Mencipta borang yang mengandungi subborang (Borang satu ke banyak)

Mencipta borang yang mengandungi subborang (Borang satu ke banyak)

Penting: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Apabila anda bekerja dengan data hubungan (data berkaitan yang disimpan dalam Jadual berasingan), anda biasanya perlu melihat berbilang Jadual atau pertanyaan pada borang sama. Contohnya, anda mungkin ingin melihat data pelanggan daripada satu jadual dan maklumat tentang pesanan pelanggan daripada jadual lain pada masa yang sama. Subborang ialah alat yang sesuai untuk melakukan ini, dan Access menyediakan beberapa cara untuk membantu anda mencipta subborang dengan cepat.

Nota: Artikel ini tidak digunakan untuk aplikasi web Access – jenis pangkalan data anda mereka bentuk dengan capaian dan Terbitkan dalam talian.

Apakah yang anda ingin lakukan?

Mengetahui tentang subborang

Mencipta atau menambah subborang

Mencipta borang yang mengandungi subborang menggunakan Bestari borang

Menambah satu atau lebih subborang pada borang sedia ada menggunakan Bestari Subborang

Mencipta subborang dengan menyeret satu borang pada borang lain

Buka subborang dalam tetingkap baru dalam pandangan Reka bentuk

Mengubah pandangan lalai subborang

Menambah data berkaitan pada borang tanpa mencipta subborang

Mengetahui tentang subborang

Subborang adalah borang yang diselitkan dalam borang lain. Borang utama dipanggil borang utama dan borang yang dikurung dalam borang dipanggil subborang. Gabungan borang/subborang kadangkala dirujuk sebagai borang berhierarki, borang induk/butiran atau borang induk/anak.

Subborang adalah terutamanya berkesan apabila anda ingin menunjukkan data daripada jadual atau pertanyaan yang mempunyai perhubungan satu ke banyak. Perhubungan satu ke banyak adalah perkaitan antara dua jadual yang nilai kunci primer bagi setiap rekod dalam Jadual utama sepadan dengan nilai dalam medan atau medan banyak rekod dalam Jadual berkaitan yang sepadan. Contohnya, anda boleh mencipta borang yang memaparkan data pekerja dan mengandungi subborang yang memaparkan pesanan setiap pekerja. Data dalam jadual pekerja ialah bahagian "satu" dalam perhubungan. Data dalam Jadual pesanan adalah bahagian "banyak" dalam perhubungan — setiap pekerja boleh mempunyai lebih daripada satu pesanan.

Borang yang mengandungi subborang

1. Borang utama menunjukkan data daripada bahagian "satu" dalam perhubungan.

2. subborang menunjukkan data daripada bahagian "banyak" dalam perhubungan.

Borang utama dan subborang dalam borang jenis ini dipautkan supaya subborang dipaparkan hanya rekod yang berkaitan dengan rekod semasa dalam borang utama. Contohnya, apabila borang utama memaparkan maklumat Nancy Freehafer, subborang memaparkan hanya kerjanya pesanan. Jika borang dan subborang dinyahpautkan, subborang akan memaparkan semua pesanan, bukan hanya Nancy tersebut.

Jadual berikut mentakrifkan beberapa istilah yang berkaitan dengan subborang. Access akan mengendalikan kebanyakan butiran jika anda menggunakan prosedur dalam artikel ini, tetapi adalah berguna untuk mengetahui apa yang berlaku tanpa pengetahuan anda jika anda perlu membuat pengubahsuaian kemudian.

Istilah

Takrifan

Kawalan subborang

Kawalan yang membenamkan borang ke dalam borang. Anda boleh menganggap kawalan subborang sebagai "pandangan" objek lain dalam pangkalan data anda, sama ada ia borang, jadual atau pertanyaan lain. Kawalan subborang menyediakan sifat yang membolehkan anda memautkan data yang dipaparkan dalam kawalan ke data pada borang utama.

Sifat Sumber Objek

Sifat kawalan subborang yang menentukan objek yang dipaparkan dalam kawalan.

Helaian data

Paparan ringkas data dalam baris dan lajur, agak sama seperti hamparan. Kawalan subborang memaparkan helaian data apabila objek sumbernya adalah jadual atau pertanyaan atau apabila objek sumbernya adalah borang yang sifat Pandangan Lalainya disetkan kepada Helaian data. Dalam kes sebegini, subborang kadangkala dirujuk sebagai helaian data atau subhelaian data dan bukannya subborang.

Sifat Pautkan Medan Anak

Sifat kawalan subborang yang menentukan medan mana dalam subborang memaut ke borang utama.

