihat kedua-dua item yang berkaitan dengan projek Morris.

Kategori warna dipaparkan secara jelas dalam pandangan jadual , seperti Peti Masuk anda, dan dalam item terbuka sendiri. Set lalai enam kategori warna direka bentuk untuk disesuaikan. Anda boleh menamakan semula kategori kepada sesuatu yang lebih bermakna untuk anda atau pilih warna yang berbeza untuk kategori. Melangkaui enam ini, anda boleh mencipta seberapa banyak lagi kategori warna seperti yang anda perlukan, anda boleh memperuntukkan kategori warna berbilang item juga. Kefleksibelan ini membolehkan anda untuk mereka bentuk sistem kategori warna yang sesuai untuk gaya kerja peribadi anda.

lihat kategori warna dalam peti masuk anda
Kategori warna membolehkan anda untuk mengimbas dan Cari item berkaitan dengan cepat.

Anda juga boleh memilih Kategori Klik Pantas yang membenarkan anda klik hanya sekali dalam Peti Masuk anda atau pandangan Jadual lain untuk menetapkan kategori warna lalai untuk Microsoft Outlook item. Ketahui lebih lanjut dalam memperuntukkan kategori klik pantas.

Untuk memudahkan carian anda dikategorikan item mel mudah, Mel dikategorikan Folder carian telah ditambah ke Folder carian dalam Anak Tetingkap Navigasi dan menyediakan pandangan semua item mel dikategorikan anda. Dalam folder ini, anda boleh Mengisih dan mengumpul item yang dikategorikan. Anda juga boleh mencipta folder carian kategori tambahan untuk kategori tertentu.

Walaupun anda boleh menggunakan dan menyesuaikan kategori warna enam lalai, anda mungkin perlu mencipta yang baru semasa anda terus mengatur item anda. Sifat yang anda boleh menggunakan sebarang kategori ialah warna, nama dan kekunci pintasan.

 1. Pada bar alat, klik kategorikan Imej butang .

 2. Klik Semua Kategori.

  menu kategori warna

 3. Klik Baru.

  Kotak dialog Tambahkan kategori baru terbuka.

  Kotak dialog Tambahkan Kategori Baru

 4. Dalam kotak Nama , taipkan nama untuk kategori warna baru.

 5. Dalam senarai warna , pilih warna yang anda inginkan, dan kemudian klik OK.

  Nota: 

  • Memilih kekunci pintas adalah pilihan.

  • Jika anda ingin mencipta kategori warna tanpa warna diuntukkan padanya, klik tiada dalam palet warna. Kategori akan menggunakan nama (dan kekunci pintas jika anda memilih) item, dan anda boleh Mengisih dan mengumpulkan item mengikut kategori. Item yang juga akan tersedia dalam Folder carian kategori yang sesuai.

Menetapkan kategori warna untuk Outlook item

Kategori warna mesti disenaraikan dalam senarai kategori warna sebelum anda boleh memperuntukkannya. Jika kategori warna tidak disenaraikan, anda boleh secara serentak mencipta kategori warna baru dan menguntukkannya kepada item.

Nota: Kali pertama anda memperuntukkan kategori warna lalai kepada item, anda digesa untuk menamakan semula kategori. Pada masa itu, anda boleh juga mengubah warna kategori, menamakannya semula dan pilih pintasan papan kekunci.

Menetapkan kategori warna untuk item dalam pandangan Jadual

Memperuntukkan kategori warna untuk item dalam Peti Masuk anda atau pandangan jadual lain adalah sama dengan semua jenis item Outlook.

Nota: Memperuntukkan kategori warna dalam pandangan kad kenalan (seperti pandangan kad perniagaan) atau ikon pandangan dalam Nota adalah sama seperti memperuntukkan kategori warna dalam pandangan Jadual.

 • Untuk memperuntukkan kategori warna, lakukan salah satu perkara berikut:

  • Pilih item, klik kategorikan Imej butang pada bar alat, dan kemudian klik kategori warna.

  • Klik kanan item, tuding ke kategorikan Imej butang pada menu pintas, dan kemudian klik kategori warna.

