Mencipta atau mengubah suai Jadual atau Indeks menggunakan pertanyaan takrifan data

Penting: Artikel ini diterjemahkan oleh mesin, lihatlah notis penafian. Sila dapatkan versi Bahasa Inggeris artikel ini di sini sebagai rujukan anda

Dalam Microsoft Office Access 2007, ia adalah mudah untuk mencipta dan mengubah suai Jadual, kekangan, dan Indeks dalam pandangan Reka bentuk dan untuk mencipta perhubungan menggunakan Tetingkap hubungan. Secara alternatif, anda boleh mencipta dan mengubah suai entiti ini sama dengan menulis pertanyaan takrifan data dalam pandangan SQL.

Artikel ini menerangkan pertanyaan takrifan data dan menunjukkan cara menggunakan pertanyaan tersebut untuk mencipta jadual, indeks, kekangan dan perhubungan. Artikel ini juga boleh membantu anda menentukan masa untuk menggunakan pertanyaan takrifan data.

Apakah yang anda ingin lakukan?

Mengetahui masa untuk menggunakan pertanyaan takrifan data

Mencipta atau mengubah suai Jadual

Mencipta indeks

Mencipta kekangan atau perhubungan

Mengetahui masa untuk menggunakan pertanyaan takrifan data

Berbeza dengan pertanyaan lain, pertanyaan takrifan data mendapatkan data. Kebanyakan pertanyaan menggunakan Data manipulasi Bahasa (DML), yang terdiri daripada perintah Bahasa pertanyaan berstruktur (SQL) yang menentukan cara data daripada objek pangkalan data sedia ada digabungkan dan diolah untuk menghasilkan hasil data yang anda inginkan. Pertanyaan takrifan data menggunakan Data Takrifan Bahasa (dll), yang terdiri daripada perintah SQL yang menentukan takrifan objek pangkalan data yang menyimpan atau mengindeks data dan perintah SQL yang mengawal capaian pengguna pada objek pangkalan data. Dalam Office Access 2007, pertanyaan takrifan data mentakrifkan atau perubahan takrifan objek pangkalan data.

Secara umum, anda patut menggunakan antara muka grafik Reka bentuk tersebut Office Access 2007 menyediakan (untuk contoh, pandangan Reka bentuk dan tetingkap perhubungan) untuk mencipta jadual, kekangan, indeks dan perhubungan. Walau bagaimanapun, jika anda mempunyai jadual yang anda kerap memadamkan dan mencipta semula, menggunakan antara muka ini mungkin menjadi memakan masa. Menggunakan pertanyaan takrifan data, anda boleh menulis pertanyaan sekali, kemudian menjalankannya sekali lagi apabila perlu. Pertimbangkan untuk menggunakan pertanyaan takrifan data hanya jika anda biasa dengan penyata SQL dan jika anda merancang untuk memadam dan mencipta semula jadual tertentu, kekangan atau Indeks secara kerap.

Penting: Menggunakan pertanyaan takrifan data untuk mengubah suai objek pangkalan data boleh risky, kerana tindakan tidak disertakan dengan kotak dialog pengesahan. Jika anda membuat kesilapan, anda boleh kehilangan data atau mengubah Reka bentuk Jadual. Berhati-hati apabila anda menggunakan pertanyaan takrifan data untuk mengubah suai objek dalam pangkalan data anda. Jika anda tidak bertanggungjawab untuk mengekalkan pangkalan data yang anda gunakan, anda harus rujuk dengan pentadbir pangkalan data sebelum menjalankan pertanyaan takrifan data. Selain itu, ia adalah satu amalan baik untuk membuat salinan sandaran bagi sebarang jadual yang anda akan menjalankan pertanyaan tersebut.

Halaman Atas

Mencipta atau mengubah suai Jadual

Untuk mencipta jadual, anda menggunakan perintah cipta Jadual. Perintah cipta Jadual mempunyai sintaks berikut:

CREATE TABLE table_name
(field1 type [(size)] [NOT NULL] [index1]
[, field2 type [(size)] [NOT NULL] [index2]
[, ...][, CONSTRAINT constraint1 [, ...]])