Sifat Pautkan Medan Tuan

Sifat kawalan subborang yang menentukan medan mana dalam borang utama yang memautkan borang utama ke subborang.

Nota: 

 • Untuk hasil terbaik, mewujudkan perhubungan jadual sebelum mengikuti prosedur dalam artikel ini. Ini mendayakan capaian secara automatik mencipta pautan antara subborang dan borang utama. Untuk melihat, menambah atau mengubah suai perhubungan antara Jadual dalam pangkalan data anda, pada tab Alat pangkalan data , dalam Kumpulan Tunjukkan/Sembunyikan , klik perhubungan.

 • Apabila kawalan subborang mempunyai borang sebagai objek sumbernya, ia mengandungi medan yang anda letakkan pada borang dan ia boleh dilihat sebagai borang tunggal, borang berterusan atau helaian data. Satu kelebihan mendasarkan subborang pada objek borang adalah anda boleh menambah medan terhitung ke subborang, seperti [Kuantiti] * [Harga unit].

 • Anda boleh menyelitkan helaian data atau pandangan pangsi kepada borang dengan mencipta kawalan subborang yang objek sumbernya ialah Jadual atau pertanyaan. Untuk maklumat lanjut, lihat seksyen menambah data berkaitan pada borang tanpa mencipta subborang.

Halaman atas

Mencipta atau menambah subborang

Gunakan jadual berikut untuk menentukan prosedur mana adalah paling sesuai untuk situasi anda.

Senario

Prosedur disyorkan

Anda ingin Access mencipta borang utama dan subborang serta memautkan subborang ke borang utama.

Mencipta borang yang mengandungi subborang menggunakan Bestari borang

Anda ingin menggunakan borang sedia ada sebagai borang utama, tetapi anda ingin Access mencipta subborang baru dan menambahnya ke borang utama.

Menambah satu atau lebih subborang pada borang sedia ada menggunakan Bestari Subborang

Anda ingin menggunakan borang sedia ada sebagai borang utama dan anda ingin menambah satu atau lebih borang sedia ada ke borang tersebut sebagai subborang.

Mencipta subborang dengan menyeret satu borang pada borang lain

Mencipta borang yang mengandungi subborang menggunakan Bestari Borang

Prosedur ini mencipta kombinasi borang baru dan subborang menggunakan Bestari Borang. Ini juga adalah cara yang paling cepat untuk bermula jika anda belum mencipta borang yang anda ingin gunakan sebagai borang utama atau subborang.

 1. Pada tab Cipta , dalam Kumpulan borang , klik Bestari borang. Ambil perhatian, jika anda menggunakan Access 2007, klik Cipta > Borang lain (dalam Kumpulan borang ) > Bestari borang.

 2. Pada halaman pertama bestari, dalam senarai juntai bawah Jadual/Pertanyaan, pilih jadual atau pertanyaan. Untuk contoh ini, untuk mencipta borang Pekerja yang memaparkan pesanan untuk setiap pekerja dalam subborang, kami akan memilih Jadual: Pekerja (perhubungan bahagian "satu" daripada satu ke banyak).

  Nota: Ia tidak kira jadual atau pertanyaan mana anda pilih dahulu.

 3. Dwiklik medan yang anda ingin masukan dari jadual atau pertanyaan ini.

 4. Pada halaman yang sama Bestari, dalam senarai juntai bawah Jadual/pertanyaan , pilih Jadual atau pertanyaan lain daripada senarai. Untuk contoh ini, kami akan Pilih jadual pesanan (bahagian "banyak" dalam perhubungan satu ke banyak).

 5. Dwiklik medan yang anda ingin masukan dari jadual atau pertanyaan ini.

 6. Apabila anda klik berikut, anggapan bahawa anda menyediakan perhubungan dengan betul sebelum anda memulakan Bestari, Bestari menanyakan Bagaimanakah anda ingin melihat data anda? — iaitu, dengan jadual atau pertanyaan. Pilih jadual pada bahagian "satu" perhubungan satu ke banyak. Untuk contoh ini, untuk mencipta borang pekerja, kami akan klik oleh pekerja. Bestari memaparkan gambar rajah kecil borang. Halaman akan kelihatan seperti ilustrasi berikut:

  Halaman subborang Bestari Borang

  Kotak di bahagian bawah gambar rajah borang mewakili subborang.

  Nota: Jika Bestari tidak bertanya Bagaimanakah anda ingin melihat data anda?, yang bermakna bahawa capaian tidak mengesan perhubungan satu ke banyak antara Jadual atau pertanyaan yang anda pilih. Bestari akan terus, tetapi Access tidak akan menambah subborang ke borang. Anda mungkin ingin klik pembatalan memeriksa perhubungan jadual anda sebelum anda meneruskan.