   Hanya 15 baru-baru ini digunakan warna kategori muncul pada menu kategorikan . Untuk melihat lebih banyak kategori atau untuk mencipta kategori baru, klik Semua kategori. Untuk memperuntukkan kategori warna daripada kotak dialog Kategori warna , anda mesti memilih kotak semak di sebelah kategori warna.

   Kotak dialog Kategori warna adalah cara yang cepat untuk memperuntukkan kategori berbilang item.

   Nota: 

   • Dalam pandangan garis masa seperti yang ditawarkan dalam tugas dan jurnal, satu-satunya cara untuk memperuntukkan kategori warna kepada item adalah menggunakan kaedah menu pintasan yang diterangkan di atas.

   • Untuk pandangan jurnal, butang kategorikan tidak dipaparkan pada bar alat secara lalai. Untuk menambah butang ini, pada menu alat , klik sesuaikan. Pada tab perintah , dalam senarai kategori , klik tindakan. Dalam senarai perintah , klik kategorikan dan seretnya ke bar alat yang anda ingin ia muncul.

Kategori warna lalai mempunyai nama umum seperti kategori merah dan biru kategori. Untuk mudah mengenal pasti dan mengatur item dikategorikan anda, anda boleh menamakan semula kategori warna menggunakan nama yang bermakna.

Nota: Jika anda mengubah kategori warna yang telah diuntukkan kepada item, semua item yang mempunyai kategori tersebut diuntukkan dikemas kini kepada nama baru.

 1. Pada bar alat, klik kategorikan Imej butang .

 2. Klik Semua Kategori.

  menu kategori warna

 3. Dalam senarai Nama , klik nama kategori warna, dan kemudian klik Namakan semula.

 4. Dalam senarai Nama , taipkan nama baru bagi kategori warna.

  • Untuk memperuntukkan kategori warna yang anda menamakan semula kepada item yang dipilih dalam tetingkap utama Microsoft Outlook secara automatik, pilih kotak semak di sebelah kategori warna dalam senarai Nama , dan kemudian klik OK.

  • Kali pertama anda memperuntukkan kategori warna sedia ada kepada item, anda digesa untuk menamakan semula kategori warna.

 1. Pada bar alat, klik kategorikan Imej butang , dan kemudian klik Setkan klik pantas.

 2. Dalam Setkan klik pantas kotak dialog, dalam senarai, pilih kategori warna.

Mengubah kepada kategori klik pantas lain tidak akan mengubah kategori warna yang telah diperuntukkan kepada sebarang item. Walau bagaimanapun, jika anda mengubah nama atau warna sebarang kategori warna, semua item yang mempunyai kategori warna yang diperuntukkan dikemas kini untuk menggambarkan nama baru atau warna.

Anda juga boleh mengesetkan kategori klik pantas semasa anda daripada menu kategorikan dalam sebarang item yang terbuka.

Anda boleh memperuntukkan kategori klik pantas untuk kebanyakan item Outlook apabila anda melihatnya dalam pandangan Jadual, seperti Peti Masuk anda, atau dalam Bar untuk dilakukan.

 • Dalam Peti Masuk anda atau pandangan Jadual lain, klik lajur kategori di sebelah mesej. Ini menambah warna yang dikaitkan dengan kategori klik pantas anda ke lajur. Jika anda membuka item, warna dan nama kategori warna muncul berdekatan bahagian item atas.

  Nota: 

  • Anda boleh mengalih keluar kategori klik pantas dengan hanya mengklik lajur kategori sekali lagi.

  • Anda boleh memperuntukkan kategori klik pantas berbilang item pada masa yang sama. Hanya Pilih semua item, dan kemudian klik kategori lajur di sebelah satu item.

Dengan mengaitkan kekunci pintasan papan kekunci dengan kategori warna, anda boleh dengan cepat memperuntukkan kategori warna item, seperti mesej e-mel dengan memilih item dalam Peti Masuk anda atau pandangan jadual lain dan kemudian tekan kekunci pintasan. Anda juga boleh menggunakan kekunci pintasan untuk memperuntukkan kategori warna kepada berbilang item pada masa yang sama.

