Mencipta atau menjalankan makro

Penting: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Dalam Word, anda boleh mengautomatikkan tugas yang kerap digunakan dengan mencipta dan menjalankan makro. Makro ialah siri perintah dan arahan yang anda kumpulkan bersama-sama sebagai satu perintah untuk menyiapkan tugas secara automatik.

Untuk menjimatkan masa bagi tugas yang sering anda lakukan, bungkuskan langkah-langkah ke dalam makro. Pertama, anda rakam makro. Kemudian anda boleh menjalankan makro dengan mengklik butang pada Bar Alat Capaian Cepat atau menekan gabungan kekunci. Ia bergantung pada cara anda menyediakannya.

 1. Klik Lihat > Makro > Rakam Makro.

  Perintah Rakam Makro

 2. Taipkan nama untuk dokumen tersebut.

  Kotak nama makro

 3. Untuk menggunakan makro ini dalam sebarang dokumen baru yang anda buat, pastikan kotak Simpan makro dalam menyatakan Semua Dokumen (Normal.dotm).

  Kotak bagi memilih tempat menyimpan makro

 4. Untuk menjalankan makro anda apabila anda mengklik butang, klik Butang.

  Klik untuk menetapkan makro pada butang

 5. Klik makro baru (ia dinamakan seperti Normal.NewMacros. <nama makro anda> makro) dan klik Tambah.

  Makro dan butang Tambah

 6. Klik Ubah Suai.

  Butang ubah suai dalam kotak Menyesuaikan Bar Alat Capaian Segera

 7. Pilih imej butang, taipkan nama yang anda ingini dan klik OK dua kali.

  Opsyen butang dalam kotak Butang Ubah Suai

 8. Kini tiba masa untuk merakamkan langkah. Klik perintah atau tekan kekunci untuk setiap langkah dalam tugas. Word merakam klik dan ketukan kekunci anda.

  Nota: Gunakan papan kekunci untuk memilih teks semasa anda merakam makro anda. Makro tidak merakam pilihan yang dibuat dengan tetikus.

 9. Untuk menghentikan rakaman, klik Lihat > Makro > Berhenti Merakam.

  Perintah Berhenti Merakam

Butang makro anda muncul pada Bar Alat Capaian Segera.

Butang Makro pada Bar Alat Capaian Segera

Untuk menjalankan makro, klik butang tersebut.

 1. Klik Lihat > Makro > Rakam Makro.

  Perintah Rakam Makro

 2. Taipkan nama untuk dokumen tersebut.

  Kotak nama makro

 3. Untuk menggunakan makro ini dalam sebarang dokumen baru yang anda buat, pastikan kotak Simpan makro dalam menyatakan Semua Dokumen (Normal.dotm).

  Kotak bagi memilih tempat menyimpan makro

 4. Untuk menjalankan makro apabila anda menekan pintasan papan kekunci, klik Papan Kekunci.

  Klik untuk menguntukkan makro pada pintasan papan kekunci

 5. Taipkan gabungan kekunci dalam kotak kunci Tekan kekunci pintas baru.

 6. Semak untuk melihat sama ada gabungan tersebut sudah diperuntukkan untuk yang lain. Jika ia sudah diperuntukkan, cuba gabungan yang berbeza.

 7. Untuk menggunakan pintasan papan kekunci ini pada sebarang dokumen baru yang anda buat, pastikan kotak Simpan perubahan dalam menyatakan Normal.dotm.

 8. Klik Tugaskan.

 9. Kini tiba masa untuk merakamkan langkah. Klik perintah atau tekan kekunci untuk setiap langkah dalam tugas. Word merakam klik dan ketukan kekunci anda.

  Nota: Gunakan papan kekunci untuk memilih teks semasa anda merakam makro anda. Makro tidak merakam pilihan yang dibuat dengan tetikus.

 10. Untuk menghentikan rakaman, klik Lihat > Makro > Berhenti Merakam.

  Perintah Berhenti Merakam

Untuk menjalankan makro, tekan kekunci pintasan papan kekunci.

Untuk menjalankan makro, klik butang pada Bar Alat Capaian Segera, tekan pintasan papan kekunci, atau anda boleh menjalankan makro dari senarai Makro.

