Mencipta carta organisasi

Important: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Jika anda ingin menggambarkan perhubungan pelaporan dalam syarikat atau organisasi anda, anda boleh mencipta grafik SmartArt yang menggunakan tataletak carta organisasi seperti Carta Organisasi atau anda boleh menggunakan Visio untuk mencipta carta organisasi. Jika anda mempunyai Visio, lihat artikel Mengenal pasti program untuk digunakan bagi mencipta carta organisasi.

Anda turut boleh mencipta carta organisasi dengan gambar yang dikaitkan dengan setiap individu dalam grafik SmartArt. Carta organisasi dengan foto bukan sahaja kelihatan direka bentuk secara profesional tetapi akan turut membantu khalayak mengaitkan nama dengan wajah rakan sekerja mereka.

Apakah yang anda ingin lakukan?

Gambaran keseluruhan tentang penciptaan carta organisasi

Mencipta carta organisasi

Mencipta carta organisasi dengan gambar

Menambah atau memadamkan kotak dalam carta organisasi anda

Mengubah garis padu kepada garis bertitik

Mengubah tataletak tergantung bagi carta organisasi anda

Mengubah warna carta organisasi anda

Mengubah warna latar bagi kotak dalam carta organisasi anda

Menggunakan Gaya SmartArt pada carta organisasi anda

Menganimasikan carta organisasi anda

Gambaran keseluruhan tentang penciptaan carta organisasi

Carta organisasi mewakili struktur pengurusan sesebuah organisasi secara grafik seperti pengurus jabatan dan pekerja bukan pengurusan dalam syarikat. Dengan grafik SmartArt dalam Excel, Outlook, PowerPoint atau Word, anda boleh mencipta carta organisasi dan menyelitkannya dalam lembaran kerja, mesej e-mel, persembahan atau dokumen anda. Untuk mencipta carta organisasi dengan cepat dan mudah, anda boleh menaip atau menampal teks dalam carta organisasi anda kemudian biarkan teks ditempatkan dan disusun secara automatik untuk anda.

Apabila anda menambahkan kotak pembantu pada tataletak carta organisasi, seperti Carta Organisasi, bulet yang disambungkan dengan baris menunjukkan kotak pembantu dalam anak tetingkap Teks.

Tataletak Carta Organisasi 1 pengurus, 2 subordinat dan 1 pembantu bentuk.

Walaupun anda boleh menggunakan tataletak hierarki lain untuk mencipta carta organisasi, kotak pembantu dan tataletak tergantung hanya tersedia dengan tataletak carta organisasi.

Untuk segera menambahkan penampilan yang berkualiti serta mencantikkan grafik SmartArt anda, anda boleh mengubah warna carta organisasi anda atau menggunakan Gaya SmartArt pada carta organisasi anda. Dalam persembahan PowerPoint 2010, anda boleh turut menganimasikan carta organisasi anda.

Halaman Atas

Mencipta carta organisasi

 1. Dalam dokumen, persembahan, hamparan atau mesej e-mel anda, pada tab Selitkan, dalam kumpulan Ilustrasi, klik SmartArt.

  Kumpulan Ilustrasi, pada tab Selitkan, dalam PowerPoint 2010.
  Contoh kumpulan Ilustrasi pada tab Selitkan dalam PowerPoint 2010

 2. Dalam galeri Pilih Grafik SmartArt, klik Hierarki, klik tataletak carta organisasi (seperti Carta Organisasi), kemudian klik OK.

 3. Untuk memasukkan teks anda, lakukan salah satu perkara berikut:

  • Klik pada kotak dalam grafik SmartArt kemudian taipkan teks anda.

   Untuk hasil yang terbaik, gunakan opsyen ini selepas anda menambahkan semua kotak yang anda inginkan.

  • Klik [Teks] dalam anak tetingkap Teks kemudian taipkan teks anda.

