Mencipta borang Access dan laporan dari senarai SharePoint

Important: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Anda boleh mencipta borang dan laporan dari senarai SharePoint dan menggunakannya sebagai pandangan. Pengguna laman SharePoint yang mempunyai Access 2007 dipasang boleh membuka borang dan laporan ini dengan menggunakan menu pandangan Senarai SharePoint. Anda boleh membuat capaian yang melihat pandangan lalai untuk senarai.

Pandangan yang anda cipta menggunakan Access 2007 disimpan dalam fail pangkalan data pada pelayan Windows SharePoint Services . Apabila anda membuka pandangan Access senarai SharePoint, Access bermula, dan ia memaparkan borang atau laporan. Kerana pangkalan data yang disimpan pada tapak SharePoint, pandangan yang boleh dibuka oleh pengguna lain laman. Pengguna perlu tahu lokasi pada tapak SharePoint, fail pangkalan data yang mengandungi pandangan Access untuk menggunakan pandangan. Selain itu, pengguna tidak perlu tahu cara untuk mulakan Access — ini ialah dikendalikan secara automatik dengan tapak SharePoint.

Note: Pengguna perlu Access 2007 dipasang pada komputer beliau untuk mencipta, menggunakan atau mengubah suai pandangan capaian pada laman SharePoint.

Apakah yang anda ingin lakukan?

Mencipta pandangan Access senarai SharePoint

Membuat capaian yang melihat pandangan lalai untuk senarai SharePoint

Menggunakan pandangan Access senarai SharePoint

Mengubah suai pandangan Access senarai SharePoint

Mencipta pandangan Access senarai SharePoint

Apabila anda mencipta pandangan Access senarai SharePoint, Access bermula secara automatik. Dalam Access, anda boleh asaskan pandangan anda pada pelbagai templat borang dan laporan, dan anda kemudian boleh menyesuaikan pandangan anda. Dengan penerbitan pandangan anda pada tapak SharePoint, anda boleh dengan mudah menjadikannya tersedia kepada pengguna lain.

Note: Untuk mencipta pandangan senarai SharePoint, anda memerlukan Windows SharePoint Services keizinan Uruskan senarai, yang secara lalai, yang termasuk dalam tahap keizinan Reka bentuk.

Gunakan prosedur berikut untuk mencipta pandangan Access senarai SharePoint yang anda lihat dalam pelayar anda.

 1. Pada laman SharePoint, pada menu pandangan Menu Pandangan senarai SharePoint , klik Cipta pandangan.

 2. Pada halaman Cipta pandangan , klik Pandangan Access.

  Access memulakan, dan kemudian menggesa anda untuk menyimpan salinan setempat pangkalan data yang akan mengandungi pandangan baru anda.

 3. Dalam kotak dialog Simpan satu salinan setempat , semak lalu ke lokasi pada komputer anda yang anda ingin menyimpan salinan, taipkan nama untuk salinan setempat dalam kotak Nama fail , dan kemudian klik Simpan.

  Access menyimpan dan membuka salinan setempat, dan kemudian kotak dialog Cipta pandangan Access muncul.

 4. Dalam kotak dialog Cipta pandangan Access , dwiklik jenis pandangan yang anda ingin cipta.

  Access mencipta pandangan baru anda dan membukanya dalam pandangan tataletak.

 5. Anda boleh menyesuaikan pandangan baru anda dalam pandangan tataletak atau anda boleh bertukar kepada pandangan Reka bentuk.

  Dalam pandangan tataletak, anda boleh mensaiz semula dan menyusun kawalan dalam pandangan anda (seperti label dan medan), tetapi anda tidak boleh menambah kawalan tambahan kepada pandangan anda. Pandangan tataletak menyediakan pratonton data yang menjadikannya lebih mudah untuk melihat cara perubahan anda akan muncul dalam pandangan selesai.

  Dalam reka bentuk pandangan anda boleh mensaiz semula dan menyusun semula kawalan, dan boleh menambah kawalan tambahan kepada pandangan anda. Walau bagaimanapun, pandangan Reka bentuk tidak menyediakan pratonton data.

  Anda boleh bertukar antara pandangan Reka bentuk dan pandangan seberapa banyak yang anda inginkan. Jika anda menggunakan pandangan Reka bentuk untuk menambah kawalan pada pandangan anda, anda boleh kemudian bertukar kepada pandangan tataletak dan menyusun kawalan tersebut pada pandangan semasa pratonton data.