 1. Klik Lihat > Makro > Lihat Makro.

  Perintah Lihat Makro

 2. Dalam senarai di bawah Nama makro, klik makro yang anda ingin jalankan.

 3. Klik Jalankan.

Untuk membuat makro dari sesuatu dokumen tersedia untuk semua dokumen baru, tambahkannya pada templat Normal.dotm.

 1. Buka dokumen yang mengandungi makro tersebut.

 2. Klik Lihat > Makro > Lihat Makro.

  Perintah Lihat Makro

 3. Klik Penganjur.

  Butang Penganjur dalam kotak Lihat Makro

 4. Klik makro yang anda ingin tambahkan templat Normal.dotm dan klik Salin.

 1. Klik Fail > Opsyen > Sesuaikan Reben.

 2. Di bawah Pilih perintah dari, klik Makro.

 3. Klik makro yang anda inginkan.

 4. Di bawah Sesuaikan reben, klik tab dan kumpulan tersuai yang anda ingin tambahkan makro.

Jika anda tidak mempunyai kumpulan tersuai, klik Kumpulan Baru. Kemudian klik Namakan Semula dan taipkan nama untuk kumpulan tersuai anda.

 1. Klik Tambah.

 2. Klik Namakan Semula untuk memilih imej bagi makro dan taipkan nama yang anda inginkan.

 3. Dwiklik OK.

 1. Pada tab Pembangun, dalam kumpulan Kod, klik Makro.

 2. Dalam kotak Nama makro , taipkan nama untuk makro.

  Nota: Jika anda memberikan makro baru nama yang sama seperti makro terbina dalam Word, tindakan makro baru akan menggantikan makro terbina dalam. Untuk melihat senarai makro terbina dalam, klik Perintah Word dalam senarai makro dalam .

 3. Dalam senarai makro dalam , klik templat atau dokumen yang anda ingin menyimpan makro.

  Untuk membuat makro anda yang tersedia dalam semua dokumen, pastikan klik Normal.dotm.

 4. Klik Cipta untuk membuka Editor Visual Basic.

Selepas anda membuka Editor Visual Basic, anda mungkin inginkan maklumat lanjut tentang bekerja dengan Visual Basic for Applications. Untuk maklumat lanjut, klik Bantuan Microsoft Visual Basic pada menu bantuan atau tekan F1.

Anda boleh merakam jujukan tindakan atau anda boleh menulis makro dari awal dengan memasukkan Visual Basic for Applications kod dalam Editor Visual Basic.

Nota: Untuk bekerja dengan makro dalam Office Word 2007, anda perlu menunjukkan tab pembangun .

 1. Klik Butang Microsoft Office Imej butang kemudian klik Opsyen Word.

 2. Klik Popular.

 3. Di bawah opsyen teratas untuk bekerja dengan Word, pilih kotak semak Tunjukkan tab pembangun dalam reben .

  Nota: Reben merupakan komponen Antara muka pengguna Microsoft Office Fluent.

 1. Pada tab Pembangun, dalam kumpulan Kod, klik Rakam Makro.

  Kumpulan Kod pada tab Pembangun
 2. Dalam kotak Nama makro , taipkan nama untuk makro.

  Nota: Jika anda memberikan makro baru nama yang sama seperti makro terbina dalam Office Word 2007, tindakan makro baru akan menggantikan makro terbina dalam. Untuk melihat senarai terbina dalam makro, pada tab pembangun , dalam Kumpulan kod , klik makro. Dalam senarai makro dalam , klik Perintah Word.

 3. Dalam kotak Simpan makro dalam , klik templat atau dokumen yang anda ingin menyimpan makro.

  Penting: Untuk membuat makro anda yang tersedia dalam semua dokumen, pastikan klik Normal.dotm.

 4. Dalam kotak Perihalan, taipkan perihalan makro tersebut.

 5. Lakukan satu daripada perkara berikut:

  • Mula rakaman    Untuk mula merakam makro tanpa memperuntukkan butang pada bar alat capaian segera atau kekunci pintas, klik OK.