  • Salin teks dari lokasi atau program yang lain, klik [Teks] dalam anak tetingkap Teks kemudian tampal teks anda.

   Jika anak tetingkap Teks tidak kelihatan, klik kawalan.

   kawalan anak tetingkap teks

Halaman Atas

Mencipta carta organisasi dengan gambar

 1. Dalam dokumen, persembahan, hamparan atau mesej e-mel anda, pada tab Selitkan, dalam kumpulan Ilustrasi, klik SmartArt.

  Kumpulan Ilustrasi, pada tab Selitkan, dalam PowerPoint 2010.
  Contoh kumpulan Ilustrasi pada tab Selitkan dalam PowerPoint 2010

 2. Dalam galeri Pilih Grafik SmartArt, klik Hierarki kemudian dwiklik Carta Organisasi Gambar.

  Carta Organisasi Gambar

 3. Untuk menambah gambar dalam kotak yang anda ingin tambahkan gambar, klik ikon gambar, tempatkan folder yang mengandungi gambar yang anda ingin gunakan, klik fail gambar kemudian klik Selitkan.

  Ikon ruang letak Gambar.
  Ikon gambar

 4. Untuk memasukkan teks anda, lakukan salah satu perkara berikut:

  • Klik pada kotak dalam grafik SmartArt kemudian taipkan teks anda.

   Untuk hasil yang terbaik, gunakan opsyen ini selepas anda menambahkan semua kotak yang anda inginkan.

  • Klik [Teks] dalam anak tetingkap Teks kemudian taipkan teks anda.

  • Salin teks dari lokasi atau program yang lain, klik [Teks] dalam anak tetingkap Teks kemudian tampal teks anda.

   Jika anak tetingkap Teks tidak kelihatan, klik kawalan.

   kawalan anak tetingkap teks

Halaman Atas

Menambah atau memadamkan kotak dalam carta organisasi anda

Menambah kotak

 1. Klik grafik SmartArt yang anda ingin tambahkan kotak.

 2. Klik kotak sedia ada yang ditempatkan berhampiran dengan tempat anda ingin tambahkan kotak baru.

 3. Di bawah Alat SmartArt, pada tab Reka Bentuk dalam kumpulan Cipta Grafik, klik anak panah di bawah Tambah Bentuk kemudian lakukan salah satu perkara berikut:

  Kumpulan Cipta Grafik pada tab Reka Bentuk bawah Alat SmartArt

  Jika anda tidak dapat melihat tab Alat SmartArt atau Reka Bentuk, pastikan anda telah memilih grafik SmartArt. Anda mungkin perlu dwiklik grafik SmartArt untuk memilihnya dan membuka tab Reka Bentuk.

  • Untuk menyelitkan kotak pada aras yang sama seperti kotak yang dipilih tetapi mengikutinya, klik Tambah Bentuk Selepas.

  • Untuk menyelitkan kotak pada aras yang sama seperti kotak yang dipilih tetapi sebelumnya, klik Tambah Bentuk Sebelum.

  • Untuk menyelitkan kotak satu aras ke atas kotak yang dipilih, klik Tambah Bentuk Di Atas.

   Kotak baru mengambil alih posisi kotak yang dipilih dan kotak yang dipilih serta semua kotak di bawahnya akan turun satu aras.

  • Untuk menyelitkan kotak lebih satu tahap kotak yang dipilih, klik Tambah Bentuk Di Bawah.

  • Untuk menambahkan kotak pembantu, klik Tambah Pembantu.

   Kotak pembantu ini ditambahkan di atas kotak yang lain pada aras yang sama dalam grafik SmartArt tetapi ia dipaparkan dalam anak tetingkap Teks selepas kotak yang lain pada aras yang sama.

   Tambah Pembantu hanya tersedia untuk tataletak carta organisasi. Ia tidak tersedia untuk tataletak hierarki, seperti Hierarki.

Memadamkan kotak

Untuk memadamkan kotak, klik sempadan kotak yang anda ingin padamkan kemudian tekan Delete.