 6. Selepas anda membuat penyesuaian anda, pada Bar mesej, klik terbit ke laman SharePoint.

  Butang Terbitkan ke Laman SharePoint pada Bar Mesej

  Kotak dialog Terbitkan ke pelayan Web muncul.

  Jika Bar mesej muncul, paparkannya dengan melakukan yang berikut:

  • Pada tab Alat pangkalan data , dalam Kumpulan Tunjukkan/Sembunyikan , klik Bar mesej.

 7. Secara lalai, Access Menyimpan pandangan dalam fail pangkalan data yang terletak dalam pustaka dokumen kongsi pada laman SharePoint — Laman ini mengandungi senarai yang anda cipta pandangan. Dalam kebanyakan kes, ini mungkin apa yang anda inginkan, tetapi anda boleh mengubah pustaka dokumen yang menyimpan pangkalan data dengan memilih pustaka berlainan dalam Simpan dalam kotak dalam kotak dialog Terbitkan ke pelayan Web . Anda boleh lakukan ini untuk lebih khusus mengawal individu yang mempunyai capaian kepada pandangan dan sama ada pengguna boleh membuka pandangan dalam mod baca sahaja atau dalam mod edit. Laman SharePoint juga mungkin mempunyai pustaka tertentu yang menyediakan penerbitan capaian pandangan, dalam keadaan ini anda mungkin perlu mengubah lokasi Simpan dalam untuk memilih pustaka yang betul.

  Pentadbir laman SharePoint boleh membantu anda memilih pustaka yang betul.

 8. Access membekalkan nama untuk pangkalan data dalam kotak Nama fail dalam kotak dialog Terbitkan ke pelayan Web . Nama ini sepadan dengan nama pangkalan data yang anda simpan sebagai salinan setempat. Anda boleh mengubah nama jika anda ingin, tetapi dalam kebanyakan kes, anda harus terima nama yang disyorkan — ini akan memudahkan mengingati pangkalan data setempat yang sepadan dengan pangkalan data yang anda Terbitkan pada tapak SharePoint.

 9. Klik terbit untuk menyimpan pangkalan data pada tapak SharePoint.

Halaman Atas

Membuat capaian yang melihat pandangan lalai untuk senarai SharePoint

Apabila anda membuat capaian yang melihat pandangan lalai untuk senarai SharePoint, pandangan Access membuka secara automatik apabila pengguna membuka senarai, jika pengguna tersebut mempunyai capaian yang dipasang pada komputer mereka.

Important: Jika anda membuat pandangan Access pandangan lalai, pelawat senarai yang mempunyai Access 2007 dipasang tidak akan dapat menggunakan senarai.

 1. Dengan senarai SharePoint terbuka, pada menu seting , klik Seting senarai.

 2. Pada halaman Seting senarai , di bawah pandangan, klik nama pandangan Access yang anda ingin menjadikan pandangan lalai.

 3. Pada halaman Pandangan Edit , pilih menjadikannya pandangan lalai dan kemudian klik OK.

Halaman Atas

Menggunakan pandangan Access senarai SharePoint

Untuk menggunakan pandangan Access senarai SharePoint, anda memilih pandangan Access daripada menu pandangan Senarai.

 • Pada menu pandangan Menu Pandangan senarai SharePoint , klik nama pandangan Access. Access memulakan, dan kemudian memaparkan pandangan dalam mod baca sahaja.

  Dalam mod baca sahaja, anda boleh mengubah data dalam pandangan dan mencetak pandangan, tetapi anda tidak boleh mengubah pandangan Reka bentuk. Jika anda ingin mengubah pandangan Reka bentuk, lihat seksyen berikut dalam artikel ini, ubah suai pandangan Access senarai SharePoint.

Halaman Atas

Mengubah suai pandangan Access senarai SharePoint

Untuk mengubah suai Reka bentuk pandangan Access, anda menyimpan salinan setempat pangkalan data yang mengandungi pandangan Access, dan kemudian lakukan perubahan. Anda kemudian boleh menggunakan salinan setempat anda pandangan atau, jika anda mempunyai keizinan yang sesuai pada tapak SharePoint, anda boleh menerbitkan pandangan baru.