 7. Di bahagian bawah halaman bestari, pilih Borang dengan subborang dan kemudian klik Berikut.

 8. Pada halaman Apakah tataletak yang anda inginkan untuk subborang anda? , klik pilihan tataletak yang anda inginkan dan kemudian klik Berikut. Kedua-dua gaya tataletak menyusun data subborang dalam baris dan lajur, tetapi tataletak berjadual lebih boleh disuaikan. Anda boleh menambah warna, grafik dan elemen pemformatan lain pada subborang berjadual, manakala helaian data adalah lebih padat, seperti pandangan helaian data jadual.

 9. Pada halaman berikut Bestari, pilih gaya pemformatan borang, dan kemudian klik berikut. Jika anda memilih berjadual di halaman sebelumnya, gaya pemformatan yang anda pilih akan juga digunakan pada subborang.

 10. Pada halaman akhir bestari, taipkan tajuk yang anda inginkan untuk borang. Access menamakan borang berdasarkan tajuk yang anda taipkan dan melabel subborang berdasarkan tajuk yang anda taipkan untuk subborang tersebut.

 11. Menentukan sama ada anda ingin membuka borang dalam pandangan borang, supaya anda boleh melihat masukkan maklumat atau dalam reka bentuk pandangan, supaya anda boleh mengubah suai Reka bentuk, dan kemudian klik selesai.

  Access mencipta borang dua — satu untuk borang utama yang mengandungi kawalan subborang dan satu untuk subborang itu sendiri.

Halaman atas

Menambah satu atau lebih subborang pada borang sedia ada menggunakan Bestari SubBorang

Gunakan prosedur ini untuk menambah satu atau lebih subborang ke borang sedia ada. Untuk setiap subborang, anda boleh meminta Access mencipta borang baru atau gunakan borang sedia ada sebagai subborang.

 1. Klik kanan borang sedia ada dalam anak tetingkap navigasi, dan kemudian klik Pandangan Reka bentuk.

 2. Pada tab Reka bentuk, dalam kumpulan Kawalan, klik anak panah bawah untuk memaparkan galeri Kawalan dan pastikan Gunakan Bestari Kawalan dipilih.

 3. Pada tab Reka bentuk , dalam Kumpulan kawalan , klik butang Subborang/Sublaporan .

 4. Klik borang di mana anda ingin meletakkan subborang.

 5. Ikuti arahan dalam bestari.

  Apabila anda klik selesai, Access menambah kawalan subborang ke borang anda. Jika anda memilih untuk mempunyai capaian yang mencipta borang baru bagi subborang dan bukannya menggunakan borang sedia ada, Access mencipta objek borang baru dan menambahkannya pada anak tetingkap navigasi.

Mencipta subborang dengan menyeret satu borang pada borang lain

Gunakan prosedur ini jika anda ingin menggunakan borang sedia ada sebagai borang utama dan anda ingin untuk menambah satu atau lebih borang sedia ada pada borang tersebut sebagai subborang.

 1. Dalam Anak Tetingkap Navigasi, klik kanan borang yang anda ingin gunakan sebagai borang utama, kemudian klik Pandangan Tataletak.

 2. Seret borang yang anda ingin gunakan sebagai subborang dari anak tetingkap Navigasi ke borang utama.

  Access menambah kawalan subborang ke borang utama dan mengikatkannya pada borang yang anda diseret dari anak tetingkap navigasi. Capaian juga cuba memautkan subborang ke borang utama, berdasarkan perhubungan yang ditakrifkan dalam pangkalan data anda.

 3. Ulangi langkah ini untuk menambah sebarang subborang ke borang utama.

 4. Untuk mengesahkan bahawa pemautan berjaya, pada tab Rumah, dalam kumpulan Pandangan, klik Pandangan, klik Pandangan Borang dan kemudian gunakan pemilih rekod borang utama untuk bergerak menerusi beberapa rekod. Jika penapis subborang menapis dirinya dengan betul bagi setiap pekerja, maka prosedur itu lengkap.

Jika ujian sebelumnya tidak berfungsi, Access tidak dapat menentukan cara memautkan subborang ke borang utama dan sifat Pautkan Medan Anak dan Pautkan Medan Tuan kawalan subborang adalah kosong. Anda mesti mengesetkan sifat ini secara manual dengan melakukan yang berikut:

 1. Klik kanan borang dalam anak tetingkap navigasi, dan kemudian klik Pandangan Reka bentuk.

 2. Klik sekali pada kawalan subborang untuk memilihnya.

 3. Jika anak tetingkap tugas Helaian Sifat tidak dipaparkan, tekan F4 untuk memaparkannya.

 4. Dalam Helaian Sifat, klik tab Data.

 5. Klik yang membina butang Butang Pembina di sebelah kotak sifat Pautkan medan anak .

  Kotak dialog Pemaut Medan Subborang muncul.