Notes: 

 • Apabila anda ingin menambahkan kotak pada perhubungan grafik anda, uji dengan menambahkan bentuk sebelum atau selepas bentuk yang dipilih untuk mendapat peletakan yang anda inginkan bagi bentuk yang baru.

 • Untuk menambahkan bentuk dari anak tetingkap Teks:

  1. Pada aras bentuk, tempatkan kursor anda di hujung teks yang anda ingin tambahkan bentuk yang baru.

  2. Tekan Enter kemudian taipkan teks yang diinginkan dalam bentuk baru anda.

  3. Untuk menambahkan kotak pembantu, tekan Enter sementara kotak pembantu dipilih dalam anak tetingkap Teks.

 • Walaupun anda tidak boleh menyambungkan dua kotak aras atas dengan satu garisan dalam tataletak carta organisasi secara automatik, seperti Carta Organisasi, anda boleh meniru penampilan ini dengan menambahkan kotak ke aras atas grafik SmartArt anda kemudian melukis garisan untuk menyambungkan kotak.

 • Untuk mengalihkan kotak, klik pada kotak yang anda ingin alihkan kemudian seret kotak tersebut ke lokasi yang baru. Untuk mengalihkan atau "sigung" kotak dengan sedikit penambahan, tekan dan tahan butang Ctrl sambil anda menekan kekunci anak panah pada papan kekunci anda.

Halaman Atas

Mengubah garis padu kepada garis bertitik

Untuk menunjukkan perhubungan pelaporan garis bertitik antara dua kotak, ubah gaya garis antara dua kotak tersebut.

 1. Klik grafik SmartArt yang anda ingin ubah garisannya.

 2. Klik kanan garisan itu kemudian klik Format Bentuk pada menu pintas.

 3. Klik Gaya Garis kemudian pilih Jenis sempang yang anda inginkan.

Halaman Atas

Mengubah tataletak tergantung bagi carta organisasi anda

Tataletak tergantung mempengaruhi tataletak bagi semua kotak di bawah kotak yang dipilih.

 1. Klik kotak dalam carta organisasi yang anda ingin gunakan tataletak tergantung.

 2. Di bawah Alat SmartArt, pada tab Reka Bentuk dalam kumpulan Cipta Grafik, klik Tataletak kemudian lakukan salah satu perkara berikut:

  Kumpulan Cipta Grafik pada tab Reka Bentuk bawah Alat SmartArt

  Jika anda tidak melihat tab Alat SmartArt atau Reka Bentuk, pastikan anda telah memilih grafik SmartArt. Anda mungkin perlu dwiklik grafik SmartArt untuk memilihnya dan membuka tab Reka Bentuk.

  • Untuk memusatkan kotak di bawah kotak yang dipilih, klik Standard.

   Carta organisasi dengan tataletak tergantung Standard

  • Untuk memusatkan kotak yang dipilih di atas kotak di bawahnya dan menyusun kotak di bawahnya secara mendatar dengan dua kotak dalam setiap baris, klik Kedua-duanya.

   Carta organisasi dengan Kedua-dua tataletak tergantung

  • Untuk menyusun kotak yang dipilih ke kanan kotak di bawahnya dan jajar kiri kotak di bawahnya secara menegak, klik Tergantung Kiri.

   Carta organisasi dengan tataletak tergantung kiri

  • Untuk menyusun kotak yang dipilih ke kiri kotak di bawahnya dan jajar kanan kotak di bawahnya secara menegak, klik Tergantung Kanan.

   Carta organisasi dengan tataletak Tergantung Kanan

Halaman Atas

Mengubah warna carta organisasi anda

Anda boleh menggunakan gabungan warna yang diterbitkan daripada theme colors kepada kotak dalam grafik SmartArt anda.