Hanya unsur yang diperlukan perintah cipta Jadual adalah perintah cipta Jadual itu sendiri, nama Jadual, sekurang-kurangnya satu medan dan jenis data bagi setiap medan. Marilah kita lihat pada contoh ringkas.

Katakan anda ingin mencipta jadual untuk menyimpan nama, tahun dan harga kereta digunakan yang anda mempertimbangkan untuk pembelian. Anda ingin membenarkan sehingga 30 aksara nama, dan 4 aksara bagi tahun. Menggunakan pertanyaan takrifan data untuk mencipta jadual, lakukan yang berikut:

Nota: Anda mesti mendayakan kandungan pangkalan data untuk pertanyaan takrifan data untuk menjalankan terlebih dahulu.

 1. Pada Bar mesej, klik opsyen, dan kemudian klik dayakan kandungan ini.

 2. Pada tab Cipta dalam kumpulan Lain, klik Reka Bentuk Pertanyaan.

 3. Tutup kotak dialog Tunjukkan Jadual.

 4. Pada tab Reka bentuk , dalam Kumpulan Jenis pertanyaan , klik Takrifan Data.

  Grid Reka bentuk tersembunyi dan tab objek pandangan SQL dipaparkan.

 5. Taipkan penyata SQL berikut:

  MENCIPTA jadual kereta (nama TEXT(30), tahun TEXT(4), harga Mata Wang)

 6. Pada tab Reka Bentuk dalam kumpulan Hasil, klik Jalankan.

Mengubah suai Jadual

Untuk mengubah suai Jadual, anda menggunakan perintah mengubah Jadual. Anda boleh menggunakan perintah mengubah jadual untuk menambah, mengubah suai atau lepas lajur (mengalih keluar) atau kekangan. Perintah Jadual mengubah mempunyai sintaks berikut:

ALTER TABLE table_name predicate

di manakah predicate boleh menjadi mana-mana yang berikut:

ADD COLUMN field type[(size)] [NOT NULL] [CONSTRAINT constraint]

ADD CONSTRAINT multifield_constraint

ALTER COLUMN field type[(size)]

DROP COLUMN field

DROP CONSTRAINT constraint

Katakan anda ingin tambahkan medan 10 aksara teks untuk menyimpan maklumat mengenai syarat kereta setiap. Anda boleh melakukan perkara berikut:

 1. Pada tab Cipta dalam kumpulan Lain, klik Reka Bentuk Pertanyaan.

 2. Tutup kotak dialog Tunjukkan Jadual.

 3. Pada tab Reka bentuk , dalam Kumpulan Jenis pertanyaan , klik Takrifan Data.

  Grid Reka bentuk tersembunyi dan tab objek pandangan SQL dipaparkan.

 4. Taipkan penyata SQL berikut:

  ALTER Jadual kereta Tambah LAJUR syarat TEXT(10)

 5. Pada tab Reka Bentuk dalam kumpulan Hasil, klik Jalankan.

Halaman Atas

Mencipta indeks

Untuk mencipta Indeks pada jadual sedia ada, anda menggunakan perintah cipta indeks. Perintah cipta Indeks mempunyai sintaks berikut:

CREATE [UNIQUE] INDEX index_name
ON table (field1 [DESC][, field2 [DESC], ...])
[WITH {PRIMARY | DISALLOW NULL | IGNORE NULL}]

Hanya unsur yang diperlukan adalah perintah cipta Indeks, nama Indeks, argumen ON, nama Jadual yang mengandungi medan yang anda ingin indeks dan senarai medan untuk dimasukkan dalam indeks.

 • Sebab argumen DESC Indeks dicipta dalam tertib yang mungkin berguna jika anda kerap menjalankan pertanyaan yang mencari atas menurun nilai untuk medan berindeks, atau yang Isih medan berindeks dalam tertib menurun. Secara lalai, indeks dicipta dalam tertib menaik.

 • Argumen dengan utama mewujudkan medan berindeks sebagai kunci primer Jadual.

 • Argumen dengan tidak membenarkan nol menyebabkan indeks untuk memerlukan nilai dimasukkan bagi medan berindeks — iaitu, nilai nol tidak dibenarkan.