Note: Anda boleh mengubah suai salinan setempat bagi pandangan capaian tanpa mengira aras keizinan Windows SharePoint Services anda. Walau bagaimanapun, untuk menerbitkan pandangan anda diubah suai untuk tapak SharePoint, anda memerlukan Windows SharePoint Services keizinan Uruskan senarai, yang secara lalai, yang termasuk dalam tahap keizinan Reka bentuk. Jika anda mencipta pandangan Access, anda sudah perlu mempunyai keizinan Uruskan senarai. Jika anda tidak pasti, hubungi pentadbir laman SharePoint anda untuk menentukan sama ada anda mempunyai keizinan yang anda perlukan.

 1. Dengan capaian pandangan terbuka, pada Bar mesej, klik Simpan sebagai.

  Butang Simpan Sebagai pada Bar Mesej

  Note: Jika Bar mesej muncul, paparkannya dengan melakukan yang berikut:

  • Pada tab Alat pangkalan data , dalam Kumpulan Tunjukkan/Sembunyikan , klik Bar mesej.

 2. Klik Ya apabila Access menggesa anda untuk menutup pandangan dan buka objek lain.

  Kotak dialog Simpan Sebagai muncul.

 3. Dalam kotak Simpan dalam , tentukan lokasi yang anda ingin menyimpan salinan setempat, taipkan nama untuk salinan setempat dalam kotak Nama fail , dan kemudian klik Simpan.

  Access menyimpan salinan setempat pangkalan data, dan kemudian membukanya.

 4. Lakukan satu daripada perkara berikut:

  • Untuk mengubah tataletak pandangan tanpa menambah kawalan baru, dalam anak tetingkap navigasi, klik kanan pandangan, dan kemudian klik Pandangan tataletak pada menu pintas.

   Dalam pandangan tataletak, anda boleh mensaiz semula dan menyusun kawalan dalam pandangan anda (seperti label dan medan), tetapi anda tidak boleh menambah kawalan tambahan kepada pandangan anda. Pandangan tataletak menyediakan pratonton data yang menjadikannya lebih mudah untuk melihat cara perubahan anda akan muncul dalam pandangan selesai.

  • Untuk menambah atau mengalih keluar kawalan dalam pandangan (seperti label atau medan), dalam anak tetingkap navigasi, klik kanan pandangan, dan kemudian klik Pandangan Reka bentuk pada menu pintas.

   Dalam reka bentuk pandangan anda boleh mensaiz semula dan menyusun semula kawalan, dan boleh menambah kawalan tambahan kepada pandangan anda. Walau bagaimanapun, pandangan Reka bentuk tidak menyediakan pratonton data.

   Note: Jika anda memilih untuk mengedit pandangan dalam pandangan Reka bentuk dan anda merancang untuk menerbitkan pandangan disemak untuk tapak SharePoint, tidak menambah sebarang medan pada pandangan yang bukan sebahagian daripada senarai SharePoint.

 5. Anda boleh bertukar antara pandangan Reka bentuk dan pandangan tataletak seberapa banyak yang anda inginkan. Jika anda menggunakan pandangan Reka bentuk untuk menambah kawalan pada pandangan anda, anda boleh kemudian bertukar kepada pandangan tataletak dan menyusun kawalan tersebut pada pandangan semasa pratonton data.

Menerbitkan pandangan Access yang diubah suai untuk laman SharePoint

Selepas anda selesai mengubah suai pandangan, jika anda mempunyai keizinan Uruskan senarai pada tapak SharePoint, anda boleh menerbitkan pandangan diubah suai menggunakan prosedur berikut.

Untuk mendapatkan keizinan Uruskan senarai, hubungi pentadbir tapak SharePoint.

 1. Simpan pandangan dalam salinan setempat pangkalan data.

 2. Pada Bar mesej, klik terbit ke laman SharePoint.

  Butang Terbitkan ke Laman SharePoint pada Bar Mesej

  Note: Jika anda tidak mempunyai keizinan Uruskan senarai, Bar mesej tidak memaparkan butang terbit ke laman SharePoint . Jika Bar mesej muncul, paparkannya dengan melakukan yang berikut:

  • Pada tab Alat pangkalan data , dalam Kumpulan Tunjukkan/Sembunyikan , klik Bar mesej.

 3. Dalam kotak dialog Terbitkan ke pelayan Web , klik terbit.

Halaman Atas

Note: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×