 1. Klik grafik SmartArt yang anda ingin ubah warnanya.

 2. Di bawah Alat SmartArt, pada tab Reka Bentuk dalam kumpulan Gaya SmartArt, klik Ubah Warna.

  Kumpulan Gaya SmartArt pada tab Reka Bentuk di bawah Alat SmartArt

  Jika anda tidak melihat tab Alat SmartArt atau Reka Bentuk, pastikan anda telah memilih grafik SmartArt. Anda mungkin perlu dwiklik grafik SmartArt untuk memilihnya dan membuka tab Reka Bentuk.

 3. Klik gabungan warna yang anda inginkan.

Apabila anda meletakkan penuding anda di atas imej kecil, anda boleh melihat cara warna mempengaruhi grafik SmartArt anda.

Halaman Atas

Mengubah warna latar bagi kotak dalam carta organisasi anda

 1. Klik kanan sempadan kotak kemudian klik Format Bentuk pada menu pintas.

 2. Klik anak tetingkap Isian kemudian klik Isian padu.

 3. Klik Warna PEMILIH warna kemudian klik warna yang anda inginkan.

 4. Untuk menentukan sejauh mana anda boleh melihat menerusi warna latar, gerakkan penggelongsor Kelutsinaran atau masukkan nombor dalam kotak bersebelahan penggelongsor. Anda boleh mengubah peratusan kelutsinaran daripada 0% (legap sepenuhnya, seting lalai) kepada 100% (lutsinar sepenuhnya).

Halaman Atas

Menggunakan Gaya SmartArt pada carta organisasi anda

Gaya SmartArt ialah gabungan pelbagai kesan, seperti gaya garis, permukaan landai atau 3D yang anda boleh gunakan pada kotak dalam grafik SmartArt anda untuk mencipta rupa yang direka bentuk secara profesional dan unik.

 1. Klik grafik SmartArt yang anda ingin ubah Gaya SmartArtnya.

 2. Di bawah Alat SmartArt, pada tab Reka Bentuk, dalam kumpulan Gaya SmartArt, klik Gaya SmartArt yang anda inginkan.

  Untuk melihat lebih banyak Gaya SmartArt, klik butang Lagi Imej butang .

  Jika anda tidak melihat tab Alat SmartArt atau Reka Bentuk, pastikan anda telah memilih grafik SmartArt. Anda mungkin perlu dwiklik grafik SmartArt untuk memilihnya dan membuka tab Reka Bentuk.

  • Apabila anda meletakkan penuding anda di atas imej kecil, anda boleh melihat cara Gaya SmartArt mempengaruhi grafik SmartArt anda.

  • Anda juga boleh menyesuaikan grafik SmartArt anda dengan mengalihkan kotak, mensaiz semula kotak dan Mengubah isian bentuk grafik atau sempadan bentuk SmartArt.

Halaman Atas

Menganimasikan carta organisasi anda

Jika anda menggunakan PowerPoint, anda boleh menganimasikan carta organisasi anda untuk menegaskan setiap kotak, setiap cabang atau setiap aras hierarki.

 1. Klik carta organisasi grafik SmartArt yang anda ingin animasikan.

 2. Pada tab Animasi, dalam kumpulan Animasi Lanjutan, klik Tambah Animasi dan pilih kesan animasi yang anda inginkan.

  Tab Animasi, dengan Tambah Animasi diserlahkan, dalam PowerPoint 2010

 3. Untuk mengubah animasi pada carta organisasi anda agar muncul mengikut aras misalnya untuk memastikan semua bentuk pada aras yang sama muncul bersama-sama tetapi sebelum bentuk pada tahap yang lebih rendah, lakukan perkara berikut:

  1. Pilih carta organisasi.

  2. Pada tab Animasi, dalam kumpulan Animasi, klik Opsyen Kesan dan pilih Peringkat Satu per Satu.

Jika anda menyalin carta organisasi yang telah ditambahkan animasi padanya ke slaid lain, animasi itu juga disalin.

Halaman Atas

Note: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×