Katakan anda mempunyai jadual yang bernama kereta dengan medan yang menyimpan nama, tahun, harga dan syarat kereta digunakan yang anda mempertimbangkan untuk pembelian. Juga katakan Jadual mempunyai menjadi besar dan bahawa anda kerap termasuk medan tahun dalam pertanyaan. Anda boleh mencipta Indeks pada medan tahun untuk membantu anda pertanyaan mengembalikan hasil dengan lebih cepat menggunakan prosedur berikut:

 1. Pada tab Cipta dalam kumpulan Lain, klik Reka Bentuk Pertanyaan.

 2. Tutup kotak dialog Tunjukkan Jadual.

 3. Pada tab Reka bentuk , dalam Kumpulan Jenis pertanyaan , klik Takrifan Data.

  Grid Reka bentuk tersembunyi dan tab objek pandangan SQL dipaparkan.

 4. Taipkan penyata SQL berikut:

  MENCIPTA Indeks pada YearIndex kereta (tahun)

 5. Pada tab Reka Bentuk dalam kumpulan Hasil, klik Jalankan.

Halaman Atas

Mencipta kekangan atau perhubungan

Kekangan mewujudkan syarat logik yang medan atau gabungan medan mesti memenuhi apabila nilai diselitkan. Contohnya, kekangan unik menghalang medan dihalang menerima nilai yang akan pendua nilai sedia ada bagi medan.

Perhubungan ialah jenis kekangan yang merujuk kepada nilai medan atau gabungan medan dalam Jadual lain untuk menentukan sama ada nilai boleh diselitkan dalam medan dihalang atau gabungan medan.

Untuk mencipta kekangan, anda gunakan Klausa kekangan dalam perintah Jadual mencipta atau mengubah Jadual. Terdapat dua jenis kekangan Klausa: satu untuk mencipta kekangan pada medan tunggal, dan yang satu lagi untuk mencipta kekangan pada berbilang medan.

Kekangan medan tunggal

Klausa kekangan medan tunggal dengan serta-merta mengikuti takrifan medan yang ia kekangan dan mempunyai sintaks berikut:

CONSTRAINT constraint_name {PRIMARY KEY | UNIQUE | NOT NULL |
REFERENCES foreign_table [(foreign_field)]
[ON UPDATE {CASCADE | SET NULL}]
[ON DELETE {CASCADE | SET NULL}]}

Katakan anda mempunyai jadual yang bernama kereta dengan medan yang menyimpan nama, tahun, harga dan syarat kereta digunakan yang anda mempertimbangkan untuk pembelian. Juga katakan bahawa anda kerap terlupa untuk memasukkan nilai untuk syarat dalam kereta dan bahawa anda sentiasa ingin merekodkan maklumat ini. Anda boleh mencipta kekangan pada medan syarat yang menghalang anda daripada biarkan medan kosong, menggunakan prosedur berikut:

 1. Pada tab Cipta dalam kumpulan Lain, klik Reka Bentuk Pertanyaan.

 2. Tutup kotak dialog Tunjukkan Jadual.

 3. Pada tab Reka bentuk , dalam Kumpulan Jenis pertanyaan , klik Takrifan Data.

  Grid Reka bentuk tersembunyi dan tab objek pandangan SQL dipaparkan.

 4. Taipkan penyata SQL berikut:

  ALTER Jadual kereta ALTER LAJUR syarat teks kekangan ConditionRequired bukan nol

 5. Pada tab Reka Bentuk dalam kumpulan Hasil, klik Jalankan.

Sekarang katakan, selepas seketika, anda mendapati bahawa terdapat banyak nilai yang sama dalam medan syarat yang sepatutnya sama. Contohnya, beberapa kereta yang mempunyai nilai syarat rendah dan orang lain mempunyai nilai rosak. Selepas anda membersihkan nilai supaya ia lebih konsisten, anda boleh mencipta jadual, bernama CarCondition, dengan satu medan bernama syarat yang mengandungi semua nilai yang anda ingin gunakan untuk syarat kereta:

 1. Pada tab Cipta dalam kumpulan Lain, klik Reka Bentuk Pertanyaan.

 2. Tutup kotak dialog Tunjukkan Jadual.

 3. Pada tab Reka bentuk , dalam Kumpulan Jenis pertanyaan , klik Takrifan Data.

  Grid Reka bentuk tersembunyi dan tab objek pandangan SQL dipaparkan.