  • Cipta butang    Untuk menguntukkan makro pada butang pada bar alat capaian segera, lakukan yang berikut:

   1. Klik butang.

   2. Di bawah Sesuaikan bar alat capaian segera, pilih dokumen (atau semua dokumen) yang anda ingin tambahkan makro pada bar alat capaian segera.

    Penting: Untuk membuat makro anda yang tersedia dalam semua dokumen, pastikan klik Normal.dotm.

   3. Di bawah kotak dialog pilih perintah daripada , klik makro yang anda rakaman, dan kemudian klik Tambah.

   4. Untuk menyesuaikan butang, klik ubah suai.

   5. Di bawah simbol, klik simbol yang anda ingin gunakan untuk butang anda.

   6. Dalam kotak Nama paparan , taipkan nama makro yang anda ingin paparkan.

   7. Klik OK dua kali untuk mula merakam makro.

    Simbol yang anda pilih dipaparkan dalam bar alat capaian segera. Nama yang anda taipkan dipaparkan apabila anda menuding ke simbol.

  • Untukkan pintasan papan kekunci    Untuk menguntukkan makro pada pintasan papan kekunci, lakukan yang berikut:

   1. Klik papan kekunci.

   2. Dalam kotak perintah , klik makro yang anda rakaman.

   3. Dalam kotak tekan kekunci pintas baru , taipkan jujukan kekunci yang anda inginkan, dan kemudian klik memperuntukkan.

   4. Klik tutup untuk mula merakam makro.

 6. Melaksanakan tindakan yang anda ingin sertakan dalam makro.

  Nota: Apabila anda merakam makro, anda boleh menggunakan tetikus untuk klik perintah dan opsyen, tetapi bukan untuk memilih teks. Anda mesti menggunakan papan kekunci untuk memilih teks. Untuk maklumat lanjut tentang memilih teks menggunakan papan kekunci, lihat memilih teks.

 7. Untuk menghentikan rakaman tindakan anda, klik Berhenti merakam dalam Kumpulan kod .

Mengubah pintasan papan kekunci untuk makro

 1. Klik Butang Microsoft Office Imej butang kemudian klik Opsyen Word.

 2. Klik sesuaikan.

 3. Pintasan papan kekunci, klik sesuaikan.

 4. Dalam senarai kategori , klik makro.

 5. Dalam senarai makro , klik makro yang anda ingin ubah.

 6. Dalam kotak tekan kekunci pintas baru , taipkan gabungan kekunci yang anda ingin pilih.

 7. Semak kotak kekunci semasa untuk memastikan bahawa anda tidak memperuntukkan gabungan kekunci yang anda telah gunakan untuk melaksanakan tugas yang berlainan.

 8. Dalam senarai Simpan perubahan dalam , klik Opsyen yang sepadan dengan yang anda ingin menjalankan makro anda.

  Penting: Untuk membuat makro anda yang tersedia dalam semua dokumen, pastikan klik Normal.dotm.

 9. Klik Tutup.

 1. Pada tab Pembangun, dalam kumpulan Kod, klik Makro.

  Kumpulan Kod pada tab Pembangun

 2. Dalam senarai di bawah Nama makro, klik makro yang anda ingin jalankan.

 3. Klik Jalankan.

 1. Pada tab Pembangun, dalam kumpulan Kod, klik Makro.

  Kumpulan Kod pada tab Pembangun

 2. Dalam kotak Nama makro , taipkan nama untuk makro.

  Nota: Jika anda memberikan makro baru nama yang sama seperti makro terbina dalam Office Word 2007, tindakan makro baru akan menggantikan makro terbina dalam. Untuk melihat senarai makro terbina dalam, klik Perintah Word dalam senarai makro dalam .

 3. Dalam senarai makro dalam , klik templat atau dokumen yang anda ingin menyimpan makro.

  Untuk membuat makro anda yang tersedia dalam semua dokumen, pastikan klik Normal.dotm.

 4. Klik Cipta untuk membuka Editor Visual Basic.

Selepas anda membuka Editor Visual Basic, anda mungkin inginkan maklumat lanjut tentang bekerja dengan Visual Basic for Applications. Untuk maklumat lanjut, klik Bantuan Microsoft Visual Basic pada menu bantuan atau tekan F1.

Nota: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×