 1. Pada bar alat tetingkap utama Microsoft Office Outlook 2007 , klik kategorikan Imej butang .

 2. Di bahagian bawah menu, klik Semua kategori.

 3. Dalam senarai Nama , pilih kotak semak untuk kategori warna.

 4. Dalam senarai Kekunci pintas , pilih pintasan papan kekunci.

Anda tidak boleh mengeset semula senarai kategori enam lalai daripada dalam Office Outlook 2007. Kategori lalai ini ditawarkan sebagai ruang letak untuk menyesuaikan, seperti yang diperlukan.

Walaupun anda tidak dapat memulihkan kategori lalai enam dari dalam Outlook, anda boleh Cipta senarai. Atau, anda boleh menjalankan perintah menggunakan suis baris perintah dalam kotak dialog Windows jalankan untuk memulihkan secara automatik dalam senarai kategori enam lalai.

Cipta senarai dalam Outlook

Set asas kategori warna direka bentuk untuk disesuaikan. Anda boleh menamakan semula kategori dan mengaitkannya dengan warna yang berbeza. Melangkaui kategori warna enam ini, ia adalah mudah untuk mencipta kategori warna baru. Berikut adalah enam, kategori warna lalai dalam Outlook 2007.

Kategori merah

Kategori kuning

Kategori biru

Kategori jingga

Kategori hijau

Kategori ungu

Sifat yang anda boleh menggunakan sebarang kategori ialah warna, nama dan kekunci pintasan. Jika anda mengubah kategori warna yang telah diuntukkan kepada item, kategori warna dikemas kini dalam item tersebut.

Nota: Jika anda menaik taraf daripada versi Outlook yang lain apabila anda memasang Office Outlook 2007, kali pertama anda membuka senarai kategori warna, enam, kategori warna lalai dipaparkan, bersama-sama dengan sebarang kategori yang telah digunakan untuk item dalam versi terdahulu Outlook.

Memulihkan senarai menggunakan suis baris perintah

Terdapat suis baris perintah yang akan memulihkan enam, warna kategori lalai dan nama dalam senarai kategori. Ketahui lebih lanjut tentang menggunakan suis baris perintah.

Penting: Menjalankan suis baris perintah ini akan memadamkan sebarang kategori tersuai yang anda cipta. Jika anda menaik taraf ke Office Outlook 2007 daripada versi Outlook yang lain, sebarang kategori tersuai atau kategori daripada senarai kategori induk akan dipadamkan. Item masih akan mengekalkan nama kategori, tetapi tidak warna.

Mula-mula, sahkan lokasi outlook.exe pada komputer anda. Jika anda menerima lokasi folder lalai apabila anda memasang Office Outlook 2007, outlook.exe terletak di c:\program files\microsoft office\office12\outlook.exe.

Jika anda tidak menemui outlook.exe di lokasi tersebut, Cari fail tersebut dan catatkan laluan penuh.

 1. Lakukan satu daripada perkara berikut:

  • Windows Vista   

   • Klik mula Imej butang , tuding ke Semua program, klik aksesori, dan kemudian klik jalankan.

  • Microsoft Windows XP atau Microsoft Windows Server 2003   

   • Klik mula, dan kemudian klik jalankan.

 2. Dalam kotak dialog Jalankan, taipkan tanda petikan, masukkan laluan penuh untuk fail outlook.exe, kemudian taipkan satu lagi tanda petikan. Secara alternatif, klik Semak Lalu untuk mencari dan memilih fail. Dalam kes ini, tanda petikan dibekalkan secara automatik.

 3. Selepas tanda petikan penutup, taipkan ruang dan kemudian taipkan Tukar /cleancategories. Contohnya, jika anda menggunakan lokasi pemasangan lalai, teks yang anda ingin taip akan kelihatan seperti ini:

  /cleancategorie "c:\program files\microsoft office\office12\outlook.exe" s

 4. Klik OK.

  Nota: 

  • Suis adalah sensitif huruf. Contohnya, /CLEANCATEGORIES fungsi sama /cleancategories.

  • Jangan lupa menyertakan satu ruang kosong sebelum suis.

Nota: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×