 6. Dalam Medan induk dan Anak Medan juntai bawah senarai, pilih medan yang anda ingin pautkan borang dengan dan kemudian klik OK. Jika anda tidak pasti medan yang digunakan, klik mewakili mempunyai capaian yang cuba menentukan medan memautkan.

  Petua: Jika anda tidak melihat medan yang anda ingin gunakan untuk memaut borang, anda mungkin perlu mengedit sumber rekod borang induk atau borang anak untuk membantu memastikan medan memaut berada di dalamnya. Contohnya, jika borang adalah berdasarkan pertanyaan, anda hendaklah pastikan medan memaut berada dalam hasil pertanyaan.

 7. Simpan borang utama, tukar kepada pandangan Borang dan kemudian sahkan yang borang berfungsi seperti dijangka.

Buka subborang dalam tetingkap baru dalam pandangan Reka bentuk

Jika anda ingin membuat perubahan Reka bentuk untuk subborang semasa anda bekerja pada bahagian borang dalam pandangan Reka bentuk, anda boleh membuka subborang dalam tetingkapnya sendiri:

 1. Klik subborang untuk memilihnya.

 2. Pada tab Reka bentuk , dalam Kumpulan alat , klik Subborang dalam tetingkap baru.

Halaman atas

Mengubah pandangan lalai subborang

Apabila anda menambah subborang pada borang, kawalan subborang/sublaporan memaparkan subborang berdasarkan sifat Pandangan Lalai subborang. Sifat ini boleh disetkan kepada nilai berikut:

 • Borang Tunggal

 • Borang Berterusan

 • Helaian data

 • Borang Pisah

Apabila anda mula-mula mencipta subborang, sifat ini mungkin disetkan kepada Borang berterusan atau mungkin Borang tunggal. Walau bagaimanapun, jika anda mengesetkan sifat Pandangan lalai subborang kepada helaian data, kemudian subborang akan dipaparkan sebagai helaian data pada borang utama.

Untuk mengeset sifat Pandangan Lalai subborang:

 1. Tutup sebarang objek yang dibuka.

 2. Dalam anak tetingkap navigasi, klik kanan subborang dan kemudian klik Pandangan Reka bentuk.

 3. Jika Helaian Sifat belum lagi dipaparkan, tekan F4 untuk memaparkannya.

 4. Dalam senarai juntai bawah di bahagian atas Helaian Sifat, pastikan Borang dipilih.

 5. Pada tab Format Helaian Sifat, setkan sifat Pandangan Lalai kepada pandangan anda ingin lihat.

  Nota:  Jika pandangan anda ingin gunakan tiada dalam senarai, pastikan sifat “Benarkan…Pandangan” untuk pandangan disetkan kepada Ya. Contohnya, jika anda ingin menentukan Helaian data sebagai pandangan lalai untuk borang, pastikan sifat Benarkan Paparan Helaian data disetkan kepada Ya.

 6. Simpan dan tutup subborang dan kemudian buka borang utama untuk memeriksa hasilnya.

Halaman atas

Menambah data berkaitan pada borang tanpa mencipta subborang

Ia bukan sentiasa diperlukan untuk mencipta borang berasingan objek untuk memaparkan data berkaitan. Contohnya, jika anda bekerja pada borang dalam pandangan tataletak atau Reka bentuk pandangan dan anda menyeret Jadual atau pertanyaan daripada anak tetingkap Navigasi ke borang, Access mencipta kawalan subborang/sublaporan yang memaparkan data dalam objek tersebut. Sifat Pandangan lalai objek yang menentukan cara data dipaparkan. Biasanya, ini disetkan kepada pandangan helaian data, tetapi anda juga boleh mengesetkan sifat Pandangan lalai Jadual atau pertanyaan kepada Borang tunggal, Borang pisah, atau Borang berterusan, memberikan anda lebih kefleksibelan dalam memaparkan data berkaitan pada borang.

Nota:  Mengubah sifat Pandangan Lalai untuk jadual atau pertanyaan menentukan cara ia dipaparkan apabila ia dibuka, sama ada anda membukanya dari Anak Tetingkap Navigasi atau melihatnya dalam kawalan subborang/sublaporan. Oleh kerana mengubah seting pandangan untuk jadual kadangkala boleh menyebabkan kekeliruan apabila membuka jadual dari Anak Tetingkap Navigasi, kami mengesyorkan menggunakan pertanyaan untuk prosedur ini dan bukannya jadual.

Halaman atas

Nota: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×