 4. Taipkan penyata SQL berikut:

  MENCIPTA jadual CarCondition (syarat TEXT(10))

 5. Pada tab Reka Bentuk dalam kumpulan Hasil, klik Jalankan.

 6. Untuk menyelitkan nilai daripada medan syarat Jadual kereta Jadual CarCondition baru, taipkan SQL berikut dalam tab objek pandangan SQL:

  MENYELITKAN ke CarCondition Pilih syarat berbeza daripada kereta;

  Nota: Kenyataan SQL dalam langkah ini adalah untuk tambah pertanyaan. Berbeza dengan pertanyaan takrifan data, pertanyaan Tambah berakhir dengan koma bernoktah.

 7. Pada tab Reka Bentuk dalam kumpulan Hasil, klik Jalankan.

Untuk meminta sebarang nilai baru yang diselitkan dalam medan syarat Jadual kereta sepadan dengan nilai medan syarat dalam Jadual CarCondition, anda boleh mencipta perhubungan antara CarCondition dan kereta pada medan yang dinamakan syarat, menggunakan prosedur berikut:

 1. Pada tab Cipta dalam kumpulan Lain, klik Reka Bentuk Pertanyaan.

 2. Tutup kotak dialog Tunjukkan Jadual.

 3. Pada tab Reka bentuk , dalam Kumpulan Jenis pertanyaan , klik Takrifan Data.

  Grid Reka bentuk tersembunyi dan tab objek pandangan SQL dipaparkan.

 4. Taipkan penyata SQL berikut:

  ALTER Jadual kereta ALTER LAJUR syarat teks kekangan FKeyCondition rujukan CarCondition (syarat)

 5. Pada tab Reka Bentuk dalam kumpulan Hasil, klik Jalankan.

Kekangan berbilang medan

Klausa kekangan berbilang medan yang boleh digunakan hanya di luar Klausa takrifan medan dan mempunyai sintaks berikut:

CONSTRAINT constraint_name 
{PRIMARY KEY (pk_field1[, pk_field2[, ...]]) |
UNIQUE (unique1[, unique2[, ...]]) |
NOT NULL (notnull1[, notnull2[, ...]]) |
FOREIGN KEY [NO INDEX] (ref_field1[, ref_field2[, ...]])
REFERENCES foreign_table
[(fk_field1[, fk_field2[, ...]])] |
[ON UPDATE {CASCADE | SET NULL}]
[ON DELETE {CASCADE | SET NULL}]}

Marilah kita lihat pada contoh lain yang menggunakan Jadual kereta. Katakan anda ingin memastikan tiada dua rekod dalam Jadual kereta mempunyai set nilai yang sama untuk nama, tahun, syarat dan harga. Anda boleh mencipta kekangan unik yang digunakan untuk medan ini, menggunakan prosedur berikut:

 1. Pada tab Cipta dalam kumpulan Lain, klik Reka Bentuk Pertanyaan.

 2. Tutup kotak dialog Tunjukkan Jadual.

 3. Pada tab Reka bentuk , dalam Kumpulan Jenis pertanyaan , klik Takrifan Data.

  Grid Reka bentuk tersembunyi dan tab objek pandangan SQL dipaparkan.

 4. Taipkan penyata SQL berikut:

  MENGUBAH Jadual kereta menambah kekangan NoDupes unik (nama tahun, syarat, price)

 5. Pada tab Reka Bentuk dalam kumpulan Hasil, klik Jalankan.

Halaman Atas

Nota: Notis Penafian Penterjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemah oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan penterjemahan mesin ini untuk membantu pengguna-pengguna yang tidak bertutur dalam Bahasa Inggeris supaya dapat menikmati kandungan mengenai produk, perkhidmatan dan teknologi Microsoft. Artikel ini mungkin mengandungi ralat perbendaharaan kata, sintaks atau tatabahasa kerana ia diterjemahkan oleh mesin.

Kembangkan kemahiran anda
Jelajahi latihan
Dapatkan ciri baru terlebih dahulu
Sertai Office Insiders

Adakah maklumat ini membantu?

Terima kasih atas maklum balas anda!

Terima kasih atas maklum balas anda! Nampaknya ia mungkin akan membantu untuk menyambungkan anda kepada salah seorang daripada ejen sokongan Office kami.

×